ورود / ثبت نام
0

لاغری با ذهن و تاثیر خاطرات

خاطرات لاغری
اندازه متن

ذهن افراد چاق مملو از خاطرات دوران چاقی است و به این ذهن هرگز نمی توان لاغر شد. برای لاغر شدن باید خاطرات لاغری را در ذهن خود ایجاد کنیم و این کار فقط از روش لاغری با ذهن امکانپذیر است.

لاغر شدن مهمترین آرزوی من بود. یادم میاد از سنین نوجوانی برای لاغر شدن تلاش می کردم ولی همیشه از سسعی و تلاشی که انجام می دادم نتیجه ای نمی گرفتم و هر وقت هم با تلاش زیاد مقداری از وزنم کم می شد طولی نمی کشید که دوباره به وزن قبلی بر می گشنم.

با خودم فکر کردم که در تمام سال هایی که من دوست داشتم لاغر بشم ، روش های مختلفی رو امتحان می کردم و درسته که از همه روش ها نتیجه خوبی نگرفتم ولی یک نکنه در تمام انتخاب های من مشترک بود که ارتباط داشت با خاطرات من از چاق بودنم.

هر روشی که برای لاغری استفاده می کردم شباهت زیادی به روش قبلی داشت و این تکرار سبب ایجاد خاطرات چاقی در ذهن من شده بود و هر بار که از انجام روشی نتیجه نمی گرفتم تصویری از شکست در لاغر شدن در ذهن من ثبت می شد و تکرار تصاویر شکست سبب می شد که خاطرات شکست از تلاش برای لاغری در من شکل بگیرد.

شکل گیری خاطرات لاغر نشدن با استفاده از روش های لاغری سبب شده بود که  هر بار تصمیم می گرفتم برای لاغر شدن اقدام کنم با انبوهی از تصاویر ناکامی و شکست برای لاغر شدن در ذهنم مواجه می شدم.

مرور خاطراتم درباره لاغر نشدن سبب می شد در استفاده از روش دیگری برای لاغر شدن اشتیاق و انگیزه خود را بعد از چند روز از دست می دادم و آن روش را رها می کردم.

این روندی است که همه افرادی که اضافه وزن دارند تجربه کرده اند و تاثیر خاطرات خود در نتیجه نگرفتن از روشهای لاغری را به خوبی درک می کنند.

هرچه بیشتر از روش های مختلف برای لاغر شدن استفاده کرده و نتیجه نگرفته باشید خاطرات بیشتری در رابطه با لاغر نشدن در ذهن شما ایجاد شده است و همین خاطرات به سادگی شور و اشتیاق شما برای لاغر شدن در تصمیمات و اقدامات بعدی را کاهش داده است.

به طوری که هرچه بیشتر تلاش می کردید که لاغر شوید مدت کمتری می توانستید روشی که در پیش گرفته بودید را ادامه دهید.

خاطرات ما در جنبه های مختلف زندگی تاثیرگذار است، در برخورد ما با اطرافیان، در واکنش به اتفاقات و خیلی از رفتارهای ما ، خاطرات نقش تاثیرگذاری دارند.

لازم به ذکر است که رفتارهای چاق کننده ما همیشه برگرفته از خاطرات ما از چاقی است.

هربار که پرخوری می کردیم و بعد از آن احساس عذاب وجدان داشتیم تصمیم می گرفتیم که دیگه پرخوری نکنیم اما پرخوری بعدی بیشتر و ساده تر انجام می شد و باز حال ما بد می شد و این چرخه باطل ادامه داشت.

این تاثیر خاطرات چاق شدن در ذهن است.

همچنین بارها از چاق تر شدن خود در زمان کمتر نگران شده ایم به این شکل که اگر در شش ماه 3 کیلو وزن ما اضافه می شد به شدت ناراحت و نگران می شدیم و این در حالی بود که 3 کیلو بعدی را در کمتر از شش ماه اضافه می کردیم.

هرچه از زمان شروع چاقی بیشتر سپری شود سرعت چاقی بیشتر می شود چون خاطراتی که از چاق شدن در ذهن ما ایجاد می شود در تشدید چاقی تاثیرگذار است.

انباشته شدن خاطرات چاقی در ذهن ما می تواند به سادگی مانع لاغر شدن ما شود به این شکل که همزمان با استفاده از محتوای آموزشی خاطرات چاقی در ذهن شما مرور می شود و این فرایند باعث ایجاد نگرانی و ترس از لاغر نشدن در شما می شود.

اگر مراقب ترس از لاغر نشدن باشید به سادگی اشتیاق و انگیزه شما برای لاغر شدن را کم کرده و باعث خارج شدن شما از مسیر لاغری با ذهن می شود.

لاغری با ذهن روش فوق العاده ای است که از تمام محتوای ذهنی برای لاغر شدن استفاده می کند. همانطور که در چاق شدن از تمام اطلاعات ذهنی استفاده کرده ایم، برای لاغر شدن هم باید از همین طریق اقدام کنیم.

در روش های مختلف لاغری توجه و تمرکز بر تغییر عادت های چاق کننده است.

به این شکل که ابتدا برای ما تعیین می کنند که میزان اضافه وزن شما چه مقدار است.

سپس مشخص می کنند که برای لاغر شدن نباید از هر ماده عذایی استفاده کنید و فقط حق دارید طبق برنامه ای که برای شما در نظر گرفته می شود غذا بخورید.

همچنین پیشنهاد می کنند میزان سوخت و ساز بدن را با استفاده از حرکات ورزشی بالاتر ببریم تا در مدت زمان کمتر بیشتر لاغر شویم.

این پیشنهادات و موارد مشابه فقط سبب ایجاد تمرکز بیشتر بر چاقی می شود و برخلاف اینکه انتظار داریم با اجرای این دستورالعمل ها لاغر شویم چاق تر می شویم.

البته در مدت اجرای آن دستور العمل ها در بیشتر مواقع مقداری از وزن و سایز ما کم می شود اما با رها کردن آنها به مقدار بیشتر از قبل به وزن و سایز ما اضافه می شود.

زمانی که تمرکز بر تغییر رفتارهایی که چاق کننده تشخیص داده شده اند می کنیم شاید موفق به تغییر آن یا اصلاح آن شویم اما هرگز موفق به تغییرا خاطراتی که تکرار آن رفتارها در ذهن ما ایجاد کرده اند نخواهیم شد.

به همین دلیل زمانی که دست از تلاش برای اصلاح رفتارهای چاق کننده بر میداریم خاطرات چاقی سبب می شود به مرور رفتارهایی که باعث ایجادشان شده ایم را تکرار کنیم.

چون خاطرات چاقی به واسطه افکار و رفتار در ما ایجاد شده اند.

وقتی ما با تلاش سعی کرده ایم فقط رفتار را تغییر دهیم بدون اینکه توجهی به افکار و خاطرات چاقی داشته باشیم، به محض اینکه دست از تلاش برای تغییر رفتار می کشیم، افکار و خاطرات چاقی به جستجوی رفتار بوجود آورنده خود مشغول می شوند.

جستجوی آنها سبب بروز مجدد رفتارهای گذشته ما می شود.

این توضیح مختصر و کاملی از چرایی شکست خوردن ما از روش های قبلی است که برای لاغر شدن استفاده کرده ایم.

در روش لاغری با ذهن ما سعی در تغییر افکار، رفتار و خاطرات چاقی نداریم بلکه طریق عملکرد ما به این شکل است که با استفاده از محتوای آموزشی ابتدا افکار جدید و لاغر کننده در ذهن خود ایجاد می کنیم.

افکار جدید مستلزم رفتار جدید هستند و زمانی که شما با استمرار و تمرین کردن افکار لاغر کننده را در ذهن خود ایجاد می کنید به شکل خودبخود رفتارهای جدید در شما ایجاد می شود.

به طریقی که بسیار نرم و بدون سر و صدا این پروسه انجام می شود و شما متوجه می شوید که مدتی است تمایل شما به خوردن برخی مواد تغییر پیدا کرده است. یا اشتهای قبلی را ندارید یا حرص و ولع گذشته را ندارید.

اینها رفتارهایی است که به واسطه افکار جدید در شما ایجاد می شود.

وقتی افکار ایجاد شد و رفتارها شکل گرفت به شکل خودبخود خاطرات لاغری شروع به شکل گرفتن می کند.

چون شما به مرور رفتارهای متفاوتی نسبت به قبل را انجام می دهید و واکنش های شما تغییر می کند.

رفتار جدید خاطرات جدید بودجود می آورد.

با ایجاد خاطرات جدید در ذهن شما درباره لاغر شدن فرمول لاغری با ذهن تکمیل شده و روند لاغر شدن شما آغاز می شود.

افکار لاغر کننده + رفتار لاغر کننده + خاطرات لاغر کننده = لاغر شدن

همین فرمول را به شکل متفاوت در چاق شدن مورد استفاده قرار داده ایم و همه افراد چاق آن را به خوبی تجربه کرده اند.

افکار چاق کننده + رفتار چاق کننده + خاطرات چاق شونده = چاق شدن

ذکر این توضیحات به منظور واضح شدن اتفاقی که در وجود ما برای لاغر شدن با ذهن صورت می گیرد ضروری است.

باید بدانیم در مسیر لاغری با ذهن چه اتفاقی رخ می دهد و لاغر شدن با ذهن به چه صورت انجام می شود.

آگاهی از پروسه لاغری با ذهن سبب می شود شما با اطمینان و آرامش بیشتری در این مسیر حرکت کنید و به جای تمرکز بر نتیجه نهایی که لاغر شدن است توجه و تمرکز خود را صرف استفاده از محتوای آموزشی و انجام تمرینات کنید.

چون استفاده از محتوای آموزشی و انجام تمرینات قدم اول برای ایجاد افکار لاغر کننده در ذهن ناخودآگاه است.

برای لاغری با ذهن آنچه مهم است تغییر باورها و افکاری است که درباره چاقی در ذهن خود داریم، و این کار نیاز به اشتیاق و استمرار در تغییر کردن دارد.

دیدن تصاویر افرادی که از مسیر لاغری با ذهن استفاده کرده و رویای لاغری خود را به واقعیت تبدیل کرده اند سبب می شود تا خاطره لاغری آنها به شکل رویایی دست یافتنی در ذهن ما مرور شود.

اگر fبا دیدن تصاویر آلبوم شگفتی سازان به احساس خوب و اشتیاق برای ادامه دادن و لاغر شدن می رسید مطمئن باشید در تبدیل خاطرات لاغری آنها به رویای لاغری خود عالی عمل کرده اید.

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همیشگی شما رضا عطارروشن


تمرین این بخش:

1- محتوای نوشتاری را با دقت مطالعه کنید و به شباهت عملکرد خود با آنچه شرح داده شده است توجه کنید.

2- محتوای آموزشی را با دقت گوش کنید.

3- درباره خاطرات چاقی خود شرح دهید. چه خاطره ای از چاق شدن و چاق تر شدن دارید.

4- تجربه خود از تاثیر خاطرات چاقی را در احساس ناامیدی و ترس از چاق تر شدن بنویسید.

5- خاطرات چاقی چه احساسی در شما ایجاد می کند و فکر کردن به لاغر شدن چه حسی در شما بوجود می آورد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://tanasobefekri.com/?p=11589
برچسب ها:
122 نظر در مورد لاغری با ذهن و تاثیر خاطرات

دیدگاهتان را بنویسید

   ZahraKasaeipour@gimal.com
   1400/09/01 22:04
   مدت عضویت: 221 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 459 کلمه

   سلام و درودفراوان بر همه دوستان عزیز و استاد گرامی 

   از اشتراک گذاری این فایل پر از آگاهی صمیمانه سپاسگزارم. 

   خاطرات چاقی 

   اگر واقعیت را بخواهید  حالا که خوب  فکر  میکنم می بینم  خاطرات چاقی در من دوره ای است . یک دوره خاطرات منفی چاقی اعم از عذاب خرید یا دوخت و اندازه‌گیری خیاط برای لباس ، از تلخترینهاش این بود که یک بار یکی از دوستانم سر جانماز من رفت برای نماز خوندن همیشه لباس تمیز میگذاشتم که با اون نماز بخوانم دیدم که با حالت خنده آمد بیرون گفت این برام اندازه نیست وقتی وارد اتاق شد  بزرگی سایز دامن  رو نشون داد البته قصدی نداشتن ولی من از اینکه همسرم این صحنه رو دید خیلی خجالت کشیدم  .

   هر بار یاداوری خاطرات اتاق پرو برام عذاب اوره .

   اما دوره ای از خاطرات هم بر میگرده به سفره های خوش اب و رنگی که از کودکی عاشق برنامه ریزیش بودم چون خونه پر رفت و آمدی داشتیم. حتی یادم میاد برای چیدمان بهتر نقاشی از ملزومات سفره میکشیدم تا بدونم موقع مهمونی هر چیزی را کجا بزارم .

   عاشق تزیین شیک سالاد و غذا بودم و هستم دوست دارم  مهمونیهام شیک باشه با تنوع غذایی و … 

   الان این تضاد خاطرات از چاقی تو ذهنم داره مرور میشه . واقعا وزنه خاطرات منفی سنگینتر و رنج اورتره . اون خاطراتی را که  از پخت و پز و شام و ناهار درست کردن دارم ،قسمت خوشایندش برای دیگران بوده و هست اونها بودند که از محصول آشپزی استفاده میکردند و سهم من از این تلاش برای تزیین غذا فقط  چاق شدن ذهنم ، توجه و تمرکز بر غذا و طبیعی شدن چاقی بوده بدون اینکه من خیلی پرخور باشم.

    واقعا  فکرمون عموما در مورد خوردن ، خوشمزه کردن غذا و شنیدن به به و چهچهه دیگران بود 

   عجب پس من چقدر از حافظه خودم ، انرژی ناخودآگاه و تمرکزم را ساعت‌ها به غذا اختصاص میدادم و با اینکار غذا رو هر لحظه به بدنم وارد میکردم ؟…

   یا خدا!!! هم شکرت برای این نظم و قانون در دنیا و هم شکرت که ما با آموختن و آگاهی از این موضوع میتوانیم به تناسب خودمان کمک کنیم .

   من هر لحظه بعد از امروز را اختصاص میدم به تمرکز بر تناسب اندام . به باورهای مثبت از زیبایی تناسب اندام و لاغری به اینکه مهمونی فقط غذا نیست اتفاقا اگر وقت بیشتر بزارم برای برنامه های تفریحی هم خودم خسته نمیشم هم مهمونیهامون  پر نشاط میشه .

   این همه بازی گروهی این همه برنامه های خنده دار و پر از شادی که میشه فضایی مهمونی را باهاش پر کرد تازگیها بازی مافیا شده پای ثابت مهمونیهامون همین طور پانتومیم که از خنده روده بر میشیم. باورتان بشه که مهمونیهامون ارزانتر از قبل   بانشاط تر شده ، حالا وقتی میگیم برای غذا نیامدیم مهمونی از ته قلبه .

   ممنونم استاد

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/08/23 23:40
   مدت عضویت: 347 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 964 کلمه

   سلاااام الهی حال دلتون عالی باشه هم کلاسی های متعهد 😊👋

    

   خاطرات چاقی باید تبدیل به خاطرات لاغری شوند وگرنه لاغر نمی شویم 🌟

    

   یه عالمه خاطره چاقی داریم از وقتهایی که از هر روشی اقدام می کردیم تا لاغر بشویم و هربار شکست می خوردیم و به تعداد هر بار شکست یک خاطره چاقی دازیم که ما را ناتوان کرده است هر بار که فکر می کنیم در واقع خاطرات ذخیره شده در ذهنمون رو مرور می کنیم و هر فردی نسبت به تجربه خودش یک عملکردی داره برای منم هم پیش اومده در یک شهر در یک محل اتفاق فوق عالی احساسی خاطره دارم و در محله دیگرش اتفاقی که دوست ندارم بهش فکر کنم و همین موضوع باعث شده بود همین که اسم اون شهر میومد احساسات درونیم منقلب می شد و حالم بد می شد اصلا از اسمش و خود اون شهر فراری بودم در صورتیکه شهرش مشکل نداشت محل و آدمهاش هم مشکلی نداشتند تجربه ای رخ داده بود که نتونسته بودم برای خودم حلش کنم و بار هیجانی زیادی برام داشت .

   افراد چاق برای غذا ها کلی سناریو دارند و خاطره که احساس لذت را براشون تداعی می کنه به خاطر همین وقتی نیاز به حس لذت دارند به سراغ غذاها می روند و مثلا یک ماکارونی را انقدر آب و تاب می دهند در ذهنشون که نخورده کلی خوردند 😄و فکر کردن به این غذاها و نحوه پخت بهترشون و حس لذت ته دیگ و ادویه جاتشون همه این خاطرات را در ذهن تقویت می کنه و فرد وقتی به غذا می رسه دیگه نمیتونه به اندازه نیازش بخوره و فراتر از نیاز مصرف می کنه و بعد عذاب وجدان میگیره و پشیمان می شه و تصمیم میگیره که دیگه پرخوری نکنه و اتفاقا باعث میشه توجهش بره روی موضوع و بیشتر ذهنش او را به سمت پرخوری هدایت می کنه .در تمام روشهای لاغری اول مقدار اضافه وزن ما را بهمون می گفتند و بعد برنامه ی محدود کننده که چه غذایی و چقدر مصرف بشه اما خاطرات ذهنی ما نسبت به غذاها سرجاش بود و بعد از چند روز خسته می شد و باعث می شد ما مسیر را رها کنیم و این دلیل شکس ما از اون مسیرها بود  

   باید خاطرات لاغری ایجاد کنیم 

   و تنها روش آموزش لاغری با ذهن است .

   کاری به خاطرات چاقی نداریم یواش و آروم و بی سرو صدا 🤫😶فایل گوش می کنیم و یادمیگیریم و تکرار و تمرین و استمرار و سعی میکنیم این آگاهی ها را در رفتارمون عملی کنیم نتیجه میشه 

   الکار لاغری +رفتار لاغری=لاغرشدن 

   کم کم توجه ما میره روی خاطرات لاغری (دیدن تصویر شگفتی سازان میتونه خاطرات خوبی باشه برامون )درواقع عملکرد ما طبق آگاهی هایی که دریافت می کنیم احساس و تجربه ای در ما ایجاد می کنه که میشه خاطرات لاغری که هر چقدر بیشتر باشه و تقویت بشه به طور ناخودآگاه اجرا میشه .

   افراد متناسب برخوردی خیلی معمولی با غذاها دارند ممکنه غذایی مورد علاقشون باشه و در یک ماه چندین بار بیشتر استفاده کنند ولی هربار به اندازه نیاز بدنشون استفاده می کنند و خاطرات لاغری فرمول مناسب اندامشون هست.

   اما افراد چاق آشغالخوری های بسیاری دارند چون فرمولهای ذهن چاق را دارند ما آموزش دیدیم که وقتی عصبی هستیم طبیعی بیشتر بخوریم یا اگر بیمار شدیم لازمه بیشتر تقویت بشیم به وقت بارداری هم نیازه بدن به وقت خستگی هم همینطور و کلی سناریو داریم و تمام این فرمولها در ذهن ما مانع لاغری ما هستند و باعث فرمانهای مغزی بسیاری در ما می شوند بنابراین  عملکرد  صحیح ما بسیار مهمه و آگاهانه مصرف کردن هم .

   ما یاد گرفتیم بهونه بیاریم که اشتهامون زیاده و اشتها شخصی بیرون از من نیست انتخاب من از خوردن و حجم آن یعنی اشتهای من که در  دست منه باید بپذیرم اگر قرار باشه باز بهونه بیاریم باید اینجا هم درجا بزنیم .🤔

   احساس لذت و حال خوب برای ما ضروریه و هیچ وقت آموزش ندیدیم چه طور به این حال خوب برسیم ؟!و این احساس نیاز داره خودشو به صورت ناسالم بروز میده مثلا وارد رابطه عاطفی میشیم که نیاز به محبت و یا تایید شدنمون برطرف بشه و یا پرخوری که هر لقمه اضافه خسارته .فشار و درده و حال بد (یاد گلدونم افتادم خیلی دوسش داشتم وقتی خریدم فروشنده گفت فقط نصف استکان آب بهش بده بعد از مدتی یه پاجوش کوچولو هم کنارش داشت یهو به مغزم زد گفتم مادرو بچه تشنه می مونند من یک استکان آب می دهم و الان چندماه گذشته دیگه بزرگ شدند با خودم فکرکردم خاکش سبکه و اضافه آب از زیر گلدون خارج میشه و این فرمول چاقی ذهن من باعث شد گلهای قشنگم پوسیدند و بلافاصله از بین رفتند😔هی خداجونم متأسفم لطفا منوببخش  متشکرم و دوستت دارم 

   برای خودم هم همین فکرها را دارم اضافه اش تخلیه میشه !؟🤔همه چیز عالی پیش می رفت ولی وارونه شدم  و با اینکه درک خوبی از مطالب دارم ولی عملکردم صفر شده .اون فشارو درد را روی معده احساس می کنم و باز تصمیم میگیرم که پرخوری نکنم و بدتر پرخوری اتفاق می افته ..راستش من حدود ۹ماه پرخوری نکردم تعداد خیلی  محدود ولی یهو سه روزه فقط میخورم دائم هم میگم عملکرد باید داشته باشی و عمل کنی ولی نمی دونم واقعا مغزم هنگ شده انگار !…در هر صورت من ادامه می دهم 😖😫به قول دوستمون یک پیام بازرگانی هم وقتی چندبار تکرار میشه برامون تو ذهنمون میمونه پس من با امید ادامه میدهم 💪🏻💪🏻انقدرکه تا وقتی گفتین ف برم فرحزاد نه تو قابلمه فسنجون 😋😂

   سناریو جدید می نویسم وقتی خشمگینم غذا مصرف نمی کنم بلکه تمرین چوب زنی به بالشها را انجام می دهم و وقتی نیاز به محبت و شنیدن دوستت دارم را دارم  تمرین آینه را انجام می دهم با عشق و قدرت خودم را در آغوش کشم و می گویم همینطوری دوست دارم عاشقتم و بهت افتخار می کنم .

    

   شبتون روشن به نور ماه و خوابتون عمیق 🍃🌹

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    ZahraKasaeipour@gimal.com
    1400/09/01 22:30
    مدت عضویت: 221 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 9 کلمه

    سلام و درود دوست عزیزم موفق باشی حتما پیروزی

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   faribadeghani1371@gmail.com
   1400/08/20 12:22
   مدت عضویت: 158 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 357 کلمه

   سلام
   من الان ک این فایل دیدم فهمیدم ذهنم پر از خاطرات چاقیه حتی نمیدونم کدومو بنویسم
   تا جایی ک یادمه من سناریو دارم برا خیلی چیزها
   مثلا حتما صبحونه بربری باشه سنگک باشه وای نیمرو باشه وای املت با سنگک باشه چی میشه
   ایا ابگوشت با سنگک چی میشه یا اش با بربری غذا با سبزی و ترشی
   در مورد خاطرات وقتی هرربار برنج خوردم گفتم چاقم میکنه حالم بدشده
   یا خواستم رژیم بگیرم گفتم ول کن سخته یا هرو قت شکست خوردم و گفتم لاغری سخته یا خودمو سرزنش کردم تحقیر کردم گفتم بی اراده ای فلان
   هر موقع کیک خوردم گفتم کم بخور چاق میشی یا شکلات یا ته دیگ تو عید و وسیزده گفت وای دوباره چاق میشم از دوسه ماه نقشه ریختم ک عید میشه نمیتونم مانتو بگیرم عید کلا برا من خاطرات چاقیه
   یا ماه رمضون شد و گفتم وای دوباره چاق میشم ۵ کیلو
   یا محرم شد گفتم وای غذای نزری چاق میشم
   وقتی سافرت رفتم وای دوباره چاق میشم وقتی رفتم رستوران هنوز نرفته فلان بخور انقدر بخور
   یا وقتی باردارشدم هر روز و هر ثانیه گفتم اینو نخور اونو بخور چاق نشی
   وقتی کنکور دادم گفتم از بس نشستی چاق شدی
   وقتی غذا پختم و نخواستم بخورم وقتی قبل رفتن ی مهمونی نقشه کشیدم ک اینو میخوری اونو نمیخوری
   وقتی شب چله شد و گفتم پشمک نخور گفتم شام کم بخوریا تادبتونی چیزهای دیگه بخوری من پر از خاطرات چاقیم
   هر موقع رفتم لباس بگیرم سایزم نبود یا از هرطرف شکمم زد بیرون
   هر موقع رفتم عروسی لباسم اندازم نشد لباس مورد علاقم و رن رد علاقم نپشیم
   هر سال زمستون شد من لباسم اندازم نشد
   هر وقت کالری شماری کرد م و موفق نشدم هر وقت رژیم گرفتم ول کردم و چاق شدم خاطرات تلخ شکست و ناتوانی برام زده شد نا امیدشدم ترسیدم از روز ب روز چاق شدن زمانی ک رفتم رو وزنه و دیدم کم نکردم
   الان ک هر کدوم اینهافک کردم حالم بد میشه اینک از لحظه ب لحظه زندگی چاقیو زندگی کردم ب جای زندگی کردن همش درگیر چاقی و چاقتر شدن و لاغر نشدن بودم
   حس کردم دیگه نمیشه دیگه نمیتونم
   اعتراف کردم ب ناتوانیم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/08/15 09:05
   مدت عضویت: 440 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,136 کلمه

   سلاااام

   چندین نکته توی این یه فایل کوچولو بود که دوست دارم برداشتم رو ازشون بنویسم.

   اول اینکه ما با تجربه کردن یه سری اتفاقات ، اطلاعاتی ازون اتفاق در ذهنمون ثبت میشه که مبنی بر احساس ما در اون لحظه بوده و به این اطلاعات خاطرات میگیم . حتما هم درباره ی غذا نیست ، درباره ی یه مسافرت خوب ، یه مهمونی خوب ، یه دیدار خوب ، یه ورزش خوب و.. خاطرات خوبی در ما شکل میگیره و اگه اتفاقات بدی هم برامون بیوفته خاطرات بدی در ذهن ما به جا میزاره و جالب اینجاست که خود اون خاطره و تصاویرش ممکنه از ذهنمون پاک بشن ولی امکان نداره که احساس ما از اون لحظه از یادمون بره مثلا من یه بار یکی از دوستام که خیلی دوستش دارم رو بغل کردم و احساس خیلی خوبی بهم دست داد الان اون احساس خوب یادم میاد و میتونم حسش کنم ولی اصلا یادم نیست که چی پوشیده بودم؟ یا مثلا رنگ لباسم چی بود؟ چی داشتم میگفتم؟ فقط اون احساسو یادم میاد و این باعث میشه که من بازم دلم بخواد اون احساس رو تجربه کنم چون خاطره ی خیلی خوبی ازش دارم یا بر عکسش هم پیش اومده مثلا من توی دبستان دوستای خوبی نداشتم و اونا اذیتم میکردن ولی من اصلا اسم اونا یا حتی قیافشونو به درستی یادم نیست ولی کامل میتونم احساس بدی که در طول اون زمانا داشتم رو به یاد بیارم ، برای همین دلم نمیخواد به اون روزا فکر کنم یا مثلا اون مدرسه رو ببینم . اینا همش تاثیر خاطراته و توی بحث چاقی هم به شدت تاثیر گذار بوده چرا که ما رفتار هامون رو براساس دستورات ذهنی انجام میدیدم و ذهنمون هم بر اساس خاطرات تصمیم میگیره برای همین بوده که ما روش های خیلی زیادی رو تجربه میکردیم ولی هر بار به خاطر خاطرات شکستی که از دفعه های قبلی در ذهنمون مرور میشد ، مطمعن بودیم که این روش هم جوابگو نیست چون مدام در حال یادآوری خاطرات بد گذشته بودیم و ذهنمون هم بنا بر همون خاطرات مارو هدایت میکرد.

   دو: ما از خوردن غذا لذت میبریم و غذارو برای خودمون یه لذت خیلی بزرگ میدونیم پس هر بار خاطرات خوبی در ذهن ما شکل میگیره و این سبب میشه هر بار که با یه غذا و خوراکی خوشمزه که ازش خاطره داریم رو به رو میشیم بیش از نیازمون بخوریم و رفتار درستی دربرابرش نداشته باشیم. مثلا ما وقتی به یه غذای اسپانیایی که حتی اسمش رو هم نمیدونیم فکر کنیم احساس خاصی درونمون شکل نمیگیره ولی اگه به قورمه سبزی یا ماکارونی یا ته دیگ فکر کنیم درونمون یه احساس خوشی به وجود میاد چون ما ازون خوراکی ها یه خاطره ی خوب توی ذهنمون ثبت شده داریم و میتونیم درباره ی اون غذاهایی که قبلا خوردیم و احساسمون در هنگام خوردنشون عالی بوده برنامه ریزی انجام بدیم و این یکی دیگه از دلایل چاقی ماست حالا راه حل چیه؟ اینکه برای خوردن هیچ خوراکی ای برنامه ریزی نکنیم. چرا که با برنامه ریزی درباره ی یه غذا یعنی ما داریم به اون غذا توجه میکنیم و اون ماده وسیله ای برای لذت بردن ما میشه و هر چیزی که برای ذهن ما لذت بخش باشه ذهنمون هی میخواد تکرارش کنه و به ما دستور میده که دفعات بیشتر و به مقدار بیشتری تجربش کنیم، چون در واقع ذهن ما به دوپامین نیاز داره و انجام کارهای لذت بخش این هورمون رو در ذهن ما ترشح میکنه و این خیلی بده که ترشح این هورمون در ذهن به وسیله ی خوردن انجام بشه یعنی رسما میوفتیم توی ریسمان چاقی و هر بار برای اینکه لذت بیشتری ببریم غذای بیشتری میخوریم .پس چی شد؟ باید مثل یه آدم متناسب به غذا ها به دید چیزی که در این دنیا وجود داره تا یکی از نیاز های ما رو بر طرف کنه ، نگاه کنیم و براشون برنامه ریزی نکنیم ، بهشون توجه هم نکنیم. و این کار سختیه اما غیرممکن نیست ، با استمرار در این مسیر لاغزی برای ذهنمون عادی میکنیم که این رفتار درست و شادی آوره ، اینکه بدن سالمی داشته باشیم که با نهایت قدرت برای ما کار میکنه و ما باید مراقبش باشیم و بهش عشق بورزیم نه اینکه اونو با آشغال پر کنیم.

   سه: اشتها چیزی نیست که دست خودمون نباشه؛ یعنی اینکه یه نفر دلیل چاقی خودش رو اشتهای زیاد میدونه و طوری دربارش حرف میزنه که انگار یه رفتار جدای از اون هست ، اشتباهه. ما خودمون این رفتار ها رو در خودمون ایجاد کردیم . مهم نیست چند سالمون بوده که چاق شدیم ، این ما بودیم که به این رفتار ها تن دادیم حتی اگه مجبورمون میکردن غذا بخوریم و بعدش چاق شدیم ، این ما بودیم که اون قاشقو توی دهانمون فرو میبردیم نه کس دیگه ای . پس اشتها یه غده ی جدا توی بدنمون نیست که مسئولیت پرخوری ما رو به عهده داشته باشه بلکه این انتخاب های ماست که ما اسمشو گذاشتیم اشتها دقیقا همون طوری که استاد توی چالش من اینو نخوردم گفتن: ما انتخاب هامون زیاده نه اشتهامون.

   هر بار که بی لیل یه خوراکی رو میخوریم در صورتی که بهش هیچ نیازی نداریم ، این یعنی ما انتخاب کردیم زیاد بخوریم اسمش پرخوری عصبی نیست. تمام آدمای متناسب عصبانی میشن خیلی هاشونم خیلی بد عصبی میشن ولی من حتی یه بارم ندیدم بعد از عصبانیتشون برن سر یخچال و مثله پو بیوفتن توی یه ظرف عسل و تا تهشو بخورن. فقط ما چاقا اینطوری هستیم و این بهانه ها رو میاریم و تا وقتی هم بهانه بیارم مسئولیت چیزی رو نمیپذیریم و تا زمانی هم که مسئولیت چیزی رو نپذیریم نمیتونیم تغییرش بدیم. پس من وظیفمه درست رفتار کنم اگه نکردم نتیایج متفاوتی به دست نمیارم. من هر بار به این فکر میکنم که به خاطر یه اتفاق خاص دارم پرخوری میکنم به این فکر میکنم که خیلی ها در شرایط من بودن ولی پرخوری نکردن . مثلا همه ی ما آدما وقتی میرن ترن هوایی ، یه واکنش نشون میدن و واکنششون هیجانه و جیغ میکشن و بعضا هم میترسن . فرقی نداره آدم متناسب باشه یا چاق وقتی درباره ی واکنش به یه چیز غیر از غذا حرف میزنیم همه ی ما آدما واکنش های نسبتا شبیه به هم داریم ولی به غذا که میرسه ما کلی بهونه داریم برای پرخوری های وقت و بی وقتمون یکی میگه عصبیه ، یکی میگه بدنم نیاز داره ، یکی میندازه گردن فصل مثلا میگه من تو فصل پاییز بیشتر میخورم ، یکی میندازه گردن اینکه مامانش چیزای خوشمزه میپذه ، خلاصه ما مسئولیت چاقیمونو به عهده نگرفتیم و نباید انتظار اینو داشته باشیم که مسئولیت چیز مهم و ارزشمندی مثل تناسب اندام رو به عهده بگیریم چون اولین قدمش این بوده که ما بدونیم خودمون خودمونو چاق کردیم ولی وقتی این قدمو بر نداشته باشیم پس قدم های بعدی هم فرا نمیرسن.

   خدایا شکرت بابت این آگاهی ها

   ممنون استاد

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 15 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1400/08/15 12:43
    مدت عضویت: 156 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 25 کلمه

    سلام صبای عزیز

    مرسی از توضیحاتی که نوشته بودی،برداشت تو و نوشته هایت مکملی برای من برای درک بهتر بودند

    از تو و استاد سپاسگزارم بابت روشنگری 

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    ZahraKasaeipour@gimal.com
    1400/09/02 02:16
    مدت عضویت: 221 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 11 کلمه

    سلام دوستم خیلی عالی بود نوشته شما بهره بردم موفق باشی

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/08/14 20:49
   مدت عضویت: 735 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 660 کلمه

   روز ۳۸ تکرار 

   سلام و درود به همران عزیز و استاد گرامی

   لاغری با ذهن و تاثیر خاطرات

   قبلا پر بودم از خاطرات چاقی ،از غم هاش ،از حسرت نخوردن ها ،از سرزنش و حال بدی ها ووو که انقدر زیاد بودن که تمام زندگی منو در بر گرفته بودن و دلم نمیخواد مرورشون کنم 

   و خدارو شکر الان زیاد به یادشون نمیارم یعنی خیلی در دسترس ذهنم نیستن چونکه بهشون توجه نمیکنم و بهشون نمیپردازم ،گاهی که در سایت مینویسم به یاد میارم 

   تصاویر شکست های پی در پی از مسیرهای رفته در منهم خاطراتی از ناتوانی بجای گذاشته بود که الان قدم به قدم در حال پاکسازی اونها هستم 

   در تمام مدتی که در رژیم بودم ترس از چاقتر شدن داشتم چونکه مغزم پر بود از عوارضش و یک لحظه هم احساس آرامش نداشتم مطمئن بودم انتهای اون مسیر به کجا میرسه 

   الان کاملا متوجه شدم که افکار جدید در من رفتارهای جدید رو آفرینش کردند، اون ولعی که دیگه وجود نداره ، احساس ارزشمندی که در من زیاد شده ،اینکه خودمو محق میدونم که باید زندگی با کیفیتی داشته باشم ،بدن زیبایی داشته باشم ،این افکار باعث رفتارهایی در من میشن که مسیر من از ریل قبلی بشدت جدا میشه و وارد دنیای جدیدی میشم و تا الان هم خدارو شکر وارد شدم و دارم از زندگی جدیدم لذت میبرم 

   اصلا انگار یادم رفته من در  قدیم چجوری زندگی میکردم ، چقدر رنج میبردم ،الان هیچ ناراحتی نیست ،مثلا صبح که گرسنه میشم صبحانه مورد علاقمو میخورم بدون اینکه بترسم ، امروز رفته بودم زیر بارون پیاده روی و همچنین  صحبت کردن در مورد قوانین با خودم ،وقتی برگشتم گرسنه شده بودم یه دونه خرمالو و گلابی خوردم تا یکمی گرسنگیم رفع بشه و  نهارمو  آماده کنم ،نهارمو براحتی خوردم ،غروب هم چند تا دونه کرانچی خوردم با ۲ تیکه کدو ،هر وقت هم گرسنه بشم شام میخورم 

   قبلا شام خوردن جزء گناهان کبیره بود برای من و اگر میخوردم کلی عذاب وجدان داشتم و خودسرزنشی میکردم در انتها میباید چندین روز ورزش سنگین میداشتم و رژیم سختریو شروع میکردم ،فقط برای خوردن یک شام ،آخ که من چقدر رنج میبردم 

   الان با افتخار اعلام میکنم نزدیک به ۲ ساله در بیشتر  دوره های این سایت هستم و حتی یک شب هم نشده که بدون شام خوابیده باشم اونم هر شامی که دلم‌ خواسته ،برنج باشه،نون باشه ،کباب باشه ،نون و پنیر باشه و میتونم بگم ۵۰ درصد شام هامو در رستوران بودم ولی همچنان من دارم جمع تر میشم و این یعنی زندگی نرمال و طبیعی ،منم حق زندگی کردن نرمالو دارم 

   این روزها  دارم لذت میبرم از سبک جدید غذایی و رفتاریم، پر هستم از خاطرات لاغری و رفتاری ،تو این ۲ سال بارها شاهد گشاد شدن لباس هام بودم ،بارها بهم گفتن فریده لاغر شدی ،بارها خودمو تو آینه نگاه کردم و متوجه شدم جمع تر شدم ، متوجه شدم صورتم جوانتر شده ، چقدر آزادی خوردن دارم ،حق انتخاب دارم ،به هیچ عنوان مشکل رستوران رفتن و مسافرت و مهمونی رفتن ندارم 

   ترس از خوردنم تبدیل به حس قدرت و توانمندی شده ، حس متفاوت بودن دارم ،احساس میکنم درونم پر از گنجه که دارم حملشون  میکنم ، حس مهم بودن و خاص  دارم ، خودمو دوست دارم و هر روز چندین بار خودمو در آینه نگاه میکنم و به خودم افتخار میکنم ، از خودم راضی هستم ،از عملکردهام راضی هستم

   از خدا راضی هستم که منو هدایت کرد به مسیر صحیح، بدنم سالمتر شده ،سبکتر شده ، اعتمادبنفسم بالاتر رفته ،با خودم ارتباط بهتری دارم و به صلح رسیدم که من همینجوری عالی و شگفت انگیز هستم 

   و اگر مسیر لاغری با ذهنو خوب درک کنیم دیگه شک و تردید نخواهیم داشت و فقط به مسیرمون ادامه میدیم میدونیم که وقتی برسیم به مقصد استاد و خیلی از دوستان اونجا هستن و ما متوجه میشیم که رسیدیم به مقصدمون

   فکر کردن به لاغری احساس بینهایت زیبایی ست که الان هم در راه و مسیر رسیدن بهش هستم ،دارم لذت میبرم ، آرامش دارم ،شادترم ، آزادی دارم ،سالم و سلامتم و خدارو هزاران بار شکر میکنم  

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 15 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    ZahraKasaeipour@gimal.com
    1400/09/02 02:21
    مدت عضویت: 221 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 23 کلمه

    سلام و درود دوستم عالی بود نوشته ات اون نکته که احساس میکنم درونمایه پر از گنجه عالی بود و ماندگار ممنونم ازت

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   پونه عدل تهرانی
   1400/07/26 03:49
   مدت عضویت: 828 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 432 کلمه

   به نام خدا

   وقت بخیر عزیزان

    

   همه ما تجربه اینو داریم که تا یه حدی کم کردیم و دیگه کمتر نشدیم و دوباره چاق شدیم .باید همانطور که چاق شدیم از همون مسیر برگردیم برای لاغری تا برای همیشه متناسب باقی بمونیم. 

   خاطرات که در ذهنمون هست خیلی در این مسله دخالت داره خاطراتی که تغییر احساسی ایجاد می کنه در ذهن ثبت می شه

   مغز بر اساس اطلاعاتان عمل می کنه . مغز مون توانایی برای فکر کردن و تصمیم نداره .فکر کردن ما مرور کردن اطلاعات قبلیمونه.

   نقش خاطره در چاق شدن . یه سری اطلاعات در باره مواد غذایی داریم در ذهن . فرصتی برای لذت بردن ببستر و خود به خود بیشتر می خوره . نسبت به بعضی غذاها اطلاعات بیشتری داری توی ذهنت . ذهنت بر اساس خاطره ها واکنش های متفاوتی می ده . افراد چاق درباره غذاها اطلاعات کاذب مربوط به لذت و اینها می شه و با ذهن درگیر می شه که باعث پر خوری می شه 

   مثلا نگو داغونم گرده چقدر الان می چسبه من فکر کنم هنوزم این حرف‌ها رو می زنم البته وقتی با مامانم اینا هستم چون همسرم متناسبه از این حرف‌ها نمی زنه . ولی راست می گین یاد آوری خوبیه وقتی آدم اینها رو بیاد میاره چه طور ممکنه که بیشتر نخوره . اشتها یه واکنش ذهنی به مواد غذاییه .

   بدون توجه به خاطراتون غذا بخوریم . واقعا هم همینطوره من مامانم همیشه تعریف می کرد غذا که درست می کرد هر جا هم که می رفتیم اگه مامانم غذا می برد مثلا پارک یا جایی دور همی ها ولی انقدر تعریف می کرد همه می خوردن بعدش هم می گفت نگاه کن غذای بقیه باد کرد ولی همه مال ما خورده شده بود از بس خوشمزه بود.

   بر اساس خاطرات غذا نخورید . به غذا فکر نکنید برای چگونه خوردن نقشه نکشید اموزشها باید به عمل تبدیل شود. 

   هر روز توجه به وضعیت جسمی داشته باشین.

   واقعا خیلی تفاوت داره متناسب شدن .امروز من رفته بودم خرید چند تا لباس و توی اتاق پرو کردم چقدر احساسم خوب شد چون خیلی بهم میامدن هم شلوار و هم پیراهنی که انتخاب کرده بودم یادمه که قبل از دوره عروسی پسرخالم هر چی می پوشیدم بهم نمیامد هی همسرم لباس میاورد بپوشم اصلا بهم نمیامد اصلا نمی زاشتم همسرم نگاه کنه سریع در میاوردم ……

   وقتی اومدیم خونه امروز بعد از خرید به همسرم گفتم چقدر خوبه من از وقتی این روش و شروع کردم همه چی می خورم هر چی دوست دارم این همه هم لاغر شدم و لذت می برم ولی قبلا همش باید اینو نمی خوردم اونو نمی خوردم …. خیلی سخت بود.خدا رو شکر .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/07/10 00:36
   مدت عضویت: 92 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 2,626 کلمه

   گام 17(تکرار1)

   بنام خدا 

   استاد من دیروز یکی از فرمول هامو پیدا کردم که اونم باور نداشتن به لاغر شدن بود ، در صورتی که من خودم میدونم که میتونم لاغر بشم ولیی ناخوداگاه من باور نداره !! و اینشکلی بود که همش توجه منو میبرد رو قسمت های پر بدنم و اینشکلی میگفت که ببین هنوز چاقی ! هنوز لباسات برات گشاد نشده ! و الان 5 ماه گذشته تو هنوز نتیجه انچنانی نگرفتی و..

   بخاطر همین دیروز واقعا خسته شدم و تو خلوتم گریه کردم ولیییییی ، همش ی حسی نه دلم هست که بهم میگه ادامه بده ! ادامه بده ! توجهتو بردار از اون قسمتا و واگذارش کن به خدا و ادامه بده و جدیدا الان هروقت که میخواد منو لیز بده ، اینشکلی بهش میگم که تو وقتی آشپزی میکنه ، نتیجش حتما ی غذا میشه ! و یا وقتی کتابی رو اصلن همینجووری رو خونی کنی ، یچیزایی حتما دستگیرت میشه ! یا مثلاا ی آهنگی یا یک پیام بازرگانی که مدام پخش میشه و تو اصلا توجهی به اون نداری بعد از مدتی  ناخوداگاه  میبینی که دیالوگای اون پیام بازرگانیو حفظی یا اون اهنگ و چند کلمش و میتونی باخودش بخونی! امکان نداره که تو این روش نتیجه نگیری !!  اصلا نمیشهه ! چه بخوای چه نخوای میگیری .!

   فقط صبور باش و ادامه بده .

    

   خاطرات نقش مهمی در زندگی ما دارند . گاهی مرور یک خاطره میتونه در ما احساس خوبی ایجاد کنه و حتی برعکس میتونه در اوج احساس خوب حال مارو بگیره .

   محل ذخیره خاطرات ما ذهن ماست .و ذهن ما در  طی اتفاقاتی که در روزمره برای ما میفته  و در ما احساسی ایجاد میکنه و رو به صورت خاطره ذخیره میکنه .

   ما بی نهایت تصویر در روز میبینیم ، اما فقط تصاویری در ذهن ما ذخیره و ماندگار میشه که در ما تغییر احساسی ایجاد کنه .

   خاطرات تاثیر ممهمی در زندگی روزمره و رفتار های ما میزاره .

   ذهن ما همیشه طبق اطلاعاتی که ما بهش دادیم عمل میکنه پس اگه اطلاعات اشتباهی درباره ی موضوع  بهش داده باشیم هر بار که بخوایم درباره اون موضوع تصمیم بگیریم ، تصمیمات ما اشتباه خواهد بود .

   چون مغز ما به  تنهایی هیچ توانایی و قدرت تصمیم گیری نداره و فقط با اطلاعاتی که ما از طریق شنیده ها و تجربه هایی بهش دادیم عمل میکنه .

   در واقع اونارو مرور میکنه و  ما تصور میکنیمم که داریم فکر میکنیم 

   ولی در واقع داریم اطلاعات قبلی رو مرور میکنیم . 

   دقیقا مثل یک کامپیوتر که روش یک سیسم عامل یا نرم افزار نصب میشه تا کار کنه  و خود کامپیوتر به تنهایی هیچ کارایی برای ما نداره !

   فکر کردن ما مرور کردن اطلاعات قبلیمونه . search history google  و میمونیم !خخخخخ

   مثلا من ی پسردایی دارم که خیلی کوچیکه نقریبا 1 سال و خورده ای یا 2 سال ، این بچه ی آهنگیو خیلی دوست داره و هر وقت این آهنگ پلی میشه باهاش میرقصه و این باعث شده که ما هروقت اون آهنگ و جایی شنیدیم یاد پسر داییم بیوفتیم ! چون اون کارش احساس خوبی در ما ایجاد کرده بود ، به خاطر همین هروقت اون آهنگ و میشنویم ، ناخودآگاه ذهنمون میره طرف پسرداییم .

   ذهن افراد چاق مملو از خاطرات چاقی است و با همچین ذهنی هرگز نمیتوان لاغر شد .و باید اول خاطرات لاغری و در ذهن ایجاد کنیم .

   افراد چاق در ذهنشون یکسری اطلاعات درباره مواد غذایی ثبت کردن که اونو از بقیه شنیده بودن و در برخورد با اون موادغذایی براساس اطلاعات قبلی که به خودش  داده اند تصمیم میگیرند  و رفتار میکنند .مثلا اگه از ی غذایی تعریفی شنیده باشن ، و یا ازش خوششون بیاد ، اونو فرصتی برای لذت بردن میبینن.

   یکی از تفاوت های ذهنی افراد چاق و لاغر با هم اینه که ، افراد چاق درمورد غذاها اطلاعات کاذب در ذهنشون ثبت میکنن و از اونجایی که اطلاعات با رفتار ما باهم درآمیخته میشه باعث میشه که ما غذاهارو فرصتی برای لذت بردن و پرخوری استفاده کنیم ، طوری که میایم برای غذاها سناریو مینویسیم !

   برای هر غذایی یک عالمه سناریو میپیچیم . 

   مثل تهدیگ و آبگوشتی که استاد ازش خیلیی باحال مثال زد .

   خب اینطوری که استاد مثال زدن ، دهن همه آب افتاد دیگه چه تصوری میشه کرد که وقتی فرد با اون غذا روبه رو میشه ؟انتظار داریم که کم بخوره ؟ ممکنه حتی بشقابم بخوره !

   بعد هم این رو بهونه اشتها داشتن در خودشون میدونن !

   اشتها فقط یک واکنش ذهنی نسبت به مواد غذاییه که خودمون ایجادش کردم !

    بخاطر اطلاعاتی که ما از مواد غذایی در خودمون داریم . 

   هر کس هم به یک طریقی این حالت رو در خودش تقویت میکنه ..

   در این دوره ها ما خاطراتمون درباره غذاها و عادت خوردن براساس خاطره هامونو تغییر میدیم.

   اگه میخوایم با این روش لاغر بشیم و لاغر بمونیم باید اطلاعات و خاطرات قبلی درباره غذاهارو از بین ببریم  باید مثل افراد متناسب بدون توجه به خاطراتمون از غذاها مصرف کنیم .

   چون افراد متناسب حس خاصی نسبت به غذاها ندارند ، ممکنه بعضی از غداهارو بیشتر دوست داشته باشن ، ولی اون غذارو هم  به اندازه نیازشون میخورن ، ولی افراد چاق تا ته دیگ رو هم درنیارن ، ول نمیکنن.

   باید رفتار غذایی خودمون رو زیرنظر قرار بدیم ، چون افراد به دلایل مختلفی غذاهارو مصرف میکنن، نزری و مهمانی و…. 

   ولی غذای اضافه واقعا اضافس فرقی نمیکنه که چی باشه .

   من خودم خاطرات انچنانی از غذاها در خودم ذخیره نکردم ، و اگر چه ی مدت داشت شکل میگرفت ولی خداروشکر خیلی زود با شرکت تو این دوره ها برطرف شد.

    

   در رابطه با خاطرات چاقی ، برای این یک مثال عالی دارم ! من یک هفتس که دکوراسیون اتاقم و تغییر دادم و تقریبا الان شبیه دکوراسیونی که یک سال پیش تو دورانی که افسرده و داغون بودم چیدم ، در صورتی که الان واقعا حالم خوب و عالیه !! ولییی

   هرازگاهی که تختم و نگاه میکنم خاطرات و تصاویر اون دوران برام یاداوری  میشه و میخواد منو دپرس کنه ولیی زیاد خودم و درگیرش نمیکنم ! چون چیزی که گذشته ، دیگه گذشته . 

   ولی خاطرات واقعا رو حال و هوای ما تاثیرات زیادی میزارن ، یکی از دلایل دیگه هم که نمیزاره من نتیجه ای که میخوام و کسب کنم ، اینه که ذهنم  انگار به این حالت بدنم عادت کرده  و اصل خودشو اینطوری میدونه ! جون از بچگی در جسم تپل بودم، لاغر دیدن من براش نا آشناس و دوست نداره تغییر کنه ! نمیدونم دارم درست میگم یا نه ولی حس میکنم همچین چیزیم هست ! 

   به هر حال هرچه زمان بیشتری از چاقی ما سپری شود خاطرات چاقی در ذهن ما هم بیشتر میشود .

   انباشته شدن خاطرات چاقی به سادگی میتونه مانع لاغر شدن ما بشه طوری که همزمان با استفاده از محتوای آموزشی خاطرات چاقی در ذهن ما مرور میشه و این فرایند باعث ایجاد نگرانی و ترس در ما میشه. و اگرمراقب ترس از لاغر نشدن باشیم به انگیزه و اشتیاقمون برای لاغرشدن کم میشه و باعث خارج شدن ما از مسیر میشه مثلا در من !

   در روش های مختلف لاغری توجه و تمرکز رو تغییر دادن عادت های چاق کننده بود .که اول میزان اضافه بدنمون رو مشخص میکردن و بعد برامون برنامه مشخص میکردن و ما رو از خوردن بعضی چیزها محروم و یا محدود میکردند .یا انجام برنامه های ورزشی که سوخت و ساز بدنمون رو بالامیبرد رو توصیه میکردند .

   همه اینها فقط باعث تمرکز بیشتر رو چاقی میشه و برخلاف انتظار ما که میخوایم با انجام این دستورات لاغر بشیم ، جاق تر میشیم .

   درسته که در بعضی از اونها سایز و وزن ما کم میشد ولی با رها کردنشون تمام وزنی ک از دست داده بودیم و یا بیشتر برمیگشت .وقتی تمرکز بر تغییر رفتار های چاق کننده داشته باشه، شاید موفق به تغییر آن یا اصلاح آن بشیم اما هرگز موفق به تغییر خاطراتی که تکرار اون رفتارها در ما ایجاد کرده نمیشیم !

   به خاطر همین وقتی که دست از تلاش برای اصلاح رفتارهامون برمیداشتیم ، خاطرات چاقی به مرور رفتارهایی که  باعث ایجادشان شده ایم رو تکرار میکنه 

   چون که خاطرات چاقی به واسطه افکار و رفتار در ما ایجاد  شده اند 

   وقتی ما با تلاش بخوایم سعی در تغییر رفتارهاون کنیم ، بدون اینکه به خاطرات چاقی خودمون اهمیت بدیم ، بعد از رها کردن ،افکار و خاطرات جاقی به جستجوی رفتار به وجود آورنده خودشون مشغول میشن و دنبال اون فرمول هایی که مارو چاق کردن میگردن .

   و جستجوی اینها سبب بروز مچدد رفتارهای گذشته ما میشه .

   ما در روش لاغری با ذهن با محتواهای آموزشی ابتدا افکار لاغر کننده را  در ذهن خودمون ایجاد میکنیم و افکار جدید مستلزم رفتار جدید هستند و ما با تکرار و استمرار و تمرین کردن افکار لاغر کننده ، خود به خود خیلییی آرام  رفتارهامون تغییر میکنه . وما میبینیم دیگه میل به خوردن هر غذایی نداریم یا اشتهای قبلی و حرص و ولع برای خوردن رو نداریم و دقیقا مثل الان من !

   وقتی افکار ایجاد شد و رفتارها شکل گرفت به شکل خودبخود خاطرات لاغری هم شروع میشود.

   چون رفتارهای ما به مرور متفاوت میشه و ما واکنش متفاوتی نسبت به قبل انجام میدیم . 

   رفتار جدید ، خاطرات جدید به وجود می آورند 

   و با ایجاد خاطرات چدید در ذهن ما درباره ی لاغرشدن فرمول های لاغری تکمیل شده و روند لاغر شدن ما آغاز میشه !همینههه!!! پیداش کردممم ! گیرمو پیدا کردم ! هنوز خاطراته شکل نگرفته 

   انگار این فایل هم جواب درد و دل های دیشب منه و الان خیالم راحت شدد  ،دیگه تمام تمرکزمو میزارم رو استفاده از محتواها .

   پس :

   افکار لاغرکننده با رفتار لاغر کننده و خاطرات لاغرکننده  مساوی با لاغرشدن میشه 

   همونطور که همین فرمول در چاق شدن ما استفاده شده بود و هممون به خوبی تجربش کرده بودیم .

   افکار چاق کننده با رفتار چاق کننده و خاطرات چاق کننده مساوی با چاق شدن بود .

   خدایا ممنونتم که همیشه مواظب من هستی و نمیزاری یک لحظه هم ناراحت و نا امید بشم و همیشه مواظب حال و هوای من هستی و دوست داری که همیشه لبخند و رو لبام ، شادی و موفقیت در تمام زندگیم ببینی و با ناراحت شدن من ناراحت میشی و با خوشحال بودن من شاد و راضی هستی .

   دوستت دارم خدای مهربانم .

   چ موزیک زیبایی برای فایل آموزشی قرار داده بودید استاد، خیلی لذت بخش بود 

   تنها طریق متناسب شدنی که میتونه  ماندگار و بدون بازگشت باشه ، ازهمون طریقیه که ما چاق شدیم . چون همه ما تجربه چاقی بدون بازگشت رو داریم و که تا ی وزنی رسیدیم و هرکاری کردیم دیگه نتونستیم لاغر بشیم و اتفاقا برخلاف میلمون افزایش هم پیدا کرد .پس فقط از این روش ما میتونیم لاغر بشیم و برای همیشه لاغر بمونیم . 

   بنابراین هروقت با غذا روبه رو شدیم ، سعی کنیم بهش فکر نکنیم و برای چگونه خوردن اون هم نقشه ذهنی نکشیم 

   حتما آموزش ها باید به صورت عمل دررنئگی روزمره ما تبدیل بشه .

    چون بدن ما براساس اطلاعاتی که در ذهنمون داریم شکل نمیگیره ، بلکه براساس عمل و رفتار در ما شکل میگیره 

   پس ما اگه این آگاهی هارو بدونیم و بهشون عمل نکنیم ، هیچ نتیجه ای در ما شکل نمیگیره .

   زندگی متناسب خیلی زیباس برای همه چیز آزادی داریم ، خرید کردن ، غذا حوردن ، لذت بردن ..

   امیدوارم ههمون این لذت رو تجربه کنیم ، یعنی مطمعنم که هممون  تجربش میکنیم .

   بعضیا هستن که تنبلی میکنین و خودشون و اسیر و برده چاقی میدونن و فکرشون اینه که نمیتونن رها بشن و اقدامی  هم انجام نمیدن.

   ولی اگه اقدام کنیم ، همت کنیم ، تصمیم قاطع بگیریم  و از روش صحیح استفاده کنیم ، متناسب شدن نتیجه تغییر ماست و چیز عجیبی نیست و طبیعیه چون وقتی به سبک جدیدی رفتار میکنیم یا فکر میکنیم ، حق ما متناسب شدنه

   هیج کس برای جاق شدن کلاس شرکت نکرد ، برنامه ای رو پیش نگرفت ، خیلی عادی و طبیعی چاق شدیم و به همین دلیل نمیتونیم باور کنیم که میشه لاغر و متناسب شد! 

   و هر وقت هم که تصمیم گرفتیم ، لاغر و متناسب بشیم ، با سختی و رنج و فشار و… بوده ، هربار احساس ما بدتر شده که ما نمیتونیم واقعا .و چاقی رو زندانی برای خودمون تصور کردیم که نمیتونیم ازش رها بشیم !

   ولی اینطور نیست ، ما خیلی راحت چاق شدیم و خیلی راحت هم متناسب میشیم اگه از راه و روش صحیح یعنی لاغری با ذهن استفاده کنیم 

   خاطره ای که من از چاق شدن دارم اینه که آخرین بار که همین چند ماه پیش تو 4 ماه 17 کیلو کم کرده بودم و به تولدم که رسیدم ، خواستم به خودم استراحت بدم و  تو اون دوران استراحتم تو 1 هفته پنج کیلو اضافه کردم!

   طوری بود که مثلا همش بهم حس گرسنگی میداد و من دم به دقیقه باید یچیزی میخوردم ! مثلا 5 دقیقه قبل که صبحونم و خورده بودم تموم شده بود و میرفتم بقیه کارامو انجام بدم ، یک حس سوزش و بد خاصی سر دلم داشتم که انگار فقط با غذاخوردن درست میشد و من بازهم به سمت یخجال میرفتم و هرچی داشتیم میخوردم !

   همش منو به سمت پرخوری سوق میداد ! و روز به روز لباسام به خصوص شلوارام برام تنگ تر میشد و سوزش و گرما  رو تو ران پاهام حس میکردم که داشت دوباره چربی تولید میکرد و حتی ساق دستام و بازو هام و….

   حتی نفخ شدیدی هم پیدا میکردم !

   کم کم که دوباره از وزن 49 کیلو گرم شدم 63/64 کیلو گرم دوباره میخواستم اقدام کنم برای لاغری که دیگه واقعا غمم گرفته بود !

   چون دیگه طاقت نداشتم هر روز 1 ساعت رو تردمیل بدووم و غذامو خیلیی سخت کنترل کنم ! 4 ماه بود که خیلیی سخت اینکارو کرده بودم و واقعا دیگه خسته شده بودم !!

   و از همه جالب تر برام این که چون من از غذاخوردن میترسیدم ! تو دوران استراحتم هر چیز کم و کوچیکی که میخوردم هم منو چاق تر میکرد !

   منم اصلا دوست نداشتم کع دوباره برگردم به اون اوضاعی که بزورررر بعد از 4 ماه تازه ¾ شو کم کرده بودم  و همونو دوباره اضافه کنم .و در واقع حس نگرانی و ترس در وجودم بود ولی من خودمو به بی خیالی میزدم تا اون حس بدمو کم کنم . 

   چون من عادت دارم هر دفعه  که  بیرون میرم یا جایی میرم و یا وقتی آشپزی میکنم ، از غذاهایی که درست میکنم یا میخورم تو اینستاگرامم استوری کنم و یکی از فالورام ی حرفی زد که خیلیی بدم اومدو اون حرفش خیلی حس بد و نگرانی در من به وجود اورد 

   خب من تازه اون موقع 50 / 49 کیلو شده بودم و تقریبا ی 7،8 کیلوی دیگه ای مونده بود که به ایده آلم برسم و یدفعه این اومد استوری غذاهای منو ریپلای کرد و گفت یزره تپلی شو دیگه !!

   منو میگی؟ من خون تمام چشامو گرفت دیگه!!!

   و خیلی هم ترسیدم که این حرفش باعث بشه که من واقعا تپل بشم و شدم!!

   خلاصه اینطوری بود که دیگه من جوابشو ندادم و فکر کنتم آنفالو هم شدم و اصلا هم مهم نیست 

   در واقع اون حس نگرانی از چاق شدن و چاق تر شدن  در روش های قبل همیشه با من بود !

   الان در حال حاظر خاطرات چاقی حس آنچنانی دیگه به من نمیده ، البته جون در این روش هستم و آرامش پیدا کردم و کاملا آرامش حاطر دارم وگرنه اگه هنوز با این روش آشنا نشده بودم ، همش آشفته و نا امید بودم و یاد فرصت هایی که از دست دادم میوفتادم ولی فکر کردن به لاغری، به من حس زیبایی، جذابیت ، آزادی در انجامم همه کارهام و موفقیت فراوان و میده جون من همیشه آرزوهایی دارم که برای رسیدن بهشون باید لاغر و متناسب باشم تا در انها موفقیت بیشتری بتونم کسب کنم و همچنین لذت بیشتری ببرم و فکر کردن به لاغری حس خوبه بودن و زندگی کردن در بقیه اهداف و آرزوهامو بهم میده 

   خیلی خوشحالم که با این مسیر آشنا شدم و توش قدم گذاشتم و هر روز هم یک قدم به خواستم نزدیک نر میشم . امیدوارم هممون با هم همگی به چیزهایی که رویای زندگی کردن آنها رو داریم برسیم که سعادت ماست که رویای خودمون و زندگی کنیم و از زندگی و عمر خودمون  لذت ببریم .

    شاد و پیروز و متناسب باشید .

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/06/31 13:07
   مدت عضویت: 138 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 886 کلمه

   سلام به همه دوستان همراه! خاطرات در تغییر حال و هوای کنونی ما نقش مهمی دارند و همین طور خاطرات در چاق تر شدن ما هم نقش بسزایی دارند و باید خاطرات لاغری را به جای آنها ایجاد کنیم. شباهت روش‌هایی که برای لاغر شدن استفاده کرده ایم باعث شکل گیری خاطرات چاقی در ما می‌شود و هربار که نتیجه نگیریم خاطرات شکست از لاغری در ذهن ما حک می‌شود و هر چه بیشتر از این اقدامات برای لاغری نتیجه نگرفته باشیم، خاطرات چاقی بیشتری در ما ایجاد شده است که شور و اشتیاق ما را برای لاغر شدن کمتر می کند و هرچه بیشتر تلاش میکردیم برای لاغر شدن مدت کمتری می توانستیم به روش مورد نظرمان ادامه بدهیم. رفتارهای چاق کننده ما همیشه برگرفته از خاطرات چاقی مان است و به این دلیل که خاطرات ما از چاقی در تشديد چاقی تاثیر گذار است ما روند چاقی سریع تری را سپری کردیم و در مدت زمان های کمتری وزن بیشتری را اضافه کرده ایم! باید مراقب ترس از لاغر نشدن باشید تا شما را از مسیر لاغری با ذهن خارج نکند. با رژیم گرفتن بر روی تغییر رفتارهای چاق کننده تمرکز می کنیم و شاید بتوانیم آنها را تغییر بدهیم ولی هرگز خاطراتی که تکرار آنها باعث چاقی ما شده است را نمی توانیم تغییر بدهیم. افراد چاق اکثرا درمورد مواد غذایی برای خودشان خاطراتی دارند که با تفریح و لذت و شادی همراه است و به همین دلیل با مواجه شدن با همان مواد غذایی خاطرات برای آنها زنده می‌شود و نمی توانند در مقابل خوردن آن مواد غذایی مقاومت کنند و به اشتباه اسم این رفتارشان را اشتهای زیاد می‌گذارند در حالی که اشتها فقط یک واکنش ذهنی به مواد غذایی است. در روش لاغری با ذهن افکار جدید و لاغر کننده در ذهن خود ایجاد می کنیم که مستلزم رفتار جدید است. با تمرین و استمرار می توان این افکار را به رفتار تبدیل کرد و سپس خود به خود خاطرات لاغری هم شروع به شکل گرفتن می کند. این فرمول لاغری است که می گوید: لاغر شدن مساوی است با خاطرات لاغر کننده به اضافه رفتار لاغر کننده به اضافه افکار لاغر کننده که تاکنون برعکس آن را برای چاق شدن انجام می‌داده ایم. دیدن تصاویر افرادی که در مسیر لاغری با ذهن لاغر شده اند سبب می‌شود تا خاطره لاغری آنها به شکل رویایی دست یافتنی در ذهن ما مرور شود. من تاکنون چون تمرکزم بر روی چاقی بوده است و خاطرات چاقی را برای خودم مرور می کرده ام، حتی با اینکه 23 کیلو از وزنم کم شده بود ولی باز با تکرار خاطرات چاق شونده و افکار و رفتار چاق شونده در مسیر برگشت به روال چاقی بودم که با این سایت آشنا شدم و می‌خواهم مسیرم را عوض کنم. بار آخر که بخاطر کرونا، رژیم و ورزش را کنار گذاشتم از همان ابتدا انتظار دوباره چاق شدن را داشتم ولی به خودم میگفتم خب دوباره رژیم میگیری و ورزش می کنی و لاغر میشوی ولی بعد که خواستم این کار را انجام بدهم انگیزه بار قبل را نداشتم و بیشتر از یکی دو هفته نمی توانستم به روال قبلی و رژیم قبلی ام برگردم و هر روز که خودم را وزن میکردم چاق تر از قبل بودم. با اینکه تصمیم گرفته بودم این 23 کیلو وزن از دست داده را دیگر به بدنم اضافه نکنم و حتی لاغرتر بشوم ولی برگشتن به روال عادی زندگیم و خاطرات چاقی اجازه نمی‌دهد. بعد از اینکه هر روز متوجه شدم دارم دوباره چاق میشوم و لباسهایم باز برایم تنگ شده است به شدت ناراحت و ناامید بودم و حتی تصمیم به انجام روش‌های خطرناک برای لاغری گرفتم چون نمیخواستم دوباره به حالت اولیه خودم یا حتی چاق تر شدن برگردم و همین نگرانی و ناراحتی باعث چاق تر شدن من میشد. به طوری که به خودم میگفتم کل غذایی که من دیروز خوردم یک کیلو نبوده چطور امروز یک کیلوگرم وزن من اضافه شده است؟! و حالا میفهمم که این اضافه شدن ربطی به میزان غذا خوردن و سوخت و ساز بدن من نداشته است بلکه به طور ذهنی و با توجه کردن به چاقی ام باعث میشدم به طور کاملا خودکار وزنم اضافه بشود. قطعا چاقی برای هیچکدام از ما خاطرات خوبی نداشته و نخواهد داشت. چاقی باعث محدودیت همه ما شده است و به دنبال چاقی از خیلی امکانات و مزایای دیگر هم محروم شده ایم ولی فکر کردن به لاغری باعث می‌شود خیلی حس‌های خوب و شیرینی در من به وجود بیاید. احساس رضایت از خودم، بالا رفتن اعتماد به نفسم، احساس تحسین شدن توسط دیگران، احساس الگو شدن برای دیگران و رسیدن به همه چیزهایی که این مدت به خاطر چاقی از آنها محروم بوده ام. من این بار برای خودم یک قانون گذاشته ام که وقتی لاغر شدم مثل دفعات قبل هیچکدام از لباس‌های دوران چاقی ام را نگه ندارم یا با تنگ کردن، دوباره از آنها استفاده نمی کنم، چون این یعنی من به طور ذهنی باور ندارم که برای همیشه قرار است لاغر بمانم و چون همیشه آنها را نگه می‌داشتم یا تنگ میکردم باز شرایط به گونه ای پیش می رفت که از آنها استفاده می کردم. برعکس میخواهم لباس‌های تنگ بپوشم تا اذیت بشوم و به خودم بگویم این طبیعی نیست که این طوری باشی باید به طبیعت وجودی خودت برگردی و به چیزی که حق طبیعی ات هست برسی. 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   moradiisomaih@gmail.com
   1400/06/30 15:24
   مدت عضویت: 278 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 419 کلمه

   سلام ، خاطرات چاقی من:زمانی که شام نخوردم وکمتر از حدنیازم میخوردم و روزی دوساعت ورزش و بعدتردمیل کار کردم کنارش ، همین موارد باعث شد بشه خاطره چون انتظار لاغرشدن داشتم ولاغر هم شدم و حس خوبی داشتم از اینکه لاغر شده بودم اما زمانی که تردمیلم خراب شد حسم بد شد و انگیزه ام واسه ورزش کردن از بین رفت وکم کم چاق شدم ، خاطره ای من از خوردن مواد غذایی:من دلمه خیلی دوست دارم بخصوص زمانایی که خونه مامان بابا هستم و مامانم دلمه درست میکنه وهمه دورهم جمع میشیم واقعا زیاد هم میخوردم بیشتر از نیازم چون میگفتم خوشمزه اس نرمه وروغن داره واون ته قابلمه ایشاش که سوخاری شده بودو بیشتر دوست داشتم حس پرخوری بهم میده حتا حالا که دارم این مطالبو درموردش مینویسم😂، خب درکنارش این باور هم داشتم که پرخوری مساوی چاقی، روغن مساوی چاقی، برنج😂مساوی چاقی شکم چون زود هضمه و روی شکم تاثیر داره ، تمام این باورها هم اکتسابی بود که یادگرفته بودم . واسه اینکه چاقیمو توجیه کنم😂😂😂، نذری بله نذری حتا اگه سیر بودم واسه امون میاوردن میخوردم چون میگفتم نذری باید گرم خورده بشه😋،😁. دوحس متضاد اینجا نقش داشت یکی حس خوب خوردن ، دومیم حس بد چاق شدن ، وچون ذهن چاقم بازی چاق شدن رویاد گرفته بود باعث میشد من رفتارای چاق کننده داشته باشم و چاق بشم و عذاب وجدان چاقی داشته باشم و چاق وچاقتر بشم.    واما حس خوب لاغری یه خاطره این میتونه باشه حس اعتماد به نفسم زمانی که. لاغرم بیشتره، و از من تعریف میشه که چه خوب لاغر شدم ،. خاطره ای دیگه لاغری میتونه لباسای اندامی ومورد علاقمو میپوشم وحس جونی وشادابی میکنم وقتی که لاغرم ، خاطره دیگه ای که میتونم داشته باشم با حس خوب وبه اندازه و با آرامش مثل تمام افراد متناسب غذامو میخورم واگه گشنه نباشم میگم میل ندارم یه حس فوق العادس وقتی میگی میل ندارم سیرم، 😌. مثل یه پرنسس رفتار غذایی دارمو زود سیر میشم و از غذایی که خوردم نهایت لذت و انرژیو گرفتم 😍☺️😌. شکرت خداجون،    ممنون استاد که این همه مطالب عالی و اموزنده در اختیارمون گذاشتی که به راحتی ازشون درجهت متناسب شدن دائمی استفاده ببریم، . من نکات مهم متن وواسه خودم توی دفترم یاداشت کردم خیلی آموزنده بود ، اینکه فرمول چاقی میشه:افکار چاق+رفتارچاق+خاطرات چاق و فرمول لاغریم همین شکلیه .     نکته جالبتر اینکه خاطراتی روی چاقی یا لاغری ما تاثیر میزاره که دارای بار احساسی باشه چون به صورت تصویری واضح در ذهنمون حک میشه .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/06/29 14:33
   مدت عضویت: 828 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 262 کلمه

   سلام استاد گرامی و دوستان عزیز

   این نوشته ها دقیقا همانی بود که من تجربه کردم

   لاغر شدن و دوباره چاق شدن و جالب اینجاست که از یک روش رژیمی شکست میخوزدم اما دوباره یک رژیم دیگر را شروع میکردم 

   چند کیلویی لاغر میشدم و خوشحال بودم ولی ته دلم نگران که مبادا دوباره مثل قبل چاق شوم و این اتفاق می افتاد

   من خاطره چاقی طولانی دارم حدود ۴۰ سال و هر بار که شکست میخوردم به این معنی که وزن کم کرده ام دوباره برمی گشت این خاطرات یاس و ناامیدی و ناتوانی بیشتر و بیشتر میشد

   تا اینکه دو سال و نیم پیش دیگر دست از تلاش کشیدم و خودم را قانع کردم که شرایط خودت را بپذیر این سرنوشت توست آخه تا کی میخوای با زجر و سختی چند کیلو کم کنی و بعد بدون اینکه متوجه بشی دوباره مثل سابق چاق بشی

   حالا این احساس بد ناتوانی به کنار سرزنش شنیدن از اطرافیان نمک روی زخم پاشیدن بود

   دو سال و نیم پیش که خداوند مهربانم مرا به مسیر لاغری با ذهن هدایت کرد دیگر آن خاطرات چاقی کم کم رنگ باختند و خاطرات زیبای لاغری شروع به رشد کردند 

   فرمولهای دلنشین لاغری در ذهنم شروع به جوانه زدن کرد 

   افکار لاغری رفتار لاغری را شکوفا کرده و خاطرات لاغری آهسته آهسته شکل میگیرند و با استمرار و تکرار و تکرار این خاطرات بیشتر و بیشتر شده و فضای قابل توجه ای از ذهن را اشغال میکنند و آنوقت است که این خاطرات خود را در جسم نمایان میکنند

   چه سفر لذت بخش و هیجان انگیزی است این پروسه و چه ثمره شیرینی را به دنبال دارد

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   kouroshzamany95@gmail.com
   1400/06/16 11:47
   مدت عضویت: 112 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 480 کلمه

   سلام و خدا قوت خدمت استاد گرامی 

   چقدر حس خوبی داره وقتی یکی آیینه ی رفتار آدم میشه و رفتارهایی که مداوم درحال انجامش هستیم بدون اینکه بفهمیم درست یا غلط رو به ما نشون میده 

   خود واقعیمون رو نشون میده 

   هر روز یک رفتار جدید که ما انجام میدادیم بدون اینکه دیده باشیمش و بهش توجه کرده باشیم 

   و واقعا این آینه چقدر مفیده 

   چون من هر کار بدم رو توی آینه میبینم مثل موی گره خورده شانه میکنم تا آراسته تر باشم 

   خوردن به دلایل غیر منطقی :

   صبح برای گرفتن انرژی و انجام کارها غذا میخورم بدون اینکه گرسنه م باشه 

   بین صبح تا ظهر یه چیزی میخورم که گرسنه م نشه زیاد تا نهار و زیاد نخورم!!!بدون اینکه گرسنه م باشه 

   خوردن غذای زیاد وقتی مریضیم که مثلا جون بگیریم 

   ولی جون نمیگیریم چربی میگیریم 

   خوردن حله وحوله عصر با چای برای انرژی گرفتن و ساعت خوش خونواده 

   خوردن شام تقریبا یک نوع تفریح برای ماست که یه غذای هیجان انگیز تهیه کنیم و بخوریم تا خوش بگذره 

   ،😔 

   این رفتارا باید با رفتارای جدید جایگزین بشه با رفتارهای زیباتر و سالم تر من از رفتارهای قبلی خودم لذت میبردم ولی الان با رفتارهای بهتری آشنا شدم و اونارو بیشتر دوست دارم و میخوام اونارو انجام بدم 

    

   زمانی که وزن من از همیشه شروع به بالاتر رفتن کرد هر کس من و میدید میگفت چاق شدی تپل شدییی 

   تو روحیه من خیلی تاثیر میزاشت جوری که الان بعد ده سال به وضوح یادمه کی و کجا چطور بهم این حرف و زد و من خودم و توجیح میکردم که ما استعداد چاقی داریم و یا یبوست باعث میشه و یا ناراحتی و عصبانیت باعثشه و ترس ازینکه چاقتر بشم 

   وروز به روز بدتر و بدتر میشدم جوری که به صورت مداوم بیست و پنج تا سی کیلو اضافه کردم 

   و خیلی تلاش کردم برای لاغری خیلی 

   کل روزهای عمرم در حال گرفتن رژیمهای مختلف بودم رژیمهایی که فیل و از پا مینداخت اوایل جواب میداد ولی موندگار نبود ولی این اواخر اصلا جوابگو نبود اصلا وزنم پایین نمیومد و من مطمعن شده بودم بدن من استپ کرده و به هیچ وجه دیگه وزنم تکون نمیخوره و نمیخورد واقعا 

   با اینکه موقعیت جراحی رو از هیچ نظر نداشتم ولی همش دیگه به فکر این بودم که تنها راه من جراحیه و اگر همینطور پیش میرفت قطعا یه روزی جراحی میکردم 

    

   قبل ازین زمان من لاغری رو داشتم ومزه میکردم 

   البته من همون موقع هم که لاغر بودم مدام غذای خودم رو تحت کنترل داشتم و ورزش میکردم و اگر راحت غذا میخوردم چاق میشدم 

   و هیکلم کاملا متناسب بود همه لباسها تو تنم زیبا بودن همیشه همه ازم تعریف میکردن بهم غبطه میخوردن و من به خودم میبالیدم  ولی این لذتا رو یواش یواش از دست دادم 

   ولی الان مصمم هستم و مطمینم دوباره میتونم اون لذتا رو حس کنم و دوباره از زندگیم لذت بیشتری ببرم 

   خدایا سپاسگذارم که راه درست رو به من نشون دادی 

   و تشکر میکنم از استاد عزیز بابت آموزشهایی که رایگان گذاشتید و من تونستم استفاده کنم

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/06/15 19:55
   مدت عضویت: 104 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 143 کلمه

   سلام به استاد عزیزم 

   گام ۱۷ 

   خیلی جالب  و شنیدنی بود

   من دو روز بود که یکم بیشتر میخورم و داشتم فکر میکردم که چرا من اینطوری شدم چرا دیکه نمیتونم خودمو کنترل کنم الان به این گام خوردم و مشکل خودم پیدا کردم 

   که من از اون غذا فقط خاطر ه قبلی دارم که چاق میشم  نهار بادمجان درست کردم و خوردم بعد عذاب وجدان گرفتم گفتم من اصلا اینجوری نبودم الان یادم اومد من یه خاطره از بادمجان داشتم که اوف با روغن زیاد همیشه عاشق زیاد میخورم و حتما چاق میشم  ببله تکرار این خاطره باعث شد زیاد بخورم 

   یا تکرار خاطره درباره کله پاچه که کالری بالای نباید بخوری 

   از امروز تصمیم میگیرم جدا ار افکار ورفتار لاغر کننده خاطرات لاغر کننده در خودم ایجاد کنم 

   و یا خاطر چاقی و زیاد خوردن نداشته باشم 

   با تشکر از شما و دوستان عزیز که نوشته هاشون  عالی بود

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   mzt.zahra.malakouti.ir
   1400/06/09 21:56
   مدت عضویت: 542 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 283 کلمه

   به نام خدا

   سلام دوستان

   نکته جالب و مهم متن برای من این بودکه ذهن ما خودش نمیتونه تصمیم بگیره و فقط اطلاعاتی روکه داره بررسی میکنه و تحویل میده و دقیقا امشب متوجه شدم وقتی تصمیم گرفتم حرفی رو بزنم سریع یادم افتاد اون روز هم گفتم و خیلی بد شد طبق اون خاطره و احساس بدی که داشتم حرفم رو نزدم.

   دقیقا ذهنم طبق اطلاعات و خاطراتی که در من احساس ایجاد کرده بود باعث تصمیم من شد.

   من وقتی مجرد بودم یه بار توی بادمجون یه سوسک ریز دیدم و خیلی حالم بد شد و الان از هر غذایی که بادمجون داشته باشه بدم میاد و حالت تهوع بهم دست میده قبلنا فکر میکردم به بادمجون حساسیت دارم ولی بعدا گفتم احتمالا به خاطره بدی که دارم مربوط میشه در صورتی که اکثر غذاهایی که با بادمجون درست میکنم خیلی خوشمزه میشه و همه خیلی دوست دارند ولی خودم نمیتونم بخورم در حد یکی دوتا قاشق .

   خاطرات من از رژیم‌ها و ورزش‌ها ادامه ندادن و شکست خوردنه این خاطره در ذهن من ثبت شده که تو هیچ وقت نتونستی ادامه بدی دو هفته یا نهایتا یک ماه میتونی ادامه بدی و بلاخره ول میکنی و دوباره کم کم چاق میشی  و صدرصد بیشتر از قبل.

   چاقی حس خوبی نداره، نبودن سایز اندازه‌ی تو بین لباسای خوشگل ، تمسخر و حرف و حدیث و توصیه و سفارش دیگران ، خاطرات چاقی همه اذیت کنندس.

   خاطرات لاغری یعنی امید ، انگیزه ، شور ، اشتیاق ، اعتماد به نفس بالا ، این که بلاخره شد. من هم تونستم . من هم ادامه دادم. من توانایی‌های خیلی زیادی دارم ،همچنان در مسیر با شور و اشتیاق باقی موندم.

   یا می‌میرم یا به هدفم میرسم.

   افکارلاغرکننده+رفتار لاغرکننده +خاطرات لاغر کننده = لاغرشدن

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/06/07 15:26
   مدت عضویت: 819 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 502 کلمه

   درود و خداقوت 

   گام هفدهم 

   خاطرات 🌺هرچیزی مه باعث تعغیر احساژ ما شود به عنوان خاطره در ذهن ما ثبت میشود 

   ذهن  افراد چاق مملو از خاطرات چاقی است ذهنی که پر از خاطرات چاقی باشه نمیتونه لاغرکنه برای لاغر شدن  باید خاطرات لاغری  را در ذهنمان ایجاد کنین  و این کار تنها با  روش لاغری با ذهن صورت میگیرد 

   من از روسخای متعددی برای لاغری استفاده کردم ولی بعد از مدتی رها کردم ممکن بود مقدار کمی وزن کم کنم اما دوباره با رها کردن دوره  وزن برگشت داشته تنها چیز مشترکی که از تمام دوره ها برای لاغر شدن استفاده کردم  همان خارات من از چاقی بوده که با خودم همراه داشتم  و هر بار که از نوع تصمیم میگ فتم یک روش جدید رو شروع کنم برای لاغری  مرور خاطرات چاقی شکست ها و رها کردن ها به سراغم میومد وباز نا امیدی باز ترس از شکست و لاغر نشدن تمام انگیزه من رو میگر فت و تمام شورو اشتیاق من میخوابید و باز باعث میشد من از سری قبل هم  زودتر دوره رو رها کنم شکست رو بپذیرم 

   متاسفاته رفتارهای چاق کننده ما : برگرفته از خاطرات چاقی ماست 

   خاطرات چاق کننده در ذهن چیست مثلا هر بار که با ولع غذا میخوردم و پرخوری زیادی میکردم خیلی زود دچار عذاب ‌جدان نیشدم ناراحت میشدم  تصنیم میگ فت که وعده غذایی بعد جبران کنم و به خودم قول میداد که  پرخوری نکنم  و لی اتفاقی که میفتاد این بود که خیلی زود دوباره احساس گرسنگی میکردم و باز شروع به غذا خوردن و پرخوری میکردم  حتی شدیدتر از دفعه قبل و تماما احساس من احساس ناخوشایند و ناراحتی و عذاب وجدان بود 

   نا امیدی و شکست .یا وزن کردن خودم هربار که میدیدم  وزنم بیشتر شده و چون سری ناراحت میشدم و ترس از لاغر نشدن به سراغم میمود باعث میشد در مدت زمان خیلی کمتری وزن بیشتری به وزنم اضافه کنم 

   اگه مدام ترس از لاغر شدن داشته باشیم باعث میشه ما انگیزه و شورو اشتیاقمون کاهش پیدا کنه  و نتوانیم مسیر لاغری رو تا اخر ادامه دهیم 

   در روش لاغری با ذهن ما سعی در تغفیر رفتارداریم بر اساس محتوای فایل اموزشی  افکار جدید لاغرشدن رو ایجاد میکنم  با افکار جدید رفتارهای جدیدی ازما سر میزند   و با تکرار و تمرکز روی رفتارهای جدید و درست خاطرات لاغری رو به و جود میاوریم 

    

   لاغری مساوی با : افکار لاغرکننده +رفتار لاغر کننده +  خاطرات لاغر کننده 

   در این مسیر هیچ گونه ترس از لاغر نشدن نداریم  ارامش خودمان رو خفظ میکنیم با استفاده از  محتوای فایلهای این دوره افکار جدید لاغر کننده رو ایجاد میکنم طبق اون افکار رفتار میکنیم و با داشتن خاطرات لاغرکننده و بدن توجه له نتیجه نهایی و تمرکز  روی محتوای اموزشی  

   به نتیجه مطلوبی میرسیم 💞

   چه بسا که خیلی خیلی از رفتارهای خودم تعغیر کرده  که همیشه که همسرم میپرسید چیزی لازم داری .چیزی میخوای برات خرید کنم من اسم یه غذا و خوراکی رو میبرد ولی چند روز پیش گفتم نه چیزی نمیخوام نمیدونم  هرچی دوست داری بگیر فقط خوردنی نباشه  و این تعغیر  رفتار من 

   با حس خیلی خوب 🌺

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/05/28 17:26
   مدت عضویت: 768 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 2,077 کلمه

   به نام خدای مهربان 

    

   بهترین  راه  لاغری همون راهی هست که چاق شدیم و دبگه هر کاری کردیم نتونستیم لاعر بشیم و بدون بر گشت هست بهترین راه برگشت برگشت از همون مسیری هست که رفتیم 

   .هر چیزی که در ما  تغییر احساس ایجاد کنه به عنوان خاطره در ذهن ما ثبت میسه .

   تاثیر خاطرات رو در تعیین تصمیمات میتونیم بگیم هر وقت در باره موضوعی  کلی اطلاعات در ذهن ما باشه در مورد اون موضوع بر اساس اون اطلاعات تصمیم میگیریم و در واقع ذهن ما اون اطلاعات رو مرور میکنه و بعد ما تصمیمی میگیریم و ما به اشتباه میگیم اول فکر میکنیم اما در واقع داریم اطلاعات قبلی رو مرور میکنیم فکر ما  همون مرور کردن اطلاعات قبلی هست براساس گفت وگو با دیگران  و … هست مثلا اگر من از سالها قبل در مورد فردی شنیده باشم که آدم خلاف کاری  هست وقتی دوباره اون رو میبینم تصمیم میگیریم باهاش حرف نزنم و یا  معامله نکنم و یا اصلا رفت و آمدی نکنم چون اطلاعات خوبی در مورو اون فرد در ذهنم نیست هر چند که ممکته اون فرد تغییر کرده باشه 

   چطور از خاطره در متناسب شدن استفاده کنیم ؟؟

   هر فردی از  هر مواد عذایی  ممکنه کلی اطلاعات در ذهنش  ذخیره داشته باشه که در برخورد با اون مواد غذایی در ذهنش مرور بشه .

   مثلا شخصی با دیدن قورمه سبزی در ذهنش کلی اطلاعات خوب و لذت بخش مرور میشه و لی در فرد دیگه این احساس  ممکنه به وجود نیاد تازه از رنگ و بوش هم بدش بیاد  پس  هر فرد با توجه به مکان و شرایط جغرافیایی  زندگی  در ذهنش کلی اطلاعات از عذاها ذخیره داره مثلا ما از ماکارانی خیلی کمتر از خورشت سبزی اطلاعات داریم چون در کشور ما غدایی هست که در  نسلهای قبل از ما هم پخت شده و کلی از اون تعریف داده شده و کلی اطلاعات  هست .

   مساله ی که در افراد چاق وجود داره اما در افراد لاغر وجود نداره این هست که اونها از هر مساله کلی اطلاعات کاذب در ذهنشون ذخیره کردن اطلاعاتی که مربوط به لذت و تفریح میشن و چون اینها با  احساس  ما درگیری ایجاد میکنن باعث میشه فرد چاق نتونه هیچ کنترلی در خوردن خودش داشته باشه به این شکل که فرد چاق در ذهنش،سناریو نویسی میکنه مثلا در مورد ته دیگ  و یا سیب زمینی و یا شیرینی و یا .. کلی سناریو داریم که وای اگر این طور باشه و اون طور باشه و با فلان ترشی و  فلان نون و .. باشه خیلی حال میده و اگر اینطور باشیم  و از این افکار داشته باشیم در مواجه شدن با اون غذا  هر گز به اندازه عذا نمیخوریم و تا تهش رو میخوریم و دل درد هم میگیریم چون برای هر غدا کلی داستان داشتیم و جالبه چون برای هر عدا در دهنمون کلی حرف و داستان  داریم و زباد میخوریم میگیم اشتهامون زیاده و اصلا  طوری از اشتها حرف میزنیم که انگار   دست خودمون نیست و در کنترل ما نیست 

   اشتها یک واکنش  ذهنی به مواد غذایی هست و اشتها رو خودمون به وجود آوردیم  حتی اونهایی که ادعا دارن وقتی عصبی هستیم زیاد میخورم به خاطر این هست که  اون اطلاعات رو تقویت میکنیم و بارها شنیدن در موقع عصبانیت آدمها پرخوری میکنن و تا دلت بخواد طرف عصبی میشه و دیگه ببین چی میشه پس تغییر خاطرات و تغییر عادتها بر اساس خاطرات دقت کن .

   پس تا جایی که میتونی ارتباط بین خوردن و اطلاعات و خاطرات قبلی رو از بین ببر باید به جایی برسی که مثل افراد متناسب بدون توجه به خاطرات غدا بخوریم از افراد متناسب سوال کنید اونها بدون هیچ خاطره ای عذا میخورن و ممکنه بعضی غداها رو بیشتر دوست داشته باشن و این طبیعی هست چون سلیقه ها متفاوت هست و اما اونها همون غذا رو هم  به اندازه نیاز مصرف میکنن و اما رفتار اونها رو با خودتون مقایسه کنید بین رفتار شما بر اساس چه خاطره و یا اطلاعاتی داره خورده میشه ما به خاطر فرهنگ و آداب و رسوممون بعصی عذاها رو بیشتر میخوریم مثلا خوب غدا خوردیم و غدای ندری  برای ما آوردن اونم میخوریم چون تبرک  هست ولی غدای اضافه بر نیاز بدن واقعا اضافه هست و مهم نیست چه عنوانی بهش میدی و بعضیا عداها رو بر اساس سناریویی که خودمون در ذهنمون داریم بیشتر میخوریم و اگر به خوردنت دقت کنی  در یک هفته متوجه میشی که داری بر اساس همین خاطرات خیلی وقتها پرخوری میکنی برای متناسب شدن باید همین خاطرات رو کمرنگ کنی چون خاطرات باعث پرخوری میشن پس هر وقت با عدا مواجه شدی سعی کن بهش فکر نکنی و برای چگونه خوردن نقشه ی ذهنی نکش 

   بدن شما برر اساس اعمال و رفتار ما شکل گرفته .

   پس تمام سعی ما باید این باشه که آموزشها رو به عمل تبدیل  کنیم .

   باید هر روز به دنبال تناسب باشیم تا زندگی جدیدی رو خلق کنیم و چقدر لذت بخش هست و آزادی داریم در خریدن در فعالیت کردن در خوردن و …. واقعا لذت بخش هست 

   اگر من درست رفتار کنم و به سبک جدید رفتار و فکر کنم طبیعی هست که متناسب بشم .

   من برای چاق شدن در زمان خاصی عدا نخوردم و محدود نبودم و کار خاصی نکردم و خیلی راحت و طبیعی جاق شدم پس حالا هم باید راحت لاغر بشیم  بدون زجر و سختی ما متناسب میشیم چون در راه درست هستیم .

    

   برداشتمن از فایل :

   دقیقا همین طور هست چاقها برای هر غذا یی کلی تعریف و خاطره و داستان و سناریو  و حرف دارن مثلا من بارها گفتم خورشت سبزی باید  کاملا جا بیفته  تا روغن بندازه و کمی تند  هم باشه  و سبزیش خوب سرخ بشه و لوبیاش   ترک بخوره داخلش  بس که بپزه و  …. ولی متناسبها  از این تعریفها ندارن و به خاطر همین اطلاعات که در ذهنمون داریم وقتی اون غدا رو میبینیم تا تهش رو باید بخوریم ولی متناسب اصلا اینطور نیست به راحتی وقتی سیر شد غذا رو ول میکنه میره چون در ذهنش اطلاعات و حرف و حدیث برای غدا نداره وولی در جنع افراد چاق بشینی بیشتر حرفشون در مورد غذا هست  که چی با چی بهتره و یا چطور خورده بشه بهتر و ….  اما لاغرها فقط یه تعریف دارن غدا ماده ای هست برای تامین انرژی جسم و برای زنده موندن و  یا برای رفع نیاز جسم و یا  برای برطرف کردن این حالت ها در بدن مثل  سر و صدای شکم و یا بیحالی و ….و از این به بعد من میخوام جایگزین تمام اون اطلاعات و سناریو های عدا کلی اطلاعات جدید  جایگزین کنم  و چاقها چقدر تعریف دارن برای لدت بیشتر از تفریح و سفر و پارک و یا …و یا  برای رفع بیخوابی و خستگی و یا سر درد و یا معده درد و یا … بایدحتما بخورن اما متناسبها هر گز اینطور نیستن من وقتی خوشحالم بیشتر میخورم اما بازم دارم روی خودم کار میکنم که خوشحالی زیاد رو میتونم طوری دیگه نشون بدم نه زیاد بخورم .  و  منهم در گدشته  تقریبا برای هر عدایی کلی حرف و حدیث داشتم ولی در مقابل پیتزا و ساندویچ و چیپس و پفک و ته دیگ و شیرینی یکم ضعیفتر بودم و باید بر عکس گدشته ی خودم  هر وقت اینها رو دیدم بگم تو من رو به یاد تناسبم میندازی اصلا اون غدا رو غدای تناسبم بزارم و با دیدن شکلش و یا بوش به خودم بگم بوی پیتزا بوی تناسب  من هست بوی ساندویچ بوی تناسب من هست و یا حتی سناریوی بیشتری درست کنم بگم رنگ اون عدا و یا شکلش و یا بوش بوی تناسب من هست و من هر وقت اون رو دیدم باید یادم باشه به اندازه نیاز بخورم و بیشتر نخورم .و بارها تمرینش کنم تا ذهنم یادش بگیره 

   من  مدتها هست دارم به خوردنم وقتی از حد نیازم یکم بیشتر میخورم خوب دقت میکنم چرا این کار رو میکنم ؟؟ اولین حرف ذهنم این هست که من این غدا رو خیلی دوست دارم و همین یک جمله باعث میشه بیشتر بخورم اما باید مثل دختر متناسبم رفتار کنم  که اصلا هیچ این حرفها رو نداره و خیلی کم بعضی وقتها یه غداهایی رو بیشتر از بقبه روزها دوست داره که به قول استاد تازه همون رو هم به اندازه نیازش میخوره و بلند میشه و بارها میگم اگر این من بودم که این غدای مورد علاقه ی من بود خدا میدونه چطور رفتار میکردم و اما نه دخترم خیلی راحت برخورد میکنه و اما من هم بارها به ذهنم میگم بابا به اندازه بخور نترس که اگه نخوری دیگه نیست نترس این روش فرق داره هیچ سختی نداره  بقیه اش رو هم بزار هر وقت خواستی برو بخور کسی که کاری نداره محدودیتی نیست و اما باید بارها این جملات رو به خودم بگم و تکرار کنم تا درست رفتار کنم و اگر کمی بی حواسی کنم ذهن چاقم با فشار شکمی من رو متوجه سیری میکنه که به شدت از این حالت متنفرم و اذیتم و بدم میاد و کار بسیار زشت و زننده ای هست .

   و من همین دیشب در جمع خانوادگی  برای شام بودم که یه فرد اون جمع  که  لاغر هم بود همش میگفت ته دیگ وای چقدر خوبه و ..و منم یکم  حواسم رو جمع نکردم و تحریک به خوردن ته دیگ شدم  و در حد یک ذره خوردم و همون یک دره  فشار شکمی برای من ایجاد کرد و ناراحت شدم چرا ؟؟؟چون در ذهنم از ته دیگ سناریو دارم و داستان دارم و هر جا اون رو دیدم انگار باید یکم بخورم ولی این غلط  هست باید تمرکزم بر نیار  بدن خودم باشهکه هر وقت سیر هستم نخورم  و تمرکزم بر فراوانی این نعمتها باشه که هر وقت بخوام هست حالا امروز نشد فردا درست میکنم و هست و اینقدر با افکار غلط خودم رو وادار به خوردن نکنم و تمرکزم  بر این باشه که همیشه اطراف من پر  از این مواد غدایی هست ولی  من باید درست رفتار کنم تا نتیجه بگیرم .

   من الان خیلی تغییر کردم قبلا با دیدن پیتزا دستور میومد بخور هر چقدر میتونی بخور من تا یک عدد پیتزا  بزرگ و نصفیه ای به همراهش  ویا حتی  دوتابزرگ  رو میخوردم تازه هر چیزی هم اضاف میومد تا اخر شب قبل خواب کم کم میخوردم و میگفتم اشتهام زیاده ولی حالا چطور شده در حد سه اسلایس کفایتم میکنه و سیر سیر هم میشم و یا قبلا دوتا ساندویچ راحت میخوردم و تازه بعدش هم کلی دیگه میخوردم  و حالا یک سوم  یک ساندویچ رو  در حد سیری کامل میخورم وکفایتم میکنه و  یا قبلا چیبس و پفک و کرانچی رو باهم یه پاکت کامل میخوردم ولی حالا نصف یه پاکت کوچیک رو میخورم احساس،سیری میکنم پس کجاس اون اشتها من که کاری نکردم خوب ثابت میکنه اشتها چیزی جز  اطلاعات غلطی نیست که خودم به ذهن خودم دادم که من زیاد میخورم من خیلی این غداها رو  دوست دارم باید بخورم و یا وقتی هیجانی هستم باید بخورم و …

   اما حالا خبری از اون  اشتها نیست پس اون پرخوریها کار  ذهن چاق من بوده که الان لاغر شده و کلی اطلاعات جدید لاغری  داره  پس بارها باید بگم  .من غدایی هر چقدر خوشمزه باشه هر چقدر عالی باشه هر چقدر متنوع باشه هر چقدر ارزان باشه هر چقدر زیاد باشه  هر چقدر جدید باشه  هر چقدر مقوی باشه هر چقدر داغ و برشته باشه هر چقدر  پنیرش کش بیاد و ..…باشه  رو بر تناسب اندامم ترجیح نمیدم و اون لذت خوردن  رو  یک لذت گذرا و سریع میدونم که با پرخوری میدونم چه بلاهایی به سر من میاره و من میخوام با به اندازه خوردن همیشه در تناسب باشم .

   و اگر حالا جایی شد مثل دیشب  که خطایی داشته باشم به خودم میگم بدنم هوشمنده و قطعا اون اضافه رو دفع میکنه و من رو متناسب میکنه و من  دیگه غصه نمیخورم و سعی میکنم بازم مثل همیشه درست و به اندازه بخورم .

   و چون من  مدتها هست در سایت هستم خدا رو شکر  دیگه تفکیک غدایی ندارم  و به غداها برچسب نمیزنم قبلا چرا اینطور رودم اما الان دیگه حتی یادم نمیاد چه حسی داشتم و حالا دیگه ترس و نگرانی ندارم و  با خیال راحت و لذت از هر غدایی میخورم اونم شاید به اندازه یک سوم گذشته ی خودم  میخورم و خوردنم خود به خود بسیار کم  شده ولی هنوزم گه گاهی  با همین مقدار کم که میخورم ولی فشار شکمی رو حس میکنم و مشخص هست که باید بازم  کمتر بخورم و دارم روی این مورد به اندازه خوردن  خوب تمرکز میکنم که انشاا… به زودی تمام رفتارهای عذایی من  بهترین رفتارها خواهند بود  و من به زودی   در بهترین جسم ایده ال و متناسب  خودم خواهم بود .

    

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/05/18 07:27
   مدت عضویت: 801 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 290 کلمه

   سلام استاد گرامی سلام دوستان متعهد

   خاطرات چاقی خیلی زیاد یادم یه روز  دختر عموم که متناسب یک سالاد جدید یک جا خورده بود و داشت به من یاد میداد گفتم مزش چه طور بود گفت مزش یادم نیست خیلی تعجب کردم چون من همیشه تمام مزه ها یادم میموند ولی الان میفهمم چرا یادش نبود چون برای اون چیزهای با اهمیت تری از غذا وجود داشت مثلا لباسهایی که تو مهمانیها میبینه با تمام جزییات تعریف میکنه یک دوست دارم که خیلی چاق و یک بار یک خوراک چینی به من اموزش داد بعد ها پرسیدم راستی اون غذا رو از کجا یاد گرفتی گفت از تو فلان فیلم خیلی تعجب کردم چون اصلا موضوع اون فیلم اشپزی نبود یعنی فرد چاق هر موضوعی به خوردن ختم میکنه

   لوبیا پلو همش برای من خاطرست برای همین خیلی میخورم حالا فرقی نمیکنه چه کیفیتی داشته باشه یا چه ته دیگی داشته باشه تفاوت بین چاق ها و لاغرها

   چاق ها تمام غذاها رو دوست دارن و بعضی از غذا ها رو بیشتر

   لاغرها همیشه لیستی از غذاهایی که دوست ندارن همراهشون واصلا همه اون ها رو با اون مشخصات میشناسن

   یک بار همسرم گفت تمام خاطراتت به خوردن ختم میشه و خیلی ناراحت شدم ولی اون راست میگفت

   تاثیر خاطرات چاقی

   واقعا چاقی هیچ چیز قشنگی نداره جز تحقیر و عدم اعتماد به نفس چه مهمونیهایی که به خاطر چاقی نرفتم چه لباسهایی که به خاطر چاقی نپوشیدم

   دیروز یک لباس پوشیدم که من چاق نشون میداد و واقعا نا امید شدم و زیادی خوردم اگر چاقی ذهنی نیست پس چی مگه نه اینکه من با بد شدن احساسم به ذهنم دستور خوردن دادم پس باید با خوب شدن احساس به ذهنم دستور نخوردن بدم

   دنیای لاغری

   پر از عشق* پر از رنگ* پر از هیجان* پر از امید *

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   nargesaslanian2021@gmail.com
   1400/05/14 22:10
   مدت عضویت: 157 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 182 کلمه

   سلام خدمت همه عزیزان

   اگه این خاطراتی که استاد فرمودند  واقعین نداشت که ما این وضع رو نداشتیم از دیدن خوراکی‌هاوانواع غذاهای جنوبی شنیدن از این واون در باره غذا ها  پرخوریها دم به دقیقه خوردنها به خصوص غذاهایی که عاشقش بودیم  خوردن استانبولی پرگوشت چرب وچیلی  اونهم با نون ،خوردن نون گرم  نانوایی تا برسی به خونه ،خوردن املت با تخم مرغ زیاد با خوردن کره محلی ،ابنقدر پیش میری که دیگه دیگران با انگشت نشونت میدن وبی تابی کردنت موقع خواب فشار بالا….یه مرتبه به خودت میای که باید کاری کنی متوسل شدن به انواع روشها…وخسته شدن و بازگشت به نقطه اول .روز از نو روزی از نوع سراپا ناامید  وعصبی شدن که دیگه نمیتونم به زندگی ادامه بدم با این افکار چاق کننده دوباره چاقتر میشی  .

   وقتی احساس بداز چاق شدن میاد تو ذهنت روز به روز تا امیدوار ودر نتیجه چاقتر میشی .

   ولی اگر به لاغری با قدرت ذهن فکر کنی  واگاهیهای خودتو در باره لاغری با این روش ببری بالا افکار خوب و احساس خوب وورفتار خوب از خودت نشون میدید ودرنتیجهدر جسمت  به وضوح تغییر  رو میبینی.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/05/07 12:38
   مدت عضویت: 260 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,218 کلمه

   سلام . برداشت گام ۱۷ تاثیر خاطرات

   شاید توضیحاتی که استاد تو  این گام  دادند هم یکی از دلایل مهم چاق شدن من بود

   انقدر برای لاغر شدن روشهای غلط در ذهنم تلنبار کرده ام ، که واقعا اگر بخواهم دونه دونه مورد بررسی و تحلیل قرار بدم کلی زمانبر خواهد بود آنقدر در این روشهای غلط مرا از غذاها ترساندند  و از تفکیک غذاها و داشتن مقدار کالریشان در گوش من خواندند که الان کاملا از حفظم که هر غذا با چه مقدارش چقدر کالری داره ، تخم مرغ کامل ۷۰ کالری 😆سفیده ۲۰ کالری و زرده ۵۰ کالری ، پس زرده رو نخور و سفیده را در وعده ی صبحانه بخور😆😆😆❌❌

   وای خدای من ، 

   البته لازم به ذکر است من با این شمارش کالری که ابداعی خودم بود تونستم وزنم رو در سال ۹۴ که دو رقمی شده بود رو یه ۱۰ کیلویی کاهش بدم اما خب آن هم باور خودم بودم که یه عمر بین غذاها تفکیک ایجاد کرده بودم و طبیعی بود با استفاده از همان باور چند کیلویی کم کنم

   اینجا باید یاداوری کنم ،

   حتی آن وقتها هم با هر روشی که کاهش وزن داشتم باز ذهنم بود که همکاری میکرد و طبق فرمولا و باورایی  که از اول اون روش بهش میدادم شروع به لاغر کردن من  میکرد و دقیقا تا زمانی که فرمولای ذهنی  و باورها یم نسبت به اون روش کمرنگ میشدن لاغری من  هم آرام آرام متوقف میشد

   خب بگذریم

   تمام این خاطرات و یاداوریها نشون میده که در گوشه گوشه ی ذهنم کلی از این خاطرات دارم که به محض یکی دو روز گوش نکردن حرفای صحیح لاغری دوباره فعال میشن و شروع به تراوش میکنن مثل همین چند روز که از فرمول سازیام یکم غافل شدم و چه به موقع بود فایل ۱۷حالامن می مانم و اینکه باید خیلی کار کنم و برای تثبیت باورای لاغریم و پیاده کردن انها در زندگیم تکرار و تمرین و مرور گامهای قبلی را بیشتر کنم شاید خیلی بیشتر از انهایی که تا بحال یکی دو باری وزن کم کرده باشند و فرمولای چاقی کمتری در ذهنشون دارن

   در ذهن من فرمولای لاغریه کمی وجود داره ، این فرمولا در طول این سه ماه که گامها رو در حال یادگیری هستم در ذهنم ایجاد کردم خب کاملا طبیعی که هنوز ضعیف  باشه و نیاز به رسیدگی بیشتر داشته باشه

   ماهیت ذهن من با اینکه از سه سال پیش با این روش اشنا شده ولی تازه از اول شروع این گام هاست که داره دقیقا  پی می بره که چی به چی هست . ☺️☺️

   خب پس بهش حق میدم و توقع زیادی ازش ندارم .

   میخوام بجای مرور خاطراتی که از قبل گوشه و کنار ذهنم هست دست بردارم و بجای نگاه کردن و توجه کردن به انها تمرکزم را به جوانه های کوچک لاغریم بدهم میخواهم فرمولایی که تا امروز از این ۱۷ گام یاد گرفتم را مرور کنم چون فکر میکنم اینجوری ذهنم بیشتر یاری میکنه و حالم خیلی عالیتر میشه

   من از اول این گامها اموختم که

   🔴 اولا باید با ایمان به این روش وارد مسیر شوم و چون چاقی من هم دقیقا ذهنی بود قطعا لاغری من هم از همین راه خواهد بود و ایمان دارم که از این روش نتیجه خواهم گرفت ✔️

   🔴 ذهن من همانگونه که توانایی چاق کردن منو داشت براحتی میتونه منو لاغر کنه یعنی توانمندی لاغر شدن هم داره خب طبیعی وقتی این همه سال نا دیده اش گرفتم  کمرنگ شده و به یاری خداوند و یادگیری لاغری مطمئنم که از نو بازسازی میشه و کارش رو شروع میکنه من لاغری را می پذیرم و با تمام قدرت چاقی را رد میکنم چون به یقین رسیده ام که لاغری ذاتا در من وجود داره و با اینکه من از دوران جنینی چاق بودم اما

   در بدو آفرینشم ،  سلول های من هم مثل بقیه بود و با افراد متناسب هیچ فرقی نداشت  فقط تاثیر فرمولا در من یکم زودتر اتفاق افتاده همین و بس ☺️

   پس متناسب شدن ذاتی در من هست و قطعا میتونم خیلی طبیعی لاغر بشم پس با تمام وجود خودم را لایقش میدانم و با جان و دل پذیرایش هستم چون واقعا عاشقش هستم ❤️

   🔴 فرمول بعدی در مورد غذاهاست ، غذا نعمت الهیست و افریده ی پروردگار برای  خوب شدن حال ما و طی کردن مسیر زندگی یعنی این غذا کاملا همسو با ماست و در جهت پیشرفت و ترقی ما .

   خب حالا  که من قبلا  استفاده ی نا بجا از اون داشتم 👇🏼👇🏼

   ازش می ترسیدم ، که یا اینقدر خودم را از داشتنش محروم میکردم که در حسرت و عذاب بودم و یا گاهی اوقات  اینقدر مصرفش می کردم که به حال بد و شکم درد دچار میشدم

   پس نمیشه بگم چون من رفتارم  با غذا غلط بوده بیام و هزاران برچسب بی مورد بهش بزنم

   ارام باشم با لذت به اندازه ی نیاز آن روزم  مصرفش کنم   و حالا اگر هم کمی بیشتر از نیاز بود با افکارم کار و خراب نکنم چون اتفاقی نیفتاده دستگاه دفع هست و بدن من هوشمنده و براحتی مازاد را دفع میکنه

   خب پس دیگه فکر کردن و توجه نداره ، اتفاقا این توجهاته که چاق میکنه و من و از مسیر اصلی که کار روی فرمولهاست دور میکنه

   🔴باید به هر طریقی میتونم انتظار لاغری را در خودم بالا ببرم یعنی  اینو با خودم تکرار کنم منی که در حال کار کردن و تکرار و تمرین هستم و با عشق در حال   فرمول سازی های جدید لاغری هستم  و ایمان دارم که که لاغر شدنم فقط از همین راهه

   خب قطعا پایان این راه هم بهشت لاغری من و سرزمین لاغریه منه 🌸🌸

   به قول فاطمه سادات که مثال خوبی زد خب وقتی ما ایمان داریم مسیر رفتن به مشهد این راهه و پایانش شهر مشهده پس طبیعی که با طی شدن هر کیلومتر از مسیر ما در حال نزدیکتر شدن به هدف هستیم دیگه پس شک و دو دلی نمی مونه

   و فقط باید از مسیر لذت ببریم که هر روز به هدف  نزدیک و نزدیکتر میشیم خب باور همین نکته  باعث میشه که من منتظر لاغری باشم چون من هم الان سه ماه میشه که مسیر لاغریم را آغاز کردم و در حال  عبور از موانع هستم و با لذت به جلو گام بر میدارم پس طبیعی که  لاغری قطعا  در من اتفاق میافته و نتیجه ی گام گذاشتن تو جاده ی لاغری لاغریه دیگه ☺️☺️

   خب با مروره این فرمولای جدید و صحیح لاغری کلی حالم بهتر شد و همین مرور فرمولا کلی میتونه جلوی پیشرفت خاطرات چاقی رو در ذهن من بگیره و کمرنگشون کنه

   من تصمیم گرفتم که دیگر زیاد به ان موقع ها فکر نکنم درسته که ما باید از همان قوانین چاقی برای لاغری استفاده کنیم اما بها دادن بیش از حد و توجه کردن به ان فرمولا ممکنه نتیجه ی معکوس بزاره و اونا پر رنگ کنه

   من تصمیم میگیرم از امروز این فرمولای لاغری رو چندین و چند بار برای خودم تکرار کنم تا هر چه بیشتر در ذهنم ملکه بشن و به تثبیت برسن

   من دیگر به چاقی نمی اندیشم  نه به خودش نه به خاطراتش نه به مشتقاتش ❌❌

   من در مسیر لاغریم پس طبیعیست وقتی در این مسیرم اتفاقاتی از این دست برایم می افته پس طبیعیست اگر باور و یقین قلبی دارم در مسیر لاغریم تمام  کارهای من در جهت لاغر شدن من است و خدا رو شکر که در این مسیر تنها نیستم ، دوستانم و استاد را کنار خودم دارم که با سخنانشان مرا مصممتر میکنند

   و از همه مهمتر خدایم را دارم که  مرا به این مسیر سراسر آرام بخش دعوت و هدایت کرد پس حتما او در من توانایی لاغرشدن  را دید که خیلی خودبخود به این سمت کشاند ممنونم ای عشق بی حدو حساب من 💚💚

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/05/04 00:17
   مدت عضویت: 636 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,064 کلمه

   سلام خدمت استاد عزیز ودوستان گرامی🌹
   ما همیشه فکر می کردیم که عوامل ژنتیکی و ارثی و خوش اشتها بودن و عدم تحرک و کم کاری غده تیروئید و شغل پشت میزی و …. عامل چاقی ما بوده 😔 و به این نتیجه رسیده بودیم که باید تمام تلاش خودمون کنیم که لاغر بشیم برای همین  سال های زیادی  با روی آوردن به انواع مختلف رژیم ها وبه تبع اون  فشار و سختی که به خودمون میدادیم که بتونیم چند کیلو لاغر بشیم  دوران سختی رو پشت سر گذاشتیم  هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی وروانی😔 چاق شده بودیم و هزار تا مشکل برای خودمون رقم زده بودیم از بس که طعنه شنیدیم که کم بخور از درب اتاق رد نمیشی توی مهمونی ها  فکر می کردیم همه چشمشون روی غذای ما هست که چقدر میخوریم فقط دنبال لاغر شدن بودیم به قول گفتنی می خواستیم راه صد ساله رو یه شبه بریم مثل آدم هایی که دلشون میخاد یه شبه پولدار بشوند ودست به کارهای خطرآفرین میزنند و گاهی هم ممکنه جانشون در خطر بیافته ما هم انواع رژیم های گرفتیم که به قول گفتنی میخواستیم ابروش رو درست کنیم زدیم چشمش هم کور کردیم دلمون خوش بود که چربی هامون آب میشه غافل از اینکه معده مون رو داغون کردیم و گاهی ریزش مو گرفتیم و هزارتا مشکلی که بعد ها فهمیدیم دلیلیش نرسیدن یکی از ویتامین های مورد نیاز بدن بوده که در رژیم غذایی ما جای نداشته و کمبود اون باعث این مشکل شده😔 چقدر تلاش بی فایده کردیم و کل  اضافه وزنمون به راحتی برمی گشت با دیدن تبلیغات و تماشای افرادی که از اون روش ها لاغر شده بودند کلی  حرص میخوردیم که ما ناتوان هستیم و اونا توانمند بودن که تونستند از این روش لاغر بشوند و این سرنوشت نهایی ما هست که چاق بمونیم 😔و دنیایی سرشار از یاس و نا امیدی برا خودمون برای رسیدن به تک تک آرزوهامون می ساختیم😔 دنیایی که خبری از اعتماد به نفس و روحیه شاد و احساس توانمند بودن و لایق بهترین زندگی و  پوشیدن لباس های رنگ شاد و خوشکل  و لذت خوردن غذاهایی که دوست داریم و…  نبود😔
   تا اینکه  استاد حرفی رو زدن که  راه گشای زندگی ما شد و امیدی برای حل مشکل چاقی ما شد و اون جمله این بود که ما از طریق ذهن چاق شدیم😍و همه ی ما حیران 😯که در تمام این مدت ما دچار اشتباه شده بودیم که این عوامل های مختلف ژنتیک و عدم تحرکی و…رو باعث چاقی خودمون می دونستیم و تنها مشکل ما باورهای ذهنی اشتباه بوده😊 تا اینکه شروع به ریشه یابی باورهای اشتباه چاقی و آوردن نمونه بارز علیه دلیل های اشتباه چاقی مون کم کم شروع به جایگزینی باورهای صحیح لاغری به جای باورهای اشتباه چاقی کردیم 😊 و در یک پروسه زمانی کوتاه مدت نتیجه های جسمی و روحی عالی و امیدوار کننده دیدیم 😍 دیگه خبر از کوه سبزی جات و خام گیاه خواری و ورزش های سخت و طاقت فرسا و قرنطینه ی خوراکی های خوشمزه و داغونی معده و ریزش مو و افسرگی و ناتوانی و… نبود 😊 از اونجایی که ذهن اصولا دنبال راحت طلبی خودشه و این روش هم سختی توی برنامه هاش نداره و برعکس دنیایی از اعتماد به نفس و امید و عشق و لذت و خوشی توی دل خودش داره که حسابی به آدم روحیه میده و همیشه شاد و شنگووولمون میکنه😊همین عامل سبب شد که درک این موضوع که ذهن عامل چاقی بوده  برای ذهن و جسم راحت تر بشه و ذهن قبول کنه که مسیر رو اشتباه رفته بوده و الان به لطف خدا مسیر صحیح رو پیدا کرده و تمام تلاش خودش میکنه که به نتیجه دلخواه برسه 😊
   🌹آره باید از همون مسیری که چاق شدیم لاغر بشویم یعنی لاغری با ذهن😊🌹👈چون توی مسیر چاقی من بدون هیچ ترس و واهمه ای همه ی غذاهارو  با لذت  می خوردم 👈👈پس برای لاغر شدن هم باید بدون هیچ ترس و واهمه ای و با لذت غذا بخورم😊( چیزی که در هیچ کدام از رژیم ها و روش های لاغری دیده نمیشد و حتما پرهیز غذایی داشتیم😔و با هزارتا استرس دوتا لقمه غذا میخوردیم و بعدشم اینقدر سرکوفت خودمون میزدیم که دعا میکردیم کاش زمان برگرده و ما اون دو لقمه هم نمیخوردیم)👈توی مسیر چاقی  اضافه وزن هایی که نصیبم میشد اصلا بدنم بهش فشار نمیومد و من خیلی وقت ها متوجه نمیشدم که دارم چاق میشم از تغییر سایز لباس هام می فهمیدم  👈👈توی مسیر لاغری هم باید همینجوری باشه و متوجه آب شدن چربی های بدنم نشم و از تغییر سایزهای لباس هام متوجه بشم (برخلاف روشهای دیگر لاغری که مجبور بودیم کالری شمار غذا بخوریم و گرم گرم از وزنمون کم کنیم و مدام روی ترازو باشیم😔)👈توی چاقی من هیچ سختی به خودم ندادم و راحت چاق شدم  👈👈توی مسیر لاغری هم باید هیچ سختی به خودم ندم و راحت لاغر بشم توی لاغری با ذهن اصل و اساس کار بر راحت گرفتن لاغر شدن هست و به قول استاد لاغرشدن راحت ترین کار دنیاست😊 بارها شنیدم استاد گفتن اگر دچار سختی توی این مسیر‌شدید دوره رو رها کنید یعنی اصل بر راحتی هست این مسیر‌پراز لذت و شور و اشتیاقه 😊( برخلاف سایر روش ها و رژیم ها که به خاطر سختی و طاقت فرسا بودنشون  مجبور بودیم رهایش کنیم😔)👈توی مسیر چاقی من هیچ وقت برنامه غذایی مشخصی نداشتم و سر ساعت خاصی یک غذای چرب وخوشمزه نخوردم 👈👈توی مسیر لاغری هم نباید خبری از برنامه غذایی مشخص و سرساعت خوردن غذای خاصی نباشه😊(برخلاف رژیم ها که همیشه مثل یک آدم مریض که باید سر ساعت قرص هاش رو بخوره مقدار غذاها مشخص و ساعت خاصی برای خوردن انواع دمنوش ها وخوراکی ها بوده)👈 من یه شبه چاق نشدم و چند سال زمان برد تا چاق شدم و چاق موندم👈👈توی مسیر لاغری هم زمان لازمه تا به تناسب اندام اولیه خودم برسمو متناسب همیشگی بمونم😊(برخلاف زمان در رژیم ها که خیلی کوتاه و زود به مقصد لاغری زود گذر میرسه😔)👈 توی مسیر چاقی ما خودمون بر اساس باورهای ذهنی و به صورت  ناخداگاه رفتار کردیم و چاق شدیم  👈👈توی مسیر‌لاغری هم باید براساس باورهای ذهنی صحیح به صورت ناخداگاه رفتار کنیم تا لاغر بشیم (چیزی که در هیچ روشی جز لاغری با ذهن دیده نمیشه😊 )
   من همونجوری که در ذهنم لیاقت چاق شدن رو طراحی کردم باید لیاقت لاغر شدن و لذت بردن از تمام نعمت های خدا دادی طراحی کنم😊
   پس پیش به سوی بهترین اندام و حال خوش😊

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 15 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   amirali2020110@gmail.com
   1400/04/15 17:13
   مدت عضویت: 298 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 442 کلمه

   سلام خدمت استاد و دوستان عزیزم 

   گام هفدهم تاثیر خاطرات .

   اگر لاغری بدون بازگشت را میخواهیم باید از طریقی که چاق شدیم دوباره لاغر شویم .ما برای چاق شدن هیچ زحمتی نکشیدیم، هیچ رنجی را متحمل نشدیم بلکه خودبخودی چاق شدیم برای لاغری هم هیچ زحمتی نمیخواد بکشیم فقط فرمول های اشتباه را حذف و به جای آنها فورمول های درست لاغری،را گذاشته و با استمرار و تمرین کردن می توان به راحتی لاغر شویم .

   ذهن افراد چاق مملو از خاطرات چاقی است با این ذهن پر از خاطره چاقی نمی توان لاغر شد برای لاغر شدن باید خاطرات لاغر شدن را در ذهن ایجاد کرد 

   شکل گیری این خاطرات آینه که ما هر،وقت می خواستیم لاغر شویم و اقدام میکردیم اما با شکست،روبرو می شدیم و مرور این خاطرات باعث میشد که،هر وقت تصمیم برای لاغری می گرفتیم و از هر روشی استفاده میکردیم بعد از چند روز اشتیاق خود را از دست میدادیم و آن روش را رها میکردیم .

   در مورد خاطرات یه مثال شما،از سالها قبل شنیدی که فلانی را به خاطر انجام کاری دستگیر کردن با اینکه چند سال از،اون حادثه میگذره ولی اگر اون طرف بخواد بیاد خونت بلافاصله این خاطره یادت میاد و دوست نداری با اون فرد رابطه داشتی باشی .

   یا اینکه افراد چاق در مورد غذا این خاطرات را دارن مثلا قورمه سبزی چقدر با آب و تاب تعریف میکنه و بعضی از،غذاهای دیگه که این اطلاعات کاذب می باشن چون این اطلاعات با احساس ما تداخل میکنه و باعث میشه که ذهن ما واکنش نشون میده و به عنوان اشتها از آن نام میبرن و این ناشی از خاطراتی هست که ما در ذهن خود ذخیره داریم از بس که شنیدیم هر وقت عصبانی شویم اشتهامون زیاد میشه و الان هم که تا دلت بخواد موضوع هست که ما را عصبانی کند .

   اگر میخواهیم از طریق ذهن لاغر شویم باید بتوانیم رابطه بین خاطرات مواد غذایی و اشتها را تغییر دهیم از افراد متناسب سوال کنید آنها هیچ واکنش نسبت به مواد غذایی ندارند هیچ خاطره ای از مواد غذایی ندارند شاید بعضی از غذاها را بیشتر دوست باشه باشن اما باز هم به اندازه نیاز بدن استفاده می کنند باید رفتار آنها را مقایسه کنیم با رفتار خودمون و مشخص میشه که رفتار ما بر اساس چه خاطره ای از مواد غذایی هست ما هیچ وقت برای چاق شدن کتاب نخوندیم، دوره ندیدیم خیلی عادی چاق شدیم به همین دلیل نمیتونیم باور کنیم که دوباره میشه لاغر بشیم چون تا الان هر وقت خواستیم لاغر شویم با سختی و رنج بوده و چاقی را یک زندان برای خودمان دیدیم اما این طور نیست ما خیلی راحت چاق شدیم وخیلی راحت هم لاغر میشویم .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/11 17:57
   مدت عضویت: 408 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 699 کلمه

   به نام خدا
   جلسه هفدهم: لاغری با ذهن و تاثیر خاطرات.
   سلام به استاد عزیزم و همه ی دوستان
   خاطرات چاقی من اول از همه از تصویری است که من از خودم در ذهنم دارم دختری با ران های بزرگ، من همیشه خودم را در اینه اینگونه دیدم و البته که نظر دیگران هم همیشه همین بوده و مدام این رو به من گوشزد میکردند که تو ران های چاق و بزرگ داری و این موضوع در من کاملا درونی شده، خاطرات من از چاقی اینکه هر وقت میگفتم مثلا قراره برم جایی و با خودم عهد میبستم که چیزی نخورم بدتر بیشتر هم میخوردم خاطرات من از عهد بستن ها بیشتر شکست است و ناامیدی، حتی اگه یه روز مثلا به نظر خودم درست رفتار کرده بودم نگران فردا بودم و مطمئن بودم که فردا نمیتونم اینجوری رفتار کنم و کنترل غذا خوردنم رو داشته باشم، خاطرات من در رابطه با رژیم این بود که من نمیتونم رژیم رو دقیق و صد در صد رعایت کنم و حتما تخلف خواهم کرد، خاطرات من در مورد پایبند بودن به چیزی همیشه تصویر شکست بود و بی اعتمادی به خودم. خاطرات من در مورد دیدن تصویرم در اینه های بیرون مثلا تو فروشگاهها، مغازه ها، شیشه های مغازه ها که از کنارشون رد میشدم تصویر دختری چاق بود، خاطرات من همه شکست و ناکامیست😢😢 خاطرات من بیشتر عذاب وجدان و ندامت و سرزنش از خوردن است، خاطرات من بیشتر شکست در تصمیم گرفته شده در مورد نخوردن چیزی است حتی وقتی میلی ندارم، و البته خاطرات من از خوردن چیزهای لذتبخشی مثل سرگرمی، تفریح، تفکر، برنامه ریزی، جمع خانوادگی، شیرینی، تنهایی، گرمی و خوشحالی و شادیست. مثلا من مطمئن بودن اگر مسافرت برم چاق میشم چون بیشتر میخورم چون اشتهام بازتر میشه، چون مسافرت دیگه اشکال نداره ، بزار همین چند روز یکم ذهنمون هوا بخوره و اینقدر بهش گیر ندیم نخور نخور بزار هر چی خواستیم بخوریم یه چیزی مثل دوران بارداری ازادی مطلق و خوردن هرچی که دلت میخواد، یا مثلا من تو خونه تنها که باشم فقط میخورم و میخورم و میخورم و چاقتر میشم چون حایی نمیرم که یا مثلا من اگه شام برم رستوران و پیتزا و سیب زمینی و … بخورم حتما اصلا باید چاق بشم، و البته که میشدم، خاطرات من از چاقی همش مقایسه خودم با لاغرها و حسرت خوردن است خاطرات من از چاقی همش ذهن سرزشنگر به خاطره خوردن است، خاطرات من از چاقی بی اعتمادی مطلق به خودم، سیگنال های بدنم، خواسته هام، و احساس ناامنی و بدفرم بودن و راحت نبودن و دنبال لباس هایی بودن که عیبام رو بپوشونه هست، خاطرات من از چاقی احساس خجالت و قایم شدن و با ارزش نبودن است، چاقی اعتماد به نفس من رو ازم گرفت. این خاطرات همیشه در ذهن من بودند و هر وقت میخواستم رژیم جدید بگیرم یا امیدوارانه تلاش کنم جلوی چشمم ظاهر میشدند و به من یاداوری میکردند که تو نمیتونی لاغر بشی تو اراده ی کافی رو نداری، تو معتاد به شیرینی هستی و هرگز نتونستی ترکش کنی، تو نزدیک های عادت ماهیانه نمیتونی کنترلی بر خورونت داشته باسی، تو لیاقت اندام فوق العاده رو نداری، تو پاهات خیلی چاقه، تو تمام تلاشت رو بکن تا چاقتر نشی، داری وحشتناک میشی، تو تغذیه ات مشکل داره، تو روی فامیل مامانت رفتی علاقه ات به شیرینیجات و آت و اشغال و تنقلاته برای همین چاق میشی. یا برای لاغر شدن تو باید از تصوراتت هم کمتر بخوری، باید زجر بکشی باید خیلی کم بخوری اینجوری که فایده نداره اصلا، اکه میخوای لاغر شی باید خیلییییی کم بخوری تو هم که نمیتونی پس هیچی دیگه نمیشه کاریش کرد تو لاغر بشو نیستی.
   فکر کردن به لاغر شدن در من حس اعتماد به نفس، زیبایی، موفقیت، و شادی رو به وجود میاره اینکه در بدن خودت احساس راحتی و سبکی میکنی، اینکه هرچی رو بخوای میتونی بپوشی، اینکه ذهنت ازاد باشه از فکر کردن در مورد خوردن، اینکه احساس جوانی و سرزندگی میکنی، اینکه از دیدن خودت در اینه لذت میبری، اینکه عکسای قدی قشنگ میاندازی، اینکه باخیال رحت استخر میری مایو میپوشی، اینکه شلوارک میپوشی لباس های مورد علاقه ات رو میپوشی، اینکه اعتماد به نفست بالا میره و اینکه انرژی میگیری برای پیشرفت توی زمینه های دیگر زندگیت.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/09 11:52
   مدت عضویت: 507 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 715 کلمه

   سلام گام ۱۷در مسیر لاغری من 

   ما باید از راهی که چاق شدیم لاغر بشیم 

   نکته های طلایی این فایل 

   خاطرات چاقی مانع لاغری میشود ما افراد چاق بدلیل شکست ها فراوانی که از روش مختلف خوردیم خاطرات زیادی داریم از شکستهامون و چاق تر شدنمان محل ذخیره خاطراتت ذهن ما هستند تعریف خاطره :هراتفاقی که در ما باعث ایجاد واکنش احساسی بشه رو به عنوان خاطره در ذهن ما ثبت میشه ما در روز بی نهایت تصویر اتفاق مبینیم ولی اتفاقی که باعث واکنش احساسی بشه ذهن به عنوان خاطره ثبت میکنه

   نکته👇

   ذهن هیچ اختیار تصمیم گیری نداره فقط با توجه به اگاهی و اطلاعاتی که بهش میدیم تصمیم گیری میکنه و وقتی داریم فکر میکنیم داریم اطلاعاتی که در ذهنمان ثبت کردیم رو مرور میکنیم 

    

   هر تصمیمی که میگیریم در زندگی براساس اون خاطراتی است که درباره اون موضوع داریم تصمیم میگیریم مثلا اگه یکی به ما بگه فلانی چطور پسری است میگیم سیگاری است شاید اون فرد کلی تغییر کرده باشه و اصلا دیگه ترک کرده باشه ولی ما با توجه به اون خاطره ای که از اون فرد داریم اون فرد توصیف میکنیم 

    

    

   افراد چاق بر اساس خاطرات خود غذا میخورند برای غذا خوردن برنامه نویسی میکنیم ولی افراد متناسب چنین رفتاری ندارند و اینجوری افراد چاق بیشتر از حد نیاز خودشان غذا میخورند چون سناریو نویسی میکنند برای خوردن غذاها بعد میگن اشتها ما زیاده اشتها وجود نداره اشتها همان خاطرات خوردنمان از غذاهاست که در ذهنمان داریم وقتی با اون ماده غذایی روبه رو میشیم خاطرات ما هم مرور میشه کنترل از دست میدیم زیادی میخوریم بعد با یه کلمه که اشتها زیاده خودمان رو گول میزنیم 

   حتی افرادی که میگن وقتی عصبی میشیم زیادی میخوریم اونها براساس خاطراتشان است از بس شنیدن فرد عصبی تمایل زیادی داره به خوردن این فرمول ثبت شده و وقتی عصبی میشیم رومیاریم به خوردن مث خود من که همیشه اینجوری غذا خوردم 

    

    

   باید مث افراد متناسب عمل کنیم بدون  مرور خاطرات از اون غذا و برنامه ریزی غذا بخوریم 

   پس وقتی با غذا روبه رو شدیم سعی کنبم بهش فکر نکنیم همان مرور خاطرات و برای خوردنشم برنامه ریزی نکنیم که با چی بخورم بیشتر بهم لذت بده فلان 

    

   بدن شما براساس اصلاعاتی که در ذهن شما است شکل نمیگیره بلکه براساس عمل و رفتار شما است که شکل گرفته پس باید اموزش ها به عمل تبدیل کنیم تا جسم ما تغییر کنه ذخیره اطلاعات جسم تغییر نمیده مث عالم بی ثمر میشیم نتیجه ما در عمل کردن به اموزش ها است 

   اگر روش ذهنی باشه ولی براساس خاطراتمان از غذاها و برنامه ریزی غذا بخوریم چاق میشیم چون این عمل ما است که مارو تغییر میده نه اطلاعاتی که در ذهن ثبت میکنیم 

    

   افکار لاغر کننده که همین اموزش ها است +رفتار لاغر کننده که همان عمل ما است به اموزش ها +خاطرات لاغری کخ همان اطلاعاتی که به ذهن میدیم همان رفتار ما است =تناسب اندام همیشگی 

    

   پاسخ به سوالات 

   ۱_من خیلی شباهت داشتم تمام تصمیاتم از خوردن بگیر تا خرید و هرکار تصمیم دیگم براساس خاطره ای که ازش داشتم تصمیم گرفتم و همیشه نوقع خوردن با خاطره ای که ازش داشتم خوردم و تصمیم گرفتم و با برنامه ریزی میخوردم و یک سناریو چند صفحه ای داشتم واسه یه خوردن یه غذا و از امروز دیگه موقع خوردن فک نمیکنم برنامه ریزی نمیکنم و توجه نمیکنم به خاطرات قبلم و اموزش ها به عمل تبدیل میکنم که خاطرات لاغر کننده در ذهن من ثبت بشه و با توجه به خاطرات لاغر کنندم غذا میخورم که همان جور که چاق شدم همان جورم متناسب بشم 

    

   ۲_چندین بار مرور کردم خوندم و گوش دادم 

    

    

   ۳ یک رژیم دوهفته ای گرفتم و خیلی دلم خوش بود که دوهفته است من برنج شیرینی ترک کردم بعد دوهفته رفتم وزن کردم منتظر وزن پایین بودم که یهو دیدم چندکیلو هم اضاف کردم خیلی ناراحت شدم و اعصابم بهم ریخت 

    

   ۴_هر بار که روشی انجام میدادم و رها میکردم  بلافاصله منتظر چاقی بیشتربودم و چاق میشدم و خیلی ناامیدمیشدم در همه جنبه ها احساس ترس از خوردن عذاب وجدان سرزنش توسط خودم دیگران خجالت کشیدن در جمع احساس بی ارزشی در همه جنبه ها داشتم و خودم لایق هیچی نمیدونستم 

    

    

   ۵_چاقی احساس ترس ،نگرانی ،ناامیدی شکست، خجالت کشیدن، اعتماد بنفس پایین ،کم بینی بی ارزش بودن ،افسردگی ،

   فکر کردن به لاغری احساس ارامش امنیت انرژی بالا،شادی،قدرت خرید ،قدرت ازادی،اعتماد بنفس بالا،خودباوری،دوست داشتن خودمان ،با لذت خوردن،خرید کردن هر طرح رنگی لباس،انرژی بالا

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/07 05:22
   مدت عضویت: 805 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 3,235 کلمه

   ای با تو شروع کارها زیباتر ❤💜💚                    آغاز سخن تو را صدا باید کرد ❤💜💚 

   سلام خدمت استاد عزیز و دوستان خوبم 🌺🌺🌺 

    

   گام هفدهم : تاثیر خاطرات در لاغر شدن ! 

   تمرین این بخش:

   ۱- محتوای نوشتاری را با دقت مطالعه کنید و به شباهت عملکرد خود با آنچه شرح داده شده است توجه کنید.

    

   خلاصه ای از متن استاد : 

    در ذهن افراد چاق خاطرات چاقی فراوانی وجود دارد و تا زمانی که این خاطرات در ذهن آنها باشد نمی توانند لاغر بشوند و برای اینکه بتوانند لاغر بشوند باید در ذهن خودشان خاطرات لاغری ایجاد کنند که فقط از راه لاغری با ذهن می توانند این کار را انجام دهند !  

    

   در تمام روشهای لاغری اشتباه چند نکته مشترک وجود داره : 

    

   ۱. همه ی این روشها شباهت زیادی به هم دارند و یکسری کارها در اونا تکرار میشه و این تکرار باعث ایجاد خاطرات چاقی در ذهن افراد می شود ! 

    

   ۲. تمام این روشها منجر به شکست می شود و خاطرات شکست برای لاغر شدن در شکل افراد شکل می گیرد و هر بار که  آن شخص می خواهد تلاش دیگری برای لاغری انجام دهد تصاویر ناکامی و شکست های قبلی در ذهنش مرور می شود ! 

    

   ۳. به دلیل سخت بودن این روشها و محرومیت و محدودیت ها و مبارزه ای که توسط افراد با ذهنشان آغاز می کنند خیلی زود نا امید می شوند و انگیزه و اشتیاقشان را برای ادامه ی این مسیر از دست می دهند و از ادامه ی راه منصرف می شوند ! 

    

   ۴. هر چه تعداد شکست ها بیشتر شود افراد برای ادامه ی راه های دیگر زودتر خسته و دلسرد می شوند و یادآوری این خاطرات در ذهن باعث کاهش شور و شوق برای لاغر شدن می شود ! 

    

   و این روند را تمام افراد چاق تجربه کرده اند و این مطالب را به خوبی درک می کنند ! 

    

   این روندی است که همه افرادی که اضافه وزن دارند تجربه کرده اند و تاثیر خاطرات خود در نتیجه نگرفتن از روشهای لاغری را به خوبی درک می کنند ! 

    

   به طور کلی خاطراتی که از مسائل مختلف در ذهن ما ذخیره شده در تمام جوانب زندگی ما تاثیر گذار است و خیلی از رفتارهای ما را تحت تاثیر خود قرار داده است !

    

   بنابراین تمام واکنش های رفتاری ما در چاقی نیز از همین خاطرات چاقی که در ذهن ماست الگو می گیرد مانند دفعاتی که پرخوری می کردیم و بعد از آن عذاب وجدان می گرفتیم و خود را سرزنش می کردیم و تصمیم می گرفتیم دیگر پرخوری نکنیم اما نمی تونستیم ! 

    

   و اما انباشته شدن این خاطرات بر روی هم مانع بزرگی است  برای لاغر نشدن ما و باعث ترس و نگرانی از لاغر نشدن ما می شود ! و همین ترس و نگرانی باعث می شود که ما در مدت کوتاهی انگیزه و اشتیاق خود را برای ادامه دادن مسیر لاغری با ذهن از دست بدهیم و دیگر ادامه ندهیم ! 

   لاغری با ذهن روش فوق العاده ای است که از تمام محتوای ذهنی برای لاغر شدن استفاده می کند. همانطور که در چاق شدن از تمام اطلاعات ذهنی استفاده کرده ایم، برای لاغر شدن هم باید از همین طریق اقدام کنیم.

    

   در سایر روش های لاغری همه ی اقداماتی که انجام می دهند برای از بین بردن اضافه وزن است و با ایجاد محدودیت و تحت فشار قرار دادن جسم افراد چاق و اونواع دارو و رژیم غذایی مقداری از وزن بدن را کم می کنند ! 

    

   در حالی که ریشه و علت چاقی در ذهن این افراد است و هر چقدر هم که تلاش کنند و وزنشان را پایین بیاورند نتیجه ای نخواهد داشت ! 

   چون این کاهش وزن فقط تا زمانی پایدار است که به رژیم غذایی و دارو پایبند باشند و طبق برنامه ای که برایشان در نظر گرفته شده غذا بخورند و رفتار کنند ! 

    

   این پیشنهادات و موارد مشابه فقط سبب ایجاد تمرکز بیشتر بر چاقی می شود و برخلاف اینکه انتظار داریم با اجرای این دستورالعمل ها لاغر شویم چاق تر می شویم.

    

   به همین دلیل زمانی که دست از تلاش برای اصلاح رفتارهای چاق کننده بر میداریم خاطرات چاقی سبب می شود به مرور رفتارهایی که باعث ایجادشان شده ایم را تکرار کنیم.

    

   حالا در روش لاغری با ذهن هدف ما تغییر رفتار و خاطرات چاقی نیست بلکه با گوش دادن فایل ها و انجام تمارین خود ابتدا افکار جدید لاغر کننده را در ذهن خودمان ایجاد می کنیم .و این افکار جدید لاغر کننده باعث می شوند که به صورت ناخود آگاه رفتارمان تغییر کند و رفتار های جدید لاغر کننده جایگزین رفتار های چاق شونده شود !

    

   و ما بدون اینکه متوجه شویم چه اتفاقی افتاده می فهمیم که تمایلمان نسبت به خوردن یکسری از غذاها تغییر کرده و آن اشتهای قبل و حرص و ولع خوردن را نداریم ! 

    

   زمانی که افکار لاغر کننده در ما ایجاد شد و رفتارهای جدید در ما شکل گرفت به صورت ناخودآگاه خاطرات لاغری در ما شکل می گیرد و چون رفتار ما تغییر می کند واکنش های ما نیز تغییر می کند و خاطرات جدید به وجود می آید ! 

    

   به این  ترتیب فرمولهای لاغری در ذهن ما ایجاد شده و روند  لاغری ما شروع می شود 😍😍😍 

    

   ✅ افکار لاغر کننده + رفتار لاغر کننده + خاطرات لاغر کننده = لاغر شدن 

    

   همین فرمول را به شکل متفاوت در چاق شدن مورد استفاده قرار داده ایم و همه افراد چاق آن را به خوبی تجربه کرده اند.

    

   ❌ افکار چاق کننده + رفتار چاق کننده + خاطرات چاق کننده = چاق شدن 

    

   حالا متوجه شدیم که روند لاغر شدنمان چگونه با ذهن انجام می شود پس با خیال راحت و آرامش و اطمینان بیشتری در این مسیر حرکت می کنیم تا به تناسب اندام همیشگی دست یابیم و لذت زندگی با اندام رویایی خود را درک کنیم 😍😍😍 

    

   ۲- محتوای آموزشی را با دقت گوش کنید.

     ✅    ۴ بار گوش دادم 😊😊😊 

    

   ۳- درباره خاطرات چاقی خود شرح دهید. چه خاطره ای از چاق شدن و چاق تر شدن دارید.

    

   من تا کلاس چهارم ابتدایی یعنی ۱۰ سالگی کاملاً لاغر بودم و یک روز که برف آمده بود و هوا بسیار سرد بود و من از سرما می لرزیدم کمرم را به بخاری برقی کلاسمان نزدیک کرده بودم که کمی گرم شوم 

    که چون جنس پارچه ی مانتوی ما درصد زیادی نایلون قاطی داشت کمی سوخت و پشت کمرش جمع شد 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ و کمر مانتوم بهم چسبیده بود و نماینده ی کلاسمان با حیرت به من نگاه کرد و گفت شما خانوادگی تا این حد لاغر هستید ؟ 

    

   من که تا آن روز به این موضوع دقت نکرده بودم فکری کردم و چون همه ی اعضای خانواده بجز من چاق بودند گفتم نه فقط من لاغرم چطور ؟ گفت خوب پس تو هم چاق میشی !!!

    

    من خیلی تعجب کردم و گفتم چرا ؟ گفت مگه نمی دونی ؟ چاقی و لاغری ژنتیکیه اگه همه چاقن تو هم ارث می بری و چاق میشی ! حرف نماینده ی کلاسمان روی من تاثیر زیادی گذاشت و من ترسیدم 😑😑😑

   و من بعد از آن چندین بار دیگر هم این حرف رو شنیدم و کاملاً باور کردم که من هم مثل بقیه چاق میشم و از همان زمان جرقه ی چاقی در ذهن من زده شد و روند چاقیم شروع شد ! 

   بعد از آن که کمی تپل شده بودم هر کس از فامیل من را می دید مرتب بهم می گفت تو هم که داری چاق میشی و ترس من بیشتر شد به طوری که از آن زمان ترس چاقتر شدن در من ایجاد شد 😕😕😕 

   و چون دیده بودم چقدر خواهر بزرگترم را به خاطر چاقی مسخره و تحقیر می کنند می ترسیدم که همین بلا سر من هم بیاید و از همان موقع سعی می کردم کمتر بخورم 

    

   یا سعی می کردم فعالیتم رو بالا ببرم که چاقتر نشم ! و این جریان گذشت تا کلاس دوم راهنمایی که از طرف سازمان بهداشت به مدرسه ی ما آمدند و قد و وزن همه ی بچه ها را اندازه گرفتند 

   و من در اون زمان ۴۴ کیلو بودم و حدود ۲ یا شاید سه کیلو اضافه وزن داشتم و همکلاسی های لاغرم خیلی من و چند تا از بچه های دیگر که بالای ۵۰ کیلو بودند رو مسخره کردند و من کل آن روز را گریه کردم 😔😔😔 

    

   و خلاصه چندین اتفاق مشابه این بارها برایم افتاد تا اینکه برای بار اول تصمیم گرفتم به همراه خواهرانم رژیم بگیرم تا کاملاً لاغر بشم برای همین سه سم سفید (شکر و آرد و برنج) را از غذایمان حذف کردیم 

    

   و بیشتر سعی می کردیم حبوبات آبپز بخوریم و شبها شام نخوریم و … که پدرم به دکتر محل کارشان که هم پزشک بود هم طب سنتی کار می کرد گفت و به شدت مخالفت کرد و پدرم دیگر اجازه نداد ادامه دهیم ! 

   و من بعد از آن هم چندین بار روشهای مختلف مثل کم خوری و ورزش و پیاده روی سریع و طناب و دراز و نشست و … را امتحان کردم 

    

   مدتها شبها با مادرم به پیاده روی می رفتیم و یک ساعت پیاده روی می کردیم و مدتها با خواهرم و دوستش ساعت ۶ صبح پیاده تا حرم می رفتیم که یک ساعت فاصله بود آن هم با پیاده روی خیلی تند و زیارت می کردیم و دوباره این مسیر را پیاده بر می گشتیم 

    

   و بعد از آن با خواهرم به باشگاه رفتیم و چند سال ادامه دادیم تا اینکه من عقد کردم و در دوران عقدم خیلی خیلی خودم را اذیت کردم 😪😪😪 

    

   وزن من ۶۸ کیلو بود و در فاصله ی ۹ روز من ۶ کیلو کاهش وزن داشتم و شدم ۶۲ کیلو ! اینکه میگن طرف از خجالت آب شد در من اجرا شد 😓😓😓 

    

   و خودم نمی فهمیدم چطور با اینهمه تلاش برای لاغر شدن یک کیلو هم کم نمی کردم ولی الان بدون هیچ تلاشی اینقدر کم کرده بودم؟؟؟ 🤨🤨🤨

    

   تمام دختران هم سن و سال من آرزو داشتن لباس عروس بپوشن و جشن عقد داشته باشن ولی من آرزو داشتم جشن نداشته باشم چون خجالت می کشیدم لباس عروس بپوشم و تپل بودنم در لباس تنگ عروس مشخص باشه ! و بقیه متوجه بشن من کمی شکم دارم 🙈🙈🙈 

    

    اینقدر از چاقیم متنفر بودم و خجالت می کشیدم که دلم نمی خواست حتی برای انتخاب لباس عروس بگردم و به اولین مغازه ی لباس عروس که رفتیم سریع یک پیراهن که اندازه ام بود انتخاب کردم و همسرم برام خرید . 

    

   دوران عقدم یک سال و نیم طول کشید و همسرم مرتب من را به رستوران می برد ولی با اینکه اینهمه ( هفته ای چند شب) به رستوران می رفتیم وزن من تغییری نمی کرد چون در اون زمان الگوی چاقتری از خودم در ذهنم نداشتم و فکر نمی کردم چاقتر بشم ! 

    

   چندین بار رژیم گرفتم‌ ولی خیلی زود خسته می شدم 

   و با اینهمه تلاش برای لاغری تغییری نکردم و ولی بعد عروسی به خاطر الگوی چاق کننده ای که از قبل در ذهنم ذخیره کرده بودم یکدفعه ۱۰ کیلو چاقتر شدم 😬😬😬 

    

   و بعد از آن باردار شدم و در ماه های اول هر پپماه ۴ کیلو کاهش وزن داشتم و به شدت بد ویار بودم و از تمام غذا ها بدم می آمد و به زور اطرافیان فقط چند لقمه غذا می خوردم و در کل طول بارداری به زور قرص و آمپول های تقویتی که یک روز در میان میزدم کلاً ۴ کیلو اضافه کردم ! 

   دخترم در بدو تولد ۳ کیلو و ۱۵۰ گرم بود ولی بعد از ۶ روز که بردمش پیش دکتر متخصص شده بود ۳ کیلو و جزء نوزادان کم وزن بود برای همین دکتر برای خودم کلی دارو و آمپول تقویتی داد که شیرم زیاد بشود و من بعد از آن به اوج چاقی خودم رسیدم ! 

    

   و وقتی دخترم یک سال و خورده ای داشت برای اولین بار به دکتر متخصص تغذیه مراجعه کردم و بعد از سه ماه ۱۵ کیلو از وزنم را کاهش دادم اما به محض رها کردن رژیم تمام کاهش وزنم برگشت ! 

   و بعد از آن هم دوباره باردار شدم و دوباره دقیقاً همان اتفاقات قبلی تکرار شد تا اینکه بعد از زایمان و شیردهی به دکتر متخصص تغذیه دیگری مراجعه کردم 

    که رژیم هایش تک بعدی بود و بسیار سخت که قبل از دادن رژیم برایمان آزمایش نوشت و من و خواهرم متوجه شدیم هر دو هم کم کاری  تیروئید داریم هم کم خونی ! 😬😬😬 و دیگه چاق شدن رو حق مسلم خودمون می دونستیم ! 

    

   و بعد از اون همش برای خودمون غصه می خوردیم که بیخود نبوده چاق شدیم کم کاری تیروئید و کم خونی داریم ! و متابولیسم نداریم ! و من که دو بار هم سزارین کرده بودم دیگه واویلا 😅😅😅 

   خلاصه از اون روز به بعد تلاشهای ما برای لاغری به قدری زیاد شد که حتی خیلیاشون رو یادم رفته و گاهی حتی اسم بعضی از رژیمهایی که گرفتم کلی فکر می کنم تا یادم میاد ! هر روشی که فکرش رو بکنید انجام دادیم به طوری که خط اول هر رژیم رو که برامون می خوندن اسم اون رژیم رو می گفتیم و کالری تمام غذاها رو حفظ بودیم ! 

    

   همزمان با رژیمها انواع دارو های گیاهی و شیمیایی و دمنوش و جوشانده و پودرهای لاغری و افشره و عرقیجات و کمربند لاغری و نان جو و سویق و ورزشها و پیاده روی و … را انجام دادم 

   به جرات می تونم بگم تمامی راه های اشتباه لاغری رو به جز عمل جراحی انجام دادیم ولی هیچ نتیجه ی قابل قبولی نگرفتیم 

   و در هر کدام از این روشها بین یک تا ۱۵ کیلو کاهش وزن داشتم اما به محض رها کردن آنها کل کاهش وزنمان یا حتی بیشتر از قبل خیلی راحت و سریع کل مقداری که کم کرده بودیم بر می گشت !

   همیشه برام سوال بود که چرا اینقدر سخت و با جان کندن لاغر می شویم ولی به یک چشم به هم زدن و خیلی سریع و راحت چاق می شویم ؟؟؟ 

    

   و خدا رو هزاران هزار بار شکر می کنم که من رو به سمت این مسیر و استاد عزیز هدایت کرد تا جواب تمام سوالهایی که در سرم بود و تا قبل از آشنایی با استاد هیچ کس جواب درست و منطقی و قانع کننده ای برایش نداشت پیدا کردم و آگاهیم خیلی در این زمینه بالا رفت 🤩🤩🤩 

    

   ۴- تجربه خود از تاثیر خاطرات چاقی را در احساس ناامیدی و ترس از چاق تر شدن بنویسید. 

    

   خاطرات چاقی که در ذهن من ذخیره شده بود باعث می شد روز به روز از زندگیم نا امید تر بشم و به شدت افسرده شده بودم و همیشه هر راه جدیدی که می خواستم برای لاغری امتحان کنم با خودم می گفتم فایده نداره اینم مثل بقیه راه هاست 

   و از قبل می دونستم که قراره یک شکست دیگه به شکستهای بی شمار پرونده ی لاغریم اضافه بشه ! 

   و از قبل می دونستم دارم آب رو تو هاون می کوبم ! 

   و از قبل می دونستم هر چقدر تلاش کنم و لاغر کنم دوباره بر می گرده ! 

   و از قبل می دونستم وسط راه خسته میشم و ولش می کنم ! 

   و از قبل می دونستم قراره یک مدت دوباره عذاب بکشم و به نتیجه نرسم ! 

    ولی دست خودم نبودیک چیزی درونم فریاد میزد : 

   چرا نشستی و هیچ کاری نمی کنی ؟ 

   چرا دست رو دست گذاشتی که چاقتر بشی ؟ 

   پاشو تلاش کن بالاخره یک راه جواب میده ! 

   نشین بگو نمیشه اگه یک نفر تونسته تو هم می تونی ! 

   تو چیت از اونایی که لاغر شدن کمتره ؟ 

   خلاصه راحتم نمی گذاشت و نمی گذاشت بشینم و هیچ کاری نکنم ! 

    

   ۵- خاطرات چاقی چه احساسی در شما ایجاد می کند و فکر کردن به لاغر شدن چه حسی در شما بوجود می آورد ؟ 

    

   پاسخ به قسمت اول سوال یعنی خاطرات چاقی چه احساسی در شما ایجاد می کند : 

    

   مسلماً هیچ کس از خاطرات چاقی خودش لذت نمی برد ! 

   تمام خاطرات چاقی در ذهن من احساس خیلی بدی رو ایجاد می کنه 

   چاقی در ذهن من مساویه با : 

   حس نفرت از خودم به خاطر چاق شدنم 

   حس نفرت از تمام کسانی که راجع به چاقیم حرفی زدند و مسخره ام کردند و تحقیرم کردند 

    انزجار از خودم وقتی که خودم رو توی آینه می بینم 

   ناتوانی از اینهمه تلاش برای لاغر شدن و نتیجه نگرفتن 

   ناتوانی برای هر کاری که افراد لاغر خیلی راحت انجامش میدن ولی من نمی تونم مثل راحت نشستن و برخواستن ، پله بالا پایین کردن ، نماز ایستاده خوندن ، دویدن و پریدن و تحرک سبک و راحت و … 

   محدودیت در انجام خیلی کارهایی که آرزوی انجامشون رو دارم ولی به خاطر چاقی نمی تونم 

   ترس از چاقتر شدن 

   ترس از دیده شدن چاقیم توسط دیگران 

   ترس از اینکه کسی بخواد راجع به چاقیم اظهار نظر کنه 

   خجالت کشیدن از قرار گرفتن در جمع دوستان و آشنایان و فامیل و …

   کمبود اعتماد به نفس در برابر جمع 

   حسرت پوشیدن لباس های مورد علاقه ام 

   حسرت رفتن به استخر بادی که محدوده وزنی ۷۵ کیلو رو داشت و من آرزو داشتم یک بار دیگه بتونم برم 

   حسرت دویدن که از بعد زایمان سومم اصلاً نمی تونم 

   حسرت رفتن به استخر 

   حسرت بالا رفتن از کوه و … 

   حسرت رفتن به شهر بازی که از بچه گی به دلم مونده بود 

   حسرت شرکت در مهمانی ها بدون ترس و نگرانی 

   حسرت خوردن یک وعده غذا بدون ترس از چاق تر شدن 

   نا امیدی از ادامه ی زندگی در شرایط چاقی 

   نا امیدی از لاغر شدن 

   افسردگی از وضعیت زندگی با چاقی 

   بیماری هایی که به واسطه ی چاقی برام ایجاد شده مثل کمر درد و پا درد و کبد چرب و … 

    

   پاسخ به قسمت دوم سوال یعنی :

    فکر کردن به لاغر شدن چه حسی در شما بوجود می آورد ؟ 

    

   فکر کردن به لاغری خیلی حس عالی و خوبی داره برام لاغری همه ی چیزهای خوب رو با خودش داره 

   وقتی به لاغری فکر می کنم احساسم عالی میشه 

   شور و هیجان از انجام کارهایی که در زمان چاقی نمی تونستم انجام بدم مثل : 

   پوشیدن هر لباسی که تن مانکن می بینم با هر مدل و رنگی که دوست دارم بدون نگرانی از اینکه آیا این لباس چاقترم می کنه یا نه ! 🥰🥰🥰

   وقتی لاغر بشم اعتماد به نفسم به شدت بالا میره و همه ی وجودم میشه حس توانستن 😍😍😍 

   امید به زندگی در من بیداد می کنه 🤩🤩🤩

   توانایی من در انجام تمام کارهام خیلی بالا میره و هر کاری بخوام می تونم بکنم 😍😍😍

   حس عشق به زندگی و ادامه ی آن با تناسب اندام 😍😍😍 

   حس عشق به اندام زیبا و متناسبم 🤩🤩🤩 

   حس سبکی و راحتی از اندام بدون چربی 😍😍😍 

   حس پرواز 😍😍😍 

   حس بالا رفتن غرور به خاطر اندام زیبا 🤩🤩🤩 

   فکر به لاغری به قدری من رو به وجد میاره که انگار وقتی به لاغری فکر می کنم و فکر می کنم وقتی لاغر بشم چه کارهایی می تونم بکنم خیلی حس خوبی پیدا می کنم 😍😍😍

    

   با فکر کردن به لاغری به حدی خودم رو توانا می بینم که انگار وقتی لاغری بیاد یعنی همه چیز اومده ! 🤩🤩🤩 

   به قدری که فکر می کنم لاغر شدن اولویت اول زندگیمه 

   من تا قبل از این فکر می کردم چیزهای دیگه ای اولویت اول زندگیم باشن اما الان که خوب فکر می کنم می بینم من اگر به تمام آرزوهام برسم ولی لاغر نباشم اونقدر برام مهم نیست که وقتی به لاغری برسم ! 

    یعنی من همه ی آرزوهای زندگیم رو بعد از رسیدن به لاغری می خوام ! 

   یعنی من می خوام تمام چیزهای قشنگ دنیا رو با لاغریم و در زمتن لاغریم تجربه کنم ! 😍😍😍 

   من این بار لاغر شدنم حتمیه 🥰🥰🥰 

   من این بار لاغر میشم و لاغر می مونم 💝💝💝

   چون من دارم لاغری رو یاد می گیرم 🧠🧠🧠

   وقتی ذهن ما چیزی رو یاد بگیره دیگه فراموشش نمی کنه 

   لاغر شدن زیبا ترین و عالی ترین حس دنیاست 🥰🥰🥰 

   من لاغر میشم و تمام چیزهایی که چاقی از من گرفته بود رو ازش پس می گیرم 💪💪💪 

   لاغر شدن حق مسلم منه ! 😊😊😊 

   من به زودی شگفتی ساز میشم و عکس متناسبم به آلبوم شگفتی سازان دوره اضافه میشه و در لایو مشترک با استاد شرکت می کنم و مثل استاد میشم الگوی افراد چاق 😍😍😍 

   من عاشق لاغر شدنم 😍😍😍 

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/06 13:28
   مدت عضویت: 182 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,711 کلمه

   سلام همگی دوستان

   گام هفدهم خاطرات چاقی و لاغری:

   ما به طریقی که چاق شدیم باید متناسب بشیم تا این تناسب ماندگار و بدون بازگشت بشه چون همه ما تجربه چاق شدن بدون بازگشت را داریم و نتونستیم کاهش بدیم پس به همین ترتیب ما میتونیم متناسب بشیم و متناسب بمونیم!

   بهترین راه اینه که مسیری که رفتیم را برگردیم پس از طریقی که چاق شدیم این بار متناسب میشیم و تا همیشه هم متناسب میمونیم!

   یکی از موضوعاتی که نقش مهمی در عملکرد ما داره خاطرات ما هستن، محل ذخیره خاطرات ذهن ماست و ما در طی زندگی روزمره احساساتی که در ما ایجاد میکنه را به عنوان خاطره ذخیره میکنیم یعنی شما در طی روز بی نهایت تصویر را می‌بینید اما فقط تصاویری در ذهن شما ذخیره میشه که تغییر احساسی در شما ایجاد کنه! 

   نکته مهم تاثیری است که این خاطرات در زندگی روزمره ما و رفتار ما میذاره!

   اگه به رفتارتون توجه کنید میتونید تاثیر خاطرات را در تعیین رفتارتون ببینید اول اینکه مغز ما با توجه به اطلاعاتی که بهش دادیم همیشه عمل میکنه یعنی اگه درباره موضوعی اطلاعات اشتباه بهش داده باشید هربار بخواین درباره اون موضوع تصمیمی بگیرید مطمئن باشید که تصمیمتون اشتباه خواهد بود مغز ما به تنهایی توانایی فکر کردن و تصمیم گیری نداره و فقط با اطلاعاتی که ما از طریق شنیده ها و تجربیات بهش دادیم عمل میکنه و در واقع اون ها را مرور میکنه و تصور می‌کنیم که داریم فکر میکنیم اما در واقع داریم اطلاعات قبلی را مرور میکنیم. مثل اینه که دفتر خاطراتت را ورق بزنی خب این اطلاعات از کجا اومده؟ خودت اون ها را ثبت کردی از طریق شنیده ها دیده ها گفتگو با دیگران، تجربیاتی که داشتی این ها همه منابعی هستن که خاطرات در اون ها شکل میگیره!

   مثال: اگه سالها قبل شنیده باشی ک فلانی را برای کار خلاف دستگیر کردن و امروز بهت بگن فلانی میخواد بیاد خونه شما یا میخواد با شما ارتباط داشته باشه یا میخواد بیاد خواستگاری فرزند شما، شما اولین چیزی که درباره اون فرد به ذهنت میاد و احتمالا دربارش حرف میزنی سابقه خلافکار بودنشه و هر تصمیمی بخوای بگیری راجب اون فرد با توجه به خلافکار بودنش میگیری و قضاوتش میکنی، مثلا میگی چون این فرد خلافکاره اصلا صلاح نیست که ما باهاش ارتباط و رفت و آمد داشته باشیم، نباید باهاش دوستی داشته باشیم و خیلی نباید های دیگه چون خاطره ای که شما در ذهنت از اون فرد داری این تصمیمات را به شما تحمیل میکنه👍

   اما در واقعیت طی این همه سال اون فرد خیلی تغییر کرده و اصلأ اون آدم سابق با اون رفتار آزار دهنده نیست اما ذهن شما بر اساس خاطره ای که از اون فرد داره دربارش قضاوت میکنه!

   اگه در یه شهری اتفاقی برامون افتاده باشه وقتی اسم اون شهر بیاد تمام خاطراتش برامون مرور میشه و حس بد میگیریم و تمام تصمیماتمون درباره این شهر بر اساس خاطراتمون شکل میگیره!!!

   حالا نقش خاطره در چاق تر شدن ما چیه؟ و چطور میتونیم از اون برای متناسب شدن استفاده کنیم؟

   هر انسانی نسبت به مواد غذایی که مصرف میکنه یک سری اطلاعاتی در ذهنش ذخیره داره و همیشه در برخورد با اون مواد غذایی بر اساس اطلاعات قبلیش تصمیم میگیره و رفتار میکنه، مثلا در کشور ما قورمه‌سبزی غذای سنتی و مورد علاقه خیلی ها معرفی شده وقتی این اطلاعات را به ذهنت میدی باعث میشه که هر وقت فرد با قورمه‌سبزی مواجه میشی اون را فرصتی برای لذت بردن طلقی کنه و خود به خود یه مقدار بیشتر میخوره در صورتی که اگه همین قورمه‌سبزی را به یه فرد غیر ایرانی پیشنهاد کنیم شاید اصلا حاضر نباشه تست کنه که ببینه چه مزه ای میده، ممکنه از رنگش خوشش نیاد، از بوش خوشش نیاد، حالا به دلایلی که خودش میدونه، هر انسانی با توجه به فرهنگ و رسم و رسومات و سلیقه منطقه ای که زندگی میکنه نسبت به بعضی غذاها اطلاعات بیشتری را ذخیره میکنه مثلا شما نسبت به ماکارونی اطلاعات خیلی کمتری ذخیره داری تا قورمه‌سبزی چون درباره قورمه‌سبزی خیلی بیشتر صحبت شده و کلی پیشینه خانوادگی و رسم و رسومات را به همراه خودش داره پس طبیعیه که ذهنت بر اساس خاطره ای که شما نسبت به مواد غذایی داری واکنش های متفاوتی بده!

   حالا مسئله ای که در افراد چاق وجود داره ولی در افراد متناسب وجود نداره یا خیلی کمرنگه اینه که افراد چاق درباره خیلی از غذاها اطلاعات کاذب در ذهن خودشون ذخیره کردن😆 اطلاعاتی که مربوط به لذت و تفریح میشه و چون این اطلاعات با احساس ما درگیری پیدا میکنه باعث میشه که فرد چاق نسبت به خیلی از غذاها هیچ کنترلی نتونه روی خوردنش داشته باشه!!

   حالا چطور این اطلاعات کاذب را در ذهنمون ذخیره میکنیم؟ به این شکل که برای مواد غذایی سناریو نویسی میکنیم در ذهنمون مثلا برای ته دیگه میگیم وای نگو که داغونم کرده ته دیگه ماکارونی 🍝 آخ اخ سیب زمینی گذاشته باشی حسابی هم سرخ شده باشه چه حالی میده!!! خب وقتی این اطلاعات درباره ته دیگ در ذهنت باشه طبیعیه که وقتی باش مواجه میشی نمیتونی خودت را کنترل کنی و تا تهش را میخوری و جالبم اینه که میگی کلی روغن داره چقدرم ضرر داره هی از معایبش میگی ولی همینطور هی میخوری!!! 

   یا مثلاً آبگوشت، آخ آخ نگو آبگوشت که دیوونه میشم گوشت تازه گوسفندی باشه و چند تا سیب زمینی و با ادویه خوب بذاری تو دیگه سفالی از شب تا صبح رو شعله باشه و حسابی جا بیفته با نون سنگک خوردنش حال میده هااااا، در این شرایط چطور میشه انتظار داشت فرد به اندازه نیاز بدنش غذا بخوره!!!!؟؟؟؟

   خیلی وقت ها بخاطر این اطلاعاتی که برای غذاها ذخیره کردیم هی میگیم که من اشتهام خوبه و خیلی افراد چاق هم یک دلیل چاقیشون را اشتها میدونن و جوری بیان میکنن که انگار یه برنامه ریزی بوده که از طریق فلش به اون ها منتقل شده و خودشون اصلا در شکل گیری اون نقشی نداشتن😅

   دوستان اشتها فقط یک واکنش ذهنی نسبت به مواد غذاییه که خودمون ایجادش کردیم، اشتها ناشی از خاطراتیه که ما در ذهنمون نسبت به مواد غذایی داریم!!!

   حتی اون هایی که ادعا دارن وقتی عصبی میشن بیشتر میخورن، اون ها هم بخاطر خاطراتی هست که این حالت را تقویت میکنن در خودشون از بس شنیدن یکی از واکنشهای انسان در مواقع عصبی بودن، خوردنه!!!! این فرمول در ذهن ان ها شکل گرفته و هر وقت عصبی میشن پرخوری میکنن و عوامل عصبانیت هم که تا دلت بخواد وجود دارن دیگه خودتون حدس بزنید چه اتفاقی رخ میده!!

   اگه میخوای متناسب بشی و تا ابد متناسب بمونی باید ارتباط بین خوردنت و خاطرات قبلی را از بین ببری ، باید به جایی برسی که مثل افراد متناسب بدون توجه به خاطرات مربوط ب مواد غذایی بتونیم غذا بخوریم!

   از افراد متناسب سوال کنید اون ها هیچ واکنشی نسبت به غذاها ندارن یعنی اینطور نیستن که نسبت به بعضی غذاها خیلی زیاده روی در خوردن داشته باشن، ممکنه بعضی غذاها را دوست داشته باشن با بیشتر دوست داشته باشن خب این طبیعیه چون سلیقه ها متفاوته اما همون غذایی هم که خیلی دوسش دارن به اندازه نیاز بدنشون مصرف میکنن و اونوقت رفتار اون ها را مقایسه کنید با رفتار خودتون!!!!

   باید رفتارت نسبت به مواد غذایی را مورد توجه قرار بدی به وضوح برات مشخص میشه که رفتارت بر اساس چه خاطره یا اطلاعاتی داره صورت میگیره!

   ما بعضی از غذاها را زیاد میخوریم چون با فرهنگ ما و آداب و رسوم ما در ارتباطه بعضی از غذاها را بخاطر باور های مذهبیمونه که میخوریم مثلا سیر شدی و یه غذای نذری میارن و خیلیامون تصورمون اینه که تبرک داره و باید بخوریم اما غذای اضافه برای بدن واقعاً اضافس و مهم نیس چه عنوانی میخوای بهش بدی، بعضی غذاها هم برای شرح حالتی که براش داریم بیشتر میخوریم اون سناریویی که تو ذهنمون درباره اون غذا ساختیم یعنی خیلی براش توضیحات داریم!

   برای متناسب شدن باید بتونی این خاطرات را کمرنگ کنی باید آگاه باشی که بر اساس خاطرات خودت غذا نخوری چون نتیجه اش در جسم شما کاملا مشخصه! پس هر وقت با غذا روبرو شدی سعی کنید بهش فکر نکنید و برای چگونه خوردن اون هم نقشه ذهنی نکشید!

   بدن شما بر اساس اموزش هایی که در ذهن داری شکل نمیگیره بلکه بر اساس عمل و رفتاری که داری شکل گرفته!!

   سوالات:

   ✳️شباهت عملکرد من با این گفته ها: حالا که فکر میکنم من این خاطرات را نسبت به پیتزا دارم و خیلی عاشقش بودم و اسم یه سری آدما و یه سری مراسما که برام یادآوری میشه به یاد پیتزا و خوشمزگی و بزرگی پیتزا میفتم و خیلی بیشتر میخورم ولی همیشه وقتی توی مسیر لاغری بودم با دو برش پیتزا سیر شدم این تجربه را سه سال پیش هم که تو دوره بودم داشتم که با دو برش سیر شدم و دیگه میل نداشتم و نخوردم! واقعا مواد غذایی همیشه هست دلیلی نداره انقدر به جسممون فشار بیاریم تا بیشتر بخوریم!

   ✳️خاطره چاقی و چاقتر شدن: راستش من رژیمی را به خاطر میارم که محدودیت زیادی داشت و همچنین یه سری خاص خوری هایی تحت عنوان پاکسازی که واقعا عذاب بود و خانواده منو به گوسفند تشبیه کردن که من که غذا نمیخوام برم توی باغچه بچرم و بعد از اینکه رژیمم تموم شد همه اون وزن کم شده برگشت و حتی بیشتر چون من دیگه نسبت به غذاها هیچ محدودیتی نداشتم فقط دلم میخواست بخورم که یه وقت دوباره محدود نشم توی خوردن!

   ✳️تاثیر خاطرات چاقی در احساس ناامیدی و ترس چاقتر شدن: واقعا وقتی ادم رژیم میگیره و برمیگرده همش فکر میکنه مشکل از خودشه و میخواد بقیه رژیم ها رو امتحان کنه و وقتی بازم نتونه خاطرات چاقی و شکست بیشتری در ذهنش می‌سازه و موجب چاقی بیشتر میشه منم واقعا دیگه وقتی چندتا رژیم را امتحان کردم اصلا دلم نمیخواست دیگه رژیمی را امتحان کنم و میگفتم همینطوری هم خوبم تا اینکه بالاخره به راه درست دوباره برگشتم و موفقیتم حتمیه😍🥰

   ✳️خاطرات چاقی  چه احساسی ایجاد میکنن و فکر کردن به لاغری چه حسی؟!: خاطرات چاقی فقط حس نشدن و ناامیدی و بی عرضه بودن را به ما القا میکنن ولی فکر کردن به لاغری و متناسب شدن باعث شور و شعف و انگیزه و اشتیاق میشن و همچنین پوشیدن لباس های زیبا که هر کدوم اراده کنی ادازه ات هست و به راحتی میخری و در همه جا میدرخشی من لاغری را در لباس عروس زیبا و خوشگل میبینم که همه از دیدنم در هیجانن و من مثل ماه در مجلس میدرخشم🥰

   مه تاب درخشنده و زیبا و فوق متناسب🤩✨

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   sana.motalebikhah@gmail.com
   1400/04/06 07:32
   مدت عضویت: 263 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 609 کلمه

   به نام خداوند جان و خرد ❤ سلام و درود…

    

   1…با خواندن و شنیدن این فایل تو ذهنم مرور شد آره دقیقا همینه…مثلا رفتار خودت با کله پاچه و باقالی پلو،،،،من تو کل عمرم یک بارم کله پاچه نخوردم و هیچ وقت نشده جلوم باشه و من ولع خوردن داشته باشم،صبح جمعه که خانواده دور هم نشستن کله پاچه میخورن منم کنارشون میشینم نون و پنیر میخورم بدون اینکه توجه ای به کله پاچه داشته باشم چون تو ذهن و خاطرات من ثبت شده سنا کله پاچه دوست نداره ولیییییییی باقالی پلو تو ذهن و خاطرات من ثبت شده غذای مورد علاقه سنا هستش و انگار چون غذا رو دوست دارم باید بیشتر بخورم و با اینکه سیر شدم چون باقالی پلو هستش یه بشقاب دیگه هم باید بخورم….

    

    

   2…خاطرات چاقی من=نمی‌دونم از کجا ولی این خاطره تو ذهن من ثبت شد که سنا چاقه و همین باعث شده بود که به طور ناخودآگاه باور کنم و همش بگم من که چاقم بزار بیشتر بخورم….یادم میاد وقتی خانواده منو به کمتر غذا خوردن تشویق میکردن چقدرررر حس بد می‌گرفتم…یادمه وقتی سر سفره غذا سرمو بالا نیاوردم و مادرم یواشکی می‌گفت بسه دیگه چقدرررر ناراحت میشدم…یادمه وقتی میگفتن سنا چاقه چقدرررر ناراحت میشدم…یادمه یه شخصی وقتی ازم می‌گفت چقدر واکنش نشون میدادم که فلانی دنبال ایراد مردمه ولی خودشو نمی‌بینه یکی چاقه یکی مثل نوه اون کوتوله هستش و از این سن آمپول میزنه که قدش بلند بشه…چقدررررر حرفا تو سرم می‌چرخه…مثل زمانی که میخواستم شلوار بگیرم و گفتم سایز فلان و همکارم با یه لحن بدی گفت تو با این باسن این ستیز و همون موقع دوست داشتم بگم به توچه ولیییی سکوت کردم و گفتم من نمی‌خوام سطح شعور خودمو اندازه اون پایین بیارم و بخوام میتونم کلیی ایراد ازش بگیرم…

    

    

   ۴…واقعا چاقی نه تنها تو گذشته بلکه تو آینده ای که هنوز نیومده هم تاثیر میزاره…میخوای یه مهمونی بری سریع تو ذهنت میاد الان برم چی میشه و چی میگن و هزاران فکرررر………مرور خاطرات مرور حرف های که شنیدی واقعا خیلی حسه بدی داره…البته اینم بگم که ما آدما باید بفهمیم که هر حرفی رو نزنیم،وقتی داریم حرف میزنیم از شخص رو به رو انتقاد میکنیم یه به من چه به خودمون بگیم چون یه کلمه حرف ما باعث میشه روحیه طرف مقابل کاهش پیدا کنه…….وقتی یادت میاد رفتم فلان جا اینو بهم گفتن پس دیگه جایی نمیرم این حرفو بشنوم…میخوای بری یه جا سر کار با اینکه توانایی هات زیاده ولی اولین مورد اندامت میاد جلو چشمات…یه خواستگار برات اومده هزار تا حسن داری ولی اول اندامت میاد جلو چشمات…میخوای صحبت کنی تو جمع با اینکه فن بیان بالایی داری ولی پا نمیشی چون اندامت تو ذهنته….

    

    

   ۵….خاطرات چاقی هیچ چیزی جز حرص جوش برای من ندارد…وقتی بهش فکر میکنم که فلانی این حرفو بهم زد کلی عصبانی میشم که چه بیشعور خودش نیم متر قد داره خودش کلی ایراد داره معلوم نیست دنبال چی میگرده و ….وقتی به چاقی فکر میکنم میگم نرم فلان جا و این کارو نکنم و کلی از موفقیت و پیشرفت جا میمونم ولی لاغری به آدم امید میده انگیزه میده اعتماد به نفس میده یه حس قدرتمندی که من خالق زندگی خودم هستم رو میده…فکر کردن به لاغری و اینکه تا آخر عمر با تناسب اندام زندگی کنی احساس اینو به آدم میده که من وقتی اینو بتونم حتما تو زمینه های دیگه هم میتونم بهترین باشم….

    

    

   من همین الان باز هم به خودم تعهد میدهم که برای شخص خودم تو این مسیر بهترین باشم تا ذهنم ببینه که من چقدرررر توانمند هستم 💪🌟💪

    

    

   لاغری آسان ترین کار دنیا هستش و من موفق ترین شگفتی ساز میشوم زیرا لاغری طبیعت بدن من هستش و من لیاقت لاغری را دارم🌟💪🌟

    

   خدایا شکرت خدایا شکرت خدایا شکرت خدایا شکرت 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/04 15:28
   مدت عضویت: 719 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 701 کلمه

   سلام🙂

   نکات مهم این فایل برای من؛

   ۱_تصویر عالی انتخاب شده برای این فایل که هم با نمکه و هم بسیار مرتبط👌👌🙂

   ۲_اینکه ذهن ما قادر به تفکر نیست و هر آنچه ما تحت عنوان فکر کردن میدونیم در واقع مرور و بررسی خاطرات از تحربیات قبلی ما در برخورد با مسئله ای مشابه هست😮

   ۳_همین خاطرات ناشی از تصاویری است که از شکست یا پیروزیهای قبلی ما است که با احساس خوب یا بد ترکیب شدن و الان در ذهن ما به عنوان خاطره خوب یا بد ذخیره شدن

   ۴_خاطرات نقش مهمی در تصمیمات و رفتارهای ما دارن

   ۵_خاطرات ما همون تصاویر ذهنی ما هستن که سناریو دارن👌

   ۶_در مورد چاقی هم ما یه عالمه خاطره درمورد خوردن با احساس خوب یا فلان غذا در جمع صمیمانه یا شادی در کنار خوردن فست فود یا سفر و هیجان و لذت در کنار خوردن هله هوله یا هیجان فوتبال و خوردن چیپس و پفک و تخمه یا سینما رفتن با خوردن پفیلا یا خرید کردن در کنار خوردن بستنی یا شیر کاکائو ….داریم که باعث شده فرمول تفریح =خوردن 

   و=لذت در ذهن ما تعریف بشه و هربار به خاطر مرور این خاطرات با احساسات خوبی که در ما ایجاد کرده باعث شدن در چنین موقعیتهایی یا مشابه اونها بیشتر بخوریم یا اشتهامون تحریک بشه با وجودیکه گرسنه نبودیم تاااااااا لذت بیشتری ببریم(عجب فرمول فریبنده خفنی زده این ذهن ما🤨🤨🤨🤨😮😮😮)

   من قشنگ یادمه یه بار که تهران برای سفر رفته بودیم با جوونا تصمیم گرفتیم بریم شهر بازی و وقتی با همسر جان داشتیم میچرخیدیم که انتخاب کنیم کدوم وسیله ها باحالتره تا سوار بشیم چشممون خورد به ساندویج مرغ سوخاری و…. و تصمیم گرفتیم قبل از سوار شدن وسیله ها اول شکممونو سیر کنیم😂😂😂با اینکه واقعا گرسنه نبودیم 😶😶😶

   جالبه که همسر جان فقط به خاطر من و برای همراهی با من و برای خوشحالی من ساندویچ سفارش داد و جالب تر اینکه وقتی به همراهیان گفتیم هیچ کدوم میلی به خوردن نداشتن😬😬😬😬

   اره اینه فرمول ذهن چاق….😑😑😑

    

   تفریح،دورهمی،عروسی،تولد،مهمانی،سفر،خرید  و سینما و فیلم دیدن و فوتبال دیدن و…دقیقا برای من حکم خاطرات باحالی رو داشتن که با خوردن که همراه شده لذتش دو چندان شده و به همین دلیل همیشه وقتی اسم هر کدوم از اینا اومده لذت برای ما تداعی شده که با خوردن ترکیب شده بود.

    

   ۷-افراد چاق در مورد هر کدوم از غذاها یه سناریو مخصوص دارن که هر وقت اسم اون غذا میاد با خاطرات خوبی که از خوردن اون غذا داشتن یه ترکیب جانانه ساخته و جالبه که در جمعهایی که افراد چاق وجود دارن همواره صحبت از نحوه خوشمزه تر شدن غذاها است و هر کدوم هم یه جوری ازش تعریف میکنن که آب از لب و لوچه بقیه آویزون میشه چون همگی کلی خاطرات خوشمزه و لذت بخش از غذاهای مختلف دارن😁😁😁😁 در صورتیکه اصلا این مورد در افراد لاغر یا متناسب صدق نمیکنه چون اصلا اولویت اونا غذا نیست که اینقدر در ذهنشون بزرگش کنن و بهش بها بدن

   اینه تفاوت ذهنیت چاق و لاغر 👌👌👌👌

   ۸_اشتها یه فرمول ذهنی هست در واکنش به غذاها

   و کاملا با خاطرات ما و با باورهای ما و با فرمولهاو تصاویر ذهنی ما مرتبطه پس کاملا دست خود ما است چیزی نیست بیرون از ما  این ماییم که میزان اشتهامونو تعیین میکنیم این ماییم که با دادن اطلاعات به ذهنمون اشتهامونو ساختیم و باز هم این ماییم که میتونیم با دادن اطلاعات صحیح ترموستاتش رو تنظیم کنیم و بر اساس میزان نیازمون مصرف کنیم نه بر اساس خاطرات قبلی از خوردن و لذت بردن👌👌👌👌

   ۹_خاطرات ما در شکستهای ما در لاغری باعث کم شدن شور و اشتیاق ما برای ادامه سایر راههای متناسب شدن میشه 🤨🤨🤨

   ۱۰_چاقی یه اسارته😑😑😑

   اسارتی که ما برای خودمون بوجود آوردیم 

   اسارتی که ابتدا در ذهن ما بوجود اومده و بعد در جسم ظاهر شده

    

   و زندگی در اسارت خیلی محدود و رنج آوره👌👌👌😶😶😶

   لاغری آزادیه😊😊😊

   آزادی در انتخاب غذاها ،لباسها،رنگها،طرح ها،میزان خوردن و نحوه خوردن و زمان خوردن👌👌👌👌

   آزادی از حرف و حدیث و نیش و کنایه دیگران👌👌😊

   آزادی از قدرت غذاها در چاق کنندگی ما👌👌😊

   آزادی در حرکت و جنبش 👌👌👌😊

   آزادی در انتخاب سبک زندگی متفاوت👌👌

   آزادی در انتخاب شادی به جای غم 👌👌

   آزادی در انتخاب آزادی به جای محدودیت👌👌

   خودمون مختاریم تا انتخاب کنیم زندگی در تناسب رو یا زندگی در چاقی رو؟؟  ؟  ؟؟؟؟؟

   نتیجه این انتخاب شور و هیجان و اشتیاق ما رو نشون میده در ادامه دادن مسیر صحیح و همیشکی لاغری با ذهن😊😊😊😍😍😍😍

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/03 13:21
   مدت عضویت: 530 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,297 کلمه

   باسلام امروز در مورد خاطرات چاقی بود تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم که خاطرات چقدر در زندگی مهمه استاد توی فرمایشاتشون میگن از طریقی که چاق شدم الان برای چند دقیقه دست از نوستن برداشتم ودارم فک میکنم از چه مسیری بوده واقعا یعنی چیکار کردم وقتی خوب فک کردم در واقع هیچ تلاش فیزیکی من ندارم به طور واصح فقط تلاش فیزیکی ام این بود که لقمه یا مواد خوراکی رو با دستم به دهنم میبردم نحوه خوردن ومقدار خوردن دست من نبود که . من فقط در حد خفه شدن میخوردم واز دستم یک جورهایی مثل بیل استفاده میکردم میریختم توی حندق بلا پس تلاش خاصی نمیکردم پس بههمین صورت باید برگردم یعنی باید اینقدر ذهنمو تعلیم بدم که خودش دستم رو نبره برای خوردن بی مورد وبیش اندازه حالا خاطرات واقعا چه تاثیری داره خوب من توی این فایل چیزجالبی فهمیدم اینکه اصلا ذهن مانمیتونه خودش فکر کنه حتما در مورد چیزی که داری فکر میکنی از قبل اطلاعاتی بهش دادی مثلا وقتی با چند نفر داری صحب میکنی ودر مورد کسی یا چیزی یا جایی که اصلا در موردشون نه شنیدی نه دیدی نه خوندی نه تجربه ای در موردش داری وقتی صحبت میکنند تو توی اون لحطه هیچ فکری نداری وفقط با حالت تعجب گوش میدی واز اون روز به بعده که میتونی در موردش فکر کنی چون دیگه چیزی در موردش کسب کردی تا اون زمان ذهنت چیزی نمیدونست که فکر کنه حالا فهمیدم که چقدر میگن که مواظب ورودی های ذهنتون باشید واقعا چه قدر واصح شد این مسئله توی لهنم حالا دیگه هی گوشیم رو توی اینستا بر نمیدارم هر مطلبی که ببینم رو بخونم بعد هم هی بگم چطور از افکار منفی خلاص بشم خوب اگه دهنم رو اشنا با اون موصوع نکنم چرا فک کنه وهی فکر منفی تحویل من بده حالا فهمیدم که اینقدر مطالب را جع به این موادغدایی قند میاره  چربی میاره این خطر ناکه سر طان زاست اینها همه رو خودم وارد دهنم کردم یا اینکه توی روز باید چند کالری بخورم کف دست نان جند گرمه یا موارد مشابه که ههمون میدونیم وارد دهنمون کردیم وحالا هی که هر وقت میخوریم بلافاصله ذهنم میاد اون مطالب رو جستجو میکنه واین کار رو تطبیق میده با اون مطلب ومیگه طبق بررسی من که خودت قبلا وارد کردی زیادی خوردی ودچار ترس وعداب وجدانمون میکنه که این مخربترین فرمول اشتباه توی ذهن ما است البته هرچی رو میبینیم یا میشنویم یا تجربه میکنیم اگه بهش احساسی نداشته باشیم توی ذهنمون دخیره نمیشه ولی من که قدیم مگه میشد مطلبی در مورد لاغری ببینم وبدون هیچ حسی باشم حالا یا حس خوب یا بد بلاخره بدون هیچ حس نبود توجه میکردم وتوی ذهنم ذخیره میکردم ومیشه خاطرات این اطلاعات ثبت شده میشه خاطره وذهن مامیشه دفتر خاطرات  حالا در مورد چاقی وخوردن موادغذایی این دفتر خاطرات به چه صورت کار میکنه مراحل کارییش به این صورته که هر خورونی که برای ما قبلا با احساسی بوده حالا اگه مخصوصا احساس خوب بوده باشه چون هر وقت ذهن ما در مورد چیزی حس خوبی داشته باشه اونو بیشتر انجام میده و اونو بیشتر به طرف ما جذب میکنه مثلا برایثروت میگن در مورد پول باید همیشه حستو خوب کنی وهیچوقت در مورد پول چیزه بدی نگی واز خرج کرون لدت ببری واحساستو خوب کنی پس این احساس خوب در مورد ول باعث میشه که هما در مدا  ثروت وپول قرار بگیریم اگه بیام با عدا ربطش بدیم همینه دیگه پس اگه ما مثلا امروز طهر در مورد نهارمون از صبح در موردش فکر کنیم که نهار طهر امروز چقدر خوشمزه است فلان روز در فلان جا خوروم وچقدر بهم چسبید وچه حس خوبی داشتم وچه لدتی بردم پس وقتی ظهر شروع به خوردن کنی چون قبلش در موردش دفتر خاطراتتو ورق زدی وخاطرات خوبش روواحساس خوبتو مرور کروی پس ذهنت اونوبیشتر به طرفت جدب میکنه وباعث میشه دستور زیاد خوردن رو بده چون ذهن ما به طرف چیزهای که احساس خوب برای ما دارند بیشتر کشیده میشه مثلا اکه ما غذایی رو قبلا خوردیم که تند یا تلخه ومیام خاطره اش رو مرورمیکنیم بلا فاصله ذهنت میگه خوب نخور با لااقل کم بخور  هیچ وقت تکرارش نمکنهپس این پرسه پرخوری یا اشتهای زیتد به اینصورته که ابتدا در مورد عذایی که میخوایم بخوریم فکر میکنیم یعنی دفتر خاطرات ذهنمون رو ورق میزنیم وچون خاطرات خوبی درایم وللذبخشه حالامیام وشروع به خوردن میکنیم وچون در همون حین هم اون احساس دوبتره تشدید میشه دیگه این جادهنمون وارد عمل میشه ومیگه زیاد بخور ومندام لدت میبرم وواکنش رفتاری در مامیشه پرخوری واشتهای زیاد حالا من به پسر خودم نگاه میکنم که متناسبه شاید از مثلا پیتزا خوشش میاد ولی اندازه نیازش میخوره ممکنه یک دفعه که گرسنشه تموم پیتزا رو بخوره ولی یک دفعه دو سه تکش رو بزاره چون اصلا فک نمیکنم توی لحظه ای به عداش فک کنه وقتی میتد سر سفره مواجهه با علامیشه اگه خاطره خوبی داسته باشه باشه با لذت میخوره اگه بد باشه کم میخوره ولی در مورد اول با لذت میخوره ولی به اندازه میخوره وهرگز از خودن ترسی نداره چون ترس از خورن هم به خاطراتمون بر میگرده چون ترس از خورن موادعذایی هم به اینصورته که اولش ما داریم غذایی رو میخکریم وچون در مورد اون عذا خاطراتمون رو ورق زدیم دوباره وزیاد خوردیم ودرحین خودن ترس از خوردن برمیدار چون ترس از خوردن هم به خاطره همین خاطرات ذخیره شده قبلیه طبق اطلاعاتی که قبلا بذهنمون دادیم ودهنمون میاد در موردش فکر میکنه وطبق اطلاعات نادستی که در مورد اون غدای خاص بهشدادیمکه مصراتش اینه یا فوایدش اینه یا این مورد به خصوص رو باید ومبخوریم که لاعر بشیم به این صورت به عدا قدرت میده د  دهنمون وباعث میشه ما از صرفا خود غدابترسیم وترس از خوردن داشته باشیم ودرنتیجه ترس از لاعرنشدن داسته باشیم یعنی ترس از اینکه لاعرنشیم وباز پرسه تکراری پرخوری واشتهای زیاد شروع میشه چون باز این فرشروع به کار میکنه وباعث میشهکه ه چاقی تو دیگه همیشه هستونمیتونی لاعر بشی پس بخور وفکر نکنه وپرسه تکراری پرخوری واشتهای زیاد وباز غ اب وجدان ود نهایت چاقی زیادتر شروع به کار میکنه نمیدونم خوب فهمیدم یا نه ولی استاد یک ساعتی شاید بیشتر هم هست که دارم فک میکنم وبر میگروم به فایلهای قبلیم وهمه رو دارم یک جوری به ربط میدم لطفا استاد اگه میشه بگید درست فکر میکنم یا نه اخه خیلی این روزها دارم وقت میزارم برام مهمه بدرست تا حالا فهمیدم یا نه  ودر اخر فهمیدم نیایداز قبل به غدا فک کنم ود همون لحیه بخورم به اندازه نیاز ولدت در همون لحیه ببرم وخدارو شکر کنم ودیگه زیاد در موردش بعداز مصرف سناریوی زیادی و کادب نگم ونشنوم از هر عدای خدا به عنوان نعمتی در جهت به اندازه خوردن وسلامتی ام استفاده کنم وهمین وسعی کنم خاطرات لاعری رو ببستر کنم مثلا به همون صورت که خاطرا ت چاقی رووارد کروم دیگه مواظب ورودی های ذهنم باسم وهر وقت به اندازه نیتزم میخورم احساس لذتوشادابی کنم واین رو به عنوان خاطره خوب در لهنم ذخیره کنم واز اینکه دارم اگاهانه میخورم وزیادی نمیخورم وبه عبارتی اشغال نمخورم ودارم اعتیاد خوردن رو در خودم ازبین میبرم اینها رو باید با احساس خوب انجام بدم وخاطره خوب دخیره کنم واز اینکه چقدر لاعری احساس خوبی دارد میتوانم اعتماد به نفس بالایییی داشته باشم وهرچه میخوام بپوشم وچقدر احساس سبکی میکنم وچه قدر لباسهای قشنگ میپوسم وچه خوش تیپ شدم وچه قدر از نطر خودم با اراده شده ام وچه قدر با احساس خوبی میخورم ولدلتشو میبرم ودیگه دنبال چی بخورم وچی نخورم نیست به امورات دیگه زندگی میرسم ودر حالت کلی چه قدر دارم طبیعی میشم از اون ادم مصنوعی ساخته دست ذهن مریض خودم دارم سلامتی ام رو بدست میارم خدایا شکرت  استاد میشه لطفا اگه بداتون زحمتی نیست نطرتون رو بگید در مورد نوسته ام من منتطر میمونم که نطرتون رو بخونم بینهایت ممنونم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    رضا عطارروشن
    1400/04/04 02:49
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 22 کلمه

    سلام دوست عزیز
    از خوندن نوشته شما لذت بردم
    چقدر عالی درباره چگونگی برنامه ریزی ذهن توسط شنیده ها و خاطرات توضیح دادید
    عالی بود

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   yasaminhasanloo76@gmail.com
   1400/03/09 19:44
   مدت عضویت: 227 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 165 کلمه

   به نام خدا 

   سلام چاقی باعث  خجالت و حساس بودن من در بیرون از خونه در مکان های عمومی و ناراحت شدن بعد حرف هایی که دیگران بهم میگفتن که انگار هیچ حرفی برای گفتن نداشتن و در مورد اضافه وزن من نصیحت هایی که به خانواده من میکردن من همیشه خیلی ناراحت و عصبی میشدم لباس های دل به خواه رو نمیتو نستم بپوشم من رو مسخره میکردن و میخندیدن زمان لباس خریدن در اتاق پرو لباس خیلی دلم میشکست و هیچ کس من ر و درک نمیکرد  و کلی حال بد   و اینکه اشتها چیزی نیست  که در ذهن انسان های متناسب باشه اشتها  یعنی اضافه بر سازمان خوردن و فقط الارم ذهنی  اشتباه که با رفتار صحیح باید کنترلش کرد  اما به لطف خدای مهربون و بزرگ که صدامو شنید هدایتم کرد کمکم کرد خدای مهربون لطف کرد و در این مسیر قرار گرفتم و آروم شدم چون این مسیر صحیح هست و از زحمات استاد هم تشکر میکنم ممنون بابت زحماتتون

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/03/06 19:35
   مدت عضویت: 558 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 354 کلمه

   سلام خدمت استاد و دوستان سرزمین لاغرها

   زبان چاقی زبانی بود که ما طی سالهای متوالی ناخواسته  در وجودمان  به خوبی یاد گرفتیم و این آمیزه ها در ذهنمان ذخیره شده است . و خواه ناخواه رفتارمان هم رفتار چاقی بود .وکلی خاطرات باهاش داریم ..  

   یک روز به خود آمدیم که این زبان متعلق به ما نیست و با اون نمیشه به راحتی  زندگی کرد  چون ما متعلق به سرزمین متناسب ها بودیم  که خداوند در وجودمان قرارداده بود .

   به جای اینکه زبان دیگری یاد بگیریم فقط داشتیم باهاش میجنگیدیم و راههای مختلفی رو امتحان کردیم راههای که خاطره صدمات روحی و جسمی فراوانی به ما وارد کرد و کلی خاطرات ترس ..سرزنش .گوشه گیری .افسوس از  لذت نبردن از غذاهای. از زندگی و سر آخر زخمی زخمی نامید یه گوشه نشستیم .

   دوباره تصمیم گرفتیم که اینبار زبان مان رو عوض کنیم و زبان لاغری رو در سرزمین لاغرها یاد بگیریم تا مثل زبان چاقی استادشویم و رفتارمان هم مانند لاغرها بشه..و اینکار مثل زبان چاقی استمرار میخواد و عشق به راه و اطمینان از خود و راهب.

   محتوای فایل میگه که هرچی رو که میبینی. می شنوی.  توجه میکنیم در ذهنمان ذخیره میشه و اگه با احساس ترکیب کنیم میشه خاطره . 

   مثل سوختن دست روی بخاری در دوران کودکی .

   مثل کودکان پسر شلوغ تر از کودکان دختران. 

   یه همکار داشتم مربوط به شهر … بود وخیلی دروغ میگفت و من هر موقع اسم اون شهر تو ذهنم میاد فکر میکنم همه اونجورین .

    یه معلم داشتیم در دوره دبیرستان که اصلا تدریس بلد نبود و هرکس دیگه که معلمش اون بود بهش می گفتم منم اون درس رو باهاش داشتم و خوب نبود و….

   خاطرات چاقی که منو خیلی اذیت میکرد هر مانتویی که دلم مینشست وقتی می‌پوشید از ناحیه شکم بدجور بود و اکثر اوقات فروشنده بهم میگفت بارداری.

   خیلی دلم میخواست بلوز و شلوار باشم اما شکم مجبورم میکرد لباس بلندتر بپوشم تا کمتر تو دید باشم .

   اخیرا باشگاه رفتن برام کمی سخت بود کلاس زومبا.

   الان در درس امروزم یاد گرفتم یه مدت به غذاخوردنم توجه کنم و نسبت به غذاها واکنش احساسی نشون ندم و برحسب نیازم غذا بخورم و هر موقع سیر شدم کنارگذاشتن. 

    

    

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/03/01 18:23
   مدت عضویت: 279 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,034 کلمه

   به نام خدایی که منو هدایت کرد به این مسیر الهی.

   سلام به همه.

   تمرین اول:من قبلا هرکاری میکردم برای لاغری و خدایی خیلی سفت و سخت هم تلاش میکردم ولی وقتی نتیجه نمیداد اابته اولاش نتیجه میداد و من اون موقعی که لاغر میشدم همش می گفتم این برمی گرده باید چیکار کنم همه می گفتن تو لاغری به خودت برس ولی من ته قلبم میگفت تو باز چاق میشی و این خودم بودم که با مرور خاطرات چاقی نمیزاشتم لاغر بمونم افسرده میشدم به خودم نمیرسیدم. حتی یادم میاد جایی که کار میکردم یه همکار خیلی چاق داشتم بهم میگفت من جای تو بودم همه حقوقم میدادم به لباس شیک و تک سایز حالا اونو درک میکنم.

   بعد اون چاق شدم و هر بار یه روشی رو برای لاغر شدن امتحان میکردم ولی بعدش دیگه خیلی کند و خیلی کم وزن کم میکردم دیگه به اون قانع نمیشدم و این باعث میشد اشتیاقم به لاغر شدن کم بشه همش از این روش به اون روش میپریدم و چند روز نکشیده دیگه دل زده میشدم و این آخرها هر روز یه رژیم جدید میگرفتم وکلا نا امید بودم و به خودم می گفتم دیگه غیرممکنه که من لاغر بشم دیگه پذیرفته بودم که چاقیم ابدی و خیلی کلافه بودم هر روز با گریه از خواب بیدار میشدم واز زندگی سیر شده بودم.وقتی نتیجه نمیگرفتم تصویری از شکست تو ذهنم بود می گفتم اینم جواب نداد قرص.دمنوش کلی دارو و خیلی روشها رو امتحان کردم تازه جواب نمی داد خودمو سرزنش میکردم که تو چه بدنی داری که اینم روش اثر نداره.و این تکرار شکستها باعث ایجاد خاطرات تلخ شکست و برگشتن به چاقی میشد.انگار هربار که به لاغری فکر میکردم و رویا پردازی میکردم ازم دورتر می شد و یه جورایی غیر ممکن و من خاطره خیلی بیشتری از چاقی تو ذهنم بود و شور و اشتیاقم برای لاغری خیلی کم میشد می گفتم چه فایده بعد دوباره چاق میشم.و این باعث شده بود من گوشه گیر بشم زیاد با مردم حرف نزنم تو محیط کار زیاد نمیخندیدم همش تو خودم بودم بعد وقتی همکاران ازم میپرسیدن مشکلت چیه منم می گفتم چاقی بهم میخندیدند و من حسرت لاغری رو بیشتر میخوردم.

   تمرین دوم: محتوای فایل برایم اینجوری بود که هر اطلاعاتی رو به مغز بدی چه درست و چه غلط همونو بهت تحویل میده و از همون بهت میده.مثلا من قبلا توی دفتر پیشخوان کار میکردم و صاحبش زیاد آدم خوبی نبود و خیلی از دوستام بهم میگن که خوبه بریم اونجا کار کنیم؟ منم بهشون می گفتم نه اون آدم خوبی نیست برو یه جای دیگه کار کن.یا مثلا بیمارستان که یه بار رفتیم خدماتش افتضاح بود یعنی پرستاراش خیلی بداخلاق بودن هر وقت یه مریضی داریم که میخوان ببرن اونجا بهشون میگم اون بیمارستان خیلی بده خدمات و پرستاران در حالی که شاید تو اون موقعیت بد بوده شاید بعد چند سال اون بیمارستان کلا عوض شده و من ربطش میدادم به کل بیمارستان.منم قبلا که میرفتم مهمونی خونه داداشم اونجا خیلی راحت بودم قبلش بهش زنگ میزدم که آره قورمه سبزی درست کن با دوغ و نوشابه و وقتی میرفتم اونجا به جای اینکه از اون محیط و آدمها لذت ببرم لذت رو تو خوردن غذا می دیدم و خیلی میخوردم در حد ترکیدن اونم با مخلفات. ولی خدا رو شکر الان خیلی وقته که اینجوری نیست هرچی که درست کنه میرم میخورم اگه قورمه سبزی هم باشه اونم به اندازه نیازم میخورم .و داداشم و می دیدم که به اندازه میخوره با اینکه خیلی قورمه سبزی دوست داره ولی زیاد براش میریختم میگفت دیگه نمیتونم بخورم جا ندارم بهش می گفتیم تو که اینهمه این غذا رو دوست داری میگفت قرار نیست خودمو بکشم اون آخه متناسب الان رفتار منم دقیقا اینجوری شده.

   تمرین سوم: من خاطرات زیادی از چاقی داشتم قبلا  از دیگران شنیده بودم که بعد ازدواج آدم چاق میشه و من باور کرده بودم می گفتم من الان چاقم چه برسه به وقتی که ازدواج کنم برای همین هنوز ازدواج نکردم چون لاغر نشده بودم و این باور اشتباه رو هم قبول کرده بودم.خاطرات چاقی مثل شام نخوردن، حسرت لاغری، حسرت پوشیدن لباسهای خوشکل و رنگی، خاطره مسخره شدن توسط اول خانواده خودم اونم به طور فاجعه بار که باعث گریه کردن هرشب و هر روز من میشد بعد دیگران فامیل همکار، دوست، همسایه.کلافه شدن موقع رفتن به عروسی، مهمونی هر موقع که میرفتم جایی اولین فکردم این بود که چی بپوشم یعنی لباس بود ولی اندازم نمی شد.

   تمرین چهارم:من خاطره زیادی از چاقی دارم که باعث نا امیدی من میشد رفتن به مسافرت سر کار عوض شدن فصلها و اندازه نشدن لباسها.قایم کردن خودم از دیگران برای اینکه مسخره نکنن عکس نگرفتن با دوستان.نخوردن غذای بیشتر جلوی دیگران.ورزش کردنای بی فایده که چقدر زمان و انرژی ازم می گرفت خریدن کلی لباسهای سایز کوچیک برای اینکه یه روزی که لاغر شدم برام اندازه بشه. این خاطرات چاقی اعتماد به نفسم داغون کرده بود طوری که وقتی از یه جایی رد میشدم که مردم بهم نگاه میکردن دست و پام و گم میکردم و نمی تونستم درست قدم بردارم انگار گم کرده بودم که چجوری راه برم.

   تمرین پنجم:خاطرات چاقی در من حس تنفر از خودم از زندگیم از شرایطم از همه رو ایجاد میکرد گلایه میکردم از خدا حس عاجز بودن در برابر چاقی رو داشتم و یه نکته مهم این بود که هیچ چیزی مطابق میلم پیش نمی رفت انگار همه چیز و همه کس دست به دست هم دادن که تورو ناراحت کنن و بهت تلقین کنن به اینکه تو چی هستی ووضع زندگیت چجوری.الان خیلی با اون روزا فاصله دارم خیلی لاغر شدم به زودی منم شگفتی ساز میشم خیلی خوشحالم انگار اعتماد به نفسم الان ۵۰درصد شده که با رسیدن به وزن دلخواهم میشه۱۰۰درصد الان خودمو خیلی دوست دارم به خودم میرسم انگار چشام باز شده لباسهای خوشگل می پوشم برای خودم ارزش قائل هستم راحتتر صحبت میکنم با بقیه و مردم کلی از لباسای اون موقع رو انداختم دور چون مطمئنم به زودی لاغر میشم با مسیر لاغری با ذهن…از همتون تشکر میکنم از خدا جونم که دعامو مستجاب کرد و منو هدایت کرد به اینجا از استاد عزیزم که دست خدا شد برای ساختن زندگی جدید و رویایی من واز همه دوستانی که با نوشتن دیدگاهشان حالم و خوب میکنن و اشتیاقم بیشتر میکنن.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 14 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1400/03/27 12:10
    مدت عضویت: 286 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 325 کلمه

    با سلام

    دقیقا درست میفرمایید استاد که این خاطرات در مورد خوردن همیشه با ما است.

    خود من که همیشه مزه بعضی از غذاهای مادرم هنوز بعد چندین وچند سال زیر زبونم است وهمیشه هر موقع قورمه سبزی یا آش ویا کوکوسبزی میخورم آه وناله میکنم که دست پخت مامانم یه چیز دیگه یی بود وبا رفتن اون دیگه هیچوقت اونا تکرار نمیشه.😔😣😥

    واین حقیقت داره که افراد متناسب از هر غذایی به اندازه میخورنند مثل دختر خودم که هوس یه غذایی رو میکنه  با ذوق وشوق براش درست میکنم یه ذره میخوره میگه به به…حال کردم

    من تعجب میکردم اولها…که ای بابا همین یه ذره ومیگفت حال کردم مامان خیلی هم خوردم واگر اصرار بخوردن میکردم با یکی..دو قاشق اضافی حالش بد میشد ومنم پشیمان میشدم.🤔

    الان که در این گروه هستم می فهمم که اصلا نباید اصرار بخوردن داشته باشم وتازه خودم هم باید از اون الگو برداری کنم.

    در مورد اینکه فرمودید مثلا خارجی هیچ احساسی نسبت به قورمه سبزی ندارد یاد یه خاطره افتادم که جاریم زمانی که ترکیه زندگی میکردند تعریف میکرد که بعد مدت زیادی انتظار مادرش رفته بوده پهلوشون براش سبزی قورمه برده بوده اونم با ذوق وشوق قورمه سبزی درست کرده که یهویی پلیس اومده دم خونشون گفته همسایه هاتون شکایت کردند از بویی که از خونتون در ساختمون پخش شده😳😳😳

    یعنی اونا تحمل بوی قورمه سیزی که ایرانیها براش هلاکند رو ندارند.

    پس دقیقا هر چی ما می کشیم از دست همین خاطراتمونه…غذا خوردن یه مدل خاطرات…خاطرات بد یه مدل دیگه مثل خوره روان وروان ما را میجونند.وخدایا شکرت که سخت مشغول شناسایی فرمولهای ناصحیح و درک فرمولهای درست هستم وچون سالهای زیادی در اون فضا بودم خیلی طول میکشه که ذهنم بصورت روتین با فرمولهای جدید کار کند ومنم مستمر مشغول تمرین ودیدن فایل وخواندن نوشته های دوستان. و….هستم به امید خدا که بزودی جواب بگیرم وخلاص بشم از دست خاطرات آزار دهنده ویا حتی خوشایند پر ضرر

    با آرزوی اینکه هر چه زودتر به تناسب ذهنی برسیم.🙏🙏🙏🙏🙏🙏

    با سپاس فراوان از زحماتتون استاد ارجمندم

    🤗🤗🤗

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/02/26 21:22
   مدت عضویت: 415 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 603 کلمه

   سلام به استاد عزیز و دوستان گرامی

   می تونم بگم زندگی در گذشته تنها نتیجه ای که داره اینه که نمی ذاره در حال زندگی کنیم.

   تلقینی که ما در مورد غذاها و خوردن مواد خوراکی داریم خیلی نم نم و کم کم وارد ذهن ما شده و همون جا مونده. من الان به عنوان یک مادر وظیفه خودم می دونم که از ورود این باورهای نادرست به ذهن کودکم جلوگیری کنم و تا جایی که می تونم مسیر درست رو براش روشن کنم. شاید سوال پیش بیاد که از کجا می دونی که این مسیر درسته؟؟؟ جوابش اینه که همه تایید می کنند این افکار نادرسته!!! مثل “بیشتر بخور تا زودتر بزرگ بشی” ، “اگه همه غذاتو بخوری برات جایزه می گیرم”، “بچه خوب همه غذاشو می خوره” ، اگه الان نخوری دیگه از غذا خبری نیست”، “اگه دوست نداری هم باید بخوری!!” و هزار تا حرف دیگه که تو گوش ما کردند و ما نباید تو گوش بچه هامون بخونیم. کیه که بگه اینها حرفهای درستی هستند؟؟

   خودم رو هم مثل فرزندانم تازه متولد شده تصور می کنم. سعی می کنم ذهنم رو خالی کنم و از نو پرش کنم..با افکار نو. با احساسات خوب. با آرامش خاطر.

   چنان پر از انرژی های خوب میشم که مثل دختر بچه ها می خوام پرواز کنم. پرنده ها رو نگاه می کنم و باهاشون اوج می گیرم و این طرف و اون طرف می رم. حال و هوای خوبی دارم که در کلام نمیشه وصفش کرد. 

   الان که این فایل رو گوش دادم سری زدم به عکس های چند سال پیش خودم. چقدر لاغر بودنم رو دوست دارم. خوش تیپ، خوش لباس، اندام متناسب. هر چی دلم می خواسته می پوشیدم. لبخند روی لبهام بوده و خودم رو موقع عکس پشت کسی قایم نمی کردم. به زاویه عکس توجهی نداشتم و اون شکم کوچیکم نمی تونسته بیرون بزنه!!!! من دوباره به روزهای خوش لاغریم بر میگردم. دارم بر می گردم. تو راهم. چند وقت دیگه رسیدم و از خوشحال خنده ام بند نمیاد. هر لباسی دوست دارم می پوشم. همه جا میرم و خوشحالم.

   وقتی غذا یا خوراکی خاصی می بینم، احساس می کنم دیگه خاص نیست!!! کی گفته من هوس میکنم؟ هوس یعنی چی؟ من گرسنه می شم و بر حسب نیاز بدنم  یه چیزی می خورم. بعضیا می نشینند به لواشک ترش فکر میکنند و آب دهنشون راه میفته و میگن آخ هوس کردم! طرف میشینه یه ساعت پیج آشپزی و اون غذاهای چرب و چیلی رو نگاه می کنه و خوب طبیعیه که شکمش به سر و صدا می افته و تا یه غذای چرب نخوره آروم نمیشه!! یه کم فکر کنیم می بینیم ما کلا در حال تلقین به خودمون هستیم. خوب چرا روی چیزهای خوب تمرکز نکنیم؟ روی سلامتی، تناسب اندام.لاغری.

   تو ذهنم دائم تصور می کنم دارم لاغر میشم و هی با خودم تکرار می کنم که یادم نره. شده ذکر روزانه ام. خودم رو متناسب تجسم می کنم و لذت می برم و این جاست که آب دهنم راه میفته!!!!

   خدایا شکرت برای این همه قدرتی که به ذهن من دادی و شکرت برای قدرت بیشتری که به من دادی تا بتونم ذهنم رو کنترل کنم و هر چیزی که می خوام رو خلق کنم.

   من خالق زندگی خودم هستم و دارم زندگیم رو زیبا می سازم. یه زندگی عالی همراه با آرامش ابدی. یه زندگی که هر لحظه احساس خوبم همراه منه و از هر اتفاقی یه درس خوب می گیرم و هر بار محکم تر و استوارتر و با ایمان بیشتر به راهم ادامه می دم.

   خدایا شکرت.خدایا شکرت.خدایا شکرت.

   برای همه آرزوی لاغری و سلامتی دارم. آرزو می کنم همه ما بهترین زندگی رو تجربه کنیم و از همه لحظه های عمرمون لذت ببریم.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 7 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/02/16 14:38
   مدت عضویت: 375 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,044 کلمه

   بنام حق❤

   گام 👣1️⃣7️⃣ لاغری با ذهن و تاثیر خاطرات

    

   بسیاری از افراد معتقدند که گذشته ها هیچ وقت نمی گذرند و همیشه چیزی از گذشته درزندگی انسان باقی می ماند که امتداد پیدا می کند .اما به راستی مرور خاطرات تلخ و شیرین گذشته چه تاثیری بر زندگی ما دارد ❓

   مرور خاطرات خوب است اما بهتر است خاطرات مثبت و خوشایند را مرور کنیم زیرا خاطرات منفی به لحاظ هیجان های منفی که در ذهن افراد ایجاد می کند بیش از خاطرات مثبت در ذهن شخص باقی می ماند .پس بهتر است که تلاش کنیم تا بیشتر خاطرات مثبت را مرور کنیم .

   گاهی در زندگی اتفاقهایی می افتد که برای انسان حس نا امیدی و یاس را به همراه دارد در اینصورت مرور خاطرات خوش به ما کمک می کند تا از آن حس ناخوشایند فاصله بگیریم و حس امید را در ذهن و روحمان زنده کنیم .

   مرور خاطرات مثبت گذشته به تقویت حس مثبت نگری در ذهن کمک می کند و فرد با مرور خاطرات مثبت میتواند در رفتار خود بازنگری داشته باشد که آیا در گذر زمان رشد و پیشرفتی داشته یا خیر ؟هنگامیکه این عوامل را گام به گام در ذهن مرور می کنیم می توانیم ابعاد رفتاری خود را بررسی کنیم و در مواقع مختلف نقاط ضعف و قوت خود را بیابیم و این نکات به ما کمک خواهد کرد تا بتوانیم مسیر پیش روی خود را به درستی ترسیم کنیم .

   مرور خاطرات بد اگر با هدف اصلاح و بازنگری در رفتار صورت گیرد موثر است اما تکرار بیش از حد خاطرات بد ما را به سمت افسردگی سوق خواهد داد .

   اینکه برخی افراد در خاطرات گذشته باقی می مانند ناشی از ترس روبه رو شدن با واقعیتهاست . این افراد در برخی موارد به دلیل ترس روبه رو شدن با واقعیتها در خاطرات گذشته باقی می مانند . و گاهی هیجانهای کاذب سبب می شود تا در گذشته باقی بمانند.

   🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

   ذهن همه ی افراد چاق و دارای اضافه وزن مملو است از خاطرات چاقی، خاطرات چاق تر شدن

   خاطرات تلخ سیکل دائم لاغر شدن و مجدد چاق شدن و برگشت کاهش وزن به وزن قبل از رژیم و انواع روش های لاغری،خاطرات مورد تمسخر قرار گرفتن دیگران و دادن القابی مثل چاقالو،گامبو،کپل،خپل، خاطرات نگاه های سنگین دیگران،خاطرات نظرات و مشاوره های دلسوزانه دیگران، خاطرات تنگ شدن لباس های قبل، خاطرات اندازه نشدن لباس و کفش، و خاطرات گشتن و دور زدن برای یه جنس مورد علاقه ات و در نهایت گردن کج نهادن به موجودی فروشگاه نه سلیقه و انتخاب خودت، خاطرات رژیم های سخت، خاطرات شب شام نخوردن، خاطرات گرسنگی کشیدن، خاطرات خوردن چیزهای برخلاف میل و سلیقه ات مثل آب کرفس،افشرده لیمو ترش،سرکه سیب خاطرات استفاده از دمنوش ها و قهوه ها و قرص های لاغری، خاطرات پیاده روی کردن ها،ورزش کردن ها،عرق ریختن ها، خاطرات نخوردن غذاهای مورد علاقه ات مثل شیرینی و کره و مربا و فست فود، خاطرات تزریق آمپول های لاغری، خاطرات ژل ها و کرم ها و کمربند حرارتی لاغری، خاطرت نرقصیدن در مهمانی ها، خاطرات عکس ننداختن ها، خاطرات ترازو و متر و سایز، خاطرات خیاطی رفتن ها، خاطرات نشستن آخر کلاس و ته صف بدلیل قد بلند و چاقی، خاطرات پیدا نشدن سایز لباس دلخواهت حتی لباس عروسی ات، خاطرات از پله بالا رفتن ها و نفس نفس زدن ها، خاطرات انواع بیماری مثل دیسک کمر و فشارخون و دیابت و کبدچرب و یبوست و…، خاطرات بارداری و اضافه وزن مضاعف و تنگی نفس و مشکلات نشستن و خوابیدن و راه رفتن که بدنبالش داشت، خاطرات اینکه دستگاه ام آر آی بیمارستانی فقط عکس افراد زیر ۱۰۰ کیلو رو میگرفته، خاطرات عدم اعتماد به نفس ها، خاطرات عدم عرضه کردن خود و توانایی های خود… 

   استاد جان

    بنظرم هر شخصی که مدت زمان بیشتری در اضافه وزن خود قرار داشته باشد، یا اضافه وزن بیشتری داشته باشد و روش های مختلفی رو به تعدد تکرار و امتحان کرده باشد مسلما خاطرات بیشتری از چاقی خود دارد

   و در نتیجه این خاطرات بد چاقی مانع از لاغری ما میشود، ما با مرور خاطرات بد چاقی در خودمان ترس و استرس و اضطراب ایجاد میکنیم، اعتماد به نفس خودمان را کاهش میدهیم، قدرت و توانایی های خود را نادیده میگیریم

   درست همانند یک پازل می ماند، افکار منفی و نادرست و ذهن چاق من،فرمول های چاقی من، به همراه مرور خاطرات بد چاقی من، موجب میشود🔚 من از خودم رفتارهای چاق کننده بروز دهم و در نتیجه تکرار این رفتارها تبدیل به عادت های اشتباه میشود که در نهایت🔚 جسم چاق تحویل میگیرم

   همانطوریکه در ابتدا گفتم مرور خاطرات بد بدلیل ایجاد هیجان های منفی در ذهن تاثیر بیشتری میگذارد تا خاطرات مثبت، پس بهتره بیشتر خاطرات خوب و لاغری رو مرور کنیم

   و کمتر به خاطرات بد بپردازیم و مرور کنیم و تنها اینکارو در جهت رشد و ارتقا اینکارو انجام دهیم

   بر فرض مثال اگه من الان یادم اومده که کسی بخاطر چاقی منو مسخره کرده یا لباس مورد علاقه ام سایزم نشده، یا هر خاطره ای بد دیگه ای 

   من نباید ناامید و دلسرد بشم بلکه باید به یه دید دیگه به این موضوع نگاه کنم و از همین به عنوان یه وسیله و ابزاری استفاده کنم برای رشد و پیشرفت و ارتقا خودم، باید ازش انگیزه و قدرت بگیرم و مصمم تر به مسیرم ادامه بدم تا بتونم به هدفم برسم

   باید درچه دید و نگاه مون رو تغییر بدیم

   مسلما هر فرد چاق علاوه بر خاطرات چاقی، خاطرات لاغری رو هم هر چند شاید کم ولی بالاخره دارد

   بجای خاطرات بد و منفی و چاق، خاطرات خوب و مثبت و لاغری رو مرور کنیم

   همه ی ما زمان هایی بوده که از سایز و وزن خودمان تا حدودی راضی بودیم، همه ما خاطراتی داریم که هرچند از روش های اشتباه استفاده کردیم کاهش وزن داشتیم، همه ی ما لباسی داریم که مورد علاقه مون هست و تنگ شده و دوست داریم اندازه مون بشه و یوقتهایی هم شده، افراد چاقی که الان لاغر و متناسب هست رو دوربرمون یا توی این سایت داریم میبینیم و….

   و فکر کردن به لاغری و تناسب اندام ایده آل و مدنظرم خودم باعث ایجاد شور و شوق و اشتیاق و قدرت برای ادامه دادن و رسیدن به هدف میشود.

    خاطرات می توانند بخشی از زندگی ما باشند که اتفاق افتاده و باید تلاش کنیم تا این خاطرات چه مثبت و چه منفی در بهبود زندگی به ما کمک کنند.

   با آرزوی تناسب افکار و اندام برای تمامی دوستان عزیز🫀💪🧠

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1400/03/01 19:39
    مدت عضویت: 279 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 4 کلمه

    عالی بود دوست عزیز😄😄

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/02/10 18:55
   مدت عضویت: 304 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,513 کلمه

   به نام خدایی که در این نزدیکیست 

   سلام به همگی دوستان.

   مسیر لاغری من: گام هفدهم.تاثیر خاطرات در لاغرشدن.

   در خانواده و فامیل ما تقریباً همه چاقن و تازه بعضی ها شون به داشتن اضافه وزن و چاقی شون افتخار هم میکنن و دیدم که حتی بعضی از این افراد با همون اضافه وزن از دنیا رفتند و این شنیده ها و دیده ها باعث شده بود که من چاق بودنم رو بپذیرم و اون رو امری کاملا عادی و طبیعی بدونم وهمین موضوع منجر شد که بعد ازدواج وبا بارداری و زایمان روند اضافه وزن من سرعت بیشتری داشته باشه. ولی من هیچ وقت از اندامم راضی نبودم و همیشه به دنبال راهی برای خلاصی از چاقیم بودم یادمه که بعد از زایمان بچه شیرخواره مو میزاشتم پیش همسرم ومیرفتم پیاده روی اما لاغر که نمیشدم هیچ برعکس فقط لباس هام خیس عرق میشدن و خستگی و افسردگی و کمر درد و پا درد نصیبم می شد . چونکه در همه روش‌هایی که من برای لاغرشدن استفاده می کردم فقط داشتم رفتار های چاق کننده مو تغییر میدادم بدون اینکه توجهی به افکار و خاطرات چاقیم داشته باشم و به محض اینکه من دست از تلاش برای تغییر رفتار های چاقیم می کشیدم افکار و خاطرات چاقیم به دنبال پیدا کردن رفتار های قبلی من بودن و بازگشت دوباره رفتار های قبلی من میشدن دلیل شکست من از استفاده از روش های مختلف لاغری . یعنی. من در مدت.استفاده از روش های لاغری.فقط رفتار های چاقی مو تغییر میدادم ولی برای تغییر افکار و خاطرات چاقیم هیچ تلاشی نمی کردم بخاطر همین هم دوباره چاقیم برمیگشت. ولی در روش لاغری با ذهن با استفاده از محتوای آموزشی اول افکار جدید لاغرشدن رو در ذهن مون ایجاد میکنیم و با افکار جدید کم کم رفتار های جدید در ما شکل می‌گیره و بعد از مدتی میل مون به مواد غذایی کم میشه و دیگه اون حرص و ولع قبلی رو به مواد غذایی نداریم و با تکرار و تمرین این رفتارهای جدید جسم مون تغییر میکنه و خاطرات لاغرشدن شروع به شکل گرفتن می‌کنه و آهسته آهسته روند لاغرشدن شروع میشه وما طبق فرمول (افکار لاغر کننده+رفتار لاغر کننده+خاطرات لاغر کننده=لاغرشدن) لاغر می شویم.

   همه ما افراد چاق همین فرمول رو به صورت برعکس برای چاق شدن استفاده کردیم وخیلی صحیح و عالی عمل کردیم و خوب هم نتیجه گرفتیم (افکار چاق کننده+رفتار چاق کننده+خاطرات چاق کننده=چاق شدن) .

   همه ما افراد چاق با لذت چاق شدیم پس باید با لذتم لاغر بشیم و تنها راه لذت بخش برای لاغرشدن، لاغری از طریق ذهنه. چونکه ما با لذت از طریق ذهن چاق شدیم پس باید از طریق همین ذهن دوباره با لذت لاغر بشیم واگر درست آموزش ها رو تبدیل به عمل کنیم صد در صد لاغرشدن برای همه مون اتفاق میوفته.

    محل ذخیره خاطرات در ذهن ماست . ما هروز تصاویر زیادی رو در ذهن مون میبینیم ولی اون تصاویری بیشتر در ذهن مون ثبت میشه که ما نسبت به اون ها واکنش احساسی بیشتری نشون بدیم مثلاً من از یه فردی بدم میاد واین بخاطر اینه که من حتما رفتار نادرستی از این شخص دیدم ودیدن اون رفتار به صورت خاطره در ذهنم ثبت شده که حالا هرقت اسم این شخص بیاد یا در مکانی با این شخص روبه رو بشم من حالم بد میشه و از خودم واکنش رفتاری ، احساسی نشون میدم وگرنه مغز من که به تنهایی قادر به فکر کردن نیست من تو ذهنم به اون خاطرات فکر میکنم بعد اتصال برقرار میشه ومغزم فرمان واکنش رفتاری صادر میکنه ومن بسته به اون خاطره که مربوط به شادی، غم، خشم، نفرت ویا عشق باشد واکنش رفتاری نشون میدم .

    حالا نقش خاطرات در مورد چاقی هم همین طور عمل میکنه هر فردی نسبت به فرهنگ و رسم و رسوماتی که در اون منطقه زندگی می کنه یه سری اطلاعات از مواد غذایی اون منطقه در ذهنش ذخیره داره ودر زمان مواجه شدن با اون مواد غذایی طبق اون اطلاعات واکنش رفتاری نشون میده من با یک سری از مواد غذایی و خوراکی ها (آش رشته، قورمه سبزی، باقالی پلو ، زرشک پلو با مرغ ، کباب، نان روغنی ، بوراک، قییش ،شیرینی تاتاری ، بستنی ، چیپس و پفک ولواشک)کلی خاطره دارم یادمه بچه که بودم هر وقت با مادرم می‌رفتم بیرون مادرم همیشه واسم خوراکی و بستنی می‌خرید ومن عاشقانه اون بستنی رو می خوردم تا جایی که من هنوزم عاشق بستنی ام وخودمم هر وقت با بچه هام میرم بیرون دوست دارم براشون بستنی بخرم .

   ویا یادمه بچه که بودم مادرم همیشه با همسایه مون که خیلی با هم صمیمی بودیم واسه عید کلی شیرینی تاتاری می‌پختن وما بچه ها مشغول بازی می‌شدیم تا شیرینی ها پخته بشن و بعد مادرم تو ظرف برامون از اون شیرینی ها که عطرش آدمو مست میکرد میزاشت و ما باکلی عشق و علاقه و لذت می خوردیم انگار که اون شیرینی ها رو برامون از بهشت آورده بودند ومن همیشه نقشه میکشیدم که بیشتر بخورم ویکمی هم قایم میکردم که بعداً بخورم و الان هم که خودم مادر شدم هر سال واسه عید به یاد اون روزها از این شیرینی با این که پختنش سخته و کلی دردسر داره میپزم و زمانی که با برادر و خواهرام واسه عید دور هم جمع میشیم کلی از این شیرینی با. یاد آوری خاطرات دوران بچگی مون با لذت میخوریم بدون اینکه حواس مون باشه که شاید اون لحظه اصلا نیاز بدن مون نبوده که اینقدر شیرینی خوردیم .

    ویک موضوعی که همین الان یادم اومد اون زمان که تازه پیتزا 🍕 و غذا های فست فودی مد شده بود اولین باری که من پیتزا خوردم یادمه اصلا از مزه اون خوشم نیومد وبه قول استاد جریان همون قورمه سبزی که چون ما ایرانی ها این قدر با این غذا خاطرات داریم و با آب و تاب از رنگ و طعم و عطر این غذا واسه همدیگه تعریف کردیم که و،وقتی با این غذا روبه رو میشیم دیگه کنترلی رو خود مون نداریم و اضافه از نیاز بدن مون میخوریم در صورتیکه اگه این غذا رو به یک خارجی تعارف کنیم شاید اصلا خوشش نیاید مثل همون پیتزایی که من اولین بار خوردم اصلا خوشم نیومد ولی کم کم با تعریف های دیگران شدم یکی از طرف دارای پرو پاقرص این غذا وحالا خودم حرفه ای این غذا رو تو خونه درست میکنم خودم پیشنهاد می دم که مثلاً امشب پیتزا 🍕 بخوریم پس ما خود مون یک سری اطلاعات کاذب از لذت و تفریح و شادی از غذا ها تو ذهن مون سناریو نویسی کردیم که موقع روبه رو شدن با اون ها کنترلی رو خود مون نداریم دراین گام دوباره به آگاهی های من در مورد یاد گیری علم لاغری از طریق ذهن به من اضافه شد ویکی دیگه از دلایل اضافه وزنم برام روشن شد.و همین لحظه که دارم تمرین مو می‌نویسم یک بار دیگه تعهدم رو برای ذهنم که یا میمیرم یا لاغر می‌شوم رو تکرار می کنم و به خودم قول میدم که از الان تا لحظه ای که زنده هستم هیچ وقت از غذا ها در ذهنم سناریو نویسی نداشته با شم ،برای خوردن قبل و بعد غذاها نقشه نکشم واز غذا ها فقط برای رفع نیاز بدنم استفاده کنم، وبه بهانه های مختلف مثل اینکه.این غذا نذریه،صواب داره بها شو پرداخت کردم، بی‌حوصلگی، تنهایی، سرگرمی،مهمونی،دورهمی…. غذای اضافه وارد بدنم نکنم چون  تعهد دادم که میخوام لاغر بشم و برای همیشه لاغر بمونم.و بایدبتونم ارتباط بین غذا خوردن و خاطرات و مواد غذایی رو از بین ببرم وباید مثل افراد متناسب بدون دقت به خاطرات از مواد غذایی فقط به اندازه نیاز بدنم استفاده کنم البته که من الان هفت ماه و نیم که تو این مسیر زیبا هستم ودارم تقریباً درست عمل می کنم وزمانی که سیرم اصلا نمی تونم چیزی بخورم وخیلی کم پیش میاد که اشتباهی ازم سر بزنه وسعی می‌کنم که خیلی سریع  اصلاحش کنم. 

   واما خاطراتی که از چاقی دارم ویاد آوریش ناراحتم میکنه کمر درد ، پادرد، استرس، سیاتیک، افسردگی، تنگی نفس در خواب، حضور نداشتن در جمع، پوشیدن لباسهای گشاد و رنگ تیره، بند اومدن نفس موقع پیاده روی با دیگران، سنگینی و فشار شکمی،چربی کبد،زود خسته شدن ، آرامش نداشتن، استفاده از روش های مختلف و نادرست لاغری ولاغر نشدن، زود خسته شدن موقع انجام کارهای خونه…..

   واما فکر کردن به لاغری چه احساسی در من ایجاد می‌کنه؟ من عاشق جواب دادن به این سوالم. 

   از بین رفتن بیماری هام ,. پوشیدن لباسهای مورد علاقم با رنگهای شاد و روش و سایز کوچیک،  سبک و سرحال بودن، صرفه‌جویی در وقت موقع خرید ،حظور در جمع با اعتماد به نفس بالا ، داشتن پیاده روی با آرامش وبدون به نفس نفس افتادن، پوشیدن شلوار لی، پوشیدن کت و شلوار و کت و دامن سایز کوچک ، داشتن شکم تخت ، بدو بدو،و بازی کردن با بچه هام، خوردن هر نوع غذا و خوراکی بدون ترس و نگرانی، آرامش داشتن ،پیاده روی کردن از روی عشق و علاقه و برای سلامتی نه برای به دست آوردن لاغری، پوشیدن کفش پاشنه بلند در مجالس، الگو بودن برای افراد چاق ، درخشیدن در مهمونی ها با استایل عالی….

   با تشکر از استاد گرامی که در هر گام یکی از دلایل اضافه وزن.مونو برامون روشن مکنن.وبا آرزوی بهترین ها برای استاد و همه دوستان.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   maryamkhazaie0000@gmail.com
   1400/01/29 21:04
   مدت عضویت: 327 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 237 کلمه

   بنام خداوند بخشنده مهربان سلام ب استاد عزیز و دوست داشتنی گام هفدهم لاغری با ذهن و تاثیر خاطرات.

    من هم مث همه دوستان عزیزم صد ها بار رژیم لاغری گرفتم و صدها بار شکست خوردام همیشه منم اوایل رژیم شور و اشتیاق داشتم ک فک میکردم این دیگه آخرین باره ولی این اشتیاق چند روز بیشتر دوام نداشت و من نصبت ب رژیم دلسرد میشدم و صدای از درون ب من میگف ک این مث اون یکی رژیم هاس تو نمی تونی لاغر بشی و من طولی نمیکشید رژیم رو رها میکردم و دوباره با اون حس بد مشابه میشدم،من دوسال پیش برای عروسی برادرم با رژیم ورزش چندین کیلو کم کردم طوری بود ک با وزن ایده آلم نزدیک شده بودم و ی  طوری شده بود هیچکی منو منیشناخت از فامیلامون   باید خودمو معرفی میکردم همه میگفتن  چقدر خوب شدی ولی من تودلم می دونستم ک دوباره ب اون چاقی بر میگردم ،اتفاقا چند وقت پیش فیلم عروسی برادرم و همه با هم نگاه میکردیم همه حسرت میخوردن میگفتن چرا ولش کردی خیلی خوب شده بودی و این خیلی برای من دردناکه و خاطره ی بدی دارم اینکه کسی منو از خانوادم درک نمیکنه ،چاقی برای من خاطراتی مثل کم ارزش بودن ،حس تنفر از خودم ،حسرت کشیدن ،همیشه ناراحت بودن ب همراه داره  ،لاغری برای من حس با ارزش بودن ،با کلاس بودن ،با اعتماد ب نفس بودن شاد بودن رو ب همراه داره 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/01/21 22:25
   مدت عضویت: 636 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 766 کلمه

   سلام خدمت استاد عزیز و دوستان گرامی🌹لاغری با ذهن و تاثیر خاطرات🤔فایل نوشتاری 👈دقیقا همون چیزی هست که سال ها ما تجربه کردیم با ذهنی که باورش شده چاقی سرنوشتشه  به امید اینکه چند کیلو از وزنمون کم بشه شروع به رژیم برای لاغری کردیم و فقط به جسم بیچاره خودمون فشار وارد کردیم و توی تنگنا قرارش دادیم و انتظار داشتیم بدنمون هم باهامون راه بیاد و توی این مسیر با ما همکاری کنه که هیچ وقت این اتفاق نیافتاد بلکه برعکس بعد رژیم بدن ما خیلی هماهنگ بود برای چاق شدن دوباره ما 😔بدن بیچاره ما که تقصیری نداشته ما غافل از این بودیم که مسیر ما برای لاغری اشتباه بود 😔همون طوری که برای چاق شدن ذهن ما برنامه ریزی شده و پله پله  باعث شده ما شروع به ریزه خواری و رفتارهای غلط غذایی  رو سرلوحه برنامه  خودمون قرار بدهیم و به تبع اون یک سری خاطرات چاقی کاذبی برای خودمون بسازیم و در نهایت چاق بشویم پس برای لاغر شدنم ابتدا باید ای باورهای غلط رو از ذهنمون پاک کنیم و باورهای صحیح لاغری جایگزینش کنیم و رفته رفته برنامه صحیح غذایی پیش بگیریم و خاطرات لاغری برای خودمون بسازیم و لاغر بشویم😊محتوای آموزشی👈 هر انسانی نسبت به مواد غذایی  یک سری اطلاعات در ذهن خودش ذخیره میکنه که در برخورد با مواد غذایی کل اطلاعات ذخیره شده براش تداعی میشه و باعث بیشتر خوردنشون میشه .گاهی هم سناریو پردازی میکنیم آخ جون سیب زمینی سرخ کرده بزاری ته دیگ ماکارونی باشه ازشم روغنم بچکه با وجود اینکه میدونیم روغن برا سلامتی مون بده ولی باز یه جور برا خودمون تداعی میکنیم که وقتی ته دیگ ماکارونی دیدیم دیگه نتونیم جلو خودمون بگیریم و حسابی میخوریم بعدشم میگیم اشتهامون خوبه در صورتی که اشتها واکنش غذایی ما به انواع غذاها هست خلاصه یه جور برای خودمون خاطره سازی کردیم از غذاها و ازش لذت میبریم که حالا حالاها جا داره برای چاق شدن 😔اما برای تغییر این عادت اشتباه باید خاطرات غذاها رو از ذهنمون پاک کنیم و به تبع اون عادت غذایی خودمون هم تغییر بدهیم و مانند افراد متناسب با غذاها برخورد کنیم و به اندازه نیازمون بخوریم 😊خاطره چاقی👈راسیتش بر اساس باورهای اشتباهی که به ما تلقین کردن خوردن و درشت اندام بودن انگار  یه جور افتخار میدونستن برای همین همیشه بساط خوردن ما به راه بود وقتی یه عصری میخاستیم بریم گردش آش و  چیپس و پفک و تخمه و میوه میخوردیم آخرشم یه کاهو و ترشی میزدیم که هرچی خوردیم ببره بره😂یا یه چای جایگزنش میکردیم تا جون  داشته باشیم حداقل مسیر برگشت رو راه بیایم😂 یعنی فقط میرفتیم منطقه مینشستیم 😔میخوردیم😔 میزدیم راه میومدیم خونه 😔و این بود گردش رفتن ما 😔 توی مهمونی ها و مراسم ها هم که همچین بشقاب لبریزی برامون میکشیدن و میگفتن بخورید که اگه نخورید صاحبخونه بدشون میاد پیش خودشون میگن حتما غذاشون مشکل داشته که نخوردیم 😔ما هم ساده و شکمو حسابی میخوردیماااا😔 خلاصه همش اهل خوردن بودیم اینقدر خوردیم که دیگه کم کم اضافه وزن و چاقی اومد سراغمون و شد مهمون بدنمون و حسابی واسه خودش جاخوش کرد😔نا امیدی و ترس از چاق شدن👈 با شروع روند چاقی من خود به خود نا امیدی به سراغم اومد و باورم شده بود که چاقی سرنوشت نهایی من شده و دیگه من آدمی نیستم که دیگه به اون تناسب اندام اولیه برسم برای هم فقط تنها کاری که از دستم برمیومد برا خودم انجام بدهم این بود که کم تر بخورم با چایی فقط یه قند کوچولو میخوردم از طرفی هم پدر و مادرم فشار خون داشتن و میترسیدم که اگه چاق تر بشم منم دو روز دیگه مثل اونا فشار خون نصیبم بشه چون گفته بودن چاقی هم یکی از عوامل موثر در بیماری هاست برای همین رعایت میکردم  که بدتر از این نشوم .بیشتر ترس از خوردن داشتم که اینقدر غذا که میخورم چه زمان طول میکشه هضم بشه و… ولی بازم با ترس و لرزم که شده  میخوردم😔خاطرات چاقی چه احساسی در ما ایجاد میکنه و فکر کردن به لاغری چه احساسی👈خب معلومه خاطرات چاقی احساس پوچی و یاس و نا امیدی و یاد آوره روزهای سخت و طاقت فرسا و غذا نخوردن های با لذت و محروم شدن از خیلی جشن ها و مهمونی ها و گردش و توی جمع دوستانه نبودن ها و خودمون رو لایق خیلی از موقعیت ها ندونستن 😔 اما فکر کردن به لاغری😊 احساس شور و شعف و نشاط و انگیزه  و امید و خودمون رو لایق بهترین لباس و سفرها و مهمونی ها و زندگی ها و موقعیت ها دوستن🥰 با آرامش زندگی کردن 🥰 دنیایی سر شار از حال خوش و سلامتی وافر که فقط بهت خوش میگذره 🥰

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 3 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/01/20 14:38
   مدت عضویت: 271 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 678 کلمه

   به نام داددار مهربان 🌸🌸سلام برهمگی 🌺🌺ذهن افراد چاق پرازخاطرات دوران چاقی اس ،پر از رژیم ها ،گرسنگی کشیدنها .تحقیر شدنها .لباس مشکی و گشادپوشیدنها …..بااین غول های که در ذهنمون هست امکان نداره لاغر بشیم .برای تغییر این باورها باید تمام تمرکز خودمونو روی فایل ها بذاریم و نتیجه رو رها کنیم .برای تغییر این باورها نیاز به شور واشتیاق مستمر داریم .من همیشه تصاویر شگفتی سازان رو نگاه میکردم ولذت میبردم ولی از این به بعد باانگیزه بیشتر نگاه میکنم چون استاد گفتند که که خاطره لاغری آنهابه شکل رویایی دست یافتنی درذهن ما مرور میشه .من از اول چاق نبودم بلکه هیکل عالی داشتم .توی این مدت اصلا نمیدونستم چرا چاق شدم یا استارت اون از کی شروع شد .به لطف این نوشتنها چیزی های به یادم آمد که اصلا بهش دقت نکرده بود .من وقتی ۱۸سالم بود ۴۹ کیلو باقد ۱۶۴بودم .تااینکه دردانشگاه قبول شدم اونجا با ۵نفرهم اتاقی بودم که تا۳سال باهم بودیم .از اون ۵نفر ۴نفرچاق بودند .من اصلا ازرژیم وچاقی چیزی نمیدونستم .بدون پرخوری میخوردم .ولی کارهای  دوستانم برایم عجیب بود یا شام نمیخوردند یا صبحانه .ناهار هم دو نفر یک غذا میخریدند .و خیلی نکته های رژیمی که من تازه یادمیگرفتم و همیشه فاصله خوابگاه تا کلاسها رو پیاده میرفتند .جالب بود اصلا هم لاغر نمیشدند .این اطلاعات وارد مغز من شد و سال سوم که ازدواج کردم شدم ۶۵ کیلو .🤕درخانواده من هیچ کس چاق نبود ولی از این به بعد من به جمع چاق ها وارد شده بودم .بااینکه هنوز متناسب بودم مادرم میگفت تو وقتی دنیا آمدی وزنت ۴کیلو بوده یا تو درنوزادی تپل بودی یا تو به عمه ات کشیدی .اینقدر گفتن که من در بارداری اول👶 ۸۰کیلو رو تجربه کردم 😭😭و پا درد وکمردرد هام شروع شد .واز سال ۸۳ دیگه شروع به رژیم گرفتن های سخت گرفتم که چند کیلو کم میکردم دوباره روی ۸۰ قفل بودم .اعتمادبه نفسم خیلی پایین آمده بود .حالم از عروسی ها وجشن ها بهم میخورد از جام تکون نمیخوردم اگه بلند میشدم فکرمیکردم دارند چاقی منو تحلیل میکنن.هرچی که میخواستم بخورم فکرمیکردم بقیه با دو تا چشم اضافی دارند منو نگاه میکنن و میگن کمتر بخور .همیشه نگران نگاه دیگران بودم .یادمه یک مسافرت کوتاه رفته بودیم موقع صرف غذا دررستوران هتل ،من ازسلف برای مادر و خواهرم غذا و سوپ و مخلفات میاوردم فکرمیکردم بقیه میگن همه رو برای خودش میکشه درصورتی که من رژیم بودم و الحق زیاده روی هم نکردم .خواهرمتناسبم همه اش میگفت بی خیال رژیم باش ، این ۳روز رو خوش باش .ولی من مرتب میگفتم نههه چاق میشم خلاصه بعد از مسافرت من چاق شده بودم .😭خیلی ناراحت شدم از خودم ودنیام و خدای که میشناختم نالون بودم .از بس حسم بد شده بود زیبایی های خودمو نمیدیدم .همه اش فکرمی کردم من زشتم من بدهیکلم من لیاقت زندگی و اندام خوب رو ندارم .خیلی زودرنج وعصبی شده بودم حرفهای دیگران برام مهم بود و زود بهم برمیخورد.پرخاشگرشده بودم .خاطرات چاقی ترس ها وناامیدی و اعتماد به نفس پایین رو برام یادآوری میکنه. اینکه لباس مورد علاقه مو نمی تونستم داشته باشم ولی خاطرات لاعری برام آرامش هدیه آورده .بااینکه عمر این خاطرات کمه ولی برای من عزیزه.از گفتن وزنم نگران نیستم .واینکه باورهام در حال تغییره .شیرینی عید رو چون خودم  میپختم خیلی دوست داشتم و ذهنم میگفت بخور دیگه تا سال دیگه باقلوایی نیست .توکه همیشه چاقی پس اینم روش .امسال بااینکه خوردم ولی ترس وولع زیادی نداشتم جوش نمیزنم که تموم میشه.یانسبت به مهمانی وجشن ها حس بدی داشتم وگریه ام میگرفت باید از قبل مواظب برنامه غذاییم می بودم تا بتونم شرکت کنم .ولی دیروز خونه مادرم غذای مورد علاقه همه درست شده بود من در اندازه نیازم خوردم هم سیر شدم وهم سبک بودم ولی بقیه حالت خفگی داشتند.دیگه غذاها برام مهم نیستند میدونم اونها چاق کننده نیستند بلکه عملکرد من بوده که اشتباه بوده .حس تناسب برام اعتماد به نفس آورده بالینکه هنوز لاغر نشدم ولی میدونم هرچی بخوام به دست میارم .و قسمت شگفتی سازان رو قبلا نگاه میکردم ولی الان باانگیزه بیشتر نگاه میکنم چون ذهن من براش مرور میشه که به آسانی لاغر میشه.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 17 از 4 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/01/19 18:23
   مدت عضویت: 678 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 807 کلمه

   سلام به استاد و دوستان عزیز● شباهت عملکرد خود با محتوای نوشتاری.منم روش های زیادی برای لاغر شدن استفاده کردم، رژیم، دمنوش، دراز و نشست، پیاده روی، طناب زدن، قهوه سبز و…  هر بار که از انجام روشی نتیجه نمیگرفتم خسته تر و ناامیدتر روش دیگه ای رو دنبال میکردم بلکه شاید روش جدید بتونه منو به تناسب اندام دلخواهم برسونه. اما همه این روش ها نتیجه موقت داشتند و تلاش های دوباره من بی فایده بود و هر بارم که نتیجه نمیگرفتم فقط به خودم بد و بیراه میگفتم که چرا هیچ روشی روی من جواب نمیده، فکر میکردم مشکل از منه که این روش ها روی من جواب نمیده، نمیدونستم مسیرم اشتباهه. در ذهن منم بارها تصویر شکست در لاغری ثبت شد و تکرار تصاویر شکست سبب شد که خاطرات شکست از لاغری در من شکل بگیره. مرور خاطراتم درباره لاغر نشدن سبب میشد در استفاده از روش دیگه برای لاغر شدنم، اشتیاق و انگیزه ام رو بعد از چند روز از دست بدم و اون روش رو رها کنم. یادمه اوایلی که از روش های لاغری استفاده میکردم تا چندین ماه روشم رو با شور و اشتیاق ادامه میدادم اما… در سال های بعدش مرور خاطرات شکست باعث میشد که من روش های جدید رو نهایت تا دو ماه ادامه بدم، یه جورایی دیگه مطمئن شده بودم که همه این روش ها بی فایده هستند، همین اطمینانم از بی فایده بودن روش ها باعث شد که (زمان آشنایی با لاغری با ذهن) سریع ذهنم روش ذهنی رو بپذیره.● محتوای آموزشی را با دقت گوش کنید.☆ نقش خاطره در چاق شدن ما چیست؟✔هر انسانی نسبت به مواد غذایی یکسری اطلاعات در خودش ذخیره داره و همیشه در برخورد با آن مواد غذایی بر اساس اطلاعات قبلی تصمیم و رفتار می کنه (مثال قرمه سبزی).✔هر انسانی با توجه به فرهنگ و آداب و رسومی که در اون منطقه زندگی می کنه نسبت به بعضی غذاها اطلاعات بیشتری رو ذخیره میکنه و ذهن به این اطلاعات واکنش نشون میده (مثال ماکارونی و قرمه سبزی).✔افراد چاق در مورد خیلی از غذاها اطلاعات کاذب در ذهن خود ذخیره کردند. اطلاعاتی که مربوط به لذت و تفریح میشه و چون این اطلاعات در ما تولید احساس می کنه دیگه ذهن در مقابل اون نمیتونه کنترل داشته باشه.☆ چطور این اطلاعات رو به ذهنمون میدیم؟✅برای مواد غذایی سناریو نویسی میکنیم(مثال ته دیگ سیب زمینی و آبگوشت).✅ اشتهایی که اغلب افراد چاق از اون یاد می کنند در حقیقت مرور اطلاعات و سناریوها در مورد غذاهاست که این سناریو ها سبب واکنش به مواد غذاییست که خودمون ایجادش کردیم و ناشی از خاطرات ما از مواد غذاییست .✅از دوطریق میشه روی این موضوع تمرکز کرد تغییر خاطرات در مورد غذاها و دیگری تغییر عادات خوردن بر اساس خاطره ها.☆ اگه میخوایم متناسب بشیم و متناسب بمونیم باید ارتباط بین خوردن و خاطرات رو از بین ببریم.☆ سعی کنیم این خاطرات رو کمرنگ کنیم سعی کنیم به غذا فکر نکنیم و نقشه ی ذهنی برای چگونه خوردنش نکشیم.☆ باید بدون توجه به خاطرات غذا بخوریم.● چه خاطره ای از چاق شدن و چاق تر شدن دارید.مسیر چاق شدن که همش با خاطره همراه بود.خاطره خوردن در عروسی ها، که چندین ساعت قبل عروسی چیزی نمیخوردم که حسابی گشنه باشم و بتونم توی تالار جبران کنم.خاطره خوردن در جشن تولدها، چندین ساعت به عشق کیک تولد منتظر میموندم و سعی میکردم معده م رو با خوراکیای دیگه پر نکنم تا قشنگ بتونم کیک تولد بخورم.خاطره خوردن در طبیعت، همیشه توی برنامه هایی که واسه گشت و گذار توی طبیعت داشتیم اول از همه فکر برداشتن خوراکی بودیم، که چی ببریم  بخوریم، چه خوراکی بیشتر بهمون حال میده و….کلا فکر و ذکرم خوردن بود، چ در عروسی، چ در مسافرت، چ در دورهمی، چ در عید نوروز، چ در ماه رمضون و…همین خوردن های بی رویه باعث شد روز به روز، گرم به گرم، به وزنم اضافه بشه و در نهایت چاق و چاق تر بشم.● تجربه خود از تاثیر خاطرات چاقی را در احساس ناامیدی و ترس از چاق تر شدن بنویسید.خاطرات چاقی باعث شد که من باور کنم سرنوشتم این هست که تا ابد چاق باشم، پذیرفتن این باور زندگی رو به کامم تلخ کرد، غمگین شدم، افسرده شدم، گوشه گیر شدم، مسخره شدم، توی جشن ها و مراسم ها نبودم، توی عکس گرفتن ها نبودم، خودم رو دست کم میگرفتم، خودم رو لایق هیچی نمیدونستم و…● خاطرات چاقی چه احساسی در شما ایجاد می کند و فکر کردن به لاغر شدن چه حسی در شما بوجود می آورد.خاطرات چاقی احساس بد بودن، تنها بودن، افسرده بودن، پا درد، کمردرد، خستگی، بی تحرکی، پرخوری، اعتماد به نفس پایین و … در من ایجاد کرد.فکر کردن به لاغری احساس شادی و شعف، مهم بودن، باارزش بودن، سبک بودن، پر تحرک بودن، سلامتی، فرز بودن، اعتماد به نفس داشتن، زیبایی، امیدواری، جوانتر شدن، اجتماعی شدن، عکس گرفتن، خوشحال بودن، آرامش داشتن و… در من بوجود میاره.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   rastegar.moradzadah.6939@gmail.com
   1400/01/13 01:33
   مدت عضویت: 300 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 758 کلمه

   بنام خداوند حکیم. گام هفدهم. تاثیر خاطرات. سلام خدمت همه دوستان هم مسیر واستاد ارجمند. در ابتدا باید بگم عملکرد من بله شباهت بسیار با محتوای نوشتاری قبل فایل داره. منم در طول سالها آرزوی لاغری داشتم وبا اقدام برای رژیم های مختلف وورزش سعی در محقق کردن این آرزو داشتم. در هر اقدام خوب مقداری کاهش وزن وسایز مختصر داشتم ولی هیچ وقت پایدار نبوده وتا رژیم رو رها کردم در زمان کمی همه وزن کم شده ویه مقداری بیشتر اضافه می شد. چون هر بار من فقط عادت های چاق کننده رو تغییر می دادم ولی افکار چاق کننده همچنان در ذهنم بودن وهمین افکارومرور آنها خاطراتی برام تداعی می شد که جسمم رو به حالت قبل می رسوند. چه خاطراتی از چاق شدن وچاق تر شدن دارید؟ ذهن من مملو از افکار وخاطرات چاق کننده است از وقتی بیدارمی شم با این فکر بیدارمی شم وبرای خودم یادآوری می کنم که من در سایت تناسب فکر هستم تا اسم لاغری ولاغر شدن باشد افکار چاق کننده مثل سربازانی که خوابیدن وبیدار باش گفته می شه بیدار می شن از هر طرفی شروع به یادآوری ومرور می کنن. یه دسته خاطرات که مال همون روزه ودرمورد نهار وشام اون روز تداعی می شن که نهار چی درست کنم وتصویر غذای مورد نظر وتجربه دفعه آخری که پختم وخوردم مرور می شه وبعد از اون غذای شام وتصویری که از اون غذای مورد نظر میاد وخاطره مزه وطعم وبوی غذا. در طول روز هم دیدن آگهی های غذا وخوراکی توی تلوزیون. برنامه های آشپزی. شاید یه گفتگوی تلفنی با دوستی یا همسرم که برای شام امشب یا فردا پیشنهادی می دهد یا دخترم که سراغ غذای مورد علاقه اش را می گیرد همه این موارد به صورت ناخداگاه تصویر غذا وعطر وطعم ورنگ اون غذا رو در ذهن من مرور می کنه. در روزهای تعطیل یا شام شب عید یا افطاری در ماه رمضان یا قیمه وحلیم نذری در ماه محرم. همه پر از خاطرات چاق کننده وتصویر غذاست برای من. حالا در ایامی که رژیم هستم این حجم از خاطرات مدام در حال سر وصدا در ذهنم بودن ومن همش در مبارزه با اونها. گاهی وقتی خیلی حوس غذایی می کزدم اونو تو ذهنم تجسم می کزدم وحسابی ازش می خوردم. برای همین تا رژیم تمام می شد وبا ولع اون غذا هارو می خوردم به شدت زیاده رویی می کزدم وهمش هم می گفتم داره چاقم می کنه. تجربه خود از تاثیر خاطرات چاقی را در احساس ناامیدی وترس از چاق تر شدن بنویسید؟ در تمام این موارد شکست از رژیم های مختلف حس ناامیدی بود که شبو روز در ذهن من جریان داشت. نا امیدی از اینکه دیگه محاله لاغر بشم. دیگه بدنم توان هیچ رژیمی نداره. دیگه تمام شد منکه هرچی تلاش کردم جوابی نگرفتم دیگه این سرنوشت منه باید با این چاقی بسوزم وبسازم. ترس از چاقتر شدن از لحظه ای که رژیم رورها کردم در من بوده وایمان داشتم که صد درصد چاقتر می شم چون می دیدم حجم غذام چقدر زیاد شده مکنه اون همه قدرت به همه غذا ها داده بودم وحالا داشتم اون همه زیاده رویی می کردم برام مثل روز روشن بود نه تنها کاهش وزنم برمی گزده بلکه چاقترم خواهم شد. وهربار روی ترازو رفتم نتیحه همونی شده که انتظارشو کشیدم. خاطرات چاقی چه احساسی در شما ایجاد می کند وفکر کردن به لاغری چه حسی درشما به وجود می آورد.. خاطرات چاقی برای همه چاق ها فقط درد وناراحتی رو یادآوری می کته.خاطرات چاقی برای من حس ترس. حس تنهایی. حس تمسخر. حس ناتوانی. حس بی لیاقتی. حس ناامیدی. حس بدلباسی. حس پیری. حس گوشه گیری رو یادآوری می کنه تمام تجربیات من از چاقی دردی بوده که نزاشته هرگزاز ته دلم شاد باشم همیشه یه کمبودی در خودم دیدم که خودمو سزاور دونستم همه ازمن سرتر باشن. واما حس لاغری😊 حس لاغری برام مساوی با رهایی. سبکی. اعتماد به نفس. انگیزه برای زندگی. شوق. هیجان وصف نشدنی برای زندگی. شیک پوشی. جوانی. طراوت شادابی. اخ که هرچی از لاغری حرف می زنم قلبم به شدت بیشتری می تپه خدایا تو برای من هیچی کم نزاشتی حسرتی برام من نخواستی من خود من برای خودم این تناسب اندام رو به حسرت تبدیل کردم. تو منو دوست داری مگه می شه مادری حسرتی برای بچش بخواد منکه حتی اگه دخترم به زبانم نیاره بدونم چیزی دوست داره خودمو به آب وآتیش می زنم تا خواستشو برآورده کنم تا شادش کنم. حالا تو که از هرمادری مهربان تری از هر مهربانی مهربانتری مگه می شه غم ونازاحتی منو خواسته باشی. مگه می شه خودت کمکم کن مهربانا🙏

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/12/24 22:23
   مدت عضویت: 735 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,100 کلمه

   ‌گام ۱۷

   سلام دوستان و استاد عزیز وقت بخیر

   دقیقا تو ذهن من هم تصاویر شکست و چاق شدن های مکرر ثبت شده،شاید من ۳۰ بار رژیم های سخت گرفته باشم از ۱ کیلو تا ۳۰ کیلو وزن کم میکردم به محض اتمام رژیم وزنم مثل عقربه ساعت برمیگشت سرجای اولش و روز از نو دوباره شروع میشد و من بدنبال یه رژیم دیگه ای بودم،
   من هنوز فایلو گوش نکردم فقط چند خط اول مقاله رو دارم میخونم،به چه نکته مهمی اشاره کردید استاد ،در اینکه شکی نیست که من تصویر چاقی از خودم داشتم و هنوزم کامل از بین نرفته و دارم ، ولی اینکه تصویر های شکست های متفاوت از من قدیم ،مثل دیوار خرابی ،باعث میشه ،جلوی رفتن منو بسمت هدفم بگیره و سرعت منو کند کنه ،این چند مدت که من احساس میکردم سایزی کم نکردم با اینکه در دوره هستم ولی منفی بافم مدام بهم میگفت دیدی تو بیشتر از سایز ۴۲ نمیتونی کم کنی،،مدل بدنت اینجوریه ووووووو 
   و منم گاهی احساسم بد میشد و شاید بعضی اوقات تسلیم حرفاش میشدم ،، با اینکه من همچنان در مسیر هستم و خواهم بود،الان که این مطلبو عنوان کردید با خودم فکر کردم ،گفتم فریده تو حداقل ۳۰ بار رژیم گرفتی و وزن کم کردی و مجدد برگشته ،حالا فریده قبلی یک خانمیه با یک عالمه تصویر شکست که تا میخواد و تصمیم میگیره که لاغر بشه ،لاغر میشه ولی مجدد چاق میشه 
   ،پس این یک کدی در وجود منه که منو تا مرحله ۳۰ کیلو کم کردنه هم میبره ولی تو اون وزن نمیمونه ،براش استیبل بودن در وزن پایین تعریف نشده ،حالا باید روی این باور قوی کار کنم ،که عزیز من ،اون شخصیت قدیمت بود،الان تو هیچ ربطی به گذشته ت نداری،اون روش ها اشتباه بودن،فقط روی جسم من کار میکردن ولی الان دارم ریشه هارو ترمیم میکنم ،و انقدر با خودم صحبت کنم که مسیر ذهنیم بسمت تناسب اندام و موندگاری در لاغر شدن بمونه ،،یعنی من یک تصویر چاق از خودم دارم و یک تصویر شکست که هر دو بهم وصل هستند،به محض اینکه شروع به لاغر شدن میکنم و یه مدتی ازش میگذره کد دوم شروع به فعالیت میکنه ، مثل مین یا بمبی که منفجر بشه و یه باور دیگه ای که در خودم شناسایی کردم ،اینه که من فکر میکنم و حتما باور هم دارم که لاغری از من خیلی فاصله داره و ذهنم مرتب به من میگه حالا حالا طول میکشه تا تو به سایز ۳۸ برسی و من خودمو تو این سایز خیلی دور میبینم،انقدر دور که مثل یه مورچه دیده میشم و باید روی این مسئله هم کار کنم که قرار نیست یه تایم طولانی زمان ببره،کافیه من فقط انتخاب کنم که لاغر و متناسب باشم،یعنی اینهمه تو دوره هستم که فقط قوی و محکم بخوام، که لاغر بشم،بدلیل اینکه سالها پیش برای من لاغر بودن خطرناک تعریف شده و من هنوز از ته وجودم نپذیرفتم که میتونم لاغر بشم، بقول یکی از اساتیدم در کلاس علم ثروت میگه ،بچه ها اینهمه که شما تو دوره هستید فقط مال اینه که شما انتخاب کنید ثروتمند باشید چونکه قبلا ثروتمند شدن برای شما خوب تعریف نشده و شما پذیرفتید که ثروتمند نباشید و ترسیدید،الان هم فقط کافیه من قانع بشم که لاغر شدن خیلی بهتر از چاق بودنه ،نیازی به زمان خیلی زیاد نیست، و باید در این مسیر بمونم تا بتونم ذهنیت های جدیدی بسازم که به لاغر شدن من رضایت بدن و من آزاد و رها بشم از تمام آنچه به من آموختند،انگار دست و پای منو به زیر قایقی بستن و با شناسایی هر کدوم از فرمول های مخرب ،بندی و زنجیری از دست و پای من باز میشه و اون زمانیکه همه زنجیرها باز بشن تازه من آزاد میشم و میتونم بیام بسطح آب و نفسی تازه کنم،

   ،شنیدن ،گوش دادن و فهم و درک این مطالب هم تکامل میخواد،شاید این فایلو یا بعضی از فایلهارو من چندین بار پارسال تا الان گوش کردم ولی چونکه الان جور دیگه ای درکشون میکنم یدفعه یه کدی تو ذهنم باز میشه و یه قدم جلوتر میرم ،خب الان هم که ۱۳ ماهه در حال گوش کردن و ساختن جاده سلامتی و تناسب هستم ،در حال ثبت خاطرات لاغری هستم ،پس با موندن در مسیر ،،خاطرات لاغری من بیشتر وبیشتر میشه و جای خاطرات چاقیه منو پر میکنه ،گاهی وقتی به چاقی قبلی خودم فکر میکنم احساس میکنم کیلومتر ها از اون موقعیت دور شدم ،

   واقعا با مطلع شدن پروسه لاغری با ذهن به آرامش بیشتری میرسم و مطمئن تر میشم که من در مسیر درست هستم و بلخره به هدفم میرسم و این بمن آرامش میده،

   خاطرات چاقی زیادی دارم که حتی فکر کردن بهشون هم ناراحتم میکنه که چه مسیر دلهره آوریو طی کردم و هم خوشحالم که دیگه خبری از اون خاطرات زشت وجود نداره و خیالم راحت میشه ،،بدترین خاطره من ،تنفر خودم از خودم بود که سالها در کنار خودم لذت نبردم ،اصلا خودمو دوست نداشتم و زمان هاییکه چاقتر میشدم حتی به خودم نگاه هم نمیکردم و بیشتر ناسزا بود و بد وبیراه و نق و گلایه به خدا و پدر ومادرم وشکایت ،در خانواده و فرهنگ اون موقع ما ،ارزش آفرینی روی مواردی بود که من از اونها بی بهره بودم، دختر در خانواده ما باید سفید،قد بلند،زیبا،چشم درشت،خوش هیکل،تحصیل کرده ،هنرمند ووووو میبود که من در خیلی هاش کمبود داشتم پس از بچگی احساس ارزشمندی نمیکردم ،پس هم چاق بودم هم عزت نفسم تخریب شد که در پی اون اعتمادبنفسمم پایین اومده بود،وقتی تصویر قشنگ و توانمندی از خودم نداشتم ،شکستم حتمی بود،چاقی من بمن خیلی آسیب زد،خجالتی شدم،غمگین بودم،اجازه میدادم همه بهم توهین کنن ،لباس های قشنگی نمیتونستم بپوشم که اونم خودش پروسه دردناکیو داشت ،سنمو بالاتر نشون میداد،سرزنش میشدم،مسخره میشدم ،احساس میکردم کسی از من خوشش نمیاد،حرفی برای گفتن نداشتم و میتونم تا چندین صفحه از خاطرات بدش بگم ،

   تنها چیزی که در وجود من نبود امیدواری در ثبات وزنم

   دیگه برام طبیعی شده بود رژیم ،ورزش، کم کردن وزن و مجدد چاقی ،ترس از خوردن اذیت کننده بود،خلاصشو بگم زندگی نکردم ،

   خاطرات چاقی احساس بد بودن،کافی نبودن،زشت بودن،خپل بودن،بی مزه بودن،تنبل بودن،دوست نداشتنی بودن،گنده بودن،پیر بودن،مشخره شدن،تخریب شدن،کوچیک شدن ،حال بد ،بیماری،پادرد،کمردرد،دیسک کمر،بی تحرکی،پرخوری،بدترکیب بودن،خجالتی بودن،بی اعتمادبنفس بودن،عزت نفس داغون ،طرد شدن،تنها شدن،لباس تنگ،لباس تیره،فقط شلوار وفقط شلوار ،پنهان کردن،گذاشتن کوسن مبل روی برآمدگی شکم،پنهان شدن پشت آدم ها برای عکس گرفتن،فرار از آینه ووووووو

   و فکر کردن به تناسب اندام با بدن سفت یعنی ،حال خوب،احساس خوب ،کوچیک بودن،تند و فرز،چابک بودن،قشنگ بودن،لباس رنگی،لباس کوتاه،دامن کوتاه،شلوارک،سفرهای خاطره انگیز،خیال راحت،اجتماعی بودن،اعتمادبنفس بالا،عزت نفس قوی،دوست داشتنی بودن،توانمند بودن،خوردن زیبا و با کلاس،عکس گرفتن،خندیدن،شاد بودن،آرامش،برنده بودن،سلامتی،جوانتر شدن،با مزه بودن،پر تحرک بودن،سبک بودن،زیبایی،کافی بودن،احساس قدرت،امیدواری و لذت و تفریح با خیال راحت  

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/12/20 03:06
   مدت عضویت: 655 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 797 کلمه

   خاطرات
   با سلام 🤩.اول میخوام درباره ی نقش خاطرات در زندگی بنویسم و بعد ارتباط چاقی و خاطرات رو شرح بدهم و سپس به تاثیر خاطرات در لاغری بپردازم..
   بعد ،برداشتم از متن قبل از فایل ، و در آخر خلاصه ای از نکات مهم فایل که برای من اهمیت دارند،رو مینویسم‌.

   گام اول : تاثیر خاطرات در زندگی :           
   همه ی تصمیمات ما در زندگی،اهدافی که تعیین میکنیم بهشون برسیم،آرزوهامون و خیلی چیزهای دیگه تحت تاثیر خاطرات ما هستند .چون برای مثال برای انتخاب شغل ،ما از خاطراتی که از حرف های اطرافیان،رسانه ها و… در مورد شغل های مختلف داریم،شغل ایده آل مون رو انتخاب میکنیم مثلا یک نفر به پزشکی و شخص دیگر به هنر علاقه نشون میده..این اختلاف میتونه حتی بین افراد نزدیک یک خانواده مثلا خواهر و برادر ها هم اتفاق بیوفته..بستگی داره که تعاریف و خاطراتی که از شغل های مختلف شنیدند ،چه اثری روی آنها گذاشته و باعث لذت شون شده یا ترس شون……
        گام دوم: ارتباط چاقی و خاطرات
   به همین ترتیب وقتی خاطرات روی جزییات زندگی ما هم   
   اثر بخش هست بنابراین روی جسم هم خودش رو نشان میدهد. وقتی که سال های زیادی چاق باشی،حتی اگر قبلا متناسب بوده ای،اما الان تصویر یک جسم چاق در ذهنت ذخیره شده است.این خاطره ی تصویری،نقشه ی ذهن برای هدایت جسم است و با هربار روی ترازو رفتن،خودت را تحقیر کردن و کوچک شمردن،احساس بد داشتن این تصویر ،چاق و چاق تر میشود و بعد از مدتی میبینی که به تصویری که مدت ها قبل ساخته ای ،رسیده ای …   
   خاطرات چاقی باعث میشه خودت رو اسیر سرنوشت بدونی،خاطرات چاقی باعث میشه اهمیتی برای خودت قائل نباشی و وقتت رو به بطالت بگذرونی ،خاطرات چاقی،افکار منفی رو تقویت میکنه ،خاطرات چاقی باعث میشه همه چیز و همه کس از خودت برات اهمیت بیشتری داشته باشه..  
   گام سوم : خاطرات و لاغری 
   با توضیحات بالا،خیلی واضح است که برای تغییر وضعیت جسم باید خاطرات تصویری ،تغییر کنند..سیستم تغییر این تصاویر بر پایه ی تکرار کردن و مداومت داشتن بنا شده است.جالب است که تصویر اصلی و نقشه ای که خداوند برای جسم ما تعیین کرده ،متناسب بودن است ‌‌.اما ما با خاطرات اشتباهی که به ذهن خود داده ایم،باعث تغییر شرایط جسم از حالت اصلی به یک حالت غیر اصل و توهمی شده ایم …و انقدر تکرار و استمرار در این حالت قلابی داشتیم که آن را باور کرده و طبیعت جسم خود میدانیم…   
   باید خاطره های متناسب شدن ایجاد شوند…
   خاطرات متناسب شدن به شما احساس خوب میدهند،باعث نشاط شما میشوند..تصاویر متناسب شدن باعث میشوند که شما خودتان را با ارزش و لایق بهترین ها بدانید..ایجاد خاطرات متناسب شدن است که باعث میشود انتخاب کنید چگونه زندگی کنید ….    
   برداشت من از متن استاد:
   خاطرات و احساس :
   خاطرات خیلی مستقیم احساس ما را تحت تاثیر قرار میدهند و خیلی سریع وقتی که خیلی خوشحالیم میتونه با یادآوریِ یک خاطره ی بد،احساس ما را تغییر بدهد و برعکس.
   شکل گیری خاطرات لاغر نشدن و شکست:
   این اتفاق با تکرار رژیم ها و روش های مختلف لاغری افتاده و باعث نهادینه شدن فرمولِ خطرناکه ” من هرکاری کنم لاغر نمیشم” ،شده …
   خبر خوب این است که لاغری باذهن یک راه مطمئن برای ایجاد خاطرات جدید و لاغر کننده است که چون آگاهی تازه ای است باید تکرار شود تا نقشه ی جدید ذهن به سمت متناسب شدن ترسیم بشود.

   فایل صوتی:
   نکات 🌞:
   ۱.همونطوری که تونستیم با ذهن مون چاق بشیم ،خیلی راحت تر از اون میتونیم به کمک ذهن ،متناسب بشیم تا برای همیشه متناسب باقی بمانیم.🤩
   ۲.محل ذخیره ی خاطرات : ذهن / خاطراتی که باعث تغییر احساس شوند ،ذخیره می‌شوند.
   ۳.تاثیر خاطرات در ارتباط ما با دیگران: 
   مثال: اگر رفتار بدی از یک شخصی ببینیم ،ممکنه که از افراد شبیه به اون شخص هم بدمون بیاد..
   یا وقتی قبل از اینکه کسی رو ببینیم تعاریفی از اون بشنویم با استفاده از همان اطلاعات آن فرد را قضاوت میکنیم..
   ۴.خاطرات ما از غذاها در زیرمجموعه ی خاطرات چاق کننده قرار میگیرد…
   باید از این به بعد هنگام غذا به خاطراتی که از آنها داریم،اهمیتی ندهیم…
   مثال: مزه ی یک مدل پفک باعث میشه من یاد خاطرات خوب اردوهای مدرسه بیفتم و احتمالا در مقدار مصرف و تشخیص مقدار مورد نیازم دچار اشتباه بشوم.
   ۵.اشتها ،یک واکنش ذهنی به خاطراتی که از غذاها ایجاد کردیم…
   ۶.درس این جلسه: از بین بردن ارتباط بین غذاها و خاطراتی که از آنها در ذهن خود از قبل ذخیره کرده ایم….
   با مد نظر قرار دادن رفتار یک هفته ای خودت میتونی تاثیر خاطرات در خوردن های خود را مشاهده کنید.
   ۷.تبدیل آموزش ها به عمل ،باعث تغییر شرایط جسمی میشود.
   تمرینات:
   شماره ۳ : 
   برای من خاطرات چاقی همیشه یادآور این موضوع هستش که خیلی ضعیف هستم وقتی نمیتونم جسمم رو عوض کنم چطور میتونستم شرایط بیرونی رو تغییر بدم؟؟؟
   بنابراین همیشه در حال تجسم خودم در حالت متناسب و خیلی قوی بودم و راحت تر بودم که با این تصاویر تا همیشه تنها بمونم…موقع غذا خوردن اما همه ی این تصاویر کنار میرفت و بعدش دوباره پدیدار میشد…

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/12/15 23:14
   مدت عضویت: 815 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 3,874 کلمه

   سلام .
   تمرین ۱
   شباهت عملکرد من با محتوای نوشتاری .
   محتوای نوشتاری حول محور خاطرات میچرخید . خاطرات ، تصاویر ثبت شده در ذهن ما هستند که بعد از تجربه کردنِ اتفاقات در ذهن ما ایجاد میشود .
   عملکرد من هم در مورد خاطرات چاقی و لاغر نشدن دقیقا مشابه بود با آنچه در متن نوشته شده بود .
   در ابتدای تولدم من نمیدانستم چاقی چیست بنابراین اولین خاطرات چاقی من برمیگردد به کلاس پنجم روزی که رفتم روی ترازو و وزن من ۴۰ کیلو بود و خواهر دوقلویم زهره ۳۶ کیلو . خواهر سومم که حدودا ۷-۸ سال از ما بزرگتر بود و آن زمان که حدودا ۱۸ ساله بود و وزن ۸۰ کیلو داشت اولین جرقه های چاق شدن را در ذهن من زد و به من گفت من هم هم سن تو بودم کلاس پنجم ۴۰ کیلو بودم تو هم مثل من چاق میشی . ولی زهره لاغره . در حالیکه من فقط ۴ کیلو از زهره چاقتر بودم . اما تصاویر چاقی در ذهنم نقش بسته شد و خواهرم مدام به من میگفت تو چاقی و زهره لاغر .
   باور کنید تا سن ۳۴ سالگی من همیشه از زهره چاقتر بودم و از وقتی متحول شدم و خودم را باور کردم از زهره لاغرتر شدم . برگردیم به دوران چاقی . من در سن ۱۵ سالگی ۵۸ کیلو بودم و زهره ۵۶ کیلو یعنی فقط ۲ کیلو از زهره چاقتر بودم ولی همچنان اسم چاقی روی من بود و اسم لاغری روی زهره .
   خواهر سومم نزدیک ازدواج کردنش بود و تصمیم به رژیم گرفت و من هم با او شروع به رژیم گرفتن کردم . او تلاش بسیار کرد و وزن خود را از ۸۰ به ۶۳ رساند اما اکنون که یاد ان زمان می افتد میگوید نمیدانم چطور به ۶۳ رسیدم در حالیکه خیلی رنج نکشیدم و خودش میگوید چون میخواستم ازدواج کنم انگیزه ی لاغر شدن داشتم و من هم حدودا ۵۵ کیلو شده بودم ولی همچنان خودم را چاق میدانستم . من تصورات چاقی را در خودم به خوبی به یاد دارم وقتی که می گفتم وای من الان که ۱۵ سالمه و وزنم فلان هست ۳۰ سالم بشه چقدر میشم . من خیلی چاق میشم حتی بعد از ازدواجم به خوبی یادم می آید یک تصویر زن فوق العاده چاق فکر کنم ۴۰۰ -۵۰۰ کیلویی بود و داشت میرقصید و من تصویر او را برای جاریانم فرستاده بودم و میگفتم من این شکلی میشم در آینده . اون زمان ۹۰ کیلو شده بودم و اوج چاقی من بود و حتی جمله ی آخر قبل از اشنایی با تناسب فکری که به خواهر سومم گفتم این بود که ما چاق به دنیا اومدیم چاق زندگی کردیم و چاق خواهیم مرد و در اوج ناامیدی با تناسب فکری آشنا شدم و دنیایم شدیدا متحول شد . افکارم اشتیاقم احساساتم از من فاطمه ای دیگر ساخت .
   فاطمه ای که دیگر به نمی توانم فکر نمیکرد . فاطمه ای که به توانایی خود ایمان آورده بود ‌.
   باز هم به قبل برمیگردم بله من چندین بار رژیم گرفتم و هربار سختی لاغر شدن به من وارد میشد و این سختی باعث شکست روشهای لاغری بود . این سختی در ظاهر نبود . در ذهن بود . چون کارهای بیرونی اصلا سخت نیستند سختی آنها فقط در ذهن است . تصور ذهنی ما کاری را سخت نشان میدهد . احساس بد ما موقع انجام دادن هرکاری و از جمله رژیم دقیقا باعث سختی مسیر میشد . من مسیر را تاریک میدیدم و دیگر ادامه نمیدادم . از طرفی من به ذهنم ایمان دارم اتفاقا تاریک شدن ذهنم و اجازه ندادن به من که از آن طریق ادامه ندهم خیلی به سود من بود چون روش غلط بود و اتفاقا ذهن من به من کمک میکرد تا من با تناسب فکری آشناشدم و توانستم کارکرد ذهن را دریابم . ذهن من همیشه هدایتگر من بوده . کاری را که روش اشتباه بود اصلا نمی گذاشت ادامه دهم . گرچه من مدتی انجام میدادم ولی از جایی به بعد دیگر ذهن اجازه ی عبور نمیداد چون روش غلط بود و ریشه ای اصلاح نشده بود .
   بله من شکست میخوردم ولی تمام شوستهای من اکنون پلی برای پیروزی من شد . از نظر اکنون من لاغری دیگر شکست نیست . لاعری با دهن یعنی پیروزی به شرط استمرار .
   من هر چقدر بیشتر استمرار داشته باشم راحتی و حس پیروزی در لاغری بیشتر در محتوای ذهن من جاری میشود و من خاطراتی شیرین از لاغری میسازم .

   افکار متناسب کننده + رفتار متناسب کننده + خاطرات شیرین متناسب کننده = موفقیت در مسیر لاغری

   وقتی انسان در این راه به استمرار حرکت میکند میفهمد تفاوت این مسیر لاعری با دیگر مسیرهای لاغری چیست ؟ مسیرهای دیگر اول راه اشتیاق فراوان است اما کم کم اشتیاق کم میشود اما در اینجا اول اشتیاق معمولیست ولی هرچه بیشتر میگذرد اشتیاق روزافزون تر میشود . کار ساده تر میشود . شناخت بیشتر میشود . انگیزه بیشتر میشود . لاغری با ذهن یک روند رو به تصاعد است . چون ما به طور اصولی و با تمام وجود شروع به لاغر شدن می کنیم همانطور که در زمان چاقی نیز با تمام وجود خود چاق میشدیم اما ان زمان به ذهن و تاثیر آن بر چاقی آگاه نبودیم و اکنون با مرور خاطرات آن از تاثیر ذهن در چاق شدن آگاه میشویم و همین مرور الگویی میشود برای لاغر شدن ما .

   تمرین ۲ :
   نکات برداشت شده از فایل آموزشی :
   ۱- به طریقی که چاق شدیم باید متناسب بشیم .
   ۲- چاقی ما برامون ماندگار و بدون بازگشت شده بود . پس لاغری ما هم باید از روشی باشه که ماندگار و بدون بازگشت باشه .
   ۳- ما میتونیم متناسب بشیم و متناسب بمونیم .
   ۴- از تاثیر ذهن بر چاقی برای متناسب شدن استفاده کنیم .
   ۵- از مسیری که راه چاقی رو طی کردیم این بار متناسب بشیم تا برای همیشه متناسب بمونیم .
   ۶- یکی از موضوعات تاثیرگزار بر عملکرد ما ذهن ماست .
   ۷- محل ذخیره ی خاطرات ذهن ماست .
   ۸- اتفاقاتی که در ما احساس ایجاد میکنه رو در ذهن با عنوان خاطره ذخیره میکنیم .
   ۹- ما درطی روز بی نهایت تصویر را میبینیم اما در نهایت تنها تصاویری در ذهن ما ذخیره و ماندگار میشه که تغییر احساسی در ما ایجاد کنه .
   ۱۰- توجه به تصمیماتمان تاثیر خاطرات رو بر عملکرد ما نشان میدهد .
   ۱۱- مغز ما از طریق شنیده ها و دیده ها تصاویر رو ایجاد می کنه .
   ۱۲- ما تصور میکنیم که داریم فکر می کنیم اما در واقع داریم اطلاعاتی که از طریق دیدن شنیدن گفتگو کردن و تجربه کردن به ذهن دادیم رو مرور میکنیم و در ذهن ثبت میکنیم . پس در حقیقت فکر کردن یعنی مرور اطلاعاتی که ما اسم اون رو خاطرات میزاریم .
   ۱۳- مثال خلاف کار برای درک بهتر

   ۱۴- پرسیدن سوال برای درک بهتر مطلب
   نقش خاطره در چاق شدن ما چیست و چطور میتوانیم از آن برای متناسب شدن استفاده کنیم ؟
   بقیه ی توضیحات در پاسخ به این سوال ارائه میشود .
   ۱۴-۱
   هر انسانی نسبت به مواد غذایی یک سری اطلاعات در خودش ذخیره داره و همیشه در برخورد با آن مواد غذایی بر اساس اطلاعات قبلی تصمیم و رفتار می کنه .
   مثال قرمه سبزی برای درک بهتر
   ۱۴-۲
   هر انسانی با توجه به فرهنگ و آداب و رسومی که در اون منطقه زندگی می کنه نسبت به بعضی غذاها اطلاعات بیشتری رو ذخیره میکنه و ذهن به این اطلاعات واکنش نشون میده .
   مثال ماکارونی و قرمه سبزی باز هم برای درک بهتر مطلب
   ۱۴-۳
   افراد چاق در مورد خیلی از غذاها اطلاعات کاذب در ذهن خود ذخیره کردند .
   اطلاعاتی که مربوط به لذت و تفریح میشه و چون این اطلاعات در ما تولید احساس می کنه دیگه ذهن در مقابل اون نمیتونه کنترل داشته باشه .
   ۱۵- باز هم سوال برای درک بهتر مطلب
   چطور این اطلاعات رو به ذهنمون میدیم ؟
   ۱۵-۱
   برای مواد غذایی سناریو نویسی میکنیم . مثال ته دیگ سیب زمینی و آبگوشت برای درک بهتر
   ۱۵-۲ اشتهایی که اغلب افراد چاق از اون یاد می کنند در حقیقت مرور اطلاعات و سناریوریها در مورد غذاهاست که این سناریو ها سبب واکنش به مواد غذاییست که خودمون ایجادش کردیم و ناشی از خاطرات ما از مواد غذاییست .
   ۱۵-۳
   از دوطریق میشه روی این موضوع تمرکز کرد تغییر خاطرات در مورد غذاها و دیگری تغییر عادات خوردن بر اساس خاطره ها
   ۱۶- اگه میخوایم متناسب بشیم و متناسب بمونیم ارتباط بین خوردن و خاطرات رو از بین ببریم .
   ۱۷- بدون توجه به خاطرات غذا بخوریم .
   ۱۸- رفتارمان را در مورد مواد غذایی بررسی کنیم به وضوح مشخص میشه چه خاطره ای سبب خوردن اون میشه .
   ۱۹- غذای اضافه بر نیاز واقعا اضافه است .
   ۲۰- خیلی از غذاها رو به خاطر شرح حالت و سناریویی که در ذهن داریم بیشتر میخوریم . مثال عصبی شدن و پرخوری کردن برای درک بهتر .
   ۲۱- به راحتی می تونیم واکنشهارو بر اساس خاطرات شناسایی کنیم و سعی کنیم این خاطرات رو کمرنگ کنیم سعی کنیم به غذا فکر نکنیم و نقشه ی ذهنی برای چگونه خوردنش نکشیم .

   ۲۲- نکته ی بسیار مهم : آموزشها باید به عمل تبدیل بشه . بدن ما براساس رفتار شکل گرفته و تمام سعی ما باید این باشه آموزشها رو به شکلی در زندگی روزمره به عمل دربیاریم .
   ۲۳- توجه به وضعیت جسمی خود داشته باشیم .
   ۲۴- اشتیاق برای متناسب شدن داشته باشیم .
   ۲۵- به شکل جدیدی فکر کنیم و رفتار کنیم تا متناسب بشیم و متناسب بمانیم .
   ۲۶- خیلی عادی و طبیعی چاق شدیم پس خیلی عادی و طبیعی هم لاغر میشیم اگر از راه و روش صحیح اقدام کنیم .
   تمرین ۳
   درباره ی خاطرات چاقی خود شرح دهید . چه خاطره ای از چاق شدن و چاقتر شدن دارید ؟
   مختصری از خاطرات رو در تمرین ۱ گفتم و الان ادامه میدم یکی از خاطرات چاقی من این بود که مامانم همیشه میگفت باید تا آخر بشقابتون غذاتون رو بخورید . با این که این مورد یکی از مواردی بود که شما هم آموزش داده بودید اما من این فرمول رو بازم دوست داشتم یعنی ترجیح میدادم واسه خودم بشقاب کوچکتر بگیرم و به اندازه ی نیازم بکشم ولی همون اندازه ی نیاز رو تا ته بخورم . اینکه واقعا غذام روتا یه حدی بخورم و بقیه اش بمونه رو اصلا نمیتونستم تجربه کنم تا فهمیدم این به خاطر همون سناریوهاست که در ذهن من هست و سبب تولید این رفتار میشه .همسرم یک فرد متناسب هست و هر چقدر که غذا براش بکشم ایشون همیشه مقداری رو در ظرف میزاره و میگفت دیگه نمیتونم بخورم باشه برای یه وقت دیگه گرسنه شدم میخورم و همیشه لجم میگرفت از این رفتار تا ازش پرسیدم آخه توی ذهن تو چیه که همیشه مقداری از غذات رو میزاری گفت وقتی یه مقدار از غذا می مونه خیالم راحته واسه عصر که غذا هست و اگه گرسنم شد غذا رو میخورم و همیشه هم دوست داره غذا توی یخچال باشه بر عکس من که دوست دارم غذاها تموم بشه ایشون دوست داره غذا باشه .
   الان فهمیدم این تحلیلها همش سناریوست . حتی این فرمول در ذهن اونم به نوعی توجه به خوردن هست که خیالش راحت باشه غذا هست . در ذهن منم که این فرمول که تا ته غذا باید خورده بشه همیشه جزء سناریوهای ذهنمه که این ارتباطات رو باید قطع کرد .
   ما باید وابستگی ذهنی (ارتباط ذهنی ) رو با غذاها کمرنگ و کمرنگ و بعد قطع کنیم تا بتونیم رفتارمون رو در مورد مواد غذایی تعدیل کنیم وگرنه هرچی این ارتباطات گسترده تر باشن کنترل رفتار برامون سخت و خیلی اوقات غیر ممکن میشه در حالیکه اگه این سناریوها و نقشه های ذهنی و خاطرات رو کمرنگ کنیم میبینیم غذا فقط غذاست .
   یکی دیگه از خاطرات من در مورد غذا خوشرنگ و لعاب بودن جا افتاده بودن دهن آب افتادن هست . مثلا سیب رو من خیلی دوست ندارم ولی وقتی رنگشو میبینیم دوست دارم گاز بزنم بخورمش یا خیار اون ترد بودنش رو خیلی دوست دارم .حتی واسه خوردن آب هم سناریو دارم سرزنده کردنم احساس بشّاشی و شادابی که بهم دست میده رو دوست دارم . مثلا ماکارونی رو به خاطر رشته های درازش هورت بکشم یعنی این حالتهای غذاییه از طریق دیدن وارد ذهنم میکنم و سناریوها رو شکل میدم و سبب واکنش احساسی نسبت به مواد غذایی میشم .
   خاطرات چاق کننده ی دیگه ی من هنگام پیاده روی و یا ورزش کار منزل یا هرگونه حرکت هست . البته اینجا خاطرات برعکسه . کلی سناریو موقع کار کردن میاد . بگیر بخواب ولش کن . حالا مهم نیست کسی نمیاد خونه ی تو ظرفارو بعدا میشوری . این بشقاب رو بعدا برمیداری . برق رو بعدا خاموش می کنی و ‌‌…. .
   یا موقع پیاده روی خسته شدم بسه . وای کلی راه اومدم دیگه جون ندارم و …. البته این سناریوها توی این دوسال خیلی کمرنگ شده خداییش من الان خیلی پیاده روی رو دوست دارم مثلا الان فاصله یخونه ی من تا مادرم دوبرابر فاصله ی خونه ی خواهرم تا خونه ی مادرمه . من این فاصله رو مثل بادبادک طی میکنم و واقعا لذت میبرم ولی خواهرم با این که راهش نصف منه به سختی یه قدم راه رو مسره چون کلی سناریوی عذاب اور توی ذهنش هست مثلا چادرم میکشه به زمین . اب دهان مردم روی زمینه . نمیتونم توجه نکنم . یه وقت شلوارم بکشه اونقدر این راه رفتن رو برای خودش سخت میکنه که سختشه دوقدم راه بره ‌ . یا حتی وزن زیادمون هم دلیل حرکت نکردنمون بود . زیاد اگه حرکت کنم پام درد میگیره بدتر اذیت میشم کار معمولیمم نمیتونم بکنم . اوووه بازم هست خیلی سناریو و خاطرات چاقی دارم مثلا من حتی انرژی منفی افراد همراهم رو هم یه سناریوی دیگه قرار دادم برای اینکه هرروز نمیتونستم پیاده روی کنم .
   ولی واقعا من دیگه تصمیم قاطعتری نسبت به ادامه ی این مسیر گرفتم . واقعا تصمیم گرفتم سنگم از آسمون بباره این آموزشهاو ادامه بدم تا محتویات ذهنم بازم بیشتر تغییر کنه و نتایج عالیتری برام به دست بیاد . اگه من نتیجه نگیرم کی میخوام نتیجه بگیره . انتظارم از خودم لاغریه چون میتونم خوب عمل کنم اگه بقیه تونستن ۴۰ -۵۰ کیلو کم کنند منم میتونم تنها تفاوت من با اونا اینه اونا ادامه دادن من ادامه ندادم . ولی به امید خدا قدم به قدم گام به گام حرکت میکنم و اطلاعات و ورودیها و گفتگوها رو دارم تغییر میدم . تجربیاتم رو تغییر میدم تا افکار و خاطراتم تغییر کنه و سرنوشت لاغری خودم رو با جدیت بیشتری رقم بزنم . لاغر شدن شوخی بردار نیست . باید با جدیت اقدام کنیم . 💪💪💪✌✌✌

   تمرین ۴-
   تجربه خود از تاثیر خاطرات چاقی را در احساس ناامیدی و ترس از چاق تر شدن بنویسید.
   خب این همه خاطرات چاقی را که تازه شاید فقط یک پنجم کل تصاویر ذهنی ما باشد رو گفتیم اما حالا این تصاویر چه بلایی به سرمان آورد و چه تلخیهایی رو به دست آوردیم . البته مرور تلخیها میخواهد این خاطرات را برای ذهن کمرنگ کند چون ذهن ما هرگز دوست ندارد ما رنج بکشیم . پس یاداوری رنج چنین اتصالات ذهنی میان غذاو ذهن را برای ما خودبخود کمرنگ می کند .چقدر این تمرینات عالی بودند
   اما تاثیر خاطرات و احساس ناامیدی و ترس تازه چه بسا احساسات بد بیشتر .
   من خاطرات را مرور کردم و ذهنم واکنشش شد پرخوری و وابسته شدن به پرخوری . کم شدن توانایی . سرکوب کردن .
   نمیتونستم توی آیینه به خودم نگاه کنم . از خودم رنج می کشیدم . ناامید افسرده بدحال .
   خودم فقط میدونم چه عذابهایی رو به خاطر عمین خاطرات متحمل شدم . از دست دادن زیبایی . از دست دادن سلامتی .
   درسته که در ذهن الهی از دست دادن معنا نداره ولی اندام چاق دلخواه و انتخاب من نیست و رنج از چاقی همیشه با تک تک ما همراه بوده پس ذهن خوبم این ارتباطات را به خاطر خودم قطعش میکنم واقعا دیگه لذت نمیبرم از این اتصالات از این افکار .
   این افکار شاید تا قبل از عمل برای من شیرین باشه اما این اتصالات همانند دام است که شاید لحظه ای فقط لذت باشد اما بقیه اش رنجه . پر شدن شکم رنجه . سنگینی رنجه . حال بد رنجه . بی مزه شدن غذاها رنجه . اسیر پرخوری بودن رنجه و ترس چاقتر شدن رنج بزرگیه که مرور این خاطرات و سناریوها برام ایجاد کرده .
   کل روز من باید عذاب بکشم که تو سناریو میچینی واسه خوردن که باعث بشه زیاده روی کنی در خوردن . خب سناریو نمیچینم دیگه تا این ارتباط کم کم در ذهنم کمرنگ بشه و برعکس برای لاغر شدن سناریو میچینم . آها این ارتباط رو به سمت لاغری هدایت میکنم . وقتی میخوام غذا بخورم به اندام زیبام فکر کنم به پاهای باریک به شکم تخت به لذت سبکبالی . به لباسهای زیبا وقتی کم کم جای سناریوهارو تغییر بدم و ذهنم عادت کنه به این کار نخوردن اضافه رو به راحتی انتخاب میکنم . نخوردن رو ترجیح میدم چون میخوام به اندام ایده آلم برسم . مگه من چی کم دارم از اونایی که لاغرن . من همه چیز برای لاغر شدن دارم خدای عالی . استاد عالی الگوهای عالی . ذهن عالی سلولهای عالی انتظارات و احساسات عالی و …..

   خاطرات چاقی منو واقعا اذیت کرد چون همه ی لذتهای لاغری رو از من گرفت . ترس از چاق شدن همیشه همراهم بود چون من عادت به ذهن چاق داشتم . ذهن سرکوب گر . ذهن سرزنش کننده که خودم خلقش کرده بودم . به خدا که شیطان ساخته ی دست خودمونه . خودمون ذهنمون رو میسازیمش بعد اسمشو میزاریم شیطان . به خدا که هرچه در این عالم هست به انتخاب خودمون ایجاد شده و وقتی از شکل گیریش آگاه میشیم خدا میدونه چقدر زیبا و راحت و دلخواه میتونیم تغییرش بدیم . استاد به خاطر این همه آگاهی که واقعا جان مارو تازه میکنه ازتون سپاسگزارم . فوق العاده است فوق العاده . راه لاغری ما اشتیاقش روزافزونه . به هر اندازه که آگاه میشیم و احساس توانایی میکنیم برای خلق زندگی ایده آل اشتیاقمون بیشتر میشه برای استمرار در مسیر قدم های کوچک اما پیوسته مارو به هدف میرسونه .

   5- خاطرات چاقی چه احساسی در شما ایجاد می کند و فکر کردن به لاغر شدن چه حسی در شما بوجود می آورد.

   چقدر جالب من در تمرین قبل کم کم داشتم به سمت این سوال سوق پیدا میکردم .
   چقدر خوبه که آگاهیها اینقدر قشنگ انتقال داده میشن و دقیقا در زمان خودش شروع به ظهور می کنند .

   وقتی از خاطرات چاقی صحبت میکنم چون الان احساس تسلط و توانایی میکنم خیلی رنج نمیکشم چون میگم چاقی و لاغری هردو انتخاب ماست و ما وقتی رنج میبریم که احساس توانایی نمیکنیم .
   ولی وقتی خیلی غرق میشم داخلش و احساس ناتوانی میکنم دچار اندوه میشم که چرا نمیتونم لاغر شدن رو تجربه کنم ولی وقتی اینجام مطلب میخونم مینویسم گوش میدم محتوای ذهنیم تغییر میکنه و به همون میزان احساس من بهتر میشه و عملکردم تغییر می کنه و احساس رضایتمندی در من قویتر میشه انتظارات لاغری و توانایی در من شکل میگیره و من امیدوارانه به سمت هدف گام برمیدارم .
   رنج چاقی به من کمک میکنه تا به ذهنم اعلام کنم من دیگه نمیخوام چاقی رو انتخاب کنم و میخوام لاغری رو انتخاب کنم . هرچقدر بیشتر با این مسیر آشنا بشم احساس توانایی من برای لاغر شدن بیشتر میشه به راه و روش چاق شدن آگاهتر میشم و از اون میتونم در جهت لاغر شدنم استفاده کنم .
   از رنج چاقی برای لاغریم استفاده میکنم برای اینکه لاغری رو بیشتر بشناسم . با لاغری با ذهن بیشتر آشنا بشم و بیشتر بدونم که میتونم بهش برسم چون خیلی راحته . وقتی محتوای ذهنی تغییر میکنه رسیدن به آرزوها خیلی راحت میشه . مثل آب خوردن به هدف میرسیم . علت نرسیدنهای ما همه و همه محتوای ذهنی ماست و ما چقدر قشنگ داریم تمرین میکنیم این ارتباطات و محتواها وخاطرات رو تغییر بدیم . خدا میدونه چقدر شادم استاد . حس کسی رو دارم که میخواد پرواز کنه . من میتونم پرواز کنم . میتونم بپرم در فضای لاغری میتونم خلقش کنم .فقط تنها شرطش استمرار در مسیره .
   هر روز و هروز قدم برمیدارم و رمز موفقیت من تنها و تنها استمراره .
   خدایا سپاسگزارم که کاری کردی من همه چیز رو کنار بزارم و دوباره بیام به اینجا تا از نو شروع کنم و اینبار به شرط استمرار کارم رو ادامه بدم .
   من به هدف رسیده هستم و از الان خودمو در وزن ایده آلم تماشا میکنم . چون مسیر رو میبینم . مسیر رو دارم پیدا میکنم . مسیری رو که خودم با دستان خودم کور کردم خدا دوباره بهم نشون داد و من اومدم تا بهترین ها رو برای خودم رقم بزنم . استاد این فایلتون هم مثل سایر فایلها بسیار عالی بود و من نهایت استفاده رو ازش بردم . کلی آگاهی بهم اضافه شد که به راحتی عملکردم رو تحت تاثیر قرار میده و من با مفهوم تاثیر خاطرات ذهنی بر عملکرد آشنا شدم و حالا از این ویژگی در جهت لاغریم استفاده میکنم . من ابتدا برای رفتارهای لاغر کننده سناریو مینویسم و بعد خودبخود رفتارم لاغر کننده میشه .

   مثلا وای که آروم خوردن و جویدن غذا چقدر میتونه منو شبیه رفتار یک پرنسس کنه . چقدر زیباتره وقتی کسی منو نگاه میکنه وقتی دارم آروم و آهسته غذا میخورم البته باید بیشتر فکر کنم ببینم چه سناریوهایی میشه برای رفتارهای متناسب کننده چید .
   برای پیاده روی کلی دارم چون از قبل عادت دارم وقتی راه میرم احساس سبکبالی دارم احساس میکنم خون در بدنم جاری تر میشه احساس میکنم سلولهام دارن با حرکت کردنشون بهم عشق ورزی می کنند . چقدر کار کردن خوبه وقتی حس زیبای تمیزی سراغم میاد باید بیشتر تلاش کنم و سناریوهای بیشتری بچینم و رابطم رو با سناریوهای تنبلی قطع کنم . باید به رنج تنبلی فکر کنم و اینکه تنبلی برای من هیچ چیز نداشت جز دور شدن از هدفم . درسته ما هیچ وقت چیزی رو از دست نمیدیم اما چرا باید زمانهایی رو که میشه با لذت سپری کرد در رنج باشیم . ما میخوایم از کار نکردن لذت ببریم که تنبلی میکنیم در حالیکه حس کثیفی چقدر اذیتمون میکنه .
   پس تنبلی لذت نیست فقط و فقط رنجه . در حالیکه وقتی کارهارو خودمون انجام میدیم چقدر فکرمون آسوده میشه و چقدر بیشتر از زندگیمون لذت میبریم . تنبلی خیلی رنج داره چون بار کار برای ذهن خیلی زیاده در حالیکه وقتی انجامش میدیم میفهمیم چقدر راحته . تا زمانیکه انجامش ندیم نمیفهمیم چقدر راحته و ذهن هی اون کارو برامون بزرگتر میکنه و بهمون احساس ناتوانی میده در حالیکه وقتی انجامش بدیم میفهمیم به به چقدر ساده بوده چقدر راحت بوده ‌ . از قدیم گفتن کارو دست میکنه چشم میترسه و واقعا ضرب المثل خوبی بود . تا کار رو انجامش ندیم نمیفهمیم چقدر راحته . با انجام دادنش به احساس عالی میرسیم و با انجام ندادنش مرتب حس رنج رو با خودمون حمل می کنیم .

   وای که چقدر این فایل آگاهی داشت برام . استاد ازتون بابت این فایل عالی بی نهایت سپاسگزارم .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/12/11 21:04
   مدت عضویت: 752 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 589 کلمه

   به نام خداوند بخشنده مهربان
   سلام
   هیچ وقت به موضوع خاطرات از این زاویه نگاه نکردم چون کسایی که خاطرات چاقی رو برام ساختند عزیزترین و مقدس ترین افراد در کودکی من بودند …خب هر چی میگفتند برام وحی منزل بود و اونقدر برام بزرگ بودند که تاحالا یه عالمه از اصولی که اونا بهم میگفتن درسته رو تو زندگیم پیاده کردم…..
   خاطرات همنطور که گفتین با احساسات پیوند میخورن
   یادمه بچه که بودم وقتی میگفتیم حوصله مون سر رفته مامانم برامون خوراکی عصرانه فراهم میکرد ولب تو تمرین مصاحبه با افراد متناسب من فهمیدم اونا سر رفتن حوصلشون با چیز خوردن براشون بی معنیه
   ولی من روزها و لحظه های فوق العاده ای با خاطرات چاقی داشتم که همین اشتباهات رفتاری رو برام ساخت یعنی موضوع اصلی زندگیم شد خوردن
   امروز برای مصاحبه کاری به دفتری رفتم و بعد از نصف روز کار کردن بهم گفتن که من خیلی کندم و برای کارشون مناسب نیستم….راستش انتخاب خودمم اشتباه بود ولی خب هر چی سعی کردم منطقی خودمو کنترل کنم نشد و اشکام در حالی که زیر بارون داشتم به سمت خونه بر میگشتم روی صورتمو حسابی خیس میکرد و باعث شد بی نهایت دلم برا ی خودم بسوزه که حالا که حالم خوبه میفهمم که این فرمول دلسوزی و مرور خاطرات اشتباه چقدر نامناسبه….به هر جهت وقتی رسیدم خونه ساعت 2:30 بود و من نهار نخورده بودم و خیلی ناراحت بودم….با اینکه اصلا گرسنه نبودم ولی بی اختیار شروع به خوردن کردم و به جایی رسیدم که فرشته درونم فریاد میزد بسه دیگه….یه لحظه به خودم اومدم و گفتم مریم فرمول ناراحتی مساوی با خوردن یه فرمول چاقیه و به جای این کار بیا با خودت منطقی صحبت کن نه اینکه از غذا برای آروم کردن خودت استفاده کنی
   شروع کردم بلند بلند فکر کردن و جواب خر فکر ناراحت کننده رو دادم
   و بعد شروع کردم به زندگی کردن یعنی زدم بیرون تا هم پیاده روی کنم هم از هوای خنک آخر زمستون بعد از یه روز بارونی تو اون بلوار بسیار خلوت روبه روی خوته لذت ببرم،ظرفامو شستم لباس مرتب پوشیدم و شامو آماده کردم و در حین کارام این فایل ارزشمند رو گوش دا م.
   در مورد قرمه سبزی من خیلی به خاطر یادآوری خاطره این غذا و تعریف و تمجیداش پرخوری میکردم ولی یادمه خواهرم زمانی که دانشجوی تهران بود دوتا همکلاسی اهل سوریه داشت که به شدت از این غذای ایران متنفر بودند و خودم ازشوو شنیدم که حالشون از قرمه سبزی مه بهم میخوره….اون موقع خیلی داشتم اونارو توجیح میکردم که این چه حرفیه ولی حالا میفهمم من داشتم از لذت خاطراتم قرمه سبزی تعریف و تمجید میکردم
   شما تو این فایل یادم دادین که بر اساس خاطرات غذا نخورم و این فرمول شاهکار بود
   بعد از این دوره من خاطرات لاغری خیلی خوبی دارم
   نسبت به قبل از این دورهخیلی خوش اندام شدم …خیلی پر انرژی تر شدم
   درباره ذهن چیزایی یاد گرفتم که تو موارد دیگه زندگیم هم کمکم میکنه
   و خاطرات چاقی بسیار بدی دارم
   افسوس، حسرت ، ترش کردن، حالت تهوع، کمبود اعتماد به نفس، سردرگمی و ناراحتی طولانی، نصیحت شدن و ترس های همیشگی ، ضعیف به نظر رسیدن، و خلاصه پشیمانی های زیاد بعد از غذا
   امروز بعد از اینکه ناراحت از مصاحبه کاری برگشتم یه لحظه به خاطر اینکه لاغرتر شدم خداروشکر کردم شاید ظاهرا به هم ربطی نداشته باشه ولی امروز من یه آدم متناسبی ت. مصاحبه بودم تا به آدم چاق و با خودم گفتم خداروشکر چاق نیستم وگرنه فشار کمبود اعتماد به نفس منو له میکرد
   بازم ممنون از همه چیز استاد عزیزم ممنون از این تغیرر موقع تایپ که خطدار شده، قشنگ شده مرسی

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/12/05 09:58
   مدت عضویت: 425 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 952 کلمه

   بنام خدا 🌸 گام هفدهم : خاطرات چاقی .
   تمام بهش زندگی من روخاطراتم تشکیل میدن خاطره ی درس خوندن نمره گرفتن خاطره ی آدم های خوب آدم های بد درزندگیم خاطره ی گفتن فلان کلمه خاطره ی نصیحت شدن وتحقیرشدن خاطرات به کلی بخش عظیمی از ذهن منوپرکردن واماچاقی برای من .
   در تمام سالهایی که من چاق وچاقترمیشدم به این دلیل بود که من طبق خاطرات چاقی عمل کردم طبق خاطراتی که داشتم طبق خاطراتی که ازبچگی تابه الان در ذهنم ثبت شده صبح صبحانه خوردن حتی درعین نیازنداشتن سرساعت دوازده ناهار خوردن ویاشب هاسرساعت هشت شام خوردن وساعت نه خوابیدن ودقیقا اینطورتثبیت شده یوددرذهنم وزمان به مدرسه میرفتم و برمیگشتم واولین سوالم از مادرم بعدازگفتن سلام ناهار چی داریم ویااینکه زمانی که شیفت عصر بودم شام چی داریم و روزهای تعطیل درخاطراتم به عنوان بهترین روزهای زندگی بودن فیلم دیدن واهنک های شادی که در تلویزیون پخش می‌شود ست کردن غذای خوشمزه ی مادرم وبه خصوص غذایی که دوست داشتم شدیدترمن به خوردن و اضافه خوردن علاقه نشون میدادم ویاشنیدن حرفهایی که بازهم اونها خاطره هستن ودیدن چیزهایی ازچاقی افرادی که به خاطر ازدواج چاق شدن یابه خاطربیماری ویاشنیدن نصیحت هاوکنایه های دیگران ویارفتن به عروسی وخوردن غذاهای رنگارنگ یاجشن و هرکدام ازاینها خاطراتی برای من به همراه داشتنوماه رمضان و خاطره ی عیدفطروخوردن غذاهای رنگارنگ درعیدفطردیدوبازدیدهای ماازهم وخوردن آجیل وشیرینی دراولین روزبعدازتمام شد ن ماه رمضان خاطره ی بوی غذاها وخوردن غذاهای خوشمزه ی ماه رمضان خاطرات خوردن غذای نذری و همین لذت هاوتکرارخاطرلت باعث می‌شد که هربار مشتاقانه به سمت چاقی هدایت بشم واین اتفاق می افتاد من هرشال چاقترمیشم دردورهمی هاولذت باهم. بودن وخاطرات وگفتن وشرح خاطرات گذشته باعث می شد که من همیشه درچاقی خودم باقی بمونم .و همیشه درچاقی خودم موندگاربشم چون من فقط خاطرات گذشته ی خودم روداشتم مرورمیکردم وحالم منطبق بر گذشتم بود به خاطر همین هم زمانیکه رژیم میگرفتم وبعدازلاغرشدن دوباره چاق میشدم چون حالت طبیعی وعادی زندگی من شده بود چاقی تا وقتی که من خاطراتم تغییرنکرده بودمن درمسیرچاقی بودم و وقتی رژیم میگرفتم این تعادل در خاطرات گذشته وحالم به هم می‌خورد و برای اینکه منوبه حالت قبل خودم برگردونه که همون چاقی هست من دوباره چاق میشدم و اینباربیشترازگذشته برای تحکیم خاطرات وبقاروی این حالت متمرکزمیشدوذهن من تغییرحالت روغیرطبیعی میدید
   ۲.سالهای زیادی من براساس خاطراتم عمل کردم از فلان آدم متنفربودم به خاطر حرفی که درگذشته به من زدیافلان کاری که بامن کردکینه نفرت ومشکلات همه ازمرورشدن خاطرات آغاز میشه از اینکه دوباره دفترگذشته بخوادبازبشه واینکه دفتربازمیشه اتفاقات هم به همین شکل درطول مدت زمانی که من چاق بودم اظهار میکردم که نمیتونم نمی‌دونم چطوربایدلاغربشم وسرنوشتی واین جورحرفابودامابعدفهمیدم که موضوع خاطرات من هست بعدازچندبارمرورکردن این فایل وفکرکردن به گذشته دیدم که کاملا منطبق برخاطراتم دارم عمل میکنم وبرای هرغذایی هم سناریومینوسم وقبل ازاینکه اون غذارودرست کنم نقشه ی ذهنی براش ترسیم میکنم چطوربخورم کجابخورم ازچی بهش اضافه کنم که لذت ببرم از کدوم بخشش بیشتراستفاده کنم باکی بشینم سرسفره که دبهم گیرنده به خاطر خوردنم بهم عیب نکنه چقدربذارم که بتونم بعدش بکشم وکلی برنامه ریزی کردن درذهنم وحرف زدن بادیگران درباره ی اون و همیشه میگفتم من اشتهام زیاده درحالیکه اشاهانبودبلکه تصاویروخاطرات چاق کننده بود که در ذهنم زیادبودبرنامه ریزی ذهنم درمسیرچاقی بودچون هم پیگیربودم ومیگفتم که اشتها م زیاده ودست من نیست وتاخفگی وترکیدن می‌خوردم وادامه میدادم وبازهم به فشارشکم می‌رسیدم وهمه ی اینهاهم درتکرارشدن خاطرات چاقی برای من موثر بودومن هرساله بیشتراحساس قبل بعد به شدت سرعت چاق ی من بالارفت
   ۳-زمان بارداری من طبق خاطرات که ازحرفاشون هاوشنیده های دیگران داشتم اینکه زن که ازدواج می‌کنه چاق میشه وموقعی که حامله میشه هم چاق میشه وبایدبه جای دونفرغذابخوره من هم همینکارروکردم وقتی ازدواج کردم و اینکه رژیمم تموم شده بودا رنج رژیم راحت شده بودم با تغییر شرایط وورودمن به یک شیوه ی جدیدمن باتغییردرخوردن خودم چاق وچاقترمیشدم واون وزن صدوبیست کیلوکه پنجاهوهشت لوددرطی سه ماه به هفتادوهفت کیلورسیدبعدازگذشت اون زمان من بازهم چاق شدم وتااینکه حامله شدم واوایل شادبودکه باردارم اماکم کم لذت ازبین رفت و من ازخودم حالم بدمیشددیگه سراغ آینه نمی‌رفتم ودیگه به خودم نگاه نمی‌کردم ازهمه کس و همه چیز ناراحت میشدم هرحرفی درباره‌ی زشت بودن آدمی ویازشت بودن هیکل حتی اگر درباره یچاقی کسی گفته می‌شد من باورداشتم که در مورد من هست وله جای خوشحالی برای بچه دار شدن این بارناراحت وغمگین بودم وارزوبرام مرگ داشتم بعدازگذشت زمان حتی دوست نداشتم کسی ببینه که من چقدرغذامیخورم ودررومی بستم که کسی متوجه نشه که چی میخورم وبه چه اندازه وهم ه میگفتن چون زیادمیشینی چون فلان ودیگه حتی ازرفتن جلواینه هم وحشت داشتم وکلی حرف و حدیث و بالاخره چندماه مونده به زایمانم من دچارحمله ی عصبی تشنج شدم وبچموبعدازیک هفته ازدست دادم وبعدازاون من افسرده تروناراحت ترازقبل وبیشترازهمه خودم با خودم بدبودم ودرذهنم جهنمی برپابود وازاینکه همه ی اون آدم هامنومقصرمیدونستن بیشترازخودم حالم بدمیشد.
   4.ترس ازچاق شدن داشتم همیشه ترس از اینکه دوباره بخوان بهم بگن چاقی منوازبقیه ی ادمهادورمیکردازحرف زدن ازایجادارتباط ازحرف زدن با همسرم و همیشه می‌ترسیدم که بهم بگه چاقی وهمیشه هم همینطور بود ومن ناامیدونامیدترمیشدم رژیم که میگرفتم واینکه به من میگفتن توساخت شکلی بدنت اینه که چاقی وکاریش نمیشه کرد فقط فلان آدمه که هیچ تغییر نمیکنه وتونمیتونی تونمیتونی تونمیتونی چمدان این حرف درذهن من بودومن خودم بیشتر ناراحت میکردومن ناامیدونامیدترمیشدم
   5.خاطرات چاقی درمن احساس ناراحتی وضعف واسیل پذیربودن وترسوبودن روبهم میده واحساس مسولیت پذیرنبودن وادم یکه فقط به حرف دیگران گوش میده وله خودش وجسم خودش احترام نمی زاره اماخاطرلت لاغرشدن به من احساس مسولیت پذیری و اینکه احساس توانمندی و قدرت وشجاع بودن ورهابودن ازفشارحرف دیگران وفشارجسمی روبه من میده درسته درطی اون مدت که من لاغرمیشم متر برای مدتی لاغرمیشم امااحساس رهایی ازفشارروانی رومیتونستم درک کنم وحالاهم بابک مسیرصحیح دارم قدم برمیدارم که بتونم برای همیشه اون فشار روانی روازبین ببرم ورهاوراحت باشم.🌸🌸🌸🌸

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/30 09:40
   مدت عضویت: 786 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 2,472 کلمه

   باسلام گام ۱۷ : تاثیر خاطرات برچاق شدن
   باتشکر از شما استاد هرروز مطلبی رو بیان می کنید که اصلا فکرشرو هم نمی کنیم که چقدر در چاق شدن اثر دارد وچه بهتر که مرحله به مرحله بیان می کنید وذهن مارو اماده تر برای پذیرش رفتار صحیح همراه با ارامش واطمینان راهی که برای تناسب انتخاب کردیم باز هم متشکرم .
   همه مسیر چاقی ما که کلا خاطره است اگه نبود که چاق نمی شدیم .خاطره لذت طعم وبو وعطر ومزه غذاهای خانگی ویاسنتی ویا فست فودها ،خاطره غذا خوردنها درتفریحات ومسافرت و دورهمی ها ومهمانی دادن ومهمانی رفتن وجشن وعروسی که چقدر بالذت وعشق به غذا ، می خوردم و اصلا سیری تا مزه بود معنی نداشت .دیدن وخوردن غذاها درموقعیتهایی که احساس خوبی برام داشت خاطره ایجاد می کرد.خاطره درذهن ذخیره میشه ورفتار ما روکنترل می کنه وتحت تاثیر موضوعی که درذهن ما ذخیره شده رفتار ما شکل میگیره وایجاد واکنش احساس دربرابر اطلاعات ذخیره شده در ذهن ،خاطره ان موضوع را درذهن برای ما بوجود می اورد وبرای خودش خیال پردازی می کنه وداستان سرایی و تکرار رفتار هیجانی برگرفته از خاطره ومانع لاغر شدن ورسیدن به تناسب اندام.
   خاطره در ذهن می ماند که ما به محض رسیدن به چیزی که ازان خاطره داریم دوباره تداعی شده وتکرار رفتار برای ما بوجود میاید . مهمانی دادنهای من خاطرات خوب سفره رنگین باغذاهای متنوعی وطعمهای خوبی برایم بجا گذاشته وهمینطور غذاپختن درخانه برای عزیزانم که هرکدام سلیقه غذایی به خودشان رادارند باعث پخت غذاهای متنوع خوش طعم ورنگ بورو رو دارند که همین خاطرات لذت بردن از غذا خوردن و خوردن بیشتر رودرمن ترغیب میکرد.چون خاطره غذا وخوردن در ذهن ما ذخیره شده وباعث اضافه وزنمان شده .راه چاقی ما اطلاعات ذخیره شده درذهنمون هست پس راه برگشت به لاغری همان راه رفتن به چاقی یعنی ازطریق ذهن هست .
   زمانی که برای رسیدن به لاغری از الگوهای نادرست استفاده می کردیم وبا رژیم گرفتن وترس از خوردن ویا نخوردن وکم خوردن برای خودمحدودیت ومحرومیت غذا وخوردن را بوجود می اوردیم وبعد از اینکه روشها را کنار گذاشته دوباره چاق می شدیم خاطراتی با احساس بد ورفتار غلط را در ذهنمان بوجود اوردیم که چاقی بیشتر را دربر داشت .ان چیزی که بادیدنش احساس در مابوجود می اورد ودر ذهن ذخیره می شود خاطرات است . انچه که در زندگی روزمره هر روز می بینیم وبرایمام احساس دارد همه خاطره هست .دیدن هرچیز اطلاعات واگاهیهای درست یا غلط به مغز ما میدهد که براساس ان اطلاعات واگاهیها میتوانیم در مورد هرچیز تصمیم بگیریم .پس اثر چگونگی خاطرات در تصمیم گیری وتعیین روند زندگی ما بسیار حائزه اهمیت می باشد .     
   خاطرات موجود در ذهن ممکن است با احساس خوب یا بد در ذهن ذخیره شده باشد
   فشار برجسم وروح برای لاغر شدن با روشهای نادرست که احساس وخاطره بدی نسبت به لاغری را در ما بوجود اورده خستگی وناامیدی وتصمیم به ادامه ندادن مسیر لاغری را به ما میدهند .چون مغز برای تصمیم گیری از خود اراده ندارد ودر مورد هرچیز براثر اگاهی درست یا نادرستی که با دیدن وشنیدن به او بدهیم براساس ان اطلاعات عمل می کند و تصمیم می گیرد .وقتی ما فکر می کنیم ، درواقع ان خاطرات یا اطلاعات دیده یا شنیده شده ویا تجربیات مابا برخورد بادیگران درمغز ما مرور می شود .🏵باسلام گام ۱۷ : تاثیر خاطرات برچاق شدن
   باتشکر از شما استاد هرروز مطلبی رو بیان می کنید که اصلا فکرشرو هم نمی کنیم که چقدر در چاق شدن اثر دارد وچه بهتر که مرحله به مرحله بیان می کنید وذهن مارو اماده تر برای پذیرش رفتار صحیح همراه با ارامش واطمینان راهی که برای تناسب انتخاب کردیم باز هم متشکرم .
   همه مسیر چاقی ما که کلا خاطره است اگه نبود که چاق نمی شدیم .خاطره لذت طعم وبو وعطر ومزه غذاهای خانگی ویاسنتی ویا فست فودها ،خاطره غذا خوردنها درتفریحات ومسافرت و دورهمی ها ومهمانی دادن ومهمانی رفتن وجشن وعروسی که چقدر بالذت وعشق به غذا ، می خوردم و اصلا سیری تا مزه بود معنی نداشت .دیدن وخوردن غذاها درموقعیتهایی که احساس خوبی برام داشت خاطره ایجاد می کرد.خاطره درذهن ذخیره میشه ورفتار ما روکنترل می کنه وتحت تاثیر موضوعی که درذهن ما ذخیره شده رفتار ما شکل میگیره وایجاد واکنش احساس دربرابر اطلاعات ذخیره شده در ذهن ،خاطره ان موضوع را درذهن برای ما بوجود می اورد وبرای خودش خیال پردازی می کنه وداستان سرایی و تکرار رفتار هیجانی برگرفته از خاطره ومانع لاغر شدن ورسیدن به تناسب اندام.
   خاطره در ذهن می ماند که ما به محض رسیدن به چیزی که ازان خاطره داریم دوباره تداعی شده وتکرار رفتار برای ما بوجود میاید . مهمانی دادنهای من خاطرات خوب سفره رنگین باغذاهای متنوعی وطعمهای خوبی برایم بجا گذاشته وهمینطور غذاپختن درخانه برای عزیزانم که هرکدام سلیقه غذایی به خودشان رادارند باعث پخت غذاهای متنوع خوش طعم ورنگ بورو رو دارند که همین خاطرات لذت بردن از غذا خوردن و خوردن بیشتر رودرمن ترغیب میکرد.چون خاطره غذا وخوردن در ذهن ما ذخیره شده وباعث اضافه وزنمان شده .راه چاقی ما اطلاعات ذخیره شده درذهنمون هست پس راه برگشت به لاغری همان راه رفتن به چاقی یعنی ازطریق ذهن هست .
   زمانی که برای رسیدن به لاغری از الگوهای نادرست استفاده می کردیم وبا رژیم گرفتن وترس از خوردن ویا نخوردن وکم خوردن برای خودمحدودیت ومحرومیت غذا وخوردن را بوجود می اوردیم وبعد از اینکه روشها را کنار گذاشته دوباره چاق می شدیم خاطراتی با احساس بد ورفتار غلط را در ذهنمان بوجود اوردیم که چاقی بیشتر را دربر داشت .ان چیزی که بادیدنش احساس در مابوجود می اورد ودر ذهن ذخیره می شود خاطرات است . انچه که در زندگی روزمره هر روز می بینیم وبرایمام احساس دارد همه خاطره هست .دیدن هرچیز اطلاعات واگاهیهای درست یا غلط به مغز ما میدهد که براساس ان اطلاعات واگاهیها میتوانیم در مورد هرچیز تصمیم بگیریم .پس اثر چگونگی خاطرات در تصمیم گیری وتعیین روند زندگی ما بسیار حائزه اهمیت می باشد .     
   خاطرات موجود در ذهن ممکن است با احساس خوب یا بد در ذهن ذخیره شده باشد
   فشار برجسم وروح برای لاغر شدن با روشهای نادرست که احساس وخاطره بدی نسبت به لاغری را در ما بوجود اورده خستگی وناامیدی وتصمیم به ادامه ندادن مسیر لاغری را به ما میدهند .چون مغز برای تصمیم گیری از خود اراده ندارد ودر مورد هرچیز براثر اگاهی درست یا نادرستی که با دیدن وشنیدن به او بدهیم براساس ان اطلاعات عمل می کند و تصمیم می گیرد .وقتی ما فکر می کنیم ، درواقع ان خاطرات یا اطلاعات دیده یا شنیده شده ویا تجربیات مابا برخورد بادیگران درمغز ما مرور می شود .🏵بعنوان مثال اگه با کسی به مسافرت رفته باشیم ورفتار ناپسندی انجام دهدکه باعث ازردگی همه شده باشد خاطره رفتار بد شخص وشخصیت او درذهن همه ذخیره شده وهروقت که دوباره می خواستند دورهمی باهم به سفربروند همینکه اسم ان شخص برای همراهی در سفر می امد یکی دوتا از دوستان می گفتند ما چون او هست نمی اییم با اینکه دیگران می گفتند به او تذکر دادیم ورفتارش دیگر تکرار نشده اماخاطره بد رفتار ان شخص باعث واکنش رفتاردوستان دربرابر رفتار بد او باعث تصمیم گیری دوستان برای همراه نبودن و زدگی دوستان دیگر از سفر کردن بااوشد.اطلاعاتی را که دوستان در رابطه با رفتار ان شخص به ذهنشان داده بودند موجب تصمیم گیری ذهن شده بود.
   همه افراد براساس اطلاعاتی که درمورد غذا دارند از انها برای خوردن استفاده می کنندوبراساس ان غذا و اطلاعات قبلی که از ان غذا ،تصمیم به خوردن ورفتار با ان غذا می کنند .مثلا موقعی که مهمان داشتم خاطره دورهمی با چندین رقم غذای خانگی وسنتی باقالی پلو با گوشت وزرشک پلو با مرغ وسوپ وکوفته هلو و…..همراه مخلفات سالاد ودوغ ونوشابه وحلوا وژله را در هروقت که این غذاهارو درست میکردم خاطرا خوب ولذت بخش دورهمی وطعم ورنگ وبوی غذا واکنش رفتار خوردن من را برای بیشتر خوردن ترغیب میکرد که اگر بعضی از این غذاها رو برای کسی که درشهردیگر زندگی می کند درست بکنیم شاید اصلا باان غذا اشنایی نداشته باشد واصلا ان را نخورد ودوست نداشته باشد چون خاطره ای از اطلاعات مربوط به غذا ندارد وپس واکنش رفتار غذایی هم نسبت به ان غذا ندارد.علت دیگر واکنش رفتاری زیادخوردن ولذت از خوردن درما ممکن است تصویرهای غذا ویا برنامه ها وسایتها وکانالهای اشپزی است که از انها استفاده می کنیم ویا تعریفهای با اب وتابی که کسی از غذایی خاص می کندویا غذاخوردن دررستورانهای متفاوت وتنوع غذاهاشون همان خاطراتی است که اطلاعات مربوط به ان غذا در ذهن ما ذخیره شده و باعث واکنش رفتاری میل به خوردن وزیاد خوردن را درما افزایش می دهد .بااینکه میدانیم وبیان می کنیم که ژله ها وحلواها و روغن زیاد برنج وسرخ کردنیها برایمان مضر است ولی باز هم از انها می خوریم چون ذهنمان برای هر غذایی کلی به به وچه چه وتعریف داشت وبراساس همین اطلاعات عمل میکرد وما کنترل برخوردن نداریم و نام این بیش از اندازه خوردن را مثل افراد چاق اشتهای خوردن می گذاریم. اشتها را خودمون با واکنش رفتارذهنیمان از غذا براساس اطلاعات وخاطراتی که ازماده غذایی درذهن داریم بوجوداوردیم . بهانه هایی مثل تحریکات عصبی ناراحتی تیروئد مهمانی سفر   دورهمی   جشن و…… راهم علت داشتن اشتها برای پوشاندن پرخوری خود قرار می دهیم .اما باید برای رسیدن به تناسب به وسیله ذهن به دونکته توجه کرد  ۱– تغییر عادت خوردن براساس خاطرات      ۲— تغییر خاطراتمون درباره غذا
   برای لاغر شدن باید در ذهنمون ارتباط بین خاطرات و اطلاعات از قبل درمورد غذا را با خوردن ازبین ببریم ومانند افرادمتناسب به جایی برسیم که بدون مراجعه به خاطراتمون درمورد غذا راحت غذا بخوریم وواکنشی نسبت به غذا نداشته باشیم .البته اشکال نداره بعضی غذاهارو دوست داشته باشند ای امر طبیعی است اما همان غذای مورد علاقه شان را هم به اندازه می خورند.برای تغییر درخاطراتمون در مورد غذا باید ببینیم رفتارمون براساس چه خاطره ای واکنش زیاد خوردن رانشان می دهد خاطره اداب و رسوم  سنت      فرهنگ    ملیت     باورهای مذهبی     تعارفات      موقعیتهای اجتماعی و…….. کدام است .مثلا در جشن ،شام کامل خوردیم بعداز شام کیک جشن را می اورند وما با اینکه سیر هستیم می خوریم.باید درمدت معین رفتار غذایی خود را بررسی کنیم وواکنش رفتار خود را نسبت به غذا براساس خاطرات ذهنی شناسایی کنیم .باید سعی در کم رنگ تر کردن این خاطرات کردواگاه به خوردن براساس اطلاعات خود باشیم تا نتیجه ان درجسم ما بصورت لاغری نمایان شود🌹وقت غذا خوردن نباید به خاطرات ان غذا وداستانهایی که درمورد غذا در ذهنمان نوشتیم فکر کنیم .برای این کارباید حتما به تمرینات عمل کنیم چون بدن ما براساس خاطراتی که ازهرچه دارد شکل نمی گیرد بلکه براساس عملکردورفتارما شکل میگیردبنابراین بایداموزشهارادرزندگی هرروز به صورت عملی انجام داد .خاطرات در ماندگاری احساس بسیار موثراست .تکرار خاطرات بخصوص خوب باعث بوجودامدن حس خوب وتغییر رفتارما می شود.تکرار خاطرات خوب خوردن ،درچاق شدن ما موثر است ولزوما بوجود اوردن وتکرار خاطرات لاغری برای متناسب شدن به ما کمک می کند تا راحت تر وبهتر لاغر شویم .ذهن افرادچاق پراست از خاطرات چاقی باید انها را پاک کرد تالاغر شد وتا انها از بین نرود نمی توان لاغر شد که این کار فقط از طریق ذهن باید انجام شود .وقتی ما خاطرات مربوط به شکست خوردن از راههایی که برای لاغر شدن رفتیم وبه نتیجه نرسیدیم وان روشها را رها می کردیم وهرچه بیشتر تلاش میکردیم باز به نتیجه نمی رسیدیم رامرور می کنیم درواقع دوباره به چاق شدن فکر می کنیم و ذهنمان رااز لاغری دور می کنیم واشتیاق به لاغر شدن درخود راکم رنگ تر می کنیم .
   توجه داشته باشیم خاطرات ذخیره شده در ذهن ما درهمه جنبه های زندگی ما موثراست بخصوص در رفتار باطرافیان و واکنش رفتاری مادربرابر اتفاقات افتاده وتصمیم گیری ما در مورد هر مسئله در زندگیمان .
   خاطرات رفتارهای چاق کننده هم همین اثر را دارد یعنی هرچه رفتارهای چاق کننده ما بیشتر می شده حرکت وعملکرد ما برای چاقی بیشتر شده وما چاق تر می شدیم وهرچه از زمان چاقی ما بیشتر گذشته باشد به علت مرور وعمل به خاطرات چاقی ما چاقتر می شدیم .
   وقتی ما می خواهیم افکار چاقی را به لاغری تصحیح وتغییر دهیم وهمینطور خاطرات لاغری راهم در ذهنمان مرور می کنیم و همزمان با این افکار اموزش لاغری رامیبینیم ترس ونگرانی از لاغر نشدن درما بوجود می اید وما لاغر نمی شویم .وقتی درمسیر لاغری با ذهن حرکت کردیم نباید ترس از لاغر شدن داشته باشیم چون این ترس اشتیاق وانگیزه ما را برای لاغر شدن درما ازبین می برد.پس باید از همان روش ذهن که چاق شدیم لاغر شویم .
   درروشهای چاق کننده ذهن تمرکز وتوجه ما به چاقی است زیرا در این روش اول وزن گیری می شویم بعدمحدودیت دراستفاده موادغذایی برای لاغر شدن را داریم وطبق برنامه مشخص نوع ومیزان غذا خوردن ما تعیین می شودوبا روش ورزش وتحرک زیاد سوخت وساز بدن بالا رود ودرمدت کمتری لاغری بیشتری ظاهرشود که همه این دستورالعمل ها باعث چاقی بیشتر ما می شود.
   فقط با تغییر وتصحیح عادتها ورفتارهای چاق کننده می توان عادتها ورفتارهای لاغر کننده را ایجاد کرداما اگر هنوز خاطرات چاقی در ذهن را تکرار ومرور کنیم ما نمی توانیم عادات ورفتار چاقی را تغییر دهیم به همین علت هست که خسته می شویم ودست از تلاش برای تصحیح رفتار چاقی ورفع چاقی ولاغر شدن بر می داریم و باتکرار این رفتارها چاق تر می شویم.چون خاطرات چاقی به وسیله افکار ورفتاردر ذهن ما ذخیره شده وما برای لاغر شدن سعی در اصلاح رفتار وافکار چاقی می کنیم ولی توجهی به وجود خاطرات وافکار چاقی که باید انها اصلاح شوند نداریم به همین دلیل وقتی ان روشها را کنار می گذاریم خاطرات باز برگشته ویاداوری شده ودوباره رفتار چاق کننده تکرار وچاقی ما باز شروع می شود.
   در روش لا غری با ذهن رفتار وافکار چاق کننده ازبین نمیروند بلکه شناسایی وتصحیح شده وافکار ورفتار جدید جایگزین می شوند درنتیجه افکار جدید رفتار جدید را به همراه دارد وبه مرور زمان با تمرین واستمرار رفتارهای لاغر کننده با احساس خوب درشما تمایل به خوردن در شما تغییر می کند ویا اشتهای قبلی خود راندارید🌷واین تغییر رفتار براساس افکار جدید بوجود امده است .با ایجاد افکار جدیدی رفتار جدید در ما شکل می گیرد وخود بخود خاطرات لاغری در ذهن ما شروع به شکل گیری می کند چون به مرور که رفتارهای متفاوتی نسبت به قبل انجام میدهیم واکنش های ماهم نسبت به قبل تغییر می کند ورفتار جدید خاطرات بوجود می اید .وقتی خاطرات جدید ایجاد شد در ذهن ما فرمولهای لاغری جدید تشکیل میشه وروند لاغری شروع می شود .
   درواقع افکار لاغر کننده +رفتار متناسب شدن +خاطرات لاغری=لاغری   
   اطلاع ذهن از مسیر لاغر شدن بسیار مهم تراست ازمیزان وزن کم کردن .زیرا وقتی ذهن از مسیر لاغر شدن اگاه باشد با ارامش واطمینان بیشتری دراین مسیر قدم می گذارد وحرکت می کند وبه جای تمرکزبرنتیجه نهایی که رسیدن به تناسب ولاغری است توجه وتمرکز خودرابرای استفاده ازمحتوای اموزشی وانجام تمرینات می گذارد .استفاده از محتوای اموزشی وانجام تمرینات اساس وقدم اول برای ایجاد افکار لاغر کننده در ذهن نا خوداگاه است .برای متناسب شدن مهمترین چیز تغییر واصلاح افکار ورفتار چاق کننده به لاغرکننده است که باید با اشتیاق وانگیزه وتداوم درتغییرکردن انجام شود .دیدن تصاویر شگفتی سازان که از مسیر لاغری با ذهن استفاده کردند وبه رویای لاغری خود رسیدند باعث مرور خاطرات لاغری وحس توانمندی برای لاغر شدن درافرادچاق را بوجود می اورد که من هم میتوانم لاغر شوم .🌻

   ازخدا بابت همه چیز متشکرم واز شما استاد گرامی نیز سپاسگزارم .🖐🖑

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/27 02:48
   مدت عضویت: 355 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 832 کلمه

   به نام خدای زیبایی‌ها.
   ذهن من مملو از خاطرات چاقی است. این خاطرات به سه دسته تقسیم می‌شوند:
   ۱. دسته اول خاطرات دوران چاقی و بی‌خیالی از رژیمهای غذایی است. بخش مهمی از تمام خاطرات خوب مثل جشن‌ها، مهمانی‌ها، مسافرت‌ها، پارک، سینما، کوه رفتن، طبیعت‌گردی، خوردن و غذا است و به طور کلی در ذهن من کیفیت و میزان لذت از این اتفاقات با کیفیت تغذیه، خوراک و پذیرایی در آن ارتباط مستقیم دارد. در این دسته از خاطرات، خوردنی‌ها عامل شادی و نشاط هستند که ذهن به دنبال تکرار این نشاط به وسیله این خوردنی‌ها است.
   ۲. دسته دوم، خاطرات دوران رژیم و محدودیت‌ از خوراکی‌ها و غذاهای مورد علاقه و رنج و سختی ناشی از آن است. رژیم‌های غذایی باعث افزایش محبوبیت بیشتر و پررنگتر شدن خاطرات غذاها و خوراکی‌های محبوبم در ذهن من شده است، چراکه به علت محدودیت رژیم هر روز و هر ساعت با حسرت و یا با ترس به آنها فکر کرده‌ام و آنها را در ذهنم پررنگتر کرده‌ام و مثل محبوبی که از آن دورم، علاقه و اشتیاق من برای این غذاها و خوراکی‌های ممنوعه افزایش پیدا کرده است.
   ۳. دسته سوم خاطرات دوران بعد از رژیم است. این خاطرات شامل روزی سه بار رفتن روی ترازو و مشاهده عدد رو به صعود روی ترازو است و بعد فکر کردن به اینکه این افزایش وزن حتما به دلیل خوردن غذاها و خوراکی‌های چاق‌کننده ممنوعه است. در نتیجه نه تنها هر روز این غذاها را می‌خوردم، به آنها فکر هم می‌کردم و باز هم تصویر این خوراکی‌ها و ترس از آنها در ذهن من پررنگتر میشد. بخش دیگری از خاطرات این دوران، شکست در برابر کاهش وزن است. تکرار این شکستها این باور را در ذهن من ایجاد کرده بود که من در برابر کاهش وزن ناتوان هستم و چون پذیرفتن مسؤلیت شکست بسیار تلخ و دشوار است، هر دفعه مسؤلیت این شکست را به عهده عوامل چاقی مانند ارث، سوخت و ساز پایین، کارمندی، کم تحرکی و…. می‌گذاشتم و به این ترتیب نقش عوامل چاقی را هم در ذهنم پررنگتر می‌کردم. با افزایش این شکستها، امید و شور و اشتیاق برای لاغر شدن نیز کاهش می‌یافت و سرعت چاق شدن در من بیشتر میشد.
   به نظرم خاطرات چاقی از دو طریق مانع لاغری می‌شوند:
   ۱. با یادآوری لذت خوردن و رنج محرومیت از خوردن، مانع از کاهش حرص و ولع خوردن می‌شوند.
   ۲. با یادآوری خاطرات شکست و ناتوانی از لاغر شدن، ترس و نگرانی از لاغر شدن را ایجاد می‌کنند و درنتیجه باعث کاهش اشتیاق و انگیزه برای استمرار و حرکت در مسیر لاغری با ذهن می‌شوند.
   فکر می‌کنم یکی از دلایلی که افراد چاق با دیدن غذا و یا استشمام بوی غذا برای خوردن تحریک می‌شوند، همین خاطرات چاقی است. مثلا شما از کوچه‌ای رد می‌شوید و از خانه‌ای بوی قرمه‌سبزی استشمام می‌کنید و یا اینکه فردی را در حال خوردن قرمه‌سبزی می‌بینید، در اصل شما با دیدی و یا بوییدن غذا نمی‌توانید تشخيص دهید که آیا این قرمه‌سبزی خوشمزه و مطابق ذائقه شما هست یا نه، ولی این تصویر و بو بلافاصله خاطرات قرمه‌سبزی‌های خوشمزه و دلچسبی که خورده‌اید را زنده می‌کند. در این حالت اگر به قرمه‌سبزی دسترسی داشته باشید فرمان خوردن صادر می‌شود و اگر به قرمه‌سبزی دسترسی نداشته باشید برای خاموش کردن هوس قرمه‌سبزی به خوراکی‌ها و غذاهای دیگر پناه می‌برید و چون این غذاها در ذهن شما جایگزین قرمه‌سبزی نمی‌شود، شما برای خاموش کردن این هوس همچنان به خوردن ادامه می‌دهيد. درصورتیکه افراد لاغر چون به غذا اهمیت چندانی نمی‌دهند و موضوع مهمی در زندگی آنها نیست، بنابراين خاطره چندانی از غذاها در ذهن خود ذخیره نکرده‌اند. شما اگر از یک فرد لاغر بپرسید چه غذایی دوست دارد بلافاصله یک یا دو غذا را نام می‌برد ولی اکثر افراد چاق همه غذاها را دوست دارند و نمی‌توانند بین آنها انتخاب کنند. اسم هر غذایی را ببرید با آب و تاب برای آن یک سناریوی جذاب می‌گویند.
   برای مقابله با خاطرات چاقی، باید خاطرات لاغری برای ذهن ایجاد کرد و با تکرار آن، خاطرات لاغری را در ذهن پررنگتر کرد. به نظرم مثلا می‌توان با مشاهده نتایج شگفتی‌سازان، خواندن نوشته‌های این عزیزان و گوش دادن به صحبت‌های آنها، خاطره شکست در لاغری و ترس از لاغر نشدن را در ذهن کمرنگ‌تر کنیم. با مشاهده افراد لاغر و متناسب در لباسهای زیبا و تصویرسازی ذهنی از خودمان با اندام متناسب‌ در آن لباسها، تصاویر لذت‌بخشی از اندام متناسب خودمان در ذهن ایجاد کنیم. به تغییرات رفتاری و احساسی خود توجه کنیم و با تشويق کردن خودمان و تکرار رفتار درست، حس خوب ناشی از این رفتارهای درست غذایی را در ذهن پررنگتر کنیم.
   افکارلاغرکننده + رفتار لاغرکننده + خاطرات لاغرکننده= لاغر شدن
   استفاده از آموزش‌های لاغری با ذهن و انجام تمرینها، افکار لاغرکننده ایجاد می‌کند. تبدیل آموزش‌ها به عمل در زندگی و تکرار آن، رفتار لاغرکننده به وجود می‌آورد. توجه به نتایج شگفتی‌سازان، توجه به تغییرات خودمان و تشویق رفتارهای درست غذایی و توجه به اندامهای زیبا و تصور کردن خودمان در اندام متناسب و لباسهای زیبا نیز خاطرات لاغرکننده ایجاد می‌کند.
   درنهایت به راحتی و سادگی لاغر خواهیم شد و به حق طبیعی تناسب اندام خواهیم رسید.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   shine bright like a sky
   1399/11/26 01:32
   مدت عضویت: 447 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 720 کلمه

   💫سلام سلام💫
   هیچوقت فکر نمیکردم که مسافرت آدمو چاق کنه، اتفاقا برعکس فکر میکردم، چون تو مسافرت میرفتم اینو اونور و سرم گرم بود کمتر میخوردم. فکر نمیکردم که زمان عید آدمو چاق کنه، همیشه میخوندم که بعد عید شروع میکنن به رژیم و از این قبیل حرفا. خودم به شخصه خوراکیایی که موقع عید دیدنی میدادن و دوست نداشتم. مثلا آدم چای خوری نیستم و نمیخوردم، میوه خیلی دوست ندارم، آجیل هم فقط بعضی مغزیجات و دوست دارم، شیرینی هم فقط بعضی مدل ها. پس کلن چیز زیادی نبود که بخوام بخورم. بعدشم دلم دیگه جا نداشت که پشت سر هم بخواد از این خونه به اون خونه خوراکی توش جا شه. البته ما خیلی هم عید دیدنی نمیرفتیم. موقع مهمونی و مراسمات ، خوردن و تفریح ندونستم. مگر اینکه چیز خیلی خوشمزه ای باشه. ولی بوده زمان هایی که دختر عمو یا دختر داییم میومدن خونمون و منم خوشحال بودم، و برای پذیرایی و اینکه یه کاری کنیم، کمی بیشتر میخوردم. موقع ماه رمضان هم چون تعداد وعده های غذایی کم میشه و گشنگی میکشیدم فکر میکردم که لاغر میشم اون زمان😶😶 تعدادی از غذا و خوراکی بود که دوست داشتم و بیشتر میخوردم. مثل چیپس، تا وقتی که بسته اش تموم نمیشد خیالم راحت نمیشد😂🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ البته این تنها خوراکیه که از بچگی خیلی دوست دارم. فقط چیپس میخوردم. غذاهای دیگه هم، ماکارونی، سیب زمینی، کیک و شیرینی، و چندتا دیگه که یادم نیست.
   هیچوقتم فکر نکردم که اشتهام زیاده.🤔
   بیشترین پرخوری که داشتم و اونم از دستی خودم میکردم، همین چند ماه پیش بود، چون بهم میگفتن که چاق شدی چیکار کردی و اینا. منم سعی میکردم که رژیم بگیرم و ورزش کنم و وقتی میدیدم اونقدر که باید کم نمیکنم عصابم از خودم خورد میشد و میگفتم که دیگه من قرار نیست مثل قبلا لاغر باشم و قراره تا آخر عمر همینطور چاق بشم تا بترکم، بعد میگفتم حالا که هرچی من کم میخورم لاغر نمیشم پس چرا خودم و عذاب بدم. پس میرفتم یه عالم خوراکی و غذا به زور میخوردم. درحالی که حالم بد میشد ولی بازم میخوردم. همیشه فکر میکردم آدم یه عالم شیرینی بخوره چی میشه، و یه جعبه شیرینی میزاشتم رو پام و میخوردم، یا کیک تولد و همین جور قاشق میزدم و میخوردم، یا به زور برنج و ماکارونا میچپوندم تو دهنم، یا ۳، ۴تا کیک پشت سر هم، و این چیزا. و میدونین، بیشترش بخاطر این بود که حرص داشتم، چون خودمو بعد از رژیم خیلی سختم محدود کردم و اونموقع سنم کم بود، براهمین کلن تنظیمات خوردنم خیلی بهم خورده بود و چندین سال هیچوقت دل سیر یه غذایی و نخورده بودم و همیشه گشنه بودم. عادت غذایی خیلی بدی داشتم. عذا کم میخوردم و به جاش هله هوله میخوردم. اصن نمیدونم چیکارم بود، بقیه و میدیدم که مشکلی با خوردن ندارن و منم نمیدونستم چطوری باید مثل بقیه غذا خورد. خوددرگیری داشتم کلن.🤧 الان بیشترین چیزی که خوشحالم کرده اینکه عادت غذا خوردنم بهتر شده و به قول خودم مثل آدم میخورم، البته فکر نمیکنم هنوزم خیلی درست باشه. مثلا میوه و سبزی دوست ندارم و این مشکلات گوارشی برام درست کرده. نمیدونم آیا بقیه هم هرروز میوه و سبزی میخورن یا نه نمیدونم آیا فقط منم که مشکل دارم یا نه، میوه و اگه بخورم برام حکم دارو و دوا داره و ازش لذت نمیبرم. ولی یه چندتایی میوه دوست دارم. مثلا موز.
   خودمم نمیدونم چیشد که اینجوری شد. قبلا چطوری بودم من؟🤔 تازههه مامانم میگفت که قبلا اصن کیک و بیسکویت و ساندویچ و خیلی چیزا رو نمیخوردم و اونم میموند که چی برای مدرسه ام بزاره. 🙁 خاطرات چاقی باعث میشن که احساس بدبختی کنم. اینکه مثل بقیه آدما نبودم و هیچوقت از چیزی که خوردم لذت نبردم و عذاب وجدان راحتم نزاشته. هیچوقت نتونستم با خیال راحت چیزی بخورم که نگران چاقی نباشم. با همه ی این مشکلات هیچوقت چاق نبودم و این چند ماه پیش وزنم داشت همینطور زیاد میشد. درسته که همه اینجا نقاط مشترک زیاد داشتن. ولی بازم من حس میکنم کمی متفاوت از بقیه بودم. نمیدونم واقعا. چون از توضیحات استاد و دوستان خیلیاشو من نداشتم یا اینکه جور دیگه ای بوده. و هیچوقت خودمو به عنوان یه آدم چاق قبول نکردم. الانم نکردم. الان جزء یه آدم معمولی که نه اونقدر چاقه و نه اونقدر لاغر هستم و متناسبم نیستم. ایشالا اون روزی که اندام متناسبمه برسه.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   abolhasanefarzane1@gmail.comcom
   1399/11/26 01:03
   مدت عضویت: 338 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,009 کلمه

   سلام دوستان واستاد گرامی گام ۱۷واستادم درست ومنطقی میگه
   ما باید از همون راهی که چاق شدیم لاغر بشیم تا برای همیشه لاغر بمونیموهمه ما تجربیات چاق شدن وزیاد چاق شدن سریع چاق شدن را داریم وهمینطور تجربه تلاش کردن برای لاغر شدن وکماکان لاعر شدیم ولی دوباره برگشتیم سرجای اولمون وبهترین راه اینکه از همون طریقی که چاق شدیم لاغر بشیم
   ویکی دیگهداز مهمترین موضوعات برای لاغر شدن ما خاطرات هستن وخاطرات اتفاقاتی وتصویرهایی که ما در طی روز با اونها برخورد میکنیم واونها در ما احساس بوجود میارن حالا حس ترس حس ناراحتی خوشحالی و…ما اونهارو بعنوان خاطره در ذهنمون ذخیره میکنیم که ذهن ما هم پر از این خاطرات هستند واین خاطرات چجوری تو ذهن ما ذخیره شدن از طریق شنیدها دیدها گفتگو ها تجربیاتی که داشتیم ومتاسفانه همه شو خودمون ذخیره کرویم واگر در مورد چیزی اطلاعات اشتباه به مغزمون داده باشیم وبخوایم در مورد اون موصوع تصمیمی بگیریم مطمئن باشیم که تصمیم اشتباه میگیریم وذهن ما فقط طبق اطلاعاتی که ما از شنیدها و تجربیاتمون بهش دادیم عمل میکنه ما داریم اطلاعات قبلی مرور میکنیم وما فکر میکنیم که داریم فکر میکنیم ولی درواقع اطلاعات قبلیمونو مرور میکنیم وذهن ما بر اساس اطلاعاتی که قبلا بهش دادیم فکر میکنه وتصمیم میگیره ما بهش میگیم خاطرات وما باید در تمام جهات زندگیمون مواظب این خاطرات اشتباه باشیم امشب رفتم دکتر وجواب ازمایش نشون بدم بر اساس خاطرات دکتر قبلم همش استرس داشتم اما یکدفعه یادم اومد که به خاطراتم توجه نکنم وهمونحجا سریع برای خودم خاطات جدید ساختم که ای بابا ترس نداره ی ازمایشه دیگه نشون میدی وجوابشو میگیری وبا خودم گفتم من به خدا ایماندارم من لایق سلامتی هستم من بنده خدا هستم من در سیستم خدا هستم وبا خودم تو دهنم حرف زدم واین جمله هارو بعنوان خاطره جدید تو ذهنم ثبت کردم نمیدونم درست بوده یا نه ولی بمن ارامش داد واسترسم تموم شد حالا نقش خاطره در چاق شدن ما چیه هر انسانی نسبت به مواد غدایی که مصرف میکنه ی سری اطلاعاتی دارهدوهمیسه در برخورد با اون مواد غذایی بر اساس اون تصمیم میگیره ورفتار میکنه متاسفانه مثلا در کشور ما ایران پلو وماهیچه ی غذای تجملاتیه که وقتی مهمون ویژه داریم براش درست میکنیم البته اگه بشه درست کرد بعد ی سری اطلاعاتم داریم که به به چه غذای لذیذیه چقدر اعیونیه چقدر خوشمزهست مخصوصا اگه چرب وچیلی باشه و…وووقتی این اطلاعاتو به مغذمون میدیم وما در برابر این غذا قرار میگیریم خود بخود زیاد میخوریم چون ما ایرانیها تفریح که نداریم وغذا خوردن جزو تفریح خودمون بحساب میاریم وباید این عادت زشت وناپسند تغییر بدیم در شان ما نیست با غدا تفریح کنیم پس طبیعیه که ذهن ما در برابر غدا وکنش نشون بده وافراد چاق در مورد‌خیلی از غداها اطلاعات کاذبددر ذهن خودشون ذخیره کردن اطلاعاتی که مربوط به تفریح ولدت میشهدوچون این اطلاعات با احساس مت درگیر میشه باعث میسهدما هیچ کنترلی بسبت به غذا خوردن نداشته باشیم ادمهای چاق برای هر غذایی کلی داستان دارن وفکر میکنن که اشتهاشون زیاده اما اشتها ی واکنش ذهنی کا ما ایجادش کرویم وما باید سعی کنیم که بتونیم تغئر بدیم این اطلاعاتو وقتی میخوایم غذا بخوریم فکر نکنیم در مورد غدا وبرای چجوری خوردنشم نقشه نکشیم مثل افراد متناسب غذا بخوریم بدون توجه کردن به نوع غدا ومقدار غذا بخوریم فقط هواسمون به پیام گرسنگی با سیری باشه سخته ولی امکان پذیره باید هر روز به وضعیت جسمی خودمون توجه کنیم ما برای چاق شدن زحمت نکشیدیم دوره شرکت نکردیم وزجر کشیدیم واینها باعث میشن که ما فکر کنیم که نمیتونیم لاغر بشیم ما خیلی راحت چاق شدیم وخیلی راحتم لاغر میشیم فقط اگاهیهاییکه استاد میگه رو باید باید به عمل تبدیل کنیم خاطره من از چاق شدنم یعنی یکی از خاطراتم من ۳سال پیش پیش دکتر رفتم گفت تیروئید کم‌کار داری ومنم شنیده بودم که ابن نوع تیروئید باعث چاقی میشه خدا شاهده که ۱۰۰روز قرص داشتم که ناشتا باید میخوردم ومن هر روز چاقتر میشدم وروند چاقی من سریتر شده بود ودخترم میگفت مامان کی قرصت تموم میشه خیلی چاق شدی واما امروزم تمون قرص دوباره بهم داداما من با خیال راحت بدون استرس مصرف میکنم بدون اینکه فکر چاقی کنم چون استاد عزیزو گرامی من خیال منو راحت کرده که بدترین نوع اختلال تئروید در طی زمانی ۳۰ساب ۳تا۷کیلو میتونه به جسم فرد اضافه بشه که مال من ۳سالهووخاطرات چاقی درمن خیلی اثر منفی میذاره منو سنگین کرده رو اعصابم اثر گذاشته والان که مریص میشم ومیرم دکتر همش میگن مال اعصاب تا طوریکه گفتن باید دکتر مغز واعصاب بری و پیش مشاور بری اعتماد بنفس که هیچی اصلا نداشتم طوریکه اصلا خجالت میکشیدم بگم منم هستم دیگه جونم براتون بگه که خیلی تخریب شدم یک دفعه نشده که منو ببینن بگن عه لاغر شدی چکار کردی همش برعکس بوده واینها بعث شده بود که فکر کنم نمیتونم لاغر بشم واما الان با اطمینان پیش میرم بسوی لاغر شدن وفکر کرون در مورد لاغری چه حسی داره واقعا نشاط اوره شوق انگیزه لذت بخش امیدوار کنندهست وقتی من متناسب بشم چقدر خوبه لا خیال راحت میرم وبا اطمبنان میرم ونیگم سایز ۳۶ شلوار بدید دیگه لازم نیست دو ساعت وقت بذارم وشلوارهای متعددی رو امتحان کنم دبگه لازم نیست نگران باشم که ایا لباس اندازه من داره یانه دیگه شادم ارامش دارم احساسم خوبه درتمام جهات زندگی موفقم دیگه سبکم وراحت راه میرم دیگه نگران چسبیدن مانتو به بدنم نبستم دیگه تو خیابون بجای تمرکز روی لباسام زیباییهای دنیا رو میبینم ولذت دنیا رو میبرم دیگه از دست فروشم میتونم لباس بخرم چون به سایزم اطتینان دارم ومیدونم که حتما اندازم میشه ونگران این نیستم گه ایا اندازه میشه یانه نکنه تگ باشه نکنه نتونم استفاده کنم چوم خیلی لباس داشتم که اینجوری بود گذاشتم بیرون بلکن کسی بتونه استفاده کنه خلاصه لاغر شدن ارزوی منه ومن مطمینم که با تبدیل کردن اگاهیهای استادم به عمل حتما حتما متناسب میشم من نشم کی بشه حق منه که متناسب بسم من لایق متناسب شدنم منو خدا انتخاب کرده وهدایت کرده تا تو این مییر قرار بگبرم پس پیش بسوی متناسب شدن ومن با ابن تمرین یک گام دیگه برای متماسب شدن برداشتم من میتونم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/21 02:21
   مدت عضویت: 768 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 2,055 کلمه

   ما به هر طریقی که چاق شدیم باید متناسب بشیم و این طریق بدون بازگشت هست و دیدیم همه ی ما وقتی چاق شدیم نتونستیم لاغر بشیم و چاقتر هم شدیم (من که خیلی راحت و بدون دغدغه و روش خاصی و یا سختی و یا خوردن خاصی چاق شدم به همین راحتی چاق شدم پس حتما خیلی راحت و بدون هیچ کار خاصی هم لاغر میشم ) .
   بهترین راه برگشت از هر مقصدی به سمت مبدا
   برگشت از سمت مخالف همون مسیر هست (من از مسیر زیاد خوردن و پرخوری کردن چاق شدم و سمت مخالفش میشه کم خوری و زیاده روی نکردن و من بایداز این راه لاغر بشم و اما من با رژیم و ورزش خاصی پرخوری نکردم و حالا هم با رژیم و ورزش خاصی نمیخوام کم خوری کنم و تا یه سال پیش من چاقی رو یاد گرفته بودم و چاق شده بودم اما حالا مدتها هست میخوام لاغری رو یاد بگیریم و لاغر بشم من به راحتی و آهسته چاق شدم و حالا هم میخوام به راحتی آهسته لاعر بشم ولی میدونم که روند لاغر شدن خیلی سربعتر از چاق شدن هست چون جسم به سمت طبیعی بودن و اصلاح شدن و بهبود پیدا کردن حرکت میکنه و مشتاقتر هست و سرعتش بیشتر هست ).
   یکی از موضوعها که نقش خیلی زیادی در تصمیم های ما داره خاطرات ما هست و هر چیزی که در ما احساس ایجاد کنه به عنوان خاطره دخیره میکنیم یعنی چیز ی که در ما تغییر احساسی ایحاد کنه نه هر چیزی در ذهن ما ذخیره میشه مثال:من خودم چون در بارداری هام زیاد چاق میشدم و سنگین میشدم و هیچ لباسی در اون دوران بارداری به تنم نمیرفت و تا مدتها بعد از اون هم به تنم نمیرفت و حتی فعالیتهای روزانه ام رو به سختی انحام میدادم باعث شده بود که من از دوران بارداری خوشم نیاد و حالم بد بشه و تامدتها از هر زن باردار هم زیاد خوشم نمیومد و این بارداری در من تغییر احساسی ایجاد میکنهو من نسبت به بارداری خاطره دارم البته حالا بیشتر به جنبه های خوبش فکر میکنم و زیاد از سختیهاش یاد نمیکنم و یادم هم نمونده و به مرور زمان که هی دارم کمتر بهش فکر میکنم این خاطره هم برای من کمرنگتر میشه قبلا خیلی شدید بود پس باید با فکر نکردن به خاطرات اونها رو کمرنگ کنیم .
   اگر به تصمیم های خودتون توحه کنید میتونید تاثیر خاطرات رو ببینید و اگر در مورد موضوعی اطلاعات اشتباه بدیم مغز ما تصمیم اشتباه میگیره و مغز ما با شنیده ها و تجربه های ما تصمیم میگیره و خودش هیچ توانایی نداره (قبلا میگفتم فست فود خیلی خوشمزه هست پس مغز من یاد گرفته بود وقتی فست فود دیدیم زیاد بخورم ).
   فکر کردن ما مرور کردن اطلاعات قبلی ما هست .
   مثال استاد :اگر ما سالها قبل فقط شنیده باشیم فلانی رو به خاطر کار خلاف دستگیر کرده باشن و اگر حالا بگن همون فرد میخواد بیاد پیش شما اولین چیزی که میاد داخل ذهن شما خلاف کردن اون شخص هست و در تصمیم گیری شما بسیار تاثیر داره که نباید رفت و آمد کنیم و .. در صورتی که اون فرد خیلی تغییر کرده ولی ذهن شما بر اثر خاطره ای که از اون فرد داره تصمیم میگیره .

   پس ذهن ما بر اساس اطلاعاتی که بهش دادم تصمیم میگیره که اون اطلاعات رو بهش میگیم خاطره (مثال خودم :من به ذهنم گفتم من هر وقت برم سفر چاق میشم و یا در عید نوروز چاق میشم و یا در مهمانی و رستوران چاق میشم و یا در ماه رمضان چاق میشم ویا گفتم به خوردن فلان غذاها من چاق میشم و ذهنم بر اساس این اطلاعات من تصمیم میگیره من رو چاق می کنه و حتما هم چاق میشدم و همیشه از چند روز قبل از اون ماه و اون روز و و اون هفته ی خاص من این افکار رو مرور میکردم و میترسیدیم و تغییر احساسی رو در خوردم به وجود میاوردم با ترس شدید از ایام خاص و ِغداهای خاص برای ذهنم ثبت کرده بودم هر وقت در این ایام و موقعیتها بودم من رو چاق کن )
   هر فردی در اثر برخورد با مواد غذایی یه سری خاطرات در ذهنش مرور میشه مثلا با آوردن اسم قورمه سبزی ممکنه ما خیلی بیشتر بخوریم و به به و چه چه کنیم اما یه آدم خارجی اصلا ممکنه از بو و رنگش خوشش نیاد پس هر کس بر اساس افکاری که داره تصمیم میگیره(منم قبلا با اسم ساندویچ و فست و فود و اون پنیرهای کش دار و و چیپس و پفک و کرانچی با اون طعمهای مختلف چیپس و پفک های فلان مارک و کرانچی های تند و یا قورمه سبزیهایی که خوب جا افتاده باشه و تند هم باشه و فسنجون پر از مرغ و و چلو کباب و کلی از غذاهای دیگه در ذهنم یه سری خاطرات مرور میشد و همون باعث زیاد خوردن من میشد ) پس ذهنت برا اساس خاطره ای که از مواد غذایی داره تصمیم متفاوت میگیره و افراد چاق خیلی اطلاعات کاذب درموردغذا ها دارن و باعث شده فرد چاق هیچ کنترلی در خوردن خودشون نداشته باشن.حالا چطور این اطلاعات کاذب رو در ذهنمون دخیره کردیم با سناریو نویسی مثلا در مورد ته دیگ وای روغنی باشه و یا سیب زمینی هم باشه وقتی میبینمش تا ته اش رو میخورم و یا آبگوشت وای نگو اگر گوشت تازه باشه از شب بزاریم تو دیگ سفالی با نون سنگک باشه و این فرد به اندازه نیازش نمیخوره و افراد چاق برای هر غذا کلی داستان دارن و ذهن چون به اینها عمل میکنه هیچ وقت نمیتونه خودش رو کنترل کنه و همیشه گفتیم اشتهامون خیلی زیاد هست و انگار اصلا دست خودش نیست (در مورد سناریو نویسی منم خیلی داشتم ولی نمیدونستم این باعث چاقی من میشه و تازه با بقیه افراد چاق هم که در تماس بودم اوناا همیشه داشتن از سناریو های خودشون میگفتن و من همیشه بجز سناریوهای خودم در حال جمع آوری سنارییو از بقیه هم بودم و همین باعث شده بود در برخورد با مواد غدآیی من زیاد بخورم که همیشه میگفتم اشتهام زیاده و دست خودم نیست و من مقصر نیستم و نمیدونستم با حرف زدن و تعریف دادنهای در مورد غدا ها حرص،و ولع خوردن ما بیشتر میشه و در برخورد با اونها زیاده روی میکنیم )

   اشتها یه واکنش در برخورد با مورد مواد غذایی هست و به خاطر خاطرات ما از مواد غذایی هست (و من هم قبلا از خیلی مواد غذایی خاطره داشتم و پرخوری میکردم و زیاده روی میکردم و اما حالا سعی میکنم فقط به غذاها به عنوان یه ماده برای رفع نیاز جسمم نگاه کنم و نه هیچ چیز دیگه و خیلی با لذت بخورم که اون نیازم برطرف بشه و اگر گرسنه نباشم حتی اگر غذای مورد علاقه ی من باشه نمیخورم و میگم هر وقت گرسنه بودم میخورمش )
   تغییر خاطرات در مورد غذاها
   و تعییر عادت برا ساس خاطرات در خوردن
   اگر میخوای تا ابد متناسب بشی باید ارتباط بین خوردن و خاطرات رو از بین ببری و بدون خاطره با مواد غذایی برخورد کنی(من باید در خوردن چیپس و پفک روی خودم کار کنم و بدون خاطره و سناریو بخورم و در خوردن فست فود هم همین طور وقتی این غداها رو دیدیم خیلی عادی برخورد کنم و به اندازه بخورم و سیر بشم و من امروز همین کار رو کردم ساندویچ داشتم با پنیر و قارچ و من یه دونه خوردم و دیگه ادامه ندادم چون پیعام سیری رو گرفته بودم ولی خودم بگم کمتر هم میتونستم بخورم و من چند لقمه ی اخر رو اصافه خوردم و دقیقا میدونم به خاطر همین خاطره ی من از غدا بود که این کار رو کردم ولی اصلا ناراحت نبودم چون با گدشته ی خودم که دو یا بیشتر ساندویچ میخوردم حالا با یکی خییییلی سیر شدم تازه اضافه هم خوردم این خودش کلی پیشرفت هست و همینکه به تمام رفتارام آگاهم که کجا به چه دلیل زیاده روی کردم همین عالیه ولی بازم میخوام چند لقمه ی اصافه رو در آخر غدام نخورم باید هیچ خاطره ای نداشته باشم و تمام تمرکزم رو روی هدفم و نیاز جسمم بزارم )
   و متناسبها ممکنه یه غذایی رو بیشتر دوست داشته باشن ولی همون رو هم به اندازه نیازشون میخورن (بله نمونه اش خواهر خودم وقتی میگه من عاشق شیرینی هستم من تعجب میکنم یاد خودم میفتم که تعجب میکنم که من اگر عاشق چیزی باشم چه طور میخورم ولی این خواهر من بارها گفته فلان شیرینی رو میخوام و یا گرسنه هستم ولی وقتی اون شیرینی رو اوردن براش یا خریدین در حد یه نوک زدن میخوره و میگه دیگه نمیخوام و کلی دلیل میاره برای نخوردنش یا چرا خیلی شیرین بود یا اینکه چرا شیرینیهاش مونده بود یا اینکه چون خودم درستش کردم نمیتونم زیاد بخورم و خلاصه با کلی دلیل نمیخوره و برعکس ما چاقها کلی دلیل داریم که بخوریم وهمین خواهرم بارها گفته گرسنه هستم ولی در حد دو لقمه خورده گفته سیر شدم و نمیتونم بخورم واقعا در حد نیازشون میخورنو لذت میبرن و به هیچ عنوان پرخوری نمیکنن )
   .
   باید ببینی رفتارت بر اساس چه خاطر ه ای هست .
   بعصی رفتارهای ما به خاطر فرهنگ و آداب و رسوم ما هست مثلا سیر هستیم و غذای نذری رو آوردن و میگیم بخوریم چون تبرک هست و اضافه بر نیاز بدن میخوریم و خیلیها رو هم به خاطر سناریویی که از اونها داریم میخوریم باید این خاطره ها رو کمرنگ کنیم پس سعی کنید وقتی غدایی رو دیدی برای چگونه خوردن اون نقشه نکشید (بله من هم بارها شده سیر بودم اما غذای نذری بوده ویا غذایی بوده که خیلی از اون خاطره داشتم و به هزار دلیل خوردم و کلا همیشه با دلیلهای زیادی غدا خوردم ولی از وقتی که در سایت هستم تنها دلیل خودم رو برای خوردن گرسنگی میدونم نه هیچ چیز دیگه قبلا برای تفریح برای لذت بردن برای اسراف نشدن برای مفید بودن برای تقویت شدن برای رفع خستگی برای تست کردن برای اینکه پولش رو دادم برای اینکه سالی یه بار هست برای اینکه از فلان رستوران خاص هست برای اینکه در وعده ی بعدی غدا نیست برای اینکه فعالیتم زیاد بوده برای اینکه اشتهام زیاد هست و …. من همیشه زیاد خوردم بر عکس متناسبها مثلا دختر خودم وقتی نخواد بخوره اصلا تو فکر نیست چه غدایی هست ویا اینکه دیگه ممکنه گیرش نیاد و …)
   ما باید آموزشها رو به عمل تبدیل کنیم و بدن من بر اساس اطلاعاتی که من دارم شکل نمیگیره و اگر من کلمه به کلمه حرفهای استاد رو حفظ باشم بدن من تغییر نمیکنه پس باید حرفها رو به عمل تبدیل کنم چطور ؟(دو یا سه لقمه ی اضافه رو نخور چون همون اضافه مثل اشعال هست برای بدنت و جسم تو سطل زباله نیست که اشعال واردش کنی و اون رو پر از بیماری و مریضی میکنی و با هیچ کس از اطرافیانت در مورد غذاها بحث و گفت و گو نکن که حرص وولع پیدا کنی و هر وعده ای که سیر بودی نخور از روی عادت نخور چون جسمت نیاز نداره حتی اگر بقیه خوردن تو نخور و وقتی رفتی تفریح برای لدت بیشتر نباید غدا یا چیپس و پفک بخورم با آگاهی به نیاز گرسنگی جسمت به اون غدا بده من همین چند مورد رو بیشتر رعایت کنم بیشتر به حرفهای استاد عمل کردم ) .
   هر روز توجه به وضعیت جسمی داشته باشید و اشتیاق متناسب شدن رو داشته باشید و نمیدونید چقدر وقتی لاغر بشیم زندگیمون متفاوت هست(سبک و شاداب و جوان و زیبا و خوش لباس و شیک پوش و به روز و سلامت و پر از آرامش و آزادی و توانایی و اعتماد به نفس و روابط عالی و روحیه ی عالی و …. هستیم )
   .
   متناسب شدن حق ما هست اگر رفتارهای ما تغییر بکنن و ما باید طبیعی لاغر بشیم مثل چاق شدن که خیلی طبیعی چاق شدیم بدون زجر و سختی باید باشه

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1399/11/25 09:18
    مدت عضویت: 665 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 6 کلمه

    بسیار عالی خیلی استفاده بردم متشکرم

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/20 22:10
   مدت عضویت: 422 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 142 کلمه

   سلام من اصلا در خوردن غذا زیاده روی نمیکنم حالا چ غذای مورد علاقه ام باشه چ نباشه چ ب رستوران بریم یا جایی دعوت شده باشیم فقط این ک خیلی از کارهام اشتباه بوده مثلا ظهر یا شب خیلی میل ب ناهار و شام نداشتم ولی میخوردم یا عصرانه کنار همسر جان و بچه هام میخوردم در حالیکه نیاز بدنم نبود آنچنان میلی نداشتم الان فهمیدم همه ی اونها باعث چاق تر شدن من میشده الان الحمدالله همه ی اون اشتباهات و خیلی از کارهای اشتباه دیکه ای ک میکردم و کنار گذاشتم خیلی دوست دارم کلا شخصیتم بهتر از قبل باشه بعد روش زندگی کردنم رفتارم با خانواده ام و خیلی چیزهای دیگه ک استاد همه اش و دارن بهم آموزش میدن ممنون استاد ان شالله ک هر کجا ک هستید شاد و تندرست و سلامت در پناه الله باشید🙏

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/18 23:43
   مدت عضویت: 546 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 520 کلمه

   سلام . تقریبا اکثر ماها این خاطرات و داشتیم مخصوصا همون مثال ته دیگ و قورمه سبزی … تا جاییکه یادمه تو ی اکثر مهمونیا همه حتی وقتی سیره سیرم بودن تا ته دیگ میوردن بالاخره یه تیکه هم که شده برمیداشتن مخصوصا اخر مراسمای مذهبی و نذری زیاد دیده بودم این رفتارو . یا یادمه خودم بخاطر همین علاقه به قورمه سبزی حتی وقتی گرسنم نبود اما چون فکر میکردم غذای مورد علاقمه و بوش تو خونه پیچیده بود حتما باید برم سر سفره ، درسته زیاد نمیخوردم اما چون وقت عذاخوردنم نبود و بدنم نیاز آنچنانی نداشت خب معلومه دیگه ذخیره میشد تو بدن و شما تصور کن چندین و چندبار این اشتباهات و کردیم و تکرار این خاطرات و عمل طبق خاطرات شده این جسمی که هستیم . یا توی مهمونیا دورهم که بودیم هی از قدیما حرف میشد که فلان آش و میپختیم فلان کلوچه رو خیلی عالی درست میکردیم و یدفعه انگیزه میگرفتن همون روز میپختن😆😆 و دور هم بالذت میخوردیم ازاون به بعد چون اون لذت دور هم بودن و اون خوراکی خاص خوردن تو ذهنمون بود اگه باز جمع بودیم انگار واجب بود برهمه که بازم همون رفتارو تکرار کنن وگرنه مثل سری قبل خوش نمیگذره. واقعا خیلی تاثیر گذاره این خاطرات .اما الان شکر خدا من هر غذا و خوراکی که شما فکر کنید و ببینم تا احساس نیاز و گرسنگی نکنم یه ناخنک کوچیکم نمیزنم که تستش کنم . انگار اتوماتیک وار اشتهام کنترل شده و مثل متناسب ها حتی غذایی وبیشتر دوست داشته باشم فقط تاجایی که دل ضعفه دارم میخورم و همون وقت که میبینم دیگه لذتی نمیبرم ازخوردن و حالت گرسنگیم رفع شده ناخوداگاه بشقاب و هل میدم عقب . این رفتار و سه روزه که دارم بدون کنترل آگاهانه انجام میدم و نمیدونید چقد ر لذت بخشه که بدنم داره دیگه کم کم طبق فرمول های جدید عمل میکنه و هیچ واکنشی هیچ نقشه ی قبلی برای خوردن ندارم .تا قبل این دوسه روز همش حین غذا حواسم بود که کی دیگه دست بکشم اما الان خودبخود یهو استپ میکنه معدم و اصلا دوست ندارم حتی یه لقمه ادامه بدم .😍😍😍 با رعایت همین یه مورد انقدر انگیزه و اشتیاق گرفتم که دوروزه با نهایت انرژی میام توی سایت و فایلارو دنبال میکنم . چقدر احساس سبکی بعد غذا فوق العاده بوده و نمیدونستم و چه اعتماد بنفسی بهم داده . امیدوارم بتونم تا اخر عمرم این سبک زندگی و ادامه بدم . لاغری از چاقی خیلی اسونتره چونکه تو مسیر فقط حال خوب و تجربه میکنم بجای ترس و نگرانی و سرزنش فقط دارم خودمو تحسین میکنم اعتماد بنفسم داره کم کم بهم برمیگرده از جلوی آینه باحس خوب رد میشم .خودم داوطلبانه میخوام که ازم عکس و فیلم بگیرن و ازدیدن عکسام لذت میبرم، خودموچندین برابر قبل دوست دارم . بااینکه نتیجه بزرگی هنوز نگرفتم اما با همین احساس سبکی بعد غذا ،حذف رنگای تیره از لباسام ،نترسیدن از غذا، بخودم افتخار میکنم اینا شاید از نظر یه فرد متناسب چیز خاصی نباشن که براش خوشحالی کنه اما برای من یه دنیا ارزشمنده. استاد متشکرم 🌹🌹🌹🌹🌹

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1399/11/25 09:24
    مدت عضویت: 665 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 15 کلمه

    خیلی خوب و عالی . موفق باشی و همیشه این حس خوب را داشته باشی.

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/18 10:59
   مدت عضویت: 719 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 842 کلمه

   سلام خیلی جالب بود تک تک کلمات استاد برای من مثل اینه که درباره خودم و شرایطم داره گفته میشه همینه که میگن چاقی یک زبان مشترک داره
   اولین چیزی که خیلی دوسش داشتم و تعریف متفاوتی رو برام داشت اشتها بود ….اشتها یک موضوع ذهنی هست در واکنش به خاطرات ما درباره غذاها
   در صورتیکه اشتها در ذهن من قبلا این بود واکنش به غذاها به صورت پرخوری😶😶😶
   برای همین هم هست که وقتی یه فرد متناسب میگفت اشتها ندارم خیلی برای ما عجیب بود یعنی چی اشتها ندارم خوب بردار بذار تو دهنت دیگه….
   جایی شنیدم که ۹۰ درصد افکاری که در ذهن ما هست افکار تکراری روزهای قبلی ما هست وهمین افکار تکراری ناشی از مرور همون خاطرات قبلی هست که ما در ذهنمون داریم و وقتی رخ داده در ما یک واکنش احساسی بوجود اومده اگه اون خاطره با احساس بد بوده همین که تکرارش میکنیم هم باز احساس بد در ما بوجود میاره و در واقع اون خاطره پر رنگتر میشه .برای ما خانمها یکی از خاطرات بد اظهار نظر یه نزدیک در مورد چاقی و چاق شدن ما بوده و برای من اینطوره که هر وقت اسم اون ادم هم میاد خاطره ای که درباره چاقیم و اظهار نظر ایشون هست برام مرور میشه و حس بد در من ایجاد میکنه که هم باعث میشه دیگه خوبیهای اون ادم رو نبینم و فقط بدیهاش برام جلوه کنه و هم به علت توجه به چاقی باز هم که ایشون رو ببینم باز هم به من بگن انگار چاقتر شدیا 🤨🤨🤨 و باز تکرار و تکرار و حس بد
   به همین دلیله که خیلی از ماها و از جمله خود من به خاطر دیگران میخوایم لاغر کنیم از بس که خاطره و احساس بد داریم و شنیدن این جمله “انگار لاغر تر شدی”از بقیه برامون یه آرزو شده و طبق فرمایش استاد این مساله خودش تبدیل به یه ترمز ذهنی برای لاغری ما شده چون طبق قانون ذهن ما فقط برای خود ما است و نمیتونه برای دیگران کاری رو انجام بده👌👌👌
   همه ماها خاطرات خوردنمون با خاطرات لذت و تفریح یه جورایی در هم گره خورده تمام وقتهایی که با عزیزانمون سفر رفتیم خوردن جزئی از اون بوده ،دور همی با خانواده و فامیل همراه با شام یا ناهار عالی ،کباب،دسرهای خوشمزه،سفره های رنگین،خنده ،شادی ،و….بوده یا با کافی شاپ رفتن و خوردن نوشیدنیهای خوشمزه ،کیکها و دسرهای با ظاهر جذاب ،رستورانهای سلف سرویس با انواع و اقسام سالادها غذاها دسرها و پلوهای زیباو خوشرنگ و چرب …..
   ذهن من پر هست از این خاطرات خوردنی و خوشمزههمسر من یکی از بزرگترین لذتهاش اینه که ما رو جایی ببره که لذت ببریم و چون در ذهن من لذت =خوردن بوده و هنوزم هست پیشنهادای من رستورانهای جدید،فست فودیها،کافی شاپهایی که ظاهر خوشگلتر و جذابتر و مزه بهتری برای دسرها و نوشیدنیهاشون درست میکنن بوده😅😅😅😅
   واکاوی ذهنم برای خود من در عین اینکه جذاب هست خنده دار هم هست
   یادمه یه سفر به چادگان داشتیم با خانواده همسر و از اونجاییکه در ذهن من نشستن توی ماشین معادل خوردن هله هوله بوده نیم ساعت بعد از خوردن صبحانه بودکه ما اومده بودیم برای تماشای سد زاینده رود و چون هنوز باز نشده بود تصمیم گرفتیم از روستاهای نزدیک دیدن کنیم ومن به محض دیدن یه سوپری توی روستا به همسرم گفتم وایسا برامون خوراکی بخر همسرم که پیاده شدن ماشین پشت سری ما که خانواده خواهر شوهرم بودن اعتراض کرده بودن چرا وایسادین و وقتی شنیده بودن که میخوایم خوراکی بخریم گفته بودن چقدر شما شکم گنده هستین😂😂
   واقعا چقدر خاطرات خوردنی در ذهنم دارم و الان که فکر میکنم میبینم در اون زمان من متناسب بودم نسبتا و همین تکرار ها و رفتارهای چاق کننده باعث شد من در یکسال ۱۰ کیلو اضافه کنم و نسبتش بدم به کم کاری تیرویید و جراحی کیسه صفرا
   ولی درواقع مرور این خاطرات باعث ایجاد فرمولهای اشتباه چاق کننده در ذهن من شد و اون نتیجه رو رقم زد و بعد از اون هم من هر کاری کردم که اون وزن اضافه رو کم کنم با ورزش و با نخوردن و حذف شیرینی و ….اتفاقا بالاتر هم رفت ودوباره خود این شکستها با انواع و اقسام روشهایی که برای لاغری معرفی میکردن باعث ایجاد فرمول” من نمیتوانم “و “برای من نمیشه” و” لاغر شدن سخته” و این قبیل فرمولها شده و تا زمانی که این فرمولها کشف نشن و با فرمولهای جدید جایگزین نشن از هر روشی برای لاغری اقدام کنیم نتیجه ای نداره یا ماندگار نیست.و همینه که بهترین روش لاغری لاغری با ذهن هست که میاد با روشهای مختلف این فرمولها رو شناسایی میکنه و با فرمولهای جدید جایگزین میکنه کم کم ذهنیت جدید میسازه که احساس متفاوتی رو ایجاد میکنه و وقتی طبق فرمول جدید عمل میکنیم احساس عالی ای داریم و تکرار رفتارهای متفاوت و احساس های خوب ناشی از اونها باعث ایجاد و ثبت خاطرات جدید میشن و لاغری رو در جسم ما بوجود میارن و چه احساسی عالیتر و بالاتر از اینکه ما جسم زیبا و متناسبمون رو برای همیشه خودمون بسازیم و ازش لذت ببریم مثل هزاران نفری که تاکنون با استفاده از این روش شگفتی ساز شدن🎁🎁🎁🎁🙏🙏🙏

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/18 05:17
   مدت عضویت: 785 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 825 کلمه

   سلام 🙋‍♀️💛
   استاد بسيار فايل نامل برانگيزي بود
   گام ١٧ ، ٩٩١١١٧
   كل روز منو با خودش همراه كرد و بهش فك كردم
   خيلي شگفت زده شدم از آگاهي اين فايل و جالبه برام كه من دارم كلا خاطراتش رو زندگي ميكنم تو همه موارد و اين منو عقب ميرونه ولي تا حالا بهش توجه نكرده بردم ، آگاه نبودم ، خداروشكر كه الان خوب دركش كردم و بايد جهاد اكبر كنم براي همه زمينه هاي زندگيم ☺️
   🔴خاطرات🔴
   كلا كاش پاك ميشدن
   من هر موقع كاري رو انجام ميدم كه قبلا انجام ندادم برام جديده هم برام دلچسب تره هم چون گره نخورده به يه خاطره بهتر انجامش ميدم و خيلي رها هستم تو مسيرش
   چون اگه خاطره ناخوشايند خاطره نتونستن از اون كار تو ذهنم داشته باشم اون خاطره مياد و هي نجوا و ترمز ذهنم ميشه و حركتم رو يا متوقف ميكنه يا كند ميكنه و اگرم ادامه بدم لذتي از مسير رسيدنش نميبرم و فقط نتيجه كه مهم نيست حال خوبه كه مهمه كه حال خوبي نميمونه مگر آگاه باشم مثل فايل امروز و كنترل ذهن كنم تا تجربه جديد و حس خوب داشته باشم
   اگرم خاطره خوش داشته باشم از اون كار ، انتظار دارم همونطور مثل قبل باشه و اگر نشه ناراحت ميشم حس بد ميگيرم سرزنش مياد …
   جالبه ما نسبت به آدم ها هم با خاطرات عمل ميكنيم ، آدمه ١٠ سال پيش بِه حرفي زده ، ولي هزار بار تو همين چند سال قبل خوبي كرده ولي اون خاطره حرفش كه برام ناخوشايند بوده همش تو ذهنمه و خيلي گاهي رو رفتارم تاثير ميذاره و بايد كنترل ذهن كنم.
   ما آدم ها چقد ابعاد مختلف داريم ؛ چه پيچيده ايم، اين ذهن چقد قدرت داره كه از خاطرات هر لحظه داره استفاده ميكنه…
   🔵 چند شبه قبل يه اتفاقي افتاد كه الان دليلش رو فهميدم ؛ شام درست كردم با يه خاطره خوش از يه رستوران كه سالهاي قبل ميرفتيم ، يه غذاي فست فودي مثل اون درست كردم و نتونستم بعد سيري دست از غذا بكشم و چند لقمه ديگه خوردم فشار شكم و پرخوري نداشتم ولي سرزنش داشتم
   كلا من ذهنم آمادس سرزنش كنه و اين بعد عزت نفسمه كه دارم روش كار ميكنم ، خوب الان كه اين فايل رو گوش دادم و ازش ياد گرفتم فهميدم اون خوردن اضافه براي خاطره خوش اون غذا بود و اون خاطره هي تو ذهنم مرور ميشد و فرمان خوردن ميومد …
   الان كه فك ميكنم من خودم همه غذا خوردنم حتي صبحانه حتي خوراكي و تنقلات حتي خريد كردن تو فروشگاه با خاطرات خوش اون خوراكي يا غذا اتفاق ميافته
   چشمم ميخوره بِه خوراكي ها يادم مياد اااا مزش اينطوري بود عصرونه حال ميده و هي ميخرم ميخرم…
   رد شدن از كنار يه رستوران و خاطره بازي كه فلان غذاش عالي بود و بازگو با همسرم و اونم بگه از خاطرش و گاهي باعث بشه همون موقع بريم رستوران يا نريم ولي هي اون غذا تو ذهنم مرور بشه و اگرم خودم بپزم تا بي نهايت بخورم
   خاطره بوي غذاها وقتي گشنمم نباشه بوي كباب جوجه كباب ، بوي فست فود اشتها آوره در واقع همون بازي ذهنيه همون لذت كاذب همون اعتياد … 😤😩
   كاش يه دكمه بود ميزدم همه خاطرات غذاها پاك ميشدن😅
   ولي افراد متناسب با بو با ديدن رستوران حالي به حالي نميشن، من بوي قرمه سبزي كه انقد خاطره خوشيه مزش بي نظيره در ذهنم اصلا همراهم ميكنه بِه رفتار غير انساني، خداروشكر كه اين روزا خيلي بهترم در برابر غذاها
   امروز فهميدم جاهايي كه برام دست كشيدن از غذا تبديل ميشه بِه تقلا بِه خاطر همون خاطراته ، و ٩٩٪؜ پرخوري و ريزه خواري ، يهويي خوري بر اساس خاطراته، اصلا نميشه من برم سمت خوردن خاطره اي برام يادآوري نشه ، خاطره اي طعم لذت بخش اون غذا ، نميدونم با اين أوصاف چقد ميتونه برام سخت باشه تمرين اين فايل واي بايد انجامش بدم و از پسش بر بيام💪
   ⭐️دو اصل مهم:
   🟢تغيير خاطرات درباره غذاها
   🟢تغيير عادت خوردن بر اساس خاطرات

   الان دارم ميفهمم هر كار بيروني رژيم عمل جراحي واقعا چاره لاغري نيست ما بايد ذهنمون رو عمل كنيم و اين فرمول هاي اشتباه رو در بياريم ازش اين از همه چي مهمتره
   تنها راهه لاغري ، لاغري با ذهنه ، و اصلاح اين ذهن عجيب غريب😁
   ذهنم بهترين و قهارترين سناريو نويس عالمه
   همش در حال سناريو نويسي از خاطرات براي عمل جديد منه ، هر كاري ميخاد باشه
   🔴غذاي اضافه براي بدن حكم آشغال رو داره
   من نيايد اجازه بدم با بدنم مثل سطل زباله رفتار كنم و آسيب بزنم بهش

   ⭐️⭐️⭐️ خيلي مهم ⭐️⭐️⭐️
   حتما آموزش ها بايد بِه عمل تبديل بشه تا نتيجه بخش باشه👌👌👌
   بدن من فقط با فكر و فرمول به اين وضع در نيومده ، بلكه عمل هم بوده 👌
   من سالهاي زياديه در اسارت چاقي هستم
   ولي ديگه بسه ديگه كافيه ديگه اجازه نميدم كن چاق بشم و چاق بمونم
   هم ذهني هم عملي پيش ميرم و منتظر نتيجه هم ميمونم 💚
   وقتي بِه روياي زندگي متناسب فك ميكنم غرق لذت ميشم، خيلي شيرينه خيلي

   خدايا شكرت براي يك گام ديگه و يك آگاهي ناب ديگه در مسير متناسب شدن❤️

   استاد عزيز بي نهايت سپاسگزارم 💛

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/18 03:53
   مدت عضویت: 655 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 724 کلمه

   خاطرات :
   سلام سلام 😍 😍. بریم برای گام هفدهم💃🏻🤗
   در این دو روز تاثیر خاطرات رو به وضوح در خودم میبینم.. برای مثال من قبلا خیلی آهنگ گوش میکردم ،و از وقتی با تناسب فکری آشنا شدم به جای آهنگ گوش دادن فایل ها رو گوش میدم چون فهمیدم برای من مفیدتر هستش. اما دو روزه که دوباره دلم میخواد آهنگ گوش کنم و باعث میشه از تایم فایل گوش دادنم کمتر بشه، یا دلم میخواد فیلم ببینم و غرق تحلیل فیلم ها میشم 😂 😂..
   تا اینکه در گام هفدهم به تأثیر خاطرات رسیدم..
   در مسیر لاغری هم همینطوره یک مدت خوب ادامه میدی و از خودت راضی هستی ولی شرایطی پیش میاد که در گذشته هم تجربه ش کردی و ازش خاطره داری و باعث میشه که رفتار غذایی اشتباه داشته باشی..
   بنابراین من خیلی خیلی مشتاق هستم که تاثیر خاطرات در عملکردم رو خیلی کم کنم. 💪🏻
   در مورد چاقی، هروقت روش جدیدی شروع میکردم چون سابقه ی موفقیت خیلی خاصی در خودم سراغ نداشتم رفته رفته خودم از ادامه دادن خسته میشدم و مسیر رو رها میکردم..
   فایل صوتی 🎧🎶:
   1. همونطور که چاق شدیم باید لاغر بشیم.. چون همونطور که چاقی برای ما ماندگار شده، لاغری هم ماندگار میشه..
   2.تاثیر ذهن در چاق شدن و استفاده از آن اثر برای لاغر شدن…
   3.موضوع خاطرات..
   محل ذخیره خاطرات :ذهن ما…
   سیستم ذخیره ی خاطرات بر اساس تغییر احساس در درون ماست..
   تاثیر خاطرات در زندگی روزمره و رفتار ما، اتخاذ تصمیم های ما…
   مثال :وقتی که کاری رو شروع میکنم مثلا همین لاغری، تجربیات خودم و حرف های دیگران مرور میکردم که معمولا باعث تخریب من میشد و مطمئن میشدم که این بار هم موفق نمیشم.

   4.فکر کردن ما مرور اطلاعات قبلی مان است…
   مثال: من چند سال پیش درباره‌ی ی یکی از فامیل تعریف بدی شنیدم با اینکه فقط شنیدم و نمیدونم که درسته یا نه اما نمیتونم بهش اعتماد کنم و با دیده ی شک بهش نگاه میکنم.
   مثال 2: من با یکی که از یک کشور دیگه است مشکل داشتم و به خاطر همین از کل اون کشور بدم میاد 😕😐…
   5.نقش خاطره در چاق شدن :
   اطلاعات غذایی در مورد مواد غذایی :
   قورمه سبزی : رویداد هفته 😂
   آش:دورهمی و کلی خنده و خوش گذرونی..
   ماکارانی : (قبلا) جبران هرچی ناراحتی و دلخوری بود 😂 😂
   پیتزا : احساس خوب و تفریح 🚫
   ته دیگ : شادی، تفریح، لذت و… 🤦🏻‍♀️
   زرشک پلو با مرغ: غذای شاهانه 😕
   چلوکباب /جوجه کباب :(مخصوصا در مراسمات) سالی یه باره دیگه 😂 مجازی هرچه قدر دوست داری بخوری..
   در نهایت همه ی این ها منجر به پرخوری میشد..

   خاطرات چاقی احساس ناتوانی و زیر دست بودن را به من میدهد.. چاقی برای من مثل یک انسان زیردست و ضعیف است اما لاغری مثل فردی ثروتمند و بسیار قدرتمند…

   فکر کردن به لاغری، باعث می‌شود که من احساس کنم که میتوانم زندگیم را در دست بگیرم و برای آن برنامه‌ریزی کنم، و امید به آینده داشته باشم، سرشار از احساس خوب میشوم، پر از ایده، پر از انگیزه، شادی و نشاط…

   تقریبا تمام خاطرات خوب و بد من در دوران چاقیم رقم خورده.. من در دوران چاقی یعنی قبل از آشنایی با لاغری با ذهن، انسان به شدت وابسته ای بودم و این فکر رو داشتم که باید توسط شخصی نجات پیدا کنم 🤷🏻‍♀️ 😅 و زندگیم درست بشه.. و عاشق این دست فیلم ها بودم..
   بعد از لاغری با ذهن من، من از وابستگی به هرچیزی رها شدم و فیلم کمتر دیدم، آهنگ کمتر گوش دادم، شدم قهرمان فیلم زندگی خودم💪🏻💪🏻 لذت میبرم اما این دو روز خاطرات دوران چاقی خیلی دیگه بالا زد ولی من پا پس نکشیدم و ادامه دادم اما میخوام بهتر و بهتر انجام بدم🤗..
   تغییر امروز من😍😍:
   به خاطر همون موضوع درگیر خاطرات شدن و برگشتن به عادت های قبلم برای فیلم دیدن و آهنگ گوش دادن تا همین الان که ساعت 3:36 شب هستش، مدام به سایت تناسب فکری می اومدم بعد میرفتم فیلمی چیزی میدیدیم وسطش میومدم سایت دوباره میرفتم و.. درگیر بودم با خودم🤣 آخرش گفتم ولش کن صبح انجام میدم که تعهد من به دوره به کمکم اومد و با اینکه منفی باف کل روز نذاشت من به برنامه م برسم(که حتی در رفتار غذاییم هم تاثیر گذاشت)، اما گفتم انجامش میدم بعد میخوابم و به این تعهدم عمل کردم.. 😍
   امیدوارم که تعهد من، منو از خاطرات چاقی جدا کنه 😂 و برگردم به روزهای با اشتیاق انجام دادن.. 💪🏻

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   maryamkhazaie0000@gmail.com
   1399/11/18 02:25
   مدت عضویت: 327 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 246 کلمه

   سلام ب همه ی عزیزان واستاد عزیز منم مثل همه ی افراد ب غذاها فکر میکردم و لذت میبردم ولی توی این چند روز ک در مسیر لاغری من هستم دیگه مزه غذاها مث قبلا نیست، و چند باریم مهمونی رفتم خیلی خوب تونستم رفتار کنم کاملا ن ولی از قبلا خیلی بهتر بودم خدا رو شکر ، خاطرات چاقی من همیشه ب غذا فک میکردم و مهمونی میرفتم همش ب فکر این بودم ک چی درس کردن و با لذت بخورم ،بخورم ،بخورم حتما باید هر چی بود تست میکردم مث این که انگار مجبور بودم ،این فایل رو شنیدم و نظر بچه ها رو میخوندم یاد چند سال پیش شب یلدا مهمون برادر ،همسرم بودیم اون شب چند جور غذا و دسر و انواع اقسام تنقلات بود من از هیچ کدوم از خوراکی ها نمی گذشتم همه رو می خوردم و تا جایی ک حالت تهوع گرفته بودم و می خواستم بالا بیارم ،ولی باز می خوردم،این خاطره من و خیلی ناراحت کرد ک چرا با خودم این رفتارا رو داشتم و همین جا از خودم ،خود عزیزم معذرت خواهی میکنم و و قول میدم ک هیچ وقت تا زنده هستم ب جسم و روح روانم آزار نرسانم ،توی نظرات بچه ها میخوندم ک دیگه از غذا لذت نمی برن ولی من از وقتی تو مسیر لاغری من هستم دارم لذت میبرم از خوردن و خوشحالم ک سیر میشم دست و از غذا خوردن میکشم،دیگه نمی دونم اشتباهه یا نه 🤔🤔🤔🤔

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/18 00:00
   مدت عضویت: 300 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,452 کلمه

   سلااام سلام وقتتون بخیر 😍😍
   ایستگاه هفتدهم مسیرلاغری من😍🤗
   این قسمت(نقش خاطرات در چاقی):🤔
   بااجازه استاد و دوستان همسیر تمرینات (سوال های آخرمتن استاد)رو بصورت متن براتون شرح میدم😊
   خاطرات نقش تاثیر گذاری در تداوم احساس ما دارند.خاطرات ما میتونه شامل خاطرات خوبی باشه ک کنار خانواده م بودم و هممون از ی اتفاق خیلی خوشحال شده باشیم و همیشه ازش ب خوبی یاد میکنیم ودلمون پر میکشه برای دوران خوشی..ی سری دیگ از خاطرات هم میتونه بد باشه و احساس خوبی رو در ما بوجود نیاره و موقع مرورش حتی ممکنه چند روزی حالمون رو هم بد کنه…اینجا آرزو میکنم ک انشاءالله همیشه همگی مرور خاطرات خوب و خوشی رویادآور بشیم…من تااینجا نگرشم ب خاطره این بود ک اگ بهم خوش بگذره میشه خاطره خوب..اگ بد بگذره میشه خاطره بد.و در همین حد
   اما الان نگرشم نسبت بهش عوض شد ک خاطرات برگرفته از افکارو رفتار ماست..و این خاطرات حتی روی چاق و لاغری ما هم تاثیر گذاره…
   خب حالا شاید بتونیم ک این خاطرات چاقی رو ب خاطرات لاغری تبدیل کنیم بنظرم باید بتونیم چرا؟؟چون ب شکل بهتر و موثر تری مینونیم در مسیر لاغری خودمون حرکت کنیم.
   در ادامه مطلب با من همراه باشید 🤭😉تا بیشتر با درکی ک من از خاطره چاقی کردم ادامه بدیم ک چیشد ک اینطوری شد.
   🔴ذهن افراد چاق مملو از خاطرات دوران چاقی است و باین ذهنیت هرگز نمیتوان لاغر شد😐🧐
   همانطور ک ما داریم فرمول های لاغری رو جایگزین فرمول های چاقی میکنیم .در کنارش باید یاد بگیریم ک خاطرات چاقی رو با خاطرات لاغری جایگزین کنیم و حداقل کارش اینه ک کم‌رنگش کنیم.و این کار فقط از روش لاغری با ذهن امکانپذیر است.و این بنظرم خبر خیلی خوبیه برای ما ک راه جبران و برگشت داره .😊😍
   🔴خاطرات از کجا شکل میگیرند؟🤔
   جدااز کی و کجاش…زمانهایی ک ما تصمیم ب رژیم غذایی گرفتن میگرفتیم.این رژیم برای خودش همراهانی داشت ک این همراهان رژیم خان(ترس از خوردن،ترس از ترازو،ترس از آینه،ترس از نخوردن چیزایی ک دوستداریم ومحرومیت،ترس از دوباره چاق شدن،)این رژیم ها و همراهاش خاطره در ماایجاد میکردن برای دفعه های بعدی ک میخواستیم حلا رژیمی بگیریم ، ورزشی کنیم اون ترس و لرز ها قالبش بود ک ب وسط راه نرسیده حالمون زار بود..یکی دیگ ازبن خاطرات از خرید کردنها بود ک اگ این لباس و بخرم بهم جذب میشه،رنگش روشنه برجستگی ها معلوم میشه، ی خاطره دیگ اینک اگ فردی رو تو خیابون میدیدیم ک از لحاظ شکل ظاهری کمی وضعیتش از ما بدتره از ترس اون شکلی شدن پناه ب رژیم وورزش و پیاده روی و هزاران کار دیگ روی میبردیم.در واقع این خاطرات چاقی رو برای خودمون خیلی پرنگ کردیم،و هر بار با شکست رو ب رو میشدیم.😔😤این شکست ها علاوه برپرنگ کردن خاطرات ،روزاهای رژیم تکراری،نخوردنهای تکراری،منع کردن های تکراری،عذاب وجدان و سرزنش خودمون تکراری،و این تکرار کردن تکراری ها مارو ب یکنواختی و روز مرگی هدایت میکرد.و ماهمیشه درمانده و خسته بودیم.بریده از همه ی آدماها و زندگی کردن.و دیگ شور واشتیاقی نمیموند برای ادامه راه،چون ما خودمون رو بی عرضه وناتوان میدونستیم،ک بیا اینم ی رژیم دیگ ،خیلیا تونستن و باز من نتونستم،.و اینها آدم و ب نابودی میرسونه واقعا☹️
   🔴خاطرات ما در جنبه های مختلف زندگی تاثیر گذار است،رفتارهای چاق کننده ما همیشه برگرفته از خاطرات مااز چاقی است.مثل هر باری ک بعداز ی شب پر خوری یا مراسمات عروسی،مهمونیا،دورهمیا،تصمیم میگرفتیم ک رژیم بگیریمو فرداش خوراکی های رژیمی میگرفتیم روز اول دوم اوکی بودیم از روز سوم ول میکردیم و انقدر مواد خوراکی رزیمی میموند ک اخر دورریخته میشد و دیگ خبری از رژیم نبود نا چند وقت بعد😐و هر دفعه این پروخوری و تصمیم ب رژیم انقدر ادامه داشت ک واقعا آدم درمونده میشه تاکی میتونستم ادامه بدم ..ورژیم های من بصورتی بود ک فقط یکی دوهفته اول اوکی بودم ب زور همیشه هوس داشتم.وسوسه میشدم ک ی ذره چیزی نمیشه هرجوری میشد میگرفتم خوب یابدووقتی ک خودم و وزن میکردم ک وزنی کم کردم و خوشحال مثلا ازینک من تونستم خودمو تشویق میکردم و برای خودم فست فود میخریدم و ازون فست فود همه چی باز شروع میشد😔نگو ک این تاثیرخاطرات چاق شدن درذهن است😐و این انباشته شدن خاطرات چاقی درذهن مابوده ک مانع لاغری درمامیشده.👊😂
   🔴ماباید ترسی از لاغرنشدن نداشته باشیم و اگ مراقبت نکنیم از شورو اشتیاق در مسیر راه می افتیم.و کم کم باعث خارج شدن مااز مسیرلاغری با ذهن میشه.و ما باید از همان راهی ک رفتیم و چاق شدیم و ب بن بست رسیدیم و کسی یا چیزی انتظار مارو نمیکشیده و برامون کف نمیزدن از همون راه برگردیم و مسیرمون رو از نو و از جاده ی بهتر و سبز ادامه بدیم.جاده ای ک درست هست و راه بلد داره ک راه بلدش مثل قطب نما مشخص میکنه ک کجاییم.با آموزش هروزه ی فایل ها😊
   🔴بنظرم عواملی ک در ماایجاد چاقی کرد علاوه ب دیده ها و شنیده..علاوه برافکاروعادتها و علاوه ب مسیر اشتباه کسایی بودن ک تو مسیر بودن و مثلا راه بلد (کسایی ک رژیم میدادن و مربی بودن)پر حالی ک سطح افکار اوناهم اشتباه بوده و سسطحی هر چند ک هنوز خودشون هم خبر ندارن ک چرا و چ افکاری دارند چون همیشه یا دنبال لاغری هستن یا دارن یا ترس از چاقترشدن.خلاصه ک اونا هم نقش داشتن در ایجاد خاطرات چاقی ما چون همیشه روشن میکردن ک چقدر اضافه وزن داریم.چقدر باید کم کنیم.چی بخوریم،چی نخوریم،ورزش چی خوبه و…‌کارها و دستوالعمل های ک جز شکست چیزی ب همراه نداشت.و فقط نسبت ب قبل چاقتر شدم شاید با کمی تغییر جسمی و کاهش وزن روب رو میشدم ولی هیچ وقت با هیچ رژیم وورزشاشون نمیتونستن باعث تغییر ذهن من بشن ..امادر مسیر لاغری با ذهن بر عکس ست و اینو میتونم ب خودم ثابت کنم ک راهنماش کار بلده چرا؟؟چون اول ذهن بعد افکار بعد عادتها و رفتارها و در اخر جسم رو تغییر میده و زمانی تعیین نمیکنه.وخاطزات لاغری میسازیم ک ماهم میتونیم💪😉 و روند این لاغری و تغیرات ۳ماهه و۶ ماهه نیست بصورت آروم ولی پیوسته اس.و منتظر ماه نیستیم چون از همون هفته های اول متوجه تغییرات میشیم،و اینها رفتارهایی است ک بواسطه افکار جدید در ماشکل میگیره.😍💃ووقتی پروسه شکل دادن ایجادشد و رفتارها شکل بگیره ما چ بخواهیم چ نخواهیم لاغر میشیم.😍💃😉💪
   🔴نکته:افکار لاغر کننده +رفتارلاغرکننده+خاطرات لاغرکننده=لاغرشدن
   🔴نکته:افکار چاق کننده+رفتارچاق کننده +خاطرات چاق کننده=چاق شدن
   🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
   برای لاغری با ذهن تغییر باورها و افکار مهم است وتین کارنیاز ب اشتیاق و استمرار در تغییر کردن دارد⁦^_^⁩
   موضوع بعدی :لاغری چ حسی دارد؟؟لاغری یعنی عشق،نفس کشیدن،رهایی،آزادی،فرصت انتخاب،خوشحالی،خوشبختی،حال خوب،حس خوی،شادی،اعتماد بنفس بالا،لذت بردن از داشته ها،حق انتخاب،تنوع،سربلندی،غرور،قدرت،قوی،بودن،زیبایی،سلامتی،لذت،آرامش،لذت اززندگی،فهمیدن زندگی،زندگی رو زندگی کردن ن فقط زندگی رو بگذرونی،چابک،دوراز لباس های تیره و گشاد،لاغری خیلی قشنگ و زیباست الان ک دارم تصورش میکنم لبخند روی لبم هست و مطمینم چشامم برق میزنه از شور و شوقش .لاغری یعنی تولدی دوباره😍😊👸
   فایل صوتی:🎤🎧
   نقش خاطره در چاق شدن ما چیه ؟و چطور میتونیم ازاون برای متناسب شدن استفاده کنیم،؟🤔هر انسانی نسبت ب مواد غذایی ک مصرف میکنه ی سری اطلاعات در ذهنش ذخیره داره و همیشه دربرخورد بااون غذا واکنش نشون میده و رفتار میکنه.مثلا قرمه سبزی(این غذا برای ایرانیها خیلی غذای معروف و لذیذی هست و همیشه قرمه سبزی ارج و قُرب داره و تو بیشتر مهمونیآ ازش استفاده میشه و هر کی نسبت بهش ی علاقه ای داره..این علاقه میتونه خوب باش میتونه بد باش ک محاله نظرها بد باش.چون همیشه از بو ومزه اش تعریف شده.و دهن هاآب افتاده ک به به چ قرمه سبزی چ بویی چ دستپختی و غیرهو این تعریف و تمجید ها در ذهن خاطره چاقی ایجاد میکنه ک هر چی قرمه سبزی بمونه بهتر جا میفته و خوشمزه تر..یاهرچی قرمه سبزی باشه من میخورم باسالاد شیرازی😬🤭😋..خب حالا ما بباییم برعکسش کنیم این تعریف و تمجیدهارو ک اه اه قرمه سبزی دیگ چ خورشتیه😤بااون رنگش و همش سبزیه اصلا خوردن نداره..ک حداقل لذتش کمتر بشه برامون برای کمتر خوردن و ایجاد خاطره لاغری شاید بشه نظریع و لذتمون ب خیلی از غذاهارو برعکس کنیم و خاطرهای چاقی ک درذهن ما از قبل ذخیره شدن رو برعکس کنیم ک کمترتوجهمون جلب بشه…البته این فقط ی نظره 😊
   موضوع بعدی:اشتها😐
   اشتها فقط یک واکنش ذهنی است ب مواد غذایی ک خودمون ایجادش میکنیم ،اشتها ناشی از خاطراته ک از هر غذایی ک در ذهنمون داریم،واصلاچیزی ب اسم اشتها نداریم و بجای کلمه اشتها بهتر بگیم انتخاب.بجای کلمه ی من اشتها ندارم بگیم ک من انتخاب ندارم.برگرفنه از آموزش های استاد..و اشتها چیز جدایی از ما نیست..همه چی تو خودمونه 🧐😊
   🔴عوامل عصبانیت:نبود شغل،نبود کار،نبود پول،کارهای اداری،صف های شلوغ ،قطع سیستم،باشگاه بری نتیجه نگیری،رژیم بگیری نتیجه نگیری،و…‌‌🤭😬
   حرف آخر این قسمت:حتما حتما حتما باید آموزش ها ب عمل تبدیل بشن تو روزمره.بدن ما براساس اطلاعاتی ک درذهن داریم ،شکل نمیگیره.بلکه بر اساس عمل و رفتاره ک شکل میگیرن.باید آموزش ها را بعمل تبدیل کنیم و هروز توجه ب وضعیت جسمانی داشته باشیم،هروز اشتیاق و استمرار داشته باشیم .
   ما خیلی راحت چاق شدیم و خیلی راحت باید لاغر بشیم اگر در مسیر باشیم و ب آموزش ها عمل کنیم ب همین سادگی وراحتی🌺

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1399/11/20 00:48
    مدت عضویت: 300 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 74 کلمه

    سلام استاد جان ..خیلییی خیلییی ممنون بابت دیدگاه فنی وطلایی خیلی خوشحالم کرد و صدرصد ک مصمم تر قوی تر میرم جلو با درک و تمرین بهتر..صدرصد ب عمل میرسونم حرفاتون ، حرفا خودم و همچنین دوستان همسیر خیلی ذوق دارم ، خیلی خوشحالم ک تواین مسیرم ، و من درس پس میدم بازم تشکر دارم . ی دنیا ممنون انشاءالله ک شاگرد خوبی باشم با وجود استادی دلسوز و مهربان مثل شما ،،،😊🌹

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/17 18:53
   مدت عضویت: 507 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,819 کلمه

   سلام به روز دیگه با یه فایل جدید دیگه و گام دیگه واموزش جدید دیگه ،👣🤗😊.
   گام هفدهم
   ما از همون راهی که چاق شدیم باید از همون راه هم لاغر بشیم نه راه روش دیگه چون شما اگه سمت چپ باید بری تا به خونه خودت برسی حالااگه از سمت راست بری نمی‌رسی درسته تلاش میکنی با سرعت بیشتر میری ولی نمی‌رسی چون داری راه اشتباه میری و به مقصد هم نمی‌رسی😑😑.
   حالا صحیح ترین راه برای رسیدن به تناسب اندام راه روش لاغری با ذهن است که ما رو برای همیشه متناسب می‌کنه ،😌😊☺️.
   یکی از مهمترین موضاعاتی که رفتار مارو کنترل می‌کنه و ماتحث تاثیر اون موضوع رفتار واکنش از خودمون نشون میدیم خاطرات ما هستند،😬😬😱.
   که این خاطرات در ذهن ما ذخیره میشه حالا چطور این خاطره به وجود میاد ؟.
   اتفاقاتی که در ما واکنش احساسی ایجاد کنه به عنوان خاطره ثبت میشه
   به هرچیزی واکنش نشون بدیم به عنوان خاطره ذخیره میشه
   وحالا مغز ما میاد براساس این اطلاعاتی که بهش دادیم عمل می‌کنه رفتار می‌کنه ،🤨🤔.
   مغز ما خودش هیچ توانایی فکر کردن تصمیم گیری نداره ومیاد براساس این اطلاعاتی که دادیم و خاطراتی که در ذهنمون ثبت شده میاد اون خاطره هارو مرور می‌کنه وتصمبم میگیره.
   ما از طریق آگاهی دیده ها شنیده ها تجربیات اینها منابعی هستند که خاطرات ماروشکل میدن 🤔
   حالا واسه مواد غذایی هم یکسری اطلاعات ذخیره می‌کنه و خاطره داره ازش و رفتار می‌کنه 😚😙
   مثلا من کیک خامه دوستدارم و تو ذهنم خیلی خاطرات خوشی ازش دارم از طمش رنگش شکلش و وقتی با کیک خامه روبه رو میشم با توجه به خاطراتی که ازش دارم ازش میگیرم میخورم و میگم وای چه طعمی داره چقدر چسپید اصلا این یه چیز دیگه است و هی بیشتر میخورم و خودم کنترل نمیتونم کنم و میگم من اشتهام زیاده و نمیتونم خودم کنترل کنم درحالی که اشتها اصلا وجود نداره اشتها یک واکنش ذهنی نسبت به مواد غذایی است و خودمون ایجادش کردیم و یا در مورد زرشک پلو ماکارونی و یکسری اطلاعات کاذب در مورد مواد غذایی در ذهنمون ثبت میکنیم حالا چطور این این اطلاعات کاذب ثبت می کنیم ؟.
   میایم در مورد مواد غذایی داستان برای خودمون می‌نویسم ودر ذهنمون از لذت های که از اون غذا بردیم ثبت می کنیم مثلاً وای اگه مرغ شکم پر باشه سالاد فصلی با زرشک پلو با نوشابه تو طبیعت ای خوردن داره چه طعمی داره یادت اون بار رفتیم مسافرت خوردیم چه حالی داد و وقتی ما با این غذا رو به رو میشیم معلومه کنترلمون از دست میدیم و زیاده روی میکنیم و آخر سر میگیم وای خیلی چاق کننده بود و بازم میخوریم و میگیم نه تقصیر من نیست اشتهام زیاده استعداد چاقی رو دارم و خودمون گول می‌زنیم 😶😐
   اشتها خاطراتی است که خودمون از مواد غذایی داریم 😄😁
   حالا اگه میخواهم لاغر بشیم وتا ابد لاغر بمونیم از روش لاغر با ذهن باید این اطلاعات در مورد مواد غذایی خاطرات اون مواد غذایی از بین ببریم کم کم باید به جایی برسیم که بدون توجه به مواد غذایی اندازه نیاز بدن مصرف کنیم مث افراد متناسب حتی از غذایی که خیلی هم دوست دارن اندازه نیازشون میخورن و عجله ای برای خوردن بیشتر نمیکنن یا داستان خیال پردازی در مورد چه طور خوردن غذا ندارن و غذا فقط در حد رفع نیاز بدن مصرف میشه مث آب برای گلدان اگه زیادی گل آب بدیم گل خراب میشه واگه کم آب بدیم گل خشک میشه ،😊😊
   حالا شده حکایت ما انسان با طرز استفاده از غذا اگه زیاد بخوریم باعث مریضی پرخوری چاقی دل درد حالت تهوع میشیم واگه کم بخوریم دلمون ضعف میره انرژی نداریم سرگیجه داریم بیهوش میشیم ولی اگه اندازه نیاز بدن بخوریم همیشه سالم هستیم پر انرژی متناسب خوشحال با نشاط و در بهترین حالت خودمون بسر می بریم
   باید سعی کنیم براساس اون خاطراتی که از مواد غذایی داریم غذا نخوریم و کلا خاطرات چاقی داستان های چطور خوردن فراموش کنیم و به عنوان ها مختلف زیاده از حد نخوریم مث این نذری است ثواب داره این بخور تازه آوردن حیف بمونه خراب میشه و هر عنوان دیگه. 🙄😒
   یاد بگیریم مث افراد متناسب رفتار کنیم تا متناسب بشیم یعنی غذا فقط برای رفع نیاز بدن است نه واسه خوش گذرانی سرگرمی تفریح و خودمون کنترل کنیم که آیا گشنمون است یا داریم براساس خاطراتمون براساس مواد غذایی عمل میکنیم خودمون کنترل کنیم 😐😑
   وهر وقت با غذا مورد علاقمون روبه رو شدیم نقشه نکشیم بهش فک نکنیم چون گفتیم فک کردن یعنی مرور خاطرات گذشته اندازه نیازمون بخوریم همین. 😋🤭🤗
   وتا وقتی این آموزش های که مبینیم به عمل تبدیل نکنیم متناسب نخواهیم شد یعنی اگه کل آموزش ها فایل بنویسی بخونی حفظ کنی ولی بهش عمل نکنی هیج تغییری نمیکنی به قول استاد عطارروشن کار به عمل آید نه به حرف.
   من خودم الان که یاد گرفتم و یادم میاد همیشه براساس اون خاطره ای که از اون مواد غذایی داشتم عمل کردم مثلا بستنی خیلی دوست داشتم و وقتی روبه رو میشدم باش با یکی دوتا خوردن کوتاه نمیومدم و نقشه ها داشتم براش از اون کاسه ها بزرگ بگیریم رنگی باشه روش پسته باشه برم زیر کولر با فلان فیلم چقدر میچسپه و براساس اون من می‌خوردم یا هر غذا دیگه که دوست داشتم و کلا فوری برنامش میرختم وای فردا برم فلان مواد بگیرم بیارم برای ناهارم وای چه میشه ای جون چه کیفی داره و موقع خوردنم خیلی ترس داشتم وای بدبخت شدم چاق شدم ای گشنه شکمو نمیتونی جلو خودت بگیری وای حتما چاق میشم حالا چکنم برم یه چایی بخورم تا چربی بسوزنه یا آب لیمو بخورم روش یا نارنج کلا واسه خودم داستان های داشتم واسه خوردن ،😄😆😄😃😀
   خاطرات چاقی در من همیشه احساس چاقی بیشتر به وجود میآورد و برام لذت داشت پرورش ولی فوری میگفتم وای همون‌جوری خوردی که این شدی و ترس از چاقی در من بیشتر میکرد و خودم ضعیف تر در برابر چاقی می‌دیدم و کلا لاغر شدن برام یه رویا بود به جرعت میگم اگه این روش ذهنی نبود من تا ابد چاق میموندم چون راه روش صحیح بلد نبودم شبانه روز به چاقی توجه میکردم و فک میکردم دارم متناسب میشم در حالی که داشتم از لاغر شدن دور تر میشدم. 😱😫😰😨🤫
   اما همین الانم که تازه است شروع کردم و دوهفته است خاطراتی در من از متناسب شدن ایجاد شده مثلا خوردنم کم شده حرص نمی‌خورم واسه خوردن بیشتر بی میل شدم نقطه سیری گشنگی یاد گرفتم ترسم کمتر شده و عمل میکنم بهش خیلی خوشحالم که دارم عمل میکنم علم بی عمل مانند درخت بی ثمر است فکرکردن به لاغری هم خودش آدم به وج میاره شور اشتیاق آدم زیاد می‌کنه کلا انگار قبلا زندان بودی الان آزاد شدی و خیلی لذت بخشه بیاییم این لذت شادی تفریح از تناسب اندام بخواهیم نه تو خوردن بیشتر دانبالش باشیم چون به ضرر خودمون عمل میکنیم مث آدمی که دندانش درد می‌کنه خرابه باید بکشه ولی میاد قرص میخوره اون قرص واسه یکساعت دوساعت کلا یا دو سه روز خوبش کنه ولی باز درد برمیگرده و شروع میشه درد دندان و ما همیشه اومدیم واسه یکساعت دوساعت لذت بردن خودمون چاق کردیم و به ضرر خودمون استفاده کردیم لذت شادی تفریح تو متناسب شدن ببینیم نه تو خوردن وقتی لاغر بشی کلا به همچی می‌رسی روحت ذهنت جسمت پر انرژی میشه شاد خوشحال با نشاط میشی آزادی تو انتخاب لباس با هر رنگ هر مدل آزادی تو خوردن با هر طمع نوع غذایی آزادی تو بازی کردن. با خیالت راحت عکس میندازی با خیالت راحت می‌رقصی تفریح می‌کنی و الگو میشی برای خانوادت اطرافیانت دوستات و اعتماد بنفست میاد بالا جوری که میگی این شد تونستم پس میتونم ثروتمندم بشم کلا دیگه خودت محتاج کسی نمیدونی چون راهش دیگه بلدی یاد گرفتی چطور از زنده بودن لذت ببری و تو هیچ زمینه ای دیگه ترس نداری مطمعنی به همچی می‌رسی غرورت اعتمادت ایمانت به خودت و خدای خودت برمیگرده و یه ناجی میشی برای بقیه که مشکل تورو دارن پس بیاییم عمل کنیم نتیجه بگیریم همین ،😍🤩😍🤩😍😊😊😊😍🤩😍

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/08 10:31
   مدت عضویت: 798 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 293 کلمه

   با سلام خدمت دوستانی که این نوشته رو میخونند استاد حقیقتاًچندماهی هست که من با چند تا از دوستانم باهم به دوچرخه سواری میریم و چون تو این دوره بیمار کرونا هست و ورزش گروهی یا باشگاه دیگه ای نمیتونیم بریم این دوچرخه سواریه خیلی حال میده ولی حقیقتا چند وقتی هست که وقتی از رکاب زدن برمیگردم همش چشمم به لباسام که ببینم چقدر عرق کردم و اینکه این عرق کردن چقدر خوبه به جهت سوزاندن چربیها و لاغر شدن مخصوصا دیروز که آقای حسود خان زشت قشنگ روم کار میکرد و بهم میگفت ببین رکابیت چقدر خیس شده طوری که به روی لباس روش هم اثراتی گذاشته و اون لباستم خیس شده و منم دقیقا به اون نگاه کردم و خودمم خوش اومد از این کارم وخیلی کیف کردم که چه عرقی کردم و شگفتی اینه که من امروز زمانی که خواستم طبق معمول که در مرور دوره هستم فایل امروزم رو شروع کنم به گوش کردن وشما دقیقا در این فایل از همین مثال عرق کردن به جهت سختی در رسیدن به تناسب اندام صحبت کردین و اینکه غیر ممکن است تا زمانیکه ذهن ما نخواد و اون روبا خودمون همسو نکنیم اگه سختترین ورزشها رو انجام بدیم و کلی هم عرق بریزیم بازم فایده ای نداره و لاغر نمیشیم و من هم با گوش کردن این فایل بیشتر از قبل به این آگاهی رسیدم که عرق کردن و سختی کشیدن دلیلی برای لاغری نیست و از شما هم بخاطر این دوره و فایلهای شگفت انگیزتون سپاسگذارم که چه به موقع و در بهترین زمان به کمک من آمد و من رو نسبت به افکار اشتباهم آگاه کرد و از خداوند هم سپاسگذارم که من رو در این راه هدایت کرد تا به آرزوی خودم یعنی تناسب اندام برسم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/10/18 20:18
   مدت عضویت: 768 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 1,045 کلمه


   ما از هر راهی که چاق شدیم باید از همون راه هم لاغر بشیم .
   همه ی ما تجربه داشتیم که چاق شدیم و بر خلاف میل باطنی خودمون هی چاقتر هم شدیم .
   پس بهترین راه بازگشت به محلی که بودیم برگشت از همون راه هست .
   محل ذخیره ی خاطرات ذهن ما هست و هر چیزی که در ما احساس ایجاد میکنه در ذهن ما ثبت میشه یعنی ما در طول روز خیلی صحنه ها میبینیم ولی تنها اونی ماندگار و ذخیره میشه
   که در ذهن ما تعییر احساس ایجاد کنه .
   مغز ما با اطلاعاتی که در مورد اون موضوع بهش دادیم عمل میکنه و اگر اطلاعات غلط بدیم اونم غلط عمل میکنه و مغز به خودی خود هیچ کاری نمیتو نه بکنه و درواقع ذهن ما مثل دفتر سفیدی هست که با دادن هر اطلاعاتی درست یا علط ما داخل اون خطی کشیدیم و کم کم با بزرگتر شدن سن ما تبدیل شده به یه دفتر پر از خط پس مغز ما با اون همه اطلاعات یا همون خطهایی که داخلش کشیدیم و مرور کردن اونها ما رو وادار به انجام کاری میکنه و مرور کردن اونها همون فکر کردن هست .
   مثلا :
   اگر ما سالها قبل شنیده باشیم که فلانی کار خلافی کرده و دستگیرش کردن واگر بعدها اون فرد بخواد بیاد خونتون اولین چیزی که میاد در ذهن شما دستگیری فرد هست و افکاری در ذهن شما میاد که از همون اطلاعات شما در مورد اون فرد هست که مثلا باهاش در تماس نباش حالا ممکنه طرف کلی تغییر کرده باشه ولی ذهن اون خاطره رو در مورد اون فرد مرور میکنه و تصمیم میگیره .
   پس ذهن ما بر اساس اطلاعاتی که دادیم تصمیم میگیره و عمل میکنه .
   حالا در مورد خوردن هم خاطرات خیلی تاثیر داره
   هر انسان هم بر اساس اون مواد غذایی که مصرف میکنه یه سری اطلاعات ذخیره داره مثلا : اگر در ذهن ما ایرانی ها قورمه سبری خیلی غذای لذیدی جا افتاده باشه وقتی این غذا رو دیدیم کلی به به و چه چه میگیم و بعد میخوریم ولی اگر همون غذا رو نشون یکی دیگه بدی که خارحی باشه و اصلا از اون تا حالا نخورده باشه شاید اصلا دوست نداشته باشه که اون رو بخوره و یا حتی خوشش نیاد تستش کنه .
   حالا مسله ای که در افراد چاق هست و در افراد متناسب نیست چاقها کلی اطلاعات کاذب از غذاها دارن که باعث لذت و ‌ شادی و .. در اون افراد میشه طوری که فرد چاق نمیتونه روی خودش کنترلی داشته باشه یعنی برای یه سری مواد غذایی سناریو نویسی داریم مثلا برای ته دیگ وای اگه سیب باشه و .‌. چه میشود و هی بیشتر میخوریم یا مثلا آبگوشت وای نگو اگه از شب بزاریم جا بیفته تا فردا و با گوشت تازه و سیب و نون سنگک و … باشه خیلی حال میده و همین کار باعث میشه هر غذایی رو کلی بیشتر دوست داشته باشیم و باعث میشه نتونیم خودمون رو در خوردن کنترل کنیم و باعث پرخوری ما میشه و ما میگیم اشتهامون زیاده و دلیل چاقیمون میدونیمش که ما اشتها داریم و تقصیر ما نیست که چاق شدیم .
   اشتها فقط یه واکنش ذهنی به مواد غدایی هست که خودمو ن ایجادش کردیم حتی کسایی که عصبی یا هیجانی میشن و بیشتر میخورن به خاطر اطلاعاتی هست که خودشون به ذهنشون دادن که وقتی عصبانی بشم باید زیاد بخورم .
   اگر میخوای تا ابد متناسب بشی باید ارتباط بین خوردن با اطلاعات قبلی رو از بین ببری و بدون خاطره از اون غذا رفتار کنی مثل متناسبها که همه ی غداها رو به اندازه نیاز میخورن . متناسبها امکان نداره در غذایی خیلی زیاده روی کنن ممکنه چیزی رو بیشتر دوست داشته باشن ولی همون رو هم اندازه نیاز شون میخورن باید ببینی رفتار غذایت براساس چه خاطره ای هست که داری میخوری یا با چه اطللاعاتی داری میخوری .
   مثلا در ماه محرم غذای نذری رو میارن و ما سیر هستیم اما چون نذری هست و در ذهن ما کلی اطلاعات هست که ثواب داره و …میخوریم اما نیاز نداریم و یا غذایی رو زیاد میخوریم چون سنیاریو براش داریم باید این خاطرات رو کمرنگ کنی و بدون این خاطره ها مثل متناسبها غذا بخوری و برای چگونه خوردن از غذا نقشه نکشین .
   ما باید اموزشها رو به عمل در بیاریم تا تغییر رو ببینیم .
   پس در زندگی روزمره آموزشها رو به عمل تبدیل کنید.
   زندگی متناسبها با زندگی چاقها خیلی متفاوت هست.باید اقدام کنیم و خودمون رو از اسارت چاقی رها کنیم .
   پس تصمیم بگیرید همت کنید و از راه جدید لاغری با ذهن برید جلو متناسب شدن سهم شما هست و طبیعی هست .
   چونکه وقتی خواستین متناسب شدین با سختی بوده پس فکر میکنید لاغر شدن سخت هست اما ما راحت چاق شدیم پس راحت هم لاغر میشیم به شرطی که از راه درست حرکت کنید.

   منم الان به جایی رسیدم که تا گرسنه نباشم از هیچ غذایی لذت نمیبرم و تمام غداها رو برای یه مورد میدونم رفع نیاز جسمم همین مثل بنزین
   برای ماشین که بتونه ماشین کار کنه اما در مورد بعصی چیزا قبلا سناریو داشتم و حالا کمتر مثلا :
   چیپس و پفک
   پیتزا و ساندویچ و فست فود
   شیرینی های کاکایویی و یا شکلاتی
   ته دیگ
   قورمه سبزی
   کله پاچه
   فسنجون
   کلوچه های سنتی

   ولی حالا دارم مثل متناسبها رفتار میکنم و تمام غذاها رو بدون خاطرات و سناریو و دلیل و برهان میخورم حالا یه جاهایی لغزش دارم ولی به نسبت گذشته بسیار کمتر شده
   غذاها فقط و فقط و فقط و فقط برای رفع نیاز جسم ما هستن
   نه برای لذت بردن
   نه برای جلوگیری از اسراف
   نه برای ثواب بردن
   نه برای چاق شدن یا لاغر شدن
   نه برای تفریح کردن
   نه برای قوی شدن
   نه برای بزرگ شدن
   نه برای رفع هیچ بیماری
   نه برای دخیره شدن در معده اگر غدا نبود
   نه برای …

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1399/11/18 04:30
    مدت عضویت: 785 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 25 کلمه

    ممنون دوست عزيز، مثال بنزين رو دوس داشتم براي ذهنم خوشايند اومد براي درك نياز بدن 💚
    موفق باشيد در مسير شگفتي ساز شدن و ماندن💛

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   پونه عدل تهرانی
   1399/10/11 00:31
   مدت عضویت: 828 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 195 کلمه

   وقت شما بخیر عزیزان
   واقعا من دنبال همچین چیزی بودم و تسلیم شده بودم که خدا منو هدایت کرد به این مسیر که همونطور که چاق شده بودم همونطور هم لاغر بشم
   دوست دارم همه چیز روند طبیعیشو داشته باشه دوست دارم شخصیتم به طور طبیعی عوض بشه
   منم خاطرات زیادی دارم از خوردن مثلا فکر کنم وقتی با مامانم اینا هستیم از چیزهایی که قدیمها درست می کردن مامانم و مادر بزرگم خیلی یاد می کنیم البته دیگه اون چیزها و درست نمی کنن
   مغز ما توانایی برای تصمیم نداره فقط اطلاعات و مرور می کنه از طریق دیده ها، شنیده ها و تجربیات
   این سناریو سازی کردن که وای ته دیگ ماکارونی و… فکر می کنم من دیگه تا حدی نسبت به غذاها بی تفاوت شدم درست می کنم یکی از غذاهایی که خیلی دوست دارم عدس پلو هست که الان یادم اومد اگه درست کنم هنوزم زیادتر می خورم از بقیه چیزها کسی دوست نداره تو خونه من خیلی کم درست می کنم هر از گاهی ولی چون کسی دوست نداره ته دیگش هم همش می مونه برای خودم
   باید بتونیم این خاطرات و کمتر کنیم و برای غذاها نقشه ذهنی نکشیم و بهش فکر نکنیم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   سهیلا عظیمی ویشته
   1399/10/03 19:24
   مدت عضویت: 827 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 343 کلمه

   وقتی این فایل ارزشمند را شنیدم به یاد خاطرات زیادی که از غذا های دلخواه ام داشتم افتادم البته مدتی که در دوره پیشرفت کردم این خاطرات کاملا از ذهنم پاک شده واصلا دیگر بهش فکر نمیکردم قبل دوره وقتی جایی دور همی جمع میشدیم و وکباب درست میکردیم یادمه برای جمع از کباب درست کردن پدرم خیلی تعریف میکردم که چقدر خوش میگذشت وچه خاطراتی برای من زنده میشد یا از غذاهای خوشمزه مادرم که خاطراتی داشتم ویا دورهمی هایی که با خوردن زیاد در ارتباط بودیم تمام این داده هایی که از بچگی به ذهن امون سپرده بودیم چون احساس امون در آن لحظه خوب بود در ذهن ثبت شده بود واگر حایی میرفتم که مشابه آن غذاها بود ناخودآگاه به خاطر لذتی که از قبلش تو ذهن ام بوده بیشتر میخوردم وآن غذارا دوست میداشتم بعد شرکت در دوره وآگاهی هایی که پیدا کردم به طور ناخودآگاه دیگر آن خاطرات را ندارم چون در این مدت به آنها فکر نکردم وبه صورت عادی با غذا ها برخورد میکنم حتی در ی دور همی هم که داشتیم باز برخورد من به همین شکل بوده دیگر خیلی طعم غدا برایم مهم نیست که بخوام لذت بیشتری ببرم وبیشتر بخورم در همون حد نیاز که سیر شوم میخورم ودست از غذا برمیدارم چون تفکر خودم را تقییر دادم نمیخواهم مثل یک آدم چاق وپر خور که همش به فکر غدا ولذت غدا ست فکر کنم گرسنه ام شد میخورم حالا هرجی که دم دستم باشه نوع اش برام مهم نیست میخواد پلو خورشت باشه یا لقمه ایی نان وپنیر مهم اینه که گرسنه ام شد بخورم سیر شدم نخورم امیدوارم که رفتارم وعادت غذایی ام هروز متناسب تر تز گذشته بشه واشتباهات خوردن ام را بتوانم پیدا کنم ورفع اشان کنم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/10/01 01:07
   مدت عضویت: 607 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 140 کلمه

   خاطرات همان چیزی است که مانع رسیده ن به هدف ما از متناسب شدن هست این خاطرات در ذهن ما قرار دارند و من می خواهم این خاطرات را تغییر بدهم با تکرار این مساله که من نیازم برای دریافت انرژی به اندازه خفه شدنم از خوردن غذا نیست نیاز من به اندازه کافی از خواراکی هاست و من این مقدار را می دانم همه می دانیم فقط بهش توجه نکردیم من به احساس سیری در خودم توجه می کنم به محض اینکه طعم غذا در دهانم تغییر کند متوجه می شوم که باید استوپ کنم به صدای فرشته درونم گوش می کنم که می گوید کافیست و من استوپ می کنم خدای من چقدر به موقع بود استاد حرفهای شما دقیقا طوری برنامه ریزی شده که انگار از قبل پیشبینی کردید که ما با احساس مواجه می شویم متشکرم.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/09/18 06:41
   مدت عضویت: 484 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 392 کلمه

   فایل “تاثیر خاطرات در لاغر شدن “:

   مقدمه :

   به نظر من، ما 80 درصد انچه را میشنویم یا میخوانیم در طی 3 روز فراموش میکنیم. با نوشتن انچه میاموزیم 75 تا 90 درصد مطالب به گنجینه ی خاطرات ما سپرده خواهد شد.

   تجربیات من در طول دوره :

   1. من الان در طول این 125 روزی که در این دوره هستم ، نوشتن تمرینها چه در جزوه دوره ،چه در سایت، دفترچه موفقیت من محسوب میشود، چون تجربه هایی که در این مدت داشته ام خیلی حالم را خوب کرده و اینقدر پسر و همسرم از من تعریف کرده اند در جهت اصول اخلاقی، که انگار خاطرات خوبم بیشتر از خاطرات بد من است. یعنی اگر گاهی خسته بودم و یا برای تمرینی خیلی وقت گذاشته ام تا انرا بفهمم ،باز هم چون خاطرات خوبم بیشتر بوده ، این دوره برای من تا حالا دوره موفقیت محسوب میشود. من دوست دارم که هر روز تمرینی را بنویسم چون لذت بخش است. زندگی باارزش ترین هدیه الهی است پس ارزش ثبت و نگهداری را نیز دارد.

   2.در حال حاضر بزرگترین و مهمترین هدف من لاغری و تناسب اندام است. من موافقت و خوشی و لذایذ فراوانی را در لاغری و تناسب اندام مورد دلخواهم میبینم. تکرار این واقعیت در ذهنم به من کمک میکند که باور کنم من لاغر میشوم. دیدن عکسها در اتاق کارم، در یخچال و در کمدم خیلی به ذهن نا خود اگاه من کمک میکند که من خودم را لاغر بببینم.

   3.من الان نسبت به غذا مثل سوخت بنزین به ماشین برای فقط انرژی گرفتن نگاه میکنم و بس. من هیجانی برای خوردن ندارم ولی به جای ان برای رقصیدن ، ورزش کردن ، ظرف شدن ، دوش گرفتن و کار کردن 8 تا 9 ساعت در روز جلوی کامپیوتر ، خوابيدن ، فیلم تماشا کردن و غیره هیجان دارم. من دارم این رفتارهای جدید را به عنوان خاطرات جدید به مغزم معرفی میکنم تا مغز و ذهن من در جهت بی انگیزگی نسبت به مواد غذایی برخود کند. من دارم اطلاعات ذخیره شده جدید را در مغزم مرتب به ان یاداوری میکنم تا اطلاعات جدید دستورکار جدید مغز و ذهن من شود و من متناسب شوم چون لاغری اسانترین کار دنیاست.

   با تشکر و سپاس از همه شما عزیزان. ما همه با هم هر روز لاغر تر و لاغرتر میشویم ، فقط کافیست ان را بپذیریم و باورش کنیم.🙏

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/09/03 01:28
   مدت عضویت: 656 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 334 کلمه

   با عرض سلام وادب🌺💐
   مبحث اموزنده امروز این فایل آن طور که متبادر به ذهن میشود اینست که:
   من برای متناسب شدن بی بازگشت وماندگار بایستی فلاش بگ ( عقب گرد) کنم به جاده با تجربهٰ چاقی ، جاده ایی که بدون استرس وبا خیال راحت ، بدون حتی لحظه ایی تردید تا الان میپیمودم وحس در مسیر بودن داشتم وغافل از انکه سالهاست از بزر گراه اصلی دور شدم بایستی بر گشت تا ابتدای ( جاده صحیح تناسب ) بزرگراه وادامه دادن ورسیدن به کمال( انتهای جاده) ان جا که هدف از خلقتم ( احسن الخالقین) بوده ولیاقت من از انسان بودنم هست ( زبیاترین مخلوق خداوند)👌🏻👌🏻❤️💃💃💃💃
   واما ابزار ووسیله رسیدن وباز گشت وادامه دادن وماندن در این راه🤔🤔:
   عملی کردن آموز های ذهنی وعادی سازی این راهکارها در زندگی روزمره👌🏻👌🏻
   یکی از اصول کاربردی که بایستی به آن توجه کرد درهنگام روبرو شدن با مواد غذایی :
   ۱-عدم توجه به خاطرات ( اطلاعات غلطی که با حس لذتی که از تجربیات خوردنم در دفعات قبلی در من ایجاد وسیو گردیده ) ودر نتیجه واکنش ندادن به آن ماده غذایی( فرضا قورمه سبزی) که این امر (مرور خاطره)منجر به تصمیم غلط پرخوری من وتوجیه عقاید نادرست ( اشتهام زیاده) میشود👌🏻⛔️
   ۲-عدم توجه به خوردن بک ماده غذایی صرفا به خاطر عقیده مذهبی که سر پوشی است بر اضافه خوردن بدون نیاز واقعی وگرسنگی ( صرفا به خاطره نذری بودن وثواب داشتن)👌🏻⛔️
   ۳-عدم سناریو سازی ونقشه پردازی برای تهیه وخوردن یک ماده غذایی( فرضا ته دیگ سیب زمینی ماکارونی)👌🏻⛔️
   ۴-خلاصه اینکه با تمرین وممارست در برخوردباهر ماده غذایی بر اساس نیاز واقعی جسمی ام ( گرسنگی) و عدم توجه به نوع ماده غذایی( مرور خاطرات گذشته)و لذت وتفریح ، غذا بخورم ، که این خود اجرای یکی از بندهای مهم تعهدات میثاق نامه ام است که هر روز جلوی آینه وجودم چشم در چشم هدهد مهربونم( خدای درونم)تکرار می کنم ، می باشد و شگفتی و رمز موفقیتم جهت طی مسیر جاده، صحیح تناسب فکری وراه روشنم است جهت رسیدنم به قله رفیع تناسبم.👏👏👌🏻💃💃💃💃💃💃💃💃💃

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/09/02 22:49
   مدت عضویت: 532 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 67 کلمه

   سلام و درود

   بله من هم همیشه موقعی که چیپس و پفت میخوام بخورم اواین چیزی که به ذهنم میاد لذت خوردن اون موقع مدرسه هست و همیشه بخاطر همون حس دلم هوس خوردن چیپس و پفک میکنه
   و همینطور خوردن کباب که لذت تفریح و و صحرا رو یادمون میندازه و باعث میشه فرد بیشتر از نیازش بخوره چون اون حس لذت بهش القا میشه

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/08/18 19:03
   مدت عضویت: 816 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 70 کلمه

   من از امروز سعی میکنم خاطرات بدم باغذاهارو به یاد بیارم وبااستفاده از اونا برای خوردنم تصمیم بگیرم البته خیلی از چیزهایی که خیلی علاقه داشتم مثل چیپس وپفک ونوشابه خیلی وقته که ازشون بدم میاد اصلا سراغشون نمیرم چون یه مدت بعد از خوردنشون حالم بد میشد والان میبینم که همون خاطرات بد باعث نفرت من از اونها شده وتاوقتی که احساس گرسنگی نداشته باشم از چیزی لذت نمیبرم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/08/08 18:06
   مدت عضویت: 795 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 138 کلمه

   با سلام
   به لطف خدا در این چند ماه هربار استاد هر تمرینی رو که دادند من تمام مدت سعی می کردم به عمل تبدیلش کنم هرروز؛ و حالا که چند ماه گذشته نسبت به هیچ غذایی خاطره ای به اون معنا ندارم حتی وقتی یه نفر با آب و تاب از یه غذایی حرف می زنه خندم می گیره که خب غذاست دیگه قصر نیست که این همه با هیجان ازش حرف می زنی. چند وقت پیش رفتم توی مغازه کلوچه مورد علاقم رو دیدم که نمی تونستم ازش بگذرم هرچی نگاش کردم که بخرم گرسنم نبود خیلی راحت گفتم خب میل ندارم واسه چی بخرم . حتی به اینکه بخر واسه بعدتم فکر نمی کنم. و می دونم متناسب شدن خیلی خیلی راحت تر از اون چیزی که ما فکر می کنیم و یک امر کاملا طبیعیه.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/08/04 21:31
   مدت عضویت: 828 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 127 کلمه

   باعرض سلام ،من اون غذاهایی که دراولویت هستن برام به خاطر خاطرات دوران بچه گیه وقتی برای عید مامان کلوچه ی خرمایی وردویی می پخت وبوی گرمش تمام خونه رو پر می کرد وعصرا عصرونه باچایی همه خانواده دور هم جمع می شدیم وبالذت می خوردیم ویا در ایام معملی مخصوصا تابستونا مامان حتما با چای عصر یا کیک ،بسکویت یاخرما می ذاشت والان هم همون عادت رو تکرار می کنه واینها اولویت من در خوردن شدن ،هر وقت محرم می شه یاد حلیم وخورشت قیمه نذری میوفتم که بنظرم طعم فوق العاده ایی داشت واینجوری من خیلی از غذاها رو با خاطراتم ربط می دم والان بعد از گوش دادن به این فایل وکار کردن روی کانالهای عصبی سعی می کنم این رفتار رو اصلاح کنم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   زهرا رضاخانی
   1399/08/04 13:54
   مدت عضویت: 828 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 188 کلمه

   یکی از موضوعات مهم در چاقی خاطرات است
   در واقعا مغز ما براساس اطلاعات تصمیم گیری میکند و این اطلاعات ما بهش دادیم براساس شنیده ها و تجربیات طی زندگی
   و اگه در مورد موضوعی اطلاعات کاذبی به مغز داده باشیم مغز همیشه تصمیم اشتباه میگیرد
   افراد چاق در مورد موادغذایی خاطرات دارند هردفعه با اون ماده ی غذایی برخورد میکنند این خاطرات باعث پرخوری میشود
   پس من از امروز که متوجه این مساله شدم باید تمام سناریوهای در مورد مواد غذایی رو حذف کنم
   و رفتارهای خودتو در یه هفته در نظر بگیر و ببین که کدام رفتار غذایی تو بر اساس خاطرات است
   از همین امروز دیگه نباید وقتی با غذایی مواجه میشوی بهش فک کنی یا در مورد خوردن آن نقشه ی ذهنی بکشی
   دقیقا همینطوره
   من و۳تی با غذای نذری روبرو میشدم یاد خاطرات میافتادم و بیشتر از حد نیاز مصرف میکردم یا فسنجان لوبیا پلو قهوه
   از همین امروز فکر کردن به غذا تعطیله.
   اشتها فقط یه واکنش ذهنی نسبت به مواد غذایی است
   واین واکنش هم بر اساس اطلاعاتی است که خودمان در آن ذخیره کردیم
   با استمرار و اشتیاق اطلاعات کاذب را با اطلاعات صحیح جایگزین میکنیم😍

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/07/23 20:55
   مدت عضویت: 461 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 140 کلمه

   سلام به استاد گرامی و دوستان متناسبم….
   من هر چی پایینتر رفتم و نظرات دوستان رو‌خوندم همه میگفتن ما در برابر غذایی که دوسش داریم زیاد در حد خفگی میخوردبم.الان نه. به مزه غذاها فکر نمیکنم و نمیخوریم .برعکس من. من فقط مشکلم در چاقی ذهنم بوده.چون من شده دوره هایی یکی دوماهه داشتم که نمیخوردم.‌قد بچه ده ساله میخوردم.گنجشکی. سالهاست بیاد ندارم صبحانه خورده باشم.‌الان مدتیه دارم با لذت میخورم.‌نه اینمه دا،م به غذا و خوردنی فکرکنما .نه‌ .فقط صبح که پا میشم وقتی یادم میفته منم عین آدمای عادی میتونم صبحانه از هر چیزی بخورم‌ دلم غنج میره و ذوق میکنم.‌سفره کوچیکی میندازم و هر روز یکی دو‌نوع صبحانه میارم و با پسر کوچیکم میخوریم.بدون دغدغه و عذاب وجدان. با آرامش به اندازه میخورم.حالم خوبه. حسم خوبه‌ .تازه میفهمم بقیه چقد خوشبخت بودن و حالا منم خوشبختم.‌خدا رو شکر….

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/07/17 02:58
   مدت عضویت: 552 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 457 کلمه

   سلام استاد ارجمند & دوستان گرامى سرزمين لاغرى با ذهن😊
   🔴 فايل , لاغرى با ذهن و تاثير خاطرات ,
   شيطان مى گه , همه چى تموم شد‼️
   ذهن منفى بافم سالها مى گفت , نمى شه‼️ تو به اين دليل و اون دليل چاق شدى و اينقدر من رو سرگرم استدلالهاى خودش كرد كه منم باور كردم و از خودم غافل شدم و مراقبت نكردم , انگارى سالها من خودم رو فراموش كردم با همين استدلالهاى ذهن منفى بافم .
   اما خبر خوب اينه كه , خدا مى گه , همه چى خوبه , همه چى درست مى شه . خدا مى گه , همه چى در درون خودته , آرامش , شادى , احساس خوب , ثروت , و…و …و…
   و تو مى تونى با قدرت شگفت انگيز ذهن ت دوباره لاغر بشى . و من به خدا اعتماد مى كنم , نه به فريبهاى ذهن منفى بافم . تمام اعضاى بدنم لحظه لحظه , شب و روز به من خدمت مى كنند , ذهن من هم همينطور .
   پس من مى تونم با قدرت شگفت ت انگيز ذهنم لاغر بشم . همانطورى كه با فريب ذهن منفى بافم چاق شدم . بارها شنيده ام كه خدا مى گه , همه چى حتى شفا در درون خود شماست . اما با خودم مى گفتم , چگونه‼️ چطور‼️و الان در اين مسير دريافتم كه من قدرت ذهنم رو دست كم گرفته بودم و اصن نمى دونستم كه ذهنم چگونه مى تونه به من كمك كنه‼️🤔 فراموش كرده بودم كه با قدرت ذهنم بود كه سالهاى سال موفق شدم كتاباى درسى م رو بخونم و در امتحانات موفق بشم , رانندگى ياد بگيرم و خيلى چيزاى ديگه …
   ذهنى كه هنوز كه هنوزه پس از گذشت سالها , جدول ضرب رو مثِ آب خوردن برام يادآورى مى كنه , خدارو شكر و سپاس💗💗
   خدايا , من توبه مى كنم كه سالهاى سال , اينهمه ثروت و هديه ى گرانبها به من بخشيدى و من سپاسگزار هم نبودم . و من براى همه ى هدايا و نعمتها و رحمتهاى شگفت انگيزى كه در بدنم دارم , سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم . خيلى مطالب , پيرامون قدرت ذهن خونده ام و شنيده ام , اما در اين مسير براى من قابل فهم و درك شد , متشكرم استاد عزيزم كه به لطف خداى مهربان , من رو با قدرت شگفت انگيز ذهنم و همچنين با ذهن منفى بافم آشنا كردى . هر آنچه پيش مى آيد , براى خيريت من در كار است , و مسئله ى چاقى من براى خيريت من در كار است , به همين خاطر من خودم رو در اين مسير بهتر مى شناسم و حتى به قدرت شگفت انگيز خودم پى مى برم .
   با تشكر فراوان , شاد و خرّم باشيد💖💙

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1399/08/04 23:03
    مدت عضویت: 828 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 44 کلمه

    سلام دوست عزیز من هم مثل شما تازه دارم توانایی های خودم رو باور می کنم ،این در حالیکه همیشه شنیدیم وبه ما گفته شده ما انسانها اشرف مخلوقات خدا هستیم ،باور این حرف کافیه ودر تمام جنبه های زندگی بهمون کمک می کنه

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/07/14 13:58
   مدت عضویت: 547 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 126 کلمه

   “من خوردن را لذت و تفریح نمیدانم و فقط برای رفع نیاز جسمی خود غذا میخورم”
   حالا بیشتر دقت میکنم میبینم که بله منم زیاد از روی خاطرات تصمیم میگرم که چجوری غذا بخورم مثلا میگم عه این همون غذایی که از بچگی عاشقشم و باعث میشه نتونم خودمو کنترل کنم ….و تمام سعی خودم رو بر این میزارم که با غذاهای مورد علاقمم مثل باقی غذاها و مثل افراد متناسب رفتار کنم و از روی خاطره یا هرچیز دیگه غذا نخورم بلکه اندازه نیاز خودم و با لذت و ارامش غذا بخورم خیلی عادی و معمولی مثل افراد متناسب

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/07/12 00:35
   مدت عضویت: 815 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 451 کلمه

   سلام . امروز روز چهارم تعهد من به لاغریست .
   به این قسمت سایت هدایت شدم .
   شما فرمودید :

   برای لاغری با ذهن آنچه مهم است تغییر باورها و افکاری است که درباره چاقی در ذهن خود داریم، و این کار نیاز به اشتیاق و استمرار در تغییر کردن دارد.

   من الان ۴ روزه دارم روی باور ۶۰ کیلویی خودم کار میکنم .
   یعنی نمیدونید چه نتایجی گرفتم .
   من باور کردم ۶۰ کیلو هستم و در مدار ۶۰ کیلویی هستم و آنچه از محیط اطرافم جذب من خواهد شد مطابق وزن ۶۰ کیلویی من خواهد بود .
   نگهداشتن خودم در این باور چه ثمراتی برام داشت ؟ امروز روز چهارم هدایت شدم به کوه رفتن . اونم با لذت . نرفتم که لاغر بشم . رفتم که لذت ببرم . من یه آدم ۶۰ کیلویی هستم که اونقدر سبکم که واقعا از کوه رفتن لذت میبرم .
   با خانواده ی همسر رفتیم . خیلی خوب بود . تازه نکته ی قابل توجه از واکنش ذهنیم بازم لذتبخشتر بود .
   اونها صبحانه ای فراوان از انواع خامه ها و مرباها و …. که ترتیب داده بودن . جالبش این بود برای من که من این همه رو میدیدم ولی اصلا دستور خوردن صادر نمیشد . اصلا بی نهایت لذتبخش بود .
   من از نخوردن اون غذاها بیشتر لذت میبردم نه به خاطر اینکه بخوام لاغر بشم ابدا . این واکنش ذهن من بود . من اون لحظه از نخوردن اون غذاها لذت میبردم و چون مبنای زندگیم رو گذاشتم بر لذت میدیدم نخوردن اون صبحانه ی مفصل به من لذت بیشتری میده . حالا نه اینکه بگم این رفتار دقیقا باید هرروز تکرار بشه نه . ولی لذت بردنه باید دقیقا هرروز تکرار بشه .
   لذت من از وزن ۶۰ کیلویی و تمام واکنشهایی که از این وزن بهم میشه روز به روز بیشتر و بیشتر میشه .
   من امروز که روز چهارم تعهدم بود این دو تا جذب عااالی رو داشتم یه جذب قابل توجه دیگمم در امروز این بود که من تا ۱۱:۳۰شب هم احساس گرسنگی نداشتم اصلا یادم میرفت اونقدر که به اون لذته توجه داشتم .

   روز چهارم من عالی گذشت . خیلی لذتبخش بود .
   من در وزن ۶۰ کیلویی هستم و تمام چیزهایی که جذب خواهم کرد باعث لذت من خواهند شد . من شایسته ی لذت بردن در وزن ایده آلم هستم . من از بودن در وزن ۶۰ کیلویی بسیار لذت میبرم . من از وزن ۶۰ کیلو بسیار لذت میبرم . لذت من در این کزن روز به روز بیشتر و بیشتر میشود . همه چیز در این وزن عالیست .
   تا ببینم نگهداشتن این باور فردا چه چیزهایی را جذب من خواهد کرد . خدایا سپاسگزارم .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/07/09 02:03
   مدت عضویت: 696 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 654 کلمه

   با سلام محضر استاد عزیز عطار روشن و دوستان شگفتی سازم
   یکی از فامیل های ما که در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنه تعریف میکرد…
   روزهای اولی که رفته بودیم چون غریب بودیم و خیلی برای ایران دلتنگ میشدیم برای اینکه قدری این دلتنگی برطرف بشه آخر هفته ها با چندتا دوستان ایرانی دیگه قرار میذاشتیم بریم پارک و طبق عادت ایرانی مون هر کدوم از خونواده ها یک قابلمه غذا می پخت و میرفتیم پارک…
   ی قسمتی از پارک فرش پهن میکردیم و ی سفره ی بزرگ پهن میکردیم و قابلمه ها را می چیدیم دور سفره و حالا بخور و کی نخور…
   خارجی هایی که از کنار کا رد میشدن از دیدن این صحنه ها خیلی با تعجب به ما نگاه میکردن که حالا چطور می خوایم اینهمه غذا را می خوایم بخوریم و اونا هر کدومشون فقط ی بطری آب دستشون بود و قدم می زدن…. خلاصه کم کم فهمیدم غذا خوردن هرگز اولویت زندگی اینها نیست
   در واقع اونها کار میکردن تا از زندگی لذت ببرن و شاد باشن و ما کار میکردیم که بخوریم و می خوردیم تا بتونیم کار کنیم…
   کلا سبک زندگی شون با ما خیلی متفاوت بود و اون روش زندگی عالی بود و البته صحیح و بر اساس پس زمینه های ذهنی شون که دست نخورده مونده بود و براساس همون فرمول های صحیح زندگی میکردن و به همین دلیل بود که اونها اکثرا متناسب بودن…
   یا مثلا وقتی سرکار بودیم و وقت ناهار بود ما ایرانی ها حتما قابلمه ای پر از غذا داشتیم و در کمال تعجب میدیدیم که اونها یا ی دونه سیب زمینی پخته پیچیده بودن توی فویل و با ی دونه سس می خوردن یا ی بسته چیپس، این ناهارشون بود… کم کم ما هم تحت تاثیر شیوه ی غذایی اونها قرار گرفتیم و دیگه کمتر غذای مفصل همراه میبردیم و به مرور وقتی به روش صحیح عمل کردیم لاغر و متناسب شدیم…
   لازم به ذکره که ایشون قبل از رفتن بسیار چاق بود و الان خیلی متناسب و خوش اندام هستن…
   متاسفانه ما از بچگی همیشه غذا پختن و غذا خوردن اولویت اول زندگی مون بوده… همیشه وقتی دور هم جمع میشدیم قطعا موضوع دور همی ی غذای خوشمزه بود آشی دلمه ای و یا غذاهای خوشمزه و وسوسه انگیز دیگه و کلی هم در مورد اون غذا به به و چه چه میکردیم…
   و بنابراین همه ی خاطرات خوب ما با خوردن معنا میشد…
   واین در ذهن ما باقی موند و در واقع ما برای ذهنمون تفریح و لذت را با خوردن تعریف و ثبت کردیم…
   و همین شد که هر تفریح و لذتی برامون به معنای پرخوری بود اصلا تفریح و سرگرمی و لذت یعنی خوردن یک غذای خوشمزه و این بود علت چاقی و اضافه وزن مون..‌
   و همه ی خاطرات خوب ما با خوردن و پرخوری همراه بود و این بصورت یک فرمول در ذهنمون ثبت شد و بنابراین غذاها همیشه برای ما شدن خاطرات خوب و ما با دیدن هر غذا یا شنیدن وصف اون به طور ناخودآگاه به اون غذا حمله میکردیم و در حد خفگی می خوردیم و این را یک تفریح و لذت می دونستیم و اصلا به نیاز بدنمون توجه نداشتیم و هر روز چاق و چاقتر میشدیم..
   و حالا باید این فرمول های غلط را در ذهنمون اصلاح کنیم و باور کنیم که لذت و تفریح و سرگرمی هرگز به معنای خوردن و پرخوری نیست….
   باید بیاموزیم که غذا خوردن صرفا برای تامین نیاز بدن برای سلامتی و ادامه ی حیات هست نه هیچ دلیل دیگه ای….
   و اینکار با تمرین و تکرار اتفاق می افته و وقتی به ذهنمون آموزش دادیم خیلی راحت و آسون لاغر میشیم همون‌طور که خیلی راحت و آسون چاق شدیم…
   خدایا مرا یاری کن تا روش صحیح زندگی را بیاموزم و در خوردن از نعمات تو فقط نیاز بدنم و سلامتی ام را در نظر بگیرم و همانطور که مرا به این مسیر صحیح و عالی هدایت کردی باز هم برای ادامه مسیر مرا هدایت و حمایت کن تا به نتیجه ی عالی متناسب شدن برسم.
   موفق باشین.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/06/25 14:55
   مدت عضویت: 671 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 112 کلمه

   با سلام
   از کودکی آموخته ایم که خوردن لذت دارد و این لذت را در مهمانی پیک نیک مسافرت ایام بی حوصلگی وخیلی مراسمهای عروسی عزا و تولد وغیره با خوردن همراه کرده ایم.😡😡😡
   در حالی که به جای خوردن میتوانستم لذتهای دیگری در این موقعیتها ببریم مثل بازیهای دسته جمعی کارهای گروهی مسابقه وخیلی لذتهای دیگه🏃‍♀️🏃‍♀️🕺🕺💃💃💃🧗‍♂️🧗‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂️
   این لذتها به صورت خاطره در ذهن ما ثبت شده وما رجوع به خاطراتتمون الان هم از لذت خوردن استفاده میکنیم ولی ما که از اضافه وزن خود رنج میبریم باید این فرمول ذهن مان را عوض کنیم وازتاثیر خاطرات بر ذهنمان بکاهیم تا بتوانیم با جایگزین کردن فرمولهای صحیح در مسیر تناسب اندام درست حرکت کنیم.🙆‍♀️🙆‍♀️👏👏❤💚💙

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/06/18 23:23
   مدت عضویت: 749 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 282 کلمه

   با سلام
   من بادقت در گذشته وخاطراتم متوجه شدم که بیشتر لذتهای زندگی من باخوردن همراه بوده درواقع بیشتر ذهنم درگیر لذت خوردن بوده وبرعکس هروقت رژیم گرفتم فقط خاطرات رنج وسختی بااعصابی خراب رو به یاد میارم خیلی وقتها همین طور تو مهمونیها ودورهمی ها فقط دهانم درحال جنبیدن بوده درحالی که از بعضی از خوردنیها لذت هم نمیبردم وانگار که ذهنم عادت کرده بود که هروقت دورهمی یا مهمانی هست من باید بخورم به خودم میومدم که یه عالمه خوردم در واقع خاطرات خوردنهای قبلی باعث میشد که بیرون رفتن من با لذت خوردن باید همراه باشه تاجایی که اتوماتیک انجام میشد واون اواخر دیگه نه مزه ونه میزان خوردن آگاهانه نبود
   من یادمه اوایل نوجوانیم اصلا قورمه سبزی رو دوست نداشتم ودر واقع جزء دوست داشتنیهای من نبود ( همون زمانی که متناسب بودم) جالبه که اینقدر توفیلمها وسریالهای تلویزیونی درمورد سنتی ترین وخوشمزه ترین غذا نام برده میشد واینقدر این جمله رو شنیده بودم که ایرانی باشی وقرمه سبزی دوست نداشته باشی عجیبه، که ناخوداگاه فکر کردم که شاید من عجیبم که دوستش ندارم وکم کم به سمتش کشیده شدم باور کنید هربار که قورمه سبزی میخورم دقیقا این جمله ها توذهنم میاد وهمون احساس دوست نداشته بودنش رو در اعماق ذهنم حس میکنم
   الان تلاش میکنم که خاطرات خوبی با نخوردن ها وبه اندازه نیازم خوردنها پیدا کنم وآگاهانه این مساله رو در ذهنم لذت بخش کنم همین که دراین دوره از خودم وجسمم راضی هستم وصبح میثاق نامه رو بالذت دیدن اندامم درآینه انجام میدم واول صبح بافایل صبحگاهی میرقصم ولذت میبرم وبا شکرگذاری احساس خوبی پیدامیکنم قدم بزرگی در ساختن خاطرات خوب همزمان با متناسب شدن هست ومن از مسیر تناسب اندام ذهنی دارم لذت میبرم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/06/08 01:45
   مدت عضویت: 586 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 186 کلمه

   به نام خدا
   من قبلن کلیب های چینی ک از خوردنشو فیلم مگرفتن و بالذت میخوردن خیلی نگا مکردم و دوست داشتم مثل اونا غذا بخورم اولاش لذت میبردم ولی کم کم دیدم دارم زیاده روی مکنم.
   من قبلن از هرغذایی میبود میخوردم برام فرق نمکرد دوست دارم یا نه ولی خودارشکر در این دوره ک شرکت کردم هرغذایی رو نمتونم بخورم مثلا این هفته وقتی از مدرسه برمگشتم و خیلی حسابی گشنم بود مادرم غذا میپخت ولی کمی فلفل میرخت داخل غذا بااینکه غذای مورد علاقم بود و شنیدم ک کمی فلفل ریخته نمیخوردم و اصلانم هیچ عجله ای نبود بااینکه خیلی گشنم بوذ با خیال راحت ی غذای دیگه میپختم و میخورم الان فقط از بعصی غذا ها خوشم میاد و کمی میخورم و مامانم کمی نگران شده و فک مکنه معدم مشکل بیدا کرده یا فرصی چیزی میخورم ولی این واقعیت هست من ب مقدار نیازم از هرغذای ک دلم بخاد میخورم حتی شده دو لقمه بخورم و سیر شم. باورم نمیشه ک الان میبنم گاهی وقتا اصلا یادم میره غذا بخورم درطول ساعت ندرسه اصلا برام مهم نیست چیزی بخورم یا نه.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/05/10 14:19
   مدت عضویت: 642 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 229 کلمه

   به نام خدا
   سلام بر دوستان عزيز واستاد گرامي
   براي من هميشه همين جور بوده وقتي با يك مواد خوراكي روبرو ميشم خاطراتي كه از اون مواد خوراكي دارم اون خاطره برام تداعي ميشه و باعث ميشه كه از اون مواد خوراكي بيش از اندازه ي نياز بدنم غذا بخورم
   مثلا من فست فود (پيتزا-ساندويج )هر وقت درست ميكنم به ياد زماني ميفتم كه در دورهمي هاي خانواده همسرم بوديم و از خوردن اون فست فودها لذت ميبرديم الان مرا به ياد اون خاطرت مي اندازه و بيش از نياز مصرف ميكنم يا مثلا قورمه سبزي من اكه قورمه سبزيه كه خودم درست ميكنم اكه سبزيش تازه باشه و گوشتش تازه باشه و لوبياش هم عالي و پخته باشه با روبرو شدن با قورمه سبزي بيش از اندازه ي نيازم ميخورم و حتي جون تو فكرش ميرم كه جه لذتي داشت از خوردنش اكه زياد باشه شب هم ميخورم
   خدا رو شكر الان با مواجه شدن مواد خوراكي هيج عكس العملي نشون نميدم و به اندازه ي نياز بدنم غذا ميخورم و الان براي من تمام مواد خوراكي مثل هم هستن و من غذا رو به عنوان نياز بدنم ميخورم و من الان خوراك مورد علاقه اي در ذهنم وجود نداره و همشون برام يك حكم دارن 😀 خيلي خوشحالم كه در اين مسير زيبا و عالي قرار گرفتم خدايا شكرت ما هم متناسب شديم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/04/21 23:03
   مدت عضویت: 653 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 289 کلمه

   با سلام ، من هر چی خاطرات خوبم را مرور کردم دیدم تو همه شون لذت غذا خوردن پر رنگ بوده تو تمام دوره همی های خانوادگی من تنها فکرم این بود که چی بپزم واز چه ادویه هایی استفاده کنم که غذا خوشمزه تر بشه بیشتر وقتها هم خودم آشپزی میکردم و دستپخت خودم را بیشتر از مادر و خواهرم دوست داشتم ، همیشه فکرم مشغول بود که چه چاشنی را کنار چه غذایی بزارم که ترکیبش خوشمزه تر بشه ، مثلا آبگوشت همراه سبزی خوردن و ترشی و حتما نون خشکه دوست داشتم و اگه نون خشکه نبود اصلا به دلم نمی چسبید ، یا خورشت فقط با برنج میخوردم اما دیده بودم بعضی از دوستان متناسب خورشت تنها درست میکردن و با نون میخوردن که برای من خیلی عجیب بود اونا براشون خیلی مهم نبود که حتما برنج باشه الان میبینم قبل از دوره تو ذهن من خیلی قوانین برای مزه غذا وجود داشته چون خیلی آدم لذت جویی بودم هیچ لذتی بالاتر از مزه غذا برای من وجود نداشت مخصوصا مزه قرمه سبزی که بوش منو دیونه میکرد ، خدا را شکر در طی دوره و عمل به تمرینات کم کم مزه غذا برام کم رنگ شد وفقط برای سیر شدن غذا میخورم باعث شد که تو فکرم به طعم و مزه وچاشنی های غذا دیگه فکر نکنم ، چقدر خوبه که ذهنم خالی شده چون قبلا بیشتر وقتم به فکر کردن به غذاهای مختلف و جدید میگذشت ولی حالا فکرم فقط روی متناسب شدنه که سلامتی و خوشبختی به دنبال داره ، میخام از این به بعد تو زندگی جدید که بعد از متناسب شدن متولد شدم خاطرات خیلی عالی بسازم که پر از شادی ، سلامتی ، انرژی بالا باشه، خدایا شکرت

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/03/31 18:19
   مدت عضویت: 759 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 371 کلمه

   سلام
   کلید این فایل لذت بردن
   خب وقتی من که خوردن قورمه سبزی و ماکارونی تو ذهنم لذت بخش شده را بیام و موقع دیدن این غذاها زوم دوربین اون خاطره را کمتر کنم میبینم خیلی زشت بوده پرخوری….همه بد نگام میکردن
   خیلی بد بوده عجله و تند خوردن و همه بد نگام میکردن…
   خیلی ناخوشایند تند غذا خوردن
   خیلی خیلی زشته یک خانم بیش از نیازش بخوره
   و هی اینارو تکرار کنم و تصاویر لذت بخش جدید را هی تکرار کنم
   مثل تصاویری که از چندتا خانم زیبا دیدم و متناسب که آروم غذا میخوردن…
   و اون جمله شما که فرمودیدمن از نخوردن لذت میبرم و تکرار این خاطرات جدید، براحتی کم میخورم
   در برابر قورمه سبزی من با انجام اون تمرین نمره دادن واقعا طلسم شکسته و اندازه میخورم تقریبا
   استاد آخر فایل بعد جمله شما پرسیدم آخه چطور؟
   فرشته درونم گفت روحت را از لذت سیراب کن، قبل از اینکه موعد وعده غذاییت بشه
   برای من سکوت ذهن
   در اون حالت هیچ میلی به واکنش به اطرافم ندارم
   روز ۵ شنبه بعد جلسه ۳ طعم خدا و انجام تمرینش تجربه کردم
   اما ثابت نمیتونم نگهش دارم
   چون ترسام وسط میاد
   نجواهای شیطان وسط میاد
   دوست دارم تو اون حال بمونم و دیگه هیچی نمیخوام…هر تمایلی یک فریب که ذهن میزنه تا آدمو از حیطه دانایی و بودن با فرشته درون بیرون بکشه و موفق هم میشه
   به اندازه ای که ایمان ما ضعیف موفق میشه
   هر فعالیتی را انجام میدم تو اون حالت اما تقلا ندارم و این خیلی آرامش بخش
   حتی دیگه شکمم هم برام مهم نبود
   هیچ چیزی مهم نبود
   فقط موندن تو اون حالت مهم بود
   هر لذتی بیرون از ذهن کاذب
   و ما چون سرچشمه را فراموش کردیم درگیر لذتهای بیرونی میشیم، و سیرابی هم نداریم چون جای نادرستیو انتخاب کردیم
   یک مثالی به ذهنم اومد چند روز پیش
   هر باری که داریم غذا میخوریم یک راهنما داریم
   یا فرشته درون یا شیطان
   وقتی حالمون خوبه یعنی وارد زمین بازی شیطان نشدیم…
   وقتی حالمون بد یعنی وارد زمین بازیش شدیم
   و به اعتقاد من تند خوردن یک علامت بیرونی که نشون میده داریم تو زمین بازی شیطان توپ میزنیم
   بدو بخور….کمه….لذت ببر….حالتو خوب کن….
   و اینا تنش ایجاد میکنه
   انگار تو مسابقه ایم و دنبال بردن
   من بزرگترین آرزومه به آرامش روحی برسم
   رفتارم رفتار یک آدم مومن باشه
   صبور باشم
   بعد اون هر اتفاقی براحتی میفته
   حتی تناسب
   انقدر روحم غنی باشه که دنبال سیر کردنش با غذا نباشم

   خدایا هدایتم کن
   ۳۱ خرداد ۹۹

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/03/25 08:35
   مدت عضویت: 797 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 156 کلمه

   من کلا اگر بخوام در مورد تفریح کردن عنصر غذا را ازش بگیرم دیگه تفریحی وجود نداره. حقیقتا از کودکی اینجوری بوده ولی من زمانی که تصمیم می گرفتم لاغر شم ذهنم را گول میزدم و شروع میکردم کارایی میکردم که کلا دور و بر غذا نرم ولی خوب این که نمی تونست همیشگی باشه پس من به عادات قبلیم بر میگشتم. این دوره به من یاد داد لاغری را یواش یواش وارد زندگیم کنم نه یک دفعه.یاد گرفتم از برخوردهای خوبم با مواد غذایی خوشحال شم و خودم را تشویق کنم و از همه بهتر چون محدودیت زمانی برای لاغر زندگی کردن ندارم و قراره تا آخر عمرم لاغری را زندگی کنم پس استرس هم ندارم و با خودم مدارا می‌کنم و جلو میرم. خاطرات جایگزین که یکی از عزیزان نوشته بودن یک کلیک جدید در ذهنم زد که حتما شروع می‌کنم که خاطرات متناسب برخورد کردنم را در ذهنم پررنگ کنم و تکرارشون کنم.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/03/05 05:11
   مدت عضویت: 796 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 95 کلمه

   سلام بر همراهان، من خیلی خوب در این مدتی که وارد این دوره شدم متوجه بر اساس خاطرات غذا خوردن خود شدم. شاید باورش سخت باشه اما از زمانی که مادرم هم ار دنیا رفت خیلی بیشتر من بر اساس خاطرات خوشی که داشتم از بعضی غذاها انتخاب کردم که آن غذا را درست کنم و بخورم و به وضوح دیدم که زیاده روی در خوردن کردم. البته از وقتی دوره را انجام دادم این تعاریف برای من شکل گرفت. خیلی دانستن این تعاریف در کمک به حداقل رساندن تخریب به من کمک میکند. ممنون

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/02/16 14:46
   مدت عضویت: 760 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 131 کلمه

   سلام و ارادت
   من وقتی به رفتارهای غذاییم توجه کردم دیدم واقعا وقتی به یه غذایی فکر میکنم تو ذهنم یه ضیافتی میچینم و بعد سیر شدنم دیگه دست خودم نیست ولی از وقتی با اموزشهای دوره اشنا شدم تمام سعیم رو میکنم و در جزوه هم این سه جمله رو نوشتم که هر روز برای خودم تکرار کنم:
   برای خوردن غذا نقشه نکشیم
   مواد غذایی رو دور و بر خودم نچینم
   موقع غذا خوردن کسی رو تشویق به غذا خوردن نکنم🥰
   و به نظرم خیلی موفق شدم که این موارد رو کنترل کنم و منی که قبلا انقدر میخوردم که یا دلم درد میگرفت یا فکم😔 الان میتونم خوردنم رو کنترل کنم و نقطه ی سیری رو کاملا متوجه میشم و قبلش دست میکشم از غذا خوردن😇
   و سعی میکنم به غذا خوردن فکر نکنم🙏🏻

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/02/13 02:59
   مدت عضویت: 798 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 71 کلمه

   سلام استاد عزیز
   من بارها این مطلب رو که آموزشهای ذهنی رو به عمل باید تبدیل کنیم در فایلهای مختلف از شما شنیده ام ولی اصلا درک درستی از این مسئله نمیتونم داشته باشم ؛تمرینات شما همه ذهنی هستن چه طور میتونیم با اراده و میل خودمون اجرا کنیم مگر نه اینکه از ذهن باید فرمان بگیریم؟اگر پای اراده در اجرای تمرینات وسط بیاد به نظرم خیلی از اصول زیر سوال میرن

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/01/22 17:01
   مدت عضویت: 809 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 545 کلمه

   سلام خدمت استاد عزیز ودوستان خوبم
   سناریوهایی که من برای خودم در مورد غذاها در ذهنم نوشته ام اینها هستند .ترشی سیر با مرغ سرخ کرده و ابگوشت خیلی میچسبه .بوی قورمه سبزی مست کننده است بخصوص اگه با پیاز خام یا با سالاد شیرازی بخوری ، پنیر پیتزا توی هر غذایی باشه خیلی طعمش بی نظیره و براین اساس من عاشق پیتزا و لازانیا و کلا غذاهایی بودم که پنیر پیتزا داشت .پلو ماهیچه غذایی هست که نظیرش گیر نمیاد .پفک له خاطر شوریش خیلی خوشمزه اس بخصوص اون دسستتم که پفکی میشه رو هی تو دهنت بکنی ته مونده پفکها رو از روی دستت پاک کنی .چایی با هیچی به جز گز و شکلات نمیچسبه .من عاشق سوهان عسلیم .من اگه شیرینی بیاد وسط نمیتونم خودم و کنترل کنم .من بیسکویتهای ویفری رو خیلی دوست دارم .
   خیلی دوست دارم ،عاشقشم ،طعمش بی نظیره ،نمیتونم ازش بگذرم .خیلی حال میده ،خیلی میچسبه و اینها همه سناریوهای من بوده و گاها الان هم هست ولی خوب الان اگاهانه تر باهاشون برخورد میکنم .
   و واقعا این درسته و من به خاطر بارها تکرار کردن این جملات برای خودم در ذهنم و یا حتی برای بقیه این رو کردم یک اصل وبر عکس این قضیه هم هست مثلا من بارها به خودم گفتم که من ماهی دوست ندارم ،ماهی رو هر طور بپزی اخر بو میده ،ماهی برام حال به هم زن هست ،از ماهی بدم میاد حتی تمیز کردنش برام زجر اوره و…واین باعث شده من حتی اگر از گرسنگی بمیرم به هیچ وجه حاضر نیستم ماهی بخورم حتی بهترین ماهیها رو
   پس این تکرار کردن میتونه درست باشه .و الان هم من بارها برای خودم تکرار کردم که مثلا پنیر پیتزا هم چنان طعم انچنانی نداره و غذاهایی که با اون درست میشه مثل غذاهی دیگا هست .چایی حتما نباید با شکلات خورده بشه و من وقتی چایی با شکلات میخورم در حقیقت چایی رو به خاطر شکلات میخورم ،یا به خاطر بیسویت چایی میخورم در صورتیکه با قند وحتی بدون قند هم چایی خوبه و ربطی به اون چیزی که باهاش میخوری نداره .برای ذهنم جا انداختم که من شیرینی دوست دارم انا اینطوری هم نیست که وقتی بهش برسم دیگه کنترلی روی خودم نداشته باشم و حتی توی ایگ مدت بارها بوده در مواجه با شیرینی قرار گرفتم ولی چون سیر بودم نخواستم و نخوردم .
   واین همون خاطرات هست همینطور که قبلا اون خاطرات رو برای خودم ساختم الان هم کم کم عوضشون میکنم و برام عادی میشن و البته عادی شده اند و الان دیگه من غذاهایی مثل پیتزا ،همبرگر،لازانیا ،جوجه کباب ،چلو کباب و اینچنین غذاها رو که قبلا خیلی بینهایت دوست داشتم الان هم دوست دارم اما نه بینهایت و وقتی به اندازه بخورم از طعمش لذت میبرم .و این رو هم به عنوان تجربه بگم که هر غذایی که قبلا برام خاص بود رو وقتی درست کنم و بخواهم از اون غذا بخورم قبلش به خودم یاداوری میکنم که مثلا سیر با مرغ سرخ کرده رو دوست دارم ولی به اندازه خوردنش رو و به خودم میگم تند نخور که فقط خورده باشی از طعم غذاک لذت ببر نه خوردن غذات و خیلی وقتها خوب جواب میده و کمک میکنه که از مقدار نیاز بدنت لذت ببری و دیگه اضافه دلت نمیخواد بخوری ?

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   پونه عدل تهرانی
   1399/01/13 04:08
   مدت عضویت: 828 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 217 کلمه

   من هم خیلی وقته که اینو باور کردم به همون طریقی که چاق شدم از همون طریق هم باید لاغر شم !
   حرف از خاطرات شد من همیشه متناسب بودم تا چند سال اخیر که نمی دونم چه جوری چاق شدم اون موقع ها که دانشگاه می رفتم از بچه ها یاد گرفته بودم ماکارانی و لای نون ساندویچی می ذاشتم و می برم برای نهار خیلی خنده دار بود ولی چقدر هم طرفدار داشت همیشه همه دلشون می خواست ترشی هم می ذاشتم اون موقع ها خیلی غذا نمی خوردم که ولی این خیلی جالب بود که حرف از خاطره شد من یاد ساندویچ ماکارانی افتادم! که الان سال‌های می گذره و من الان یادش افتادم
   اون موقع ها ته دیگ بهمون می رسید بچه بودیم ولی الان نوبت بچه هامونه خوشبختانه به ما خیلی نمی رسه!
   و من سعی می کنم که آموزش ها رو به عمل در بیارم و زندگی کنم !
   فکر می کنم به غذا ولی نه اینکه بخورم چی درست کنم برای خانواده ولی دیگه بی احساس شدم نسبت به غذاها!
   اون موقع ها یادمه خواهرم خیلی با اشتها غذا می خورد البته تپل بود و همه چی دوست داشت ولی من همه چی نمی خوردم و لی وقتی می دیدم اونم می خوره من هم بعضی وقتها به هوای اون می خوردم !

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/01/12 01:02
   مدت عضویت: 735 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 301 کلمه

   روز ۳۸ تکرار
   سلام وقتتون بخیر
   من یه قراری با خودم گذاشتم که فایلهارو گوش بدم،تمریناتشو انجام بدم وحتما حتما باهاشون زندگی کنم ،یعنی هر چی یاد میگیرم عملیش کنم ،ایمانی که عمل نیاورد حرف مفت است،یعنی الان یاد گرفتم سیر شدم دست بکشم از خوردن،حالا اون غذا میخواد قرمه سبزی باشه که مورد علاقمه یا یه غذای عادی باشه و واقعا دارم انجام میدم ،البته خیلی وقته مهمونی نرفتم ولی حتما تو اون موقعیت هم میتونم خودمو کنترل کنم ووقتی سیر شدم تمامش کنم ،من خیلی مشکلی با این موضوع ندارم ،بدلیل اینکه قبلا هم پرخور نبودم ،ولی الان همون ۲قاشق اضافه رو هم نمیخورم ،غذاهای زیادی هستن که من ازشون خاطره دارم ،قبلا با دوستم همش حرف غذا میزدیم،منم همیشه در حال پختن غذاهای بسیار پر رنگ و لعابی بودم وعکسشو میفرستادم واسش ومیگفتم آماده باش برای خوردن این غذای خوشمزه ،تنها تفریحمون ،خوردن خوراکی های متفاوت بود ،البته که من کم میخوردم ،ولی با اینحال منم تو این ۱سال اخیر چاقتر شده بودم،،،از زمانیکه تو دوره شرکت کردم دیگه از اون غذاهای لذیذ کمتر درست کردم واگرم درست کردم ،عکسشو نفرستادم،از غذا ومزه ش تعریف نمیکنم ،به دوستمم گفتم زیاد از غذا حرف نزنه ،،بقول استاد باید هرچی یاد میگیریم تو زندگیمون اجراش کنیم

   یکی از مواردی که الان یادم اومد این بود که ،من همیشه از بچگی به خوش خوراکی معروف بودم ومادرم به خواهرام میگفت از فریده یاد بگیرید سنگ هم بهش بدی میخوره،و من همیشه آماده خوردن هر چیزی ،حتی بدمزه بودم که حرف مادرم وبقیه رو تایید کنم واونا از من خوششون بیاد
   ناخنک زدن به غذا وخوراکی که عادت شدیدم بود این عادت از مامانم زیاد دیدم وهنوزم میبینم ،الان گاهی واسم پیش میاد که یچیزی دهنم بذارم یدفعه یادم میاد وبعضی اوقات اون خوراکی از دهنم در اوردم ونخوردم،این روزا آگاهتر شدم به رفتارهای قبلیم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/01/08 02:08
   مدت عضویت: 808 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 213 کلمه

   سلام دوستان عزيز بنظرم كليدي ترين نكات اين دوره ميتونه توجه بي اندازه براي رسيدن به هدف لاغري مون باشه من از اوايل دوره همش عجله داشتم تمرين هامو انجام ميدادم خوب ولي شتاب داشتم و از روزي ك فهميدم بايد در اين مسير فقط صبوري كرد ارامش دارم حس حركت به جلو رفتن حس ميكنم تمرين هامو خوب انجام ميدم ولي عجله ندارم و بايد خودمون همينجوري ك هستيم دوست داشته باشيم و انقد چشم انتظار لاغري نكشيم و مهم ترين رفتارم ك دقت ميكنم تغيير كرده مثل قبل همراه غذام چيزي به عنوان اين كه مثلن با اين بيشتر مزه ميده ندارم مثلن قبل دوره همراه غذا بايد سالاد ماست يا ترشي حتمان وجود داشت ولي الان اصن دقتم خيلي اوردم پايين به اندازه نياز جسمم غذامو ميخورم خيلي ام لذت ميبرم من بيشتر ازين لذت ميبرم كه ديگه مثل قبل متكي به غذا يا تركيبب غذا مثل نوشابه نون سالاد يا هر چيزي نيستم و حس جالبي ك من دارم اين بعضي وقتا از نخوردن خيلي لذت ميبرم حسي كه هيچوقت تجربش نكرده بودم چون الان ميتونم ذهن منفي بافمو كنترل كنم ولي قبلن اصن دركي از لذت نخوردن نداشتم و بنظرم قوي ترين نيرو كمك به من خداست ازش سپاسگزارم ك در اين مسيرقرار گرفتم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/01/07 17:48
   مدت عضویت: 655 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 328 کلمه

   سلام من تصمیم گرفتم خاطرات و تصاویری که باعث تغییر در رفتار درست من میشه رو اینجا بنویسم.
   من به دلیل کرونا دیگه نان سنتی مصرف نکردم که البته دیدم چه تصمیم خوبی گرفتم و میخوام دیگه نان‌ سنتی نخورم چون خیلی احساس سبکی و خوبی داره و دیگه سنگین نمیشم. به خاطر همین نان تست میگم برای من تهیه کنند. چند شب قبل دیدم پدرم 5 بسته نان تست خریده و یه حس گناهی در من شکل گرفت که اگر من همش رو نخورم خراب میشن و برکت خدا اسراف میشه و گناه برای من نوشته میشه طبق خاطرات قبلیم که اگر غذاتو تا آخر نخوری خدا دوست نداره یا برات گناه مینویسه یا این حرف که برای اینکه بزرگ و قوی بشی باید غذاتو تا آخر بخوری و بشقابت سفید بشه. این افکار غلط در یک ثانیه در ذهنم مرور شد و باعث شد نان تست زیاد مصرف کنم که مثلا نمونه و خراب بشه. دیشب بود که متوجه این اشتباه شدم که اولا من که زیادی خرید نکردم پس مسؤل خراب شدنشون نیستم. دوما چرا من باید به بدنم ضربه بزنم که این ها خراب نشه؟ بدنم مهم تره یا نان؟؟؟؟؟
   اینهمه خوراکی تو خونه هستش یعنی پاشم همه رو بخورم که یه وقت خراب نشه؟؟؟؟ به من چه. من در این دنیای به این بزرگی مسئول خودم هستم و تنها کارم و وظيفه ام اینکه این جسم، روح و ذهن خراب نشه، بلکه هرروز سالم تر، شادتر و متناسب تر باشه. و تصمیم گرفتم موقع غذا فقط به اندازه نیازم بخورم و اون مقدار اضافه رو هرروز کم تر کنم چون اونا در بدن مثل سنگی میشن که نمیذارن چرخدنده های ذهن و جسم به‌درستی کارشون رو انجام بدن.
   به نظرم خاطرات خیلی مهم هستن در مقدار استفاده از غذا. برای همین هروقت که باهاشون برخورد کردم اینجا مینویسم تا هم برای ذهنم تثبیت بشه و استفاده از اون خاطره رو متوقف کنه و هم بمونه برای استفاده ی دیگر دوستان که امیدوارم براشون مفید باشه.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید.