هر انسانی قهرمان زندگی خود است، هر انسانی به اندازه لیاقت خود در جهان از نعمت های خداوند برخوردار است
عدالت خداوند حکم میکند که اینچنین باشید و هر انسانی قهرمان زندگی خود باشد

یک قهرمان، به خاطر کم کاری یا ضعف رقیبان قهرمان نشده است بلکه خود تلاش کرده و استمرار داشته است و به قهرمانی رسیده است
فردی که قهرمان نمی شود بخاطر قدرت برتر رقیبش نبوده است بلکه به دلیل تلاش کمتر برای قهرمان شده بوده است
چون وقتی یک نفر میتواند قهرمان شود هرکسی ببیشتر از او تلاش کند میتواند قهرمان باشد

من قهرمان زندگی خود هستم،
سالها برای چاق شدن استمرار داشتم و با تکرار عادت های اشتباه در مسیر قهرمانی گام بی میداشتم و مدال طلای چاقی زندگی خودم را به گردن داشتم
** شما همین الان در هر وضعیتی هستید نفر اول چاق ترین شخصیت خودت هستی، و دائم دای تلاش میکنی که از خودت چاق تر شوی و رکوردت را افزایش دهی
نگاهی به خود داشته باشید
مدال طلای چاقی زندگی خود رابه گردن آویخته اید

چاقی تنها رقابتی در جهان است که مدال نقره اش از طلا ارزشمند تر است و مدال بنز آن از هر دو ارزشمند تر
و آنان که تلاش میکنند در این رقابت مرگ بار مدالی کسب نکنند برندگان واقعی این رقایت هستند

روزگاری من مدال طلای چاقی را به گردن داشتم، و امروز شاید مدال برنز به گردن دارم و به راهم را ادامه میدهم تا از رده مدال آوران این رشته اسف بار خارج شوم

چاقی تنها رقابتی است که باید سعی کنی در آن مدال کسب نکنی
شما اگر چاق هستی و هنوز اقدامی برای تغییر شرایط خود نکرده ای، مدال طلای چاقی زندگی خود را به گردن داری
مدال طلایی که نه باعث افتخار، بلکه باعث شرمندگی و خجالت است
مدال خود را کمرنگ کنید و خود را از صف مدال آوران این رشته مرگ بار خارج کنید

ارادتمند شما: رضا عطارروشن