به نام خدای مهربان

لاغر شدن (لاغری با ذهن)  آرزوی خیلی از افرادی است که اضافه وزن دارند

ثروتمند شدن آرزوی خیلی از افرادی است که فقیر هستند

سلامت شدن آرزوی خیلی از افرادی است که بیمار هستند

خوشبخت شدن آرزوی خیلی از افرادی است که این احساس رو ندارند

این مثالها و بسیاری از نمونه های مشابه در زندگی همه ما وجود دارد

هر موضوعی از زندگی مورد توجه انسانهای زیادی است، این افراد دو دسته می شوند:

عده ای به خواسته خود در آن موضوع دست پیدا کرده اند و عده ای موفق به تجربه نتایج مطلوب نشده اند.

تنها تفاوت این دو دسته، میزان توجه آنها به دو بخش مثبت و منفی ذهنشان است

عده ای که به گفته های امیدوار کننده و مثبت ذهن خود توجه می کنند و آن را باور می کنند و با احساس خوب ادامه می دهند مطمئنا نتایج عالی کسب می کنند.

و آن دسته که به گفته های منفی ذهن خود توجه می کنند و دچار یاس و ناامیدی می شوند و احساس خوبی ندارند مطمئنا نتایج مطلوبی کسب نمی کنند.

موضوع برای همه یکسان است اما نتیجه برای انسانها به اندازه افرادی است که به آن موضوع علاقمند هستند، هر فردی بنا به محتویات ذهنی خود نتیجه می گیرد.

لاغر شدن هم مانند هر موضوع دیگری است، عده ای علاقه دارند که لاغر شوند اما این عده به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته ای که به بخش مثبت ذهن خود توجه می کنند و با احساس خوب مسیر لاغر شدن را طی می کنند به رویای لاغر شدن خود می رسند.

اما عده ای که به نجواهای ذهنی خود توجه می کنند و دچار یاس و ناامیدی در رسیدن به خواسته خود میشوند هیچوقت نمی توانند طعم خوش لاغر شدن را تجربه کنند.

نکته مهم و قابل توجه برای افرادی که به بخش مثبت ذهن خود توجه می کنند این است که:

برای آنها هم مشکلات اضافه وزن مانند افرادی منفی نگر وجود دارد

ما سعی آنها در توجه به بخش مثبت نگر ذهنشان سبب گذر از موانع لاغر شدن می شود و در نهایت آنها در شرایط عالی تناسب اندام قرار می گیرند.

افرادی که اسیر نجوای ذهنی خود می شوند و مسیر لاغری با ذهن و خلق رویای لاغر شدن را رها می کنند اسیر باور قدرتمند (لاغر شدن سخت است) می شوند.

این باور خطرناک به تنهایی قادر است همه تلاش افراد برای لاغر شدن را نابود کند و باعث شود فرد برای همیشه اسیر چاقی و اضافه وزن باقی بماند.

شناسایی این باور مخرب و یادگیری چگونگی برطرف کردن آن و ایجاد باورهای مناسب برای لاغر شدن را در قابل فایل آموزشی نکات طلایی متناسب شدن برای دوستانم آماده کرده ام.

ایمان دارم دوستانی که به خوبی این موضوع را درک کرده و برای برطرف کردن آن سعی کنند نتایج عالی کسب می کنند.

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن