ورود / ثبت نام
0

مسیر لاغری لیز است، زمین نخورید!

مسیر لاغری با ذهن
اندازه متن

35 سال از زندگی من با چاقی گذشت. سال هایی که از آنها بخاطر چاق بودنم لذتی نبردم. قرار گرفتن در مسیر لاغری با ذهن تولدی دوباره برای من بود.

سال ها برای لاغر شدن تلاش کرده بودم و از روش های مختلفی سعی می کردم مقداری از سایز و وزن خودم را کاهش دهم اما نتیجه نهایی فقط چاق تر شدن بود.

بارها شکست خوردن در مسیر لاغری سبب شده بود که به شدت به خودم و توانایی ام در لاغر شدن شک داشته باشم.

باور کرده بودم که من نمی توانم لاغر شوم و من اراده لاغر شدن را ندارم.

زمانی که به لطف خدا در مسیر لاغری با ذهن قرار گرفتم سخت ترین مرحله باورکردن توانایی لاغر شدن بود.

خیلی سخت بود که بتوانم فکر کنم من هم می توانم لاغر شوم.

نتیجه تمام تلاش های من برای لاغر شدن شکست خوردن بود و صدای بلندی در سرم همیشه فریاد می زد:

تو نمی تونی لاغر بشی.

تو تا ابد چاق می مونی،

چاقی تو ارثیه،

سوخت و ساز بدنت پایینه

و هر بار دلیل دیگری برای لاغر نشدن را در گوشم زمزمه می کرد.

البته در کناز این هیاهوی درونی، حرف و حدیث اطرافیان هم سبب شده بود که نسبت به لاغر شدن به شدت احساس ناتوانی کنم.

هربار که افراد متوجه می شدند رژیم جدیدی را در پیش گرفته ام یا برنامه ورزشی منظمی را شروع کرده ام با نیشخند به من می گفتند: تا کی می خوای برای لاغر شدن تلاش کنی، تو لاغر نمی شی، الکی به خودت زحمت نده.

تمام تلاش من در روزهای اول حضورم در مسیر لاغری با ذهن تمرکز بر توانایی لاغر شدن بود چون متوجه شده بودم که این موضوع ریشه های قوی در ذهن من دارد و برای تغییر این نگرش که من نمی توانم لاغر شوم باید تمرین و تمرکز زیادی داشته باشم.

در بسیاری از فایل های آموزشی سایت تناسب فکری به این موضوع اشاره کرده ام چون می دانم باور کردن توانمند بودنمان برای لاغر شدن مهمترین موضوع در موفقیت در مسیر لاغری با ذهن است.

با همه تلاش و تاکید من بر باور کردن توانایی خود برای لاغر شدن بارها در نوشته ها و پیام هایی که در بخش نظرات فایل های آموزشی توسط اعضای سایت تناسب فکری ثبت می شود به مواردی بر می خوردم که افراد از ناامید شدن برای لاغر شدن صحبت کرده اند.

اینکه مدتی است در مسیر لاغری با ذهن هستند اما به دلایل مختلف انگیزه و انرژی آنها کاهش پیدا کرده و به شور و اشتیاق اولیه مسیر لاغری با ذهن را دنبال نمی کنند.

افراد در مسیر لاغری با ذهن به دو علت انگیزه و اشتیاق خود را از دست می دهند:

1- توجه چاقی و عوارض آن

2- توجه به حرف دیگران

از آنجایی که فرد چاق به دلیل خسته شدن از چاقی به دنبال روشی برای لاغری است و به همین دلیل به مسیر لاغری با ذهن هدایت شده است همزمان که در حال استفاده از محتوای آموزشی و انجام تمرینات است، چاقی و عوارض آن را همراه خود دارد.

در واقع هر روز همزمان با تجربه فشار چاقی در حال یادگیری لاغری با ذهن است.

همزمانی چاقی جسمی و انبوه افکار درباره چاقی با مراحل یادگیری لاغری با ذهن سبب می شود که توجه و تمرکز فرد ناخودآگاه به سمت چاقی و شرایط خود جلب شود و مرور خاطرات چاقی، مخصوصا شکست های قبلی در لاغر شدن باعث کاهش انگیزه و اشتیاق فرد می شود.

در ماه های اول که در مسیر لاغری با ذهن قرار گرفته بودم درباره این موضوع مهم آگاهی نداشتم و به همین دلیل بارها احساس یاس و ناامیدی می کردم و حتی چندین روز تمرین کردن را رها می کردم اما دوباره نیرویی درونی مرا به سمت این مسیر هدایت می کرد و دوباره کار را ادامه می دادم.

بارها زمین خوردن هایم در مسیر لاغری با ذهن سبب شد که به این موضوع مهم آگاهی پیدا کنم که همزمان بودن چاقی که حالت فعلی فرد است با آموزش های لاغری با ذهن سبب می شود که فرد ناآگاهانه به طریق محتلف به چاقی خود توجه کند و فکر کردن به چگونه لاغر شدن در او احساس یاس و ناامیدی ایجاد می کند.

بنابراین توجه به این موضوع اهمیت دارد که یکی از چالش های ذهن افراد برای لاغر شدن توجه کردن به چاقی است و از آنجایی که خاطرات تلخی از چاقی داریم به راحتی اسیر افکار ناامیدکننده می شویم و عنان کار از دستمان خارج می شود.

دومین موضوع که تهدید جدی برای زمین خوردن افراد در مسیر لاغری با ذهن است توجه به حرف و حدیث های اطرافیان است.

آنان که سالهاست ما را در وضعیت چاق و چاق تر شدن دیده اند همچنان سعی در ابلاغ چاقی به ما دارند.

آنها به ما یادآوری می کنند که نسبت به قبل چاق تر شده ایم، چرا به فکر خودمان نیستیم و ….

در اینجا اولین اشتیاهی که ممکن است شما هم مثل من مرتکب شوید این است که به آنها بگویید مشغول یادگیری مسیر لاغری با ذهن هستید.

بیان این حرف سبب می شود که علاوه بر سرزنش شدن از طرف دیگران به خاطر باور کردن این خرافات و مضخرفات دچار سرخوردگی و ناامیدی شوید و در تصمیم خود شک کنید.

شک همانا و رها کردن مسیر لاغری با ذهن همان.

اتفاقی که بارها برای هنرجویان لاغری با ذهن رح داده است و باعث ایجاد مشکل برای آنان شده است.

بنابراین اگر تصمیم گرفته اید از مسیر لاغری با ذهن به سمت خلق رویای خود حرکت کنید باید همیشه مراقب چالش های ذهن چاق باشید.

چون ذهن فرد چاق به دلیل عادت کردن به وضعیت چاقی همواره در تلاش برای منحرف کردن شما از تصمیم خود برای لاغر شدن است و اگر نسبت به حربه های ذهن چاق آگاهی نداشته باشید به سادگی گول خورده و از مسیر صحیح خارج می شوید.

هرچه بیشتر به این موضوع فکر کردم و پیام های شرکت کننده ها را می خوانم بیشتر این تصویر در ذهنم ایجاد شد که مسیر لاغری با ذهن همچون مسیر یخ زده ای است که به شدت لیز است و هر یک لحظه بی دقتی می تواند باعث لیز خوردن و منجر به زمین خوردن فرد شود.

هر زمین خوردنی عواقبی برای فرد دارد و ممکن است نتواند به سادگی از زمین برخواسته و ادامه دهد.

از این رو باید در مسیر لاغری با ذهن مراقب لیز بودن مسیر حرکت خود باشید.

شما کوله بار چاقی را همراه خود در این مسیر حمل می کنید.

کوله بار چاقی محموله ای است که شامل موارد زیادی می شود.

ترس از چاق تر شدن

بارها شکست خوردن در تلاش برای لاغر شدن از روش های مختلف

شنیدن حرف و حدیث های دیگران درباره چاقی

شنیدن تبلیغات روش های مختلف که وعده لاغری سریع و همیشگی را می دهند

پیشنهاد دیگران برای استفاده از روش های مختلف لاغری و …

اینها نمونه هایی از کوله بار چاقی است که همواره در مسیر لاغری با ذهن روی دوش ماست.

سنگینی کوله بار چاقی و لیز بودن مسیر لاغری با ذهن خطر زمین خوردن را به شدت افزایش می دهد و باید همواره مراقب این خطر بزرگ باشید.

نکته جالب توجه این است که دوستانی که از دوره ورود به سرزمین لاغرها استفاده کرده اند و پس از چند ماه نتایج عالی کسب کرده و از نظر سایز و وزن مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داشته اند نیز به طریق دیگری در ادامه مسیر لاغری با ذهن لیز خورده و زمین می خورند.

بارها پیام هایی از طرف هنرجویان این دوره دریافت کرده ام که دوره آنها تمام شده است و نتایج بسیار خوبی گرفته اند اما استفاده از روش دیگری برای لاغری بیشتر یا سلامتی یا هر دلیلی را در پیش گرفته اند.

این اقدام به ظاهر خوب و سودمند به مفهوم درک نکردن موضوع لاغری با ذهن است.

نکته مهم در مورد درک کردن این است که اگر فرد مطالب لاغری با ذهن را درک کند هرگز نمی تواند از هیچ روشی برای لاغری بیشتر استفاده کند.

لاغری بیشتر به چه معنی است؟

غیر از این است که همین مسیری که باعث کاهش وزن و سایز شما شده است را باید ادامه دهید تا به مقدار بیشتری کاهش وزن و سایز را تجربه کنید.

اما متاسفانه توجه نکردن به عوامل بیرونی تجریک کننده سبب لیز خوردن افراد، زمین خوردن و خارج شدن از مسیر لاغری با ذهن می شود.

اشتباهی که تاوان آن چاقی دوباره و یاس و ناامیدی بیشتر خواهد بود.

بارها در فایل های مختلف اعلام کرده ام که لاغری با ذهن باعث لاغری همیشگی خواهد شد.

این فقط یک ادعا نیست.

من و بسیاری از استفاده کنندگان از آموزش های مسیر لاغری با ذهن مدت هاست که در شرایط جسمی، احساسی و افکاری متفاوتی هستیم و نتایج عالی کسب کرده ایم.

تداوم نتیجه فقط از طریق درک کردن آموزش ها حاصل می شود.

اگر فردی از آموزشهای مسیر لاغری با ذهن استفاده می کند و نتایج عالی می گیرد اما دوباره به سراغ روش دیگری برای لاغر شدن بیشتر می رود مشخص است که این فرد درک صحیحی از مطالب آموزشی کسب نکرده است.

فقط گوش داده و تمرین کرده است و همین دو کار به سادگی باعث کسب نتیجه می شود.

ایما کسب نتیجه به مفهوم درک کردن نیست.

درک کردن زمانی حاصل می شود که شخصیت فرد تغییر کرده باشد.

اگر فرد بعد از کسب نتیجه همچنان گول تبلیغات یا پیشنهادات دیگران برای رهایی از چاقی را می خورد فقط به این دلیل است که آموزش های مسیر لاغری با ذهن را مانند یک برنامه رژیمی استفاده کرده است.

پس از پایان مدت آموزش مانند موارد مشابه قبل به دنبال استفاده از روش دیگری می باشد.

این عمل نشان از درک نکردن و اطمینان نداشتن به یادگیری لاغر شدن دارد.

بنابراین علیرغم اینکه بارها در مورد تمرکز کردن بر محتوای آموزشی تاکید کرده ام اما با خواندن تعدادی از پیام های شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدم که هرچقدر درباره این موضوع توضیح دهم باز هم نیاز است که بیشتر در این باره صحبت شود.

توضیحات فایل آموزشی این بخش به همراه پرسش و پاسخ های مطرح شده حاوی نکات ارزشمندی درباره مراقبت از خود در برابر لیز خودت در مسیر لاغری با ذهن و زمین خوردن است.

پیشنهاد می کنم بارها با دقت از این محتوا استفاده کنید و درک خود از آنچه گفته شد را در بخش نظرات همین بخش ثبت کنید.

نوشتن و خواندن نوشته های دیگران و ارتباط با دوستانی که در مسیر لاغری با ذهن همراه ما هستند سبب می شود ذهن ناخودآگاه ما به شکل عالی در فضای لاغری با ذهن قرار بگیرد و این روند به ایمن کردن حرکت ما در مسیر لاغری با ذهن منجر خواهد شد.

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://tanasobefekri.com/?p=24998
برچسب ها:
83 نظر در مورد مسیر لاغری لیز است، زمین نخورید!

دیدگاهتان را بنویسید

   1400/09/03 21:34
   مدت عضویت: 354 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,695 کلمه

   سلام هم مسیری های مداار بالا و  استاد عزیزم هرروز به فایلی می رسم که یک عالمه نشونه برای همون روز من داره چقدر این عالم هوشمنده که برنامه ریزی شده من هر روز با توجه به مسائلم در چه گامی باشم خدایا شکرت عااشقتم ❤️

   مسیر لاغری با ذهن به شدت لیز است ،زمین نخورید!

   در تمام سالهایی که اضافه وزن داشتم و در تلاش بودم تا با روشهای مختلف لاغری از شر چاقی خلاص بشم فقط نتیجه ماندگار برای من احساس ناتوانی و شکست و ناامیدی و ضعیف بودن بود…همین احساس خشم و تنفر از خود کم نبود که نصیحتهای دیگران و مسخره کردنشون و غیره …هم فقط باعث حال بدم می شد تا بالاخره اون روزها تمام شدند به لطف و عنایت خداوند امروز وقتی به پشت سرم نگاه می کنم و اگر بخواهم خودم را با خودم مقایسه کنم ،میبینم به لطف خالقم من انسان موفقی هستم چون یک سال هست تلوزیون را جمع کردم به طور بی رحمانه گروه ها ی وات ساپ و اینستا فامیلی و دوستان بی هدف و موسیقی های ضعیف را حذف کردم و دچار دگرگونی های عالی شدم و جا را برای عالیترینها در زندگی ام باز کردم هدایت شدم به سایت تناسب فکری و اینجا هستم .

   فرد چاقی که در مسیر لاغری با ذهن هست کوله باری از سنگینی جسم و انبوه فرمولهای چاقی و گفتگوی دیگران و نظراتشون و رسانه ها و پزشکها و پیامهای بهداشت و غیره را هرروز با خودش حمل می کنه و ذهن با توجه به عادت چندساله قصد داره به حالت قبل برگرده و باید خیلی مراقب بود که زمین نخوریم و فقط کافیه احساس بد بشه دیگه شوقی برای ادامه مسیر نمی مونه باید هشیارانه عمل کرد باید مسیر را درک کرد تصور کرد و از تابلوهای راهنمای استاد بهره برد .

   تصور اینکه یک فرد چاق یا بیمار یا فردی که شرایط مالی و روابطش رضایت بخش نیست و سراشیبی را با کوله باری سنگین هرروز حمل می کنه فقط می تونه یک چیز باشه امید و ایمان به مقصد و فردی که شوق و انگیزه داره و احساسش خوبه با قدرت عشق درونی خودش می تونه این مسیر را طی کنه و هر چقدر از زمان بگذره و درک بهتری از یادگیری ها داشته باشه شیب مسیر کم میشه تا کم کم مسیر صاف و هموار بشه وکار هر کسی نیست چرا !؟…چون مراقب حال خوب بودن خودش یک مهارته 

   من پارسال گام دهم بودم متوجه تغییراتم شدم فقط به برادرم گفتم که  اضافه وزن بالایی داره و سایت را معرفی کردم بعد مدتی سراغ گرفت و وارد سایت هم شد ولی تا امروز توفیق استفاده نداشته با اینکه نتیجه منو دید چون هرروز درگیر مسائل منفیه ….

   چون منفی باف دقیقا حال خوب را نشونه می گیره برای من هم بسیار لیز خوردن اتفاق افتاده البته چون رفت و آمدی با عوام ندارم و رسانه و اخبار دنبال نمی کنم خیلی در مورد چاقی و حرف دیگران نسبت به چاقیم  نبوده بلکه حاشیه ها؟پرسش دیگران !؟چرا انقدر تغییر کردی ؟بچه ها چه گناهی دارند ؟چرا نمیای شهرستان !؟افسرده میشی ؟گول خوردی ؟کدوم فرقه ای ؟😄درست نیست و غیره خیلی حالم بد می شد از قضاوتهاشون و به خاطر قضاوت کردن خودم بود و عدم خودباوری ولی تمام این لحظه ها قدرتمندم کرد و تا حدودی رها شدم یعنی دیگه بیخیال شدند چون ویترین جدیدی از خودم به اجرا گذاشتم همین چند روز پیش خواهر شوهرم تماس گرفت و گفت تو آرزوی قبل نیستی ؟و من ازش تشکر کردم و خوشحال شدم از تغییر مقدسم و گفت خیلی خودخواهی و من خوش حال شدم که تونستم به خودم بیام و برای خودم باشم و خودم را بخوام فقط و اینو دیگران متوجه شدند یعنی تغییر کردم و گفت این رفتارت اجتماعی نیست و من خوشحال شدم که در اسارت آداب و رسوم و قوانین بشریت خیلی نیستم .وااای خدای من این چه قدرتی است آزادی و رهایی …متعجب شده بود بنده خدا ….

   الآن که در تکرار این دوره هستم سطح مدارم بالاتر هست و بهتر عمل می کنم همین چندروز پیش تمام لباسهای سایز کوچکم را بردم گذاشتم توی انباری که وسوسه نشم برم تست کنم و اعتماد دارم به مسیرم اصلا حواسم به جسمم نیست و مسیرم حقیقتا تناسبه فکرم هست دریافتی من خیلی گسترده تر از موضوع لاغری هست .

   همین امروز لیز خوردم ولی از موضوع مالی …و مقایسه یعنی حسم خیلی بد شد گفتم این همه دارم کار می کنم و می نویسم و ..و خوراک منفی بافه که زخمیت کنه که نای بلند شدن نداشته باشی یعنی فقط میخوای بخوابی که فکر نکنی اینو فهمیدم که برای فرار از حل مسئله پیشنهاد خواب می ده وقتی تحت فشاری !؟…ولی بنابر قولم به زور اومدم کلیپ شگفتی سازان و تمرین آینه و خلاصه احساسم بهتر شد و فایل هم که اصلا برای من بود الآن عالیم ..

   اینکه شرایط مالی قبل همراهته و در مسیر بهبودی هستی اما داری شرایط قبل را لمس می کنی واقعا یک خدای عاشق میخواد که دستتو محکم بگیره بگه درست میشه من هستم آروم باش .همین دیشب همسرم گفت چرا تو جذب نداری من میبینم تلاشتو و گفتم ۳۰سال استاد منفی بافتن و منفی دیدن و منفی فکر کردن بودم و خداراشاکرم حقیقتا موهبتهای معنوی فراوانی نصیبم شده که قابل گفتن نیست . یعنی اینکه من دارم از ریشه درست می کنم اونم یک روند هزارساله نسلم را ؟!..یعنی بالاخره من دارم این روزها یک کاری می کنم باید صبور باشم و توجهم به تغییرات احساسی ام باشه و همون تغییرات به ظاهر کوچک …اگر انصافا بخوام فکر کنم میلیاردها انسان دوست دارند همین الآن جای من باشند (خیلی ها مثل قبل من معتاد اینستاگردی و چت  هستند همچنان و یا درگیر رژیم و سختی یا درگیر دوستان بی هدف و یا ضعف در نه گفتن که به لطف خداوند کمی مهارت پیدا کردم اون خدایی که هدایتم کرده تا آخرش باهام هست من یک قهرمانم جهت مخالف اکثرهم در حرکتم و امیدم ایمانم به هدایتگرم هست .خدایا شکرت 

   ما انسانها به واسطه تصویر ذهنی که از خودمون داریم باهم ارتباط برقرار می کنیم منم تست کردم هروقت این حس را داشتم که لاغر شدم یعنی تصویر لاغری از خودم افرادی گفتند چقدر لاغر شدی و یا احساس و تصویر ارزشمندی داشتم روابط همسرم و فرزندانم با من همون  روز تغییر کرده و البته بالعکس هر وقت چاق شدم دیگه نگران نیستم چون متوجه شدم تصویر سازی قبل ذهن من بوده و برای مدتی هست …

   منم پارسال که این فایلو دیدم گفتم خب اینم که شد رژیم و این ترس را داشتم که ول کنم بر میگرده و مدتی مسیر را رها کردم و با خودم کلنجار داشتم که اینو درک کنم که یادگیری هست و درونیه و برگشتم چون استاد لاغری نشدم هنوز  …یعنی فکر می کنم هر مرحله عمیق تر متوجه موضوع میشی و تجربی هست .باید مراحل ذهنیش بگذره …اول میای بیرونی کنترل کنی چون عادت کردی و یادگرفتی مسیر رو رژیم میبینی ولی در اصل در ناخودآگاه باید این اتفاق بیفته و خودبه خودی  …و ترس از خوردن یک فرموله با ریشه های عمیق …

   این کاملا درسته اگر فردی اموزش ذهنی را درک کنه به هیچ عنوان از روشهای بیرونی نمی تونه استفاده کنه و البته چون این فایلها تماما آگاهی هستند روی شعور سلولی تاثیر گذارند برای همین دوستمون نتیجه گرفته بودند و یا حتی خانمی که سواد نداشت با گوشت و پوست داشت آگاهی دریافت می کرد .

   واقعا طی این همه سال که چاق بودیم چقدر هزینه می کردیم و سختی می کشیدیم که مثلا اشتهامون کم بشه و نمیشد تازه حریصتر می شدیم و این چه معجزه ای هست که خود به خودی تمایل نداریم به پرخوری یا شیرینیجات .عملکرد من بسیار عالی شده یعنی وقتی غذا بر می دارم فکر نمی کنم چقدر بردارم  و خود دستم به اندازه بر میداره اینم بگم خیلی وقتها هم متفاوت هست یعنی همیشه یک اندازه حجم نیست و کاملا هوشمندانه نسبت به نیاز بدن هست یا انتخابم با فکر نیست خود دستم بر میداره مثل قبل سوا نمیکنه این شیرینه و این چربه حتی دیشب دلم نون پنیر میخواست اما دخترم درخواست کره مربا داشت و اول به دخترم غذاشو دادم و آخر سر گفتم منم همینو میخورم و دولقمه خوردم و هیچ مزه ای نداشت برام و  گذاشتم سرجاش و پنیر رو آوردم خوردم یعنی انتخاب خودشو میخواست  (عجیب بود!)پارسال چالشم این بود که دوهفته حجم غذام کم شده بود خیلی و توجه من روی این موضوع بود بعد کمی بیشتر شد گفتم چرا یعنی چی شده ؟!خواستم خودم کنترل کنم و ترسیدم و شدید لیز خوردم یعنی باید ناخودآگاه و درونی این اتفاق بیفته …و فقط با درک مطالب هست فکر کردن و تجزیه تحلیل عمیق  

   باید خیلی فکر کنم تا به درک بیشتری برسم که برای موفقیت باید شوق و انگیزه داشتی باشی تا در مسیرت لیز نخوری !…و مراقب بودن از احساس خوب هرروزم یعنی اگر هر موضوعی پیش اومد هشیار باشم و فقط هر طوری شده حالمو خوب کنم چون گاهی لیزخوردن بدجور آسیب میزنه !…

   همیشه افرادی هستند که متلک بندازند که اصولا توی باغ هم نیستند درکی از قوانین و موضوعات ذهنی ندارند منم اوایل خیلی برای همسرم و پسرم صحبت می کردم ذوق داشتم از این مسیر از تغییر شرایط آدمها و احساس خوب اینکه میشه شرایط جدیدی خلق کرد و کلی صحبت می کردم براشون  در نتیجه نزدیکانم شده بودند استاد مچ گیری من و دائم  می گفتند خودت و تو که میگفتی فلان و ….ولی در وجودم می گفتم خدایا من به حسم و وجودت ایمان دارم حدود دوسال گذشت و اینبار منفی باف گفت نقش تو چیه تو این زمین ؟

   باید اگاهی رسانی کنی و …افتادم تو دام هرروز جهنم را تجربه می کردم البته از اون لحاظ که همه چیز به نفع منه شناخت رو ترس و قضاوتهامو و خیلی موارد هم پیدا کردم ولی اینکه طبقات فکری ما با دیگران در یک سطح نیست درسته هر چقدر طبقه فکری بالاتر باشه منظره زیباتر میشه و دوردستها بیشتر نمایان میشه و برای فردی که تو زیرزمینه ذهنشه قابل درک نیست بنابراین بحث با این افراد یعنی حربه شیطان و حال بد و ما مسئول حال خوب خودمون هستیم و تغییر خودمون والبته که …. 

   (مقدسترین چیز تو این دنیا خودم هستم مگه اینجا کارخونه مجسمه سازیه که دیگران از من راضی باشند)😉

   هرروزتون عالی و لحظه هاتون شاد 🌺

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   faribadeghani1371@gmail.com
   1400/09/03 19:37
   مدت عضویت: 164 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 279 کلمه

   سلام
   لاغری با ذهن مثل پیامبرانی هس ک ب مسیرشان ادامه دادن با اینک
   اطرافیان مسخرشان میکردند ب راهشان ادامه میدادن
   من فقط همسرم اونم ب خاطر پول محصول گفتم واون هم مسخرم کرد و گف اینهامسخره بازیه و من لاغر نمیشم یجوری محکم گف لاغر نمیشم انگار ک خداست
   و من چن روز اونقدر ناراحت بودم ک اصلا از همه چی زده شده بودم دوبار این اتفاق افتاد حتی باهمسرم دعوا کردم
   اخرش تو اینستا استاد ی استوری گذاشتن ک از طریق دوره رایگان لاغر شده بود و اون موقع من درک کردم ک اول واخرش این ذهن من هس ک باید درک کنه و محصول باعث میشه من از ی کوچه دیگه شایدم مسیر نزدیک جلو برم ولی خب ندارمش چیکار کنم
   سپردمش ب خدا و گفتم من این راه ادامه میدم خودت محصول رو هم ب من برسون و از اون روز ادامه میدم و هر روز تشنه تر ازقبل هستم بایدمطالب این سایت هستم و این دور دوم هس ک شروع کردم و چقدر لذت میبرم اصلا برام تکراری نیس انگار ک بار اول میشنومش یچزایی ک اصلا انگار نشنیدم
   الان در تمام جاهایی ک میرم همش از چاقی و لاغری ک دغدغه همه هس صحبت میشه و من تمام سعیم اینک مشارکت نکنم
   ووانرژیم رو هدر ندم
   برای بودن در ایم مسیر باید کورو کر بود برای هرانچه در این مسیر نیس
   مثلی اینکه بخوای بری مشهد و میدونی ک میری مشهد و اونی ک میره منم و استاد یک نقشه راهنماهستن و بقیه رو باید ول کرد
   من ب خودم ب قدرت ذهنم ایمان دارم
   رفتار بقیه برام مهم نیس
   من تموم سعی خودمو میکنم ک عقاید خودمو حفظ کنم ب بقیه چیکار دارم
   بقیه هر کار کنی باز ناراضین

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   پونه عدل تهرانی
   1400/08/05 01:37
   مدت عضویت: 834 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 372 کلمه

   به نام خدا

   وقت بخیر عزیزان

    

   باور کردن اینکه می تونیم از این مسیر لاغر بشیم مهم‌ترین گام هستش و اینکه متناسب شدنش  دایمی هست . اتفاقا فکر کنم پارسال بود یه پلور قرمز پوشیده بودم من رفته بودم خونه مامانم گشاد هم بود ولی مامانم بهم گفت چاق شدی دوباره منم اولش ترسیدم بعد درش اوردم بلوز زیریم چسبون تر بود گفتم ببین گفت نه این پلیوره چاقت کرده بود همون موقع اومدم خونه اونو در اوردم و گذاشتم کنار که دیگه نپوشم .در هرصورت ولی دیگه کسی از این حرف‌ها بهم نزد و هر وقت کسی منو می بینه بهم می گه چقدر کوچیکتر شدم . من اوایل خیلی اشتیاق داشتم خیلی شور و اشتیاقم زیاد بود تا ۲ سال واقعا ولی این تابستون یه ذره کم کاری کردم به دلایلی ولی نتونستم فایلهام و هر روز گوش بدم ولی از مسیر خارج نشده بودم هیچ وقت تبلیغات و رژیم‌های دیگه منو تحریک نکرد هر وقت دیدم گفتم به خودم اره من همه اینها رو استفاده کرده بودم الان یادم میاد یه ظرفهایی خریده بودم مال رژیم بود رنگی بود مثلا رنگ بنفش مال میوه رنگ سبز مال سبزی همه کوچیک کوچیک .همشم گشنه بودم .

   و اتفاقا دیروز صبح به همسرم می گفتم که از وقتی اومدیم اینجا تقریبا ۲۱ ساله ولی سایز شلوارش عوض نشده شاید یه سایز و بعد می گفت اره همه می گفتن هر کی بره امریکا چاق می شه همه چاقن اونجا دیدم این فرمول برای منم بوده اومد بالا یادم افتاد اره مامانم می گفت چون اینجا غذاهاش هورمونیه گوشت و مرغاش اینه و اونه همه چاق می شن حالا یکی از فرمولهای که من اصلا یادم رفته بود کشف شد خدا رو شکر .

   می گم من لیز نخوردم خدا رو شکر همیشه ادامه دادم به روش‌های دیگه توجه نمی کنم دیگه برای اینکه روش عالی و پیدا کردم هدایت شدم .

   مثلا من یه وقتا صبح دیر صبحونه می خورم بعد دیگه شب شام می خورم ولی الان دیر هم صبحونه خوردم بعد از پیاده روی  تقریبا ساعت ۱۱ بود حالا ساعت ۳ ست ولی من یه خورده احساس گرسنگی می کنم روزها به بدنم گوش می دم یه وقت گرسنه هستم یه وقت نیستم ولی هیچ وقت گرسنگی نکشیدم خدا رو شکر خدا رو شکر.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/07/24 12:51
   مدت عضویت: 564 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 367 کلمه

   سلام براستادعزیز و دوستان همراه

   مسیر لاغری با ذهن واقعا لیز است این تجربه ای است که در ۵ ماهی که مستمرا آموزشها رو دنبال میکنم بهش برخوردم .

   اینکه طی دوماه اول شروع آموزشهام خوب چون هنوز تغییرات درجسمم شروع نشده بود مرتب از طرف اطرافیانم مورد سرزنش قرارمیگرفتم و منم لاغری با ذهن رو به اونها میگفتم واونها هم روش خودشون رو پیشنهاد میدادن .

    البته اینها زیاد برام مهم نبود و من باایمانی که نسبت به این دوره داشتم واستاد بارها تجربیاتش رو میگفت به حرفشون اهمیت نمیدادم وگاها حتی با دل شکسته ادامه میدادم .

   به لطف خدا که الان تو این ۵ ماهی اخیرا کلی کاهش وزن داشتم و احساسم هر دفعه بهتر وبهتر میشه .

   اما یه چیزی همش برام سوال بود که استاد دریکی ازفایل ها که درمورد ورودی منفی صحبت میکرد و از وضعیت کارهای اون روزش صحبت کرد که یک ساعت روی تردمیل بودم و یک ساعت ونیم پیاده روی کردم و تازه قهوه هم خورد .

   آخه این کارها رو افراد چاق برای لاغرشدن استفاده میکنند .

   پس چرا استاد خودش درکنارلاغری باذهن خودش این کارها رو میکنه .ولی به ما میگه اصلا این کار رو نکنید حتی از دوست عزیزی که خواستند بعد اتمام دوره یکساله ونتیجه گرفتن گیاه خواری رو ادامه بده.

   مگه تردمیل یا گیاه خواری فرقی دارند . هر دو ابزار  و روشهای لاغری موقتی هستند .

   مگه پیاده روی اونهم یک ساعت ونیم مگه میشه پاهات بعدش درد نگیره؟

   خوب اینها همش تو فکرم بود و بار دوم که دوباره دوره را شروع کردم با آگاهی بیشتر ارقبل . وچند روز پیش متوجه شدم که استاد منظورشون اینه که در سری قبل ما موافقت ذهن ناخودآگاه را نداشتیم و با رنج وسختی این کار رو میکردیم ولی الان موافقت ذهن ناخودآگاه رو داره و با احساس خوب این کارها روانجام میده وقانع شدم .

   ولی باز ذهنم بهم میگه خوب چرا تردمیل اون ابزار لاغریه هرچند موقت ؟ چرا حتمن اصرار داره حتی با احساس خوب از تردمیل استفاده بکنه . 

   خیلی چیزها تو این مسیر ما رو میخاد منصرف کنه .و حواسمون باید خیلی جمع باشه . 

   ولی من با اینکه جوابشو نگرفتم ولی آنقدر به این روش اطمینان دارم میگم حتمن من خوب گوش ندادم آموزشها رو 

   و بایستی ادامه بدم وادامه میدم . 

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 19 از 4 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    رضا عطارروشن
    1400/07/24 19:08
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 257 کلمه

    سلام و درود
    خوشحالم احساس بهتری دارید و نتایج خوبی گرفتید
    از سوالی که در ذهنت ایجاد شده معلومه که خیلی خوب داری از آموزشها استفاده می کنی و از همه مهمتر اینکه باتوجه به نداشتن پاسخ قانع کننده برای سوال ذهنی ات باز هم ادامه دادی
    تردمیل برای من فرصت مناسبی برای گوش دادن یا تماشای فایل هایی است که در حالت نشسته پشت میز نمی تونم یک ساعت یا بیشتر اونها رو ببینم
    وقتی روی تردمیل هستم انگار یه کاری دارم انجام میدم و حوصلم سر نمیره و با دقت و تمرکز بیشتری روی موضوع مورد علاقم تمرکز دارم
    ضمنا با همه علاقه ای که به تردمیل دارم فکر کنم بیش از دو هفته است که اصلا استفاده نکردم
    تردمیل در ذهن افراد چاق وسیله ای برای لاغر شدنه در حالی که فلسفه ساختن این وسیله لاغر شدن نبوده بلکه یکی از وسایل ورزشی برای کمک به انجام فعالیت های ورزشکاران ای در محیط بسته است.
    هرچه مشکل چاقی گسترده تر شد و توانایی بشر در کنترل یا برطرف نمودن این مشکل کمتر شد وسایل و روش های بیشتری به عنوان راهکار مبارزه با چاقی ارائه شد مثل گیاهخواری که اصل و اساس شکل گیری این سبک زندگی اصلا لاغری نبوده بلکه حمایت از حیوانات بوده ولی به مرور به عنوان یکی از روش های لاغری شناخته شد.
    هرچه ذهن شما برای لاعر شدن آماده تر بشه و فرمول های چاقی بیشتری را در ذهن خود شناساسی و پاکسازی کنید اطمینان شما از ناکارآمد بودن هر روش یا وسیله ای که برای لاغر شدن پیشنهاد یا توصیه می شه بیشتر خواهد شد.
    موفق باشید

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 20 از 4 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     1400/07/25 10:03
     مدت عضویت: 84 روز
     اندازه متن
     محتوای دیدگاه: 18 کلمه

     بسیار فوق العاده بود😍 هرکسی با یک چیزی خودش رو سرگرم میکنه شما هم با تردمیل سرگرم میکنید

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    الهام خوشبخت
    1400/07/25 11:25
    مدت عضویت: 834 روز
    اندازه متن
    همیار لاغری
    محتوای دیدگاه: 413 کلمه

    سلام دوست عزیزم 

    تجربه خودم رو میخوام بگم از استفاده از دوره لاغری میدونید من قبل دوره آدم تنبل وبی انگیزه بودم کارهام رو به تعویق می انداختم کارهای خونه رو قشنگ انجام نمی دادم مدت‌ها هم بود دیگه ورزش نمی‌کردم چون دیگه از لاغری ناامید بودم ولی بعد دوره خیلی پرانرژی شدم سرحال شدم خیلی فعال ترم دوست دارم همش کار کنم سر پا باشم تنبلی نمیکنم دیگه با اشتیاق و عشق کارهام رو انجام میدم مجبوری انجام نمیدم دوست دارم عاشق فعالیت شدم قبلا ورزش رو فقط برای لاغری میکردم لذتی هم برام نداشت همه چی زوری بود ولی حالا نه من دوست دارم کار کنم فعالیت داشته باشم لذت میبرم از پیاده رفتن اومدن ظرف شستن لباس شستن دوهفته هست بیمار شدم ولی بااینکه حالم خیلی بد بود ازاینکه نمی تونستم کار کنم خونه روحیه م خراب بود یه ذره حالم بهتر میشد پا میشدم حتی اگر چند دقیقه بود یه کاری می کردم غذامو خودم درس می‌کردم ظرفم رو خودم میشستم نامرتب بودن خونه آزارم می داد قبلا اینطور نبودم خونه نامنظم ناراحتم نمی‌کردم راحت بودم 

    خلاصه آدم تو لاغری با ذهن خود به خود عاشق فعالیت میشه نه اینکه زوری مجبوری پاشه ورزش کنه یا فعالیتی انجام بده من که اینطوری شدم ساعات خوابم هم کم شده قبلا یه ساعت ورزش یا فعالیتی میکردم خسته بودم باید استراحت میکردم ولی حالا صبح تا شب هم سرپا باشم نیم ساعت ظهر بخوابم کافیه دیگه زیاد نمیتونم بخوابم 

    خداروشکر

    در آخر برای همه آرزوی سلامتی میکنم قدر سلامتی تون رو.بدونید اگر سالم باشید می تونید هر کاری انجام بدید فایل گوش بدی بنویسی کار کنی پول دربیاری به بچه ت تودرس کمک کنی بدون سلامتی هیچ یک ازین کارها رو نمی تونی انجام بدی روحیه ت خرابه احساس منفی میشه از زند گی متنفر میشی من تو مدت بیماریم بدترین احساسات روحی و جسمی رو تجربه کردم این همه فایل گوش دادن و کنترل ذهن یاد گرفتن نتونست حالم رو خوب کنه خیلی سعی کردم ولی در ساعاتی آرزوی مرگ کردم پس سلامتی رو قدر بدونید یه چیز دیگه بگم بویا یی چشایی تون رو هم بی‌نهایت قدر بدونید من درین دو هفته هیچ مزه و بویی احساس نمی کردم خوشمزه ترین غذاها بدون طعم بود این موضوع واقعا برام آزار دهنده بود این همه نعمت داریم بهترین طمعها غذاها رو می خوریم و بهترین بوها رو استشمام میکنیم ولی شکر نمیکنیم خیلی ناشکریم همش دنبال پول لاغری هستیم درحالیکه سلامتی میلیاردرها ارزش داره 

    خیلی چیزها از مریضی آموختم سعی میکنم یادم نره هیچ وقت

     

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 5 از 1 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     1400/07/25 19:47
     مدت عضویت: 564 روز
     اندازه متن
     محتوای دیدگاه: 62 کلمه

     سلام دوست عزیزم

     ممنونم که تجربه ات رو بهم گفتی . 

     خوشحالم که هم سلامتیت رو به دست آوردی و هم نتیجه خوبی از این دوره گرفتی. 

     من هم علاوه بر اینکه خیلی وزن کم کردم . تونستم برای کلی از بیماریهام راه حل پیدا کنم که بهترین دکترها هم نتونستن پیدا کنن .

     با آرزوی تندرستی وموفقیت برای استاد عزیز وهمراهان مسیر تناسب فکری .

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
      الهام خوشبخت
      1400/07/26 09:38
      مدت عضویت: 834 روز
      اندازه متن
      محتوای دیدگاه: 5 کلمه

      آفرین عزیزم تبریک میگم بهتون 

      برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
      امتیاز: 5 از 1 رأی
      افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/07/19 18:18
   مدت عضویت: 267 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 924 کلمه

   برداشت من از گام ۲۵

   ‌با سلام  

   دیگر فکر می کنم همه ی ما بدانیم برای لاغر شدن و تغییر  در شرایط زندگی باید از تغییرات ذهنی شروع کنیم همانگونه که از قبل زندگی فعلی خود و اندام فعلی خود را ساختیم

   اما   در اینجا یک  نکته ی مهم و جود دارد و آن هم  این است  که مابرای ساخت  شرایط قبل تنها نبودیم ،  رسانه و کلی  دکتر و افراد به ظاهر کار دان و کاربلد و با تجربهبا در اختیار گذاشتن تجربه هاشون. افکاری در ما ایجاد کردن و ما با  پذیرفتن آن اطلاعات به ظاهر درست    زندگیمان را ساختیمو واضحه  باورایی که کل جامعه مرتب در موردش حرف می زنند و قبولش دارند  ،  مورد قبول ذهن من  هم قرار میگیرد ، بدون هیچ سُر خوردنی بدون هیچ عامل منفی 😁 ازآنها تبعیت میکند  

   چون  بارها آنها را از زبان انسانهای مختلف شنیده  براش کاملا منطقیه و طبیعیه

   مثلا در مورد چاق شدن  وقتی کل جامعه و حتی ادمای به اصطلاح متخصص میگن که غذا عاملیست واسه چاقی خب ما هم قطعا باور میکنیم و بدون هیچ مانعی این باور و تو ذهن  گسترش میدیم. و چاقی رو در جسممون خلق می کنیم به همین راحتی

   از طرفی وقتی کل جامعه و اطرافیان می گن که واسه لاغر شدن حتما باید رژیم بگیری و کالری شماری کنی و ورزشای انچنانی کنی خب ذهن میگه درسته و قبولش میکنه چون همه فقط این عوامل و واسه لاغری صحیح میدونن و و  هیچ مقاومتی از هیچ کس وجود نداره .من اصلا یاد ندارم  در گذشته  برای لاغر شدنم به کسی می گفتم  رژیم دارم یا در فلان باشگاه ثبت نام کردم یا فلان دمنوش و  میخورم و با  مخالفتی روبرو می شدم

   اتفاقا همه تایید می کردند  و  از من  ادرس اون باشگاه یا نوع رژیم و دمنوش و طلب میکردندبا اینکه اکثر افراد حتی از  این مسیرها هم بارها شکست خورده اند ولی باز برای امتحان کردن این روشها مشتاقند چون این باوریست که در سطح جامعه پخش شده و مورد تایید اکثریت هست  ، پس مقاومت و سرزنشی وجود ندارد  

   اما وای از آن  روزی که فردی بخواهد باوری بر خلاف باورای قبلی و راهی غیر از راهی که اکثر جامعه می پسندند را انتخاب کند

   هزاران هزار جور فکر متضاد و منفی  به سراغ فرد می آید

   نکنه دارم اشتباه میرم ✖️نکنه این همه رژیم گرفتم و لاغر شدم از بین بره✖️ نکنه  این حرفا همه پوچ و بی اساسه ✖️وای فلان دکتر گفت باید فلان رژیم و بگیری و حرفهای اینچنینی ✖️

   و کلا چون اکثر ادما تا چیزی رو با چشم سر نبینن باور کردنش براشون سخته و غیر واقعیه  لیز میخورن و تسلیم عوامل بیرونی و حتی ذهن منطقی خودشون میشن و از مسیر منحرف میشوند .

   یا در مورد این روش  لاغر شدن با دیگران وارد بحث و جدل میشوند . و انرژی که می شود صرف اموختن و لاغر شدن کنند را صرف این گونه مسائل میکنند

   که یکی دیگه از عوامل انحراف در این مسیر هست و دیدیم

   که استاد مرتبا تکرار میکنن  *مراقب ورودیهای  خود باشید* تا وقتی از  محکم شدن باورای جدید و حرفای جدیدی که  راجع به لاغر شدن میشنویم مطمئن نشدیم باید خیلی مراقب اینجور ورودیها باشیم تا تغییر احساسی در ما ایجاد نشه و ما رو در مسیر درست سست نکنه

   در ادامه برای خودم یادآور میشوم کههر راهی که اکثریت جامعه میروند  ممکن است  درست نباشد  متاسفانه اشتباه بیشتر  ما اینه که هر چیزی که از کسی میشنویم مخصوصا اگر آن شخص   خودش را متخصص معرفی کنه  بدون فکر  و خیلی راحت قبول میکنیم و از حرفها و باورهاشون تبعیت میکنیم  

   در حالیکه در مسیر لاغری با ذهن اصلا اینگونه نیست و تمام سخنان و حرفهایی که راجع به لاغری میشنویم همان چیزهایی ست که ما را چاق کرد و دقیقا همان مسیر رفتن است اما در جهت لاغر شدن و به دلیل  اینگونه موارد هست که من این مسیر رو کاملا صحیح و درست میدانم

   متاسفانه در جامعه ی ما این مطلب جا افتاده هر مسئله ی  غلطی رو اگر بخواهیم درست کنیم باید یه کار بیرونی و یه کار سخت و طاقت فرسایی را انجام بدهیم

   در حالی که این بزرگترین باور اشتباه ماست هر  شرایط اشتباهی اگر در زندگی ما رقم خورده دقیقا باید از همون راه برای درست کردن شرایطش استفاده کنیم وقتی من براحتی با قبول یکسری حرفا از اطرافیانم چاق شدمپس دقیقا میتوانم با برگشتن همان مسیر و باور کردن یکسری حرفای درست  و فرمول سازیهای درست لاغریم را نیز خلق کنم به همین راحتی

   اما تا وقتی یک ایمان محکم و یک قدرت عظیم هدایتگر و یک احساس خوب وجود نداشته باشد  محاله ممکنه در برابر عوامل منفی که ما در مسیر لاغری با ذهن  داریم  موفق شویم  عواملی که چون کوله باری بر دوش ما سنگینی میکند و مانع تراشی میکند  اضافه وزن کنونی

   افکار و باورای غلطی که برای لاغر شدن از قبل در ذهن داریم و گهگاهی خودنمایی میکنند و مرتب توسط رسانه ها و افراد  مختلف تکرار میشوند سرزنشهای دیگران و گفتگوهای ذهن منطقی خودمون از طرف دیگر واقعا شرایط و واسه لیز خوردن و نماندن  مهیا میکنند که باید خیلی حواسمون باشه

   البته نیروی ایمان و شور و اشتیاق و از همه محمتر آرامش و احساس خوب این مسیر فراتر از همه ی این عوامل خواهد بود . همین نیروهای مثبت در من وجود داشت که با اینکه یکبار لیز خوردمو این روش را کنار گذاشتم باز مرا به سمت مسیر اصلی کشاند 

    

   و کلام آخر 

   لاغر شدن من  باید از ذهن من   آغاز شود  همانگونه که برای چاق شدنم از ذهنم شروع کردم پس محکم و استوار بدون توجه

   به هیچ عامل منفی چه از بیرون از خودم ، چه درون خودم. در این مسیر سراسر لذت می مانم و مطمئنم لاغری پاداش کسانی است که ماندند و مصمم و با اراده  تغییر را از ذهن خود  شروع کردند

   متشکرم استاد متشکرم ذهن قهرمانم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 15 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/07/09 17:30
   مدت عضویت: 144 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 969 کلمه

   سلام همه دوستان همراه! مسیر لاغری با ذهن گرچه آسان است ولی به شدت لیز است و احتمال زمین خوردن در این مسیر بسیار زیاد است، که یکی از دلایل آن بارش افکار منفی است. برای موفقیت در مسیر لاغری با ذهن باید به توانایی مان برای لاغر شدن باور داشته باشیم و اگر در مسیر لاغری با ذهن به دو عامل توجه نکنیم به راحتی از مسیر خارج می شویم: اول توجه به چاقی و عوارض آن که در هنگام شروع مسیر و در زمان انجام مراحل همچنان با ما است و دوم توجه به حرف دیگران که باعث ناامیدی ما در ادامه دادن مسیر می‌شوند. 

   در حالت اول چون انتظار سریعتر جواب گرفتن و لاغر شدن داریم ولی هنوز در طی کردن مسیر این چاقی با ما همراه است و دقت نکردن به این موضوع که چاقی ما یک شبه به وجود نیامده که یک شبه هم از بین برود، دلسرد می شویم و انگیزه لازم و شور و اشتیاق قبلی برای ادامه دادن را نداریم. بنابراین باید توجه خود را از چاقی برداریم و در عوض به مسیر آسان و شادی که پیش رویمان هست، توجه کنیم، که برخلاف سایر روشهای لاغری در این مسیر آرامش داریم و نتیجه این روش برخلاف سایر روش ها، ماندگار و همیشگی است. برای مشکل دوم بهتر از ابتدا با اطرافیان در این مورد صحبت نکنیم و در جریان روش لاغری با ذهن نباشد، چون از نظر خیلی‌ها این چیزها خرافات و بی فایده است و با حرفهایشان سعی می‌کنند ما از این مسیر ناامید کنند و با توجه به تعداد دفعاتی که ما برای لاغر شدن تلاش کردیم و نتیجه پایدار نداشته، آنها سعی می کنند به ما یادآوری کنند که این بار هم نتیجه نخوایم گرفت و فرمول های ذهنی ما را دستکاری می کنند. 

   به طور کلی ذهن ما خودش دربرابر تغییر مقاوم است و به دنبال بهانه می گردد تا ما را از تغییر کردن منصرف کند. بنابراین باید مواظب لیز خوردن در این راه باشیم چرا که ممکن است بلند شدن بعد از آن به راحتی ممکن نباشد و دیگر نتوانیم به ادامه راه بپردازیم. باید به خاطر داشته باشیم که کوله بار چاقی همراه ما خواهد بود. این کوله بار شامل موارد زیادی از جمله ترس چاق تر شدن، شکست خوردن در سایر روش‌های لاغری، حرف و حدیث دیگران، تبلیغات لاغری، پیشنهادات دیگران و… است. سنگینی این کوله بار و لیز بودن مسیر احتمال زمین خوردن را بیشتر می‌کند و باید خیلی مراقب باشیم. حتی کسانی که این دوره را تمام می‌کنند و دوباره برای کسب نتایج بهتر و لاغری بیشتر به دنبال سایر روشها می‌روند هم، لیز خورده اند. یعنی اینکه اصلاً این دوره را درک نکرده‌اند و اگر کسی بتواند با این روش به نتایج خوبی برسد تنها با ادامه دادن همین مسیر است که می‌تواند نتایج عالی تری کسب کند. این لاغری با ذهن روش لاغری همیشگی است، فقط باید آموزش‌ها را درک کنیم و این زمانی رخ می دهد که شخصیت ما تغییر کرده باشد وگرنه اگر بعد از پایان دوره دوباره دنبال امتحان کردن سایر روشهای لاغری باشیم یعنی به این دوره هم فقط به عنوان یک برنامه رژیمی کوتاه مدت نگاه کرده بودیم و اینکه ما به یادگیری لاغر شدن از طریق ذهن اطمینان نداشته ایم. بنابراین باز هم تاکید می‌کنم به کوله بار چاقی مان توجه کنیم و بدانیم که چه چیزهایی را با خود حمل می کنیم و بدانیم این مسیری که شروع کرده ایم، یک سربالایی با شیب زیاد است و هرچه بارمان سنگین تر باشد یعنی هرچه فرمول‌های چاقی در ما بیشتر باشد و هرچه مسیر لغزنده تر باشد یعنی عوامل تحریک کننده بیرونی بیشتری وجود داشته باشد و اطرافیان سمی بیشتری داشته باشیم، امکان لیز خوردن مان در این مسیر بیشتر است. 

   ولی اگر بتوانیم مقاومت را ادامه بدهیم جاده لاغری برایمان ابتدا هموار می‌شود و سپس در یک سراشیبی قرار می گیریم  که رسیدن به خواسته هایمان بسیار راحت‌تر می‌شود. 

   درمورد خودم، از بخش پرسش و پاسخ دوستی سوالی مطرح کرد و  استاد هم  عالی  جواب شان را دادند که دقیقا مشکل من بود البته هنوز هم کمی مشکل دارم در این زمینه، اولین تمرینی که استاد این چند جلسه گذشته دادند این بود که به علائم گرسنگی خودتان توجه کنید و بعد به اندازه ای که نیاز دارید غذا بخورید، من این تمرین را شروع کردم و مثلا قار و قور کردن شکم و معده درد و ترشح اسید معده یا سردرد را برای خودم به عنوان علائم نیاز بدن به غذا در نظر گرفتم ولی به دلیل اینکه بدنم ذخیره چربی زیاد دارد شرایط به گونه‌ای پیش رفت که صبح‌ها اصلا علائمی دریافت نمی‌کردم و غذای که برای صبحانه برده بودم را ساعت یک یا دو ظهر میخوردم و آن هم به صورت خودکار و آگاهانه مقدار کمتری می بردم که کمتر مصرف کنم. حالا وقتهایی که صبحها گرسنه می شوم بدون اینکه علائم گرسنگی ببینم احساس نگرانی می کنم و سعی می کنم چیزی نخورم یا در حد یکی دو تا بیسکویت یا مقداری آجیل و به خودم می‌گویم این شرایط باز هم تصمیم آگاهانه من است و ذهن ناخوداگاهم احتیاج به خوردن دارد و نگران بودم نکند دوباره مجبور به صبحانه خوردن بشوم چون این تغییر را در خودم به عنوان یک تغییر از تاثیرات دوره در نظر گرفته بودم و حالا سوالم این است، حتی در شرایطی که علائم گرسنگی از بدنم دریافت نمیکنم ولی ذهنم  گرسنه است باید چه کار کنم؟ و می دانم این طور محدود کردن خودم یعنی توجه کردن به چاقی و نتیجه ای  برایم ندارد. ولی اگر  هیچ چیزی هم در روند عادی زندگیم تغییر نکند چطور می خواهم لاغر شوم؟! استاد عزیز لطفا به این سوال پاسخ بدهید و  آدرس صفحه اینستاگرام را هم بفرمایید چون یک صفحه به اسم شما در اینستا پیدا کردم ولی صفحه شخصی بود و درمورد لاغری با ذهن مطالبی داخل آن قرار داده نشده بود. با تشکر از شما🌹

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 14 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   mzt.zahra.malakouti.ir
   1400/07/04 17:10
   مدت عضویت: 549 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 185 کلمه

   به نام خدا

   توی این فایل گفتین مسیر لاغری با ذهن لیزو روغن ریختن .سر می خورید.

    بله شاید گاهی وقتها منفی باف اذیت کرد. شاید حرف های دیگران دلمونو شکسته باشه شاید نا امید شده باشیم ولی همه اینا فقط برای چند روزه دوباره  برمیگردیم.

   چون انقدر تو این مسیر انرژی و انگیزه گرفتیم انقدر  بهمون منطقی اعتماد به نفس داده که خیلی زود پا میشیم دوباره برمی گردیم .

   واقعاً  الان نمی تونم تصور کنم که کسی بتونه برای همیشه غیر از این روش لاغر بشه و اگر کسی لاغر شده و مونده باشه با خودم میگم حتما ذهنش رو تغییر داده وگرنه زندگی تا آخر عمر با رژیم و ورزش محاله.

    من که هیچکدوم از اونها رو  هیچ وقت موفق نمی‌شدم و ادامه نمی دادم ولی الان خیلی راحت ۱۵ ماهه با عشق تو مسیرم و همش فکر می کنم وای چقدر فایل های مختلف مونده که هنوز گوش نکردم و دوست دارم همه رو گوش کنم تا کی و کجا نمی دونم فقط دوست دارم تو این مسیر باشم حتی  اگه هنوز به ایده آل خودم نرسیدم دست از تلاش و در این مسیر بودن برنمیدارم.

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/07/03 16:25
   مدت عضویت: 825 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 488 کلمه

   درود و خداقوت گام بیست و پنجم:

   نکته این فایل و اموزش امروز  مسیر لاغری با ذهن مانند مسیر یخ زده است هر ان ممکنه من لیز بخورم مراقب باشم در مسیر لاغری با ذهن لیز نخورم من قبلا بارها از روشهای مختلفی برای لاغر شدن استفاده کردم و بارها تجربه کردم هر بار که نتیجه خوبی ندیدم و با شکست مواجه شدم یاس و ناامیدی و احساس بد شکست نصیب من شده و باعث شده فقط خودم رو سرزنش کنم که من اراده ندارم توانایی ندارن  چاقی با منه و حتی هر بار خواستم از روش جدیدی استفاده کتم حرف و حدیث اطرافیان من را ناامید کرد و سرزنش کرد که فایده نداره برای تاثیری نداره باز بر میگردی .خودت رو اذیت نکن و تنها راه موفقیت من لاغری از طریق ذهن است .چیزی که باعث میشه من در این مسیر انگیزه خودم رو از دست بدم ۱ حرف اطرافیان ۲ عوارض چاقی و جسم چاق و نا متناسبی که همراه من است .من در این مسیر قدم به قدم دارم میرم جلو  محتوای اموزشی رو گوش میدم و تمرین میکنم و همزمان عوارض چاقی با من است.همان لوح ذهنی که دیگر سفید نیست ممکنه حرف دیگران باعث نا امیدی و بی انگیزگی من شود و به این روش شک کنم شک کردن به این روش همانا و رها کردن همانا .و از انجا که ذهن پر از فرمولهای چاقی است  و تمایلی برای تعغیر فرمول ها ندارد راه اسونتر رو انتخاب میکنه و روش رو رها میکند اینجا با این موضوع من هر وقت با حرف اطرافیانم برخورد کردم میتوان با یک لبخند از کنارشان رد شوم و به مسیر خودم ادامه دهم و اصلا نیازی نیست که به ان ها تو ضیح دهم و از روش لاغری با ذهن برای ان ها چیزی بگوییم .چون ممکنه باز با نپذیرقتن ها شک سراغم بیایید از این رو باید در این روش مراقب باشم تا لیز نخورم در این مسیر کوله باری از چاقی افکار چاقی .اضافه وزن .حرف دیگران و عوارض چاقی با من همراه است ترس از چاقی و تبلیغ  سایر روشهای لاغری .نکته بعدی لاغر تر شدن  مساوی با ادامه دادن  این مسیر هست  نه در کنار  این روش  روشهای  دیگه مثل  گیاه خواری و رژیم و ورزش باشه کسی که کاملا درک کنه تنها روش موفقیت روش لاغری با ذهن است به هیچ عنوان  سایر روشهای دیگر  نمیپذیره و تجربه نمیکنه درک کردن  به معنای صرفا فایل گوش دادن  و تمرین انجام دادن نیست به معنای ان است که وقتی من کاملا در ک میکنم تنها این مسیر مسیر درست متناسب شدن هست دیگر هیچ روش و رژیم و تبلیغ لاغری  روی من تاثیر نمیگذارد  و من برای لاغر تر شدن  تحریک نمیکند هرگاه مسیر لاغری با ذهن را پرقدرت پر انگیزه  و با اشتیاق ادامه دادم  و تمرینات را عملی انجام دادم  و هیچ چیز نظر من رو نسب به روش لاغری با ذهن  تعغییر نداد  درک کامل و درست  من از این مسیر است

   با ارزوی موفقیت  برای همه دوستان

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 14 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/06/14 17:11
   مدت عضویت: 117 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 150 کلمه

   سلام من از وقتی اومدم تو سایت سعی کردم تمام تمرکز روی لاغری باشه و همیشه به خودم حس های خوب دادم که خدایی نکرده لیز نخوردم من بس که این روش رو دوست دارم اوایل کسی را که می دیدم داره با رژیم گرفتن خودش را عذاب می ده می خواستم این روش را بهش نشان بدم ولی با حرف هایی که می شنیدم اصلا پشیمون می شدم که بهش گفتم برای همین با خودم قرار گذاشتم که این روش را برای خودم یه راز نگه دارم تا کسی نظر بیهوده ای نده من که با این روش حال می کنم  وبرای لاغری هم هیچ عجله ای ندارم و حرف های کسی را هم نمی شنوم و کار خودم را می کنم این قدر با خودم آرزوی لاغری خودم را تمرین کرده ام که خودم را یک آدم بسیار لاغر حس می کنم و همین برام خیلی خوبه .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 3 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/06/07 17:31
   مدت عضویت: 775 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 941 کلمه

   سلام خدمت استاد عزیز و دوستان  خوبم 

   من تک تک این حرفها رو با گوشت و پوست  تنم  درک میکنم چون من  چندین سال  رژیم داشتم ولی نمیتونستم نخورم ، نمیتونستم بگم سیرم همیشه گرسنه بودم و همیشه حرص،و ولع داشتم همبشه حسرت متناسبهای اطرافم رو میخوردم که کم غدا میخورن و همیشه میگن سیر هستم حالا من  خود من مثل متناسبها دارم  رفتار میکنم شاید هم خیلی بهتر از اونها رفتار میکنم و من ارزش این رفتارهای درست رو میدونم و من ارزش این تغییرات رو میدونم نه کسی که از اول اینجور بوده و.حالا درسته هنوز چاقی تا حدودی همراه من هست و در جسم من مشاهده میشه اما  برام مهم نیست مهم اون تغییرات رفتاری هست چون  میدونم در نهایت منجر به تغییر جسمی در من میشه و من  با بودن در این سایت و  با مرور این اگاهی ها هر روز احساس  بهتری از دیروز خودم  دارم  پس تمام اینها باعث میشه من با  وجود چاقی که میبینم در خودم اما لیز نخورم و به شدت حرف دوستم ر و قبول دارم که م نه تنها  مسیر لاغری برای من لیز نبوده بلکه به مسیر لاغری به شدت چسبناک هست و من هر روز مشتاقتر میشم که در این دوره  ها باشم ..

   من الان  تقریبا ۲۲  ماه هست که در این سایت هستم و خیلی تغییرات جسمی و رفتاری و احساس عالی داشتم ولی هنوز به ایده ال خودم نرسیدم اما ناامید نمیشم و هر روز ادامه میدم مثل استاد که دقیقا در این زمینه الگو و نمونه هستن من باید ادامه بدم و کاری به حرف هیچ کس نداشته باشم که بابا تا کی بسه ؟؟خسته نشدی ؟؟ انگار دیگه جواب نمیده و … ندارم من محکم هر روز با تعهد قدم بردارم و حرکت میکنم تا به هدفم برسم هر چند که این مسیر  به قول استاد لیز باشه  و من زمین بخورم ولی من دوباره بلند میشم و ادامه میدم  که من در این مدت عضویت  در سایت نشده حتی یک بار بگم  که انگار این راه جواب نمیده و برای مدتی اون رو رها کنم هرگز نشده و داشتم یه نجواهایی در سرم که انگار هنوز چاقی و یا اینکه انگار لاغر نمیشی و … و اما خودم از پسشون براومدم و اونها رو با صدای مثبت درونم کنترل کردم و ادامه دادم .

    پس مراقب باشید گول نخورید  این چاقی  مربوط به خودته  خودت به وجود آوردیش و حالا هم باید خودت برطرفش  کنی  من مدتها هست در مورد این روش با کسی حرف نمیرنم و هیچ حرف منحرف کننده ای هم نمیشنوم و اینقدر این کار برام  آرامش داره و بینظیر هست که نگو چون منم اوایل راه  لاهری از شدت خوشحالی اشنایی با این مسیر جز اون افرادی بودم که میخواستم به هر فرد چاقی که رسیدم اون رو به این روش آشنا کنم اما اصلا اونها حرفهای من رو نمیشنیدن و متوجه نبودن که من چی میگم  و من رو مسخره میکردن یا از مسخره بودن این مسیر گفتن و .. و دیگه برام درس عبرتی شد ه که به هیچ کس هیچ حرفی نزنم و هر کس در مسیر درست  باشه خودش به این راه هدایت میشه .

   نکته :

   *اگر همه بگن تو خوش اندامی ولی تو خودت رو چاق میبینی به خاطر وجود فرمولهای چاقی در ذهن تو هست و بقیه که خبر ندارن از ذهن تو و فقط خودت خبر داری از ذهنت .

   *هرکس در این مسیر  باشه و فایل  بنویسه  و بخونه و گوش بده چه بخواد چه نخواد لاغر میشه و این یک روند طبیعی هست برای کسی که در این مسیر هست .

   *هر وقت دیدی انگیزه ی شما در این مسیر  کم شده بدون موضوعاتی رو دنبال کردی که حالت رو بد کرده و اونها رو دنبال نکن خود به  خود  انگیزه ات برمیگرده .

   *بچه هایی که در این مسیر هستن به هیچ وجه گرسنگی نباید بکشن و اگر در مسیری و  گرسنگی دارین بدونین در مسیر غلطی و این نیاز خوردن  یک نیاز اولیه هست مثل رفتن به دستشویی و  یا آب خوردن و باید  این نیاز رو برطرفش کنی و اگر  نیازت رو برطرف نمیکنی  معلوم هست هنوز  در ذهن شما خوردن =چاقی هست و این بسیار بد هست مثل این هست دستشویی داری ولی بگی نه من نمیرم دستشویی خوب به مشکل برمیخوریی و نمیشه و اینها همه فرمولهای ذهنی اشتباه هست  که به خودت فشار میاری و این کار میبره  و باید فرمولهای ذهنی رو تغییر بدین .

    

   *من وقتی در مسیر  درست باشم فرمولهای  ذهنی من تغییر میکنه و تصویرهای ذهنیم  هم  تغییر میکنه و بعد جسم من تغییر میکنه .

   *من هم   باید بگم دارم هر روز  با لذت غذا میخورم و در آرامشم و واقعا از بودن درراین مسیر خوشحالم و برای من این دوره ارزشمند هست . 

   *تنها چیزی که در جهان برای هر شخص  مقدس هست خود  خودش هست نه هیچ چیز دیگه .

   *روی اشتباهاتت تمرکز نکن که بخوایی از بین ببرییش ولش کن و بیا روی فکر خوب تمرکز کن و اونها رو پررنگ کن تا موفق بشی .پس اگر ترمزت رو پیدا کردی  به اون  ترمزت توجه نکن و هر وقت اون  ترمز در ذهن تو اومد  تو اون رو عوض کن و دیگه تحلیلش نکن و خودش خود به خود  حل میشه .

   *به دنبال حال و هوای خوب و احساس خوب باشید به دنبال مرده ها و بازماندگان اونها  نباشید که چه حالی دارن به دنبال حال خوب باشید که  امید  و انگیزه در شما میره بالا و شما موفق میشید .

   *بهای رسیدن به خواسته ها سوخت نمیشه و اونها برمیگرده پس با اشتیاق بها پرداخت کردن جه بهای زمانی و مکانی و مالی و چه  توجه نکردن به افکار منفی این ها  بها هست  که پرداخت کردی و قطعا به خودت دوباره بر میگرده .

    

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/06/01 16:53
   مدت عضویت: 807 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,212 کلمه

    سلام استاد گرامی سلام دوستان متعهد

   استاد من تا قبل دوره برام خیلی مهم تر از لاغر شدن کم شدن اشتهام بود یعنی از خوردن خسته شده بودم از اینکه میدیدم اطرافیانم چه قدر رو خوردن تسلط دارن حسرت میخوردم و الان خیلی اسون سیر میشم و این برام دنیا دنیا ارزش داره اوایل همه به من میگفتن چاق تر شدی و اصلا نابود میشدم و الان همه به من میگن چه قدر لاغر شدی

   موضوع دوم اینکه اتفاق خیلی خیلی بزرگ در من رها شدن از انواع رژیمها یعنی من به روز ترین رژیم ها رو میدونستم اما الان کم کم کلمه رژیم داره تو ذهنم کم رنگ میشه

   و به جز لاغری دارم تو زمینه های دیگه زندگیم کار میکنم استاد اصلا لاغری حق من از زندگی و هر روز گرم گرم کم میکنم ببینید منکه رو ترازو نمیرم و خیلی هم خوش تیپ شدم خوب پس دیگه عجله چه معنایی داره گیرم من اصلا وزن کم نکردم الان که همه مانتو ها و شلوارهام اندازم شده خوب پس ادامه میدم تا بتونم سایزهای کوچک تر هم بخرم استاد من روی قله بودم و چند روز حدودا پنج روز فایل گوش نکردم عالی بودم عملکردم عالی بود و کم کم دارم یاد میگیرم که قدرت تو خودم ببینم نه در فایل ها استاد شاید جالب باشه که من شدیدا به سمت سالم خوری رفتم و نمیدونم واقعا نمیدونم چرا به قدری اشپزیم خوب شده و از خوردن لذت میبرم هر روز برای صبحانه نان تازه میگیرم برنجی که قبلا شفته یا دون درست میکردم چنان عالی میپزم انگار مهمان دارم بله استاد من مهمان خودمم چون نمیتونم برنج شفته و شور و دون بخورم مهمانی که خیلی هم خوش سلیقست

   خونه مادرم اینها نذری یکی از همسایه ها کارامل زعفرانی اواردن و من اصلا نخوردم استاد همه خوردن و کلی به به چهچه کردن ولی من سیر بودم سیر سیر سیر سیر من سیرم من من من استاد مگه میشد مگه سیری برای من معنا داشت یادم همیشه به همسرم نگاه میکردم و تعحب میکردم که چه طوری سیر میشه مثلا از پلو و خورشت کرفس چه طوری سیر میشه استاد من هم مثل شما کیک پیتزا همبرگر خودم درست میکنم گاهی با همسرم و خیلی لذت بخش منی که همیشه قبل خوردن پیتزا ماتم داشتم که وای چه جوری خودم کنترل کنم و بعد خوردنش هم عذاب وجدان داشتم الان با سه برش پیتزا به لذتی میرسم که اون موقع با دو تا پیتزا به اون لذت نمیرسیدم دیگه به جسمم نگاه نمیکنم گاهی یک لباس پرو میکنم و خیلی لذت میبرم ولی در کل جسمم رها کردم چون بی نظیر 

   استاد شما تاکید کردید که مسیر لاغری با ذهن خیلی لیز ولی منی که تمام حرفهای شما رو قبول کردم میخوام این رد کنم

   ببینید استاد تمام مسیرها لیز جز لاغری با ذهن

   من الان بیشتر از دو سال تو این مسیرم ولی هنوز هستم شاید نتیجه ای که انتظار دارم هنوز کامل نگرفتم ولی هستم استاد 

   استاد ببینید اون رژیمها مثل کتو مثل گیاه خواری مثل ورزش

   مثل کانادایی مثل قرص کجان؟

   تا اخر عمرم هم برنمیگردم انشاالله مثل یک خواب بود یا شاید یک کابوس باورم نمیشه وقتی هوا انقدر الوده بود که مدارس تعطیل بود من دختر دو سالم تا وسط شهر میبردم که یک دکتر تغذیه قد بلند و لاغر که ادعا داشت بیست کیلو با قرص هاش کم کرده و یک منشی گردالوی چاق پر مدعا که اون هم ادعا داشت با همین قرص ها بیست کیلو کم کرده من قد و وزن کنه و یک مشت قرص به من بده و چندین ساعت تو مطبش بمونم منی که برای چکاب غذه تیروییدم وقت نداشتم برم دکتر و کلی پول بابت قرص ها بدم که هر دفعه هم گرون تر میشد و بعد میرفتم خونه خواهرم چون نزدیک تر بود و کلی کیک و اش و خوراکی میخوردم استاد ایا من دوباره به اون مسیر برمیگردم هرگز

   اما در مسیر تناسب ذهنی اگر بارها با شکست مواجه شم دوباره اینجا هستم چون از جنس روحم روح من میخواد ازاد باشه و اینجا ازادی موج میزنه هر روز هر وقت گرسنه شدی هر چی دلت میخواد بخور تا سیر شی و هر صبح در اینه شاهد لاغرترشدنت باش لاغر شدن به این اسانی 

   استاد این مسیر نه تنها لیز نیست بلکه چسبناک 

   فکر نمیکنم واقعا کسی باشع که دوره رو تهیه کرده باشه و رفاه باشه حاجی حاجی مکه

   اصلا شما به قدر فایل میزارید و دوره را به روز رسانی میکنید ادم روش نمیشه نیاد فایل گوش نده تمرین انجام نده روش نمیشع چاق بمونه و لاغر نشه مدیون میشه اگر لاغر نشه تا به بقیه هم بگه بیاین بیاین اینجا

   تو کوچمون یک دختر چاق که همیشه هم کلی خرید کرده و داره رد میشه نوشابه و پفک تو سبد خریدش به وفور دیدم دوست دارم زود لاغر لاغر شم و بهش بگم برو دوره رو بخر

   استاد من هر وقت میرفتم دکتر تغذیه مثلا فکر کنید هشت ماه منظم میرفتم و هر ماه هم خیلی خوب کم میکردم و دیگه نمیرفتم به هر دلیلی استاد همیشه برام سوال بود که چرا یک زنگ نمیزنن که بگن خانم چرا نیومدی خوب شما هم هیچ وقت پیام نمیدید مثلا فلانی چرا نیستی ولی انقدر فایل میزارید که ادم میگه وای عقب افتادم زودتر برم 

   استاد مثلا گاهی گرسنه میشم ولی زمان گرسنگیم نیست مثلا یک ساعت بعد نهار و به راحتی میرم و میخورم چون اموزش دیدم استاد اتفاق خیلی جالبی میوفته و من مثلا تا فردا میلم به هیچ غذایی نمیبره و بیشتر درک میکنم که چه قدر خوب به بدنم احترام بزارم

   وای استاد عجب حرفی زدین که گفتید نخوردن و گرسنگی باعث چاقی میشه و بدن چربیها رو ذخیره میکند عالی بود عالی

   استاد فایلهای شما جون میده به ادم و تو تمام وجودم انگیزه موج میزند 

   استاد من سوخت و ساز بدنم خیلی بالاست و این باور در دوره شما پیدا کردم

   و جای داره که از شما تشکر کنم که میتونم صبح نان تازه بخورم ظهر برنج بخورم استاد یک موضوع خیلی مهم قبلا من همیشه به بقیه تعارف میکردم که بخورن و با خودم میگفتم کاش یکی هم به من تعارف میکرد که بخورم خوب من اتقدر میخوردم که جایی برای تعارف نمیزاشتم فقط جا میزاشتم که بقیه به من بگن نخور 

   ولی استاد الان دیگران به من تعارف میکنند و مثلا همسرم میگه یکم میوه بشین بخور استاد و من اصلا خوشحال نمیشم و سریع میگم نه نمیتونم

   یادم یک بار که رفته بودیم دکتر یک زوج جوان اومده بودن که خانم چاق بشه و اتفاقا لاغر تر هم شده بود و همسرش تو مطب دعواش کرد یاد خودم افتادم که هر بار که وزن کم نمیکردم همسرم چه قدر خودش برام میگرفت یادم خواهرم گفت چه قدر هم خوب ولی خیلی بد لباس پوشیده یادم تو باشگاه تخم مرغ و سیب زمینی اب پز میخوردن وقتی ظرف غذاشون باز میکردن بوش من که چاق بودم اذیت میکرد چه برسه با لاغرها 

   استاد واقعا اون هم دوره ایم تو باشگاه لاغر و زیبا بود و بهلصرار خانواده همسرش اومده بود چاق شه وای استاد چرا ادم بلید به خاطر دیگران خودش عذاب بده به جای اینکه با قدرت بگه که من از خودم راضی هستم و خودم دوست دارم دقیقا مثل من که همیشه میخواستم به خاطر همسرم خودم لاغر کنم و وقتی با هم بحثمون میشد میکفتم من بگو به خاطر کی انقدر به خودم عذاب میدم و میزفتم و کلی میخوردم و رژیم رها میکردم

    

   ممنون استاد عالی بود 

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 24 از 5 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    رضا عطارروشن
    1400/06/02 18:17
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 24 کلمه

    سلام و درود
    از خوندن نوشته شما لذت بردم
    این نتیجه استمرار و ادامه دادنه
    کیفیت این نوشته شما به مراتب از نوشته های قبلی بالاتره
    تبریک میگم

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    1400/06/02 23:48
    مدت عضویت: 807 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 19 کلمه

    ممنون استاد اینها همه به لطف خدا و زحمات شما والبته استمرار خودم سپاسگزارم به خاطر دوره بی نظیرتون

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    1400/06/03 14:56
    مدت عضویت: 775 روز
    اندازه متن
    همیار لاغری
    محتوای دیدگاه: 565 کلمه

    سلام خانم منیره ی عزیز

    چقدر عالی گفتین چقدر منم همینطور هستم چقدر تغییرات ما بچه های این دوره مثل  هم هست چقدر موافقم که این دوره نه تنها برای من هم  لیز نبوده  بلکه  چسبناک هم بوده  و بارها من  در کامنتم هم  نوشتم که من تا حالا که زک سال و نیم بیشتر گدشته  حتی یک بار از دوره خارج نشدم و لیز نخوردم هیچ با اشتیاق بیشتر هم ادامه دادم چقدر هر روز قشنگتر رفتار میکنم  و واقعا با شما موافقم چقدر عالی گفتین  هر وقت خواستم خوردم حتی سه ساعت بعد از ناهار بوده خوردم  اما دیکه تا فردا صبح نتونستم هیچ چیز بخورم  دقیقا من دیروز همین تجربه رو داشتم اگر قبلا خودم بود که محال بود ۵ بعد از ظهر من غدا بخورم و یا گرسنگی میکشیدم یا سالاد و میوه میخوردم  ولی دیروز گفتم بابا این خلاف اموزشهای استاد هست جسم من داره آلارم میده منم باید جواب بدم فارغ از زمان و نوع غذا و … من دقیقا خوردم اونم با لذت و دیگه خداشاهده تا فردا صبح گرسنه نشدم حتی شب خونه ی مادرم سوسیس بود نخوردم نخواستم چون سیر بودم و این همون احترام به جسم خودم هست چقدر دوست دارم چیزهای با کیفیت و عالی بخورم و چقدر غذاهای خوشمزه تری درست میکنم دقیقا منم همینطور هستم و دقیقا منم بر عکس گذشته خودم  که همیشه گرسنه بودم و میل به غدا داشتم حالا بیشتر اوقات سیرم و حتی میگم  دیشب در جمع  خانواد ه ی مادرم خواهرم گله میکرد چقدر دوست  دارم نخورم  ولی نمیشه همینطور ازسر  شب  دارم میخورم و احساس ناراحتی میکرد و به من تعارف میکرد که سوسیهای  نخورده ی دخترش رو من بخورم ولی من خیلی راحت اونم سوسیس که قبلا   و هنوزم خیلی علاقه دارم  رو نخوردم  و گفتم سیر  سیر هستم و یاد گذشته ی خودم افتادم که هر چی در اطرافم بود باید میخوردم  و بعدش ناراحت میشدم ولی حالا نمیتونم اینطور باشم  و هر وقت  میلم نکشه و  نخوام  غذا   نمیخورم و هر وقت هم گرسنه باشم در هر زمانی راحت میخورم و با لذت میخورم .

    خوشحالم که در مسیر هستم   و منم بارها دلیل چاقی خودم رو اشتهای زیاد میدونستم و اما حالا که در دوره ها هستم همیشه میگم پس اون اشتها  کجا هست  چرا خبری ازش نیست ؟؟؟؟؟و منم  در گذشته همیشه حسرت افرادی رو میخوردم که به اندازه میخورن و هر وقت سیر  میشن  غذا رو ادامه نمیدن ولی من اگر قبلا  غدایی رو دوست داشتم ول کن نبودم و اکثر غذاها  هم که  مورد علاقه ی من بودن پس تا حد خفگی میخوردم  و من همیشه در زجر و ناراحتی بودم  که چرا اینقدر خوردم حالا چه کنم و عذاب وجدان داشتم و اگر هم نمیخوردم بازم ناراحت بودم که چه کنم و یه جاهایی تلافیش رو در میوردم و توجیه این پرخوری خودم رو اشتها میزاشتم و به کارم ادامه میدادم اما  همیشه هم ناراحت بودم اما حالا رفتارم شده عین اون متناسبها که در اطرافم هست بسیار عالی رفتار میکنم  و خدا شاهده فیلم و ادا هم نیست من از درون متناسبم و به زودی از بیرون هم متناسب میشم   واقعا حالا میفهمم که چقدر ذهن قدرت داشته .و واقعا قبول دارم در  این دوره ها  آزادی موج میزنه هر چند منم هنوز یک  مقدار با تناسب کامل خودم  فاصله دارم ولی همچنان در مسیر  میمونم و ادامه میدم تا به تناسب کامل برسم .

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     1400/06/03 21:14
     مدت عضویت: 807 روز
     اندازه متن
     همیار لاغری
     محتوای دیدگاه: 259 کلمه

     سلام دوست عزیز و متعهدم ممنون از این همه لطف و نوشته عالیتون 

     واقعا این همه تشابه در رفتار و افکار ما و نوشته هامون و احساسمون بیشتر و بیشتر ثابت میکنه که چاقی و لاغری از یکسری فرمول ذهنی تشکیل شده و نیاز به اموزش دارد درست مثل مراحل نقاشی یا موسیقی چند روز پیش در بیمارستان پزشکهایی با شکم های برامده دیدم که یاد حرف استاد افتادم که تمام افراد چاق عملکردی یکسان دارند در هر موقعیت اجتماعی که باشند شاید نوع مواد غذاییشون فرق کنه ولی رفتارشان در برخورد با غذا یکی و به همسرم گفتم نگاه کن طرف جراح پزشک تخصص گرفته ولی در مورد تناسب خود وامانده چه کسی از تناسب بدش میاید پزشکی که به بیماران خود توصیه با سالم خوری و کاهش وزن میکند خود اسیر چاقیست

     همسرم گفت خوب چون همت ندارند تا لاغر شن خندیدم و بهش گفتم مشکل افراد چاق ها همین است که لاغرها بهشون میگن باید چی کار کنید لاغرها مگه میدونند جنس چاقی را و زبان چاقی را فردی باید درباره تناسب صحبت کند که خود قبلا این مسیر را رفته باشد مگه شما برای لاغری و تناسل همت میکنی مگه نه اینکه هر وقت هر چی بخوای میخوری پس چرا اون پزشک بیچاره باید همت کند نه عزیزم لاغری فقط در نتیجه برداشتن گام های درست و مستمر و باور ذهنی به دست می اید که متاسفانه ما تا حالا ازش بیخبر بودیم و هر فرد چاقی به اندازه موهای سرش برای لاغری همت کرده و چاق تر شده

     دوست عزیزم همیشه پایدار باشید و شاد و متناسب

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/05/30 16:04
   مدت عضویت: 643 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,156 کلمه

   سلام خدمت استاد عزیز و دوستان گرامی

   سخت ترین مرحله در مسیر لاغری با ذهن باور کردن توانایی لاغر شدن هست.

   چرا سخته باور کنیم ؟ چون سال ها از انواع مختلف رژیم ها استفاده کردیم ولی نتیجه ی رضایت بخشی نصیبمون نشده و  توی تبلیغات افراد  زیادی دیدیم که از همان روشی که ما رفتیم و نتیجه نگرفتیم اون ها نتیجه گرفتن .حتی گاهی دیدیم که اون افراد اوضاع جسمی شون از ما بدتر بوده ولی نتیجه گرفتن .اما ما نتیجه نگرفتیم . و یک بار نشد به واقعی بودن افراد و رژیم ها شک کنیم و همیشه نا امید شدیم که مشکل از ما هست . سوخت و ساز بدنمون کمه و ما توانایی رسیدن به تناسب اندام نداریم و این اتفاق توی سال های زیادی هی برامون تکرار شده و به جایی رسیده که ذهنمون باور کرده ما ناتوانیم.

   و همین یک باور اشتباه باعث شده که قدرت و توانایی واقعی خودمون توی همه ی مسائل  اعتماد به نفس و حال خوب و قدرت تکلم و شغل خوب و … نادیده بگیریم و ساز ناتوانی بزنیم .

   ما الان که به لطف خدا با سایت تناسب فکری آشنا شدیم فهمیدیم که توی این همه سال ما توانمند بودیم و این روش ها بودند که مشکل داشتند که باعث شدند ما به نتیجه دلخواه نرسیم .

   ناتوان کسی هست که توی هر کاری  با اولین شکست جا بزنه و دیگه ادامه نده .ما که اینقدر تلاش کردیم و جا نزدیم و به خاطر همین تلاش بوده که خدا خواسته و با لاغری با ذهن آشنا شدیم . پس هیچ شکی نیست که  ما توانمندیم و لایق بهترین ها.

   همیشه فکر می کردیم لاغر شدن خیلی سخته و کاری نشد .اما از وقتی پی به باورهای اشتباه خودم بردم  و استاد گفتن لاغری آسان ترین کار دنیاست. بیشتر به قدرت و توانایی خودم ایمان آوردم و مطمئنم من توانایی رسیدن به همه ی خواسته هام دارم و لاغری هم یه دونه از خواسته هام هست که خیلی زود بهش میرسم.

   در مسیر لاغری با ذهن افراد به دو دلیل انگیزه لاغر شدن رو از دست می دهند

   یک + توجه به چاقی و عوارض اون : که این افراد هنوز باور ندارند که مسیر درست رو پیدا کردند و فکر می کنند از این طریق نمی توانند به لاغری برسند . برای همین مدام افکار منفی می آید سراغشون و هی توی فکر اندام چاق خودشون می روند و بیشتر دچار شک و تردید می شوند که به تناسب فکری برسند.

   در صورتی که من از وقتی با سایت تناسب فکری آشنا شدم هر روز انگیزه لاغر شدنم بیشتر می شود و دیگه به یقین رسیدم که زمان نیازه برای تناسب همیشگی و تنها روشی که میتونه من رو به تناسب اندام برسونه همین روشه چون به وضوح نتیجه هاش رو دارم میبینم که نه تنها توی جسمم بلکه توی روح و روانم هم اثر مثبت گذاشته.

   دو + توجه به حرف و حدیث دیگران : متاسفانه بعضی افراد دمدمی مزاجن و اینقدر که حرف دیگران براشون مهمه واقعیت امر ‌زندگی خودشون براشون مهم نیست. این ها فقط کل عمرشون دنبال راضی کردن نظر اطرافیانشون هستن .غافل از اینکه مهمترین فرد در زندگیشون خودشون هستن و عمر تنها چیزی هست که برگشت پذیر نیست و با این زمانی که برا دل مردم تلف‌ میکنن در واقع دارند زندگی خودشون نابود میکنن.

   من برعکس این افراد هستم و اصلا به حرف های دیگران بها نمیدم و چون به قول بابام هیچکس بدرد انسان نمیخوره .یه حدیثی بزرگان گفتن که اونقدر با دوستت صمیمی نشو شاید یه روز دشمنت شد و کل زندگیت رو فاش‌ کرد و آبرو ت  برد و اونقدر با دشمنت دشمن نباش ‌شاید یه روز دوستت شد.

   برای همین من همیشه میانه رو هستم و اون حرف هایی که به نفعم هستن و توی زندگی به کارم می آید رو‌ گوش میدم .بعد شم هیچ کدوم از اون افراد راه من رو نرفتن که بخواهند درکم  کنن و حال من رو بفهمن برای همین هیچ کس جز خودم پی به‌ تغیرات جسمی و روحی روانی ام نمی برند .

   خیلی ها توی این مسیر فقط‌ شاهد لاغر شدنم هستند و  کلی ذوق کردند حتی برادر زاده ام که ۱۰ سالشه هم اون شب بهم گفت عمه  لاغر شدی خیلی خوب شدی . این حرف ها فقط من می شنوم و باعث میشه در مسیر ‌ثابت قدم بمونم. و من گوشی برای شنیدن حرف اونایی که خلاف این نظر میدهند ندارم . من روح و روانم رو درگیر آدم ها و حرف منفی گرا و نا امید کننده شون نمیکنم.

   در مسیر لاغر شدن کوله باری از افکار چاقی و اضافه وزن و تبلیغات لاغری و حرف و حدیث دیگران … به همراه داریم که اگه بهشون بها بدهیم مانع رسیدن به تناسب انداممون میشوند و باید بهشون بی توجه باشیم.

   زندگی من با بقیه افراد مثل اینه که همه عازم یک سفری با قطار هستیم .و همه با هم خوش و خرم شاهد یک  منطقه ای پر از باغهایی لذت بخش  هستیم به ایستگاه اول که رسیدیم همگی  پیاده میشویم تا گشت و گذاری داشته باشیم بعد از مدتی اون ها تصمیم میگیرند در آن منطقه چادر بزنن و مدت زیادی رو سپری کنن و افراد زیادی با دغدغه های روحی و روانی و شغلی و… هم اونجا هستن. من همچنان در جستجوی منطقه ای بهتر سوار قطار می شوم و عازم ایستگاه های دیگر وسط ایستگاه دوم گوشیم زنگ میخوره و دوستام از ایستگاه اول کلی تعریف میکنن و عکس سلفی میفرستن و از سفره های رنگی شون عکس میفرستند کلی منظره زیبا رو توی پیجشون میذارند. و اینقدر تعریف میکنن  که من رو راضی کنن برگردم پیش اونا .اگه من یک آدم سست عنصری باشم احتمال داره وسوسه بشم و برگردم .

   اما غافل از اینکه من در ایستگاه دوم چیزهایی رو دیدم که اونا حتی آرزوی داشتنش رو توی خوابم واسه خودشون ندارند . من مزرعه هایی سراسر آرامش و خوشی و لذت  رو دیدم که با اولین قدم در آن مزرعه شش دانگ مزرعه لاغری به نامم میخوره و همه افراد اونجا حالشون خوب هست و کلی روحیه به تازه وارد ها میدهند و همه از قدرت و توانایی این منطقه در بارور شدن آرزوهاشون میگن ومن به یقین می رسم که   باید اونجا بمونم و جوونه های امیدی  که تازه سر از خاک در آوردن رو آبیاری کنم تا دو روز دیگه صاحب درخت های تنومندی بشم که هیچ باد و بارونی قادر به خراب کردنش نیست

   حالا خوش گذرونی توی باغ دیگران کجا و صاحب باغ آرزوهات بودن کجا .

   اونا هیچ وقت حال و حرف های من باور نمیکنن تا زمانی که قدم در مزرعه لاغری بذارند و شش دانگ‌ مزرعه به نامشون بشه.

   این دقیقا حال کسانی هست که وارد مزرعه نشدن و اظهار نظر میکنند.

   من توی مزرعه لاغری انواع میوه ها و بوته های مغذی کاشته ام که هر وقت میلم بکشه به اندازه نیاز میخورم و هیچ سختی به خودم راه نمیدم.

   وقتی به خواسته هامون می رسیم که خودمون رو لایق اون بدونیم.

   من مطمئنم همه ی ما توانمند و لایق بهترین ها هستیم چون اگر غیر از این بود این جا نبودیم.

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 20 از 4 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1400/06/02 22:54
    مدت عضویت: 130 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 38 کلمه

    سلام دوست عزیزم  من تازه چندروزیه که عضو این سایت زیبا ورویایی شدم  خیلی زیبا وتحسین برانگیز داستان زیبایی اندام ولاغری تونو نوشتید  سپاسگزارم ازتون بدای خودم کپیش کردم تا من هم مثل شما رویای لاغری مو بسازم

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/05/08 21:53
   مدت عضویت: 145 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 89 کلمه

   باسلام استاد عزیز کاملا صحبتهای شما درست است من بعدازگوش کردن به چند فایل کاملا رفتارم در مورد برخوردی با خوراکیها وغذاها عوض شد درکمال تعجب….اشتها کم ودرحد سیری  خیلی معمولی 

   رژیمی کاملا اگاهانه نه با اجبار .ازادی که بخوری ولی خودت با میل خودت نمیخوری 

   واقعا شگفت انگیز هست ..خیلی راحت وزود سیر میشیم جالب وباورنکردنی است قابل به ذکر هست که مدت اشنایی من با این سایت تقریبا دوهفته است ودرحداستفاده ازاموزش رایگان سایت لاغری با ذهن ازشما استاد عزیز ودلسوز وانسان واقعی کمال تشکر رادارم درپناه خدا باشید

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 8 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   faribadeghani1371@gmail.com
   1400/05/06 12:15
   مدت عضویت: 164 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 400 کلمه

   سلام ب همسیرهای عزیز
   بیشتر ماها اونقدر ب نتیجه نگا کردیم ک عادت کردیم واین ی فرمول اشتباه تو ماست ک همش عجله داریم دوروزه ب اون نتیجه برسیم دنبال حال خوب و حس خوب نیستیم دنبال اون نتیجه هستیم بخاطر دیگران ناراحت میشیم بخاطر دیگران غصه میخوریم رژیم میگیریم گریه میکنیم من خودم ب شخصه ۸ ساله بخاطر دیگران خودم نابود کردم ب خاطر دیگران غصه خوردم از خدا دورشدم از زندگی کردن دور شدم از شادی لبخند زنده مانی کردم تا اینک زندگی کنم وجودم پراز غم و غصه شد تو این سن تموم وجودم پراز ناامیدی و بیماری و غم افسردگی شد اصلا زندگی نمیکردم یا تو اینه ب خودم گیر میدادم همش غصه میخوردم همش این چی میگه اون چی میگه
   کاش بفهمیم ک این ادمها ب خودشون رحم نمیکنن چ برسه من
   من پراز منفی بودم پرازحس بد
   اما ب لطف خدا خیلی بهترشدم تمام سعی میکنم ک خودمو درگیر کارهایی کنم ک دوس دارم و نزارم منفی بافمومغز منو مشغول کنه وقتی اوایلش اومدم اینجا یکی از فامیلا گفتن چقد شکمت بزرگ چاق شدی من اصلا جوابشو ندادم چن برام مهم نبود راهمو ادامه دادم ناراحت شدم ولی ادامه دادم
   کاش ما ادمها یاد بگیریم ک ادامه دادنوتو هر مسیری باعث موفقیت میشه
   الان ک دارم ب اون روز فکر میکنم میبینم چقد حسم نسبت ب اون روز عالی تر شده چقد خوبه ک ادامه دادم چقد حس سبکی دارم
   دیروز ب خودم گفتم ک من شام نمیخورم ب جاش میوه میخورم چنان من حریص شدم ب اون شام هم خوردم هم میوه خوردم پرخوری هم کردم
   و فهمیدم ک این ی فرمول اشتباه تو من بود ک انقد گفتم ک شام خوردن چاق میکنه شام نخوردن لاغر میکنه این فرمول تو من روشن شد و من فهمیدم ک اشتباه کردم و نباید از قبل تعیین میکردم نباید نقشه بکشم از قبل ک من فلانو میخورم یا نمیخورم تو دوران رژیم قبل اینک برم مهمونی همش نقشه میکشیدم اینو میخوری اونو نمیخوری بیشتر حریصتر میشدم ریزه خواری میکردم اولش ناراحت شدم بعدش گفتم اشکالی نداره ببین چن تا فرمول شناسایی کردی
   توجه ب خوردن ب اینکه اینو میخورم اینو نمیخورم خودش بزرگترین فرموله
   ناهار اینو درست کنم شب اینو درست کنم اینا فرمولهای اشتباه من هستن ک سعی میکنم با توجه نکردن کمرنگ و نابود کنم
   خیلی فایل اموزش دهنده بود خیلی از سوالات مغز من پاسخ داده شد ولذت بردم
   ممنون از استاد عزیز

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 9 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/28 01:53
   مدت عضویت: 310 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,241 کلمه

   به نام خدایی که در این نزدیکیست

    سلام به همه دوستان.

    مسیر لاغری من: گام بیست و پنجم _مسیر لاغری با ذهن به دلیل بارش افکار منفی به شدت لیز است مراقب باشید زمین نخورید.

   درسته که مسیر لاغری با ذهن آسونه ولی به شدت لیزه و احتمال زمین خوردن در این مسیر زیبا خیلی زیاده و برای لیز نخوردن لازمه که درباره چگونه حرکت کردن در این مسیر آگاهی های لازم و کافی داشته باشیم . ذهن فرد چاق به دلیل عادت کردن به وضعیت چاق نهایت تلاش شو میکنه تا فرد چاق و از تصمیمش برای لاغر شدن منحرف و منصرف کنه و اگه فرد از حربه ها و تاک تیک های ذهن چاق آگاهی نداشته باشه به آسونی گول میخوره و به راحتی از مسیر درست و صحیح خارج میشه . چون تغییرات(کم شدن میل به خوردن ، ترس نداشتن از چربی‌ها و شیرینی ها ، آرامش و آزادی در خوردن در هر ساعت از شبانه روز ، کم شدن بیماری ها، …) در این مسیر اونقدر آرام در وجود فرد شکل می‌گیره که کم کم تکرار این تغییرات برای فرد عادی و طبیعی میشه وچون هنوز اضافه وزن همراه فرد هست توجهش از روی تغییرات به این بزرگی و مهمی که روزی داشتن یکی از اونا آرزوش بوده برداشته میشه و توجه و تمرکز شو میزاره روی اون اضافه وزن و این یکی از حربه های ذهن چاقه که میخواد فرد و از مسیر صحیح منحرف کنه ومدام یادآوری میکنه که تو وارد این مسیر شدی که لاغر بشی پس لاغریت کو ؟واز این طریق باعث لیز خوردن فرد چاق میشه .پس باید خیلی مراقب باشیم که لیز نخوریم واین توجه به چاقی و اضافه وزن کار و خراب میکنه و یکی از دلایل لیز خوردن و منحرف شدن افراد چاق در این مسیر همین توجه و تمرکز روی چاقی و اضافه وزنه.پس مراقبت باشیم پا مون سر نخوره  من خودمم از این تاک تیک ذهن لیز خوردم اون اوایل که تازه به این مسیر هدایت شده بودم مدام خودمو از طریق انگشترام چک میکردم که ببینم برام گشاد شدن یا نه ؟ غافل از اینکه

   انجام این کارم یه جور عجله کردن محسوب میشه وتکرار اون باعث لیز خوردن و خارج شدن از مسیر درست و صحیح میشه.همه ما افراد چاق از روش های مختلف برای رسیدن به لاغری استفاده کردیم و آرزو داشتیم که یکی از این تغییرات و داشته باشیم . یادمه قبلاً همیشه انواع و اقسام عرقیات گیاهی ،پودر و دمنوش های مختلف که برای کم شدن اشتها بود داشتم که قبل و بعد از وعده اصلی غذا باید می‌خوردم که بعضی هاشون خیلی تلخ و بدمزه و بد رنگ بودند که موقع استفاده غصه ام میگرفت ولی من به عشق لاغر شدن و به امید اینکه مقداری از سایز و ، وزنم کم بشه چشمامو میبستم و هرچه که بود سر میکشیدم و الان که به این مسیر زیبا هدایت شدم دلم به حال خودم و همه افراد چاق که این قدر گول تبلیغات لاغری و خوردیم و هنوزم این گول خوردن ادامه داره میسوزه و از خداوند متعال میخوام که این روش هر چه زودتر جهانی بشه و همه افراد چاق از شر چاقی و عوارض اون نجات پیدا کنند.

   در این مسیر باید بیشتر مراقب خودمون باشیم چون در این مسیر که به شدت لیزه یکی کوله پشتی هم که داخلش ( افکار و رفتار و عادت‌های چاق کننده که هنوز به طور کامل از بین نرفتند ،اضافه وزن و چاقی ،نجوای منفی باف ذهن چاق ، انواع بیماریها که از عوارض چاقین ، تبلیغات لاغری و روش های نادرست و گول زننده …) که مثل بار سنگینی هستند روی دوش مونه و باید این مسیر و با وجود لیز بودن و سربالایی های زیادی هم داره که باید طی کنیم و اونایی که ادامه میدن کم کم این مسیر لیز با وجودش سربالایی هاش براشون صاف و هموار میشه و خوبی این مسیر اینه که دوستان خوب و استاد کار بلدی داریم که تا آخر مسیر همراه مونه و هر جا مشکلی برامون پیش بیاد راهنمایی مون میکنند و در کنار هم این مسیر و با همه فراز و نشیب هاش طی میکنیم و من ایمان دارم که نتیجه برای همه مون محفوظه چون داریم با صبر و اشتیاق ادامه میدیم و در نهایت به مقصد میرسیم.

   واگه کسی لاغری با ذهن و درک و هضم کرد دیگه نگران این نیست که مثلاً حالا اگه دوره تموم بشه چی میشه؟ یا مثلاً اگه دوباره چاق بشم چی؟ چون لاغری یک هنره، مثل هر هنر دیگه ، مثل یاد گیریه زبان ، آدم وقتی هنری رو یاد بگیره دیگه نگران فراموش کردنش نیست چون یادش گرفته .ما هم دراین مسیر داریم زبان لاغری رو آموزش میبینیم و کم کم یاد می‌گیریم که به این زبان صحبت کنیم درسته که زبان چاقی رو هم فراموش نمی‌کنیم ولی نگران این هم نیستیم که نکنه زبان لاغری رو فراموش کنیم .و کسی که در این مسیر هست و این روشو آموزش دیده و نتیجه هم گرفته و باز نگران دوباره چاق شدنه معلومه که آموزش ها رو خوب درک نکرده و هنوز نیاز به آموزش و ادامه دادن داره و اگه میخواد به این زبان صحبت کنه چاره‌ای جز ادامه دادن نداره.

   همه ما افراد چاق باورها و دلایل چاقی مون و راه کارهایی که برای لاغر شدن استفاده کردیم شبیه همدیگه ست و بقیه افراد موجود در جامعه هم با ما هم عقیده هستند  این جوری فکر کنیم که همه مون در یک سطح و یک طبقه قرار داریم  حالا یک سری از ما به یک مسیر درست هدایت شدیم مسیر درست و صحیح و پیدا کردیم، تلاش کردیم ، روی خودمون کار کردیم و به یک سطح بالا تر رسیدیم و ، وارد طبقه دوم شدیم حالا بخواییم درست بودن این روش و به اونا ثابت کنیم چون اونا هیچ اطلاعی از آگاهی های این مسیر ( طبقه دوم )ندارن ما هر چه قدر هم تلاش کنیم نمیتونیم اونا رو بکشیم بالا ولی چون ما با اونا اطلاعات مشترک در مورد روش های نادرست ( طبقه اول) داریم اونا به راحتی و بدون هیچ زحمتی میتونن ما رو بکشن پایین و بر گردونن طبقه اول ودر بحث و گفتگو هایی که بین مون رو بدل میشه ممکنه حرفی زده بشه که ما لیز بخوریم و از مسیر صحیح خارج بشیم پس مراقب باشیم چون در این مسیر عواملی که باعث لیز خوردن مون بشه زیاده واگه غفلت کنیم و پا مونو کچ بزاریم به راحتی سر میخوریم و از مسیر صحیح خارج میشیم . استاد وقتی داشتم این فایل و گوش میکردم . اون قسمت از حرفاتون که گفتین این آموزش ها و مطالب حتی روی سنگ هم تاثیر داره خیلی به دلم نشست و برام جالب بود کلی در موردش فکر کردم و ایمانم به درست بودن این روش بعد از شنیدن این جمله هزار برابر بیشتر شد و ایمان قلبی دارم که وقتی این آگاهی ها روی سنگ تاثیر داره صد در صد در وجود منم که هر روز دارم روی خودم کار میکنم ، فایل گوش می دم ، مطالب سایت و نظرات دوستان و میخونم ، به آموزش هام در زندگیم عمل میکنم تکرار و تمرین دارم،صبر و اشتیاق دارم و ذهن مو در فضای لاغری قرار میدم نفوذ کرده و تاثیر خودشو میزاره و مطمئنم که نتیجه برای من محفوظه

   متناسب شدن و متناسب ماندن حق الهی و طبیعیه منه ومن لیاقت داشتن این خواسته رو دارم و اونو به زمان بندی الهی میسپارم تا در زندگی واقعی من دیده بشه.ان شا الله..

   با تشکر از زحمات استاد گرامی

   وبا آرزوی بهترین ها برای همه دوستان. 

    

    

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/25 02:58
   مدت عضویت: 310 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 73 کلمه

   به نام خدایی که در این نزدیکیست 💖

   سلام . استاد کلی زحمت کشیدم متن تمرین مو کامل نوشتم پرید .

   دوباره نوشتم بازم پرید در واقع فکر کنم سه، چهار دفعه تمرکز کردم ویک متن کامل نوشتم ولی هر بار که خواستم متن مو ویرایش کنم و ارسال کنم با تأسف زیاد متنم پرید . و هربار تعداد کلمات متنم کمتر میشه ودر نهایت کلا از بین میره میشه راهنمایی کنید .

   با تشکر 🌹🌹🌹

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    رضا عطارروشن
    1400/04/25 11:08
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 66 کلمه

    سلام دوست عزیز
    این اشکال مربوط به مرورگر گوشی شما باید باشه چون سیستم سایت برای همه اعضا به یک شکل داره عمل میکنه
    از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید و حتما به روزرسانی شده باشه که به درستی امکانات سایت رو نمایش بده
    در مورد تعداد کلمات:
    موقع نوشتن دیدگاه تعداد کلمات مقداری بیشتر از زمانی است که ارسال می کنیدو این بخاطر تفاوت در سیستم شمارش کلماته

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     1400/04/26 02:35
     مدت عضویت: 310 روز
     اندازه متن
     محتوای دیدگاه: 39 کلمه

     سلام . ممنون از راهنمایی تون استاد متوجه شدم..

     استاد ممنون که هر مشکلی یا سوالی برای من و دوستانم پیش میاد در کنار مون هستید و راهنمایی مون می‌کنید.واین باعث انگیزه بیشتر برای طی کردن ادامه مسیر مون میشه.🙏🙏🌹

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/19 21:41
   مدت عضویت: 513 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,034 کلمه

   سلام گام ۲۵در مسیر لاغری من 😊

   ما افراد چاق سالها در حال تلاش بودیم واسه رهایی از چاقی و اینقدر تلاش فیزیکی کردیم مسیر اشتباه رفتیم که دیگه یه باور قوی در ذهن ما به وجود اومده که لاغر شدن سخت است توانایی لاغرشدن نداریم حالا طی سالها تلاش هدایت شدیم به مسیر لاغری با ذهن با همون باورها قبلی و فرمول ها اشتباه و با همان جسم وزن وارد مسیر صحیح شدیم 

    

   مواردی که باعث لیز خوردنم در این مسیر شد 👇

   ۱_ من که خودم وقتی وارد این مسیر شدم فک کردم همین که بنویسم گوش بدم لاغر میشم و همش خودم چک میکردم در اینه ببینم چقدر وزنم تغییر کرده یا میومدم عکس میگرفتم از خودم و با یک هفته قبل ام مقایسه میکردم یا به هرکس میرسیدم با شور اشتیاق میپرسیدم من لاغر شدم یانهه و همه توجه ام روی چاقی خودم بود و انتظار داشتم که متناسب بشم ولی برعکس میشد و اصلا تغییری نمیدیدم یا اگه یه خورده هم تغییر میکردم اینقدر عشق میکردم و انتظار داشتم بقیه هم بگن بهم ولی وقتی میدیدم بقیه نمیگن دلسرد میشدم انگار میخواستم برای بقیه لاغر بشم نه خودم و همین امر بلعث لیز خوردنم میشد بارها بارها

    

    

   ۲_ تغییرات خودم در تعریف دیگران میدیدم یعنی انتظار داشتم بقیه بهم بگن چیکار کردی این همه لاغر شدی تا من بفهمم متناسب شدم و هروقتم کسی سرزنشم میکرد فوری میگفتم این بار من دیگه لاغر میشم چون دارم یه روشی جدیدی انجام میدم و توضیح میدادم برای بقیه که جلوی سرزنش بقیه رو بگیرم ولی اونها با حرفهایی که میزدن بیشتر احساسم بد میکردن و باعث میشدن سست بشم در انجام این روش با پوز خند زدن یا گفتن مگه دیونه شدی باید کم بخوری تا لاغر بشی مگه میشه خودت مسخره کردی باعث لیز خوردن من شدن در این مسیر

   ۳_مقایسه خودم با افراد متناسب با اندام ایده ال باعث حسرت و ناامیدی من شده بود و همش نجواهایی در ذهنم شکل میگرفت که این نگاه دوباره هم دنیا بیایی نمیتونی مث این بشی نگاه چندماه در،این مسیری،پس کو لاغری و شدیدا باعث زمین خوردنم میشد 

    

   ۴_توجه به مشکلات دیگران کلیپ ها ناراحت کننده دیدن احساسی بودن حرف زدن در مورد چاق شدن و سختی لاغری و توجیح کردن بقیه که این روش عالیه درصورتی که خودم ایمانی به حودم نداشتم بتوانم متناسب بشم و همه این موارد باعث میشد کمتر توجه کنم به هدفم و از راه منحرف بشم و انگیزم اشتیاقم کم بشه به مرور و لیز بخورم 

   😊من لیز خوردنم بخاطر توجه به جسمم بوده و حرف دیگران عوامل بیرونی بوده فهمیدم که من قدرت لاغر شدن دارم من توانایی لاغری دارم چون خداوند من هدایت کرده به این مسیر و این توانایی در من دیده اگه لیز خوردم بخاطر این بوده اصل  رعایت نکردم چونکه درک درستی از این مسیر نداشتم چون خودم باور نکرده بودم ولی با ادامه دادن به مرور فهمیدم که این فایل نیست گوش دادن نوشتن نیست که من لاغر میکنه بلکه درک من از فایل ها است که باعث میشه خودم پیدا کنم باور کنم که این منم که قدرت دارم ذهنم است که قدرت تغییر دارد که من توانایی لاغر شدن دارم جسمم عاشق لاغر شدن است باید فایل ها درک کنم و به عمل تبدیل کنم تا جسمم تغییر کنه

    

    باید توجه ام از جسم فرمول ذهنیم حرف دیگران بردارم تا ذهنم با قدرت زیادتر در این مسیر حرکت کنیه و باعث تغییر شدنم بشه 

   اگر میخواهم لیز نخورم بایدقدرت ذهنم و توجه ام  از روی  جسمم حرف دیگران بردارم با اشتیاق شور بیشتر فایل ها ادامه بدم بنویسم گوش بدم تکرار کنم و به عمل تبدیل کنم تا لیز نخورم در این مسیر 

    

   بخاطر سال شکست بخاطر حرف دیگران ،ترس از چاق شدن ،باور ها ذهن چاق ،مقایسه خود با افراد متناسب ،وزن کردن ،منتظر تعریف تمجید دیگران بودن ،توجه به جسم خود توجه به حرف دیگران باعث لیز شدن این مسیر شده است پس باید توجه مان رو از روی خود شرایطمون برداریم و با شور اشتیاق ادامه بدیم تا متناسب بشیم

   من الان خیلی تغییرات داشتم چون درس گرفتم از شکستهام از لیز خوردنم و بار دیگه توجه ام کمتر کمتر کردم اشتباهاتم کمتر شد و لیز خوردنم کمتر و خیلی تغییرات عالی داشتم همه از نظر رفتار هم از نظر جسمی و برای رسیدن به وزن ایده الم اینقدر این مسیر ادامه میدم اشتباهاتم شناسایی میکنم و فرمول صحیح میسازم برای خودم تا برسم به وزن ایده الم 

    

   من باید ذهنم متناسب بشه این چاقی در ذهن من است باید ذهنم تغییر بدم تا جسمم تغییر کنه این ذهن وقتی متناسب بشه نه همه تو جسم تو همه جنبه ها زندگی خودش نشان میدهد 😊

   با اهنگ تجسم حرفها مثبت اندیشی رویا پردازی شرایطمان تغییر نمیکنه با تغییر باورها ذهنی شرایط تغییر میکنه این اصل قانون زندگی است 

   من خیلی خوشحالم که هدایت شدم به این مسیر چون اولا خودم باور کردم و با ادامه دادن دارم بیشتر خودم باور میکنم که من خودم مقصر اصلی شرایط الانم هستم و خودمم سازنده زندگی جدید با شرایط جدیدم هستم هیچکس نمیتونه شرایطم تغییربده جز خودم فهمیدم باید خودم لایق بدونم لیاقت همه نعمت ها دارم اگه الان ندارم چون خودم با ورودی ها منفی ومخرب جلو نعمت ها خداوند به زندگیم گرفتم پس اصل خودمم ذهنم 

    

   پس اگر تغییر میخوام بدم شرایطم باید اول ذهنم تغییر بدم بعد همچی به صورت خودکار رخ میده نیازی نداره من تلاشی کنم مث همین جسمی که با ذهنم چاق کردم و الان که دارم ذهنم تغییر میدم نگرشم طرز فکرم عادتهام رفتارم و جسمم تغییر کرده من فقط باورهام تغییر دادم فقط افکار اشتباهات قبلا تکرار نکردم همین با گوش دادن نوشتن در این مسیر بودن باعث تغییرات الانم شدم 

   پس لاغرشدن اسان ترین کار است فقط باید از مسیر صحیح حرکت کرد و ادامه داد همین به مرور اشتباهات کمتر میشه رفتارها صحیح بیشتر و جسمم تغییر میکنه 

   کلا واسه تغییر دادن همچی باید ذهن تغییر داد 

   یک نکته کلیدی استاد گفتن که خیلی مهم بود دوست داشتم یکبار دیگه من تایید کنم در مورد ترمزها ذهنی 

   برای برداشتن افکار منفی باور منفی در ذهن فقط باید توجه نکنیم بهش پربال ندیم در موردش فک نکنیم که چطور میشه حلش کرد تنها راه حل صحیحش توجه نکردن بهش است باید کلا به هیچ وج بهش توجه نکنیم ☺😊😉خودش برطرف میشه به همین راحتی 

   شاد شاد شاد باشید 😊☺😍😍😍

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 22 از 5 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/19 21:01
   مدت عضویت: 188 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 857 کلمه

   سلام همگی دوستان

   گام بیست و پنجم مسیر لاغری با ذهن لیز است:

   یکی از دوستان یک سال قبل دوره را شروع کرده و خیلی راحت و عالی بدون رژیم و ورزش نتیجه گرفته و تغییر وزن و سایز داشته و گفته که اتفاقا چند ماه اخیر من گیاه خوار شدم😆 راضی هستم اما میخوام دورمو شروع کنم دوباره!!! این مسئله ایه که بچه ها گرفتارش میشن!

   در مسیر تغییر کردن چه جسمی چه کاری چه مالی و چه روابط هیچ تفاوتی نداره، شما در مسیر تغییر کردن به شدت تحت تأثیر منطق قرار میگیرین و به شدت از سمت منطقتون تهدید میشید که تو نمیتونی این کار را انجام بدی، تو موفق نمیشی، تو هرچی هم رو خودت کار کنی نتیجه نمیگیری! مثلا یک هفته دو هفته اس داری فایل گوش میدی خودتو تو آینه میبینی تغییر خاصی هم نکردی، یه مقدار جلوتر میری یه سری رفتارهات تغییر میکنه انقدر این اتفاق آرام رخ میده که شاید برا خودتون اصلا قابل درک و لمس نباشه! قبلا کلی پول میدادی رژیم و دارو میگرفتی که مثلا اشتهات کم بشه اما الان با فایل ها این اتفاق برات افتاده ولی اهمیت نمیدی چون آرام رخ داده و شما براش برنامه نداری و به خودت میای میبینی اشتهات تغییر کرده و نمیدونی چرا اینطوری شده و برات مهم هم نیست میگی اینکه تغییر نیست که من تو این دوره شرکت کردم که لاغر بشم لاغر نشدم که اما حواست نیس که این همه تغییرات در ذهن شما، در طرز فکر شما، در احساس شما و در رفتار شما ایجاد شده و این تغییرات در همه شما هست!

   بله استاد درست میفرمایین که افرادی که این دوره در مسیر لاغری را شروع کردن تغییراتی کرده اند و من شخصاً عاااالی عاالیم حسم عالیه طرز فکرم درباره مواد غذایی تغییر کرده تا حدودی رفتارام تغییر کرده و دیگه درد شکمی بعد از خوردن وجود نداره و عاشق خودم شدم چون من فوق العاده ام💖

   امکان نداره کسی از این محتوا استفاده کنه درک کنه انجام بده تمریناتشو و تغییر نکنه مگر اینکه کر باشی که این فایل ها را نشنوی!!! اگه فایل ها را گوش بدی و هیچ تغییری نکنی اصلا آدم زنده نیستی!😆

   یک خانوم مسنی که سواد نداشته و فایل ها رو گوش میداده و نمیتونسته بنویسه استاد گفتن بهش که میتونی گوش بدی که؟! گوش بده و فقط در ذهنت فکر کن که چی میخوام بنویسم کافیه! و چنان نتایج عالی گرفت بدون گشنگی!

   وقتی دوره را شروع میکنی یعنی از جسمت راضی نیستی و یا ذهنی چاق هستی وقتی هر روز فایل گوش میدی افکار چاق کننده و جسمتون همراهتونه حتی حرف و حدیث های مردم هم همراهته و داری در مسیر لاغری با ذهن حرکت میکنی خیلی باید حواست باشه که گول این چاقی ظاهری و این افکار چاق را نخوری که پات سر بخوره و تو مسیر لاغری بخوری زمین!! مسیر لاغر شدن خیلی آسونه اما به شدت مسیر لیزیه و حواست نباشه پات سر میخوره و میخوری زمین، اتفاقی که داره برای خیلیا رخ میده! 

   من هم یه بار لیز خوردم و بدم لیز خوردم که تا سه سال نتونستم بلند بشم و به مسیرم برگردم و از طرف یه لیز خورده بهتون میگم که مواظب باشید لیز نخورین که تو مسیرای دیگه هیییییچ خبری نیست بقولی گشتم نبود نگرد نیست و این تنها مسیره و به حرف ها و افکار منفی گوش نده و با دل و جان این مسیر رو برو که پیروزی نزدیکه و حتما پیشنهاد میکنم قبل از خرید دوره سرزمین لاغرها یا همزمان، این فایل های رایگان را گوش بدین که تاثیر نتیجه گیری از دوره را فوق العاده میکنه و آگاهی های زیادی میده!✌️🥰

   در این مسیر تصور کن یه کوله باری به پشت داری که اضافه وزن جسمیت ، افکار چاقت، حرف و حدیث های مردم، بیماری های چاقیت توی اونه حالا فکر کن که این سنگینه و شما داری میری به سمت لاغری، هر لحظه ممکنه لیز بخوری!!!! امــا اونایی که  ادامه میدن اونایی که هرروز فایل هاشون را گوش میدن مثل استاد که ۶ ساله هرروز داره ادامه میده، یواش یواش زمینی که دارن حرکت میکنن هموار میشه و دیگه به راحتی لیز نمیخورن و دیگه مسیر هم سرازیری میشه و میرن به سمت لاغری! 

   باید حواستون باشه تغییر کردن با بشکن زدن نیست هوشیار باشید، فایلهایی که میگن گوش بدین یه موسیقیایی که لایه های زیرین ذهنتون را تغییر میده و لاغر و ثروتمند میشید اینا نیست!!

   لاغری با ذهن را باید درک کرد تا اصلا دیگه نه به روش دیگه ای فکر کرد و نه نگران چاق شدن دوباره داشت!!! اگه بخوای جواب کسایی که تو این مسیر نیستن را بدی و موضع بگیری و دفاع کنی این هم لیز خوردنه و لاغری با ذهن را درک نکردی چون نیاز نیست به کسی اثبات کنی!!!

   وقتی با یکی وارد بحث میشی و توضیح میدی تو اونو نمیتونی بکشی بالا ولی اون تو را میتونه بکشه پایین چون در ذهن اون ها اگاهی و اطلاعاتی از بالا نیست و نمیفهمن ولی تو رو میکشونن پایین چون تو یه زمانی پایین با اونا بودی و اطلاعات مشترک با اونا داری!!!

   فقط مسیرت رو ادامه بده و کاری به حرف های ذهنت و دیگران نداشته باش تا معجزات را ببینی!!!

   مه تاب متناسب و با انگیزه در مسیر لاغری 😍🥰

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 15 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   mah.sana.motalebi.khah@gmail.com
   1400/04/18 23:00
   مدت عضویت: 163 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 415 کلمه

   به نام خداوند جان و خرد

   سلام و درود

   مسیر لاغری با ذهن آیا لیز است؟؟؟

   بله مسیر لاغری با ذهن لیز هستش چون ۱۸۰درجه متفاوت از آموزش ها و دیده ها و شنیده ها و عملکرد ما داره…

   لیز هستش چون داره تمام اون فرمول های که در طی این همه سال تو خودمون پرورش دادیم و هر روز ثابت قدم ترش کردیم،نقض میکنه…

   مسیر لاغری با ذهن لیز هستش چون اون فرمول ها هنوز باهامون هست…

   لیز هستش چون وضعیت جسمی مون باهامون هستش…

   لیز هستش چون اول مسیر هستیم ولی فرمول‌های غلط رو چندین ساله پرورش و نمو دادیم…

   من خوشبخت ترین دختر روی زمین هستم😍

   خدا عاااااشق منه🥰

   قدرت و نشونه خدااااا بالاتر از این🌟خداااااااااااایااااااا شکرت 🤍

   همین امروز یه مناسبتی پیش اومد که دو هفته دیگه هستش…

   من این فایل رو سه روز پیش دانلود کردم و چون فایل هارو قبل سرکار رفتن صبح ها گوش میدادم تایمز که یک ساعت و ده دقیقه بود اجازه نداد که گوش بدم و گفتم حتما جمعه گوش میدم…

   امروز با خبر شدم که یه مراسم مهم دو هفته دیگه پیش رو دارم…

   با شنیدن این فایل تمام فکرای ذهنم بر طرف شد🥰

   همینکه میگن بهترین اتفاق رو تو بهترین زمان و مکان برات پیش میاره❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

   اول گفتم تو این دو هفته یه رژیم سخت بگیرم چند کیلو لاغررررر بشم….جواب که داری از مسیر لاغری با ذهن لیز میخوری مواظب خودت باش🌟

   دوم گفتم اگه بگن چاقه…جوااااب این تصویر ذهنی تو هستش که باعث صحبت های دیگران میشه تصویر ذهنیتو متناسب و لاغر کن🥳

   خدایا شکرت  که دارمت و همیشه هدایتم میکنی💚💛💚

   به خودم متعهد میشم که هیچ وقت لیز نخورم

   من اشرف مخلوقات هستم…من نباید با سختی لاغر بشم…من باید با لذت لاغر بشم و به لطف خدا تو مسیرش هستم…

   چرا باید به افکار بیهوده گوش بدم و خودمو اذیت  کنم…

   چرا باید به خودم سختی بدم و از لذت های دنیا محروم کنم…

   چرا باید ذهن خودمو مشغول کنم و همش به این فکر کنم چی بخورم،چی نخورم،کالریش چقدره،چقدر وزنشه و………

   چرا باید تا آخر عمر با ترس زندگی کنم

   با حسرت

   با خوش به حالش،،،فلانی رو ببین چقدر میخوره ولی لاغره و….

   بسه بسه بسه…باید تموم بشه…باید این سختی دادن ها به جسمم به ذهنم به افکارم به درونم به بیرونم تموم بشه

   باید به فکر خودم باشم باید خودمو انقد قوی کنم که وقتی میدونی راهی درسته با تمام چالش های تغییرش،بپذیرمش و تا آخرش ادامه بدم…

   نباید بزارم یه فکر بیهوده کل امید و انگیزمو ازم  بگیره

   نمیزاااارم من می‌خواهم میتوانم می‌شود

   آره میشوووود

   من موفق ترین شگفتی ساز خواهم شد

   لاغری آسان ترین کار دنیا هستش

   لاغری طبیعت بدن من هستش

   من روز به روز به تناسب اندام نزدیک تر میشوم

   🌟🌟🌟💪🏻💪🏻💪🏻🌟🌟🌟

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/17 17:37
   مدت عضویت: 536 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,788 کلمه

   با سلام استاد گرامی ودوستان شگفت انگیزه من  .من همین اول بگم که با خوندن وگوش کردن این فایل خیلی بهتر فهمیدم که راهم رو درست انتخاب کردم وخدارو شکر که دارم درست انجام میدم وتاییدی بر کارهای درستم بود خدارو شکر در موردمن تا اینجا همش صدق میکرد من تقریبا یک ساله که با این سایت اشنا شدم وپراکنده فایلها رو گوش میکردم ولی زیاد تمرکز روی لاعری نداشتم وفقط روزهای اول گوش میکردم همون وقت حسم خوب میشو وباز تقریبا فراموش میکردم فقط بعضی نکاتش توی یادم میموند وتقریبا از بعد از عید به طور جدی شروع کردم واول با چالش من اینو نخوردم شروع کردم واون هیجده قسمت رو تقریبا توی یک ماه انجام دادم ولی خیلی عالی برای این طولانی شد چون بعصی از قسمتهای فایل ها رو تا دوفعه خوب ها خوب که میگم یعنی یک دفتر فقط نکته نوشتم وعالی درک کردم ودر این مدت خودم فهمیدم که دارم چاق میشم وچاق هم شدم یادم میاد وقتی با دوستم که از قبل از عید همدیگر رو ندیده بودیم رفتم بازار برای خرید مانتو اونم گفت که خیلی چاق شدی حالا این جملات گفته شده واینکه خودمم هر لباسم رو که برمیداشتم بپوشم تنگم شده بود واون دوستم هم که از اون روز من رو هی که میدی میگفت تو چاقتر سدی خیلی بد شدی خودم هم که میفهمیدم حالا این همه اتفاقات وقتی پیش اومد که من دوره چالش رو تموم کرده بودم وتازه دوره صد گام رو داشتم انجام میدادم وچون با دوستم میرفتم صبحها پیاده روی یعنی هر روز میگفت چاق شدی ومن به دوستم گفته بودم که من دارم با مثلا دوره صد گام پیش میرم اخه دوستم هم عصو کانال شد ولی چون دید من چاقتر شدم بهم گفت من نمیخوام قسمت لاعری سایت رو بینم میخوام قسمت تغییر زندگی رو ببینم اخه من توی یک سال حقیقتا توی زندگی ام تعییر زیادتر از لاعری بوجود اومد اخه اولش برای لاعری اومدم ولی توی زندگی بیشتر تغییر کردم اخه راستش اولش حسابی رو مسائل زندگی ام تمرکز کردم وچون درباره تغییر زندگی فرمولهای اشتباه نداشتم یا کمتر داشتم یعنی ورودی ذهنی ام در مورد این مسیله توی ذهنم کمتر بود ود حقیقت در ذهن من هنوز در مورد این مسایل زندگی مثل صفحه کاعد سفید بود یا حداقل کمتر خودم خط خطی کرده بودم چون اصلا به موضوعات زندگی فکر نمیکردم در گدشته وهمش همونی بود که برام پیش میومد وخودم رو به دست سرنوشت سپرده بودم واصلا فکر نمیکردم که مگه میسه که زندگی رو هم ادم تغییر بده خدا هرکه رو همین جوری که هست باهمین شرایط افریده وحق عوصکردن وانتخاب کردن نداریم وباید همین طوری زندگی کنیم پس با این دیدگاه اطلاعات ورودی دهن من در مورد زندگی کمتر بود وصفحه اون مورد سفیدتر بود و کوله بارم توی مسیر سبک وراحت بود وحتی در بعصی مسایل اصلا کوله باری نداشن خلاصه خیلی راحتر رفتم بالای اون مسیری که استاد تعریف کرد ودر نوکه قله باورهام دیگه ساخته شده بود ودوستم دیگه داشت روزهای پایین اومدن از نکه قله رو میدید وبه همین خاطر گفت من تعییر زندگی رو میخوام ببینم ولی در مورد لاعری بادهن من اینطوری نبودم کلی کوله بار به غلط همراهم بود ووسایل اصافه وبدون استفاده کلی داشتم که اینها فرمولهای غلطی روهم ساخته بودند  وقتی دوستم من رومیدید من هنوز توی اون مسیر لیز بالارونده بودم وکلی هنوز کار داشتم ولی وقتی توی پارک دوستم بهم گفت که من میخوام تغییر زندگی رو ببینم اخه تو که تغییر توی لاعری نکردی  وبلکه چاقتر هم شدی به خدا استاد تموم دنیا رو روی سرم خراب کرد چون من حدود یک ماه بود به شدت کار میکروم وبادقت انجام میدادم خیلی ناراحت شدم البته الان فهمیدم که همون ناراحتی هم باز به خاطر این بوده که هنوز من درک درستی از مسیر واین روش نداشتم اخه با یک ماه که کار کردن که نباید توقع میداشتم که لاعر بشم وتوی فایلهای بعدی فهمیدم که اصلا اول نیاید فک کنی به اینکه چه قدر لاعرشدی اولش خیلی مهمه که باخودت واندامت کنار بیایی اونها رو دوست داشته باشی واون چاقی روتوبرای یکمدت داری واون تصاویر چاقی رو توی ذهنت تا یک مدت داری ودوستم هم فکر میکنم که همون تصاویر من رو باز خورد میداد اخه خودم در مورد خودم اینطوری فکر میکردم وخیلی مهمتر این بود که احساسم هم اون زمان بد میشد وبشدت ترس از خورون داشتم خلاصه میخوام بگم که برای همه پیش میاد حرف وحدیث مردم زیاده وخودمون هم که کم تصاویر چاقی واحساس بد توی ذهنمون کم نداریم تا دلت بخواد بلافاصله قدرت خلق تصاویر چاقی شدید توام با احساس عداب وجدان رو میتونیم خلق کنیم اصلا اینطوری میگی ذهنمون رو تربیت کردیم پس توقعمون رو نباید اولش زیاد کنیم حالا بگم من چیکار کردم توی این مواقع باوجود اینکه به شدت ناراحت میشدم ویک جاهایی شک میکروم چون اخه دوستم داشت با یک کانالی رژیم میگرفت وهر روز لاعرتر میشد وخوش اندامتر ولی من اولش هرروز نازیباتر میسدم دورع نگم اولش اعصابم بهم میریخت ولی استاد ودوستان گرامی توی اون لایه های درونی ذهنم یا بهتر بگم توی اعماق وجودم به خدا این رو ارته قلبم مینوسیم که انگار من یک اعتماد کامل کامل وزیاد زیادی به این روش داستم ومیگفتم نه این روش درسته ومن اخرش لاعر میشم ودیگه همیشه یادم اینو به خودم میگفتم که من یاید دیگه روشی رو برم که تا اخر عمرم لاعر بمونم خسته شده بودم از این اصافه وزن  ولی به هرحال اون فرمولهای اشتباه واون باورهای بیست ساله که یک شبه خفه نمیشن وهمینطوری پیش گوش من وز وز میکردند وحتی رفتارهایی رو به من درمورد پرخوری دستور میدادند ومن توی اعماق وجودم میگفت ومیگم که من لاعر میشم ولاعرهم دارم میشم وتقریبا همین الانم خیلی خوب شدم وبهتر هم میشم اخه من توی حالت کلی ده کیلو بیشتر اصافه وزن ندارم وهمین اصافه وزن بیست ساله بامنه وچه کارهایی که برای همین مقدار نکروم کارهای من با ادم صد کیلو هیچ فرقی نمیکنه ولی استاد دوستان گرامی الان ده روزه که اینقدر رفتارم در مورد غداتعییر کرده اصلا راستش به غداخورون فکر نمیکنم اصلا یک جوری فرق کردم خودم الان که میخواستم تاریخ تعییر رفتارم رو بنویسم نمیتونستم دقیق بگم گفتم بگم ده روز شاید بیشتر شاید کمتر نمیدونم خیلی خود به خودی بگم. چی بگم که شایسته این تعییراتم باشه از تغییراتم هرچی بگم کمه با این فایل اومدم خودم رو بررسی کروم دیدم وا  ی چقدر اروم اروم من فرق کروم قبلا هرچه فایلهای توی سایت رو میخوندم میگفتم اون تعییر اساسی مال بچه هایی که پول میدند ولی نه همین فایلهای رایگان هم خیلی خوبه ولی اگه بتونیم اونها رو هم تهیه کنیم که چه بسا بهتر وهمیشه میگم خوشبحالشون که اون بسته های اموزشی ر  و دارند ان شالله خداوند هم به من کمک میکنه که من هم بخرم الان فعلا باهمین فایلها خیلی خوبم احساسم تعییراتم در مورد خوردن وهمه چیز دیگه به قول بزرگترها چشمهایم گرسنه نیست هر اشغالی رو نمیخورم من فایل اشعالها رو ندارم ولی توی چند جا بچه ها یی که اون دوره رودارندیا یکمی در موردش نوشته بودند یا توی لایو ها میگن منم روش فکر کردم وگفتم به ذهنم اگه از وقتی سیر شدی بیشتر بخوری یا چیزهایی رو که نیاز بدنت نیست رو بخوری یا اصلا گرسنه نیستی وبیایی از روی هوس ویا طبق عادت بخوری میسه همون اشعالی رو که بچه هامیگن ویک تصویر بد وزشتی از اسعالها توی شکمم بوجود اوردم وحس بدی دارم وقتی پرخوری   میکنم  میگم مگه من سطل اشعالی بد بوی کوچه مونم من اشرف مخلوقاتم من باید همیسه نمونه در دنیا باسم به خدا قصد توهین به هیچ ادم چاقی رو ندارم هنوز خودم هم اصافه وزن دارم ولی وقتی به یک ادم چاقی که زیادی چاقه نگاه مبکنم میگم این نصفه بدنش اسعال پرشده تورو خدا به منطور بد وتوهین نگیرید خودم روهم مبگم خلاصه بااین افکار تونستم توی اون زمانها لیز نخورم واگه هم خوردم زود بلند شدم وتوی این مسیر هنوز ازاین لیزخوردنها دارم ولی به خودم قول دادم که میتونم وتقریبا دیگه دارم میتونم اخه نمیدو نم من خیلی توی دوهفته اخیر تعییر کردم اصلا نگاهم به عداخوردن صرفا فقط گرسنگی ام برطرف بشه شده وخیلی خیلی ارم اروم تعییر صورت گرفته الان که استاد گفتند ومن فکر کروم فهمیدم چه قدر خوب پیش رفتم من وزن نکروم ولی تموم لباسهایی رو که دوماه پیش نتونستم بپوسم الان میپوشم این روهم به طور تصادفی فهمیدم اخه من خیاطی میکنم دوماه پبش وقتی دیدم اینقدر لباسهای تابستونی ام برام کوچیک شده دو دست دوختم دیروز تمام اون دوست اتو نداست ومن مبخواستم بدم بیرون ویک دست از لباسهای  همون رورهام پوشیدم داشتم از دوق دق مرگ میشدم نگاه کنید من هنوز لاعر لاعر نشدم هنوز لباسهای دوماه پیشم که کوچیکم شده رو میتونم بپوشم ولی خیلی خوسحالم چون نسون میده راهم درسته کارهام درست بوده ویا میتونم بگم فرمولهای درستی شروع به کار میکنه واز دهنم نگم براتون که چطور وچه دستورهای قسنگی وبه جایی میده به خدا این درسته که استاد میگه بعد از اینکه فرمولهای استبهاهت رو فهمیدی وتقریبا تونستی فرمول جدید ودرستی وارد کنی دیگه بقیه اشرو خود دهنت انجام میده اره به خدا من یک لحطه گرسنه نشدم یا میخواستم بنویسم اشتها دیدم اشتها به خدا معنی نداره یا هوس من هوس هم نمیکنم وای خدا الان که دارم فک میکنم چه طبیعی شدم خدایا شکرت خودم نفهمیدم نمیتونم با نوشتن احساسم رو بهتون بگم ولی من که خیلی خوب شدم میرم جلو ایینه لدت میبرم از تعییراتم مثل یک ادم معمولی وطبیعی عدامیخورم حتی میوه ام رو هم به مقدار طبیعی الان که دارم فکر میکنم        به نطر من فقط باید به این روش اعتماد داشته باشی و انتطار لاعر شدن خیلی مهمه چون توی لیز خودنها این افکار اگه باوربشن کمکت میکنند افکاری مثل حس لیاقت من میگم من که سرور تمام موجودات عالم هستم باید از همه خوش تیپ تر وخوش فکرتر وخوش برخوردتر وبااحساس شادتر وسالمتر وثروتمند تر و….. باشم به خدا فقط همینو کامل باور کنیم تمومه خودمونو برده واسیر عدا وشکم نمیکنیم که اون برامون تصمیم بگیره وبعد حتی ازش بترسیم ودراخر وقتی باورهاتو درست کردی چرا انتطار لاعر شدن نداشته باشی حتما لاعر میشیم شک نکن  خدایا شکرت اصلا یک احساس سبکی دارم وفکر میکنم من خیلی زود به هدفم میرسم خدایاشکرت از دیروز که این فایل رو گوش کردم وامروز هم بار دیگر میگم این استاد با دهن ما چیکار میکنه  که من اینطوری شدم اصلا یک لحطه اون شرایط قبلی رزیم گرقتنهای سابق روندارم اخه خیلی خوب ریشه یابی میکنند وما فقط باید استمرار داشته باشیم وخوب تمرینهامون رو انجام بدیم وخوب اجرا کنیم ودوباره وصدباره استمرار داشته باشیم خودش حل میسه واسون میسه وقتی استاد میگفت لاغری اسونترین کار دنیاست میگفتم خدایا به من هم کمک کن وهدایتم کن والان میفهمم که واقعا درسته خیلی اسونه  در اخرخدایا شکرت

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/14 12:46
   مدت عضویت: 726 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 859 کلمه

   سلام🙂

   مسیر لاغری بسیار لیز و لغزنده است مراقب باشید

   این جمله رو تمام کساییکه مدتی هست در این مسیر هستن خیلی عالی درک میکنند

   و چقدر عالی علتهای لیز خوردن رو در نوشته ابتدای فایل توضیح دادین دقیقا همینه؛

   یا به چاقیمون توجه میکنیم و احساسمون بد میشه

   یا به خاطر حرف و حدیث بقیه حالمون بد میشه

   و لیز میخوریم

   یه جمله ای هم من از تجربه خودم اضافه میکنم که در واقع زیر گروه علت دوم هست اونم اینکه انتظار داریم بقیه بعد از مدتی که ما رو ندیدن بهمون بگن فلانی انگار کمی لاغر شدی و نمیگن و باز هم احساست بد میشه و لیز میخوری😬

   اره اینم از همون باور نیاز به تایید دیگران هست که باعث لیز خوردن ما میشه

   من با شنیدن این فایل به این رسیده  بودم که منم بارها و بارها لیز خوردم هربار که نا امید شدم از لاغر شدن ،هر بار که این فکر توی سرم مرور شده که برم خودم رو وزن کنم ببینم فرقی کردم یا نه،هربار که لباسهای قبلیم رو پوشیدم و دیدم کم نکردم و هنوز برام تنگ هستن،هربار که خودم رو سایز کردم و برخلاف انچه فکر میکردم سایزم کم نشده بود،هربار که انتظار داشتم کسی منو بعد مدتها میبینه بگه فلانی چیکار داری میکنی لاغر شدی منم با افتخار بگم لاغری با ذهن رو دارم انجام میدم ولی کسی چیزی نگفت😑،هر بار که لباسی رو خریدم به امید کم شدن سایز ولی سایزم کم نشده بود و دفعاتی که با خودم گفتم بذار یه روش دیگه  رو هم کنار اون امتحان کنم،دفعاتی که با دیدن لاغر شدن بقیه در مدت کوتاه با رژیم جدید وسوسه شدم منم رژیم بگیرم،دفعاتی که از همسرم انتظار داشتم بهم بگه لاغر شدی و نگفت،همه دفعاتی که هم مسیر ها در مدت کمتر نتیجه گرفتن و من نگرفتم، و..‌‌‌

   همه اینها لیز خوردنهای من در این مدت بوده 

   ولی باز هم به خودم افتخار میکنم که رها نکردم و ادامه دادم هربار که دوباره شروع میکنم دوره ها رو چقدر درک عالیتری دارم واقعا لذت بخشه که جملاتی رو میشنوی که در دفعات قبلی نشنیدیشون🙂🙂🙂👌👌👌

   چقدر این جمله شما رو دوس داشتم که چاقی و لاغری از ذهن ما است و قبل از اینکه در جسم خودش رو نشون بده بقیه از همین تغییر انرژی افکارت متوجه میشن که چاق شدی یا لاغر شدی بدون اینکه اندازه های تو رو گرفته باشن👌👌👌👌 همینه که فردی هنوز متناسبه ولی خودش احساس میکنه چاقه و کسی هنوز اونقدرها تفاوت سایز پیدا نکرده ولی بقیه بهش میگن انگار لاغر تر شدی👌👌

    

   من از تغییراتم قبلا نوشتم ولی چیزی که تازگیها برام بولد شده اینه که از دیدن جسمم در آینه لذت میبرم با اینکه هنوز متناسب نیست از دیدن جسمم در لباسهام لذت میبرم از خودم و از دیدن چهره خودم لذت میبرم و انقدر روی نافرمیها حالم بد نمیشه یه جوری هست که همین که چشمم به نافرمیها می افته   با تودم میگم اینها هم کم کم خودش درست میشه برای همین بارها میرم جلدی آینه و لذت میبرم 🙂🙂🙂

   تغییر بعدی اینه که انقدر منتظر تایید دیگران نیستم مثل قبل یعنی دیگه اگه بهم نگن ناراحت نمیشم خودم تغییرات ریز و ظریف رو حس میکنم و ازش لذت میبرم و همین کافیه🙂🙂🙂

   تغییر بعدیم اینه که اگه وقتم رو با سایت شما نگذرونم نمیدونم باید چیکار کنم 😅امروز که حدود یک ساعت و نیم برق رفته بود و وسط فایل دیدن من بود که نت خونه هم قطع شد واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم …

   .سرگرمی دیگه ای غیر از آموزش دیدن ندارم و از هیچ کار دیگه ای لذت نمیبرم بارها از خودم پرسیدم بزرگترین لذت من چیه؟؟؟؟ و یادگیری همیشه اولین کلمه ایه که به ذهنم میاد🙂

   وقتی شما که ۶ ساله در این مسیر هستین و استاد این آموزش هستین روزهایی میشه که درگیر این فکر میشین که لاغر تر شدین یا نه دیگه حجت بر ما تموم میشه که این مسیر تمومی نداره و لیز شدن در هرجایی از مسیر میتونه رخ بده👌👌👌

   للیز خوردن مهم نیست و هر جایی ممکنه رخ بده مهم اینه که با وجودی که لیز خوردی باز هم پاشی خودت رو بتکونی و ادامه بدی🙂

   یه نکته مهم این فایل برای من در مورد قدرت ادامه دادن بود که فقط ادامه دادن هست که درک از لاغری رو بالا میبره  چون حتی هستن افرادی که شگفتی ساز شدن ولی باز هم لاغری با ذهن رو درک نکردن👌👌👌

   👈اگه میل به شیرینی داری ولی نمیخوری یعنی هنوز لاغری با ذهن رو درک نکردی

   👈اگه گرسنه ای ولی چیزی نمیخوری هنوز لاغری با ذهن رو درک نکردی

   👈در این چالش چای که توی اینستا گذاشتین اگه هنوز درگیر این هستیم که چی با چای بخوریم چی نخوریم یا چقدر بخوریم یا اصلا تلخ بخوریم یعنی لاغری با ذهن رو هنوز درک نکردیم

   👈اگه سایز کم کردیم وزن کم کردیم ولی نگران  دوباره چاق شدن هستیم یعنی لاغری با ذهن رو درک نکردیم 

   و این باورها حالا حالاها کار میبره تا تغییر کنه  و لذت بخش اینه که لازم نیست ما کاری کنیم همین که فایل اون روز رو گوش میدیم و تمرین رو مینویسیم هم باورها تغییر نیکنه هم تصاویر ذهنی تغییر میکنه و هم آروم آروم جسممون تغییر میکنه فقط کافیه ادامه بدیم و در این مسیر از یادگیری از خودمون از لحظات عمرمون که بزرگترین نعمت خدا به ما است لذت ببریم🙂🙂🙂

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/03/12 18:47
   مدت عضویت: 286 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 853 کلمه

   باسلام گام ۲۵مسیر لاغری باذهن لیز است،زمین نخورید. 

   سخت ترین مرحله در مسیر لاغری با ذهن باورکردن توانایی لاغرشدن است البته اولاش برای من هم سخت بود ولی چون از تمام روشهای لاغری استفاده کرده بودم ودیگه هیچ امیدی نداشتم با دقت و حوصله و با اشتیاق و ایمان به فایلا گوش میدادم و خیلی تمرکزم روی این بود که تمام تمرینات رو انجام بدم و دوست داشتم هی انجامشون بدم چون تنها روشی بود که برام باقی مونده بود زود هم تغییرات در زندگیم شروع شد آره احساسم خوب شده بود ورزش و هر رژیم رو کنار گذاشته بودم حرف وحدیث هم میشنیدم اما توجه نمیکردم سرزنش هم میشدم و فقط به این مسیر فکر میکردم حتی به عمل هم درمیاوردم تو تمام طول روز و خیلی زود فهمیدم که من تواناییش رو داشتم فقط راهم اشتباه بود.افراد چاق در مسیر لاغری باذهن به ۲دلیل اشتیاق و انگیزشون رو از دست میدن اولی اینکه توجه میکنن به چاقی وعوارض آن که خدارو شکر من این مشکل رو نداشتم چون دیگه آب از سرم گذشته بود که وارد این مسیر شدم حالا چه چاقتر میشدم چه نمیشدم برام مهم نبود و دومی توجه به حرف دیگران حتی اینم برام پیش نیومد چون تو مدتی که تو مسیر بودم تو خونه بودم نه اخبار نگاه میکردم تمایلی هم به فیلم و اینا نداشتم و با کسی هم حرف نمیزدم سرم تو کار خودم بود و تو اتاقم داشتم با خودم کار میکردم واگه کار واجبی داشتم میرفتم بیرون کسی هم به من کاری نداشت.این کرونا هم باعث شده بود رفت و آمد کمتر بشه و فرصتی بود برای من که به هدفم برسم.بله من هم وقتی تو مسیر بودم چاقی خودمو به همراه داشتم حرفای خونوادم هم بود و افکار چاق کننده هم بود ولی اونا برام تو اولویت گوش دادن نبودن.من تا حالا به هیچکس نگفتم که با چه روشی لاغرشدم چون یکی از خصوصیات بارز من این که توضیح نمیدم که چیکار میکنم چون قبل اینکه با این مسیر آشنا بشم وقتی مشکل چاقیم رو به بقیه میگفتم منو مسخره میکردن و از اون روز به بعد به خودم قول دادم که مشکلمو به هیچ کس نگم حتی پیشرفت هامو.تو سال جدید داییم اومده بود اونم چاق بود و به نقطه خفگی رسیده بود ومجبور شد عمل حلقه معده انجام بده بعد یه سال که لاغرشده بود قرار بود تو سال جدید بیاد خونه ما منم حدودا یک ماه قبلش وارد سایت شده بودم وکمی از وزنم کم شده بود وقتی منو دید گفت تو چقدر لاغرشدی چیکار کردی منم لاغرشدم منم بهش گفتم تو باپول لاغر شدی ولی من به راحتی لاغر شدم هرچقدر اصرار کرد که چیکار کردی بهش گفتم هریک کیلوی من برابر با یک میلیون تومان باید بهم پول بدی تا بگم اونم که دیگه پیگیر نشد.ولی خدایی عمل کردن خیلی سخته قیافش خیلی عوض شده بود نه اینکه خوب بود اصلا شبیه مرده متحرک بود حواسش زیاد سرجاش نبود همش دوست داشت بخوره ولی چون معده شو کوچیک کرده بود نمیتونست مثل بچه ای که به زور بیان غذای زیاد بهش بدن خوب میترکه خدارو شکر که من قبل اینکه دیر بشه هدایت شدم به این سایت میخوام اینو بگم که لازم نیست هرکسی از کار آدم سردر بیاره مثل اون حکایتی که دوتا گوسفند کنار آب داشتن آب میخوردن اولی دید که تمساح زیر برگا قایم شده به دوستش گفت ببین من تمساح دیدم دوستش هم باور نکرد هی خودشو نزدید کرد به تمساح تا به دوستش ثابت کنه که درست میگه ولی بالاخره تمساح اونو خورد اینم حکایت ماست تا بخواین ثابت کنیم خودمون از دست رفتیم.تو نمیتونی اون طرف رو بکشی بالا ولی اون میتونه تو رو بکشه پایین چون منم تو اون وضعیت بودم. در مسیر لاغری باذهن فرد چاق کوله بار یا گاری پشت سرش داره که همیشه با خودش حمل میکنه که شامل جسم چاقیه که همراهش،افکارچاق کننده هست و حرف و حدیث دیگران و تبلیغات لاغری که اینارو باخودش حمل میکنه که باعث میشه مسیر لغزنده و یخ زده باشه و سربالایی هم هست باید باوجود سنگینی کوله بار و لغزنده بودن مسیر خیلی مراقب باشیم که لیز نخوریم.من خوب آموزشهارو درک کردم اگه قبلا بود وقتی تو اینستا بودم هرتبلیغی درمورد لاغری بود تا نگاه نمیکردم یا ازشون سوال نمیپرسیدم که ول نمیکردم ولی الان خدارو شکر هر تبلیغی که میبینم اصلا توجه نمیکنم چه برسه به اینکه ببینم چی میگه زود ردش میکنم و به خودم میگم اینا بی ارزشن و من که راهشو پیدا کردم تنهاراه و هدایت شده است  اصلا بهش فکر نمیکنم.تو این مسیر من یک لحظه هم گشنگی نکشیدم همش به اراده خودم بود که کی بخورم هروقت که گرسنم شد واگر گرسنه نبودم محال بود چیزی بخورم با اصرار دیگران که دیگه اصلا.چون من فرمولهای ذهنی ام رو تغییر دادم وتصویر لاغری هم از خودم دارم الان مردم بهم میگن چقدر لاغر شدی چقدر خوش اندام شدی چون ارتباط ذهنی بین من و دیگران وجود داره والان دوسوم وزنم کم شده فقط یک سوم مونده که به لطف خدا اونم کم میشه.میخوام بعد این بقیه دوره هارو تهیه کنم البته تا آخر عمر تو این مسیر میمونم و ازخدا و استاد هم بینهایت سپاسگزارم. 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 18 از 4 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1400/03/14 14:59
    مدت عضویت: 775 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 51 کلمه

    تبرییک میگم به شما دوست عزیز چقدر از حرفهاتون بوی  تعهد و عمل کردن به اموزشها و پشت کار   و اشتیاق و انگیزه برای لاغری میومد.

    خیلی در نوشته هاتون محکم حرف زده بودید  خیلی عالی بود من که لدت بردم  به همین صورت تا آخر ادامه بدین  قطعا موفق میشین 

     

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/03/11 12:06
   مدت عضویت: 564 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 437 کلمه

   سلام بر مشتاقان تناسب اندام

   همین دیشب بود که من داشتم به خواهرم گفتم در مورد دوره لاغری به ذهن گفتم و اون اصلا متوجه نمی شد من چی میگم و بهم پیشنهاد داد که از روش دوستش برای لاغر شدن استفاده کنم . بهم گفت دوستش زمانی که به شرکتشون اومد ۸۴ کیلو وزن بود و الان با خوردن دم نوش خیلی لاغر شده. 

   منم بهش گفتم تا زمانی که دوستت از دم نوش استفاده میکنه خوبه اما به محض اینکه این روش رو کنار بزاره دوباره بدتر از حالت قبل چاقی اش برمی گرده . و روش استاد رو بهش گفتم که لاغری با ذهن هستش و برگشتی در کار نیست و… اما اون اصلن نپذیرفت و یه سری حرفها .

   میخام بگم من خودم با اینکه روش لاغری با دم نوش رو استفاده نکردم اما مطمئن بودم که اون هم نمیتونه لاغر کنه چون فقط داری به جسمت فشار میاری که لاغربشه  درحالی که افکار چاقی و رفتار چاقی همراهت هست . وما زمانی که ذهنت پاک نشه هر روشی که امتحان کنیم همون آش و همون کاسه .

   البته امروز فهمیدم چون در طبقه بالاتر آگاهی بودم و اون پایین تر من نمی تونستم اون رو بالا بکشم ولی اون میتونست  منو پایین بکشه . مرحبا به خودم که ایمانم به استاد و ایمانم به خودم  آنقدر زیاده که نتونستم سر بخورم .

   امروز که قرارشد یه سری وسایل رو وزن کنیم بعدش که کار تموم شد یه حسی بهم میگفت برو وزن کن منم بهش می گفتم نه . من تازه بیست روزه وارد دوره شدم و هنوز چون حس لاغری رو ندارم بهتره وزن نکنم شاید وزنم به خاطر اینکه هرچی دلم بخواد میخورم البته موقع گرسنگی و دلم یه موقع هایی میخواد بالا رفته باشع و ممکنه تو این مسیر لاغری با ذهن سر بخورم .   

   ولی یه حسی بهم میگفت برو  وزن کن دیدم هیچی نمیشه با خودم عهد کردم اگه وزنم هرقدر بالا رفت نباید حسم رو بدکنم و با رغبت همیشگی ادامه بدم .

   ۲۰ روز پیش که می خاستم تعهد بنویسم وزن کردم که بدونم چند کیلو هستم تا در تعهدنامه ام بنویسم دیدم ۷۴ کیلو هستم و امروز دیدم ۷۲ کیلو ونیم .

   مونده بودم نه تنها چاق تر نشدم علیرغم اینکه کلن پیاده روی رو گذاشتمش کنار .و کلن رژیم رو هم بوسیدم گذاشتمش کنار.

   اما ۱کیلو ونیم لاغرشدم .  

   خیلی خوشحالم و باور دارم که  آگاهیها و باورهای چاقیم یه کم آب شدن.😁

   امروز خیلی خوشحالم و برای خودم یه هدیه میخرم تا کمی جبران کنم اون همه اذیتی  که به جسم و روحم کردم . وبا اشتیاق فراوان ادامه میدم .

   با آرزوی شنیدن خبرهای خوش از مشتاقان این راه . 

    

    

      

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/02/27 00:02
   مدت عضویت: 491 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 281 کلمه

   فایل “مسیر لاغری با ذهن لیز است ، زمین نخورید! _فایل مرتبط به گام چهل و ششم “

   من دقيقاً نمونه زنده ای هستم از تغییراتی که استاد به ان در اول فایل اشاره کردند .🌞

   تغییرات من در طول 9 ماه گذشته:

   1. خودم را بیشتر دوست دارم. 🌷

   2. از زندگیم راضی هستم. 🌺

   3. شغل مورد علاقه ام را از طریق تمرینهای سایت به دست اورده ام. 🌻

   4. من ارتباطم را با دو نفری که از اعضای فاميل هستند، و اصلا رابطه ام با انها قطع بود تا حدود 4 تا 5 سال پیش ، دوباره با دوستی و صلح شروع کردم. 🌼

   5. پسرم و همسرم از من بیشتر خوششان میایند.🌝6. من بیشتر حس زنده بودن دارم.🌞7. من جذابتر و بامزه تر و شادتر شده ام.🌷8. من راحتتر و اسانتر و سبک تر راه میروم. 🌸

   9. من با یک ساعت پیاده روی با فایلهای پیاده روی، به ارامش و حس خوبی درونی میرسم. 🌹

   10.من سایز بلوز و شلوار م کم شده است.🌺

   11. من رشد موهای سرم عالی تر و پر پشت تر شده است. 🌻

   12. من پوستم شفاف تر شده است و کمترجوش میزند. 🌼

   13. من رایطه ام با خدا بسیار بهتر شده است.☀

   14. من برای حل مسایلم، راه حلها ی بهتری به ذهنم میرسد. 🌝

   15. من خودم لباس انتخاب میکنم و میپوشم و از ديگران ،بیشتر نظر feedback خوب میشنوم. 🌞

   16.من نجواهای منفی ام خیلی کمتر شده است.🌷17. من فرد صبورتر و ارامتر شده ام🌸.

   18. من زندگي برایم جذابتر شده است. 🌹

   19. من اعتماد به نفسم بیشتر شده است.🌺

   20. من فرد فعالتری در جامعه و خانه شده ام.🌻21. من اصلا گرسنگی، رژیم ، محدودیت ، سختی و زجربرای غذا خوردن نمیکشم. 🌼

   سپاس مجدد از استاد. 😇

   روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه سال 1400

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 9 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/02/23 15:33
   مدت عضویت: 412 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 294 کلمه

   سلام همسفرهای عزیزم و استاد و لیدر بزرگوار.

   استاد من در حال حاضر دارم از دوره های رایگان شما استفاده میکنم. که واقعا هرچی جلوتر میرم در این مسیر به بزرگی روح شما بدون اغراق بیشتر پی میبرم. چون این آگاهی هایی که شما به صورت رایگان در اختیار مشتاقان لاغری قرار دادید هر کلمش قیمتیه ولی شما سخاوتمندانه اونها رو در اختیار ما قرار میدید. من کلمه به کلمه گفته هاتون رو با اعماق وجودم درک میکنم فقط یه نکته که توی این فایل درکش برام مشکله اینه که شما میفرمایید کسانی که از لاغری رنج میبرن به دنبال چاق تر شدن نباشن. البته اینو میفهمم که وقتی فرمولهای ذهن تغییر کنه دیگه بقیه مسیر از دست ما خارج میشه. همون مثال توپی که در سراشیبی رها بشه. ولی استاد من در اطراف خودم انسانهای لاغری رو میبینم که لاغر بودن اونا به قدری شدیده که اگه از چاقی زشت تر نباشه زیباتر نیست. خب هدف همه ما چاقها از لاغر شدن علاوه بر مزایای گوناگونش مثل سلامتی ، زیبا شدن و خوش اندام بودنه و قطعا خوش اندامی متناسب بودنه. کسانیکه از لاغری شدید خود رنج میبرن چه فرقی با کسانی دارن که از چاقی خود رنج میبرن؟ چرا نباید اونها برای متناسب شدن تلاش کنن؟ اگه این ابهام رو برام رفع کنید ممنون میشم.

   یک سوال هم در مورد خودم دارم: من تصمیم گرفتم تا زمانی که مسیر لاغری من رو به پایان نرسوندم روی ترازو نرم به دو دلیل: ۱- اگه کاهش وزن نداشته باشم ممکنه انگیزم کم بشه و لیز بخورم۲- به نظرم رفتن هر روز یا هر هفته روی ترازو خودش به نوعی توجه کردن به چاقیه که منو از مسیرم منحرف میکنه. میشه بفرمایید آیا دارم کار درستی میکنم یا نه؟ بینهایت سپاس گزارم😍

   زهره غیاثوند ۳۷ ساله از تهران.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    رضا عطارروشن
    1400/02/23 16:21
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 151 کلمه

    سلام زهره عزیز
    از اینکه در جمع شگفتی سازان هستید خوشحالم
    فردی که لاغری و از لاغری خودش رنج می بره، رنج در ذهنش ایجاد شده نه در جسمش
    وقتی رنج در جسم باشه، مطمنا جسم خودش ترمیم رو انجام میده
    اما وقتی رنج در ذهن باشه جسم هیچ کاری برای ترمیم انجام نمیده
    بنابراین فردی که خیلی لاغره و میخواد به تناسب اندام برسه نباید اقدام فیزیکی کنه
    کثل دارو یا قرص خوردن و زیاده روی در خوردن داشته باشه
    باید از لحاظ ذهنی به تناسب اندام برسه
    که موضوع گسترده ایه
    در حال حاظر هرکی خیلی لاغره داره تلاش میکنه از طریق خوردن بیشتر یا اقدامات فیزیکی مقداری چاق بشه و این کار به شدت خطرناکه چون اگه فرمول های ذهنی درباره خوردن و تاثیر خوردن در جسم تغییر کنه و چاق شدن شروع بشه امکان نداره فقط به دو سه کیلو اضافه وزن ختم بشه
    حتما تا چاقی مفرط پیش خواهد رفت
    در مورد تصمیمی که گرفتید عالیه
    موفق باشید

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 5 از 1 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     1400/02/23 20:10
     مدت عضویت: 515 روز
     اندازه متن
     محتوای دیدگاه: 104 کلمه

     استاد  سلام  وقت بخیر 

     چقدر این پاسخ شما به دوستمون زهره  خردمندانه و با ارزشه

      

      

      فردی که لاغره و از لاغری خودش رنج می بره، رنج در ذهنش ایجاد شده نه در جسمشوقتی رنج در جسم باشه، مطمنا جسم خودش ترمیم رو انجام میدهاما وقتی رنج در ذهن باشه جسم هیچ کاری برای ترمیم انجام نمیدهبنابراین فردی که خیلی لاغره و میخواد به تناسب اندام برسه نباید اقدام فیزیکی کنهکثل دارو یا قرص خوردن و زیاده روی در خوردن داشته باشهباید از لحاظ ذهنی به تناسب اندام برسه.

      

     اینجا یه سوال برام  مطرح شد :

      

     آیا  ما چاقها  فقط در رنج جسمی  هستیم و  فکرمون مشگلی نداره ؟ 

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
      رضا عطارروشن
      1400/02/23 22:59
      اندازه متن
      محتوای دیدگاه: 178 کلمه

      سلام دوست عزیز
      جسم ما برای ایده آل بودن ا طرف خدا برنامه ریزی شده
      شاید ایده آل ذهن ما با جسم تفاوت داشته باشه
      مثلا فردی که در ذهنش احساس می کنه خیلی لاغره و زشت شده فقط در ذهنش این دیدگاه ایجاد شده و جسم اون فرد ایده آل جسمی براش زیبایی از نظر دیگران نیست
      فرد چاق جسمش در حالت ایده آل باید متناسب باشه و انصافا هم جسم ما تلاش میکنه برای لاغر شدن ولی ما با فرمول های ذهنی اشتباه و عملکرد اشتباه مانع از ایده آل شدن جسم می شیم
      در حالی که جسم در بهترین حالت داره کار میکنه که ایده آل بشه ولی قدرت ذهن بر مغز و عملکرد آن تاثیر میذاره
      آدم های چاق قبل از اینکه از نظر جسمی وارد رنج بشن از نظر ذهنی در رنج چاقی قرار گرفته
      نمونه واضح افرادی که از نظر جسمی چاق نیستند ولی در ذهن خود ترس از چاق شدن دارند
      وقتی جسم چاق میشه و به رنج جسمی می رسه صد در صد از مدت ها قبل از نظر ذهنی در رنج قرار داشتیم
      نتیجه جسمی مرحله آخره تغییره

      برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
      امتیاز: 5 از 1 رأی
      افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
       1400/02/23 23:17
       مدت عضویت: 515 روز
       اندازه متن
       محتوای دیدگاه: 148 کلمه

       سلام  به محظرتون 

        

       ممنون از پاسخ  عالی شما  

       پس یعنی ما‌چاقها هم از نظر جسم در رنجیم  هم در فکر 

        

       برخلاف  خیلی لاغرا  که  فقط از نظر ذهن در رنجن  نه  از نظر جسم پس  برای متناسب شدن  فقط باید روی ذهنشون  کار کنن  و به جسمشون هییییچ کاری نداشته باشن .

        

       ولی استاد  اگر ما چاقها  واقعا  از نظر فکری  این جسم‌چاقو به حال خودش رها می کردیم  و همت  خودمونو به اصلاحات ذهنی معطوف  می کردیم  خیلی خیلی زودتر  متناسب می شدیم .

       همین حالا اومدیم  با روش ذهنی  لاغر  یا متناسب بشیم  ولی باز در بند خوردن نخوردنمون  گیریم که یک اقدام فیزیکیه واقعا اگر بتونیم با خیال راحته  راحت درست مثل متناسبها سر میز شام یا ناهار بریم و به ذهنمون  اعتماد کنیم  چقدر عالی می تونیم  در مسیری که هستیم موفق بشیم .یعنی واقعا  آزاد و رها باشیم .

       نمی دونم‌چقدر باید تمرین کنیم تا به این‌مرحله برسیم‌😔

       برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
       امتیاز: 0 از 0 رأی
       افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     1400/02/24 13:17
     مدت عضویت: 412 روز
     اندازه متن
     محتوای دیدگاه: 62 کلمه

     استاد یعنی میفرمایید افراد لاغر اگه رنج جسمی نداشته باشن هرقدر هم که از نظر خودشون و اطرافیان زشت و نامتناسب باشن نباید برای چاق شدن اقدام کنن؟ خب اقدام ذهنی که می فرمایید مگه همون اصلاح و تغییر فرمولهای ذهنی نیست؟ مگه میشه فرمولها رو فقط به اندازه ای تغییر داد که مثلا فقط فرد ۱۰ کیلو چاق بشه نه بیشتر؟

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    1400/02/24 13:31
    مدت عضویت: 412 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 62 کلمه

    استاد یعنی میفرمایید افراد لاغر اگه رنج جسمی نداشته باشن هرقدر هم که از نظر خودشون و اطرافیان زشت و نامتناسب باشن نباید برای چاق شدن اقدام کنن؟ خب اقدام ذهنی که می فرمایید مگه همون اصلاح و تغییر فرمولهای ذهنی نیست؟ مگه میشه فرمولها رو فقط به اندازه ای تغییر داد که مثلا فقط فرد ۱۰ کیلو چاق بشه نه بیشتر؟

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   maryamkhazaie0000@gmail.com
   1400/02/11 02:07
   مدت عضویت: 334 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 365 کلمه

   بنام خداوند بخشنده مهربان ،سلام ب استاد عزیز و دوستان گرامی .گام بیست و پنجم مسیر لاغری با ذهن لیز است زمین نخورید .من دوروزه دارم این فایل رو گوش میدم خیلی از سوالهایی منو جواب داد خیلی اشتیاق بهم داد ممنون استاد عزیز من کلیپ شگفتی ساز رو دانلود کردم و ذخیر اش کردم در گوشیم روزی چند بار نگاش میکنم و عاشقشم  من ان شااالله قصد دارم مسیر لاغری من رو تموم کنم سه گام رو بخرم ولی ذهنم همش میگه این همه پول می خوای بدی اگه لاغر نشدی چی ،بعدش ب خودم میگم ک من این دوره رایگان رو رفتم اینقدر تمایلاتم کم شده مطئنم ک لاغر میشم ،بعدش ذهنم میگه خوب قبول اگه لاغر شدی دوباره چاق شدی چی اینجا من حرفی نداشتم بهش بگم ک تو این گام فهمیدم ک باید شخصیت من عوض بشه باید من ی آدم دیگه بشم و ب درک بالای  برسم از لاغری باذهن ،اگه این سوال پیش میاد یعنی من اول راهم و هنوز درکم از لاغری با ذهن کامل نشده ،نکته بعدی که یاد گرفتم اینه ک این مبالغ چیزی نیست ک واسه خودم  خرج کنم و ب آرزوم برسم ،هر چی روی خودم سرمایه گذاری کنم ب هزاران راه ب من بر میگرده خدایا شکرت ب خاطر این همه آگاهی ،هر سال ماه رمضون ک روزه میگرفتم چ موقعه سحر چ موقعه افطار اینقدر آب و غذا میخوردم ک میترکیدم همیشه مزه ی بدی داخل دهانم داشت سحرا اینقد آب میخوردم تا ساعت ده و یازده صبح من هی احتیاج ب سرویس بهداشتی داشتم ک آبهای ک اضافه وارد بدنم کردم و خارج کنم بعد خوابم میبرد ولی خدا رو شکر امسال ی حال و احوال خاص دیگه ی دارم عالیه حالم و ب اندازه میخورم تمایلاتم کم تر شده افطار ک میشه هر سال من ۵ تا ۶تا لیوان چای و شیر و زولبیا و خرما و قند و هر چی بود میخوردم ولی امسال خدا رو شکر  دوتا استکان بیشتر نمی تونم بخورم یا غذا ک می خورمسیرم دیگه تا سحر میلم نمی کشه چیزی بخورم ولی ذهنم همش میگه برو بخور ،اونو بخور ،اینو بخور ولی من نمی تونم میگم سیرم احتیاجم نست ولی باز میگه 😬😬😬 .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   amirali2020110@gmail.com
   1400/02/09 13:50
   مدت عضویت: 305 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 268 کلمه

   سلام استاد خسته نباشید خدا قوت .

   این فایل را چند مرتبه دارم گوش میکنم .من یه بار فکر کنم برداشت خودم را نوشتم اما بازم مینویسم .

   استاد من از آذر ۹۹ با فایل رایگان و سایر فایلهای طلایی دارم هر روز و،هر روز ادامه میدم از هر فرصتی برا گوش دادن و تمرین کردن استفاده میکنم خدا را شکر با اینکه هنوز به تناسب اندام ایده،آل نرسیدم اما برام مهم نیست چون حالم با این فایلها خیلی خوب میشه با نشاط میشم سر حال رفتارم خیلی بهتر شده استاد شاید به جرات میتونم بگم بارها اتفاقاتی برام پیش اومده از جمله همسرم بینهایت غر میزنه هر وقت من،تمرین  انجام میدم راضی نیست همش با یه بهانه ای اذیت میکنه میبینه دارم فایل گوش میکنم با،من حرف میزنه بعد میگه چرا حواست نیست خلاصه اگه بگم خیلییه اما من کار ندارم نا امید نمیشم و ادامه میدم و تمام سعی خودم را میکنم که این کوله بار که داخلش اضافه وزن من و کلی حرفه ای شوهرم هست را با خودم روی این مسیر بسیار یخ زده و لیز با خودم ببرم بدون اینکه پایم سر بخوره و زمین بیفتم من تا حالا تونستم و با کمک شما و خداوند که منو به این سایت هدایت نصفی از راه را رفتم و بقیه اش را هم با توکل به خدا خواهم رفت چون من عاشق متناسب شدن هستم حق منه که لاغر،بشم حق منه که احساس خوب داشته باشم ،سلامتی کامل داشته باشم با نشاط و آرزوهای بزرگتری به طبقات بالاتری از،جهان هستی زندگی کنم .با آ آرزوی موفقیت روز افزون برای همه ی دوستان سایت تناسب فکری .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/02/04 22:55
   مدت عضویت: 657 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 280 کلمه

   سلام و عرض ادب 

   زمانی که چاقی بهم فشار آورد برای هر مشکلی که پیش دکتر رفتم فقط گفت باید وزن کم کنی همه مشکلات رو ربط میدادم به چاقی ، توی زندگی خیلی مشکلات بود که فکر کردن به اونا اعصاب خردی بود و پرخوری عصبی ، 

   روابطم با شوهرم اصلا خوب نبود که این هم ربط داشت به چاقی توی ذهنم 

   به لطف خدا وقتی با استاد عطارروشن آشنا شدم و شروع کردم به گوش دادن فایل های رایگان توی سایت برای لاغر شدن . اوایل فقط گوش میدادم و توی ذهنم مینوشتم اولین چیزی که توی زندگیم تغییر کرد رابطه ام با شوهرم بود توی این ۳۰ سال زندگی مشترک که ایشون دست به سیاه و سفید نمیزد کلی عوض شدن و توی کارهای خونه بهم کمک میکنه که باعث تعجب بچه‌ها هم شده و من الان متوجه  شدم که بخاطر تغییرات ذهنم هست که ایشون اینقدر رفتارش تغییر کرده .

   من بعد از یکسال و چند ماهه که عضو سایت هستم و کلی نتیجه دیدم این سایت رو به دخترم که دندان پزشکه معرفی کردم برای داشتن اعصاب آروم که گفت ِِِلاغری با ذهن اصلا همچین چیزی وجود نداره فقط باید تحرک داشته باشی و کم غذا بخوری منم گفتم درست میگی 🙃

   دومین نتیجه ای که من از این سایت گرفتم آرامش و اعصاب آرومی هست که دارم قبلا از حرفهای اطرافیان خیلی ناراحت میشدم و مدام به فکر اون حرفها بودم ولی الان اصلا اهمیت نمیدم اگر حرفی رو بشنوم سعی میکنم به قول معروف یه گوشم در باشه یه گوشم دروازه 😉

   توی این مسیر باید تمام ورودی های منفی به ذهن رو ببندیم و با اشتیاق و علاقه روی فرمولهای صحیح وقت بزاریم تا به نتیجه دلخواه برسیم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    رضا عطارروشن
    1400/02/05 04:54
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 28 کلمه

    سلام دوست عزیز
    از اینکه درباره نتایج زندگی ات نوشتی از شما سپاسگزارم
    از خوندنش لذت بردم
    خدا رو شکر که بهترین ها را در این مسیر همراه من قرار داد

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     1400/02/06 23:41
     مدت عضویت: 657 روز
     اندازه متن
     محتوای دیدگاه: 12 کلمه

     سلام خیلی ممنون استاد من از شما سپاسگزارم بابت فایلهای ارزشمند تون 

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/02/02 02:31
   مدت عضویت: 381 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,093 کلمه

   بنام حق❤

   مسیر لاغری با ذهن لیز است، زمین نخورید!

   توی مسیر لاغری هستم منتها هنوز به این گام نرسیدم یعنی اصلا اطلاع نداشتم جزو یکی از گامهاست،برای کسب اطلاعات بیشتر این فایل رو گوش دادم تا متوجه این امر شدم و از آنجایی که به خودم قول دادم هر فایلی که گوش کردم سعی کنم حتما درک و دیدگاهم رو توی همون صفحه ثبت کنم…

   که همانا نوشتن معجزه میکند😉

   اکثر افراد رمز موفقیت، و رسیدن به آرزوها و هدفها را انگیزه و اشتیاق میدانند اما بنظرم قبل از انگیزه و اشتیاق داشتن باید حال و احساس خوب داشت در اینصورت هست که ما می‌توانیم انگیزه و اشتیاق برای رسیدن به آن اهداف و آرزوها رو داشته باشیم و بالعکس حال و احساس بد است که باعث کاهش انگیزه و اشتیاق و در نهایت عدم رسیدن به موفقیت و اهداف و آرزوهایمان میشود.

   حال و احساس خوب⬅️ افزایش انگیزه و اشتیاق🔚 موفقیت

   حال و احساس بد⬅️ کاهش انگیزه و اشتیاق🔚 شکست

    

   هر فرد چاق در ابتدا وقتی در مسیر لاغری با ذهن قدم میگذارد و در حال آموزش و یادگیری لاغری ذهن است، کوله باری به اندازه ی سالها اضافه وزن، سالها حسرت،عدم اعتماد به نفس و شکست و یه ذهن کاملا چاق و یه جسم چاق و نگاه ها و نظرات دیگران به همراه خود دارد.

   همانند فردی که یه گاری سنگین پر از سنگ به دوش خود بسته و در مسیری در حرکت هست، و برای او قانونی تعریف کردند که توجه کردن به عوامل محیطی و بیرونی، فکرهای منفی و ناامید کننده، ترس از لاغر نشدن، ناامیدی،حرف ها و نصیحت ها و پیشنهادات و نظرات دیگران در مورد چاقی و لاغری، تبلیغات روش های مختلف لاغری،توجه و فکر کردن و عمل کردن به این موارد باعث میشود سنگ های بیشتری وارد گاری شود و درنتیجه حجم و وزن سنگها بیشتر و حمل آن برای آن فرد با سختی بیشتر و زحمت طاقت فرسا همراه شود و بالعکس توجه نکردن به منفی باف درونمان، توجه نکردن به حرف و حدیث های دیگران،تبلیغات و عوامل بیرونی تحریک کننده  باعث میشود بتدریج از سنگ های گاری کاسته شود و حجم و وزن آن کمتر شود و در نتیجه حمل کردن آن برایمان با زحمت کمتر و راحتی بیشتر فراهم شود

   شما اگه جای آن فرد بودید چه میکردید⁉️

   مسلما شما هم مثل یه فرد عاقلی دومی رو انتخاب میکردیم چون عقل سلیم اینو حکم میکنه،چون همیشه انسان ها به دنبال آسایش و راحتی بودند

   اما چرا ما در عمل و در مورد چاقی یا هر مسئله دیگر به این صورت عمل نمیکنیم⁉️🤔

   وقتی تصمیم به لاغری با ذهن گرفتم با بهترین دوستم که خواهرم است در میان گذاشتم،ایشون فرد نسبتا چاقی بود که با عمل لیپوماتیک و کلی رژیم و ورزش تونسته بود تا حدودی کاهش وزن و سایز داشته باشه ولی بعدش چون خیلی مراعات نکرده بوده خیلی از کاهش وزن و سایزش برگشته بوده، در جواب بهم گفته اینا همش چرت و پرت و مزخرف هست ما فقط باید جلوی دهنمون بگیریم و رژیم بگیریم و ورزش و پیاده روی کنیم فقط همین ،هیچ راه دیگه ای نداریم… نزدیکترین فرد زندگیم،که شوهرم هست بهش چیزی نگفتم ولی یکروز که داشتم فایل گوش میدادم متوجه شد و با پوزخندی گفت اینا چیه…

   توی مسیر لاغری با ذهن باید مثل فردی باشی که نیت کرده و اقامه نمازش رو بسته و دیگه به هیچ چیز و هیچ کسی توجهی نمیکنه و تمام حواس و توجه اش به معبودش و عبادتش هست

   توی این مسیر لاغری با ذهن باید نسبت به تمام ورودی های منفی، کر و کور و لال باشی

   حال و احساس خوب چیز خریدنی نیست که ما بریم مغازه و بگیم آقا ۵کیلو بهم بده بلکه کسب کردنی هست

   باید خودت بدستش بیاری

   فقط خودت

   نباید منتظر هیچ کسی یا چیزی باشی که حال و احساست رو خوب کنه

   حال و احساس بد هم خریدنی نیست یا چیزی نیست که کسی به زور به ما تزریق کرده باشه

   اونم خودت بدستش آوردی

   فقط خودت

   با توجه کردن و فکر کردن چیزهای بد،با ورودی های منفی،عوامل بیرونی تحریک کننده

   وقتی یه فکر ناامید کننده و بد میاد توی ذهنمون اون بال و پر میدیم

   وقتی به یه شخصی اجازه میدیم در مورد چاقی و لاغری ما نظر و پیشنهاد و ارشاد کنه و بدتررررررررررر از این اجازه میدیم اینا وارد ذهنمون بشه

   برای همه مون احتمالا پیش اومده که بریم شیر یا هر مواد غذایی بخریم و به تاریخ تولید و انقضاء اون نگاه کنیم چرا❓ چون میخوایم مطمئن باشیم که فاسد و خراب نباشه و سالم باشه، چون میدونیم اگه چیز فاسد و مانده و خراب رو وارد جسم و بدنمان کنیم مریض و مسموم میشیم، اما متاسفانه ما هر روز فکرهای بد و منفی وارد ذهن مون میکنیم بدون اینکه اونا رو فیلتر کنیم و ببنیم کدوما فاسد و خرابه و مسموم کننده است،واقعا چرا⁉️😕

   فقط با مخاطبینم نیستم بلکه با خودم هستم

   وقتی که در این مسیر قرار گرفتم، فکر میکردم نباید به مسائل چاقی و لاغری فکر کرد و ذهن را از ورودی های منفی راجب این مسئله مصون نگاه داشت، اما بعد از مدتی وقتی دیدم اون تغییراتی که مورد انتظارم هست در من خوب شکل نگرفت و تغییر نکرد،و با گوش دادن چند تا فایل های استاد، متوجه این اشتباهم شدم

   فکرِ بد، فکرِ بده

   ورودی منفی، ورودی منفی هست

   حتما که نباید فقط راجب لاغری و چاقی باشه

   📵⛔📛من کلا آدم خیلی فکری و احساساتی و استرسی هستم، وقتی یه اخبار ،کلیپ،فیلم با صحنه بد یا غم انگیز ببینم همش و تا چند روز توی ذهنم مرور میشه و یادش میافته، خب مگه مجبوری ببینی نبین به همین راحتی

   📛❌🚫وقتی یه خبر بد،آهنگ غمگین گوش بدم ناخودآگاه فازم منفی و گاهی گریه ام میگیره، خب مگه مجبوری گوش نده به همین راحتی

   ⛔❌📛وقتی به مراسم عزاداری و فوت برم قلبم درد میگیره خب مگه مجبوری تا میشه نرو به همین راحتی

   🚫📛⭕وقتی یه خبر یا نفر در مورد موضوعاتی مثل قتل،جنایت،خیانت، مشکلات اقتصادی و فقر و گردنی و نداری و بیچارگی و تورم و سکه و بورس و ارز این چیزها صحبت میکنه از زندگی ناامید میشم کلا، خب مگه مجبوری گوش نده،حرف رو عوض کن و…به همین راحتی

   ❌📛🚫 وقتی به مشکلات خانواده ام یا اقوام و فامیل و حتی مردم کشورم فکر میکنم خیلی ناراحت و نگران میشم، خب مگه مجبوری فکر نکن، اگه کاری از دستت بر میاد انجام بده در غیر اینصورت فکر کردن و غصه خوردن تو دردی رو دوا نمیکنه…

   ⛔📛❌وقتی به آینده بچه هام فکر میکنم نگران تحصیل و کار و ازدواج و آینده شون میشم، خب مگه مجبوری فکر نکن، از حالا داری فکر ۲۰_۳۰ سال دیگه رو میکنی!

    توی لحظه زندگی کن نه در آینده و نه در گذشته

   و هزاران و هزاران مسئله دیگه….

   من عزیزم لطفا

   فکرت رو خالی کن

   بگذار قلبت در آرامش باشه

   با آرزوی تناسب افکار و اندام برای تمامی دوستان عزیز🧠💪🫀

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 9 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   rastegar.moradzadah.6939@gmail.com
   1400/01/26 16:35
   مدت عضویت: 307 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,582 کلمه

   بنام خداوند دلهای پاک. گام 25. مسیر لاغری لیز است. سلام خدمت دوستان خوبم واستاد عزیزمون. برای ایجاد تغییر در هر زمینه ای باید عملکرد ذهن وشناخت موانع ذهنی رو یاد بگیریم. لاغر شدن نوعی تغییر است که بیشتر از هر موضوع دیگری نیاز به شناخت ذهن وموانع ذهنی دارد. مسیر لاغری با ذهن درست است آسان است ومانند روش های دیگه احتیاج به منع غذایی وفعالیت خاصی ندارد. اما به شدت لیز است. پس نیاز داریم درباره چگونگی حرک کردنمان در این مسبر آگاهی های بیشتری کسب کنیم. هرچه قدر آگاه تر وهوشیار تر باشیم احتمال لیز خوردن وافتادن کمتر است. افراد جاق بخاطر خستگی از وضعیت جسمی وروحی خود وعوارض چاقی به دنبال روشی برای خلاصی از شرایط خود هستند. که با خواست خداوند به مسیر لاغری با ذهن هدایت می شوند. از آنجا که شناخت ذهن وعملکرد ذهن وموانع ذهنی ودسترسی به فرمول های ذهنی نیاز به آموزش دارد وماباید مدتها تحت آموزش باشبم تا دیده وها وشنیده هامون به عمل ودر نتیجه به رفتار ودر آخز به لاغری برسه. پس در ابتدای شروع مسیر وشاید ماهها پس از آن ما همچنان با جسم چاق خودمون روبه رو باشیم. چون ما قبلا با روش های اشتباه در مدت کمی جسممان تغییر می کزد وحالا می بینیم از اون خبرا نیست. جسم تغییر نمی کنه وما همچنان چاقیم. باعث می شه شوق واشتیاقمون کم بشه. مایوس ونا امید بشیم. بارها شکست خوردن در مسیرهای مختلف سبب شده به شدت نسبت به خودمون وتوانایی های خودمون شک کنیم. باور کرده ایم که نمی توانیم لاغر شویم ومدام گفتیم اراده لاغر شدن نداریم. حالا سخت ترین مرحله در مسیر لاغری با ذهن باور کردن توانایی های خودمان است که می توانیم لاغر شویم. با تمرکز در توانایی لاغر شدن متوجه می شوین که موضوع اضافه وزن ما ریشه هایی قوی در ذهن دارد وبرای تغییر این نگرش راحب توانایی در لاغر شدنمان باید تمرکز وتمرین زیادی داشته باشیم. افراد در مسیر لاغری با ذهن به دو علت انگیزه واشتیاق خود را از دست می دهند 1-توجه به چاقی 2-توجه به حرف دیگران. ما همزمان با آموزش لاغری با ذهن جاق هستیم. افکار چاق کننده داریم. خاطرارت چاقی را مرور می کنیم. رفتارهای چاق کننده داریم. در عین حال که تمرینات لاغری با ذهن را انجام می دهیم وآموزش می بینیم. از فشار چاقی هم رنج می بریم همزمانی چاقی فعلی ما با آموزها ویادگیری ها راجب لاغری باذهن باعث می شه بارها روی چاقیمون متمرکز بشیم واز فکر کردن به چگونه لاغر شدن احساس یاس وناامیدی در ما شکل می گیرد یمی از چالش های ذهن برای لاغر شدن توجه کزدن به جاقی است از آن جایی که ما خاطرات تلخی از چاقی خود داریم به راحتی اسیر افکار ناامید کنندع می شویم وعنان کار از دستمان خارج می شود. دومین موضوع که باعث شد انگیزمون از بین بره. حرف وحدیث دیگران است. همه اطرافیان سالها مارا با جسم چاق دیده اند وهر بار مارا نصیحت می کنن که فکری به حال خود بکنیم. به ما یادآور می شوند جاقتر از قبل شده ایم. حالا ما به اشتباه می گوییم که از روش لاغری با ذهن استفاده می کنیم ودر حال آموزش هستیم. از آنحایی که آنها از چیزی های که ما می دانیم اطلاعی ندارند وبه قول استاد ما به طبقه بالاتر رفتیم وآنها طبقه پایین ما هستند مارا سرزنش می کنند وما چون همچنان چاقیم وبه شدت حرف انها رویمان تاثیر دارد وخاطرات مشترکی در طبقه پایین با آنها داریم به مضخرفات آنها گوش می دهیم وبا سر از بالا به پایین سقوط می کنیم بنابرین اگر می خواهیم در مسیر لاغری با ذهن موفق شویم باید در ابتدا باور کنیم که ما توانایی لاغر شدن رو داریم واینم بدونیم با وجود راحت بودن مسبریمان به شدت لیز است وما در یک سربالایی یخ زده با کوله باری سنگین که با عواملی همچون ترس از چاقی خاطرات جاقی شکست های پی در پی در لاغری. حرف ونگاه اطرافیان جسم چاق آگهی وتبلیغات تلوزیون ومعرفی روش ها وداروهای برای کاهش وزن سریع وبدون بازگشت پر شده وبسیار سنگین است در حال حرکت هستیم. باید تمام ورودی های ذهنمان را مراقبت کنیم وبا ایمان ودیدن استاد ودیدن شگفتی سازان ادامه دهیم تا به مسیر صاف وبعد سرپایینی برسیم انشالا از آنحایی که ذهن ما به وضعیت چاقی ما عادت کرده ودلش نمی خواد تغییر کنه وتنبلیش میاد پس همه تلاشش رو می کنه تا مارا نا امید کند واگر ما حربه های ذهن چاق رو نشناسیم به راحتی گول می خوریم واز مسیر خارج می شیم. افرادی هستند که با روش لاغری با ذهن موفق می شوند کاهش وزن خوبی داشته باشند وسایز مورد دلخواهشون رو به دست بیارن. اما بعد از اتمام دوره باز برای لاغر ماندن وچاق نشدن به روش های لاغری روی میارن. که این نشان می دهد آنها از لاغری با ذهن فقط مثل برنامه رژیمی استفاده کردن وبعد از اتمام دوباره به روش های دیگزی روی میارن که باعث شکست آنها می شه. این یک ادعا نیست که استاد می گویند لاغر شدن در روش ذهنی همیشگی است. ما اگز لاغری با ذهن را درک کنیم شخصیت ما تغییر می کند ما از یک فرد چاق به یک فرد متناسب تبدیل می شویم وتا هرجا که لازم باشد لاغر می شویم ولاغر می مانیم مثل خود استاد دیگه احتیاج نیست کاری کنیم. مگر نه اینکه این افراد با گذراندن این مسبر لاغر شدن پس با تکرار وتکرار وتکزار همین مسبر لاغر تر می شوند ولاغر می مانند پس اگر هنوزم با وجود گرفتن نتیجه گدل تبلیغات را می خورید باید بدانید از لاغری با ذهن هیچی درک نکردین وشخصیت شما تغییری نکرده استاد جان من در این مدت کوتاه بارها شکست خوردم ولی علاقم کم نشده وباز برگشتم حتی یه روز نزاشتم از سایت فاصله بگیریم. از وفتی طرح دیدگاه هارو تغییر دادین وبه عدد بالا که نشون می ده چند روزه در این مسبر هستیم نگاه می کنم بعضی از دوستان بعد از دویا سه سال بودن در این مسبر تازه موفق شدن واین برای من تازه کاز خیلی جای امید واری داره وباعث می شه عجله نکنم وبه خودم فرصت بدم تا شنیده ها ودیده هم در ذهنم ثبت بشه. با آهنگی که برای سال نو گذاشتین روی تصویر شگفتی سازان من اشک می ریزم وتمام احساسم درگیر می شه وبه خودم مطمعن می شم که موفق خواهم شد. استاد یه بار اشتباه کردم وتصویر شمارو نشون همسرم دادم گفت چقدر ساده وبدبختی این خودش قبلا با رژیم لاغر شده وحالا برای شما فیلم بازی می کنه من با اینکه خندم اومد به این حرف ولی خیلی ناراحت شدم که جرا بهش گفتم وخواه ناخواه رو ذهنیتم تاثیربزاره الان هرکی راجب رژیم حرف می زنه. یا تو گوگل راجب روش های لاغری حرف زده می شه یا هرجای دیگه من اصلا نگاه نمی کنم وایمان دارم تنهاترین راه برای لاغر شدن ولاغر ماندن روش لاغری با ذهن است. خیلی بزرگدارین برای این همه آگاهی بی نظیر ازتون سپاس گزارم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/01/25 04:03
   مدت عضویت: 662 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 1,122 کلمه

   سلام سلام😍😍 یک زمان و جای دنج پیدا کردم تا در سکوت و آرامش گام امروزم رو خیلی محکم بردارم.بزن بریم برای روز بیست و پنجم🏃🏻‍♀️مسیر لاغری با ذهن لیز است ، زمین نخورید.درسته که مسیر لیزه اما میتونی کفش اسکی پات کنی 😉⛷🏂🏻 ..که میشه همون باور …وقتی باور کردی که من میتونم لاغر بشم حتی اگر لیز هم بخوری دوباره سرپا میشی و ادامه میدی و بعد از مدتی مثل یک ورزشکار حرفه ای ، روی یخ ها سر میخوری و رد میشی و مهارتت انقدر زیاد میشه که کمتر و کمتر زمین میخوری…پس یادت باشه که باور و ایمانی قوی به توانایی خودت رو با خودت بیاری و تا همیشه در کوله بارت نگه ش داری.سال ها رژیم گرفتن و نتیجه نگرفتن اعتماد به نفس و خودباوری تو رو تخریب کرده؟؟ میدونم.ولی میخوام بهت بگم که دیگه مهم نیست …حتی مهم نیست که اصلا آیا از روش یا روش هایی برای لاغری استفاده کردی یا نه ، مهم اینه که الان اینجایی ..همین کافیه و میتونه یک سوخت فوق العاده برای متناسب شدن ..به شرط اینکه قدرش رو بدونی و ازش استفاده کنی …لاغر شدن سخت نیست فقط باید از راه درستش حرکت کنی …😊😉

    

   فایل تصویری 💻🎧:

   مهم ترین موضوع در رسیدن به لاغری:(چیه یعنی؟🤔)

   در مسیر تغییر کردن (حالا هر تغییری) به شدت تحت تاثیر منطق خود هستیم.. هی میگه تو چاقی چرا لاغر نمیشی؟🧐 و…..

   ✅ من آرزوم بود وزنم فقط از ۷۵ بیاد پایین 😶 یعنی این که برام محال بود میگفتم حالا بیاد زیر ۷۵ بعدش رو بعدا فکر میکنم چیکار کنم 😅 از بس که دور میدیدم از خودم..با دوره ی رایگان ۱۰ جلسه این اتفاق افتاد ( چون اون موقع شیطون بودم🤣 رفتم رو ترازو و باورم نمیشد که عقربه ی ترازو اومده به سمت ۷۳ 😍) یعنی باورم نمیشد ولی با وجود رسیدن و حتی عبور از آرزویی که محال میدونستمش هم باز این منطق کار خودش رو میکرد و هر از چند گاهی میگفت هنوز به اون سایزی که میخوای نرسیدی که 😒😒🥲

   مگه کَر🦻🏻 باشی که  تمرین کنی اما تغییر نکنی و لاغر نشی  😆😆 تضمین از این بیشتر؟؟؟؟مطمئن بااااااااااااااااااش بابا کی لاغر بشه جز تو؟؟؟💪🏻💪🏻

   کی تونسته رژیم بگیره لاغر بشه؟؟؟ هیییییییچچچچ کستغییراتی که در ذهنت ایجاد میشه تمایلاتت رو تغییر میده به همین راحتی😊😇

   هرروز با جسم چاق ،افکار چاق و حرف و حدیث های مردم رو با خودت حمل میکنی..یه وقت گول این چاقی ظاهری رو نخوری که تو این مسیر میخوری زمین..(به به 🥰 چاقی ظاهری ،چه عبارت قشنگی ..یعنی این جسم منِ واقعیِ من نیست ..من ریشه در تناسب دارم و دارم به سمت سرزمین اصیل خودم برمیگردم .)

   ⚠️حواست باشه که سُر نخوری .حرف مردم ، حرف منطق ت به خودت مثلا وقتی در آینه خودت رو میبینی و اون حرفا مرور میشه😈 …اینجا جایی هستش که تو باید مجهز باشی تا لیز نخوری …

   اما اوناییکه ادامه میدن،هرچیزی رو که شروع میکنند ادامه میدهند ،(خسته میشوند اما ادامه میدهند ،ناامید میشوند اما ادامه میدهند ،)یواش یواش مسیر سربالایی تبدیل به مسیر صاف میشود و شیب آن کم تر میشود و باز با ادامه دادن مسیر سرپایینی میشود و دیگه خوش به حالمون میشه 😁.

   درک لاغری با ذهن ، یکی از نتایجش اینه که کلا از هر روشی برای لاغری دل میکنی و رهاشون میکنی.نتیجه ی بعدی نفوذ آگاهی لاغری با ذهن این هستش که دیگه نگران چاق شدن نیستی .باید ادامه بدی به این درک هم میرسی😊شخصیتت باید تغییر کنه.

   ✅من به شخصه واقعی تر و منطقی تر و نزدیک تر از لاغری با ذهن به زندگی عادی ندیدم.یک مدل دیگه لیز خوردن، بحث کردن با کسی است که آگاهی از این روش ندارد. چون اونا سطح آگاهی تو رو ندارند ولی تو یک روزی در سطح و طبقه ی اونا بودی پس خیلی راحت میتونن تو رو متقاعد کنن که چرت میگی😐😅فایلها رو گوش کن ، تمرینات رو انجام بده و بنویس. این کار رو هرروز تکرار کن . تکرار کن .تکرار کن. همین😊

    

   پرسش و پاسخ 📖✏⁉️اگر نتیجه ات غیر از لاغری باشه به زنده بودنت شک کن😅😉چطوری انگیزه ام مثل روز اول باشه؟؟؟خودش برمیگرده از فشار چاقی😁 نکته🔑: هروقت دیدی انگیزه ات کم شده ،دقت کن ببین در چند روز گذشته به چه موضوعاتی توجه کردی.مثل اخبار ، موضوعات ناراحت کننده و….اولین نشانه ش ناامیدیه …

   ✅گرسنگی کشیدن در لاغری با ذهن اصلا معنی نداره..نکنی این کار  رو  هاااا 😌 غلطه … وقتی گرسنه ای خوب باید غذا بخوری دیگه 😅 ..چون خوردن رو عامل چاقیت میدونی هنوز …نکن دوست عزیز 😁 گرسنه شدی با خیال راحت غذا بخور …اگر نفس کشیدن تو رو میتونه چاق کنه اون غذا هم میتونه🤣گرسنگی کشیدن یعنی تلاش بیشتر برای اینکه چاق بمونی . چون داری سیگنال قحطی به بدنت میدی…

   🔆(آقا قیمت دوره ی آرزوها ۱۲۵۰۰۰۰ تومنه..😅 خیلی هم خوبه .بخرید.)دوتا دوره بخرید ۱۰٪ ،سه تا دوره بخرید ۲۰٪ تخفیف میگیرید.🔆

   مردن ،یک چیزه … هرکی به یک شکلی میمیره دیگه ..ما هم میمیریم دیگه 🥲 حال تون بد نشه از رسانه ای شدن فوت یک نفر… تلاش نکنید حال دیگران را خراب کنید.

   بریم سراغ چاق و لاغری 🏃🏻‍♀️💞لذت لاغری بعد از چاقی ، از اینکه از ابتدا لاغر باشی خیییلی بیشتره..من فقط میدونم یک چیز در دنیا مقدس است: برای هر انسانی فقط خودش مقدس است….⚠️لاغرهای عزیز! لطفا تلاش نکنید چاق بشید …والا چاق بودن، هیچ چیز خوبی نداره  …تنها خوبیش برای من آشنایی با لاغری با ذهن بود …تمام..بقیه ش رنج و سختیه…. هیچ زیبایی در چاقی وجود ندارد.نمیدونید چه لطف بزرگیه از طرف خدا که هرچی تلاش میکنید ،چاق نمیشید🔑

   آخرین سوال: اگر هر اشتباه یا ترمزی فکر میکنید دارید،رهاش کنید.قدرت فکر خوب ۱۰۰ برابر اون ترمزه است..پات رو از روی ترمز بردار خوب 😁 چجوری؟هر وقتی اون فکر مرور شد ، تو نباید ادامه ش بدی.فکر رو عوض کن . تحلیلش نکن ..همین 😊

   بهش پر و بال ندی ، خودش حذف میشه…

   هرکجا هستید در پناه خداوند شاد باشید ،دنبال حال و هوا و احساس خوب باشید و سپاسگزار خداوند.دنبال موضوعاتی باشید که حالتان را خوب کند.اگر حالت خوب باشه ،امید به زندگی در شما تقویت میشود.انگیزه ات برای انجام هرکاری میره بالا.هرروز به دنبال موضوعات مفید باشید.از هزینه کردن هم نترسید .. بهتون برمیگرده به شکل های مختلف.همین توجه نکردن به ناخواسته ها ،خودش بهاست ،پرداختش کنید😉.

    

    

    

   تغییر امروز من😍😍:آقااااا 🤩🤩 من یه چیزی یادگرفتم که خیلی دوستش دارم و به نظرم خیلی درسته 👇🏻بین گرسنگی و سیری در سطح جسم نباید هیچ تفاوتی وجود داشته باشه…یعنی گرسنگی و سیری هردو پیام های مغزی هستند ..من اینو نمیدونستم و فکر میکردم باید در جسم تغییری احساس بشه تا مطمئن (😅) بشم که من سیر شدم…ولی امروز وقتی ناهارم رو خوردم و دیدم هیچ فشاری به جسمم نیومد گفتم همینه این یعنی سیری💪🏻✅ درسته …و  احساس خیلی خوبی داره که گرسنگی و سیری احساسی باشه که مغزت دستورش رو صادر کنه نه معده ات ..خلاصه که از این سبکی بعد از غذا حسابی کیف کردم 😊💞خدایا شکرت 🌹

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/01/19 21:43
   مدت عضویت: 482 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 495 کلمه

   گام بیست و پنجم:لیز خوردن.                     با دیدن این فایل یاد خودم افتادم من حدود هشت ماه پیش با این سایت آشنا شدم و هرروز بمدت دو ماه فایل گوش میدادم و تمرینها رو انجام میدادم تا اینکه رفتم مسافرت و خواهر شوهرم بمن گفتن چاقتر شدی و من که هنوز آگاهی زیادی از روش لاغری با ذهن نداشتم فکر میکردم فقط با گوش دادن به فایل و نوشتن تمرین لاغر میشم و نمیدونستم که این فرمولها رو  باید در زندگی روزمره بکار ببرم به همین دلیل در این مسیر لیز خوردم و این روش رو کنار گذاشتم و دیگه فایل گوش ندادم وبعد از دو سه ماه بعد دوباره به این روش برگشتم و از اول شروع کردم منتهی این بار با عشق و اشتیاق فراوان و سعی میکردم به صحبتهای استاد با جان و دل گوش و عمل کنم و توی مدت سه ماه دو سایز کم کردم و عادتهایی رو که دوست نداشتم رو تقریبا کنار گذاشتم من دوست نداشتم چای با قند بخورم و الان اکثر مواقع چای رو تلخ می خورم و بسیار لذت می برم یا قبلا با فشار شکم سیر شدنم رو میفهمیدم ولی حالا اکثرا به اندازه غذا می خورم واینکه عید امسال در مهمانیها روی خوردنمم  تسلط داشتم و متفاوت ترین نوروز عمرم بود و تمام این موفقیت‌ها رو مدیون این روش عالی هستم کبد چرب داشتم که برطرف شد و احساس خوب و آرامش درونی و امید به زندگی دستاورد استفاده از این روش هست در چند روز گذشته دوباره در این مسیر لیز خوردم و به علت دنبال کردن اخبار کرونا و اوضاع وخیم شهرها از زندگی نا امید شدم و انگیزه من کم شده بود ولی  ادامه دادم و هرروز فایل می دیدم و تمرینها رو انجام میدادم تا اینکه امروز با دیدن این فایل احساسم بهتر شد و اشتیاقم بیشتر شد و واقعا استاد دانای من میدونستن این لایو چقدر الان لازمه و من که  کوله باری از رفتارهای چاقی ،چاقی وحرفهای اطرافیان رو در این مسیر لغزنده بدوش می کشم خیلی باید هوشیار باشم که به حرف این ذهن چاق گوش نکنم چون اون عادت کرده به چاقی و منفی باف هر وقت توی آیینه خودم رو می بینم نجوا میکنه که تو چاقی وبه این راحتی لاغر نمیشی پس باید توجه خودم رو از جسمم بردارم و فقط روی ذهنم تمرکز کنم و ادامه بدم  به نظر من لاغری با ذهن تنها روشی که توی عمرم باعث شد که من خیلی از عادتهایی رو که دوست نداشتم خیلی آرام تقریبا کنار گذاشتم و بقول استاد اینقدر این تغییرات بی سروصدا انجام شدن که خودم متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد ولی ذهن من هنوز نیاز به آموزش داره و من متعهد میشم تا آخر عمرم در این مسیر شگفت انگیز بافی بمونم حتی بعد از اینکه به وزن ایده آل خودم برسم خدایاااااا شکرت که منو به این مسیر هدایت کردی ،ممنونم از استاد عزیزم و به خاطر تمام زحمات ایشون سپاسگزارم  

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/01/07 19:46
   مدت عضویت: 741 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,716 کلمه

   گام‌ ۲۵

   سلام‌ وقت بخیر

   لاغری با ذهن برای منهم تولدی دوباره بوده ،این روزها که در ایام عید هستیم و مدل خوراکی های فرهنگ ما متفاوت تر از بقیه ایام ساله و بیشتر ما این باورو داشتیم که عید چاقتر خواهیم شد ،خدارو شکر که این فرموله مخربو در ذهنم نقض کردم ،قبلا مدام تو ترس و استرس بودم و الان بسیار آرامتر شدم‌،شیرینی خوردم،آجیل خوردم ،این چند روز مهمان داشتیم ولی من اون فریده گذشته ترسو نیستم، پارسال با هر کسی هم صحبت میشد از چاق شدنش بخاطر موندن تو خونه صحبت میکرد ولی من در حال سایز کم کردن بودم ،بودن در مسیر و عمل به دانسته ها یعنی همین ،وگرنه ما فقط فایل گوش کنیم که اثری نداره ،آیا به دانسته های خود عمل هم میکنیم ،،از زمانیکه وارد دوره ها شدم ،به اعمال و رفتار و گفتار آدم ها دقت میکنم ببینم چه چیزهایی در مغزشون میگذره،،مثلا خواهرم من برای تعطیلات عید اومدن ایران و چند روز اول عید منزل ما بودن،،این خواهرم از بچگیش لاغر بود و مدام بدنبال یکمی چاقتر شدن‌ بود ،تا اینکه چندین سال پیش یکمی توپر شد و انگار ترسید از چاقتر شدن ،سریع شروع کرد به نخوردن بعضی خوراکی ها ،مخصوصا سس مایونز که بنظرش خیلی چاق کننده است، ولی معمولا روی سایز ۴۰ فیکسه ،این دفعه که دیدمش متوجه شدم خیلی لاغرتر شده ،شاید سایزش ۳۶ یا ۳۸ شده بود ،همه ارش میپرسیدن چکار کردی ؟ ایشون میگفت :چونکه تصمیم داشتم بیام ایران یه ورزش روزانه انجام دادم و برنجمو خیلی کمتر کردم ،بیشتر سبزیجات خوردم ،البته این کاهش سایزش در ۳ ماه بوده ،من متوجه شدم خواهرم باور داره که اگر برنجشو کمتر کنه خیلی زود لاغر میشه یا اگر چند ورزش کنه سریع بدنش آب میشه و چونکه باور قوی داره روی خواهرم اثر میکنه ،

   دلیل ورزش کردن من برای این بود که چاقتر از اون نشم

   دلیل ورزش کردن خواهرم این بود که مطمئن بود چند سایز کم خواهد کرد و چونکه خواهرم فرمول های مخرب زیادی نداره خیلی بسرعت سایز کم میکنه

   با بودنم در مسیر رژیم های اشتباه و انجام هر ورزش سختی ،در من باور ناتوانی شکل گرفت ،آخه مگه تو بدن من چی بود که متناسب نمیشد؟ کلافه بودم ،تمام اعتماد بنفسمو از دست داده بودم ،حس بدم تو تمام جنبه های زندگیم اثر مخرب گذاشته بود ،خودمو ضعیف میدیدم

   مسئله الان من هم همینه که من اول باور کنم که میتونم لاغر بشم ،و بعد انتخاب کنم که لاغر بمونم و لذت ببرم‌ ،جالبه با اینکه لاغر هم شدم ولی بازم مقاومت میکنه

   یادمه دیگه آخراش به اطرافیانم نمیگفتم چه مدل رژیمی دارم ،انگار مسخرم میکردن ،یه مدت کوتاه با فایلهای هیپنوتراپی در گوش غذا میخوردم ،همه میخندیدن ،میگفتن فریده دوباره چه کاری داره انجام میده

   بودن در این مسیر مستلزم اینه که مرتب خودتو تو آینه و لباسات چک نکنی و به حرف های مردم توجه نکنی چونکه معمولا حرف های امیدبخش نخواهند زد

   وقتی این دوره رو شروع کردم به هیچ کس جز دوستم نگفتم،ایشون هم راضی نبود و باور نداشت بشه لاغر بشم ،ولی من دوره هارو تهیه کردم و وارد دوره شدم ،۲ماه ونیم گذشت و با هم مسافرت ۲۱ روزه ای رفتیم ،زمانیکه داشتیم برمیگشتیم و داشتم خرید لباس میکردم ،متوجه شدم سایزم کم شده،همونجا که یه کاپشن کرم‌ رنگ خریدم پوشیدم و از خودم عکس گرفتم که اتفاقا همون عکسمم در آلبوم شگفتی سازان هست ،دوستم بهم‌ گفت انگار تو لاغر شدی ،با اینکه یکمی اضطراب داشتم که اگر کم نکنم دوستم سرزنشم میکنه ،خوشحال شدم از اینکه داشتم سایز کم میکردم برگشتم خونه دخترم تعجب کرد ،گفت مامان چقدر کوچولو شدی و شروع ریزش سایز من بود و بعد از اون دوستمم وارد دوره شد

   دقیقا تو این مسیر لیز بارها سر خوردم ،ناراحت شدم،ناامید شدم‌ ولی دوباره برگشتم به مسیر ،نه اینکه فایل گوش نکنم ،منفی بافم اذیتم کرده و منم گاهی بهش توجه کردم

   خدارو شکر نشده که حتی به روشی بغیر از لاغری با ذهن توجه کنم

   تمام مسئله من ولعی بود که نسبت به مواد غذایی ممنوعه داشتم ،دوست داشتم تمام اون اشتیاق و ولعم از بین بره و زمانی اون اشتیاق کاذبم کمتر شد که خیالم از بابت لاغر شدن و رژیم‌ گرفتن راحت شد ،دیگه از خوردن ترس زیادی نداشتم،آزاد بودم ،حالم خوب بود پس هر زمانی دوست داشتم میتونستم هر چیزی علاقه و میل داشتم بخورم و این اطمینان باعث شد دیگه به خوراکی ها فکر نکنم ،حسم بد نشه ،اعتمادبنفسم بالا رفت که منم میتونم مثل آدم های نرمال رفتار کنم

   استاد من زمان هاییکه زیاد توی آینه خودمو چکاپ میکنم و شروع به ایراد گرفتن میشم ،سر میخورم ،چند وقتیه که خودمو زیاد نگاه نمیکنم ،به خودم میگن ،فریده به من نگاه نکن تا زمانیکه منو زیبا ببینی ،نگاه میکنی که فقط ازم ایراد بگیری ،

   چه تشبیه قشنگی ،جاده سربالایی یخ زده سری که ما با کوله بار سنگینی روی اون در حرکت هستیم ،یعنی باید خیلی مراقب همه چیز باشیم ،مدام خودمون خودمونو تحریک نکنیم که ببینیم لاغر شدیم یا نه ؟آیا دیگران بهمون میگن که لاغر شدیم؟ یا توجه کردن و دنبال کردن منفی باف که چپ و راست میزنه ،باید مثل یه نوزاد که در شکم مادره و مادر ۹ ماه ازش مراقبت میکنه تا بدنیا بیاد و بازم مراقبشه تا بزرگ بشه ،مواظب خود جدید متناسبمون باشیم تا جون بگیره و قدرتمند بشه

   استاد حسم بهتر شد که گفتید یه مدت که تو مسیر باشید جاده صاف میشه و بعد سرپایین میشه ، شنیدن این جنس فایلها مثل زمانیه که به ماشینت سوخت میرسونی ،یدفعه شتاپ میگیره و قدرتمندتر حرکت میکنه ،

   سالها مراقبه لاغری گوش میدادم ،مراقبه ثروت گوش میدادم،ای اف تی میکردم ولی هیچ تاثیری نداشت

   از وقتیکه یه فایلیو گوش کردم که استاد میگن این طبیعی نیست که ما چاق باشیم ،اینو تعمیم دادم به هر چیزی ،وقتی داره سرم درد میگیره به خودم میگم استاپ کن استاپ ،این طبیعی نیست که سر درد بشم طبیعیش اینه که سلامت باشم و چقدر این موضوع تو سلامتی بمن کمک کرده ،مخصوصا برای من که پذیرفته بودم ،شخصی چند سال پیش منو ناراحت کرد و سرم از همون زمان درد گرفت و خوب نشد ،پس چند روز یکبار سردرد شدم تو این چند سال ،ولی با بودن در مسیر تمرینات ذهنی و توجه بر سلامتی و انجام این تمرینی که شرحش دادم ،بمن خیلی کمک شده که خیلی خیلی کمتر سر درد بشم البته که من در مورد سلامتی هم تمرین دارم و در حال شناسایی و برداشتن موانع ذهنیم هستم

   استاد گفتید اگر در دوره هستید و نگران چاقتر شدنتون هستید یعنی لاغری با ذهنو هنوز درک نکردید ،انگار بهم برخورد ،واقعا چرا من باید فکرهای زیباتری نداشته باشم؟چرا من نمیتونم زیاد مطمئن در مورد لاغریم فکر کنم؟ یعنی هنوز جا داره که این روشو بفهممش و خوشحالم که با شنیدن این آگاهی ها خط هایی در ذهنم انداخته میشه و مطمئن تر به مسیرم ادامه میدم

   پارسال که از مسافرت اومدم ،دخترم گفت مامان چقدر لاغر شدی ،مادرم گفت آخه تو سفر پیاده روی زیاد داشته لاغر شده ،در صورتیکه من از عید ۹۹ تا آذر که تو دوره ثبت نام کردم ۵ تا مسافرت خارجی سنگین داشتم که پیاده روی زیادی داشتم ولی لاغر نشده بودم،مثلا در سفرم به روسیه از صبح ساعت ۸ تا شب ما ههمراه لیدرمون فقط در حال پیاده رفتن تو جاهای تاریخیشون بودیم یا تو کاخ های بزرگشون که دیگه

   شب مثل جنازه میخوابیدیم ،ولی من لاغر نشدم ،پس مسئله پیاده رویه نبوده

   عید امسال هم که خواهرم اومد ایران ومنو دید ،با اینکه متوجه شدن من تو دوره لاغری با ذهن هستم و حتی عضو سایت هم شد ولی چونکه اطلاعی نداره ،میگه فریده تو بخاطر پیاده روی هم بوده که لاغرتر شدی ،یکمی واسش توضیح دادم دیدم مدام براش سئوال پیش میاد و نمیخواد بپذیره ،ترجیح دادم دیگه بهش چیزی نگم ،اگر خودش خواست پیگیری میکنه ،اتفاقا بهشون گفتم ،که من هیچ وقت مشوقی برای هیچ کاری نداشتم،خودم به تنهایی اقدام کردم

   ولی من برای تمام اعضای خانواده م سالهاست مشوقم، هولشون میدم بسمت تغییر ولی هیچ حرکتی ندارن

   یکی از آپشن های این دوره که نظر منو جلب کرد ،نداشتن رژیم و محدودیت بود ،خدارو شکر گرسنگی در این متد معنا نداره و مثالی که استاد زدن بسیار بجا و قابل فهم بود که آیا ما وقتی نیاز به سرویس بهداشتی داریم ،نمیریم ؟یا وقتی خوابمون بیاد نمیخوابیم؟ چند روز میتونیم مقاومت کنیم و نخوابیم،دستشویی نریم ؟ پس وقتی هم گرسنه هستیم باید انرژی لازم بدنو بهش برسونیم‌

   اتفاقا امروز یه نهار خوشمزه پختم ،به اندازه سیر شدنم خوردم و عصر یدفعه دلم شیرینی تر خواست ،با دوستم بودیم ،من رفتم آشپزخونه چای درست کنم که بعد پشیمون شدم و ۲ تا نسکافه درست کردم و آوردم که بخوریم دوستم گفت نخور سفارش چیز کیک دادم ،خلاصه یه ۱۰ دقیقه ای طول کشید که شیرینی هم رسید و من با لذت چندتا چنگال چیز کیک که مورد علاقمم هست با قهوه خوردم ،لذتشم بردم،آخه چرا من نباید چیزیو که هوس کردم نخورم؟ چونکه برای من شیرینی جات چاق کننده تعریف شده ،پس چرا تو این ۱۳ ماه که همه چیز خوردم چاق نشدم؟ چونکه تعریف های من عوض شد ،محتویات ذهنم تغییر کرد ،چونکه نوع نگاه من عوض شد ،وگرنه منکه همون آدم قبلی هستم ،شخصیت من در حال تغییره ،بعد از خوردن اون قهوه شیرینی به دوستم توضیح دادم ،گفتم ببین من سالهاییکه در حسرت و رژیم و غم و ناراحتی گذشت ،مدام دلم خوراکیو خواسته ،منم بهش ندادم،منعش کردم،ترسوندمش ،،،، در انتها که اون خوراکیو نخوردم ولی چونکه مدام تو فکرش بودم ذهنم فکر میکرده من دارم اون خوراکیو میخورم ،اونم مدام میخورم چونکه مدام تو فکرش بودم و چونکه نگاه من چاق کننده بوده من چاق و چاقتر میشدم ،،تازه ولع من بیشتر و بیشتر میشد،هرچقدر فشار بیرونی بر من زیاد ولع من خطرناکتر میشد ،خب منم آدم بودم ،کودک درونم خوراکی هایو هوس میکرد اگر یکمی بهش میدادم اونم آروم میشد ولی من مدام زدم رو دستشو دعواش کردم ،انگار وجود من در قحطی دائمی بود که وقتی جایی میتونست شبیه خون بزنه میترکوند ،عقده ای شده بود،تلافی سالها رژیمو در میورد و حق هم داشت ،الان یاد گرفتم وقتی دلم چیزی میخواد بهش میرسونم ،بخاطر همینه که دیگه ولعی ندارم ،انگار از زندان آزاد شدم ،رها شدم ،چونکه بهم حق انتخاب داده شده ،بهم احترام گذاشته میشه و من اینهارو نیاز داشتم که سالها ازشون محروم بودم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/12/30 12:47
   مدت عضویت: 822 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,353 کلمه


   سلام .
   گام ۲۵
   مسیر لاغری با ذهن بسیار لیز است .
   سال نو مبارک چند دقیقه ای مانده به سال نو . ولی خدا میدونه از وقتی وارد مسیر لاغری با ذهن شدم که سه ماه دیگه حدودا ۳ سال میشه دیگه سال نو برام شده روز نو هر روز برای من عیده و هر روز طعم زیبای حال خوش رو می چشم .

   خدای من که با چه دنیایی اشنا شدم و چقدر دنیا برایم زیباتر شده . تلویزیون رو که روشن می کنی همش که میگن سالی که گذشت سال بدی بود ان شاء الله امسال سال خوبی باشه . جالبه اولش همه میگن سال خوبی باشه آخرش همه میگن سالمون بد بود . چون بازم کارهای سال قبل رو تکرار کردن . تعجب میکنم سال رو خودمون با دستای خودمون میسازیم پارسال این موقع هم دقیقا همین حرفا رو میزدند و چقدر مسخره است این دیدگاه که میگن روزها رو کسی دیگه خراب می کنه و مسئولیتش رو نمیپذیریم . مایی که تغییر زاویه ی دید دادم تغییر عملکرد دادیم سالمون رو اینقدر عالی خلق کردیم و قطعا سالها و روزهای بعدی رو هم عالیتر رقم میزنیم .
   بله ما تغییر طبقه دادیم و از طبقه ۱ اومدیم طبقه ی ۲ و دقیقا بهشت رو هم که میگن طبقه طبقه است همینه ما در بهشتی داریم زندگی میکنیم که واقعا دیگران نمیبینندش و شما این بهشت رو به ما معرفی کردید و روح و جان ما که تشنه ی این بهشت بود لبریز شد از حس خوب .

   لبریز شد از توانمندی . این بهشت رو ما خودمون با دستان خودمون ساختیم و معاشرت با دیگران و گفت و شنود با اونها واقعا روی من تاثیر میزاره و من اونقدر زمین خوردم که داد درونم اومد .

   و فقط تنها راه رو پرهیز دونستم . بله خداوند وقتی میگه تقوا پیشه کنید دقیقا همینه . چه بسا انسانهایی که با نام دین به روح و جان ما ضربه زدند .

   استاد من در این مسیر خیلی لیز خوردم و خیلی درد کشیدم چون با دنیایی آشنا شدم که برای خیلی ها نا آشنا بود و حالا علتش رو درک کردم . تعجب می کردم چرا نمیبینند . چرا هرچی میگم که همچین دنیای لذتبخشی هست کسی نمیبینه .

   و روح من ضربه های زیادی از این قضیه خورد مدتیه تلگرام و واتساپ و تلفن رو کنار گذاشتم خیلی کم با دیگران صحبت میکنم . حتی عزیزترین اشخاص نزدیکم هم محتوای ذهنی منو تغییر میدن . حالا میفهمم چرا در ادیان دیگه برای اینکه میخواستن در راه تکاملشون بکوشند تنهایی رو انتخاب می کردند . چون ما با حرف زدن از موضوعات طبقه ۲ با دیگران نمیتونیم اونها رو بالا بکشیم ولی اونها با حرف زدن با ما می تونند مارو پایین بکشن حتی از فکر کردن راجع به موضوعات طبقه ۱ هم باید پرهیز کنیم و به جای اون فقط همینجا بنویسیم و بخونیم و گوش بدیم .

   مسیر لاغری با ذهن بسیار لیز است .

   وفکر میکنم بهترین جمله ای که میشه در این مورد گفت اینه :

   آنکه را اسرار حق آموختند .
   مهر کردند و دهانش دوختند .

   آخه استاد راه ما اینه که باز به طبقه ۲ قانع نیستیم لذت آگاهی اونقدر زیاده که باز هم دوست داریم بریم طبقات بالاتر بریم بالاتر و این راه تا بی نهایت ادامه داره .
   یعنی حتی به طبقه ۲ هم نمیشه عادت کرد
   چون خداوند و آگاهی انتها نداره . وقتی واردش میشی دوست داری فقط بری بری بری . ته نداره . تموم نمیشه نمیتونی بگی خب این و دونستم دیگه تمام . نه تمام نمیشه .
   خب حالا از این راه ناتمام میخوای برای کسانی بگی که در یک سطح آگاهی گیر کردن و مدام میخوان همه رو در سطح خودشون نگه دارن .
   این آدما هستن که میمیرند . به خدا که مرگ برای چنین انسانهاییه که نمیخوان تغییر کنند و منم اگه بخوام با این ادما زندگی کنم میمیرم .
   ولی من هدفم اینه که به جاودانگی برسم که رسیدم من جاودانگی رو درک کردم منتها فقط باید اون رو در عملکرد روزانه حفظش کنم . باید تکرارش کنم تا عناصر مرگ آفرین طبقه ۱ این دیدگاهها رو از بین نبره .

   البته لیز خوردن همیشه هست
   اینجا مینویسم چون میدونم کم هستند کسانی که بخوان قضاوت کنند و دوباره فکر من و که خودم اجازه میدم ببرند سمت طبقه ای که خودشون داخلش هستن .

   ولی خوشحالم که تا این اندازه تغییر کردم .
   استاد من به شما خیلی مدیونم چون من معنای زندگیم رو از شما آموختم

   خیلی خوشحالم که خداوند منو به اینجا هدایت کرد تا بتونم روزهایی رو بسازم که نسبت به قبل کلی تغییر رو در وجودم پدید بیارم .

   خدایا صد هزار بار شکر ‌
   من حتی دیگه نمیخوام از این گفته ها برای کسی بگم چون من حتی اگه برای کسی می گفتم به این نیت بود که خودم بالاتر برم . خداییش خودم خیلی لدت میبردم و ذهنم همون لحظات کلی اگاهی دریافت میکرد ولی خب چون زمین زیاد خوردم از همون کسانی که میدونم چقدر دوسم دارن و فقط تنها مساله ای که بین ما جدایی انداخته اینه که نه اونها مثل من میشن و نه من میخوام که مثل اونها فکر کنم ولی اونقدر ذهنم رو به خاطرشون اسیر کردم که حتی سرنوشتم رو مثل اونها رقم زدم واسه همین جدا شدم .

   خیلی کم کردم رابطه ام رو از اونهایی که خودم با انتخاب خودم میخواستم در طبقه ی فکریشون بمونم .

   البته به هیچ عنوان اونها رو مقصر نمیدونم بلکه خودم رو مسئول می دونم که وطیفه و رسالت من فقط خودم هستم نه دیگران . اونها خودشون خدا دارن . من فقط میخوام خودم رو حفظ کنم تا به رسالت خودم برسم . حالا اگه این رسالت با رسالت اونها همسو بود خب صحبتهامون کلی گل میندازه و کلی ترقی میکنیم ولی اگر ناهمسو بود ترجیح میدم سکوت کنم و چیزی نگم .

   لاغری با ذهن فقط لاغری با ذهن نیست .
   زندگی با ذهنه .
   عشق با ذهنه
   آگاهی با ذهنه
   خداشناسی با ذهنه
   لذت بردن با ذهنه
   و کلی سرنوشت خوب دیگه که میشه از این طریق رقم زد وقتی من خودم این همه کار دارم که با خودم انجام بدم چرا باید وقتم رو برای کسانی بزارم که اگه بزرگتر از من هستند غرورشون اجازه نمیده که حرفام رو بپذیرن و اگه کوچکتر هستن اونقدر خودشون رو مشغول چیزهای دیگه کردن که اصلا متوجه این صحبتها نمیشن .

   گرچه شاید این نگرش من نوعی نگرش منفی باشه ولی من میخوام خودخواه باشم چون میخوام فقط روی سرنوشت خودم کار کنم میخوام روی خودم کار کنم . چون هیچ کس مسئول من نیست .
   بله مسیر لاغری با ذهن خیلی لیز است و من تمام تلاشم رو میکنم که دیگه لیز نخورم و بازم بیشتر مراقب ورودیهام باشم .
   خدارو شکر تغییرات عالی در من بوجود اومده .
   و من دقت کردم وقتی از آگاهیهام مراقبت کنم اتفاقات مثبت بیشتری در من ایجاد میشه . در جسمم .

   به امید خدا میخوام این موقعیت خودساخته که رسم و رسوم و فرهنگ در ما ایجاد کرده رو به جای چاق شدن فرصتی برای لاغر شدن ترتیب بدم ‌
   و تنها کار من اینه مطالبی که دارم می آموزم رو به عمل در بیارم .
   روی رفتار کار کردن رو برای خودم تبدیل به لذت کنم که لدت هست و واقعا دیگه نخوام اعمال طبقه ۱ رو انجام بدم .

   اعمال طبقه ۲ رو انجام بدم و برای اینکه بخوام اعمال طبقه ی ۲ رو انجام بدم لازمه اش اینه محتوای ذهنیم رو در طبقه ی ۲ هدایت کنم .

   به امید خدا هر روز یک گام بر میدارم تا همونطور که خانه تکانی رو تبدیل به فرصتی برای لاغر شدن کردم این دو هفته رو هم فرصتی برای لاغر شدن بسازم و
   باید استفاده کنم از اگاهیها در عملکرد روزانه .

   سال نو مبارک .
   سالی پر از لاغر کردن رو برای همه ی دوستان ارزومندم .
   ما لاغر نمیشیم ما لاغر می کنیم .
   به نظرم کلمه لاغر کردن برای الان من شاید لذتبخش باشه ولی برای ذهن چاق و تنبلم که همیشه منتظر این بود که از اسمون و زمین براش نعمت بیاد لاغرشدن لذت بخش تر باشه به هر حال تا ما به این نکته نرسیم که خودمون خالق زندگی خودمون هستیم نمیتونیم بپذیریم که لاغر کردن لذتبخش تر از لاغر شدن هست ولی با خودمون راه میاییم فعلا ارام ارام حرکت می کنیم تا باورهامون عمیقتر بشه .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/12/27 20:31
   مدت عضویت: 431 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 763 کلمه


   بنام خدا 🌸
   لیزخوردن درزندگی اشکال مختلفی داره هر کدوم ازمابه شکل مختلفی درمسیری دچارلغزش میشیم به انواع مختلف و اعتبار های مختلف برای همه‌ی ما لغزیدن وجودداره درطی مدتیکه دارم دراین مسیرقرارمیگیرم به خوبی درک کردم که لیزخوردن چه شکلیه وچطورادم ازمسیرش منحرف میشه درطی زمانیکه من شروع کردم به این تمرینات هربار که عکس شگفتی سازی بچه ها رومیدیدم ببشترباورم میشدکه منم میتونم لاغربشم وبه نتیجه برسم اماواقعیت امراین بود که تلاش من به اندازه ی خواستم نبودلاغری برای من یک خواسته بوداماهمیشه درحدخواسته وارزوهام درحدارزوباقی میموندن به این فکرافتادم که چراحالاهم که در مسیر هستم امالذتی ازاون نمی‌برم وبرام کاملا روشن شد.که چرامن دراین حالت هستم من لیزخوردم ‌.

   زمانیکه من رژیم میگرفتم ولاغرمیشدم همه ی حواسم به این بود که من چرالاغرنشدم وهرروزمیرفتم سراغ آینه وگاهی اصلا نمی‌رفتم سراغ آینه شایدتعجب کنین تو زمانیکه دبیرستانی بودم و همیشه مسخره میشدم توسط دوستام هیچ وقت حاضرنشدم سراغ آینه برم وتوی مدرسه یک آینه قدی بودومن همیشه طور ی ردمیشدم که خودموتواون آینه نبینم وازدیدن خودم دراینه هاهراینه ای نفرت داشتم .وحالامیخواستم که لاغربشم این بارهرروزمیرفتم سراغ آینه بااینکه دردوره مازمان تعیین نمی‌کنیم ولی ته دلم این بود که من بچه دار بشم لاغرباشم این هم یک جورلیزخوردن بود چون معلوم نبود کی وچطورزمانی که می‌نشستم ودیدکاه می‌نوشتم فقط دوروزمنتظرتاییدشدندیدگاهم می‌نشستم وفهمیدم که لاغری سخت نیست اونی که سخت پیش می‌بره اون منم درحالیکه تمام دیدگاه رومینوشتم اماهیچ وقت ننشستم که درست بهش فکرکنم وراه حلی برای خودم پیش بگیرم یکی ازموانعی که وجود داشت هم عدم اطمینان به خودم بودوهمبشه من می‌گفتم نمیتونم .یه مانع دیگه این بود که من مسولیت پذیری رویادنگرفته بودم سالهای زیادی من تحت مسولیت خونوادم قرارگرفتم دربچگیم مادرم مسولیت منوبه عهده می‌گرفت مسولیت کارهامووخیلی ازکارهای منوبرام انجام میدادن خونوادم وخواهرم امابزرگ که شدم بهم گفته شد که مسولیت توباهمسرته ومن هم به همسرم متکی شدم و هیچ وقت یادنکرفتم که مسولیت خودم وزندگیموبه عهده بگیرم و همیشه برای اشتباهات خودم کسی روداشتم که گردنش بندازم مثل خونوادم ویاهمسرم واگرنمیتونستم گردن خدا مینداختم درنهایت من هم هیچ وقت آدم مسولیت نبودم زمانی هم که چاق شدم مسولیت لاغرکردن خودموب عهده نگرفتم ومسولیت چاقی روبه عهده نگرفتم وبههمین خاطر که بلدنبودم مسولیت پذبرباشم مسولیت روگردن غذاهامینداختم که منوچاق کرده واین هم لیزخوردم بوددرزمانیکه لاغری با ذهن روداشتم انجام میدادم هرروز به میزان غذام نگاه میکردم که پس چرا هیچ تغییری نکردوبعدمیگفتم توی ذهنم جواب نمیده زمانیکه بهم میگفتن بهتره بازورزش کردن روشروع کنی به تمرین کردن باوحالم بدمبشدیادرباره اندامم بهم میگفتن واحساسم بدمیشد من هرروزدرمسیرلاغری لیزمیخوردم هربار که فایل هاروچندبارتکرارمیکردم نه برای اینکه بفهمم چراچاق شدم بلکه به خاطر ترس از اینکه چاقترنشم من ازمسیرخودم لیزمیخوردم ومدام تکرارکردن افکاروواقعیت چاقی به خودم وترجیخ دادن لذت غذاخوردن ولذتهای زودگذربه لذت های لاغری و تناسب اندام زمانیکه می‌نشستم وفکرمیکردم به اینکه اونها چطورتونستن لاغربشن پس من چطورنتونستم وبه فکردستکاری کردن غذام میفتادم من ازمسیرداشتم درمسیراشتباه میرفتم سالها به خاطر این که درمسیرلاغری مجبور بودم ورزش ونخوردن واجبا ر روتحمل کنم حالا باورم نمیشد که بشه بانوشتن وتمرین کردن اونها به زندگی واقعی لاغرشدوواقعیت هم این بود که من درتمام این سالهای چاقی به چاقی انس گرفته بودم وعادتهام به زندگیم تبدیل شده بود وبه همین خاطر هرزمانیکه عادت‌ها سراغ من میومدن درهرزمانی من تصمیم می‌گرفتم که اونهاروعملی کنم لیزخوردن درمسیرلاغری من برای من یک هشدار بود .وفهمیدم که قذمهامونبایدسنگین وبلندبردارم زمانیکه من گام هاروسنگین برمیدارم نمیتونم به خواستم برسم ومن هم چون میخواستم که لاغربشم وفقط به نتیجه چسبیده بودم این هم یک جورلیزخوردن بود چون نبایدبه نتیجه کار داشت امامن هرروزمنتظرنتیجه می‌بودم ویادگرفتم مسولیت منوکسی قبول نمیکنه این منم که بایدمسولیت خودموبپذیرم چه جسمی وچه روحی واینم یادگرفتم که فقط به حرف نیست وبایدعمل کردواینم یادگرفتم که تعهد فقط به نوشتن نیست بلکه تعهدبایددرذهن شکل بگیره . الان هم یادگرفتم که باورهای که دارم برای رسیدن به خواسته ام هم میتونن باعث لیزخوردم من تولاغری بشن ومن ندونسته باعثشون میشم اماالان می‌خوام ازنوشروع کنم به دیدگاه نوشتن وتمرین کردن مهم نیست چقدزممکنه ازدوستان هم مسیرم عقب بمونم مهم اینه که یادبگیرم که عمل کنم و نتیجه کسب کنم وبرای خودم این بارنه برای رضایت دیگران ویاتاییدشدن وگرفتن مدال من مدال زندگی ومسولیتم روبایدگردن بندازم نه مدال فقط برای تأییدشدن چون این طورنبودچیزی به دست نمیاوردم چیزی که براش ارزش قائل شدم این بارخودمم و تصمیم گرفتم که دوباره به سمت لاغری حرکت کنم وبه قله که رسیدم همه ی اون موانع روزمین گذاشته باشم وبه مسیرصاف وهمواررسیده باشم ولذت ببرم ولیزنخورم مسیر لاغری با ذهن لیزه به خاطر همین بایدمراقب باشم ومن این بارباتمام وجودم میام وارداین مسیرمیشم وازنووازگامهای اول شروع میکنم و همزمان بادوستانم ادامه میدم.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1400/01/25 04:35
    مدت عضویت: 662 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 78 کلمه

    سلام دوست عزیزم من از خواندن کامنت شما واقعا لذت بردم . خیلی عالی لیز خوردن هایتان را شرح داده اید. من هم بعضی از آنها را داشتم مثل حساسیت روی مدال گرفتن کامنت هایم که باعث شد چند وقتی هم چیزی ننویسم اما به قول شما باید مدال موفقیت زندگی خودم را به گردن بیاویزم. بنابراین برگشتم و خوشحالم که بعد از لیز خوردن ، بلند شدم و  دارم ادامه میدهم . برای شما آرزوی موفقیت میکنم.

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/12/24 09:22
   مدت عضویت: 499 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 695 کلمه


   .
   با سلام :گام ۲۵ مسیر لاغری با ذهن لیز آست —زمین نخورید
   استاد این فایل خیلی عالی بود .انشالا همیشه خوب و خوش در کنار خانواده باشید🙏
   لاغر شدن یک نوع تغییر است تغییری که باید در شناخت موانع ذهنی هوشیار باشیم هیچ تفاوتی نداره که در مسیر تغییر جسممون باشیم و یا در مسیر تغییر روابطمون
   در مسیر تغییر کردن معمولا تحت تاثیر منطقمون قرار می گیریم که فایده ندارد و نتیجه نمی گیریم و اگر هوشیار نباشیم لیز می خوریم و برای اینکه لیز نخوریمباید آگاهی های لازم را آموزش ببینیم ‌و بکار بگیریم در این روش اول تغییرات رفتاری در ما شکل می گیرد و بعد تغییرات جسمی و از زمانی که با این روش هستم خدا را شکر تغییرات جسمی احساسی و افکاری متفاوتی دارم دیگر نگران لاغر شدن نیستم و لازم نیست که مرتب دنبال رژیم های مختلف و یا ورزش کردن همراه با عرق کردن فراوان باشم تمام این افکار اشتباه از ذهن من رها شده و رفتار غذا خوردنم خیلی تغییر کرده و حتی زمان غذا خوردنم تغییر کرده هر زمانی که گرسنه باشم و با لذت و احساس خوب بدون نگرانی از چاقی غذا می خورم در صورتی که قبلا همیشه دلهره داشتم که چی بخورم که چاق نشم چی درست کنم که چرب نباشد و یا از چه روغنی استفاده کنم و یا نون و برنج را خیلی با اعتیاد می خوردم ولی الان به شکر خدا هیچ دلهره ای ندارم و تغییرات تا جایی پیش رفته که وقتی غذا تو بشقاب می ریزم چشمم مقدار نیاز مرا تشخیص می دهدو شاید گاهی یک قاشق بماند و یا یک قاشق بیشتر بخورم و هرروز تغییرات بیشتر و بهتر مشاهده می کنم به گفته استاد امکان ندارد که کسی در این مسیر باشد و تغییری حاصل نشود
   اما افرادی که در این مسیر هستند و نتیجه هم می بینند و باز به دنبال روش دیگری می روند مشخص است که درک درستی از مطالب نگرفته اند گوش دادند تمرین کردند نتیجه هم داده باز هم وارد مسیر دیگری می شوند معلوم است که شخصیت آنها تغییر نکرده برای همین راحت گول خورده و لیز می خورند.باید در این روش استمرار و عشق و علاقه باشد تا عادتها و فرمول های جدید جزه شخصیت ما بشه برای رسیدن به مقصد عجله نداشته و زمان هم تعیین نکنیم همراه با آرامش آموزش ها را دنبال کنیم من هیچ عجله ای ندارم خیلی وقت ها یک فایل را چند روز گوش می کنم به آن می اندیشم فکر می کنم و آنچه را درک می کنم می نویسم و خوبی نوشتن اینه که استاد از لابه لای نوشته هایمان اونون اشتباه ها و چالش های ذهنی که ما را درگیر می کند و از دید ما پنهان هست شناسایی و ما را راهنمایی م کنند ممنونم
   به گفته استاد تمام تمایلات آدم نسبت به مواد غذایی تغییر می کندمهم نیست که چقدر اضافه داریم چون ممکن است چاقی در جسم نداشته باشیم مثل خودم جسم من هیچوقت چاق نبود در چاق ترین حالت ۵۸کیلو بودم و همیشه همه حسرت تیپ من را خوردنده اند و می خورند ‌بارها به من گفتند چکار می کنی که همیشه متناسب هستی حتمی غذا دوست نداری ولی ذهن من چاق است 😇چرا؟؟؟چون دایم در حال رژیم و ورزش و تمام روش هایی که همه ما با آن آشنا هستیم و ترس از خوردن و…….
   هدف من از این دوره تغییر ذهن من است و خدا را شکر که تا حالا تغییرات زیادی در من شکل گرفته و نکته مهم اینه که این روش لاغری با ذهن دایمی است چون از پایه برنامه ریزی می شود نکته دیگه: لاغر شدن آسان است اما خیلی لغزنده است باید مواظب باشیم که لیز نخوریم —چگونه؟؟؟
   باید به قدرت ذهن ایمان و باور داشته باشیم عجله نداشته باشیم آرامش و حس خوبی داشته باشیم یکی دیگر از عوامل لیز خوردن حرف و حدیث مردم است که اگر لاغری را برای خودمون نخواهیم حرف مردم سریع در ما اثر کرده و از جاده لغزنده خیلی سریع و راحت سر می خوریم ولی اگر هدف از لاغری برای خودمون باشد امکان ندارد که سر بخوریم چون حرف و حدیث‌ها در ما نفوذ نمی کند . پس باید هوشیار باشیم.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1400/01/25 04:40
    مدت عضویت: 662 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 56 کلمه

    سلام دوست عزیز من هم این تغییری که شما نوشتید را تجربه میکنم هرروز >>>تغییرات تا جایی پیش رفته که وقتی غذا تو بشقاب می ریزم چشمم مقدار نیاز مرا تشخیص می دهد.

    خیلی احساس خوبی دارد که خودت برای خودت تصمیم بگیری و انتخاب کنی چه قدر و چه چیزی برای تو مناسب است .

    موفق باشید.

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   abolhasanefarzane1@gmail.comcom
   1399/12/13 14:14
   مدت عضویت: 345 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,129 کلمه


   (َشرح عالی بر اساس محتوا، ذکر مثال برای شرح بهتر)
   .
   سلام دوستاد واستاد گرامی گام ۲۵ در مسیر تغییر کردن هر تغییری باشه تغییر در شرایط کاری باشه در روابط باشه فرد تحت تاثیر منطقش قرار میگیره مثلا برای چاقی همش منطقم میگه ببین تو چند ماهه که داری فایل گوش میدی تمرین میکنی تو این دوره هم که شرکت کردی به چه نتیجه رسیدی اصلا تغییر کردی بعد ی مدت دیگه میگذره ی سری رفتارهات تغییر میکنی ولی انقد اروم پیش میره که اصلا متوجه نمیشی که چه تغییراتی کردی وبه چشاتم نمیاد البته برای من کوچکترین تغییرم شکر میکنم هر روز که فایل گوش میدم خیلی خوشحال میشم که امروز ی چیز جدید یاد گرفتم وهواسمون نیست که اینهمه تغییرات در ذهن ما در احساس ما در رفتار گفتار وکردار در طرز فکر ما ایجاد شده اصلا ندیدیمش ووامکان نداره کسی از این محتوا استفاده کنه درکش کنه تمرین انجام بده تغییر نکرده باشه بقول استاد ودور از جون شماها مگه کر باشه وقتی اگه ی سنگ اگه میتونست گوش بده فقط گوش بده تغییر میکنه وبه نتیجه میرسه ما نرسیم مثل اون دوست عزیزی که سواد نداشت وفقط با گوش کردن و تو ذهنش تمرین کردن که اگه سواد داشتم اینو مینوشتم واونو مینوشتم تونسته به نتیجه رسیده چه برسه بما که تمرین میکنیم مینویسم گوش میدیم درکش میکنیم به عمل تبدیلش میکنیم پس ما نرسیم کی برسه تغییرات از ذهن ما شروع میشه وتمایلات درونی ادم تغییر میکنه وما نمیفهمیم که چی شد چجوری شد که ما شگفتی ساز شدیم ما باید فکر کنیم اون روزی که شروع کردیم شرایطمون چجوری بود حالا بدون در نظر گرفتن جسممون حال روحی احساسی اینا چجوری بود خلاصه در شرایطی بودی که راضی نبوده حالا که ۲۵ جلسه گذشته فکر کنیم ببینیم الان شرایمون چجوریه منکه خدارو شکر حالم خوب بود بیماریم که خدارو شکر خیلی کم شده این بزرگترین تغییرمه اون موقعه سرگیجه حالت تهوع وفشارخون پایین داشتم بعلاوه چند بیماری دیگه خدارو شکر وبه لطف استادم الان خیلی بهترم وبعضی ادمهارو دیدید از نظر ما لاغرن اما گله وشکایت وفغان دارن گه وای اینجام چاق شده اینها هم مثل ما ذهنشون پر از فرمولهای چاق کننده ست وباید با گذروندن دوره وتمرین به نتیجه دلخواهشون برسن وحالا با هر شرایطی چاق هستی چه از لحاظ جسمی یا ذهنی چاق باشی ودر مییر قرار بگیری اون فکرهای چاق کننده جسمت حرف وحدیثها رساناها هر روز همه اینها مثل ی کوله بار همراه مونه وما باید خیلی هواسمون باشه گول اینها رو نخوریم وپامون لیز نخوره وقتی از جلوی اینه رد میشیم واگر لاغری با ذهنو درک نکنی پات لیز میخوره همین چند روز پیش داشتم با خواهرم حرف میزدم ی دوستی داشت که رژیم میگرفت واونو به خواهرمم داده بود میگفت که خیلی رژیم خوبیه وهمه چیز داره و …بعد گفت ی روزدر هفته ازاد هر چی دوست داری میخوری گفتم خوب اونجوری زحمت که هفته ای که هدر میره گفت نه مگه تو اون روز چقد میخوای چیز بخوری یعنی خدا شاهده که ی لحظه تو فکرم اومد که بهش بگم بمنم بده اون رژیمو که یکدفعه یادم اومد با خودم گفتم ای وای این چه حرفیه تو ی چیزی داری خیلی بهتر از رژیم وچقدر خودمو سرژنش گردم که چرا این فکر کردی منم اینجوری پام لیز خورد بارها اونقد شدید لیز خوردم که بخدا ی دفعه ش دنیا رو سرم خراب شد وگفنم حالا که نمیتونم اینکار بکنم زنده بمونم برای چی که چی بشه اصلا تمام بدنم ی لحظه سرد شدو دوباره بعد از چند ساعت بخودم اومدم دوباره فایل گوش دادم وکم کم اروم شدم خیلی بد لیز خوردم براتون تعریف کنم اینجوری کنجکاو میشین که چی شد رفتم ی جایی وصاحب خونه داشت صحبت میکرد و که انقد مردم بد شدن وبهم بدی میکنن من با خودم میگفتم استادم انقد اقا با معرفت و…هست که برای ما دوره رایگان بااون همه فایل رایگان گذاشته وبد شدن وخدا هم کرونا رو اورده بعد گفت که ما بدنیا نیومدیم که خوش بگذرونیم اومدیم چونکه ادم وحوا حرف خدا رو گوش نکردن وبه زمین فرستاده شدن ما باید ادم بشیم تا مقع مرگمون قبول نداشتم بمن چه ربطی داره که خدا منو بخاطر اونا مجزات کنه واون طوری حرف میزد ومن خلاصه براتون گفتم که بدنم سرد شد وی لحظه میخواستم بیخیال همه چیز بشم اما یادم افتاد که چرا باید اینجوری باشه وقتی خوا خودش منو انتخاب کرده وهدایت کرده واستادم وسر راه من قرار داده اینها خرافاته ومن قبول ندارم ومن این دفعه طوری لیز خوردم که داشتم مرگ مغزی میشدم خوب اگه ادامه ندم ی جور مرگه دیگه به نظر من ووقتی تو مسیر قرار میگیری حواست باشه که علاوه بر اضافه وزنت افکار چاق کننده درد وبیماری مربوط به چاقیت اینهارو تو کوله پشتیت داری که بایدم از سربالایی لاغری با ذهن طی کنی باید حواست به شنیدهات وپیشنهادات دیگرانم باشی که باعث لیز خوردنت میشن اینکه هم مسیر یخ زده وهم روغن ریخته میکنه وما با توکل به خدا ادامه میدیم وقتیکه اینکارا رو انجام میدیم سربالای به سطح صاف وبعدش به سرازیری میرسیم واونوقته کم کم تغییرات میتونیم با چشممون ببینیم وامید مون بیشتر بشه وبا شوق وذوق زیاد ادامه بدیم تا شگفتی ساز بشیم فقط باید لاغری با ذهن درک کنیم که هیچ روشی بهتر از این روش نیست وما همه هم به این نتیجه بارها رسیدیم چون ما داریشم مشکلمونو از ریشه واساس درست میکنیم ووقتی ذهنمون تغییر کنه دیگه به اون سرازیری رسیدبم ومنم هنوز به کسی نگفتم که دارم چکار میکنم لزمی نداره کسی بدونه اگر خدا میخواست که هر کسی بدونه خودش به ی روش خاص خودش هدایتش میکنه بارها ادم چاق چاق دیدم تو خیابون چقد دلم میخواست بهشون بگم که برن از فلان سایت استفاده کنن اما هر دفعه یکی همراهم بود ونتونستم بگه چون واقعا مردم قبول نمیکنن که میشه از طریق ذهنم هم لاغر شد منم داشتم سرج میکردم وشنیده بودم که با ذهن میشه بیماریهای خاص مثل سرطان درمان کرد منم دنبال اون بودم که با فایل لاغری با دهن رسیدم ومن به دخترهامم نگفتم چکار میکنم چون میدونم که شاید نپذیرن ومنو منصرف کنن ومن یواشکی اینکارو میکنم بهشون گفتم بموقش بهشون میگم ولی مطمئا باشن که کار اشتباهی نمیکنم وانها هم مادرشونو میشناسن که چه جور ادمیه خوشبختانه واما موضوع ترمز خیلی جالب بود برام وخیلی خوشحالم برای دوستانم که دوره تهیه کردن موفق باشن فهمیدم که ترمز یعنی افکار چاق کننده وافکار اشتباه ووقتی ما بشدت خودمونو در گیر اینها میکنیم وبهشون توجه میکنیم باعث پر رنگتر شدن اونها میشیم وباید بهشون توجه نکنیم وقتی فکری میاد تو سرمون که حال مارو بد میکنه یعنی ترمز باید پاهاتو بذاری روش و فکرتو رد کنی وبهش فکر نکنی اینجوری کرنگ وکمرنگتر میشه وبرای همیشه از بین میره وممنونم از اسنادم که این توضیح برای ما نبود ولی ایشون برای ما هم توضیح دادن ی دنیا ممنونم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/12/11 17:49
   مدت عضویت: 792 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,601 کلمه

   باسلام گام ۲۵ : مسیر لاغری با ذهن لیز است زمین نخورید
   تقریبا دوسال پیش که با روش لاغری با ذهن اشنا شدم حدود ۷ ماه با شوق فایلهای رایگان ۱۲ جلسه ای رو گوش دادم وتمرینات انها رو انجام دادم تا جلسه ۹ ان وحدود یک ونیم کیلو کم کردم اما وقتی نگاه به عکس شگفتی سازان می کردم ومیدیدم که در مدت مثلا ۸ ماه ۵۰ کیلو کم کردند وانها از فایلهای هزینه دار استفاده کرده بودند از خودم نا امید شده بودم که چون من از فایلهای رایگان استفاده می کنم نمی توانم نتیجه بگیرم وبرای مدت ۸ ماه ادامه ندادم که این توقف ناامیدی لیز خوردن من بعد از مدتی در مسیر قرار گرفتن بود بعدشروع به ورزش ورژیم گرفتن کردم وفکر میکردم که این روش همان رژیم گرفتنه فقط با رضایت ذهن که دراین مدت فقط یک کیلو کم کردم ولی خسته شدم چون مانع ذهنی اینکه فقط با خرید دوره می توانم به شگفتی سازان برسم اما استاد درفایلها شون گفتند که اینطور نیست اگه درک کنی لاغری را میتوانی از این فایلهای رایگان نتیجه بگیری وخواندم دوستانی که دوره را خریداری کردند نوشتند که الان که دوره های رایگان رو گوش میدهند استاد دراینجا مطالبی رو بیان کردند که در دوره خریداری شده بیان نکردند  این مطالب باعث شد که بیشتر متوجه درست بودن راه ورفع ترمزهای ایجاد شده در ذهن که موجب لیز خوردن وتوقع من هست شدم . در همین زمان بطور اتفاقی لایوی در اینستا را دیدم که درباره دوره مسیر لاغری با ۱۰۰ گام بود در سایت پیداش کردم وخیلی خوشحال وبا انگیزه بیشتر وشوق شروع کردم تا گام ۶ ولی باز ترمز هر روز در اینه نگاه کردن که تغییری نکردم انگار اینها فایده نداره کاش می رفتم ودوره را می خریدم کم کم داشت باعث لیز خوردن مجدد من برای نا امیدی از ادامه مسیر می شد که به لطف خدا چند فایل استاد را در اینستا که درمورد عجله کردن واینکه به این زودی چاق نشدیم که بخواهیم به همین زودی لا غر شویم وگام ۶ که در مورد نقاط سیری وگرسنگی بود باز باعث امید به ادامه راه شد از اون موقع واقعا وبا اطمینان کامل تری در این دوره حرکت کردم وهمینکه تغییرعادتهای رفتار غذایی را در خودم دیدم بیشتر متوجه حرف استاد شدم که این دوره اصلا هم رایگان نیست وبسیار با ارزش وگرانبهاست چون نه سختی نخوردن ونه فشار بر جسم وروح را برایم ندارد .فایل امروز هم که واقعا ابهامات را برطرف وبیشتر شوق ادامه دادن وماندن در مسیر را برایم به دنبال دارد .به لطف خدا ضمن اینکه همه فایلها کمبودها وابهامات ذهنی ما رو برطرف می کنه هر فایل هم در زمانی که نیاز برای برطرف کردن ابهامات را احساس میکنیم درست در همان وقت به ما می رسد وما ان را گوش می دهیم خدایا شکرت که می دانی نیاز هر لحظه ما را. ازوقتی که دراین مسیرلاغری با ذهن وزندگی با طعم خدا هدایت شدم تا حالا هرچه که بیشتر گذشته با توضیحاتتان درکم از مسیر بیشتر شده وهمینطور که گفتید علاوه برتوجه به لاغری ، درتغییر وتصحیح رفتار غذایی من و ارامش خاطر وسکوت وکمتر شدن نشخوارهای ذهنی وتوجه به طعم های خوب در زندگی وباشوق منتظر فردا برای گوش کردن به گام بعدی یعنی درجهات دیگر زندگی نیز موثر بوده که قبلا توجهی نداشتم .اینها تغییرات درونی احساس ورفتاری است که بدون تحمل زحمت وهزینه کردن وتلاش وسختی ورنج  درمن ایجاد شده که قبلا از هر روشی استفاده میکردم به ان نه توجه داشتم ونه رسیده بودم . نفهمیدن بوجود امدن همین مقدار کم ،اتفاقهای خوب به علت انجام ارام ارام تغییرات بااحساس خوب در ما بوده که ان تغییرات درونی را ندیده وفقط توجه به تغییر جسم داریم .نمیدانیم تا اموزشها درونی نشود ودر ذهن ذخیره نشود وبصورت رفتار درست در نیاید با تمرین وتکرار بعد نتیجه در جسم نمایان می شود. همیین تغییرات درونی هرچند کم نشان از ورود اطلاعات صحیح وشروع به تغییر در مسیر لاغری وتغییر در جنبه های دیگر هم هست .وقتی فقط به جسم نگاه می کنیم ومی گوییم تغییری پیدا نشده ودردوره شرکت کردیم تا لاغر شویم اما هنوز که اتفاقی نیوفتاده مشخصه که حواسمون نبوده که این همه تغییر در طرز فکر واحساس ورفتار غذایی ما ایجاد شده که نتیجه این تغییرات همین عوض شدن نگرش درچاقی ولاغری وتمایلات درونی ماست که دراثر گوش دادن ما به فایل ومحتوای اموزشی وانجام درست تمرینات بوجود امده. ایجاد این تغییرات فقط دراثر استفاده از فایلهای اموزشی وانجام تمرینات بدست امده وگرنه از هر روشی که ما برای لاغری استفاده کردیم هیچکدام از این دستاوردها را برایمان نداشت با تمام هزینه و وقت وسختیهایی که در ان راهها صرف کردیم . هنگام استفاده از محتوای اموزشی نوشتن نقش زیادی در بهتر ذخیره شدن وتوجه وتمر کز ما برای استفاده از محتوا ودرمسیر بودن را برایمان دارد اما اگر کسی عذری دارد که نمی تواند بنویسد می تواند هنگام استفاده از محتوای فایل اموزشی بجای انجام تمرینات نوشتن در ذهن خود به انچه را که می خواهد بنویسدفکر کند🏵
   وباگوش کردن با دقت وتوجه به تمرینات محتوای ذهن را تغییر دهیم . مثل خانمی که فقط با گوش دادن با دقت به چند فایل اموزشها را در ذهن ذخیره کرده وبا فکر کردن به انچه می خواهد بنویسد تمریناتش را در ذهن انجام داده وموفق شده به تغییرات فرمولهای ذهنی خود شده و هر روز یک نان کمتر بخورد‌وبه اندازه نیاز بدنش بخوردودرمدت چند ماه به همین راحتی از طریق ذهن به میزانی از تناسب رسیده .در روشهای غیر از ذهن با صرف وقت وهزینه زیاد هرچه تلاش کردیم برای مدتی توانستیم به تناسب برسیم وبه محض رها کردن انها بعد از مدتی دوباره به شکل اول برمی گشتیم اما در روش ذهن با تصمیمات ذهنی درست تمایلات تغییر می کند .تغییرات درونی وبعد بیرونی که در روش ذهن در ما بوجود امده خود بخودی نیست بلکه دراثر اموزشها وتمرینات تغییرات از ذهن شروع می شود اما چون ما متوجه نیستیم ونفهمیدیم که چه اتفاقی افتاده ،پس تغیبرات تمایلات درونی خود را هم نمی فهمیم . در شرکت در دوره میزان رضایت وشوق وانگیزه در دوره بودن بیشتر از میزان وضعیت فعلی ما مهم است.فردی که ۵ کیلو اضافه وزن دارد از ان کسی که ۴۰ کیلو اضافه وزن دارد بیشتر ناراحت رفع اضافه وزن خود است .اگر به فردی که ۴۰ کیلو اضافه وزن دارد بگوییم ۵ کیلو کم کن راحت می گوید کاری که نداره اما اگر به فردی که ۵ کیلو اضافه وزن دارد بگوییم می گوید فکر نمی کنم بتوانم وزن کم کنم این تفاوت درافکار ذهنی انهاست که برای یکی ۵ کیلو کم کردن وزن چیزی نیست ودیگری برایش ممکن نیست .اگر از خود راضی نیستیم ودوره ومسیر لاغری با ذهن را شروع کنیم حتی اگر متناسب باشیم واطرافیان بگویند متناسبی چرا می خواهی لاغر شوی مهم این مطلب است که ما در ذهنمون خود را از نظر جسمی وروحی چاق می بینیم و ان وقت هرچه فایل رو گوش دهیم وتمرین انجام دهیم چون افکار وباورهای چاق کننده در ذهن ماهست وهرروز انرا مرور می کنم قطعا نتیجه بخش نخواهد بود .همینطور توجه به حرف وحدیث اطرافیان وتلقینات خودکه این جسم چاق رو داری حمل می کنی درمسیر لاغری با ذهنم می خوای حرکت کنی ؟ و…….وهرچه افکار وباورهای چاق کننده وجسم چاق وحرفهای مردم را با خود دراین مسیر به همراه داشته باشیم همه اینها عامل لیز خوردن واز مسیر منحرف شدن وسرخوردن ودرنهایت زمین خوردن ما در مسیر لا غری است .باید مطمئن سویم که مسیر لاغری با ذهن بسیار اسان وراحت است ولی به شدت لغزنده وسر خوردن سریع دارد.نباید به ظاهر جسم چاق خود خیلی ومرتب نگاه کنیم وعجله کنیم که طی دو یا سه هفته تغییر نکردیم پس این راه هم فایده ندارد این افکار همه لیز خوردن وزمین خوردن رادارد .انقدر باید حواسمان باشد که گاهی افرادی که در دوره شرکت کرده اند و حتی نتایج خوبی هم گرفته اند بعد از گرفتن نتیجه رو به گیاه خواری یا خام خواری می کنند اینها افرادی هستند که لاغری با ذهن را نفهمیده ودرک نکرده اند .کسانی که در دوره شرکت می کنند علاوه بر جسم چاق خود افکار وروش های چا ق کننده وتبلیغات ورسانه ها وپزشکان وروزنامه هایی که برای لاغری تبلیغ می کنند وحرفها وحدیثهای مردم و…….که همراهشان دراین مسیر قرار دارد و همه اینها عواملی هستند که باعث هر لحظه لیز خوردن وزمین خوردنشان می شود.این عوامل مثل بار و وزنه سنگینی است که ما به خود بسته ایم ومانع حرکت وپیشرفتمان می شود.درمسیر لاغری باید هوشیار باشیم که تبلیغات وتلقینهای جذب نمی تواند ما را به لاغری برساند بلکه باید فرمولهای ذهن تغییرکرده ودرست شود تا همیشه فرمان رفتار صحیح بدهد .وقتی رفتار از اساس که ذهن است اصلاح شود مهم نیست چقدر زمان ببرد وما نگران نتیجه نیستیم چون درک درستی از مسیر داریم وشخصیت ما ورفتارهای ما از ریشه وبنیان تغییر کرده و درست شده وبا ما شادی واحساس خوب واعتماد به نفس وامیدوسلامتی واطمینان به نتیجه می رسیم نتایجی که با انهمه روشهای هزینه وزمان بر وسخت به نتیجه نرسیدیم . توضیح ودفاع وتبلیغ برای لاغری ذهن برای کسانی که درک درستی از ان ندارند خود یک عامل لیز خوردن است نیازی به اثبات درست بودن این مسیر برای اشخاص چاق دیگر نیست چون این افراد درسطح یک وپایین تر از ما هستند وما یک پله بالاتر از انها درسطح بالاتر دو قرارداریم وممکن است با تمسخر ودلایل خود مارا به پایین بکشند ولی ما نمی توانیم با توضیح ودفاع ودلایل وتبلیغ انها را به بالا بکشیم .کسانی که در مسیر لاغری با ذهن هدایت شدند نباید به حرفهای منفی دیگران توجه کنند وبه هر اندازه چیزهای منفی در جلوی راهشان می اید چند برابر ان ّباید در گوش کردن به محتوای اموزشی وانجام تمرینات وتکرار واستمرار درعمل باعشق وشور وانگیزه برای تغییر افکار وباورهای غلط به صحیح تلاش کنند.
   خدایا بابت همه چیز سپاسگزارم وازشما استاد گرامی نیز متشکرم🌺

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   abolhasanefarzane1@gmail.comcom
   1399/12/11 17:33
   مدت عضویت: 345 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 44 کلمه

   سلام دوست عزیز الان داشتم نظر یکی از دوستان میخوندم که نوشته بودند که چون خانمها کار نمیکنن پول نداان دوره تهیه کنن کفتم بهش فکر نکن توچه نکن خودش از بین میره واین فکر حذف میشه خیلی خوشحال شدم وانگیزه گرفتم ممنونم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   abolhasanefarzane1@gmail.comcom
   1399/12/11 17:09
   مدت عضویت: 345 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 93 کلمه

   سلام دوست عزیز من دیدگاه شما رو خوندم ولی ی جمله نوشته بودی که خیلی ناراحت شدم اسمتونم نتونستم بخونم گفته بودید این اخر عمری حیف نیست تازه داریم بعد از سالیان سال کم کم به ارزوی چندین وچند سالمون میرسیم خوب وقتیکه رسیدیم میخوایم ی زندگی جدید نو تازه وبا تمام شگفتیهارو با تمام دوستان گروه تجربه کنیم حیف نبست پس چه بدرد میخوره که به
   مقصد برسیم وبمیریم نه نا امید نباشید میخوایم هر سال تولد دوباره مونو با هم در کنار خداوند واستاد عزیزمون جشن بگیریم به امید اون روز

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1400/02/24 16:29
    مدت عضویت: 293 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 80 کلمه

    سلام به شما دوست عزیز وبا تشکر از محبتتون

    شما کاملا صحیح میفرماید.خدا رو شکر که در این سن وسال از ماجرای شگفت انگیز ذهن آگاه شدم وتاسفم برای اینه که اگه زودتر از این راز آگاه میشدم چقدر اوضاع تغییر میکرد.ولی  بازم خدا رو شکر وبقول شما امیدوارم که  با آگاهیهای جدید بتونیم تجربه های خوبی برای خودمون رقم بزنیم وهر سال جشن تولد آگاهی بگیرم.ازتون سپاسگزارم واقعا خیلی امیدوارشدم.به امید موفقیتهای روز افزون برای همه افراد مستقر در گروه🙌💓

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/12/02 12:32
   مدت عضویت: 293 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 198 کلمه

   با سلام
   آقای روشن عزیز سالهاست که بدنبال اون شاه کلید عرفان هستم..که عارفان ایرانی ازش حرف زدند ونتوانستند خوب وروشن توضیح بدهند.ویا نوسینده های خارجی..جو ویتالی..نیل دونالد والش…جو دیسپنزا و….اما
   شما با این توضیحات روان وآسان وبدون خستگی تکرار ومثالها.. چشم من رو به حقایق باز کردید.واقعا ازتون سپاسگزارم.
   و تازه در این سن وسال متوجه شدم که طرف
   حساب من..خدای درون خودم یعنی ذهنم است که تا الان چه بلاهایی که سرش نیاوردم با افکار پوسیده…قبول حرفهای دیگران بدون تحقیق و
   دیدن چیزهایی که نباید میدیدم وشیندن حرفهایی که نباید گوش میکردم و….
   درسته که سر خورده شدم از خودم که کل عمرم رو چهار نعل مثل اسبی که در حال مسابقه طرفین چشمهاشم میپوشونند میتاختم ولی بازم
   خوشحال هستم که در سالهای پایانی عمرم متوجه شدم…درک کردم که باید از دوباره شروع کنم.به تمامی مسائل به دیده شک نگاه کنم خودم تحقیق کنم و وقتی برایم اثبات شد قبول کرده وبه ذهن نازنین وخسته خودم بسپارم.وشاید زمان برای جبران موجود باشد.
   سرشار از ذوق وشوق هستم از درک حقیقت وزبانم کوتاه از تشکر وسپاس از شما..
   به امید روزی که جهانیان به درک وآگاهی راستین وحقیقی برسند که آن زمان هم به امید خدا نزدیک است.
   به امید جهانی پر از صلح ودوستی

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    رضا عطارروشن
    1399/12/03 02:51
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 38 کلمه

    سلام دوست عزیز
    خدا رو شکر می کنم برای داشتن دوستان عالی در مسیر لاغری با ذهن
    خوشحالم که احساس بهتری دارید
    خداوند زمان و مکان ندارد پس همیشه فرصت برای درک و تغییر کردن وجود دارد
    منتظر خبرهای عالی شما هستم

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/30 18:55
   مدت عضویت: 775 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 3,269 کلمه

   اگر در مسیر تغییر کردن باشی هیچ تفاوتی نداره تغییر جسمتون باشه یا تغییر شرایط مالی یا تغییر روابطتون باشه در این مسیر تغییر کردن به شدت تحت تاثیر منطقتون قرار میگیرید که فایده نداره و نتیجه نمیگیری وممکنه در زمینه لاغری چند ماه باشی ولی تغییرجسمی نکنی ولی خیلی تغییر رفتاری داشته باشی که خیلی از افرادی که رژیم و قرص و دمنوش داشتن آرزوی داشتن این تغییرات رفتاری شما رو دارن مگه یادت رفته قبلا چقدر دوست داشتی اشتهات کم بشه و چون کم کم اینطور میشی و براش برنامه ای نداشتی احساسش نمیکنی و میگی من میخوام لاغر بشم (شاید باور نکنید ولی من واقفم که چقدر رفتار غذاییم تغییر کرده و خودم بعد غذا خوردنم یا همون موقع متوجه میشیم که این خود من هستم اینقدر تغییر کردم و یه جاهایی باورم نمیشه هرچند هنوز جسمی باید تغییر کنم همین امروز قبل از ناهار من خیلی گرسنه بودم وهنوز غذا آماده نبود و من هم خیلی راحت با لذت ۴ عدد خرما گردو که برای من خیلی طعم فوق العاده ی داره و دوستش دارم رو خوردم وانگار سیر سیر شدم و دیگه ناهار نخوردم و رفتم بیرون و یه ساعت بعد موقع ناهار یه قرص و نصفی ماهی خالی خوردم بدون نون و برنج و تازه خیلی هم سیر شدم و گفتم کاش نصفه رو هم نمیخوردم و این صفه مطمعنم همون چند لقمه ی اضافه هست که دوست دارم هر روز نخورمش،ولی میخورم و منی که قبلا یکی از علتهای اصلی چاقیم اشتهای زیاد بوده الان با این رفتارها خیلی احساس متناسب بودن میکنم و دقیقا احساس میکنم که لاغرم و اونم به صورت اتوماتیک نه فیلم بازی کردن )

   .

   خیلی از تمایلات درونی و رفتارها و احساس های کسی که در این دوره ها هستن تغییر میکنه و امکان نداره تغییر نکنه و اگر کسی فایلها رو گوش میده و تمرینها رو انجام بده امکان نداره تغییر نکنه (بله من هم کلی در زمینه ی خوردن تغییر داشتم مثلا دیگه هر شیرینی رو که ببینم نمیخورم و دوست ندارم خیلی شیرینی بخورم و یا کلوچه بخورم مگر یه مدل خاصی از شیرینی و کلوچه هست که اونم در حد نیازم میخورم و واقعا تمایلم به شیرینی خیلی کم شده و اصلا در هر شرایطی خوردن رو انتخاب نمیکنم فقط برای رفع نیاز جسمم میخورم و بارها برای خوردن از خودم سوال میکنم واقعا گرسنه هستی؟؟ و اگر گرسنه بودم میخورم و واقعا من ترس از خوردن رو ندارم و خیلی راحت مثل بقیه افراد خانواده شام و ناهار و صبحانه و یا هر چیزی که میل داشته باشم میخورم و وزن و سایزم هم هر روز بهتر از روز قبل دارن میشن ).
   حتی کسی که قدرت دیدن نداره اما قدرت شنیدن داره اونم میتونه نتیجه بگیره .به جای نوشتن میتونه به موضوعات فکر کنه و داخل ذهنش مرور کنه در این صورت هم بازم نتیجه ی عالی میگیره (بله درسته چون شنیدین هم یکی از راه های آموزش به ذهن هست و تحلیل کردن و فکر کردن به موضوعها باعث میشه عالی داخل ذهن ما بشینه )
   پس تمایلات درونی ما به غذا کم میشه و ما با این دوره ها تغییر رفتار غذایی داریم اما بدون رژیم داشتن چون نه گشنگی داره نه محدودیت داره .و این خیلی تفاوت داره ( دقیقا من الان مدتها هست در این حالت هستم و بارها که رفتار غذایی عالی از خودم میبینم اول خودم رو تحسین میکنم که چقدر به اندازه خوردم و پرخوری نکردم و بعد استاد عطار رو روشن عزیز رو در دلم تحسین میکنم که چطور دارن لاغری رو به ما آموزش میدن و واقعا ما داریم از سطح خیلی بالایی به این لاغری نگاه میکنیم و اون رو زندگی میکنیم مثلا همین امروز که داشتم ماهی میخوردم کاملا با آگاهی برخورد کردم که سیرم چرا بخورم همین مقدار که خوردم کافیه و همسرم اصرار داشت که بخورم ولی من با تعجب گفتم نه الان سیرم و هیچ لذتی نمیبرم هر وقت گرسنه بودم حتما میخورم و دیگه ادامه ندادم و اما اطرافیان خودم که هنوز در رژیم هستن رو میبینم با اینکه خوب نتیجه گرفتن ولی بعد از مدتی انگار خسته شدن و شروع کردن به همه چیر خوردن و زیاد خوردن که من نمیتونم الان اینطوری بخورم )

   افراد ممکنه در مقدار های متفاوت بخوان کم کنن یکی ۵ کیلو و یکی ۵۰ کیلو بخواد کم کنه و برای هر دو کم کردن وزن سخت هست و لی اون فرد چاق که ۵۰ کیلو اضافه داره بهش بگی ۵ کیلو کم کن میگه ۵ کیلو که چیزی نیست ولی همون فرد ی که ۵ کیلو اضافه داره بهش بگی ۵ کیلو کم کن میگه نمیتونم چرا ؟؟ چون ذهنشون تفاوت داره .(منم الان دوست دارم ۵ یا ۶ کیلویی کم کنم و شاید خیلیا بگن تو که متناسبی ولی من دوست دارم هنوزم متناسب بشم و یه مقدار اضافه دارم ولی دقیق نمیدونم چند کیلو هست و لی بارها به خودم میگم سخت نیست چون خودم تا حالا کلی کم کردم و دوباره هم میتونم کم کنم و استاد و دوستان شگفتی ساز تونستن ۴۰ کیلو کم کنن پس منم میتونم این اضافه رو کم کنم و این که چیزی نیست )

   ما ممکنه از جسم خودمون راضی نباشیم و چاق باشیم و یا اینکه جسممون خوب باشه ولی از لحاظ ذهنی چاق باشیم و این دو فرد ناراحتن چون افکار چاق کننده دارن و اذیت میشن و حالا فردی که هم جسم چاق داره هم افکار چاق داره کارش سخت تر هست (من خودم با رژیم بارها متناسب میشدم اما هنوز ذهنم چاق بود و در مسیر چاقی بود و این خیلی اذیتم میکرد و رفتارهای غذایی ناجور داشتم و پرخوریهای زشتی داشتم و هر تفریحی رو فرصتی برای خوردن میدونستم و بعدش هم عداب وجدان داشتم و همین ذهن چاق باعث شکست من در نهایت میشد و من رو چاق میکرد و خیلی ناراحت میشدم و همیشه به دنبال راهی برای رهایی از چاقی بودم ).

   مسیر لاغر شدن خیلی آسان هست ولی به شدت لیز هست و باید مواظب باشین لیز نخوریم ممکنه ما مدتها در این مسیر باشیم ولی یکی به ما بگه وای چقدر چاقتر شدی ما دیگه روحیمون خراب میشه و کار رو ول میکنیم (خدا رو شکر من مدتها هست در این مسیرم و هر کس من رو میبینه میگه چقدر متناسب شدی ولی خیلی برام اهمیت نداره حالا خوشحال میشم که میگن ولی اگر هم نگن مهم نیست چون تمام روشهای گدشته مثل رژیم و ورزش برام خنده دار و مسخرن و یا قرص و دمنوش،و …. ولی گاهی اوقات نجوای ذهنی دارم که تو داری همه چیز میخوری حتی در شب فست فود میخوری و فعالیتم نداری پس لاغر هم نشدی ولی صدایی خیلی بلند تر دارم در ذهنم که میگه این راه درست هست و تو داری لاغری رو یاد میگیری و صبر کن تا حالا که هرچی خواستی خوردی و دیدی وزنت هم بهتر شده و آرامش،و آزادی در خوردن و سبک شدن رو و کلی چیزای دیگه رو هم به دست آوردی و روحیه ات هم بهتر شده پس برو جلو و ادامه بده و حقیقتا اینقدر در این مسیر روحیم و آرامشم و شادیم بهتر شده که اگر همه هم بهم بگن چاق شدی ولی بازم دوست ندارم دوباره به دوران رژیم و اون سختیهاش برگردم و از بودن در این مسیر لذت میبرم و ادامه میدم)

   در مسیر لاغر شدن جسم چاق و افکار چاق همراه ما هست و همه ی اینها باعث لیز شدن مسیر میشه که ما بخوریم زمین (من همین الان در مقایسه با دختر خودم و خواهر خودم و یا خواهر شوهر خودم و یا دوست صمیمی خودم و یا همسایه ی روبه روی خودم ممکنه چاقتر باشم و چاقی هنوز در شکم و در رانها با من باشه ولی من خودم رو با فروغ یه سال پیش مقایسه میکنم نه این افراد و میگم چون تونستم یه مقدار لاغر بشم پس بیشتر هم میتونم لاغر بشم و من موفق میشم چون فقط خودم رو با خودم مقایسه میکنم و میبینم که خیلی کاهش وزن داشتم و اونم از روی لباس میگم نه ترازو و به تعهدم هنوز پایبندم و خودم رو وزن نمیکنم پس ممکنه هنوز چاقی همراه من باشه ولی من تمام تمرکزم رو میزارم روی لاغری خودم :اینکه ساعتم برام گشاد شده مانتوهام آزاد شدن و یا کفشام سایزشون تغییر کرده و لباس سایز لارج خریدم و لباسهای گذشته ام که مال دوران تناسبم بودن رو میتونم بپوشم و دستبندم خیلی برام گشاد شده ).

   .
   من باید در مسیر تغییر شرایط مالی و کسب و کار و جسمی روی خودم کار کنم ولی ممکنه بارها بخوری زمین چون صدای طلب کارها در میاد و قرضها هستن و قسط بانک ها هستن ولی من باید روی خودم کار کنم و چاقی من ممکنه تا مدتها با من باشه ولی باید روی خودت کار کنی در حالی که سرزنش و حرفهای بقیه هم هستن ولی باید حواست رو بدی زمین نخوری .(حقیقتا خیلی از این سرزنشها ی اطرافیان هست که تا حالا که اینقدر گوش دادی چی شد به جز اینکه خودت رو گول زدی و از من میخوان که ساده نباشم و گول این حرفها رو نخورم ولی چنان شیفته ی این مسیرها و دورهای کنترل ذهن شدم که انگار وقتی اطرافیان میگن من بیشتر دلم میخواد بیام و گوش بدم و این حرفها رو بشنوم و مواظبم که لیز نخورمو از مسیر دور نشم )

   پس در این مسیر لاغری با ذهن خودت رو مثل یه آدمی بدون که کوله باری داری که درون اون کلی افکار و حرفهای چاقی هست و روی دوش تو هست و بیماری هست و حرف و حدیث مردم هم هستن و ممکنه مسیر لبز باشه و هر روز بخوری زمین ولی باید هر روز ادامه بدی حتی اگر عصبی بشی و بی انگیزه بشی ولی باید ادامه بدی و تمام کوله بار سنگین هم که طی سالهای چاقی روی دوشت هست با خودت حمل کنی واین مسیر به شدت لیز هست چون هم روغن ریخته و هم یخ زده هست ولی باید ادامه بدی ( ولی من در این مسیر نجواهای مثبتم خیلی بلندتر از منفی حرف میزنن و همیشه منفی باف یه حرفی میزنه ولی درونم صدایی بلندتر گفته راهت درسته و برو و ادامه بده و اما تنها صربه ای که خوردم همون گفتن این راه به اطرافیان بوده که دیدم و متوجه شدم که چقدر بحث کردن با این افراد بی فایده هست چون هم قبول نمیکنن چنین چیزایی رو هم اینکه اگر ادامه بدم من رو هم از مسیر منحرف میکنن و چند باری هم با بحث کردن با اطرافیان برای لاغری از این طریق صدای منفی باف رو شنیدیم که گفت ببین چی میگن راست میگن ولی بازم لیز نخوردم و به راهم دارم ادامه میدم و دلسرد نشدم و مطمعنم بهای این همه پشتکار و تعهد و انگیزه و اشتیاقم رو دریافت خواهم کرد )

   هر جا ناامید شدی ولی باید دوباره ادامه بدی اینها لیز خوردن هست ولی برای ادامه دادن باید حواست روبد ی که مسیر تغییر کردن با بشکن زدن نیست و یا با موسیقی گوش دادن نیست و یا با رژیم نیست اینها بهانه هست مراقب باش گول نخوری .
   کسی که این مسیر رو درک کنه حاضر نیست حتی یه لحظه ی زندگیش رو با روش دیکه ای ادامه بده .(منم همین احساس رو دارم و تا زندم در این مسیر میمانم )

   هر کس این روش رو درک کنه نگران چاقی دوباره اش نیست و کسی که نگران هست شخصیتش هنوز تغییر نکرده وحالا هر کس در این دنیا یه مشکلی داره و ما هم مشکلمون چاقی هست و میخواییم لاغر بشیم و خیلی راحت هست درون خودمون هست و میخو اییم برطرفش کنیم .(من هیچ وقت نگران چاقی دوباره نیستم چون دارم یاد میگیرم لاعری رو دارم یادمیگیریم سیری چی هست و گرسنگی چی هست و پرخوری جی هست و غذا چی هست و من چی هستم و …. کلی موضوعهای دیگه که محال دیگه من پرخوری کنم ومثل فروغ سابق که هیچ آشنایی نداشت غدا بخورم و هر وقت که در خوردن عالی عمل میکنم خودم یاد گذشته ی خودم میفتم و تعجب میکنم که اون موقع چطور تونستم اون همه بخورم و دیگه اون سبک زندگی برام سخت شده و همین تفاوت لدت بخشه و معلومه شخصیت من داره متناسب میشه )

   چقدر قبلا ما مشکلات جسمی و بیماری داشتیم ولی حالا با این دورها داره همه به لطف خدای مهربونم بر طرف میشه .

   ما نیاز نیست این لاغری با ذهن رو به کسی اثبات کنیم چون با این کار لیز میخوریم چون اگر به کسی بگی حتی ممکنه ما رو هم مسخره کنن پس نگو چرا توصیح بدی ؟
   اگر توصیح بدی اونها میگن چرت میگی و ممکنه تو رو هم منحرف بکنن فرض کن من و بقیه ی اطرافیانم در طبقیه ی یک هستیم ولی من روی خودم کار کردم و رفتم طبقه ی دو و حالا من متو جه میشم که در طبقه ی اول افراد چه کار اشتباهی دارن میکنن و تا میام گوشزد کنم اونها میگن چرت میگی و من رو هم به طبقیه پایین میکشونن ولی من نمیتونم اونها رو به طبقه ی بالا ببرم چون با هم آگاهی های مشترک در طبقه ی اول داریم نه در طبقه ی دو (چقدر من اون اوایل میگفتم و دوست داشتم به هر فرد چاقی بگم که همچین راهی هست حتی تا چند هفته پیش هم نخواستم حرف بزنم ولی از زبونم در اومد ویه چیزی گفتم و اما اطرافیان واقعا قبول ندارن و مسخره میکنن و اونها هنوز دارن رژیم میگیرین و به زور میخوان خودشون رو لاغر کنن و اصلا در مدار شنیدن این آگاهی ها نیستن و من هر وقت حرفی میزنم پشیمون میشم و میگم من مسول هیچ آدمی نیستم و فقط در مقابل خودم مسولم و بازم نمیزارم لیز بخورم هر چند که به شدت مسیر لیز هست )

   مسیر لاغری با دهن خیلی لیز هست حواست رو بده حرف و حدیث دیگران و روشهای مختلف لاغری مثل گیاه خواری و خام خواری و …. هست ولی امکان نداره تا ذهنت تغییر نکنه جسمت هم تغییر بکنه .(من خودم مصداق این حرف بودم که جسمم با رژیم بارها لاغر شده اما ذهنم چاق بوده و همش به دنبال تموم شدن رژیم بودم که بتونم سیر بخورم و حتی بارها به دکتر تغدیه این حرف رو میزدم که دلم شیرینی میخواد و یا فست فود و هله هو له میخواد و دکتر میگفت چطور مگر معده ات جمع نشده ؟؟؟ معلوم بوده که ذهنم چاق بوده )

   نکته های مهم :

   هر کس لاغره ولی خودش احساس چاقی میکنه چون تو ذهنش پر از فرمولهای چاق کنتده هست ولی بقیه اونها رو نمیبینن .

   هر وقت میبینی انگیره ات کم شده ببینید در چند وقت گدشته چه موضوعاتی رو دنبال کردید ؟؟چه اخباری رو دنبال کردی ؟؟اونها رو انجام نده خود به خود خوب میشی

   هر کس در این دوره هست هیچ وقت گرسنگی نمیکشه و امکان نداره گرسنه باشه و نخوره مثل این هست که دسشویی داریی و بگی نه من نمیریم به خودم فشار میارم و حالا اگر گرسنه هستی و نمیخوری داری به خودت فشار میری واین علط هست چون شما خوردن رو مساوی با چاقی میدونی که این صد در صدر غلط هست تا وقتی که بدن شما احساس قحطی بکنه در غذا امکان نداره شما لاغر بشید پس بدن شما غدا میخواد و شما بهش میگی نیست پس بدن شما هم احساس کمبود میکنه و چربیها رو مصرف نمیکنه و نمیزاره آب بشه و شما از وزنتون تکون نمیخورید .

   دوست داری شیرینی بخوری خوب بخور در این دوره زجر و گرسنگی معنا نداره و اگر نخوری یعنی در ذهن شما این هست که شیرینی بخورم من چاق میشم .و این غلط هست و باید لاغری رو آموزش ببینیم .

   وقتی فرمو لهای ذهنی تغییر کنه تصاویر ذهنی شما هم تغییر میکنه .

   هر روز در این دنیا تعدادی میمیریند و عده ای رسانه ای میشن چون رسانه از این طریق نون میخورن و باید فوت فرد آشنا رو نشون بدن ولی سراع فوت بقیه نمیرن که مردم عادی هستن و اما همه میمیرن ما هم یه روز میمیریم و مردن هیچ فرقی نداره فقط ما آدمها در بد کردن حال همدیگه داریم سبقت میگریم و داریم تلاش میکنیم حال همدیگه رو بد کنیم هر کس به دلیلی اومده در این دنیا و به دلیلی هم از این دنیا میره ولی چرا بعضیا آهنگ میزارن و به بقیه عداب وجدان و حال بد میدن چرا ؟؟؟؟؟.

   من در این مسیر که هستم کل زندگیم با لذت و آرامش و حال خوب شده و من عاشق این مسیریم و من چاق ارزش این مسیر و دوره رو میدونم و من چاقی خودم رو دوست دارم که بهانه ی شد برای رسیدن به خیلی چیزا یعنی اومده بودم برای برطرف کردن اضافه وزنم به کجاها رسیدیم که خودم باور نمیشه و دیگه الان کلی خواسته دارم وایمان بهتر و توکل بهتر دارم و ….

   هر کس خودش مقدس ترین چیز در این دنیا هست و بس و بقیه چیزا رو هم کاری نداریم .

   هر آدم لاعری که دوست داره چاق بشه به خاطر این هست که با خودشون در صلح نیستن و اعتماد به نفس ندارن و فکر میکنن زشتن و لباس به تنشون قشنگ نیست

   و این افراد باید نگاهشون رو تغییر بدن وکاری به تغییر افکارشون نداشته باشن که چاق بشن چون بی نهایت خطر ناک هست وشما اگر بتونید خودتون رو چاق کنید معلوم نیست تا کجا پیش برید و چقدر چاق بشین ؟؟

   آدم لاعر تو باید نگاهت رو به خودت تغییر بدی و دیگه مشکلی نداری و فکر میکنی چاق بشی خوشگل میشی و یا لباس به تنت قشنگ میشه ؟؟؟اشتباه هست و نکنید این کار ها رو .

   روی ترمزهای خودتون کار نکنید واونها رو ول کنید و شما روی فکر خوب کار کنید و این قدرتش صدبرابر فکر بد هست و فرد چاق اینقدر تمرکزش روی چاقی هست که نمیتونه لاعر بشه پس وقتی چیزی رو پیدا کردید به عنوان ترمز خودتون .حالا چطور میخوایین رفعش کنید ؟؟من در خودم این ترمز رو پیدا کردم که خانما پول ندارن و نمیتونن در دورها شرکت کنن چون دستشون تو جیب خودشون نیست و لی اصلا نباید بهش فکر کنی و تحلیلش نکن و بهش فکر نکن خود به خود از بین میره
   یا یه تمز دیگه که آقایون پول دارن ولی وقت ندارن و لی به این فکر بال و پر نده و بهش فکر نکن و تحلیلش نکن خودش حدف میشه و اگر به فکری گیر ندی خود به خود رفع میشه .

   دنبال حال وهوای خوب باشین و به دنبال مردگان و باز ماندگان نباشید دنبال موصوعاتی باشین که حالتون خوب باشه امید به زندگی در شما افزایش پیدا میکنه و انگیزه در شما بالا میره .
   از هزینه کردن برای موضوعای مفید نترسید دوباره به خودتون برمیگرده و بهای پرداختی سوخت نمیشه و دوباره برمیگرده .
   همین توجه نکردن به حوادث و اخبار بد بها هست که من پرداختش کردم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/29 19:23
   مدت عضویت: 431 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 484 کلمه

   بنام خدا 🌸 لیزخوردن درمسیرلاغری باذهن :
   باینکه سالهادرگسرچاقی و اضافه وزنم بودم اما وقتی بالاغری باذهن اشناشدم زندگیم تغییردردرون دوباره روتجربه کردم چندبارامافرادمتناسب تونوشته هام گفتم که من از لاغری با ذهن ازجلسات رایگان بینهایت عالی نتیجه گرفتم در تمام جنبه های زندگی درروابطم باهمسرم وخلنوادش دراعتمادبه نفس درسیری ودراشتیاق ودرارامش درونی درهمه چیز درهرچیزی که فکر کنید من به نتیجه ی عالی رسیدم وقتی آرامش پیداکردم به خدا هم ایمان آوردم و نتایج خیلی واضح و عالی درطی مدت کوتاهی نشون داده و سومین ازنظررفتاری تغییرکرده بودم نه فقط در غذاخوردن بلکه در راه رفتن درانجام کارهای خانه ودرهمه چیزارامش عمیقی داشتم ولی انتهابود وزندگیم تغییرکردطوری که در آغاز سال نودونه باجسم جدید و شخصیت جدیدی زندگیمو شروع کردم وعکسایی که گرفتم همگی خبرازتغییرمن میداد وتااینکه بعدازمدتهامن به خاطر یک موضوع سروزنه رفتم و عددوزنیمودیدم وخوشحال شدم و اون زمان بود که من لیزخوردم وبامخ خوردم زمین آره بامخ شایدگقتنش درست نباشه ولی من اعتراف میکنم که اولین اشتباهم این بود که روی وزنه رفتم و مغرور شدم بعدحرفای دیگرانوکه می‌شنیدم بیشتراحساس غرورمیکردم واین در بعضی از دوستان به شکل اشتیاق برای انجام دادن وادامه دانه امامن روزهای اول که تعریفات رومیشنیدم یه ذره خوب عمل کردم امابعدشروع کردم به انجام ندادن وندیدن تصویر وفقط خواستم باباورلاغربشم واین هم یک لیزخوردم بود که ازاینجااستارت زده شدوبه آرمی وارامی وهرچه آرامی بیشترمن ازمسیرزیبای خودم فاصله گرفتم وخودموگم کردم و همیشه دنبال خودم می‌گشتم وهرچندوقت یکباردچارشک وتردیدنسبت به خودم وعملکردخودم واین که آیا این مسیر درست هست نشستم وهمه ی دستاوردهای که بالاغری باذهن به دستا وردم نوشتم وبعدنوشتم که من اولین تجربه ی لاغری ذهنی روتجربه کردم جالب این جاست هم که کاراضافه ای انجام نداده بودم اما ازخودم پرسیدم که چرا دوباره ازمسیرلاغری خودم که این همه زیبا یی به همراه داشت واین همه شگفتی فاصله گرفتم و معلوم شد که من درطی این مدت افکاری به جزافکارخودم داشتم وبیشتربرای کسب نتیجه عجله داشتم و اینکه فقط ازطریق باورمیخواستم لاغربشم وتمریناتم روانجام نمی‌دادم وله حرفای دیگران نسبت به خودم خیلی بیشترازمن وعملکردخودم اعتماد داشتم و اینکه من خیلی زودناامیدشدم وفاصله گرفتم وفاصله گرفتم و دوباره همون افکارتکرارشدن و همون طرز زندگی صحیح این بود که من استمرار داشته باشم وازوزنه استفاده نکنم ونگران آینده ای که هنوز نیومده نباشم امااین اشتباه باعث شد که من من مسیر روگم کنم ولی حالا که فهمیدم لاغری با ذهن چه چیزهای قشنگی برای من به همراه داشت شبیه به فرشته ای که چوب جادوش روتکون میده وارزوبرام براورده کردحالاهم ازش استفاده میکنم تاارزوهاموبراورده کنه واین باربیشترازقبل ادامه خواهم داد تا پای جان چون لاغری حقیقت وجودمنه 🌸🌸 این لیزخوردن درس عبرت خیلی بزرگی به من داد حتی بیشترازکتابهاوچیزهای که خوندم به من فهمونددرمسیردرست هیچ وقت نباید از قوانین درست سربازبزنم چون خودم ضربه می بینم و دردناکترین ضربه همین ضربه ای بود که به خودم زدم ودراین جاباتمام وجودم قول میدم ومتعهدمیشم که ازنولاغربشم وزنه فقط لاغری بلکه شخصیت وجودموتغییربدم وزندگی خودم وخودموگم🌺🌸

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   ریحانه دوست محمدی
   1399/11/29 15:40
   مدت عضویت: 356 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 216 کلمه

   سلام استاد… چقدر جالب بود مثال مسیر لاغری لیزه…. کلا یخبندونه مسیر لاغری. حتی اگه صاف هم بشه بازم امکان سر خوردن داره بشرطی که ادامه دار باشه راهمون.. مث شماکه 6ساله دارین ادامه میدین و هرجا استپ کنیم خواهی نخواهی لیز میخوریم.. چقدر قوانین لاغری با ذهن درست و دقیق کارخودشو میکنه.. منم از وقتی مصمم دارم از فایل های رایگان استفاده میکنم، اطرافیانم متوجه تغییراتم شدن.چه تغییرات جسمی و چه روحی.،مخصوصا همسرم، که حال روحی منو همیشه مقایسه میکنه با قبلم. چقدر خوشحالم که چاق بودم و چاقی من باعث شد منم همراه این دوره ها باشم.. و طبق توصیه ی شما استاد، تصمیم جدی گرفتم برای خرید دوره ی رسیدن به ارزوها، چون همینطور که جسمم، روحم، و ذهنم در حاله تغییره، میخوام شرایط فعلی زندگیمو هم تغییر بدم و دارم از فایل های رایگان که گزاشتین، استفاده میکنم، بااینکه موانع برام بوده تواین راه و هنوز نتیحه ی قابل لمسی از تغییرات زندگیم ندیدم. اما بااشتیاق به راهم ادامه میدم چون قول دادم صبور باشم. و عجله ای نداشته باشم.و مهمتر از همه اینکه باور 100درصد دارم که تغییر میکنه زندگیم،و تلاشم نتیجه میده. همینکه حالم اینقدر خوبه به دنیا می ارزه. حال خوب مساویه با سرازیری هرانچه میخوام. چه تغییر جسمی چه تغییر زندگی… خداروشاکرم که منم دراین مسیرم….عمرتون بابرکت… یاعلی

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/27 00:06
   مدت عضویت: 552 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 496 کلمه

   سلام فایل خوب و به جایی بود . ممنون .
   واقعا درسته این مسیر جدّا لیزه . هرچقدر هم که انسان روی خودش کار کنه یه جایی بالاخره ممکنه اون محتویاتی که توی کوله بارشه حواسشو پرت کنه و لیز بخوره . مخصوصا توجه مدام به وضعیت جسمی درحال حاضر، وحرف و حدیث دیگران بنظرم بیشتر از باقی مسائل آدمو ناامید میکنن. باید بیشتر حواسمون به این موارد باشه . فقط ادامه دادن چاره ی کاره. من اوایل عضویتم در سایت و انجام تمرین های دوره رایگان 12 روزه متوجه شدم که اشتهام داره کم میشه . و یمدتی گذشت همش منتظر بودم اتفاق عجیب غریب بیفته و زود لباسام برام گشاد بشه و همین یکم استرس بهم میداد اما هرچی بیشتر فایلای دیگه استاد و گوش کردم متوجه این موضوع شدم که عجله کارو از ریشه خراب میکنه و خودش یه مانعه بزرگه و دیگه نتیجه رو کلا رها کردم و سعی کردم فقط از مسیر لذت ببرم و دیگه خودمو چک نکردم اگرم یه وقتی ناخودآگاه تو ذهنم شلوغ میشد که کو پس چرا اصلا تغییر نکردی حرفای استاد و مرور میکردم که روش ذهنی اول فقط در ذهن اتفاق می افته و نشونه اش همین کنترل اشتها اینکه یه سری عادتها مثل خوردن شیرینی هرروز باچایی … کم کم بدون سختی کنار گذاشته میشه اینا یعنی دارم درست پیش میرم پس اگه ادامه بدم کم کم جسمم هم لاغر میشه و کلی حالم خوب میشد و مچ ذهنمو میگرفتم که دیگه سروصدای الکی نکنه و شکر خدا دونه دونه احساسای بدم از بین رفت فرمولای اشتباه بیشتری پیدا کردم درذهنم ، یادگرفتم چجوری احساسمو خوب نگه دارم که بیشتر این حس خوبم بخاطر اینه که به اندازه نیازم غذاخوردن و یادگرفتم و همیشه احساس سبکی دارم بدون زجر و گرسنگی اجباری . این خودش استرس زیادی بهم تحمیل میکرد و کل روز درحال اندازه گیری مواد غذایی و چی بخورم چی نخورم بودم و کلی انرژی ازم میگرفت نه تو خونه ارامش داشتم نه مهمونی و رفع که شد آرامش زیادی گرفتم و بهتر دارم پیش میرم . واقعا استاد درست میگن که تحت هرشرایطی حتی حالتون بد شد بی انگیزه شدید ادامه بدید درک کنید آموزشارو به تدریج مسیر هموار میشه و تو سراشیبی می افتید همش درسته . بعد یمدت دیگه حتی خودتو تو آینه میبینی یا ینفر بهت بگه لاغر نشدی یا چاقتر از قبلت هم شدی اصلا حالت بد نمیشه مثل قبل جبهه نمیگیری یا ناامیدی کل وجودتو نمیگیره چون آگاه شدی که حس بد ،توجه به چاقی یعنی چاقی بیشتر پس بیخیالش میشی و فقط به فکر ادامه دادن و انجام تمریناتی . اینا برای من اتفاق افتاده باهمین فایل های رایگان که به اندازه ی صد تا دوره ارزش دارن. جوری شده که اگه خسته باشم مریض باشم یا هر چیز دیگه ای باشه من اونروز رو باید یه فایل حداقل گوش کنم و نظراتو بخونم .درسته مسیر بشدت لیزه اما ماهم کوتاه بیا نیستیم تا آخررررش ادامه میدیم 😆😆😊 همگی در پناه حق💖💖

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/26 11:39
   مدت عضویت: 726 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 803 کلمه

   سلام
   واقعا چقدر لذت بردن از گوش دادن به این فایل هم یاد گرفتم که درک درست لاغری با ذهن چقدر مهمه و حتی خیلی از کساییکه با این روش نتیجه گرفتن و سایز و وزن کم کردن هم ممکنه این روش رو کامل درک نکرده باشن با اینکه هزاران بار در این دوره گفته شده تنها روش ماندگار لاغری ،لاغری با ذهن هست بازم با وجودیکه نتیجه گرفتن ازش باز هم دنبال روشهای دیگه لاغری هستن
   دوم اینکه یادگرفتم توجه به حرف و حدیثهای بقیه و بودن چاقی و عوارضش همراه ما و مرور افکار چاق کننده همگی مثل روغنهایی هستن که روی مسیر یخ زده لاغری با ذهن ریخته شدن و به راحتی ممکنه ما رو زمین بزنن ولی اگه زمین هم خوردی با احساس بد ناشی از دیدن اندام نافرمت در آینه یا از شنیدن حرفهای بقیه یا از اینکه ذهنت بهت میگه کو پس چرا اینهمه فایل گوش کردی تغییر نکردی ببین بقیه با رژیم توی مدت کم چه خوب لاغر شدن… باز هم ادامه بدی نشون میده که چقدر به این روش ایمان و باور داری و بالاخره هدیه تو هم بهت داده میشه
   نگاهی به خودم و تغییراتم که کردم خیلی به خودم افتخار کردم …با شرکت در دوره سیزده گام و شنیدن چهار تا فایل اول دوره مخصوصا فایل آخر که توش تاکید کرده بودین هر کسی از این مرحله سخت رو بشه تضمین میکنم لاغر میشه اونم توجه نکردن به چاقی هست و اینکه داری فایل گوش میدی ولی چاقی همراهته داری فایل گوش میدی بعد میبینی لباست انگار برات تنگ تر شده داری فایل گوش میدی ولی بهت میگن فلانی از دفعه قبل که دیدمت انگار چاقتر شدی اینا هست همه اینها در این مسیر هست ولی بازم باید ادامه بدی چون هیچکس که ذهن تو رو نمیبینه که بهت بگه آفرین میبینم که چقدر خوب داری روی ذهنت کار میکنی ..‌😏
   خداییش تک تک جمله های اون فایل بارها و بارها دست منو در حین لیز خوردن گرفت مثل وقتهایی که خاله ام بهم گفتن خوشگلتر شدیا ولی چاقتر شدی یا چند بار از همسرم پرسیدم من لاغر تر نشدم و ایشون لبش رو آویزون کرد که من نمیفهمم یا وقتی به چند نفر لاغری با ذهن رو پیشنهاد کردم و اونا نگاه به هیکل خودم کردن و باور نکردن😶😶
   و یاد گرفتم که تا زمانی که خودم از این روش نتیجه نکرفتم توصیه به دیگران چقدر بیهوده است حتی تصمیم گرفتم که حتی اون موقع هم تا زمانی که ازم نپرسیدن چیزی نگم به قول استاد تمام ادمهایی که در این مسیر هستن به شکلی هدایت شدن توسط خداوند اونا هم در زمان مناسبش هدایت میشن
   من خودم اوایل که شگفتی سازها رو میدیدم نگاه به تاریخ قبل و بعد میکردم و وقتی میدیدم کسی با ۳ ماه فایل گوش کردن سایز کم کرده یا ۶ ماه یا ۸ ماه یا یکسال فرمول عجله در من تقویت میشد که خودش ترمز هست و اوایلش فقط استاد بودن که میگفتن من تا یکسال و نیم بعد از کار کردن ردی ذهنم تغییرات واضح رو دیدم تازه بعدش یه ترمز پیدا کردم که فقط کساییکه از دوره ورود به سرزمین لاغرها استفاده کردن نتیجه میگیرن تا حالا کسی نبوده که با فایلهای رایگان نتیجه گرفته باشه ولی باز هم ادامه دادم و بعدش دیدیم دوستانی که حتی در دوره سرزمین لاغرها بودن و بعد از یکسال و۸ ماه(خانم پونه) یا بعد از دوسال(اقای حامد)نتیجه گرفتن و این فرمول در ذهنم کمرنگ تر شد و بیشتر به حرف استاد رسیدم که ادامه بدین نتیجه میگیرین👌👌
   وقتی میبینم که گاهی دوستان با وجود بودن در این دوره به خودشون گرسنگی میدن تا از کیک وشیرینی خودشون رو محروم میکنن از اونورم استاد رو میبینم که پیراشکی یا تخم مرغ توی روغن فراوان سرخ میکنن یا آخرشب کیک خامه ای میخورن یا میگن در طول روز ۶و۷ بار انار خوردن برام تضاد درست میشد که استاد که الگوی این دوره هستن رفتارشون با غذاها خیلی راحت تر و به خاطر لذت بردن هست اینطوری عمل میکنن پس چرا دوستان مدل دیگه ای هستن …پس نکنه من اشتباه رفتار میکردم تا حالل …اهان پس به همین خاطره که بعضیها زودتر و بهتر نتیجه میگیرن و…. بعدش در ادامه فایلی رو میدیدم که استاد تاکید کردن که نوشته های بقیه و نحوه اجرای دوره توسط بقیه براتون مهم نباشه اصل مطلب محتوای فایل هست و چون برداشت ادمها با توجه به محتوای ذهنیشون متفاوته این تفاوت در نوشته ها رو میبینیم و اینها همش نتیجه ادامه دادن با وجود لغزیدن هست
   دوستان همه ما بهترین فرم و انداممون رو میبینیم و لذت زندگی در تناسب رو تجربه میکنیم چیزی که همه ادمهای لاغر درکی ازش ندارن و قدر نعمت تناسبشون رو اونقدرها که حقشه نمیدونن
   این چاقی هم موهبتی از خداوند برای ما بوده که با تغییر اون به لاغری بسیار بیشتر سپاسگزار این جسم سالم و متناسب باشیم🙏🙏🙏🤩🤩🤩

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1399/11/27 13:31
    مدت عضویت: 331 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 69 کلمه

    سلام دوست عزیزو همسیرم…از متن نوشته شما خیلی لذت بردم .وبا دید بهتر و کامل تری درکش برام پرنگ تر شد .مخصوصا اونجا ک از همسرتون میپرسید ک لاغرشدم و لبشون رو آویزون میکنن میگه متوجه نشده..درست مثل همسر من ک گاهی ازش میپرسم و میگ نمیدونم در حالی ک خودم تغییراتمو احساس میکنم…درسته ماباید فقط ادامه بدیم باوجود حرف و حدیثهاا…باارزوی موفقیت و شگفتی ساز شدنت دوست عزیز🌹🌹

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     1399/12/29 02:43
     مدت عضویت: 822 روز
     اندازه متن
     محتوای دیدگاه: 107 کلمه

     سلام . به نظرم اینکه ما از کسی میپرسیم که من لاغر شدم یا نه نوعی وزن کردنه . مثلا اگه همسر بگه لاغر شدیم یعنی لاغر شدیم اگه بگه نشدیم یعنی نشدیم . این عدم اعتماد به خود هست . ترس از چاق شدن عدم اعتماد به خود هست
     وقتی باز در قید و بند سنجش ظاهر هستیم یعنی به نوعی داریم در مسیر چاقی ذهن حرکت میکنیم تفاوتش فقط اینه میزان سنجش وزن تغییر کرده وگرنه عدم اعتماد به خودمون باز هم وجود داره . این مورد هم یکی از موارد لیز خوردن در مسیره که باید بهش دقت کنیم .

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/26 09:10
   مدت عضویت: 791 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 11 کلمه

   سلام 🙋‍♀️

   هزاران درود بر شما استاد عزيز💚

   يعني استاد عاشقتم انقد خوب درك ميكني و جايي كه ميدوني ممكنه ليز بخوريم به موقع مياي و  دستمون رو ميگيري، خدايي دمت گرم. انقد از گام ٢٥ لذت بردم، از حضورتون دلگرمي همراهيتون تو اين مسير عالي كه بهايي هم براش نميگيريد لذت ميبرم ، خيلي روحتونجنسش خداييه، خيلي سپاسگزارتونم با همه وجود💚

   گام ٢٥ ٩٩١١٢٥

   من نصف شب تو خلوتي و سكوت نشستم به ديدن و نوشتن و خوندن اين گام انقد برام لذت بخش بود كه خواب از سرم پريد و فقط داشتملذت ميبردم 

   ميدونيد استاد شما تو دوره به ما نقش فاعلي ميديد نقشي كه از ديد قدرت و توانايي ما وارد ميشيد ، ضعف هارو پر رنگ نميكنيد و مثلادر جلسات قبل گفتيد اگر بارها مسيرهايي رو رفتي ولي نتيجه نداده تو بي اراده و ضعيف نيستي اتفاقا تو توانمندي ، اگر نميتونيتصوير سازي كني تو ضعيف نيستي حق داري با اون باورها نتوني تجسم لاغري كني، ميدونيد سرزنش نميكنيد سركوب نميكنيد ، روحمن كه خودم بمباران سرزنشش كردن و رسيده اينجا رو نوازش ميكنيد و من آروم ميشم حسم خوب ميشه ، خداروشكر خداروشكر 

   من هميشه تو هر مسيري وارد ميشم مستعد ليز خوردنم نه با حرف مردم چون برام اهميت نداره و هيچكي هم بهم چيزي نميگه معمولا بلكهبا نجواهاي ذهن خودم سرزنش ها گفتن ديدي نشد ديدي نميشه كو پس نتيجه !؟ 

   تهديد هاي منطقم كه ولش كني ميخاد بمبارانت كنه و اون گاري وصل ميشه بهم 

   ديروز تو استوري ديدم يك گروهي كه رفتن اوگاندا داشتن ميرفتن تو جنگل برسه بِه آبشاري، دست همشون چوب هاي محكم و بلندي بود ،گفت اينارو بهمون دادن تا تو مسير ليز جنگل سُر نخوريم

   بعد حرفاتون رو كه شنيدم يهو ياد اونا افتادم كه دقيقا فايل ها و دستاوردهاي زياد شروع اين دوره مثل احس خوب مثل آرامش ذهن مثللذت خوردن مثل تغيير رفتار مثل حس ارزشمندي مثل حس سبكي همون چوبه هست كه من دستم ميگيرم تا سُر نخورم.

   ميدونيد خوب وقتي قبلا رژيم ميگرفتيم تنها يك نتيجه رو انتظار ميكشيديم لاغري در جسممون و اين ذهن الانم دنبال فقط اون نتيجه استولي لاغري با ذهن مثل جادو ميمونه كه تو مياي كه لاغر بشي اما تو عزت نفس پيدا ميكني ارزشمندي حال خوب آرامش ذهن ترك اعتبادرفتار انساني حس لياقت لاغري و حتما كه متناسب هم ميشي ، ولي از اين همه دستاورد عالي نبايد چشم پوشي كرد و اينارو به خودميادآوري كنم نتيجه هم حتما مياد ، محاله محاله تو اين مسير همراه بشي درك كني تمرين كني استمرار داشته باشي در كنار اون همهدستاورد لاغر نشي ، خدايا شكرت كه تو اين دوره پكيج كامل بهمون هديه ميدي نه تنها فقط تناسب اندام 💚

   تو اين مسير هر روز داره از بار گاري كه بهم وصله كم ميشه و مسير كه روزاي اول شيب تندي داشت هموارتر ميشه 

   امشب اينو درك كردم چند سال طول بكشه اصلا مهم نيست ، اگر اين مسير رو نيومده بودي كه الان همون احساسات قبل رو داشتي پسادامه بده تا زنده اي اين مسير رو برو و كيف كن و مطمعن باش نتيجه در اندامت پديدار ميشه و تكامل داره اين روند.

   چقد مثال حرف زدن با بقيه برام قابل درك بود كه تو ميرسي اون بالا اونا دركي از اون بالا ندارن و هرچقد تو بگي براشون قابل باورنيست و فقط انرژيت بيهوده ميره و اونا چون تو قبلا تو طبقه شون بودي ميتونن ذهنت رو درگير اون باورهاي قبل بكنن، پس با كسي بحثنكن

   واي استاذ جواب سوالاتون عالي بود ، يعني انقد باحال جواب ميديد من فقط تحسينتون ميكنم، دوستي گفت هر وقت گرسنمه نميخورم وخودمو كنترل ميكنم نخورم و پرخوري نكنم ، وقتي مثال دستشويي و نيازش رو زديد 😁، من واقعا دركش كردم، 😅 افتاد برام

   فرمول غلط : چرا نميخوري؟ چون فك ميكني خوردن داره چاقت ميكنه 

   فرمول غلط : خوردن = پرخوري 

   ⭐️خوردن پرخوري نيست خوردن جواب نياز بدن به مواد غذايي كه اين نيازش رو با احساس گرسنگي اعلام ميكنه و بايد بهش پاسخداده بشه تا حد سيري ⭐️

   مهمترين باور اول مسير ؛ باور كردن توانمند بودنمان براي لاغر شدن است و مهمترين موضوع در موفقيت در مسير لاغري با ذهنه 💪

   ⭐️⭐️⭐️ من ميتوانم لاغر شوم 💪💪💪

   استاد بسيار سپاسگزار تون هستم. در پناه الله سالم و متناسب و ثروتمند باشيد.💚

   راستي عكس پشتتون هم خيلي جذابه، فك ميكنم دريم بردتون باشه😍

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/26 01:26
   مدت عضویت: 331 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,331 کلمه

   سلااااااااااااااام وقتتوننن بخیر وشادییی 😍👌
   فایل بیست و پنج از مسیر لاغری من🤸☺️
   عجب فایل پر مَلاتی مثل همیشه خدایی من ب وَج میام ک چقدر آگاهی های نابی رو وارد ذهنم میکنم و چقدر ذهنم مشتاقه ک دریافت کنه این آگاهی و اطلاعات رو ….از کجا میدونم ک ذهنم مشتاقه چون تا ب امروز هیچ روزی نبوده ک بگم حالا بزار یکساعت دیگ ووقتی فایل رو گوش میدم ب هیچ چیزه دیگ ای نمیتونم فکر کنم .و خداروشکر ک این اشتیاق در من هست و هروز بیشترو بیشتر میشه 🧿
   اینم بگم از صبح ک این فایل رو گوش دادماین ذهن جانم هزار مدل بهم پیشنهاد داد ک از کجا شروع کنم ک خوب دربیاد چی بنویسم دیگ با صحبت های ک کردیم گفتم من شروع میکنم ب نوشتن دیگ باتوکل بخدا و اعتماد ب خودمون ببینم باین فایل چ میکنییم ☺️
   آماده اید بزنید بریممممم👣👣🤸
   مسیر لاغری با ذهن لیز است ،،زمین نخوریم..
   ب روی چشممم استاد عزیز 🌹 و ممنون ک اطلاع رسانی کردید☺️
   تغییر کردن بیشتراز هر چیزی نیاز ب درک عملکرد ذهن و آگاهی از موانع ذهنی دارد.یعنی اول ذهنمون باید درک کنه ی مسئله رو بعد تحلیلش کنه و اگ مانعی نبود ک آرامشش و بهم بزنه ممکنه با ما راه بیاد مثلا من موقع های ک میخاستم برم باشگاه همش خوابم میومد روزایی عادی سرساعت بیدار بودمآ همین ک میخاستم برم باشگاه هی ۵ دقیقه ۵ دقیقه عقبش مینداختم …خب این یعنی ذهن من ب درک باشگاه رفتن رسیده تحلیلش کرده ، دیده مانع است برای آرامش داشتنش و محرومیت غذایی و ورزش های سخت بخاطر همین هی منو منصرف میکرد ک خواب شیرین تره چون ذهن تمایلی ب تغییر نداره ،
   لاغر شدن نوعی تغییر کردن است ک بیشتراز هر موضوع دیگری باید در شناخت موانع ذهنی آن هوشیار باشیم..
   موانع ذهنی در مسیر لاغری با ذهن ؟؟🤔🤔🧐
   ترس از شکست ، تغییر نکردن جسم ، رهایی ،یآس و نامیدی ، عجله کردن ،

   خیلی جالبه برای خودم ک وقتیک رژیمی گرفته میشه ، ورزشی انجام میشه ما تا سر ماه هیچ انتظاری از خودمون نداریم و سخت رژیم وورزشمون رو حفظ میکنیم تو مسیر سخت و سر بالایی ..حتی وقتیک کسی بهمونم میگه هنوز چاقی اصلا بهمون بر نمیخوره و نامید نمیشیم چون پیش خودمون میگیم رژیمم وورزش میکنم 😐
   ولی اینجا اینو متوجه نمیشم چرا وارد ی مسیری میشیم ک میدونیم افکارمون اشتباه ، میدونیم راه چیه ، مسیر چطوره ، مقصد کجاست ولی باز دنبال روش قبلیم 😐🤔🙄🙄 واقعا چراااا؟؟؟چرا وقتیک داریم رزیم های اشتباه میگیریم صبح تا شب سردیمون میشه ، شب تا صبح از فشار سوزش معده نمیتونیم بخابیم ، ضعفیم ، گرسنه ایم ، میترسیم از خوردن ، میترسیم از چاقتر شدن ، میترسیم از نگاه کردن ب غذا ، میترسیم از یک ساعت بیشتر خوابیدن من اینو متوجه نمیشم چرا میریم دنبال روش های قبلی ….بعضیاا خودشون خودشون و پیچیده میکنن و لقمه رو میچرخونن دور سرشون 😐😐یعنی واقعا حاضری این همه بدبختی بکشیم یک ماه آزگار سرماه فقط و فقط خیلی کم کرده باشیم شاهکار کرده باشیم ۱ کیلو😐
   چرا نمیتونیم اینو بفهمیم تواین مسیر ک هیچچچچ گونه عذاب و سختی ، درد و رنج نیست ،،محدودیت محرومیت نداریم لاغری همین جاست ..همین جایی ک الان هستیم ..چون رایگانه ، چون پول شو ندادی چون ی عمر تو گوشمون خوندن مفت باشه کوفت باشه …بخدای احد وواحد ک کوفت نیست …این فایل های رایگان گنجی هست ک حتی هفت پشت جد و آبادمون نمیتونستن برای من حداقل جا بزارن …آخه چرا میریم دست از پا دراز تر برمیگردیم چرااااا ؟؟؟؟؟؟!!!!
   بگذریم😐😐😐😐
   افراد در مسیر لاغری با ذهن ب دو علت انگیزشون رو از دست میدهند:
   اول :توجه ب چاقی و عوارض آن :اگ ما این مسیر رو باور کرده باشیم قلبن بهش اعتقاد و ایمان داریم وقتی ک شروعش کنیم انقدر حالمون خوب میشه ..انقدر آروم میشیم ..ی آرامش خاص ..لذت اززندگی قبلی ک شاید مشکلاتی داشتیم (مالی ، خانوادگی ،شخصی ,تحصیل)همچین لذت میبری فکرمون باز و ازاد میشه حتی مشکلی با مشکلاتمونمون نخواهیم داشت و بهشون میخندیم. ک بابا چیزی نیست …ب مرور حلش میکنیم کافیه ی دودوتا چهارتا کنیم،اگ عاشق این مسیر باشیم وامید وار باشیم ب راهمون ، ب هدفمون
   دوم:توجه ب حرف دیکران:من نمیدونم دیگران چ نقشی درزندگی ما دارن بجز (فضولی ،دخالت ،حسادت ، ناراحت و غمیگین کردنمون ،غیبت ، سواستفاده کردن ازمون ، صفحه گذاشتن پشت سرمون ، دورویی کردن جلو رو خوبن پشت سر سایمون و با تیر میزنن ، )و غیره
   این دیگران چ کسایی هستند ک ما خودمون رو وقفشون میکنیم در خالی ک اصلا براشون مهم نیستیم ..این دیگران چند بار اومدن دستمون رو گرفتن ..اصلا دست گرفتنمون هیچی چند بار چند کلمه بهمون دلداری و امید واری دادن…چندبار گفتن توهم میتونی چند بار گفتن امیدوار یاش .وند بار گفتن ادامه بده انشاءالله نتیجه میگیری..همیشه زدن تو سرمون همیشه مسخرمون کردن همیشه نامیدمون کردن..همیشه گفتن تو نمیتونی ..چند ساله نتونستی دیگ نمیتونی بیخیال….تقدیرته..شانسته ….😐😐حالا چرا بخاطر دیگران بایداز هدفمون دور بشیم..دیگران برای ما تره خورد نمیکنن..منم دیگ نمیکنم….دیگران اونایین ک وقتی ک مارژیم میگرفتیم و کنارشون بودیم بجای چه چه و به به ک چ غذایی چه چه و به به نکردن برای ما باریکلا ب این اراده…ک ماهم میتونیم
   حالا چرا باید منتظر تایید اونا باشم..مگ خودم کورم ک نبینم تغیراتم و آرامشم و لذت اززندگیمو ..حال و حس خوبم و….چراباید ب دیگران اهمیت بدم و اونا منو از هدفم (لاغری )دور کنن..
   دیگران برای من عددی نیستنعدد خودمم ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ بینهایتم….فقط خودمم مهمم ….دل خودم…حال خودم..راه خودم 💪💪دیگران برای من کاری نکردن جز پسرفت و نامیدی من…دیگران برای من کاری نکردن جز شکستن خودم وتنفر از خودم…
   دیگران درک نکردن حالمو…پس الان نیازی ب گفتن چقد لاغرشدی شون هم ندارم…☺️🤗

   من باور رو ب چیزی میگم ک بهش اعتقاد قوی دارم..مثلا من میدونم ک اگ ی صبح تابستون بیدار بشم خورشید تو آسمونه (خورشیدمیشه باور من)
   حالا در لاغری من قبلا باورم دراین بود ک برای خلاصی از چاقی باید رژیم بگیرم و در کنارش ورزش سخت کنم عرق کنم😐😐تا ب موفقیت (لاغری برسم )😐
   باورهای ماانسانها بهمون میگن ک چجور انسانی هستیم…اگر فکر کنیم ک میتونیم کاری رو با موفقیت انجام بدیم پس ما ب توانایی خودمون باور داریم…
   اما اگ فکر کنیم ک ما نمیتونیم کاری رو انجام بدیم پس ب توانایی خودمون باور نداریم 🤭این باور ماست ک مشخص میکنه ما قوی و شجاعییم یا ضعیف و ناتوان.
   برای لاغری هم اگر باور کرده باشیم ک از طریق روش لاغری باذهن میتونیم موفق بشیم و نتیجه عالی کسب کنیم پس ما چ بخایم چ نخایم نمیتونیم رهاش کنیم…و بریم سراغ روش های دیگ…ک سالهای سال از هیچکدوم نتیجه دلخواه نگرفتیم ..
   اگرم فکرمیکنیم باور کردیم میاییم اینجا فایل گوش میدیم و تمرین انجام میدیم و از حس و خالهای خوب میگیم ولی ازون ور میریم سراغ رژیم وورزش این زرنگی نیست این یعنی گول زدن خودمون…وقتی خودمون ، خودمون رو اینجوری گول میزنیم و انقدر در مواجهه با عوامل بیرونی شل میکنیم نباید انتظار بیش از برگشت سایز و وزنمون رو داشته باشیم میشه وعده ی سر خرمن ب خودمون و بشین تالاغربشی😐🤭
   وقتی باوری شکل بگیره زمین و زمان دست ب دست هم میدن تا مارو ب هدفمون برسیم.و هیچ احتیاجی ب عوامل بیرونی نیست..(رژیم ۱ماه باربی بشو ، ورزش سخت و آسون ، عمل جراحی )
   فقط باور میخاد ، صبر ، اشتیاق

   حرف آخر:من باور کردم ک تنها و بهترین روش لاغری روش لاغری با ذهنه ..باور دارم ، ایمان دارم ،اشتیاق دارم ، حالم خوبه ،آرامش دارم..هیچ چیز و هیچکس نمیتونه منو از راهی ک انتخابکردم و شروع کردم منو دور کنه..جازدن نداریم..کم اوردن نداریم..عجله کردن نداریم.تایید دیگران احتیاجم نیست..مهم خودمم.خوده خودم….خودم خوبم..خودم میتونم خودمو ب هدف م برسونم..خودم مقدسم.هیچکس جز خودم ب دردم نمیخوره ..دیگران نمیتونن باعث خوشحالی یا ناراحتی من بشن…دیگران نقشی در زندگی حال و آینده ام نخاهند داشت…اونا فقط تماشاگر زیبایی ، تغییر افکار و شخصیت من خواهند بود ، شریک اگ خوب بود خدا هم برای خودش ی شریک داشت..پس منم هیچکس و هیچیز ی رو حز خودم و ذهنم رو شریک خوشحالی ، خوشبختی ، آرامش ،لذت ،حال خوب ،امیدواری ،امید ب زتدگی ،عاشقی خودم دیگ نمیکنم،،،
   ب امید موفقیت همگی🙏🌹
   😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
   خدایآ تقدیرم را دراین مسیر آنقدر زیبا بنویس
   ک فقط خودم از ته دل بخندم «آمین»♥️🙏

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1399/11/27 13:57
    مدت عضویت: 741 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 9 کلمه

    عالی نوشتید دوست عزیز ،شما حتما موفق خواهید شد🌷

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     1399/11/28 14:07
     مدت عضویت: 331 روز
     اندازه متن
     محتوای دیدگاه: 9 کلمه

     ممنون دوست عزیز از انرژیتون ..موفقیت همگیمون انشاءالله 😍🙏🌹

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/25 23:01
   مدت عضویت: 513 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,419 کلمه
   1. به نام الله
    سلام به همه
    انچه از گام بیست پنجم دریافت کردم
    وقتی بخواهیم تغییری شروع کنیم در هرجنبه از زندگی روابط ثروث کسب کار
    تحث تاثیر منطق قرار میگیریم چون منطق میاد میگه نگاه کن تو همونی توکه تغییری نکردی نمیشه بیخودی است دلت خوشه نگاه واقعیت کن چون میخاد مارو منصرف کنه چون ذهن تغییر کردن دوس نداره دلش میخواد همونی باشی که هست اول میاد جلو موضه میگیره و میخواد مارو از ادامه دادن مسیر منصرف کنه در مورد لاغر شدن چون این تغییر خیلی آرام صورت میگیره و اول از تمایلات درون تغییر شروع میشه و بعد رفتار جسم فرد تغییر می‌کنه اینجا ذهن تمام تلاشش می‌کنه با منطق که تواین مسیر ناهموار که شروع کردی سر بخوری با کله سقوط کنی برگردی نقطه اول ولی اینجا افرادی که آموزش شروع میکنن ادامه میدن استمرار دارن تمرین انجام میدن وعمل می‌کنن به تمرینات واموزش ها و توجه نمیکنن به گفتگوها ذهنی حرف حدیث دیگران جسم خودشون خیلی راحت شگفت زده میشن و مسیر برای این افراد رفته رفته صاف میشه و هموار
    وغیره ممکن است کسی این جور هر روز فایل گوش بده تمرین کنه عمل کنه وتغییر نکنه اگه کسی هست که میگه تغییر نکردم مشکل از خودش است نه روش چون روش بهترین روش است این همه افراد از هر منطقه ای با هر نژادسنی وزنی جنسیتی لاغر شدن پس ما هم میتونی به شرطی که لاغری با ذهن درک کرده باشیم و تو زندگی عمل کنیم نه بگیم تا من روزی چهار تا گام پیش برم زودتر تموم بشه تا لاغر بشم اینجا اشتباه است چون باید بفهمیم لاغری با ذهن رو اون فردی که ترس داره اگه دوره تموم شد وزن برمیگرده اون فرد اصلا چیزی نفهمیده از لاغری با ذهن و این روش مانند بقیه روش قبلی می‌دونه
    یه مثال میزنم افراد از زمان کودکی نوشتن یاد میگیرن آیا تا حالا دیدی فردی بگه میترسم بعد دانشگاه نتونم بنویسم دخترها از زمان نوجوانی آشپزی خانه داری یاد میگیرن آیا تا حالا دیدی دختری بگه چون من آشپزی نمیکنم میترسم یادم بره آشپزی یا رانندگی آموزش لاغری با ذهن هم همین است اگه کسی هست که ترس داره از اینکه بعد دوره وزنم اگه برگشت چی اون فرد مطمعنن هیچ ترکی از این موضوع نداشته واین روش به چشم روش ها قبلا دیده.
    فردی که هر روز فایلش گوش میده تمرین انجام میده دیگه ترسی نداره چون رفتار درست داره یاد میگیره و زندگی می‌کنه اون آموزش هارو ومیشه الگو ذهنیش
    این مسیر لاغری خیلی لیز است چون ما داریم با کوله باری پر از افکار چاق کننده افکاری که دارن تلاش میکنن تورو منحرف کنن با جسم خودمون که همیشه بامون است و داریم حملش میکنیم با حرف مرد اینها هم هستند وجاده هم لغزنده است
    وقتی برف میزنه پلیس راهنمایی رانندگی به رانندگان تو اون مسیر هشدار میده حتما زنجیل چرخ همراهتون باشه و رعایت کنید ارام‌بااحتیاط‌رانندگی‌کنید عجله نکنید.
    احتمال تصادف سقوط است حالا‌مث ما افراد چاق است تو مسیر هستیم این مسیر خیلی لغزنده است پس خوب حواسمون بدیم به خودمون مراقب باشیم لیز نخوریم
    اگه کسی بهت گفت فلانی خیلی چاق شدی هیچ واکنشی نشون نده چون وقتی واکنش نشون میدی یعنی اون موضوع برات مهم است و ذهنت هم میاد تلاشش خودش می‌کنه بیشتر تو اون واکنش ها حرفها قرار بده.
    گول ظاهر الان خودمون نخوریم شما زمانی از درون تغییر کنی تا بی نهایت ادامه پیدا می‌کنه این تغییرات کم کم به جسم میرسه پس الان نمیخاد بگی پس چیشد شما چند سال هر کاری کردی که یکبار وقتی یه شیرینی میخوری بعدش خودت سرزنش نکنی وقتی الان این کارو راحت با میل خودت انجام میدی این دیگه تغییر است اگه همش دانبال جسمتی بدون که خودت دوست نداری فقط میخواه به مردم به بقیه نشان بدی من چقدر تغییر کردم فلان میخواه واسه دیگران لاغر بشی که اینم خودش مانع لاغر شدن میشه پس مطمعن باش اگه فایل گوش میدی تمرین انجام میدی مطمعنن موفق میشی شک نکن
    و وقتی یک مسیر شروع کردی وتغییراتت شروع شد نمی‌خواد به همه اثابت کنی که چنین روشی است چون اون فرد اون آموزشی که تو دیدی و نگرشت رفتارت تغییر کرده چون اون فرد در سطح تو نیست و کلا چیزی از این حرفها شما نمی‌فهمه فوری شمارو مسخره می‌کنه و شمارو می‌کشه پایین چیکار داری واسه کسی در این مورد حرف بزنی حرف نزن به کسی نمی‌خواد اثابت کنی راه مسیر تو اشتباه است بیا از این راهی من میگم برو مسئول هیچ کس در این دنیا نیستی جز خودت پس بزار هرکسی هرجور میخاد رفتار کنه تو مسیر خودت ادامه بده و یک نکته خیلی مهم در همه موضاعات که خیلی مهم است این است اخبار کلیپ ها ناراحت کننده حرفها ناراحت کننده این چیزها رو دانبال نکنید احساستون در گیر این موضاعات نکنید واکنش نشان ندید چون داری حال خودت بد می‌کنی واسه اینکه نشان بدی آدم خوبی هستی فلانی وقتی حالت بد بشه احساس پوچی ناامیدی می‌کنی و روح وذهنت درگیر این مسائل می‌کنی و ذهن ما به ناامیدی میرسه و باعث میشه دیگه تو هدفی که داریم بی انگیزه ناامید بشیم هر موضوعی که ناراحتت می‌کنه رو دانبال نکن مسئول خودت باش فقط مراقب احساس خودت باش ذهنت مملو از ناامیدی ها افکار منفی اخبار مریضی نکن بزار ذهنت آزاد باشه رها باشه نفس بکشه وبتونه راحت روی هدفش تمرکز کنه
    من شخصا دیروز خودم واسه مادرم از این دوره حرف میزدم و خیلی ساده براش میگفتم ولی اون باز حرف خودش میزد تازه فهمیدم اشتباه میکردم چون نباید برای کسی توضیح بدم مخصوصا فردی که اصلا چنین چیزی رو تا حالا نشنیده چون مادرم اصلا نمی‌فهمید من چی میگم و همش میگفت نمی‌دونم چکار کنم لاغر بشم باید دیگه اصلا نخورم ومن میگفتم چاقی به غذا نیست ..‌‌ودیگه برای هیچ کس در این مورد حرف نمی‌زنم
    واما من کلی تغییرات رفتاری دارم که خیلی خوشحالم و یک رفتاری که امشب دیدم از خودم یعنی یک تغییر دیگه میخام بگم سر سفره بودیم یدفع داداشم گفت چقدر چاق شدی من خندم گرفت مامانم گفت این که داره لاغر میشه و یدف گفت یه رژیم دستم رسیده یکی از بچها انجام داده تو دوماه بیس کیلو کم کرده وهمش نگاه من میکرد من خندیدم و گفتم خودت بگیر بعد که داشتم میرفتم هو خیلی خوشحال شدم گفتم وای اگه من همون آدم قبل بودم فوری می‌پرسیدم چیه به من بده رژیم رو و از اینکه چاق تر شدی ناراحت عصبی میشدم ولی الان بدون اینکه ذره آی احساسم درگیر بشه و ناراحتم کنه و خندم گرفت از حرفشخداروشکر میکنم از این همه تغییر مواظب خودمون باشیم تو این مسیر. لغزنده و ادامه بدیم کم نیاریم ما میتونیم شک نکن
   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1399/11/27 13:34
    مدت عضویت: 331 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 28 کلمه

    سلام دوست عزیزاز نوشته شما لذت بردم بنظرم کامل کرده بودید نظرخودم و دوستان رو…و تغییراتتون رو خیلی بهتون تبریک میگم موفق باشید و ب امید شگفتی شدنتون🌹🌹

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/23 16:49
   مدت عضویت: 822 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 33 کلمه

   با سلام این فایل هم مثل بقیه عالی وپر محتوا بود ممنون، فقط یه سوال داشتم اگه وقت داشتین لطفا جواب بدین، در جواب کسانی ک میگن رژیم گرفتی لاغر شدی چی بگیم؟!

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    رضا عطارروشن
    1399/11/24 02:16
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 12 کلمه

    سلام دوست عزیز
    وقتی سوال شما رو خوندم فقط لبخند زدم
    این بهترین کاره

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   فروزان رضوانیان
   1399/11/23 13:42
   مدت عضویت: 834 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 180 کلمه

   😍با سلام به استاد گرامی ودوستان عزیز 😍بعد از وقفه ای تقریبا دو‌ماهه دوباره به مسیر برگشتم چون به قول استاد بعد از لیز خوردنی شدید ونامیدی وکم شدن شور واشتیاق برای ادامه دادن به این نتیجه رسیدم تنها راهی که میتونه منوبه هدفم برسونه فقط وفقط مسیر لاغری با ذهن هست من متاسفانه دراین مسیر بهای زیادی به چاقی خودم دادم واونو گندش کردم به هرچی توجه زیاد کنی چه خوب وچه بد اون موضوع دیگه تو رها نمیکنه من مدام به چاقیم توجه میکردم و علیرغم اینکه میدونستم که باید توجه نکنم ولی اینکار رو میکردم شاید اگه درک درستی از دوره میداشتم این کار رو انجام نمیدادم ولی از اونجا که چاقی وعوارضش یعنی پادرد وزانو درد همیشه با منه کار رو سخت میکنه ولی با استمرار در گوش کردن ودرک فایلها خیلی خوشحالم که از مسیر بی راهه دوباره به مسیراصلی برگشتم این فایل برای من واقعا یه تلنگر بود که تنها راه رسیدن به لاغری همیشگی درک درست مطالب وگوش کردن به فایلهاست با ایمان ادامه میدم با تشکر از استادگرانقدر 🌷

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/20 22:53
   مدت عضویت: 310 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 384 کلمه

   به نام خدایی که در این نزدیکیست . من ایمان دارم که خداوند منو به این مسیر زیبا هدایت کرده یعنی اگه تا الان شک داشتم دیگه با دیدن این مقاله ،مسیر لاغری با ذهن لیز است زمین نخورید…. شکم به یقین تبدیل شد آخه من الان نزدیک پنج ماه که تو این مسیرم . اون اوایل خیلی خوب کاهش وزن داشتم ،وخیلی خوشحال و راضی بودم وبا خودم میگفتم چه روش خوبیه البته که هنوزم راضیم ، و دیگه تقریباً تمام دردام ازبین رفته ، ترسم از غذاها خیلی کمتر شده ،خدارو شکر سایز کم کردم ، مانتوها و لباسای قدیمی که تو کمد بودن واسم گشاد شدن . وتصمیم دارم که هروقت پول دست اومد تو دوره ورود به سرزمین لاغرها شرکت کنم .ولی نمیتونم چرا آن روزه که دیگه همش یه صدایی تو سرم بلند بلند داد میزنم که تو دیگه ازاین لاغرتر نمیشی، واگر میخوای لاغر بشی باید ورزش کنی ، پیاده‌روی کنی ،بیا باشگاه تا چربی‌هات اب بشه ،وقتی لاغر شدی بعد از ای روش مراقب ورود باش ،به خدا که این صدا از بس تو سرم بلنده که امروز واسه اینکه بهش بی محلی کنم. رفتم خوابیدم و وقتی که از خواب بیدار شدم باز این صدا تو سرم بود رفتم خودمو با کارای خونه مشغول کردم ،دیدم نمیشه ،رفتم نمازمو خوندم و از خود خدا خواستم که کمکم کنه وبهش گفتم اگه راسته که خودت هدایتم کردی خودتم کمکم کن ،بعد نماز اومدم گوشیمو گرفتم ،برم نظر بچه ها رو تو گام چهارم مسیر لاغری من بخونم و همین جوری که در حال سرچ کردن بودم ،نمیدونم که چی شد چشمم به این مقاله خورد ،تا آخرش آن با خودم و هر کاری کردم فایلش واسم باز نشد .وتازه فهمیدم مشکل از کجا بوده ،انگار که افکار مزاحم ول کن نیستن الن خدارو شکر میکنم این مطالب و خوندمو به همسرم چیزی نگفتم اخه تصمیم گرفته بودم که بهش بگم که این روش به تنهایی واسه لاغری نمیتونه تاثیر داشته باشه و باید کنارش از یه روش دیگه هم استفاده کرد و خدا شکر که خودش کمکم کرد و این اتفاق نیفتاد وگرنه معلوم نبود چه بلایی سرم نیومد.خدایا ممنونم که اینقدر حواست به بنده هات هست و ممنون از شما استاد عزیز که این اگاهی هایی رو بی منت در اختیار ما میزارین،سپاس ،سپاس،سپاس.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم