0

توقف نفرت از چاقی (قسمت دهم)

نفرت از چاقی
اندازه متن

نفرت از چاقی باعث لاغری نمی شود بلکه باعث افزایش احساس ناتوانی برای لاغر شدن در ما می شود و این احساس در نهایت سبب چاق تر شدن ما می شود.

سال های زیاد از عمرم با چاقی سپری شد و در تمام آن سالها تلاش من برای لاغری بی نتیجه بود.

هرچه بیشتر تلاش می کردم کمتر نتیجه می گرفتم و نفرت از چاقی در من بیشتر می شد.

نفرت از چاقی سبب شده بود که از خودم متنفر باشم.

از خانواده ام که آنها را مقصر چاقی بودنم می دانستم متنفر باشم.

نفرت از چاقی سبب شده بود از همه انسانهایی که درباره چاقی من صحبت کرده بودند متنفر باشم.

نفرت از چاقی باعث شده بود در هر جمعی حضور داشتم احساس خوبی نداشته باشم و تصور می کردم همه به چاقی من توجه می کنند و درباره وضعیت من با همدیگر صحبت می کنند.

نفرت از چاقی تمام جنبه های زندگی مرا تحت تاثیر خود قرار داده بود و سبب شده بود از زندگی بی زار باشم.

به خاطر دارم روزی که برای ملاقات انسانی دوست داشتنی که بر اثر صدمات ناشی از دوران جنگ به بیماری سختی مبتلا شده بود به بیمارستان رفتم در عین حال که از دیدن آن فرد در آن شرایط که بسیار نحیف و لاغر شده بود متاثر شده بودم اما در ذهنم دوست داشتم من هم به آن بیماری مبتلا شوم تا بلکه از این طریق از شر جاقی رها شده و طعم لاغری را تجربه کنم.

اینها بخشی از تاثیرات نفرت از چاقی در زندگی من بود که برای هر فردی که اضافه وزن دارد قابل درک است چرا که آن فرد نیز به شکل های مختلفی آن را تجربه کرده است.

به لطف خدا زمانی که با موضوع قدرت ذهن آشنا شدم و در مسیر لاغری با ذهن قرار گرفتم به اهمیت پذیرش مشکلات برای روبرو شدن و گذشتن از آنها پی بردم.

مشکل من چاقی بود در حالی که سی و چند سال از قدمت آن می گذشت اما من آن را نپذیرفته بودم و همواره با چاقی مبارزه می کردم و از چاق بودنم متنفر بودم.

پذیرفتن چاقی کاری سخت و غیرممکن بود چرا که چاقی را مقصر تمام ناکامی ها و رنج های زندگی ام می دانستم و پذیرفتن و آشتی کردن با آن کار ساده ای نبود.

اما از آنجایی که سالها برای لاغر شدن تلاش کرده بودم و نتیجه نگرفته بودم تصمیم گرفتم هرطور که شده با چاقی آشتی کنم و آن را بپذیرم و امیدوارم باشم با وارد شدن از در دوستی با چاقی بتوانم تغییری در وضعیت خود ایجاد کنم و این دوستی نافرجام را پس از سی و چند سال تحمل کردن آن به اتمام برسانم.

پذیرفتن و آشتی کردن با چاقی فقط مربوط به کنار آمدن با شرایط فعلی جسم خودم نبود بلکه شامل بخشیدن و آشتی کردن با تمام افرادی که آنها را مقصر چاقی خودم می دانستم و همچنین آنهایی که به واسطه صحبت کردن درباره چاقی من باعث رنجش من شده بودند می شد.

هرچه بیشتر وضعیت جسمی خودم را می پذیرفتم و با آنهایی که چاقی باعث ایجاد نفرت از آنها در من شده بود آشتی می کردم احساس آرامش بیشتری در من ایجاد می شد.

احساس آرامش باعث تقویت توانایی تغییر شرایط در من می شد.

به مرور احساس کردم توانایی لاغر شدن را دارم و امید دوباره ای در من ایجاد شده بود.

ذوق و شوق من برای یادگیری بیشتر لاغری با ذهن و عمل کردن به آنچه می آموختم بیشتر شده بود و در عین حال که از لحاظ جسمی چاق بودم اما از لحاظ ذهنی احساس سبک بالی و لاغر شدن پیدا کرده بودم.

لذت خوش احساس لاغری مرا برای ادامه دادن و ماندن در آن شرایط ذهنی تشویق می کرد.

نتیجه استمرار در مسیر لاغری با ذهن نه تنها ذهن مرا از نفرت از چاقی خالی کرد بلکه اشتیاق و دوستی با لاغری را در ذهنم گسترش داد تا جایی که این تغییر ذهنی در جسم من نمایان شد و وضعیت چاقی من شروع به تغییر کرد و لاغر شدن من آغاز شد و به لطف خدا همچنان ادامه دارد.

یادگیری لاغری با ذهن به من آموخت که هرچه بیشتر از چاقی یا هر موضوعی که مورد رضایت من نیست نفرت داشته باشم نه تنها باعث بهبود شرایط من نخواهد شد بلکه باعث گسترش آن موضوع در تمام جنبه های زندگی من خواهد شد.

نفرت از هر موضوعی به معنای تایید و تاکید بر بودن و وجود داشتن آن است.

هرچه بیشتر از موضوعی متنفر باشیم در ذهن ناخودآگاه خود توجه و تمرکز بیشتری بر آن موضوع ایجاد می کنیم و تمرکز بر هر موضوعی باعث گسترش آن خواهد شد.

نفرت به معنای نخواستن است و نخواستن تاکید بر وجود داشتن است.

آنچه مورد تاکید و تایید ما باشد در ذهن ناخودآگاه ما بعنوان موضوع مورد علاقه ما ثبت و ذخیره می شود.

ذهن ناخودآگاه همواره تلاش می کند تا موضوعات مورد علاقه ما را گسترش و توسعه دهد.

به همین علت موارد زیادی در زندگی ما وجود دارد که سال هاست مورد رضایت و خواسته ما نیست و هزاران بار درباره آنها با دیگران صحبت کرده ایم و اعلام کرده ایم که آن موضوعات باعث رنجش ما شده اند و مورد خواسته ما نیستند اما همچنان در زندگی ما وجود دارند و باعث رنجش و نفرت ما از خود می شوند.

این فرمول تاثیرگذار را در جنبه های مختلف زندگی خود می توانید مشاهده کنید.

تصور کنید شما از رفتار همسرتان، خانواده همسرتان یا هر فرد دیگری ناراحت هستید.

بارها از آنها رفتاری مشاهده کرده اید که باعث تشدید نفرت شما از آنها شده است.

شدت نفرت در شما به حدی رسیده که توان تحمل آن را نداشته و شروع به بیان کردن آن با دیگران می کنید.

بارها برای دیگران درباره رفتار زشت و ناراحت کننده آنها صحبت می کنید و اعلام می کنید که از آنها نفرت دارید.

نتیجه نفرت شما نه تنها باعث بهبود شرایط نشده است بلکه سبب شده که آنها رفتاری از خود نشان دهند که بارها به شکل شدیدتری باعث رنجش شما شده اند تا جایی که بارها به این موضوع فکر کرده اید که چرا آنها با شما فقط این رفتار را دارند و این حق شما نیست که با شما اینگونه رفتار شود.

نکته قابل توجه این است که هرچه از شرایطی که باعث رنجش و ناراحتی شما شده است بیشتر نفرت داشته باشید ذهن ناخودآگاه، نفرت و عصبانیت را، عشق و علاقه شما به آن موضوع تلقی میکند و همواره تلاش می کند از آن موضوع بیشتر وارد زندگی شما کند.

در نتیجه جهان هستی که پاسخ فرکانس های ذهن ناخودآگاه شما را به شکل همزمانی های هوشمندانه می دهد. شما را در شرایطی قرار می دهد که از آن جنس رفتار و تجربیان بیشتر وارد زندگی شما شود.

این طریق عملکرد جهان هستی را به وضوح می توانید در سلامتی، روابط، کسب و کار و سایز جنبه های زندگی خود مشاهده کنید.

 • نفرت از چاقی، چاقی بیشتری وارد زندگی شما خواهد کرد.
 • نفرت از بی پولی، بی پولی و شرایط سخت تری را به زندگی شما دعوت می کند.
 • نفرت از رفتار دیگران، رفتارهای نفرت انگیز بیشتری را به سمت شما جذب می کند.
 • نفرت از هر موضوعی، سهم بیشتری از آن موضوع را وارد تجربه زندگی شما خواهد کرد.

نتایج آموزش های ذهنی لاغری ابتدا از تغییرات حالت های درونی شروع شده و به مرور در جسم به وجود می آید

تغییر فرمان های مغزی برای خوردن مواد غذایی نتایج اولیه آموزش ذهن برای لاغر شدن است.

به مرور شما می توانید تصمیماتی بگیرید که قبل از آشنایی با این روش به راحتی نمی توانستید بگیرید

در جلسات قبل درباره موانع لاغر شدن صحبت کردیم و موارد مهمی را برسی و برای رفع آنها راهکار مناسب درنظر گرفتیم

برای جلسه امروز یکی دیگر از موانع مهم متناسب شدن را بررسی و برای رفع آن اقدام می کنیم.

نفرت از چاقی بعنوان مانعی بزرگ در مسیر متناسب شدن است.

به اندازه ای که فرد از چاقی خود نفرت داشته باشد در عین حالی که در سطح فکر فرد او از چاقی و چاق تر شدن نفرت دارد اما برای مغز او نفرت به معنای علاقه به چاق تر شدن است و دلیل واضح این ادعا روند چاق شدن افرادی است که سالهاست از چاقی نفرت دارند و خیلی تلاش کرده اند که لاغر شوند اما در نهایت آنها چاق تر شده اند و این دلیل اثبات می کند که:

قدرت نفرت در چاق شدن خیلی بیشتر از قدرت تصمیم گیری برای لاغری است.

در تمام لحظاتی که شما در زندگی روزمره چاقی خود را مرور می کنید در واقع دارید علاقه خود به چاق تر شدن را به ذهن خود اثبات می کنید و نتیجه این سعی در علاقمندی به چاقی سبب می شود که مغز شما دستورات منظم تر و متداوم تری برای چاق تر کردن جسم شما صادر کند.

توجه به این نکته و سعی در برطرف کردن نفرت از چاقی سبب می شود که توجه شما به چاقی کمتر شود و به مرور مغز شما دستورات چاق کننده کمتری را صادر کند

 توضیحات فایل آموزشی امروز بسیار مهم و تاثیرگذار است و توجه به آن و سعی در عمل کردن به راهکارهای ارائه شده سبب میشود گام مهمی برای حرکت بهتردر مسیر متناسب شدن بردارید.

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن


نتایچ برخی از هنرجوهای دوره لاغری با ذهن

خانم لیلا جعفری نیا از تهران      دانلود این فایل

هنرجوی لاغری با ذهن      دانلود این فایل

خانم نگین از کرج     دانلود این فایل

خانم ریحانه از قم       دانلود این فایل

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://tanasobefekri.com/?p=11477
برچسب ها:
68 نظر در مورد توقف نفرت از چاقی (قسمت دهم)

دیدگاهتان را بنویسید

   1400/08/29 19:51
   مدت عضویت: 816 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 2,424 کلمه

   سلام خدمت  استاد ارجمند و گرامی و دوستان خوب و پر تلاشم .

   تمام سعی من این هست که به نکته ها و آموزشها  ی این دوره عمل کنم و اولین نتبجهاش   برای من احساس خوب و توانمندی و احساس اشتیاق و امید به اینکه من میتونم لاغر بشم بود و در کنار اونها   حرص و ولع من کمتر شده  بود خود من چند روز پیش بود که یه چیبس از بچه ها مونده بود  داخل باکس  و من میدیدم اما نمیخواستم بخورم نه اینکه بخوام ادا در بیارم نه میلم نمیکشید که بخورم چون سیر بودم و من در زمان سیری چشمم بهش میخورد و به راحتی از خوردنش صرف نظر میکردم بدون هیچ فشار ذهنی من به سمتش نرفتم در حالی که اگر  در گذشته بود  کلی نجوا داشتم که بخورش بابا حیفه نگاه  چقده کمه  بخورش و یا اینکه میگفت  پولش رو داری بخور خراب نشه و یا اینکه بخور چون ….خلاصه کلی فشار ذهنی داشتم  تا  بلخره من اون رو میخوردم ولی حالا خیلی راحت نمیخورم و وقتی چند بار این رفتارهام تکرار بشه بلخره نتیجه در جسمم به وجود میاد .

   ولی من نباید در این مسیر  با هر بار کم خوردن و درست رفتار کردن خودم رو سایز و ورن کنم و یا در ایینه و و لباس خودم رو چک کنم چون با این کار دارم به چاقی توجه میکنم که کار بسیار اشتباهی هست در واقع همون عجله داشتن هست که من رو از هدف دور میکنه   .

   من باید بارها به خودم  بگم با تکرار کردن رفتارهای درست در نهایت چه بخوهم چه نخواهم من لاغر میشم البته اگر مانع برای خودم درست نکنم .

   یه مانع مهم که باعث  میشه جلوی روند لاغری ما رو بگیره این هست که  از چاقی  خودمون نفرت داشته باشبم و یا از اون بترسیم چون نتیجه ی اون ترس  و یا نفرت از چاقی چاقی بیشتر هست .

   من خودم بعد از ازدواج چاق شدم ولی نه وحشتناک و اما  بعد از هر بارداری چاقی وحشتناک رو تجربه میکردم که واقعا در هر دوره تلاش کردم که چاقی رو از جسمم بیرون کنم هم بعد از ازدواجم تصمیم به این کار گرفتم و هم بعد از هر دو بارداری و هم بین بارداریهام که وزنم بالا بود من همیشه در حال تلاش برای لاغری بودم  که در تمام دفعات هم موفق بودم و نتیجه ی خوب و عالی میگرفتم اما هیچ وقت برام ماندگار نبود .چون من از اون همه محدودیت خسته میشدم و واقعا یه جاهایی کم میوردم و رهاش میکردم و دوباره سریع من چاق میشدم و همین محدودیت داشتن بیشتر اوقات در زندگیم باعث تنفر از چاقی در من شده بود و این نفرت از چاقی در نهایت تبدیل به ترس از چاقی در من شده بود و اما چرا از چاقی تنفر داشتم خصوصا در آخرین باری که چاق شدم و دقیقا بعد از زایمان دومم بود چرا اینقدر از چاقی ترس و تنفر داشتم  ؟؟؟.چون میدیم هیچ لباس خونگی از قبل از بارداری به تنم نمیره هیچ مانتویی رو از قبل از بارداریم  نمیتونم به تنم کنم هیچ کفشی به پای من نمیره نمیتونم  به راحتیی نشست و برخاست کنم و فعالیت کنم نمیتونم به راحتی خرید کنم نمیتونم هر مدل لباسی رو که دوست دارم بپوشم چون کلی حرف و حدیث میشنیدم چون زانو درد پیدا کرده بودم چون هیچ دستبند و النگو  انگشتری که از قبل داشتم به دست من نمیرفتن  چون  چاقی   شادابی و جوانی رو از چهره ی من گرفته بود چون اعتماد به نفس برای حضور در هیچ جمعی رو نداشتم  چون نمیتونستم لباس تنگ و چسبان بپوشم  چون با دیدن خودم در ایینه حالم بد میشد و هر روز اعصابم خرابتر میشد و …. تمام اینها باعث شده بود من  نفرت از چاقی  پیدا کنم در واقع چاقی داشت وجود من رو تخریب میکرد شخصیت من و   روحیه ی  من رو نابود میکرد در حالی که خیلی اوضاع جسمی من بد نبود میتونستم خودم  با اون وزن بالای ۱۰۰ کیلو در اواخر بارداری  کارهام رو بکنم و بعد از زایمان  حدودای ۹۰ کیلو بودم و به هر طریقی بود پا میشدم و کارهام رو انجام میدادم اما از دیدن خودم در ایینه وحشت  میکردم و تنفر می داشتم و حال روحیم واقعا بد شده بود طوری که گفتم باید پسر شیر خوارمه ی سه ماه ام  رو بزارم پیش همسرم و حد ااقل با نیم ساعت پیاده روی کاری برای خودم بکنم چون به هیچ وجه نمیتونستم اون همه چاقی رو بپذیریم و انصافا چون عاشق لاغری بودم به هر طریقی که  شده بود با جود هر خستگی و هر کاری بود به پیاده روی میرفتم چون از چاقی متنفر بودم و اما اینقدر تنفرم بیشتر شد که با وجود اینکه  هنوز شیر میدادم و پسرم چهار ماهش بود  پیش کارشناس رفتم و درخواست رژیم کردم و با چنان تعهدی من شروع به اجرای رژیم و ورزش کردم که نگو در حالی که هنوز چهار ماه بیشتر از زایمانم نگذشته بود و اما این رو هم بگم تنفر من از جسمم و اندامم بعد از زایمان باعث شده بود من بعد از زایمان بلافاصله از فردا شب شکم بند طبی بخرم و شبانه روز به خودم ببندم که شاید کمتر  شکمم رو ببینم و اعصابم کمتر خراب بشه و جالبه یادم میاد تا حتی پسرم یک سال و نیم میکرد من هنوز با شکم بند به بیرون از خونه میرفتم و در باشگاه و همه جا  اون رو به خودم میبیستم و چند باری که اطرافیان اون رو به شکمم  میدیدن تعجب میکردن که فلانی تو اذیت نیستی همیشه این به تو بسته اس ولی من چون از شکمم و چاقیم بدم میومد میگفتم نه و تحملش میکردم در حالی که به خاطر محکم بستن اون کلی پوستم دونه های قرمز میزد و یا جای چسبهاش کلی پوست تنم رو زخمی و داغون میکرد اما درش نمیوردم یادم میاد بعد از زایمانم چون هیچ شلوار و مانتو و لباس خونگی و بیرونی اندازم نمیشد به اجبار رفتم کلی دامن شلواری گشاد و لباس گشاد که اصلا دوسشون نداشتم برای خونه خریدم  و اما برای مانتو یک روز من کامل با خواهرم و همسرم و اون خواهرم که بیاد پسرم رو داخل ماشین برام نگه داری کنه تا من برم اجناس رو ببینم رفتم برای خرید مانتو  چقدر ناراحت کننده بود هر حا میرفتم اون مدلهای دلخواه سایزم نمیشدن و هر جا میرفتم یه سری مانتوهای زشت به من میدادن که میگفتن انتخاب کن و من یادم تا اخرای شب همه رو با خودم میگردوندم تا مانتوبیی گیرم بیاد و اخر سر هم یه جیزی که اصلا سلیقه ی من نبود خریدم و ناراحت خونه اومدم و بازم تنفرم از چاقی بیشتر شد یه روز هم برای خرید شلوار با همسرم جایی رفتم که فقط شلوار کشی ساده ی مشکی رو انتخاب کردم   که فروشنده بهم گفت خانم شایداز این مدل  ۵ایکس لارج اندازه ی شما  بشه و من اونجا چشمام گرد شد که چی ۵ ایکس لارج  تازه کشی هم بود  و بسیار ناراحت شدم و یا اینکه یادم میاد  زمانی که تصمیم به پیاده روی گرفتم برای کمتر شدن چاقی در خودم کفشهای ورزشی خودم رو که قبل از بارداری بارها برای ورزش در باشگاه پوشیده بودم در اوردم که بپوشم دیدم اصلا پای من داخل اوتها جا نمیشه و بسته نمیشن و بسیار بسیار ناراحت شدم و تمام اینها باعث تتفر من از چاقی شده بودن باعث وحشت من از چاقی شده بودن که روی اعصاب من  و روحیه من فشار  میاورد که باعث شده بود به شدت از چاقی متتفر بشم و بترسم و  اما فرق من با بقیه این بود که میگفتم من میتونم دوباره لاعر بشم چون بارها  این روند رو تجربه کرده بودم  که وقتی چاق شدم  با رژیم و رزش دوباره خودم رو لاغر کردم حتی برای زایمان اولم که بازم به این صورت بودم حالا یکم کمتر ولی بازم تا ۹۵ کیلو چاق شده بودم اما با رژیم و ورزش خودم رو به راحتی متناسب کردم  برای همین چا قی رو برای بار دیگه نپذیرفتم و از همون اوایل رفتم پیش کارشناس تعدیه و چنان تعهدی داستم که نگو و من عالی وزن کم کردم تا وزن ۵۹ کیلو هم اومدم و بسیار خوشحال بودم و به خاطر این کاهش وزنم در زمان کم  در باشگاه بسیار تشویق شدم  اما ترس از چاقی و تتفر از چاقی همچنان با من بودو  من همچنان با رژیم و ورزشهای مکرر خودم رو لاغر میکردم و نمیزاشتم چاق بشم  تا اینکه از یه جایی احساس ناتوانی کردم و گفتم دیگه نمیتونم لاغر بشم و اون کی بود زمانی بود  که یک سال   از بودن در وزن ایده الم گدشته بود و من با انجام  ازمایشی متوجه شدم مشکلاتی مثل تیرویید کم کار و  مشکل هورمونی دارم و اونجا بود که به خاطر حرفهای پزشکان اطرافم  که دو تا متخصص بودن  و  به خاطر حرفهای  کارشناس تغدیه ام که دقیقا اونم همون حرف رو میزد و همزمان بهم میگفتن تو چاق خواهی شد به خاطر خوردن این دارو و این بیماری دیگه احساس ناتوانی کردم دیگه احساس کردم نمیتونم لاغر  بشم وهر کاری میکردم هر ماه از ماه قبل چاقتر میشدم در حالی که رژیمم رو سخت تر و ورزشم رو سنگین تر کرده بودم  اما واقعا  تلاشم با نتیجم همخوانی نداشت و من هر روز زجر میکشیدم و ناراحت میشدم  که چه کاری باید بکنم اخه چرا اینجوری شد تا با این راه آشنا شدم و انصافا در اون دوران که پزشکان با هم میگفتن تو چاق خواهی شد من فکر میکردم نمیتونم دیگه متناسب بشم و مانع متناسب شدن من شده بودن چون باور کرده بودم نمیتونم لاغر بشم هر کاری میکردم در نهایت  لاغر نمیشدم ولی اون موقع که صد کیلو بودم و باور کرده بودم میتونم متناسب بشم انصافا راحت لاغر شدم حالا نه راحت راحت ولی به اندازه تلاشم نتیجه میگرفتم .

   پس باید بپذیرم من میتونم با این  راه لاغر بشم اونم خیلی راحت و ساده و اسان و طبیعی من میتونم لاغر بشم و من به زودی در جسم متناسب خودم قرار خواهم گرفت و من بعد از مدتها در سایت بودن یاد گرفتم از چاقی متنفر نباشم و از اون به عنوان یک مهمان ناخوانده در  جسمم یاد کنم که به زودی این شکل نامتناسب و غیر طبیعی و  یا این مهمان ناخوانده از جسم من بیرون میره و من بارها باید بگم خودم این چاقی رو در جسمم به وجود اوردم و خودم مقصر صد در صد این چاقی خودم هستم و حالا هم میخوام  خودم  به تنهایی با قدرت ذهنم از دستش بدم .

   من  عاشق مثال  حلبهای روغنم ولی اصلا نمیدونم که الان  دقیق چند تا دیگه رو با خودم حمل میکنم و اما حدسی میگم من ۳ تا حلب روغن با خودم حمل میکزدم که الان شاید یکی هنوز  با من باشه .

   روند کاهش،وزن من مثل روند  اضافه وزن  من در گذشته  یه روند بسیار آرام هست  یعنی من نباید عجله کنم و گول  این تبلیعات رو بخورم این لاغری با قدرت ذهن به خیلی پارامترها بستگی داره پس زمان تعیین نکنید .

   تنفر از چاقی باعث میشه ما احساس ناتوانی کنیم و انگیزه ای برای متناسب شدن نداشته باشم و از  وقتی که دارم روی خودم کار میکنم تمام سعی من این بوده که این تنفر رو تبدیل  به عشق کنم و تا حدی که موفق بودم نتیجه گرفتم  من به چاقی خودم در ایینه توجه نمیکنم به دنبال راه های برطرف کردن چاقی نیستم در حرفهام با دیگران در مورد چاقی  خودم حرف نمیزنم و خودم رو سرزنش نمیکنم و برعکس بارها در مورد لاغری خودت حرف بزن که وقتی لاعر بشی چه مزایا یی برای تو  خواهد داشت و بگو من وقتی لاعر بشم چه جسمی خواهم داشت درسته در این شرایط الانم در مورد چاقی حرف زدن اسونه ولی من باید به چیزی که نیست توجه کنم و تمام هنر ما انسانها همین هست که به چیزی که نیست ایمان داشته بلشه .

   من در زمان تناسبم به راحتی خرید میکنم 

   من در زمان تناسبم به راحتی  بدون ترس و محدودیت غدا میخورم 

   من در زمان تناسبم به راحتی فعالیت میکنم 

   من در زمان تناسبم به بهترین حال روحی خودم میرسم 

   من دررزمان تناسبم خیلی خوش تیپ تر میشم .

   من در زمان تناسبم رفتار غدایی خیلی ارام و درست تری دارم 

   من در زمان تناسبم در تمام لباسها احساس رهایی و آزادی میکنم .

   من در زمان تناسبم از دیدن خودم در ایینه بسیار خوشحال تر میشم .

   من در زمان تناسبم هر فعالیتی رو به راحتی انجام میدم 

   من در زمان تناسبم لباسهای قالب تن رو به راحتی میپوشم .

   من در زمان تناسبم با اعتماد به نفس در هر مکانی با هر پوششی حاضر میشم .

   من در زمان تناسبم به سلامتی کامل جسمی میرسم 

   من در زمان تناسبم خود باوری و احساس توانمندی بیشتری میکنم 

   من در زمان تناسبم میتونم فرد تاثیر گذار تری باشم هم بر روی خانوادم هم اطرافیانم .

   من در زمان تناسبم میتونم به گسترش رسالت استاد کمک کنم .

   من در زمان تناسبم با این روش به آزادی کامل میرسم .

   من در زمان تناسبم خیلی شادابتر و حوانتر و زبباتر میشم .

   من در زمان تناسبم خدای درونم رو بیشتر پیدا میکنم 

   من در زمان تناسبم ایمانم و توکلم بیشتر میشه .

   من در زمان تناسبم امیر عداهای اطرافم میشم و  دیگه برده ی اونها نیستم و به خوبی اونها رو مدیریت میکنم 

   من در زمان تناسبم به راحتی میگم میل ندارم و نمیخورم 

   من در زمان تناسبم به جسمم بیشتر اهمییت میدم و هر چیزی رو وارد بدنم نمیکنم  .

   من در زمان تناسبم برای جسمم احترام بیشتری قایلم و به خوبی از اون نگهداری و محافظت  میکنم و به هر بهانه ای غدا وارد اون   نمیکنم .

   من در زمان تناسبم  میتونم حتی  لباسهای روی مانکن رو بردارم و بخرم 

    من در زمان تناسبم میتونم حتی طلا و جواهرت زیبا رو به راحتی انتخاب کنم و اویزون کنم 

   من در زمان تناسبم به راحتی کفشهای دلخواهم رو انتخاب میخرم و به پا میکنم 

   من در زمان تناسبم با به اندازه غدا خوردن همیشه بعد از غذا سبک و سرحا ل هستم 

   من در زمان تناسبم ارتباط عالی تر با همه خواهم داشت 

   من به لاغری دلخواهم ایمان دارم که به اون میرسم  با توجه کردن به لاغری اون رو در بدنم گسترش میدم و من به لاغری عشق میدم تا کل وجودم رو بگیره من عاشق لاغری و مزایای اون هستم و میدونم من  به همه چیز میرسم همانطور که تونستم از این روش من کلی وزن کنم با استمرار داشتن  دوباره وزن کم خواهم کرد و ساکن سرزمین لاعرها خواهم شد من  اطمینان دارم هر روز از روز قبل دارم متناسب تر میشم .من بارها میگم با لاغری  خودم روی افراد اطرافم هم تاثیر خواهم گذاشت همینطور که تا الان روی خانوادم تاثیر داشتم و همه ی اونها متناسب تر شدن   ولی با تناسب بیشترم بازم فرد تاثیر گدارتری خواهم شد .

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   faribadeghani1371@gmail.com
   1400/07/10 10:09
   مدت عضویت: 205 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 309 کلمه

   سلام
   چاقی سبب شده بود من کلا از خودم بیزار بشم لباسی ک دوس دارم نتونم بپوشم تو مهمونی ها دوره همی ها تولد ها عروسی ها حالم خوب نباشه لباسی ک دوس دارم نتونم بپوشم نتونم بخرم باعث شده بود از رنگها دوری کنم و خودم ب لباس سیاه بسته بودم
   باعث شده بود اصلا اعتماد بنفس خویشتن دوستی و اینا رو نداشته باشم باعث شده بودم دیگران در مورد من نظر بدن باعث شده بود نتونم پالتو بارانی مورد علاقمو بپوشم
   وهزاران چیزهای دیگه ولی الان دیگه باور کردم ک خودم باعث این وضعیت شدم ودارم تلاشمو میکنم و میدونم ک لاغر میشم
   لاغر شدن سبب افزایش سلامت روحی جسمی در من میشه اعتماد ب نفسم بالا میره بیشتر و بیشتر عاشق خودم میشم کمر دردم خوب میشه سبکتر میشم زیباتر میشم خوش هیکل میشم جونتر میشم
   با لاغری شکمم باریک تر بشه راحت میتونم بشینم پاشم
   باعث میشه لباسی ک دوس دارم بخرم با رنگی ک روس دارم لباس های خونگی در رنگهای مختلف تاب بتونم بپوشم شلوار لی میتونم بپوشم مانتو کوتاه و جلوباز
   باعث میشه تو مهمونی و تولد و دوره همی ها شاد باشم حالم خوب باشه
   لاغری باعث میشه با اومدن عید شاد بشم
   با شنیدن دعوت ب عروسی شاد بشم
   لاغری باعث میشه رها بشم
   لاغری سب میشه راحتر کارهامو انجام بدم
   باعث میشه بتونم با اعتماد ب نفس برم استخر و شاد باشم
   باعث حس شادی و خوشحالی در من بیاد بالا
   من از وقتی وارد سایت شدم دیگه اون ترس از خوردن خیلی کمتر شده راحترم درد دستم خیلی کمتر شده شادتر شدم بیخیال تر شدم دیگه همش در مورد چاقی حرف نمی نم توجه نمیکنم از تمام وقت ارادم برای این سایت استفاده میکنم من خیلی ظلمها ب واسطه چاقی ب خودم کردم
   میخوام زندگی کنم با امید ب لاغری وایمان ب لاغر شدن
   من از الان شروع کردم ب زندگی کردن با حس لاغری

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   پونه عدل تهرانی
   1400/07/03 04:04
   مدت عضویت: 875 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 531 کلمه

   به نام خدا

   وقت بخیر عزیزان

    

   من چند وقتیه که نتونستم ادامه بدم حالا یا عقب افتادم یا بهانه اوردم نمی دونم ولی از امروز دوباره شروع کردم این چند وقته مسافرت رفته بودم و دیشب اومدم این مسافرت آخر با ماشین رفته بودیم و دو روز تو راه بودیم موقع رفتن و برگشتن دیشب دیگه پاهام خیلی خشک شده بودم صبح بلند شدم رفتم یه خورده پیاده روی کردم که پاهام یه خورده نرم بشه .

   قبل از این مسافرتها که مامانم و دیدم بهم می گفتن پونه چقدر صورتت ظریف شده برانداز می گردن منو از دور البته جایی رفته بودیم همگی مهمونی اون دوستانی که منو خیلی وقت بود ندیده بودن یه خانمی که به من گفت بلند شو و بچرخ که ما ببینیمت که البته من اونروز هم لباسم تونیک و شلوار بود ولی مدلش گشاد با اینکه انقدر گشاد بود متوجه لاغری من شدن  و من هم سایت و معرفی کردم باز هم اون شب ا نگاه کردن ببینن من چی می خورم شام من اون شب دلم نمی خواست برنج بخورم از غذاهای دیگه خوردم ولی می گفتن ببین برنج نمی خوره گفتم اتفاقا من هر روز برنج می خوریم الان نمی خواستم و خلاصه ببین نوشابه می خوری اتفاقا نوشابه هم خوردم من راستش تا قبل از دوره نوشابه خور نبودم مثلا هر وقت بیرون می رفتیم من از نوشابه همسرم یه کم می خوردم اونم با ترس و لرز ولی این مسافرتی که رفته بودیم من خیلی تشنه می شدم و نوشابه هم خیلی خوردم ولی نه با ترس بلکه با لذت .

   این خیلی نکته جالبی هستش که واقعا آدم از هر چیزی بدش بیاد سرش میاد من هم همش این ترس و داشتم و بدم میامد از خودم مخصوصا این آخری که از پشت کامپیوتر هم یکی از فامیلها به من گفت چه چاق شدی فکر کنم ۸۰کیلو باشی .

   من هم خیلی بدم میامد از چاقی خودم هر وقت می رفتم یوگا یا زومبا بیشتر همه لاغر بودن لباسهای ورزشی قشنگ می پوشیدن من باید همش یه جوری می پوشیدم که چاقیم تو چشم نزنه.

   حالا کم کم اون تمرینات دوره و انجام دادیم و با چاقی دوست شدیم حالا داره دیگه از پهلومون می ره خدا رو شکر ًو من اصلا دیگه فکر نمی کنم چی بخورم کی بخورم درست مثل یه فرد متناسب عمل می‌کنم .

   من هم زمان تعیین نکردم برای لاغر شدنم و همینطور دارم ادامه می دم اتفاقا با دوستم صحبت می کردم اون کی گفت خیلی رژیم کالری همه می گیرن تو ایران من هم قبل از دوره از اینکارا زیاد کردم هی بشمرم کالری ها رو ولی الان خدا روشکر دیگه این مسایل و نداریم .

   و من واقعا لذت می برم که چند تا کار و که تو لیست تمرینات نوشته بودم که به خاطر چاقی نمی تونستم انجام بدم ولی الان دیگه می‌توانم همینطور تو مسافرت که تونستم انجام بدم ، همسرم هی می گفت چاق شدم اومدم مسافرت هیچ کار نکردم خودشو می گفت می گفت برگردم باید پیاده روی کنم ولی متناسبه وهیچ وقت از این حرفا نمی زد .

   هر چیزی که باعشق باشه سریع به نتیجه می رسه .بایدخودمون و بپزیریم همونطور که هستیم دوست داشته باشیم تا بتونیم بهتر بشیم و متناسب تر هر روز 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/06/30 19:03
   مدت عضویت: 766 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 732 کلمه

   سلام🙂

   همه ما از چاقی متنفریم

   به خاطر فشار جسمی که به خاطر چاقی تحمل میکنیم زانو درد ،کمردرد ،یا دیابت و فشار خون

   به خاطر اینکه نافرمیهای بدنمون ما رو از زیبایی انداخته

   به خاطر اینکه لباس مورد علاقمه مون رو نمیتونیم بپوشیم چون نافرمیها خیلی مشخص میشن

   چون توی رنگهای روشن یا طرحهای چهارخونه و راه راه افقی چاقتر به نظر میایم

   چون کمد لباسهامون پرشده از لباسهای مشکی و سورمه ای و رنگهای تیره که کمی ما رو جمع تر نشون بدن

   چون هر لباسی رو پسندمون بوده رو سایزمون نداشتن

   چون توی اتاق پرو این چاقیها واضحتر و عذاب آورتر و زشت تر بودن و همه مون خاطرات بدی از اتاقهای پرو داریم خاطراتی که پر از خجالت و شرمندگی و نا زیبایی و نافرمی بوده

   چون از دیدن خودمون در آینه حالمون بد میشده

   چون زیباییها و استعدادها و تواناییهامون زیر سلطه این چاقی قرار گرفته و هرگز اونطور که لایقش بودیم نتونستیم خودمون رو ابراز کنیم

   چون بارها به خاطر خریدن لباس سایزمون همه مغازه های شهر رو گشتیم

   چون رنج خیاطی رفتن و دردسرهای پارچه خریدن و دکمه خریدن و مدل پیدا کردن و….رو بارها تحمل کردیم فقط برای اینکه اون مدلهای بدردنخور بازار رو دوس نداشتیم

   چون از نزدیکان و عزیزانمون بارها تذکر شنیدیم

   اعتماد به نفسهامون له شده 

   توی خوردن زیر نظر بقیه بودیم توی انتخاب لباسی که تنگ و کوتاه نباشه و نافرمیهات بیرون نزنه مورد انتقاد بقیه بودیم

   اصلا انگار برای خودمون زندگی نکردیم همش به خاطر بقیه و کم کردن حرف و حدیثهاشون یا از لذت مهمانی و عروسی و دورهمی گذشتیم یا اگه هم رفتیم همواره در عذاب بودیم از نگاهها از پچ پچها از تذکرها از گفتن این جمله لعنتی”چاقتر شدیا”….

   ما چاقها یه عالمه زندگی نکرده داریم

   یه عالمه لذت نبرده

   یه عالمه ابراز وجود نکرده

   یه عالمه مهماتی نرفته

   یه عالمه خرید با دل خوش نکرده

   یه عالمه حرف نزده

   یه عالمه لبخند نزده

   یه عالمه خندیدن از ته دل نکرده

   یه عالمه لذت از خرید نبرده

   ……

   برای همینه که اینقدر تنفر داریم از چاقی برای همینه اینقدر عجله داریم برای لاغری

   برای همینه که هزار راه رو امتحان کردیم برای خلاص شدن از شر چاقی

   برای همینه که ۱۰۰ گرم و ۲۰۰ گرم کاهش وزن در عدد ترازو خوشحالمون میکنه و ۱۰۰ گرم ۲۰۰ گرم افزایش وزن حسابی به هممون میریزه

   ما خییییلی به خودمون بدهکاریم بابت تمام حرص خوردنامون 

   تمام حسرت خوردنامون

   بابت تمام دلخوریهامون

   بابت تمام خودخوریهامون

   بابت تمام عذاب وجدانهامون

   بابت تمام سرزنشهایی که به  خودمون کردیم

   بابت تمام غصه هایی که تنهایی خوردیم

   بابت تمام اشکهایی که به خاطر چاقی ریختیم

   …..

   و ته همه اینها رسیدیم به اینجا که میگن جایی برای حسرت نیست چون تو هم میتونی لاغر بشی

   جایی برای غصه نیست چون تو هم میتونی لذت تناسب رو تجربه کنی

   جایی برای تنفر نیست چون اولین کار اینه که با خودت با جسمت با چاقیت دوست باشی و باهاش به صلح برسی

   جایی برای عمل جراحی و لیپوساکشن قرص و دمنوش و ورزش و رژیم نیست چون همه این چاقی در ذهنته و میتونی با تغییر ذهنت جسمت رو لاغر کنی

   اصلا وقتی شما میگید تمام روشهای قبلی که برای لاغری امتحان کردین اشتباه بوده وگرنه جسم شما که تقصیری نداره جسم شما که با بقیه فرقی نداره توانایی شما که کمتر از بقیه نیست و این جملات مثل آبی هست بر آتش حسرت ما….

   اصلا یه جوری ته دلمون قرص میشه که میخوایم یه شبه و یه هفته و یه ماهه همه فایلها رو گوش بدیم تا لاغر بشیم چون نمیدونیم که اصلا این فایلها نیستن که ما رو لاغر میکنن این خود ماییم که با گوش دادن فایلها و درک اونا و نوشتن تمرینات و عدم توجه به هرآنچه در بیرون حال ما رو بد میکنه(چه چاقیمون چه اوضاع اقتصادی چه جنگ چه بیماری چه ناراحتیها و درگیریهای اطرافیان)و نگه داشتن خودمون در حال خوب اونم با اولویت قرار دادن خودمون و ذهنمون و جسممون و زندگیمون در رتبه اول اهمیت لاغر نه تنها لاغر میشیم اعتماد به نفسمون هم ترمیم میشه حال و احوال روحیمون هم خوب میشه شاد و پر انرژی میشیم و زیبا و جوان …و چی بهتر از این…..

   لاغری که با سرعت خود جسم اتفاق بیوفته دیگه نه ریزش مو داره نه افتادگی پوست نه چین و چروک نه افسردگی بلکه چهره زیبا و شاداب و جوان میشه پوست زیبا و براق میشه چشمها یه برقی می افته که ناشی از شادی و ارامش درونیه اندام هم مثل یه پیکرتراشی عالی تراشیده میشه اونم آروم آروم اینقدر آروم که فقط خودت متوجهش میشی و لذتش رو میبری که ذهنت داره تغییر میکنه و جسمت برای لاغر شدن داره همراهی میکنه و این خیییییلی زیباست😍😍

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   hassanradin105@gmail.com
   1400/06/28 16:49
   مدت عضویت: 142 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 368 کلمه

   آدمی ساخته افکار خویش است، 

   فردا همانی خواهد شد که امروز 

   در اندیشه آن بوده است🌺 

    

   همین چند ماه پیش بود که همسرم خیلی از هیکل و ایراد می‌گرفت و همش میگفت یکم تحرک داشته باش و ورزش کن.منم دیگه خسته شده بودم و چون نمی‌تونستم خودم رو لاغر کنم میگفتم خمینی که هستم خیلی هم خوبه و تازه می‌خوام خودم رو چاق تر هم کنم. ولی واقعاً اینطور نبود .من از هیکل خودم بدم نیومد و متنفر شده بودم.هر وقت جلوی آینه میرفتم افسرده میشدم و میگفتم همسرم حق داره خوشش نیاد.

   من هرچی بیشتر متنفر میشدم از چاقی خودم و افسرده تر ،به عینِ می‌دیدم که چاق تر میشم و بیشتر به طرف خوردنی ها میرفتم،بدون اینکه حتی گرسنه باشم.

   خب تمام فکر و ذکر من دور و بر چاقی می‌چرخید ،برای همین توی ذهنم چاقی رو جذب میکردم و هر روز اضافه وزنم بیشتر میشد.🥺 

   ولی در عوض توی این چند روزی که با این سایت آشنا شدم ،خیلی چیزا یاد گرفتم .دیگه مثل قبل نیستم افسرده و هی بگم خدایا چیکار کنم چرا من اینطوریم و غیره . حالا دیگه میرم جلوی آینه و از خودم تعریف میکنم و از هیکلم ،از زندگیم از خودم لذت میبرم.دیگه احساس بدی نسبت به خودم ندارم .فقط میگم اشکالی نداره الان اضافه وزن دارم یه چند وقت دیگه به اون تناسبی که می‌خوام میرسم. میگم لاغری آسون ترین کار دنیاست. به خواسته هام فکر میکنم و به اندامم میگم دلم میخواد چطوری بشی. به خودم میگم تو خیلی زیبا هستی و زیباتر شدن حق تو هست. لاغری خیلی بهت میاد. 

   دیروز رفته بودم نانوایی و تا نوبتم بشه از موقعیت استفاده کردم و برای خودم رویا پردازی کردم و به لاغری،به دوچرخه سواری ،به تناسب اندامم،وقتی با همسرم با افتخار و اعتماد به نفس راه میرم ،به این که لاغری آسون ترین کار دنیاست، و وقتی این جمله رو میگم لبخند روی لبان میشینه 😍 

   اونقدر می‌خوام متمرکز بشم روی لاغری خودم تا ذهنم بپذیره که باید به سمت لاغری بره نه چیز دیگه. 

   من توی این چند روز باورتون نمیشه اگه بگم روحیه ام خیلی عوض شده و همسرم هم همین رو میگه ،که زیبا تر شدی و لاغر و من کیف میکنم و از خوشحال به خودم می بالم. 🥰 

   لاغری آسون ترین کار دنیاست❤️

    

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   kiananaseh2008@gmail.com
   1400/06/11 22:08
   مدت عضویت: 148 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 300 کلمه

   من از بچگی چاق بودم و همیشه از خودم متنفر بودم.دوست زیادی نداشتم.همیشه خجالت میکشیدم.اگه میخواستم خوراکی بخورم یواشکی میخوردم در صورتیکه دوستای من همیسه لاغر بودن و مثلا ۲تا همبرگر را با لذت میخوردن.چاقی زندگی منو نابود کرد به طوربکه من حتی حاصر نشدم برم لباس عروس پرو کنم چون خجالت میکشیدم.یه لباس دوختم و همیشه تو عکسام که میبینم ازش متنفرم.دیابت گرفتم و زایمانهای خیلی سختی به خاطر دیابت داشتم تا دم مرگ رفتم.هیچ وقت اباس مورد علاقم را نپوشیدم.خواهرام میرفتن آتلیه و عکس میگرفتن ولی من نرفتم چون از خودم و قیافم متنفر بودم .تو کودکی خیلی مسخره شدم و تا بزرگسالی رنج کشیدمو همیسه ترس از اضافه وزن باعث شد نخوام رو وزنه برم.خیلی شبها درخواست مرگ کردم و گریه میکردم ولی فایده نداشتتا اینکه عمل کردم و لاغر شدم و خیلی حسهای خوب دنیا را تجربه کردم اگرچه بسیار زجر اور بود به خاطر دامپبنگ و این مسایل ولی بازم عاسق لاغریم بودم ولی کم کم داشتم دوباره چاق میسدم و چیزی حدود۸ کیلو چاق شدم  و بعد  باردار شدم و الان چیزی حدود ۲۰ کیلو اضافه وزن دارم و خیلی ناراحتم.میخواهم در ابن راه گام بردارم و طعم لاغری را برای همیشه بچشم

   مزایای لاغری

   پوشیدن لباسهای مورد علاقه با رنگهای شاد و در هر مغازه ای که برم و با خوشحالی بپوشم

   رهایی از این زانودرد و کمردرد

   رهایی از چربی های انباشته شده در ران و شکم که حال من را بد میکند

   کوهنوردی رفتن به راحتی.

   بازی والیبال به راحتی و سبکبالی

   حضور در محافل و مجالس با اعتماد به نفس بیشتر

   شروع به کسب و کار خودم و رهایی از سردرد ناشی از افت قندم.

   و اعتماد به نفس بیشتر و بیستر و بیشتر و خوشحالی و کیف کردن و 

   با لذت غدا خوردن نه با زجر و ترس رهایی از دیابت لعنتی برای همیشه

   شادی و نشاط بیشتر وخستگی کمتر

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/06/04 16:35
   مدت عضویت: 156 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 400 کلمه

   سلام برهمگی

   از وقتی پذیرفتم که مسولیت چاقی با منه و هیچ غذایی با زور نمیخاست وارد بدنم بشه واین من بودم که باورهای غلط رو تو ذهنم کاشتم و هر روز بزرگتر وبزرگتر می شد از خودم خجالت کشیدم به دو دلیل 

   اینکه اشتباه خودم رو گردن معده ام انداختم که حتمن اون زود احساس گرسنگی  بهم میده وازش متنفربودم .

   دوم اینکه من مدتها داشتم از خودم فرار میکردم اینکه لباسهای رنگ شاد نمی پوشیدم غذاخوردنم رو محدود کردم وحین گرسنگی به خودم عذاب میدادم و با تنفرغذا میخوردم 

   مرتب خودمو با ترس  وزن میکردم و سرزنش های اطرافیانم که هرموقع باهم بحثمون میشد احساسمو بدمیکرد .که کمترغذابخور .

   مانتوها ولباسهایم که هرسری تنگ ترمیشدن واندازم نبودن وهرمانتویی میخریدم یه چندتا دکمه دیگه هم بایستی جلوش میزاشتم تامانتوم خوب ایستادگی داشته باشه اعصابمو بهم میریخت .

   پیاده روی توضلع گرما که ازنفس میافتادم و.. همه این موارد باعث شد که هر سری بیشتر ازخودم بدم میاد وبیشتر ازخودم فاصله بگیرم و منو چاقی شدیم تو دوتا جبهه مخالف . 

   خوب همش میشه ضعف درمقابل چاقی. نفرت از چاقی . نفرت از خودم و بدنم واطرافیانم .و کم حوصله شدن و زود واکنش عصبی نشون دادن .

   حالا که من و این مهمان خارجی آشتی کردیم دیگه به خاطر ش خودمو از هیچی محروم نمیکنم

    و خودمو تو محدودیت نمیزارم

    هر جا دلم میخادمیرم واونو هم دنبالم میبرم بدن منه

    هیچ وقت بدیش رو نمیگم 

   وهرلباسی دلم بخاد بدون محدودیت جسمی میخرم . 

   خودمو تحسین میکنم وباعشق برای خودم کادو میخرم . 

   و هرغذایی دلم خاست باحس خوب میخورم .

   به سرزنش های اطرافیانم توجه نمیکنم  ..

   مزیتهای متناسب شدن .

    قدم ۱۶۳هست و وزنم بشه ۵۸ میشم مونکن مونکن.

   اعتمادبه نفسم میره بالا.

   هرلباسی دلم خاست میپوشم .

   هرغذایی دلم خاست میخورم .

   به هرجا میرم وعکس بگیرم عکسم زیباترمیشه.

   به راحتی میدوم .

   به هرمکان تفریحی و ورزشی باحس غرور میرم .

   کلی باورهای غلط که با چاقی گره زده بودم همش رفع میشه.

   صورتم و بدنم جمع وجورتر وجوان تر میشه وازدیدنشون لذت میبرم .

   راحت میتونم بلوز وشلواربپوشم .

   آرامشم بیشتر میشه.

   ارتباطم با خدام بهترمیشه چون میدونم دیگه زندگیم دست خودمه .

   باعث میشه به خودم ایمان داشته باشم که کاری نشد نداره .

   روابطم بهتر میشه.

   غذاخوردنم با آرامش میشه مثل انسان . واین خیلی لذت بخشه.

   ماه رمضان به راحتی روزه میگیرم .

   دوره های دیگه استاد رو هم کم کم میخرم چون دلم قرص تر میشه که اینها شعارنیست و مثل دوره انگیزشی نیست .

   و به رویای متناسب شدن میرسم .و…

   ممنون از زحمات استاد عزیز که وقت میزارن برای بهتر کردن زندگی ما .

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/05/04 05:58
   مدت عضویت: 532 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 350 کلمه

   فایل “گام هشتادو هفتم : توقف نفرت از چاقی”:

   بگذارید این تمرین را اینطوری شروع کنم. من تا حالا معنای نفرت را دقيقا نمیدونستم.اینکه بیشتر به چیزی مثل چاقی فکر کنیم، به معنای نفرت از ان است چون ذهن ما کلمات را خوب میشناسدو میتواند تشخيص بدهد، ولی جملات ما را نمیفهمد.

   به دو مثال زیر توجه کنید:

   “من عاشق لاغری هستم” و کلمه لاغری را ذهن من از جمله من برداشت میکند.  “من لاغر هستم و از خودم راضی ام.” باز ذهن من کلمات لاغر و راضی را برداشت میکند.  

   پس نگفتن حتی جملاتی درباره چاقی ، یاافراد چاق ، یاتجربه واشتباه چاقی ؛خودش عاملی کمک کننده است به لاغری و متناسب شدن ما.

   من دیروز یک تک پوش سایز Small با  یکLegging سایز Small پوشیدم.  از دیدن خودم خیلی لذت بردم.  خیلی خوب و عالی شده بودم.

   مرتب از جلوی اینه رد میشدم و قربون صدقه خودم میرفتم. من ديوانه نشده بودم بلکه برای اولین بارعاشق تیپ خودم شده بودم.

   اتفاقا انروزهیچ کس هم بهم نگفت چه خوش تیپ شدی ، ولی خودم از دیدن خودم یک روز کامل لذت بردم.  این عالی است.

   منتظر ديگران نباشید که جمله ای به شما بگویند. این مهم بودن قضاوت ديگران درباره ما ،در همه جای فرهنگ ما به طریق مثبتی جا افتاده است. به نظرم کاملاً اشتباه است چون ما برای خودمون زندگی میکنیم نه برای ديگران.

   دوستان ، وقتش است جهان را ببینید ، برای خودتون زندگی کنید فقط گذر عمر را مشاهده نکنید.Living better OR living longer

   ما کدام از موارد فوق را دنبال میکنیم ؛زندگي با لذت بیشتر و مسافرت و شادی و هیجان و خنده و دعا و توکلLiving better را یا زندگی باعمر طولاني تر و در یک خانه ساکن بودن و یک شغل داشتن ویک روتین و زندگی تکراری را دنبال کردن Living longer.

   مزایای لاغری و تناسب اندام مورد دلخواهم چیست ؟

   1.من هر لباسی را دوست دارم میخرم و بدون پرو کردن میخرم. 2.من عکسهای قدی بیشتری از خودم میگیرم. 3.من اعتمادبه نفس بالاتر ی پیدا میکنم. 4.من در رفتن به مهمانی یا مجلس عروسی پیشقدم میشوم. 5.من احساس بهتری نسبت به خودم پیدا میکنم. 6.من بیشتر خودم را دوست میدارم. 7.من زیباتر به نظر میایم.

   شاد و متناسب باشید.

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/30 16:42
   مدت عضویت: 186 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 17 کلمه

   استاد عزیز ما هم خداروشاکریم که دراین راه با،شما وروش شما اشنا شدیم به امیدموفقییت روزافزون شما

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/27 16:39
   مدت عضویت: 816 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 2,209 کلمه

   به نام خداوند مهربان 

   سلام خدمت استاد عزیز و دوستان خوبم 

   فایل صوتی امروز :

   هر کس به فایلها عمل کنه نتایج عالی  براش به وجود میاد و اما این نتایج ایتدا از تغییر فرمولهای ذهنی به وجود میاد اول هم احساس آرامش در ما ،به وجود میاد و بعد  احساس شادی  در ما به وجود میاد که قرار لاغر بشیم و بعد ترس از خوردن نداریم و بعد مغز ما فرمانهای متفاوتی میده .

   مثلا طرف یه هفته هست شیرینی دلخواه رو در یخچال داره ولی میل به خوردن نداره در واقع افرادی که روی خودشون دارن کار میکنن و  به راحتی از خوردن صرف نظر میکنن و هیچ ادا در آوردنی در کار نیست پس اول تغییر در احساس هست و بعد در رفتار هست و بعد در جسم تغییر به وجود میاد پس عجله نکنید و مرتب خودتون رو وزن و سایز نکنید چون ما داریم موانع ذهنی رو بر می داریم و بک مانع این بود که بپذیریم لاغر شدن آسانترین کار دنیا هست و جایگزین  فرمول غلط لاعر شدن خیلی هست بکنیم 

   لاغری با ذهن کار ساده ای هست و اما یک مانع دیگه هست که ما باید از اون اطلاع داشته باشیم و اگر بر طرفش  کنیم هم روند چاقتر شدن متوقف میشه و هم در مسیر تناسب قرار میگیریم .

   یکی دیگه از موانع لاعری که در ذهن همه ی افراد چاق هست نفرت از چاقی هست و این نفرت به  شکل ترس از چاقی هم خودش رو نشون میده و اما نتیجه ی این نفرت چاقی بیشتر هست نتیجه ی ترس از چاقی چاقی بیشتر هست .

   از هر وقت چاقی شما شروع شده مثلا بعد از ازدواج چاق شدی و متوجه چاقی شدی و کلی محدودیت پیدا کردی این به مرور تبدیل به نفرت و ترس از چاقی میشه یعنی خیلی کارها رو باید انجام بدی که به خاطر چاقی انجام نمیدی خیلی حرفها میشنویی که دوستشون نداری اما به خاطر چاقی اونها رو میشنویی خیلی …. همه ی اینها باعث نفرت میشه و چون این نفرت استمرار پیدا میکنه چون هر بار خواستی لاعر بشی و نتو نستی نفرتت  از اون بیشتر شده و یا هر بار رفتی لباس بخری و لباس دلخواهت رو نخریدی نفرتت از چاقی بیشتر شده و در مراسمات احساس خوبی نداشتی و باعث نفرتت از چاقی شده .

   اضافه وزن خیلی با جسم شما مشکل خاصی نداشت ولی فشار اضافه وزن ده ها برابر به ذهن و روح شما فشار میاره و تصمیم گیری و شخصیت و اعتماد به نفس ما رو داغون میکنه و وجود ما رو داغون میگنه دررحالی که جسم ما میتونه کارهاش رو خودش انجام بده پس همیشه اضافه وزن باعث فشار روحی به ما شده .

   من همیشه در خرید لباس اذیت شدم و هیچ وفت در دوران چاقی  اونها سلیقه ی من نبود و همین اقدام به خرید  کردن هر بار فشار  بیشتری به من میورد و من از چاقی نفرت بیشتر میکردم و من چقدر در تفریح و گردشها همیشه استرس و نگرانی داشتم چون نمیتونستم خیلی فعالیتها رو انجام بدم مثل کوهنوردی و دویدن و شنا کردن و … و اینها همه فشار هست که به ما وار میشه و همین فشار باعث میشه به شدت از چاقی نفرت کنیم و یا  ترس داشته باشیم  .

   من چون بارها اقدام کردم و نشد  که برای همیشه لاغر بشم  بنابراین من داشتم چاقی رو میپذیرفتم و احساس ناتوانی میکردم و احساس میکردم نمیتونم لاغر بشم و این هم یک مانع بسیار بزرگ هست .

   نفرت از چاقی باعث میشه ما مغلوب اضافه وزن بشیم و اگر باور کنیم نمیتونبم لاعر بشیم هر کاری بکنیم لاغر نمیشیم و اگر باور کنیم میتونیم لاغر بشیم لاغر میشیم .

   فکر کن ببین چقدر از چاقی خودت  نفرت داری و جاهایی که به خاطر اضافه وزنت مسخره شدی و  … رو به یاد بیار و این نفرت باعث غالب  شدن چاقی بر ما میشه ما باید از چاقی متنفر نباشیم و  به خودمون بگیم این چاقی مثل مهمان ناخوانده هست که به زودی از جسم من بیرون میره و دیگه چاقی اسمش رو نزار که بگی چاقی مال من هست و در واقع خودتون رو از زیر سلطه ی چاقی خارج کنید و بگید خودمون به اشتباه به وجودش آوردیم و حالا داریم از دستش میدیم .

   همانطور که به وجودش آوردیم حالا هم میتونیم از دستش بدیم روند اصافه وزن خیلی آرام بوده طوری که جسم ما هیچ مشکلی با پذیرفتن اون نداشته و اگر یک دفعه به وجود بیاد ما مشکل پیدا میکنیم مثل خانمهای باردار که بعد از اون در حالت شک قرار میگیرین به خاطر اضافه وزن .

   و اما ما باید چاقی رو مثل حلبهای روغن ۴ کیلویی در نظر بگیریم که داریم با خودمون تعدای رو حمل میکنیم  مثلا من سه تا رو با خودم داشتم حمل میکردم و اما با بودن در سایت و کار کردن روی خودم تونستم  دوتا رو  تقریبا زمین  بزارم و یکی دیگه رو فکر کنم دارم شایدم بیشتر نمیدونم .پس بپدیرید روند اضافه وزن یک روند آرام   هست .

    خیلی از سودجیان وعده های لاغری رو در زمان مشخصی میدن که مطمعن باش دروغ میگن  و نمیشه مشخص کرد در چه زمانی چه مقدار کم میکنی چون به خیلی ازپارامترهای  درونی  بستگی داره نوع فکر و باور شما و ….و هرکس برای لاغری زمان تغیین کرد بدون اون روش درست نیست و شما رو فقط گول میزنن پس  عجله نکنید برای لاعر شدن چون بعدش کلی مشکل برای شما پیش میاد  مثل ریزش موو شل شدن پوست و ….و شما رو ناراحت میکنه و اما در این روش به بدن فرصت داده میشه که خودش رو هماهنگ کنه و هیچ مشکل خاصی به وجود نمیاد و نداشتیم و لاغری  با قدرت ذهن کاملا صحیح هست و اگر به دنبال لاغر شدن سریع هستید به دنبال این روش نباشید .

   تنفر از چلقی باعث میشه ما ناتوان بشیم در مقابل چاقی که ما نمیتونیم لاعر بشیم و اما ما باید اون تنفر  رو به  انگیزه و اشتیاق تبدیل کنیم و این تنفر از طریق خودمون و اطرافیان و با محدودیت و حرفها و کارهای خودمون و بقیه در ما به وجود اومده اما از امروز به بعد دیگه در مورد چاقی حرف نزنید و خودتون زرو سرزنش نکنید و در مورد لاعری تحقیق نکن و یا در اینه از خودت متنفر نباش و …تا تنفر از چاقی در ما کمرنگ بشه 

   و از همه مهتر به مزایای لاعر شدن فکر کنید و بگید اگر من لاعرر بشم چه تغییری در من به وجود میاد و  یا چه بیماری از من رفع میشه و چه لذتهایی رو میتونم ببرم پس به جای مشکلات چاقی  به مزایای لاغری فکر کنید درسته سخته که به لاغری که نیست توجه کنیم و اما هنر ما همین هست که به ذهن یاد بدیم به چیزی که نیست توجه کنیم به جای نفرت و تنفر از چاقی .

   ما باید  سعی کنیم به لاغری توجه کنیم با نشاط و شادی و ارتقا رابطه با همسرت و .. فکر کن و ببین چه تغییراتی در شما به وجود میاد و تصویر سازی ذهنی کنید و به چیزی که نیست توجه کنید در قران خداوند هم گفته مومن کسی هست که به غیب ایمان داره یعنی به خدایی که نمیبینه  ایمان داره و اگر من به اون لاغری که وحود نداره اطمینان کنم که به  وجود میاد حتما اتفاق میفته  .

   پس اول از محدودیتهای چاقی بنویس که باعث نفرتت از چاقی شده و حالا به مزایای تناسب اندام فکر کنید مثلا متناسب شدن چه تاثیری در روابط و اعتماد به نفس،و سلامتی و کسب  و کار شما داره و به همین راحتی ما  سمت مقابل چاقی که نفرت هست عشق رو یاد میگیریم و به خودمون و لاغری عشق میدیم تا تفاوت نفرت و عشق رو پیدا کنیم .

   مزایای متناسب شدن رو بنویس و نگاهت رو از نفرت بردار و با عشق به خودت نگاه کن تا با عشق به هر انجه که نیست  و دوست داری برسی برای استاد و خیلیها شد پس برای من هم میشود و به رویای لاعری خودم دست پیدا میکنم و وارد سرزمین لاغرها میشم که همش خود باوری و ایمان و سلامتی و ثروت و .. هست و من به راحتی به هر موفقیت دیگه میرسم .

   چون الان در ذهن من لاغری کار سختی هست و اگر به اون برسم یگه بقیه هدفها برامون هیچ میشن و آسون میشن و ما به راحتی به همه چیز میرسیم و چرخ ما میچرخه .

   من با متناسب شدن خودم باعث میشم خیلیها ی دیگه هم آرزوی متناسب شدن در اونها شعله ور بشه و  اقدام به متناسب شدن بکنن

    

   اما برداشت من :

   تنفر از جاقی در من به شکل ترس از چاقی خیلی خودش رو نشون میداد و من همیشه در نگرانی و ترس بودم که نکنه چاقتر بشم و میشدم و خیلی جالب بود ورزش من بر مبنای همین ترس از چاقتر شدن بود و یا خوردن من بر مبنای ترس از چاقتر شدن و طوری حساب و کتاب میکردم و میخوردم که چاقتر نشم و همیشه در بدترین حالت خستگی و بیماری و درد کمر و زانو ورزش میکردم که مبادا چاقتر بشم و نتیجه هم برای من چاقی بیشتر بود و بسیار ناراحت میشدم  و این اواخر میگفتم انگارخلقت منم اینطور هست و انگار باید بپذیرم  که چاق باشم و دیگه کاری از دستم بر نمیاد چون ته ورزش،و رژیم رو دارم ولی هرگز به اون لاغری نمیرسم و راضی بودم که حد اقل در همون وزنی که هستم ثابت باشم و دیگه زیادتر نشم که حتی این آرزو هم برای من در راون شرایط محال بود و من هر ماه شاهد افزایش وزن بودم و من از چاقی تتفر شدید داشتم مخصوصا در بار آخر بعد از بارداری دومم که بسیار چاق شدم و تا بالای صد کیلو هم رفتم واقعا زشت و بد اندام شده بودم و بعد از زایمانم دوست داشتم به هر طریقی شده من زودتر لاغر بشم تا اینکه تصمیم گرفتم جهار ماه بعد از زایمانم پیش کارشناس تغدیه ای که خیلی تعریف میدادن برم و با رژیم های اون  خودم رو لاغر کنم و انصافا تونستم و خودم رو به ۵۹ کیلو رساندم و اما چه فایده که ماندگار نبود و من به خاطر باورهای غلط و اون ترمزها  خیلی سریع از دستش دادم و اما قول میدم که دوباره بر میگردم به اون وزن چون چاقی  در ذهن من  یعنی بیماری یعنی محدودیت یعنی بد لباس بودن یعنی لباس تیره پوشیدن  یعنی اعتماد به نفس نداشتن یعنی روابط خوبی نداشتن یعنی خود باوری نداشتن یعنی خودت رو دوست نداشتن یعنی افسرده بودن یعنی غداهای بدمزه خوردن یعنی محدودیت در خریدن و خوردن و پوشیدن و فعالیت کردن و …..یعنی بی ایمانی و بی توکلی به خدا یعنی مغلوب شیطان شدن یعنی همیشه در لباسها تحت فشار بودن و ادیت بودن یعنی قیافه ای مسن تر و نا زیبا  داشتن یعنی همیشه در سنگینی و حال بد بودن یعنی اسیر غداها بودن یعنی  رفتارهای زشت عدا خوردن داشتن یعنی حرص وولع  داشتن یعنی درد شکم داشتن یعنی به روز نبودن یعنی غیر طبیعی بودن یعنی اعتیاد داشتن به خوردن یعنی خودم رو حقیر کردن در مقابل مواد غدایی یعنی ادم قابل اعتماد نبودن یعنی به خودم احتران نزاشتن یعنی… .

   اما مزایای لاعر شدن :

   من با رسیدن به وزن دلخواهم که ۵۹ کیلو هست و سایز۳۸ هست من  در آزادی کامل زندگی خواهم کرد در خوردنم آزادم در پوشیدنم آزادم در فعالیت کردنم آزادم در زمانم آزادم در خرید کردنم آزادم در تمام لباسها احساس آزادی خواهم داشت و رها و سبک هستم و همه جا به راحتی جا میشم و چهره ای زیباتر خواهم داشت و جوانتر  خواهم بود و بسیار به روز تر و شیک پوش تر میشم و در بهترین حالت روحی خواهم بود و در بهترین حالت جسمی و سلامتی خواهم بود و اعتماد به نفس بسیار زیبادی پیدا خواهم کرد و روابطم عالیتر میشه و به راحتی خودم  رو باور میکنم و با شجاعت و ایمان بیشتری برای رسیدن به بقیه خواسته هام گام برمیدارم و حتی میتونم الگو و  بسیار آدم تاثیر گدار ی باشم برای لاعر شدن که من هر چیزی که میخوام میخورم امامتناسب هم هستم و میتونم دستی از دستان خداوند بشم و این روش رو به خیلها معرفی کنم و درگسترش  رسالت استاد نقشی داشته باشم و  به ایشون کمک ناچیزی کنم و من اگر متناسب بشم بسیار ارزش این لاعری رو میدونم  حتی از کسایی که فابریک لاعرن من بیشتر ارزش این تناسب  رو میدونم و هر روز به خاطر اون سپاسگزارتر میشم و تجربه ی یک زندگی شاد و سالم و متناسب رو  خواهم داشت و بسیار رفتارهای غذایی  با ارزش،و زیبایی  خواهم داشت  مثلا حرص، ولع ندارم تند عدا نمیخورم به خاطرهر  خوردنی  خودم و بقیه رو ادیت نمیکنم و به هیچ کس در خوردن اصرار نمیکنم و زور نمیگم و از جسمم مراقبت بیشتری میکنم و به زور عدا وارد اون نمیکنم و از این امانت  الهی به خوبی مراقبت میکنم و اون رو تبدیل به گاراژ بیماریها نمیکنم و با هیچ بهانه ای غدا رو میل نمیکنم فقط از روی نیاز بدنم میخورم و هر وقت سیرم به راحتی میگم میل ندارم و بسیار آهسته و زیبا  عدا میخورم و قدرت انتخاب  دارم و هر چیزی رو که خواستم به یه مقدار دلخواه جدا میکنم و میخورم و هیچ عدایی من رو وادار به خوردن نمیکنه  حتی سایز پام کوچیکتر میشه و کفشهای شیکتری رو من میتونم بخرم و حتی لباسهای سایز مانکن رو اگر خوشم بیاد به راحتی  انتخاب میکنم و  در کوتاه ترین زمان میخرم و …

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 13 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1400/08/27 20:41
    مدت عضویت: 487 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 68 کلمه

    دقیقا درسته من برای غذا خوردن به این نتیجه رسیدم من مثل بعضی از سیگاری ها نیستم . بعضی از سیگاری ها سیگار می‌کشند ولی بعضی از آنها در حقیقت سیگار آنها را میکشد و کنترلی بر روی سیگار ندارند. یک پاکت و دو پاکت در روز می‌کشند ولی بعضی از آدمها هفته‌ای 4  یا 5بار سیگار می کشند.

    تصمیم بگیریم ما غذا را بخریم نه غذا ما را

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    1400/08/27 20:44
    مدت عضویت: 487 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 68 کلمه

    دقیقا درسته من برای غذا خوردن به این نتیجه رسیدم من مثل بعضی از سیگاری ها نیستم . بعضی از سیگاری ها سیگار می‌کشند ولی بعضی از آنها در حقیقت سیگار آنها را میکشد و کنترلی بر روی سیگار ندارند. یک پاکت و دو پاکت در روز می‌کشند ولی بعضی از آدمها هفته‌ای 4  یا 5بار سیگار می کشند.

    تصمیم بگیریم ما غذا را بخریم نه غذا ما را.

    مهرآزاده

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/26 23:54
   مدت عضویت: 186 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 57 کلمه

   سلام من اتفاقی با تناسب اندام با ذهن آشنا شدم .مدتهاست باشگاه میرم و هنوز به اون تناسبی که خواستم نرسیدم .الان میخام از این روش ذهنی استفاده کنم .علاقه زیادی به رفتن به باشگاه دارم و چیزی به اندازه نفس کشیدن برای منه .الان اگه از این روش شما استفاده کنم باید باشگاه نرم دیگه ؟؟؟؟؟

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   razavikolsom@gmail.com
   1400/04/26 12:28
   مدت عضویت: 195 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 90 کلمه

   باسلام خدمت استادگرامی 

   من ازچاقی متنفرم واصلادوس ندارم ب هیکل وشکم خودم نگاکنم هرلحظه ای ک تواینه خودمومیبینم بیشترزده میشم ازچاقی چون فرمموبدجورنشون میده ونمیتونم لباسی ک دوس دارم روبپوشم واین همیشه یاداوره اینع که نمیتونم لاغربشم خیلی سالهاتلاش کردم برای ازبین بردن چاقی خودم یجورایی ازحودم بدم میادک اراده ندارم لاغربشم 

   مزایای لاغری برای من اینکه دیگه ازشرچربیهای اضافی خلاص میشم کمردردوپادردندارم لباس ومانتوی موردعلاقمومیپوشم دیگه ب هردری نمیزنم برای لاغری اعتمادب نفسم توی جمعهابیشترمیشه دیگه نگران این نیستم که چی بپوشم یاهمش لباس مشکی تنم باشه ک چاقیم کمترتوی دیدباشه 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   faribadeghani1371@gmail.com
   1400/04/16 09:17
   مدت عضویت: 205 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 160 کلمه

   سلام من خیلی نفرت در من موج میزنه ک اصلا ننیخوام دربارش حرف بزتم تا ووباره بهش فک کنم
   لاغری چ مزایایی برا من داره ؟ اینکه. راحتر میتونم بشینم پاشم دیگه کمرم درد نمیکنه وقتی راه میرم پاهام درد نمیکنه زانوهام درد نمیکنه چابک تر و سبک تر میشم فعالتر میشم
   ب راحتی میتونم برم ولباسهای ک دوس دارم بگیرم بپوشم رنگهایی ک دوس دارم سفید صورتی زرد ولذت ببرم بخازر همین میتونمدشادتر بشم میتونم شلوار لی خوشگل و مانتوهای خوسگل بپوشم با رنگهایی ک دوس دارم میتونم ب راحتی تو مهمونیا شرکت کنم اعتماد ب نفسم بالا میره راحت میتونم برم عروسی و لذت ببزم میتونم برم استخر و خجالت نکشم و لذت ببرم از اندامم
   رابطه با همسرم بهتر میشه در کنار اون جوون تر دیده میشم همش دلم میخواد برم لباسهایی ک تو گمد مونده رو بردارم و بپوشم ولدت ببرم
   شادتر خوشحالتر و زیباتر و اعتماد بنفس بالا خواهم داشت
   من مطمینم ک بهش میرسم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/14 12:16
   مدت عضویت: 605 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 327 کلمه

   سلام 

   من زمانی که تازه کمی اضافه وزن پیدا کردم وبرای من زیاد مهم نبود وبراین باور بودم که به مرور خودش رفع میشه اما وقتی چندین بار برای خرید لباس میرفتم و فروشنده بهم میگفت بارداری؟  خوب به هم می ریختم. و در نوع لباسی که می خاستم بخرم تاثیر میزاشت. 

   یا وقتی دوستانم بهم می گفتند که بد چاق میشی و نیم تنه بالات لاغره و پایین تنه چاقه . و این خیلی زشته وشبیه … میشی. 

   یا وقتی داداشم میگفت اسکلت بدنت شبیه مردها هستش و حسرت میخورد که  کاش اسکلت بدنی منو داشت. و منو شبیه مرد پرقدرت میدانستند و میدونن. کلی حسم بد میشد .

   وقتی پیاده روی میکردم هفته ای یکبار به امید کم شدن وزنم روی ترازو میرفتم و وقتی میدیدم وزنم بالاتر رفته حسم بد میشد . یاخوردن قهوه تلخ که اصلا دوست نداشتم بخورم و مجبور بودم .

   هرسری که برای خرید لباس میرفتم و بزرگ تر شدن سایزم رو میدیدم بازم بهم می ریختم. 

   دیدن غبغب صورت در آینه که حسم رو خیلی بد میکرد .

   و یه بار هم خواهر زادم بهم گفت شتر مرغ شدی. دیگه کم آوردم . 

   ازیک طرف ریزش موهایم شدیدتر میشد از یه طرف چاقیم .

   و…. 

   از چاقی متنفر بودم و باهاش میجنگیدم اما الان نه 

   چاقی برام مهمان ناخوانده ای هست که وقتی تحویلش نگیرم خودش میره.  

   مزایای متناسب شدن همون حس خوبی که درهمه مراحل میتونیم تجربه کنیم خرید لباس دلخواه . خوردن هر مواد غذایی. مشارکت در جمع. ازبین رفتن نگرانی و استرس چاقی.

   لذت بردن از خودم موقع دیدن در آینه . اشتیاق از رفتن به باشگاه.  و هرسری که میرم لباس بخرم و فروشنده سایز مدیوم رو به بده . زیبا و جمع و جور شدن بدنم. احیای اعتمادبه نفسم . واز عکس گرفتن لذت ببرم . به راحتی میتونم بلوز وشلوار بپوشم تک رنگ شاد .و …

   حالا میفهمم چرا اینقدر من ترس و نگرانی رو در محیط پیرامون تجربه میکنم . با این تمرین فهمیدم من کلی ترس ونگرانی از چاقی در ذهنم ذخیره کردم .

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آرمیتا صدیقی
   1400/04/10 20:50
   مدت عضویت: 210 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 800 کلمه

   به نام خدای مهربان با قدرت جلسه دهم رو شروع کردم و این یقین لحظه به لحظه بیشتر میشه.نکته مهمی که باید بهش توجه کنیم اینه که نتایج آموزش ذهنی ابتدا از تغییر فرمول های ذهنی و درونی شروع میشه!وقتی شما خیلی روی خودت کار کنی اولین نتایج احساس ارامش و شادی و یقینِ..وقتی ادامه پیدا کنه این تغییرات فکری به تغییرات رفتاری تبدیل میشهچرا بعد از چند وقت حرص و ولعم به غذا کم شده ؟!چون چندین روزه دارم روی خودم کار میکنم و فرمول های جدید وارد ذهنم میکنم و نشانه های اولیه‌ش همینه کاری که افراد چاق انجام نمیدن!جاهایی که میل به غذا نداشتم((فیلم و ادا در نمیاوردم)) بیشتر به یقین میرسیدم.چون همه ما تا حالا خواستیم که میل خودمون رو سرکوب کنیم اما هر بار محکوم به شکست بوده.پس در کل نتیجه اموزش لاغری با ذهن درست کردن زیر ساخت های ذهنمونه..جلسه قبل درباره باور :لاغر شدن اسان ترین کار دنیاست یاد گرفتیم.برخلاف تفکر افراد چاق که فکر میکنن چاقی اسان و لاغری سخت هست‌. موضوع این جلسه هم درباره یکی از بزرگ ترین موانع ذهنی برای لاغر شدن هست که این مانع علاوه بر اینکه نمیزاره لاغر بشیم،باعث چاقی بیشتر هم میشه.و زمانی که یاد بگیریم این مانع رو برداریم دو اتفاق برای ما میوفته۱ روند چاق تر شدن رو متوقف میکنیم.۲ در مسیر متناسب شدن قرار میگیریم.وقتی که موانع هم برداشته بشه،مسیر لاغری خود به خود شروع میشه و اشتیاق ما بیشتر میشه.

   ☆نفرت از چاقی☆ یکی از موانع لاغری‌ستاین نفرت به شکل ترس هم خودش رو نشون میده و ما اگاهیم که نفرت و ترس هر دو احساس بد هستن که منجر به اتفاقات بد میشن.وقتی ما بترسیم از اینکه چاق تر بشیم در واقع اون نفرت رو داریم.این در موارد دیگه هم درسته،مثلا ما از مارمولک میترسیم ولی در واقع از اون نفرت داریم(( و چه بسا بارها با مارمولک رو به رو میشیم))

   نفرت از چاقی= چاقی بیشترترس از چاقی= چاقی بیشتر

   ما زمانی که چاق شدیم یواش یواش متوجه اضافه وزنمون شدیم،از تنگ شدن لباس ها حرف دیگران و….در این مسیر هرچقدر با محدودیت هایی که با چاقی برای من پیش میاد مواجه بشم یک احساس بدتر در من شکل میگیره و چون سال هاست این اتفاق داره میوفته تبدیل میشه به●نفرت و ترس از چاقی●

   حالا من چرا از چاقی نفرت دارم؟

   چون به خاطر چاقی لباس هایی که میخوام رو نمیتونم بپوشمچون وقتی توی ایینه نگاه میکنم لذت نمیبرمچون بخاطرش حرف هایی رو میشنوم که دوست ندارم بشنومو و و و…این نفرت ادامه داره تا زمانی که نتیجه‌‌اش بشه چاقی!تازه هر بار که از روش های اشتباه لاغر میشیم و برمیگرده این نفرت صد برابر میشه:(حالا شاید این چاقی فشار آنچنانی به جسم ما نیاره اما در واقع به اعصاب ما صد ها کیلو فشار میاره و وجود مارو تخریب میکنه،اعتماد به نفس رو از ما میگیره و…همین فشار ها باعث نفرت ما از چاقی میشه و باعث میشه که ما چاقی رو بپذیریم و احساس ناتوانی در برابر چاقی داشته باشیم.حدس میزنم کسانی که معده خودشون رو میدوزن  مطمئنن که دربرابر چاقی ناتوانن.برای همون دست به همچین عمل وحشتناکی میزنن😕

   من به چه اندازه از چاقی نفرت دارم؟؟

   وقتی عکس میگیرم بازوهام توی عکس ها بزرگه و تاپ هم دوست ندارم بپوشم چون احساس میکنم بقیه میگن عجب بازوهای بزرگی داره!وقتی میخوام راه برم بشینم دراز بکشم همش شکمم رو دادم داخل و گاهی انقدر این کار رو میکنم که نفسم بند میاد:”)وقتی میخوام صحبت کنم با کامم غبغبم رو میدم داخل که کسی متوجه نشه که من هم غبغب دارم‌‌‌..فعلا چاقی همین محدودیت هارو برام ساخته و خداروشکر نفرت آنچنانی از چاقی ندارم.

   ما از این جلسه به بعد باید تفکرمون رو تغییر بدیم و خودمون رو از زیر سلطه چاقی در بیاریم.همین ذهنی که مارو چاق کرده،میتونه مارو لاغر کنه.

   خب خب اول باید ذوق کنم که من به اندازه هیچ کیلو روغنی با خودم حمل نمیکنم (خدارو تیلیارد ها بار شکرررررررر) ولی اون زمانی که چاق بودم به اندازه ۲۰ کیلو روغن وزن با خودم حمل میکردم ‌‌‌الان عمرا اگه بتونم همون هارو با خودم حمل کنم.

   واقعا وقتی عکس قبل و بعد دوستان رو دیدم متوجه اون شادابی و طراوت شدم و افسوس خوردم که چطور توی رژیم قبلیم انقدر بدنم رو شُل کردم و زجرش دادم..حالا چرا اونها شادابن؟ چون دارن روند طبیعی رو طی میکنن و با خیال راحت و خود به خود لاغر میشنهیچ محدودیتی ندارن و ((آزاد)) هستن…همیشه توی دیدگاه هام کلمه آزادی رو به کار میبرم چون انسان به آزادی ارادت خاصی داره،در زندگی هم دنبال آزادیِ حالا هر نوع آزادی که هستاینها اثبات میکنه که لاغری با ذهن کاملا صحیحه و چون صدمه ای به من وارد نمیکنه دنبال راه های غلط نمیرم…جلسه قبل قانون تکامل رو در لاغری به کار بردیم این جلسه هم قانون تضاد رو بهتر  متوجه شدیم‌.‌..

   نفرتی که از چاقی داشتیم رو تبدیل به اشتیاق برای لاغری کردیم😍😍

   استاد سپاسگزارم بابت فایل عالی و فوق العادتون💜💫

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   f1362badremonir@gmail.com
   1400/04/05 11:17
   مدت عضویت: 330 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 651 کلمه

    

   باسلام.

    خدمت شما استاد گرامی و دوستان عزیزخداوند منان راسپاسگزم که مرا در مسیر هدایت  قرارداد وازاستادعزیز به خاطر این آموزش های جامع و کاملشان تشکر و قدردانی می کنم و همیشه نصیحت این بزرگوار رااوازه گوش قرار می‌دهم که فرمودند به آنچه در پیرامون خود میبینید خوب فکر کنید و بنویسید دست به قلم بودن به قول استاد واقعاً معجزه می‌کند.وقتی فکر می کنی سپس شروع به نوشتن،گویی دریچه‌ای از الطاف الهی به رویت باز شده و هنگامی که افکار اشتباه به وسیله نوشتن از ذهنت خارج می‌شوند احساس درونی توأم با آرامش و معنویت رادرخودنظاره گر هستی.تنفرازچاقی زمانی درماشکل میگیرد که از رسیدن به لاغری کاملاً ناامید شده بودیم و آنرا مسأله ای بدیهی و دوراز ذهن تلقی می کردیم.وقتی افکار و رفتار مابه سمتی هدایت شدند که ماپذیرفتیم چاق هستیم با دلایل مختلف وسپس به چاق بودن خود توجه نمودیم و دراین مسیراستمرار داشتیم در واقع ذهن ناخودآگاه خودرا تشویق به برنامه ریزی برای چاق شدن بیشتر نمودیم و موقعیکه به چاقی رسیدیم این باور ذهنی درماشکل گرفت که لاغر شدن کاری سخت وبی فایده است چون نتیجه‌ای که از رژیمها،ورزشهابایدونبایدهای خوردن نگرفته بودیم ناخودآگاه رفتارمان تغییر کردو باعث شد درزمینه های مختلف احساس ترس از چاقی در مابیشتر شود و در واقع نوعی نفرت از چاقی برایمان پیش آید.خصوصازمانهایی که به واسطه چاقی مورد سرزنش دیگران قرار گرفتیم یادر جاهایی که در انتخاب خود برای خرید،دنبال کردن ورزش مورد علاقه،انتخاب دوست و…به مشکل برخوردیم که نتیجه‌ی همه‌ی این ها سرزنش کردن خودونخواستن چاقی ودرنهایت نفرت از چاقی شدوهرچه این نفرت بیشتر میشد بیشتر در معرض چاقی قرار گرفتیم.اماامروز به یاری خدا می‌خواهیم به گونه‌ای دیگر با این مهمان ناخوانده برخورد کرده و آنرا برای همیشه از خود دور کنیم.درابتداشایدکاری دشواربه نظر آید چون چاقی به عنوان عضوی ازوجودما پذیرفته شده و جایگزین کردن چیزی که وجود ندارد یعنی( لاغری)باچاقی که در ذهن ما رخنه کرده کمی دوراز ذهن است.اما باتزریق فرمول‌های صحیح وپذیرش آنها و استمرار درانجام دادن تمرینات مربوط به آن موضوع لاغری برای همیشه تحقق میابد فقط کافیست موانع ازسر راه آن برداشته شود که در جلسات قبل به یکی از آنها که توقف چاقی بود اشاره کردیم و راهکارانرادرتکراراینجمله شگفت انگیز قرار دادیم که (لاغری آسانترین کار دنیاست)وانرابا دلیل ثابت کردیم وقرارشددرباره ی چاقی صحبتی نکنیم خودرا سرزنش نکرده ودرعوض به خود احترام بگذاریم که نتیجه‌ی اینا میشه تغییرافکارذهنی و نهایتاً تغییررفتاروتغییرجسم وارامشی که برایمان به دنبال دارد. چاقی بعنوان یک مهمان ناخوانده است که برای همیشه با ما نخواهد بودولاغری تولد دوباره است به شرطی که برای رسیدن به آن زمان رادر نظر نگیریم همانطور که نمی‌دانیم درچه زمانی وبه  چه اندازه چاق شده ایم این اضافه وزن به صورت گام به گام در ما ایجاد شده وحتی تداخلی باکارهای روزمرگی ما نداشته مانیز همانند دیگران کارو فعالیت داشتیم نفس میکشیم هرچند ممکنه هراز گاهی مشکلاتی برایمان پیش آید اما روند زندگی ادامه داردوتنها چیزی که اعصابمان را خورد میکندتفکرات ذهنی مااز چاقی و فاصله ای است که در نوع روابطمان با دیگران ایجاد کرده یادم میاد خواهر کوچکم هیچ وقت به طور مستقیم بهم نمی‌گفت چاقی ولی اگه کسیو میدید که رژیم گرفته ولاغرشده به من گوشزد می‌کرد ببین چه خوب شده و همین سرزنش کردن منو اذیت میکردیا زمانی که برای خرید لباس به مغازه میرفتم وار نوع انتخابم راضی نبودم و انگیزه برای خرید را ازدست میدادم وازحضور در جمع فاصله می‌گرفتم فردی گوشه نشین شده بودم.اینهااسیبهایی بود که چاقی برایم بدنبال داشت.پس با تغییر تفکر، لاغری تا ابد درکنارمان خواهد ماند فقط کافیست

   نسبت به آن اشتیاق داشته وموانع را از سر راه آن برداریم و تصویری از لاغری خود رادر ذهن تجسم کرده وبنویسیم که لاغری چه مزایایی دارد که در اینجا به چند مورد آن اشاره میکنم.حس خوب نشاط و سرزندگی -حس آرامش درونی -حس انتخاب چیز دلخواه-بالارفتن اعتمادبه نفس-تقویت انرژی مثبت-بالارفتن سطح علم و آگاهی در برخورد با موضوعات مختلف -حس نزدیکی به خدا-حس خوب بخشش دیگران _احساس امنیت -شکرگزاری -خوشبختی وموارددیگری که وجودت راشگفت زده خواهد کرد

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/03/16 14:53
   مدت عضویت: 782 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 2,279 کلمه

   گام ۸۷ ،، توقف نفرت از چاقی ،،، سلام دوستان و استاد عطارروشن ،،، چاقی و چاق بودن ،عوارض هایی داره که فقط چاق ها درک میکنن ، حس های بدی که در چاقی تجربه میشه ،بی اعتمادبنفسی ها، زشت شدن ها وووو  باعث حس تنفر از چاقی بوجود میاد، وقتی از چربی های اضافه بدن خودمون متنفر شدیم در اصل داشتیم بذرهای تنفر از خودمونو میریختیم ، مدام توی آینه به خودمون نگاه کردیم ،ایراد گرفتیم،تحقیر،سرزنش ،قضاوت و مقایسه کردیم ،حالمون با دیدن خودمون بد بود ،همین حالا هم که یه موقع هایی نااگاهانه به خودم تو آینه قدی نگاه میکنم و طبق معمول گذشته ذهن میخواد  شروع کنه از ایراد گرفتن از جسمم ،سریع به خودم میگم  * که اگر نمیتونی فریده رو زیبا ببینی چونکه چشمان نابینایی داری ،پس نگاه نکن تا زمانیکه فقط در من زیبایی ببینی *   یعنی ذهن عادت کرده مدام همه چیزو ببره زیر سئوال و باید آگاهانه از خود جدیدمون مراقبت کنیم ،،،  واقعا پذیرفتن چاقی کار سختیه ، که با بودن در دوره برای ما هم تونستیم بپذیریم خودمون و وجودمونو  ،، در واقع نفرت از چاقی ،یعنی کانون توجه ما مدام بروی چاقی و ترس هاشه ،در اصل ما با حس نفرت ،در حال فرستادن کارت دعوت ،چاقی بیشتر به زندگیمون بودیم و اطلاع نداشتیم ، فرقی نمیکنه کانون توجه ما از چه طریقی باشه ، با نفرت داشتن ، ما در حال فرستادن انرژی بسمت همون چاقی هستیم ، با صحبت کردن در موردش ،یعنی توجه بر چاقیه ، با فکر کردن بهش ،با ترسیدن ها ،با فکر کردن به غذاهای ممنوعه ،با فکر کردن به رژیم های غذایی ،با فکر کردن به ورزش هاییکه دلیلش ترسیدن از چاقی باشه ، با پرو کردن لباس ها ، با چک کردن مدام خودمون تو آینه و با وزن کردن با ترازو ، همه این کارها ،یعنی من چاقی بیشترو میخوام ،بفرستید برام ،،و اولین قدم برای تغییر ،توقف همین هاست ،،،، وقتی در مسیر لاغری با ذهن قرار میگیریم و ذهنیت های جدید ساخته میشه ، اولین فرمان به ما ،حس آرامش و امیدواری ، اینکه دیگه تمام شد تمام اون رنج ها ،رژیم ها،حال های بد ،ناراحتی ها ،یه حس و انرژی قوی قدرتمند در درون بیدار میشه که میگه برو همینه ،راهت درسته ،  اون انرژی الهی ،در تمام مسیر همراهته  کمکت میکنه که پر اشتیاق ادامه بدی ، چونکه راه درست همینه ، راه درست ،یعنی من یک ذهن جادویی دارم که رابط بین من و جهانه ،که نادرست برنامه ریزی شده بود ،حالا میخوام برنامه های مورد دلخواهمو در ذهنم دانلود کنم و برم به مسیر سلامتی،تناسب،حال خوب،برکت ،شادی و ثروت ،،این کاری که ما در حال انجامش هستیم ،ساختن همین مسیرهاست ،،، فرمان های مغز من در این دوره ها ،انقدر نرم و زیر پوستی ،تغییر کرد که ،واقعا نمیدونم چی شد ،من چیزی متوجه نشدم ،من فقط به فرمانها گوش کردم و انجام دادم ، ترس هام کمتر شدن ،افکارم تغییر کرد،غر نمیزدم ،مسئولیت خودمو پذیرفتم ، استرس هام کمتر شدن ،  وقتیکه استرس ها کم شد  ،خودبخود  وجودم آرامتر شد ، تلاطم درونم به آرامش بیشتری رسید ، اون آرامش نوع نگاه منو ملایم تر کرد به همه چیز ، وقتی خودمو جدا از آدم های دیگه ندیدم و متوجه شدم خداوند هیچ فرقی نگذاشته بین ،من و بقیه ،مهربانتر شدم ، حس ارزشمندی بیشتری دارم ، حس لیاقت بیشتری دارم ،دیگه خانواده و خداوندو مقصر چاقیم نمیدونم و دست برداشتم از عوامل بیرونی ،یجورایی سرم تو لاک خودمه و دارم مسیرمو میرم و لذت میبرم ، هر چقدر بیشتر میگذره و من تکاملم رو طی میکنم ،آرامش درونم بیشتر میشه و از مسیرم لذت میبرم و دیگه دوست ندارم چیزیو به کسی ثابت کنم ،،، یکی از ترس های بزرگ من از خوردن بود ،خوردن برنج،نون،چربی و مهم تر از همه شیرینی جات ،که خدارو شکر در این دوره ها ،همشون تا حد زیادی رفع شدن ، دیگه شیرینی بخرم نمیترسم از خوردن شیرینی ، قبلا حتی از خرید شیرینی هم میترسیدم مخصوصا شیرینی خامه ای که هیچ وقت خامه هاشو نمیخوردم ،   دوره پیشرفته خیلی بمن کمک کرد که  ، بیشتر ترس از خوردن در من ریخته بشه ، الان که شیرینی ببینم و بخرم ، دیگه مثل قبل آلارم ترس بهم   داده نمیشه ،اگر هم نجوای ضعیفی بشنوم میتونم رفعش کنم با احساس خوب ، پس قضیه شیرینی هم در من حل شده ،نوع نگاهم به خوراکی تغییر کرده ،اینو از کجا میفهمم ؟ از حسی که دارم ،قبلا حس ترس و چاقتر شدن داشتم الان حس قدرت و انتخاب و لذت ،که منهم ،آدم هستم با تمام خصایص انسانی ،با تمام علایق خوراکی ،که منم حق خوردن خوراکی های  مورد علاقه مو دارم ،که بدن من هیچ فرقی با دیگران نداره و ووو و همه اینها با ساخته شدن ذهنیت های جدیدم در من شکل گرفت که الان پیام های امیدبخش به من ساطع میکنه ، وقتی حس انتخاب داری ،دیگه ولعی نداری ، هر چیزیو که برای ما ممنوع کردن ،ما بیشتر ترغیب شدیم که تجربه ش کنیم و وقتی محدودیت نباشه ،لذت و قدرت جاشو میگیره ،،دیگه روی سوزن نیستی ،که آیا بخورم ،خدای من ،نخورم ؟  من چقدر بدبختم که نمیتونم شیرینی مورد دلخواهمو بخورم ،، دیگه دلت بخواد بخوری میخوری و لذتشو میبری 😊 البته اینها همگی آموزش میخواد ،با خواهرم صحبت میکردم ،میگفت پس از این به بعد ،همه چیز بخورم ؟ گفتم ،از خوردن میترسی ؟ گفت آره ،گفتم ،پس تا محتویات ذهنیت ،تغییر نکرده ،نباید کارهایو انجام بدی که متناسب ها انجام میدن ،اول باورشو بساز ،باوره خودش میبرتت تو مسیر ،،، یکی از مهمترین چالش های خود من ،خرید لباس بوده ، اتاق پرو برای من جای وحشتناکی بود که همیشه ازش فرار میکردم، البته هنوز هم تا حدودی از خودم راضی نیستم وقتی تو اتاق پرو هستم و اون تصویرهای قدیمی در من اجرا میشه ، چند روز پیش که رفته بودم مانتوی  ورزشی طور بخرم ، اونجا یه بلوز مشکی خوشگلی دیدم که بالاش توری بود خوشم اومد ،سایز لارژ بهم داد ،پوشیدم انگار تو تنم یکمی آزاد بود ،به فروشنده گفتن مدیوم بیار ،مدیوم پوشیدم ،یکمی بهم کیپ بود ،ولی خریدمش ،گفتم تو که بزودی سایزت مدیوم میشه 🥰 حسم از خریدنش خوب بود ،  من سالها با لباس خریدن و پوشیدن ،کلنجار میرفتم ،هیچ لباسی تو تنم قشنگ نبود ،خب واقعا هم سایز ۴۶ به بالا ،قشنگه ؟ 🥴 قشنگ نبود دیگه ،دلم سایز ۳۸ میخواست و میخواد ، و هر زمان که میرفتم اتاق پرو ،با فحش و بدو بیراه به خودم میومدم بیرون و هیچ خریدی هم نمیکردم 😶 و تا روزها حالم بد بود بخاطر تجربه نخریدن لباس ،خب همونها در من نفرت از چاقی و خودمو بیشترو بیشتر میکرد ،در واقع لیزرهای توجهم زوم شده بودن روی چاقی بیشتر و تعجب میکردم که چرا من مدام چاقتر میشم ؟ الان میفهمم چرا اون اتفاق رخ میداد ،،، یادمه ۲ سال پیش همین موقع ها که میخواستم یه سفریو برم و باز هم ،طبق معمول ،بخاطر لباس خریدن و پوشیدن مشکل داشتم ، رفتم یه مغازه ای ،چند دست بلوزهای سایز بزرگ ایکس لارژ خریدم با یه شلوار سورمه ای و کل سفرم با همون بلوزها و شلوار گذشت 😒 نه تنوعی ،نه زیبایی ،صبح به صبح که میخواستم از هتل خارج بشم و برم پیش گروه و همسفرهامون ،ناراحت بودم که من همش با بلوز و شلوار تیره هستم ،میرفتم لابی هتل ،خانم های همسفرمو میدیدم ،همه بلوز و دامن ،شلوارک ،پیراهن های رنگی رنگی و کوتاه ‌و من آه از ته دلی میکشیدم😔  خب طبیعی بود ،حالم بد بشه ،  منهم یک خانم بودم و دوست داشتم زیباتر باشم و اتفاقا تو سفرهام ،چاقی من ۲ برابر میشد که تو برگشتم از خودم متنفر تر میشدم و یه عالمه اتفاق ناخوب که همه افراد چاق تجربه ش میکنن ،،، چاقی در ما احساس ناتوانی در انجام همه کارها بوجود آورده که این حس ناتوانی در ما تصویر منه ناتوان رو ساخته ، بدنبال اون حس ناتوانی ،اعتماد بنفس ما تخریب شده ، اعتماد بنفس یعنی من + میتوانم ،  و در ما برعکسش شکل گرفته ، من +نمیتوانم ،، خب من نمیتوانم در همه جنبه های زندگیمون باعث ،شکست های زیادی در ما شده و ما بیشتر باور کردیم که توانمند نیستیم ، چاقی در ما عوارض بیشماری داشته که همشون بهم ارتباط دارن ، با ساختن ذهنیت های متناسب کننده ،و لاغر شدن ،اون اعتماد بنفس تقویت میشه و حس خوب توانمندی به تمام وجود ما تزریق میشه و بعد از مدتی اون  نیروی قدرتمند درونی در ما بیدار میشه و سوخت راه ما میشه برای ادامه دادن و حال خوب داشتن ،،،، ذهن من انقدر قدرت داره که اضافه وزن منو برطرف کنه ،همونجوری که منو چاق کرد لاغر هم میکنه ،،،اون زمان هاییکه رژیم های سخت میگرفتم ،یکی از اتفاقاتی که به تکرار برای من رخ میداد ریزش موی شدید بود ،یعنی قبل از اینکه رژیمو شروع کنم ،خود متخصصه ،بهم هشدار میداد که قرص های مولتی ویتامین بخور که وقتی  موهات میریزه ،یا ویتامین کم میاری ،جبران کنه و از اونور میگفت ،فقط این قرص ها چاقت میکنه حواست باشه ، در دم ،   ۲ تا باورو تزریق میکرد در ذهنم ،مراقب باش موهات حتما میریزه و با قرص ها چاق میشی و این ۲ باورو من بشدت داشتمش ، تقریبا ۳ ماه از دوره گذشته بود و موهای من شروع کرد به ریزش غیر طبیعی ،ترسیدم ،هر چی فکر کردم دلیلشو نفهمیدم ، صدایی در گوش من گفت ،بخاطر لاغر شدنته ، یدفعه متوجه شدم که لاغر شدن من لینکه به ریزش موهام ،به استاد پیام دادم و استاد گفتن هیچ ربطی نداره ،مگه شما رژیم‌ گرفتی ؟ چند ماه درگیر برطرف کردن اون ذهنیت های اشتباه قبلی بودم که منکه الان تو رژیم نیستم ،لاغر شدن من ربطی به ریزش مو نداره وووو  تا اون باورو از بین بردم ،البته تحکم استاد به اینکه این روش با رژیم های سابق متفاوته در من باور قدرتمندی ساخت ، ،، وقتی بدن شروع میکنه به کم کردن سایز ،در ماییکه یه عالمه مموری بد داریم ،همون داده های قبلی ، بالا میاد و فکر میکنن باید اجرا بشن و تنها راهش صحبت کردن منطقیه با خودمون ،،، حالا بریم سراغ زیبایی های متناسب شدن    ،،  من وقتیکه متناسب تر باشم تو خیلی زمینه ها رشد خواهم داشت که چندتایی از اونهارو مینویسم ،،،، ۱) من وقتیکه متناسبتر باشم انسان بهتر و مفیدتری خواهم بود  ۲) من که متناسب باشم ،شادتر   خواهم بود و انرژی شادی در اطرافم بیشتر خواهد شد و اطرافیانم و خانواده م شادتر خواهند شد ۳) منه لاغر میتونم  دوست و رفیق و همراه بهتری برای دوستانم باشم و دوستانم در کنار من خوشحالتر خواهند بود  ۴) من مهربانتر خواهم بود و انرژی مهربانی من به اطرافیان من خواهد رسید ،وقتی مهربانتر باشم کارهای خودم و دیگران را بهتر انجام میدم و مثمرثمرتر خواهم بود ۵) به خدا نزدیکتر خواهم شد و دست از سر خدا برخواهم داشت ،معنویاتم بهتر خواهد شد ۶) عشق ورزی بالاتری خواهم داشت ،حالم که خوب باشه به خودم و اطرافیانم  عشق بیشتری خواهم داد ۷) روابطم با پدر و مادرم بهتر خواهد بود واونها مدام نگران من نخواهند بود و احساس خجالت نخواهند داشت وبه من افتخار خواهند کرد ۸) روابطم با خواهر و فرزندانم بهتر خواهد بود ،منکه با خودم در صلح باشم با جهان پیرامون خودم هم در صلحم ۹) روابطم با پارتنر زندگیم هم در همه جنبه هاش عالیتر میشه و زندگی قشنگتری خواهیم داشت ۱۰) روابطم  با دوستانم و مربی هام بهتر میشه ۱۱) مهم تر از همه رابطم با خودم عالیتر میشه و در آرامش بیشتری خواهم بود ۱۲) رابطم با دنیام بهتر میشه ،همه چیزو قشنگتر میبینم و حس خوب به دنیا میفرستم و دنیا هم منو وارد اتفاق های خوب میکنه ۱۳) روابطم با انسان های متناسب بهتر میشه و باهاشون با عشق دوست میشم ۱۴) روابطم با چاقها هم بهتر میشه و به چشم نفرت بهشون نگاه نمیکنم ۱۵) روابطم با زندگیم بهتر میشه و درهای  خیر وبرکت و سلامتی وارد زندگیم میشه ۱۶) روابطم با سلامتی عالی میشه و سلامتی برام طبیعی و الزامی میشه ۱۷) تفریح و لذت های بیشتری تجربه خواهم کرد که بسیار متنوع هستند ۱۸) آرامش و آسایش زندگیم کاملتر میشه ۱۹) با گذشته چاق خودم آشتی میکنم و میپذیرم که اونها زائیده افکار قبلی من بودن ۲۰) امیدم به آیندم زیادتر میشه و آینده روشنیو برای خودم ترسیم میکنم ۲۱) خودمو موثر تر میدونم و میتونم با اقتدار بگم که من خودم جسم جدیدمو خلق کردم و خیلی ها با دیدن من امیدوار میشن ۲۲) روابطم با جامعه بهتر میشه ،وقتی من حالم خوبه با انرژی خوب وارد جامعه میشم و رفتار پر آرامش تری با آدم ها خواهم داشت ۲۳) به دیگران آسیب  نمیرسونم که هیچ ،فایده هم خواهم داشت ۲۴) احساس خوشبختی بیشتری خواهم داشت و انرژی بهتری ساطع میکنم ۲۵) انسان با گذشت تری خواهم شد که فقط به خیر رساندن به دیگران فکر میکنم ۲۶) میتونم مثل تمام آدم ها زندگی نرمالی داشته باشم و تجربه کنم زندگی بدون ترس هارو ،ترس از خوردن،ترس از چاقتر شدن ،در کل زندگی بدون ترس رو خواهم دید ۲۷) شخصیت با اعتمادبنفس تری خواهم داشت ۲۸) عزت نفسم بالاتر خواهد رفت ۲۹) خودباوریم قدرتمندتر خواهد شد ۳۰) با شجاعت بیشتری در محل کار قرار خواهم گرفت وووو    و اینها گوشه ای از بودن در مسیر تناسبه ،،، من ایمان دارم که با تنطیم کردن ذهنم بر لاغری ،من متناسبتر خواهم شد ، با توجه کردن بر مزایای لاغری ،من به دنیای لاغری و لاغر ها تغییر مکان خواهم داد ، ،    خدارو شکر میکنم که چرخ های ذهنم در حال چرخیدن بسمت متناسب تر شدن هستن ،،، تمرین امروز تا فایل بعدی : اینکه تمرکز خودمو از چاقی بردارم و بذارم بر لذت های لاغری تا در مسیر تناسب اندام بیشتر قرار بگیرم  

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 15 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1400/06/22 13:28
    مدت عضویت: 605 روز
    اندازه متن
    همیار لاغری
    محتوای دیدگاه: 104 کلمه

    سلام عزیزم 

    چه کامنت مفیدی .

    همونی که من مدتها و الانی که در دوره هستم باهاش روبه روهستم 

    ریزش مو . منی که از زمان رژیم و ورزش برای لاغری باهاش درگیر بودم والانی که اصلا این کارها رو انجام نمیدم اما بازم درگیرم .

    والان باخوندن کامنت شما دوست عزیزم راه حلشو پیدا کردم 

    از خوندن کامنتهای شما خیلی لذت میبرم و برام مفیده .

    کامنت :

    وقتی بدن شروع میکنه به کم کردن سایز ،در ماییکه یه عالمه مموری بد داریم ،همون داده های قبلی ، بالا میاد و فکر میکنن باید اجرا بشن و تنها راهش صحبت کردن منطقیه با خودمون ،،،

    با آرزوی تندرستی و متناسب شدن 

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   abolhasanifarzane1@gmail.comcom
   1400/02/31 14:34
   مدت عضویت: 428 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 2,049 کلمه

   سلام دوستان واستاد گرامی گام ۸۷ اگر به این نکته توجه کنید نتایج اموزشهای ذهنی برای لاغری از تغییر فرمولهای ذهنی شروع میشه از تغئر حالتهای درونی شروع میشه وقتی شما خیلی خوب روی اموزشها کار کنید برای لاعر شدن‌نتایج اول ایجاد احساس خوب ارامش شادی که قراررلاغر بشم امیدواری که منم میتونم لاعر بشم ترس از چاقیراز بین میره اشتیاق لاغری بیشتر میشه همه چیز درونی وقتی بیشتر تکرار بشهدتغییرات فکری به تغییرات رفتاری تبدیل میشه خیلی از دوستانی که پیام میدن ومیگن چند روز که ی جعبه شیرینی اومد تو خونه چند روز تو یخچال ومن میل ندارم به شیرینیداگر قبلا من بود که اصلا چیزی نمیموند که بره تو یخچال اما الان میل ندارم به خوردنش چرا میل نداره چون چند روزیه دارهدروی اموزشهاش کار میکنه افراد چاق نمیتونن به راحتی صرف نطر کنن شایدم اصلا نتونن صرف نطر کنن وقتی میل خوردن نداری هیچ فشاری ذهنی هم نداری والان ما داریم موانع ذهنی برمیداریموکه در جلسه قبل کار کردیم که لاعر شدن اسانترین کار دنیاست وباید بدنبال اثبات این باشید خود استاد نمونه اشکار که ما با چشمهامون میبینیم وهمین طور دوستانی که شگفتی ساز شدن عکسشونو فرستادن ومهمتر اینکه خیلیی ها هم بودن عکسشونو نفرستادن واینا همشون ثابت میکنن که لاعر شدن اسونترین کار دنیاست یکی دیگه از موانع ذهنی که نمیذاره ما لاعر بشیم وهمین طور باعثدچاق تر شدن ما هم مبشهووقتی یاد بگیریم چجوری این مانع برداریم دو تا اتفاق میافته یکی اینکه روند چاقتر سدن ما متوقف میشه دوم اینکهوبه مرور در مسیر متناسب شدن قرار میگیریم وقتی موانع برداشته میشه هودبه خود حرکت به سمت متناسب شدن شروع میشه اشتیاقت بیشتر میشه واگر تمرین جلسه قبل انجام داده باشی اشتیاقت بیشتر میشه من تمرینشو انجام دادم فقط یادم رفته بود که این عبارت ی جایی بذارم که همیشه ببینم ویا هر روز ی صفحه بنویسم که ذهنم این فرمول جایگزین فرمول قبلی کنه که اشتیاق من بیشتر بشه وامروز اینکارو حتما انجام میدم چون الان یاداشت کردم که یادم نره ویکی دیگر از موانع لاعری نفرت از چاقی که خکشو بصورت ترس از چاقیم نشون میدهوونتیجه این تغییر چیه چاقی لیشتر از هر سنی که چاق شدیربالاخره هر کس ی دلیلی برای چاق شدنش داره یکی وقتی ازدواج کرده چاق شده یکی وقتی باردار شده چاق شده مثل منکه بچه دوممو باردار شدم چاق شدم ویکی هم از بچگی چاق شده ی زمانی متوجه اصافه وزنت شدی در این مسیر هر چقدر شما بیشتر به محدودیتهای اضافه وزن مواجه بشی ی حس بدی در شما ایجاد میشه وچون تکرار وتکرار میشه تبدیل میشه به نفرت یا ترس از چاقی نفرت از چاقی چجوری بوجود میاد خیلی از کارهاییکه میخوای انجام بدی ونمیتونی بعلت چاقیت وخیلی حرفها که شنیدی بخاطر چاق بودنت خیلی از موقعیتها که میتونی انجام بدی از دست میدی همه اینا باعث نفرت از چاقی میشه وچون استمرار داره وتکرار میشه باعث نفرت بیشتر میشه حالا موقع لباس خریدن باشه مراسم رفتن باشه خواستگاری باشه وهر چیز دیگه اینا باعث نفرت بیشتر میشهدبعصی ها جسمشون با چاقی زیاد مشکل ندارن چون از بچگی چاق شدن به مرور عادت کردن ومیتونن کارهاشونو بکنن حالا یکم سختی داره ولی مال ما که بعد از ازدواج بعد از بارداری چاق شدیم خیلی بیشتر تاثیر داره رو جسممون چون یهو چاق شدیم برامون خیلی سخت میشه که کارهای روزمرمونو انجام بدیم برای منکه اینجوری بود طوری بود که من به کارهای خونه هم نمیرسیدم وزود خسته میشدم ونفس کم میاوردم واضافه وزن روی اعصاب ما خیلی بیشتر اثر میداره یا روی جسممون تصمیم گیری مختل میکنه اعتماد به نفس کلا از بین میبره شخصیت ما رو از بین میبره در واقع وجود ما رو تغییر میده و همین خرید کردن لباس چقدر اعصابمونو خورد کرده باشه خوبه هربوتیکی که میرفتی نه تیشرت اندازت داشت نه شلوار نه مانتو وبوتیک های دیگه هم همین طور حالا یکیشونم ی مانتو قدیمی گشاد یکه هیچ کس نمیخرید ومیفروخت به من واین خیلی خیلی رو اعصابم اثر میداشت منکه به راحتی میرفتم مانتو مورد علاقه مو با اولین بوتیک میخریدم حالا باید ساعتها بگردم اخرشم مجبوری یکی بردارم حق انتخابم که ندارم دیکهدوما خیلی از کارها که قبلا میکردیم دیگه میتونیم انجام بدیم مثل شنا کوه نوردی دویدن وخیلی کارهای دیگهدهمینها اعصابمون فشار میاورد واین فشارها باعث نفرت از چاقی بشه در ما ودر نهایت باعث پدیرفت چاقی واحساس ناتوانی در ما ایجاد میشد که من نمیتونم لاعر بشمکچرا مانع میشه چون هر چیزی رو که باور کنی در جسم وزندگیت تجربه میکنی اگر باور کردی که نمیتونی لاعر بشی  خوب هر کاریم کنی نمیتونی لاعربشی اگر باور کنی که میتونی لاعر بشی میتونی خیلی راحت لاعر بشیرونکته مهم اینکه از لحاط دهنی خودتو اماده لاعر شدن کنی بپدیری که میتونی لاعر بشی در مورد میزان نفرت از چاقیت فکر کن ببین چقدر ز چاقیت نفرت داریرچه جاهایی از چاقی سرزنش شدی چقدر بخاطر اصافه وزنت تحقیر شدی چقدر حرف شنیدی وقتی فکر کنی احساس نفرت در خود ایجاد میشه واز امروز باید از چاقیت نفرت نداشته باشی چاقی مثل ی میهمان نا خانده بپدیری وسعی کنیم چاقی از خودمون دور کنیم این شکل نامتناسب وعیر طبیعی رو از بین ببریم دیگه چاقی اسمشو نداریم درستکه باید بپدیریم که چاقی مال ماست خودمون بوجودش اوردیم اما با تکرار نکردن اسم چاقیرمیخوایم خودمواز سلطه چاقی خارج کنیم چاقی ی چیزیکه در ما اشتباهی ونا خواسته بوجود اومده وما میخوایمواز بین ببریمش وذهن ما نقدر قدرت داره که همون طور که مارو چاق کرده همون طورم لاعر کنه وما نباید برای لاعر شدن عجله کنیم چون ما گرم به گرم اصافه کردیم وباید هم گرم به گرم کم کنیم واین زمان میبره وتوجه کنیم که اصافه وزن در بعصی از افراد که از بچگی چاق شدن ارام ارام شکل گرفته اما در ما که با بادراری وازدواج چاق شدیم یهو شده در عرص نه ما نوزده کیلو اصافه کردموودر تبلیعاتم از این نطقه ظعف ما هم استفاده میکنن ما که چاقیم دوست داریم سریع لاعر بشیم واونو از نطقه ضعف ما استفاده میکنن ومیگن این دارو بخوری در عرص یکماه ده کیلو وزن کم میکنی واینکا امکان پدیر نیستدبرای لاعر شدن نمیشه زمان تایین کنیم وشنیدیم که بعصی ها میرن با عمل جراحی چربیهای بدنشونو برمیدارم وبا مشکلاتی مثل افتادگی پوست ریزش مو وخیلی مشکلات دیگه مواجه میشن چون اینا میخواستن با عوامل بیرونی لاعر بشن واین امکان نداره وقتی با دهن لاعر میشیم ذهن خودش میدونه وهمه چیز به نوبت انجام میده وما هیچ وقت دچار مشکل نمیشیم که هیچ وقتی لاعر بشیم زیباتر جوانتر شادابتر پر اندژیتر با نشاطتر وارامش بیشتر احساس خوب عالیتر وهزار تا چیز دیگه میشیم چون ما داریم اموزش میبینیم وذهن ما انفور قدرت داره وتوامنده که میدونه چه کاری رو باید چه وقت انجام بده ما هرگز دچار افتادگی پوست ریزش مو از این مشکلات نخواهیم شد پس مورد مهم امروز اینکه تنفر از چاقی بود که باعث میشه که احساس ناتوانی در برابر چاقیربهمون دست بدهدباعث میشه انگیزه نداشته باشیم باعث میشه که ما نتونیم باور کنیم که میتونیم لاغر بشیم واز امروز باید این تغییر به اشتیاق تبدیل کنیم نفرت در ما چجوری شکل گرفته با توجه کردن به حرفهایی که شنیدیموموقعیتهای که در اون بودیم وخیلی بهش فکر کردیم وناراحت شدیم خودمونو تحقیر کردیم این باعث شد که نفرت پیدا کنیم از امروز باید به نقطه مقابل اونو انجام بدیم مرحله اولش اینکه دیگه درباره چاقی صحبت نکنیمودنبال مسایل چاقی نباشیم وصحبتهای دیگران در ما تاثیر نذاره در گفتگوها شرکت نکنیم وبه هیچ وقت خودتونو سرزنش نکنیم ونکته مهم اینکه به لاغری ومزایای لاعری فکر کنیم بشین فکر کن وقتی که لاعر شدی چه شرایطی پیدا میکنی چه احساسی خواهی داشت چه تغییراتی در جسمت خواهی داشت چه سلامتی بدست میاری سلامتی چه تغییراتی در زندگی شما بوجود میاره وخداوند در قران میگه مومن کسی که به چیزی که نمیبینه ایمان بیارهداگر بتونی به لاعری ایمان لیاری اطمینان میدم که لاعر بشی تمرین امروز اینکه تا جاییکه میتونی درباره لاعری بنویس وتمرین اولش اینکه درباره چاقی فکر کن ببین چه مشکلاتی داشتی که باعث نفرتت شده وتمرین دوم به تناسب اندامت فکر کنوببین چه تغییزاتی بوجود اومده در روابطت در کسب کارت در سلامتی در احساست بنویسید وهر روز یکبار از اونیکه نوشتی بخون که نفرتت به عشق تبدیل بشه یاد بگیرید نطقه مقایل نفرت عشق فکر کنید از نفرت نگاهتو بردار به عشق بده که میتونی به سلامتی به احساس خوبربه تناسب اندام وهر انچه که میخوای برسی این روش شمارو وارد سرزمین لاعرها میکنن که مملو از ارامش سلامتی خودباوری شادی نشاط اعتماد به نفس موفقیت ثروت وهر چیزی که میخوای اگر شما از این روش استفاده کنی ومتناسب بشی به شما اطمینان میدم که در هر زمینه دیگه هم به موفقیت برسی تمرین اول درباره چاقی بنویسید مشکلات درباره چاقی که زیاد داشتم چون من وقتی بچه دومم بادار شدم چاق شدم یعنی در عرض ۹ ماه ۱۹ کیلو اضافه کردم اولش برام سخت نبود عادی بود چون فکر میکردم بعد از اینکهبچه بدنیا بیاد همه چیز برگرده سر جای اولش اما وقتی بچه بدنیا اومد دیدم اینجوریکه فکر میکردم نبود ۱۹ کیلو اضافه وزن برای کسی  که لاعر بود خیلی سخت بود نمیتونستم ی همچین چیزی رو هضم کنم بعد از اینکه چهام ۴ ماهش شد رژیم شروع کردم هر کسی هر چی گفت گوش دادم اما فایده نداشت لباسهام تنگ که چه عرص کنم کوچیک شده بودند وقتی میرفتم لباس بگیرم دیگه اون حق انتخاب ندآشتنم ی رنگ تیره ی مدل قدیمی مجبور بودم بخرم که باعث نفرت من از چاقی میشد دیگه سنگین شده بودم نمیتونستم خوب راه برم ازپ له برم بالا بچه رو زیاد نمیتونستم بعل کنم‌نفسم کم میاوردم دیگه نمیتونستم از پس کارهای روزانه ام بر نمیومدم واینا باعث نفرت من از چاقی میشد وهر بار که من سعی میکردم از ی روشی برای لاعر شدن استفاده کنم ونمیشد نفرتم بیشترمیشد وقتی دارو تیروئید مصرف کردم چاقیم بیشتر شدم باغث شد نفرتم خیلی بیشتر بشه وخلاصه تمام این کارها باعث شد ه من نفرتن ارز چاقی بیشتر بشه واما مزایای لاعریوقتی یکم تغییر روتو جسمم احساس کنم خوب طبعا شاد تر میشم امیدم بیشتر میشه با اشتیاق بیشتر جلو میرم وقتی یکم بیشتر تغییر تو جسمم ببینم اطمینانم خیلی بیشتر میشه وامیدوارتر میشم که منم دارم شگفتی ساز میشم با اینکه میدونم که خدا انتخابم کرده ولاعری در من یده میونم که خدا اشتباه نمیکنه واطمینان دارم که خداوند پای قراردادمن مهر وامصا کرده ولی اگر یکملاعری تو جسمم ببینم این اطمینانم صد در صد میشه یعنی فکر میکم الانم اطمینلنم صد در صد وقتی لاعر بشم ی دنیای دیگه رو تجربه میکنم ی دنیای جدید ی دنیای پور شور وهیجان ی دنیای متفاوت تجربه میکنم وکلا تغییر میکنم وی انسان جدید ی فرزانه جدیدمیشم که این فرزانه با فرزانه ده ماه قبلکاملا تفاوت داره ادمی شده که سلامتیشو بدست اورده دیگه از اون بیماریها خبری نیست دیگه نیازی نیست دارو مصرف کنه وکاملا شفا گرفته روابطتم عالی شده با کل خانواده وی کسب وکار عالی راه انداختم با اموزش دیدن خیاطی واموزش دیدن  لاعری با دهن که تونست زندگی منو متحول کنه دیگه ی ادمی شدم سرشار از اعتماد بهنفس واحساس خوب ارامش امید توکل به خدا ثروت شدم دیگه انقدر ثروتمندشدم که نیازنیست پول جمع کنم تا دکره تهیه کنم تصمیم میگیرم وسریع اقدام میکنم برای خرید وبا انرزی بیشتر شوق لیشتر انگیزه بیشتر اشتیاق بیشتر گام به گام طی میکم وقتی لاعر شدم  احساسم خوب شده ارامش دارم دیگه ترس از خوردن ندارم دیگه میتوم برم جلوی اینه اماهنوز از جسمم لدت نمیبرم دیگه سلامتیم بدست اوردم درستکه گاهی م بیمار میشم ولی از اول که اومده سلامتیم زمین ا اسمونتغییرکرده اعتماد به نفسم خیلی بالا رفته ترس از خوردن ندارم  ترس ز چاق شدن ندارم تیشرتی که بهم داده بودند توی تنم میره خیلی تنگ ولی تونستم بپوشم از وقتی لاغرشدم کلا همه چیزتغییر کردم واینو مدیون استاد عزیزم هستمکه به من اموزش داد یاد داده چکار کنم چکار نکنم تا تونستم لاعر بشم ومن سپاسگزارم از استاد وخدای مهربونم‌ومن نمیدونم چقدر نقشه زندگیم ترسیم شده ومن کجای کارم  وقتی لاعر شدم ی دنیایی که فکرشم نمیکردم تجربه میکنم‌از همه لحاط پیشرفت میکنم از لاغری با ذهن خیاطی کسب وکار روابط ثروت سلامتی وهمه چیز تغئر میکنه ببخشید اگر جمله بندیهام هم قافیه نیستن برای اینکه حالم خوب نبوده الان که بهتر شدم اوممدم تاتمرینمو بنویسم ومن بسیار بسیار از ستادم سپاسگزارم بابت تک تک انرزیهاییکه به من داده بابت گوش دادن به فابلها وفایلهای صبهگاهی بالاخره پیداشون کردم             

    

    

    

    

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/02/10 17:07
   مدت عضویت: 816 روز
   اندازه متن
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 4,184 کلمه

   نتایج آموزشهای ذهنی به این شکل هست که  از ابجاد احساس آرامش و شادی که قرار من متناسب بشم و  حال خوب …  به وجود میاد  و  در واقع در اوایل   دوره   همه ی تغییرات درونی و در سطح فکری هست و لی وقتی ادامه پیدا کنه تغییرات در  رفتار ها به وجود میاد  و  در واقع به مرور  این تغییر افکار تبدیل به تغییرات رفتاری میشه و خیلی از دوستان تعجب میکنن مثلا چرا چند روز جعبه ی شیرینی در یخچال ما هست ولی میل به خوردن ندارم .پس به راحتی مبشه از خوردن صرف نظر کرد 

   کاری که بقیه نمیتونن به راحتی انجام بدن و اصلا ادا و فیلم در اوردن نبست 

   وقتی  میل به خوردن نیست هیچ فشاری رو هم نداریم که حیف بخور  یا بخور که  نندازیم دور   نه هیچ فکری نیست (خدایا شکرت چقدر در مسیر درستم و هر روز با گوش دادن به فایلها مهر تایید بیشتری بر این که دارم راهم رو درست جلو میرم میخوره فقط و فقط از طریق گوش دادن به قایلها و انجام تمرینات  و من تمام این حرفهای استاد رو با گوشت و پوست و استخون  تنم دارم  لمس میکنم و چقدر من تمام این مراحل رو مو به مو جلو رفتم و تکاملم رو طی کردم واقعا از روز  اول آشنایی با این آموزشها احساسم خوب شد  و ارامش داشتم و شاد بودم که حالا که اینطور هست فقط و فقط خودم مقصر چاقی خودمم پس حتما خودم هم  میتونم خودم رو لاغر کنم و دیگه هیچ قرص،و دارو و عدا و هیچ عاملی مثل اشتها ی زیاد و نوع استخوانبندی و سن و هیچ عاملی مثل کم تحرکی و …. نمیتونه من رو چاق کنه و من خودم با افکارم خودم رو چاق کردم و حالا دوباره خودم با افکارم خودم رو لاغر میکنم وبعد کم کم حرص،و ولع من از بین رفت و بعد کم کم رفتارهای من تغییر کرد و من کلی ریزش سایز و وزن داشتم و همه ی اطرافیان بهم میگفتن و الانم در حدی رفتارهام عالی شده که خودم  میگم این رفتار دیشب مال من بود ؟؟؟؟مثلا دیشب ما در باع برای افطار بودیم و  همسر من از شهر یه جعبه زولبیا و بامیا تهییه کرد که ببریم اونجا بخوریم من که علاقه ای به شیرینی ندارم  البته این هم جز تغییرات  من در این دوره هست اما همسرم چرا بسیار مشتاق خوردن شیرینی هست و در راه باع اذان رو گفتن و  یه نجوایی میگفت خوب چند دونه بامیا بخور دیگه تا برسی باع چون  مسیر طولای هست  ولی گفتم  من  که محدودیتی ندارم همه که گزاشتن و بعد از  افطار با چایی هر چندتا خواستی بخور چرا عجله میکنی الان میرسی و خلاصه رسیدم و افطارم  رو  در حد سیری خیلی عالی که و اقعا در حد نیاز بدنم بود خوردم و بعد از افطار اولین زولبیا رو که خوردم وا ی دلم رو از شیرینی زیادش زد و بدم اومد و بعد یه دونه بامیا خوردم با چایی و دیگه از شیرینی حالم بد شده  بود و دهنم تلخ بود و فقط و فقط لیوان چایی خالی میخوردم در حالی که جعبه ی زولبیا جلوی من بود و من اصلا میلم نکشید حتی یک دونه دیگه بردارم در همون حد فقط خوردم که از شیرینی اش حالم بد شد و شب دوباره دیروقت ساعت ۳ شب گرسنه شدم و با خیال راحت یه نصفه ی کوچیک ساندویچ خوردم و عالی سیر شدم و هر چقدر خواستم ته خورشت رو  خالی بخورم که ظرفش رو بشورم و گفتم خالی بخورم ک ظرفش رو بشورم اصلا نتونستم و حتی یه تیکه گوشت خورشتی داشت  گفتم حالا چی کار کنم بریزمش بره به همسرم گفتم نمیخوری میخوام بریزم دور گفت خوب  خودت بخورش خالی تو که گفتی گرسنه هستم و خیلی اصرار کرد اصلا به هیچ عنوان نتونستم بخورم و گفتم جا ندارم بخورم دوست داری بخور و گرنه میندازم تو پاکت برای پرنده ها و خلاصه خورد و رفت و فردا که داشتم ظرفهاشون رو میشستم به یاد این افتادم که یه نصف کوچیک ساندویچ رو خوردم  در حد چهار لقمه و دیگه نتونستم خورشت رو حتی خالی بدون برنج بخورم و گفتم خدا رو شکر چقدر در مسیر درستم اصلا فیلم و ادا نیست همیشه به اندازه میخورم و سیرم و پرخوری ندارم و بلعکس گرسنگی هم ندارم و بیخیال برانداز کردن خودم داخل ایینه شدم فقط به چهره ی خودم نگاه میکم  با یک لبخند  و هر روز از این رفتارهای متناسب گونه ام بیشتر لدت میبرم و حالم عالی عالیه و انگار سبکتر شدم و من به زودی در شهر لاغری با ذهن  ساکن میشم چون از درون متناسبم و ذهنم لاعر شده اگر من متناسب نشم پس کی بشه ؟؟  لاعری حق من هست لاعری ۵۹ کیلو  و اون اندام لاعر و کشیده مال من هست )

    

    

   و وقتی تغییر رفتار  شما استمرار داشته باشه تغییر در جسم نشان داده میشه  پس هر چند وقت دردوره هستی نباید خودت رو ساز کنی و وزن کنی چون داری زیر ساختها رو درست میکنی (من تا چند وقت پیش که نجوا دلشتم انگار وزنت استپ شده زیاد میرفتم داخل ایینه و همش،نگاه به خودم میکردم و میگفتم به زودی متناسب میشم اما با بودن در این مسیر واگاهی های این دوره متوحه شدم نباید تمرکز کنم روی اون نقاط نافرم بدنم مثل رانها و  شکمم و همش لمسشون کنم و به خودم گفتم  توجه نکن و خیلی عادی رد شو و واقعا به این اگاهی که استاد بارها گفته و دست عزیزم شهر بانو جان هم دوباره گفتن  دارم عمل میکنم و فقط و فقط به چهره ی خودم نگاه میکنم و میدونم در کنار این همه تغییر رفتارهای  عالی من کلی کاهش،سایز و وزن خواهم داشت و دارم  چون  تمام سعی من بر این هست که زیر ساختهای  درستی داشته باشم  )

    همیشه به ذهنت  بگو   لاغر شدن آسانترین کار دنیا هست و همیشه به دنبال اثبات این جمله باشه و در اطرافیان الگو پیدا کن .(من هر دفعه که به صورت غیر ارادی  و خود به خود از یه پرخوری و خوردن بی رویه امتناع میکنم خدا رو شکر میکنم که به این حد از توانایی رسیدم که میتونم خودم خودم  رو به راحتی کنترل کنم و در حد نیاز جسمم با لدت و بدون عداب وحدان بخورم و همش میگم ببین لاغر شدن اسانترین کار دنیا هست و ببین چقدر قشنگ من این همه تغییر رفتاری مثل دیشب و تغییر وزن و سایز تا الان داشتم بدون زجر و سختی پس هنوزم میتونم لاغرتر بشم و در وزن دلخو اهم  قرار بگیرم )

    

   پس بستگی به شما داره ادامه بدی یا نه (من عاشق این روشم  و این سبک زندگی هستم و تا همیشه ادامه میدم ).

   پس اگر موانع رو برداری حرکت به سمت متناسب شدن شروع میشه  و خود به خود  اشتیاقت بیشتر میشه و بیشتر باور میکنی که تو میتونی (من باور دارم و اطمینان دارم  به زودی   یه متناسب شگفتی ساز  در وزن ۵۹ کیلو  هستم و برای همین اصلا خودم رو در اینه چک نمیکنم و اصلا با کسی در مورد روشهای لاعری  حرف نمیزنم و با کسی در مورد چاقی خودم حرف نمیزنم و از هر چیزی که واقعا دلم بخواد دررزمان گرسنگی بدون دلهره و ترس و  کالری شماری میخورم و اصلا خودم رو وزن نمیکنم و اصلا در مورد خوردن خودم که چی بخورم یا نخورم و یا زیاد خوردم با کسی حرف نمیزنم  چون مطمعنم در مسیر درستم و رفتارهام همه در راستای لاعری هستن و اگر من لاعر نشم پس کی لاعر بشه ؟؟؟؟؟ذهن من خوب نگاه کن و ببین چقدر عالی دارم رفتار میکنم و حتی در جمع  . دیشب از متناسب جمع هم که میگفت اذیتم زیاد خوردم بهتر عمل کردم و عین یک متناسب واقعی خوردم بدون زیاده روی از این بهتر مگه داریم پس من فاصله ای ندارم و من در حال صعود به لاعریم )

   یکی از موانع لاغری که در  ذهن همه ی افراد چاق وجود داره  این هست که از چاقی خودشون بدشون میاد و نفرت میکنن و به صورت ترس از چاقی بیشتر هم  خودش رو نشون میده( یکی از بزرگترین موانع من در دوران رزیم و قبل از اشنایی با این مسیر بود که اون موقع که  تازه با این راه اشنا شده بودم و فایلها رو گوش میدادم   گفتم وای این که استاد میگه این خود مشکل من هست چون واقعا در همین شرایط بودم تنفر شدید و ترس شدید داشتم از چاقی و  بارها به اطرافیانم میگفتم و وقتی روی ترازو میرفتم و عددد بیشتر رو باوجود اون همه سختی میدیدم  میترسیدیم هی میگفتم  باید برم  دکتر تغدیه و یه رژیم جدید بگیرم و کاری برای خودم بکنم  و گرنه همین ۵ یا ۶ کیلو تا چند ماه دیگه از این بیشتر میشه و من دوباره همون جسم قبلی رو خواهم داشت و سریع از ترس چاقی درخواست رزیم جدید میکردم و محدودیت بیشتر و سختیهای ورزش بیشتر و سنگین تر و تا دوباره متناسب میشدم و یکم رژیم کمتر میشد دوباره بر گشت وزن شدیرتر در زمان کمتر  داشتم و  من فقط ناراحت بودم گریه میکردم آخر تا کی باید رزیم بگیریم من که تازه مثل بقیه غذا نمیخورم من که این همه ورزش مرتب دارم و ترس داشتم از یک روز ورزش نکردن که من چقدر چاقتر خواهم شد  و چون قصیه رو نمیدونستم همیشه میگفتم من با این همه رژیم و ورزش در این وزنم پس وای به حال رها کردنشون و میترسیدم و متنفر تر میشدم و با حسرت به خواهر و همسر و خواهر شوهرم و دخترم ودوستم و   اطرافیان متناسبم  که هر چی میخوان میخورن نگاه میکردم و میگفتم خوش به حالشون ).

   هر وقت از هر سنی چاقی شما بیشتر شده  به هر حال از زمانی که در  مسیر چاق شدن قرار گرفتی و متوجه تفاوت خودت با بقیه شدی و هر چقدر محدودیت رو بیشتر درک کنی تبدیل میشه به نفرت و ترس از چاقی 

   نفرت از چاقی چی هست ؟

   خیلی از کارها رو که دوست داری انجام نمیدی و یا خیلی از مدقعیتها رو از دست میدی و یا خیلی حرفها رو میشنوی که دوست نداری و همین باعث  نفرت بیشتر شده 

   هر وقت رفتی لباس بخری و فروشنده گفته سایز شما نداریم نفرت از چاقی در شما شکل گرفته و یا اگر رفتی مکانی که اضافه وزن روی اعصاب شما بوده اون وقت نفرت پیدا کردی .

   اضافه وزن خیلی بیشتر از  اینکه به جسم ما فشار بیاره روی اعصاب و روح و روان  ما تاثیر میذاره و روی اعتماد به نفس و توانایی ما تاثیر منفی میزاره و در واقع ما رو تخریب میکنه  و روابط ما رو بد کرده (من بعد از اردواجم چاق شدم نمیدونم چطوری فقط میدونم پر خوری میکردم و واقعا بیشتر میخوردم و بارها من خودم رو با زور رژیم لاغر میکردم و اما دوباره  چاق میشدمو بعد از هر بارداری من اصافه وزنهای شدید داشتم تا ۱۰۰ کیلو وزنم بالا میرفت و اما رژیم سخت و ورزش با هم میگرفتم و دوباره لاعر میشدم و اما بار اخر بعد از بارداری دومم به شدت افزایش سایز و وزن داشتم که واقعا در شک بودم و من تقریبا با وزن ۶۵ قبل از بارداری  شده بودم ۱۰۳ کیلو و بعد از زایمان شکمم بسیار بزرگ بود و هیچ لباسی از قبل از بارداری من به تنم نمیرفت هیچ کفشی به پام نمیرفت و حتی یادم هست بارها روی کمد لباسهام میرفتم و یه لباسی رو در میوزدم و میگفتم یعنی من واقعا اینقدر بودم و مانتوهام رو به تنم میکردم ولی فقط یک دستم داخلش میرفت و یا به زور در دوطرف من با فاصلهی زیاد باز میموند و من  رفتم چندین دست لباس خاص سایز بزرگ خریدم  برای خونه ام و حتی یادم میاد کفش طبی  که اصلا دوستش نداشتم  به خاطر پاهای چاقم خریدیم چون هیچ کفش سایزم نبود و هیچ دستبند و النگوی طلایی دست من نمیرفت یادم هست یه عروسی داشتیم  و من خواستم دستبندم رو ببندم اما نشد و من خیلی ناراحت میشدم و تنفرم بیشتر میشد از چاقی و یا حتی یادم میاد یه روز گفتم برم پیاده روی و کفشهای باشگاه هم رو بپوشم و برم و اما به پام نرفت و حتی یادم میاد شلوارهای بارادی به پام نمیرفتن اون واخر بارداری یه دامن شلواری با کش گشادی میپوشیدیم که راحت باشم و بعد از زایمان از تمام لباسهای بارادی خودم متنفر شدم و شب و روز به شکمم شکم بند میبستم حتی در خواب که خیلی از اطرافیان من رو مسخره میکردن ومن به خاطر یکم جمع شدن اون حاضر بودم سختی بکشم ولی به خودم ببندم تا جایی که حساسیت میزدم اما میبستم و یا یادم میاد با بچه ی کوچیک رفتم شلوار و مانتو بخرم که مانتو حاملگی رو دیگه نپوشم و شلوار به زور ۵ ایکس لارج  به من میدادن و من فقط نگاه به ایکسها میکردم و ناراحت میشدم و تنفرم بیشتر میشد و با جه دردسری چقدر همه رو ادیت کردم تا یک مانتو که فقط سایز من باشه رو تونستم به زور بخرم   در طرح و رنگ بسیار زشتی و بازم تنفر من من از چاقی بیشتر شده تا بلخره در چهار ماهگی پسرم تحمل نکردم و رفتم پیش دکتر تغذیه و با رژیم  خودم رو به وزن ۵۹ کیلو رسوندم و در باشگاه چقدر تشویق شدم و جایزه گرفتم اما  چه فایده که ماندگار نبودو من همیشه در حال رفت و امد بین چاقی و لاعری بودم تا بعد از ۵ یا  ۶ سال  که با این روش اشنا شدم  و تونستم دیگه راه درست رو پیدا کنم و حالا میدونم چون دهنم چاق بوده پر از فرمولهای چاقی بوده و تصویر ذهنی ام چاق بوده و رژیم هیچ فایده ای نداشته و لی الان که دارم مینویسم در وزن و سایز بسیار عالی هستم نمیدونم واقعا چند هست چون خودم رو وزن نمیکنم اما میدونم همین الانم یه شگفتی سازم و با وزن ۵۹ کیلو خیلی فاصله ندارم )

   بارها برای خریدن لباس که میرفتی مغازه دار و لباس سایز تو نداشت و همین محدودیت  و همین کار چه فشاری رو به من می آورد  و روی اعصاب من بود م و من از چاقی بیشتر نفرت میکردم.

   هر وقت در جمع دوستان بودم هر لباسی رو نمیپو شیدم و که اصاف وزن من پیدا نباشه و این همه فشار هست که روی من بوده و یا در مجالس دورهمی ویا عروسی و … و همین باعث نفرت از چاقی شده بود و باعث پذیرفتن اون شده بود و باعث شده بود ما چاقی رو بپدیریم و ما نتونیم باور کنیم میتونیم لاعر بشیم .(من بارها در جمع دوستانم خجالت می  کشیدم که چرا  چاقم و لباس گشاد میپوشیدم یا حتی  خجالت میکشیدم که چرا من پرخوری میکنم چون دوستان متناسبم همیشه میگفتن سیرم و جا ندارم و در حد  خیلی کم میخوردن  ولی من همیشه اماده ی خوردن بورم حتی بعصی وقتها از همسرم که بیشتر میخوردم هم خجالت میکشیدیم و هی بهش گیر میدادم که چرا تو نمیخوری د بخور تو که چیزی نمیخوری که خودم راحت تر بخورم و همین ترس از چاقی و تنفرم رو بیشتر کرده بود و با محوز من اشتهام زیاده هی بیشتر پرخوری میکردم و میگفتم خوش به حال فلانی که اشتها نداره  و این واخر با چیرای کم کالری کنترلش میکردم که خیلی نخورم )

   نفرت و ترس از چاقی باعث شده بود  در نهایت ما مغلوب اضافه وزن بشیم .

   اگر باور کردیم ما نمیتونیم  لاغر بشیم ما نمیتونیم ولی اگر بپذیری ما میتونیم لاعر بشیم لاغر بشیم(من باور کردم میتونم متناسب بشم چون میبینم چقدر قشنگ رفتار  میکنم ویه رفتار دیگه از دیشبم رو میخوام  همینجا بگم من دیشب اخر وقت که داشتیم از باغ میومدم خونه و احساس گرسنگی داشتم گفتم خوب حالا  که گرسنه هستم هر چی بخوام مجارم  و با لدت  میخور م حتی  شیرینی خاص کاکاییویی رو  که یه مقدار دوست دارم   رو هم ب می خورم و اما  پیش خودم گفتم برنج و خورشت رو میخور.م و بعد اون شیرینی شکلاتی دلخوام رو اگر جا داشتم میخورم با شیر ولی تصمیم عوص شد چون پسرم هم گرسنه بود و گفت ساندویچ میخوام براش خریدیم گفتم خوب خورشت و برنج نه  نمیخوام منم ساندویچ بخورم و بعد  هر چقدر جا داشتم ساندویچ  رو خورم تا سیر  شدم در حد یه نصفه کوچیک خوردم و سیر شدم و خورشت موند و  دیگه جا نداشتم بخورم  و بعد هم  هر چقدر خواستم از اون شیرینی یکم یه دره بخورم واقعا سیر بودم حتی لب هم نزدم و گفتم فردا شب اگر جا داشتم با چایی میخورم و به زور وارد جسمم نکردم و فردا از خواب که پاشدم خودم شگفت زده بودم از اون همه  رفتارخوردنی صحیح  در اوج گرسنگی من چقدر درست رفتار کردم و بینهایت لدت میبرم از رفتارهای جدیدم و من باور دارم لاعر میشم و من انتظار دارم لاغر بشم من یه لاعر شگفتی سا ز در وزن دلخواهم هستم چون از درون متناسبم )

   اتفاقهایی رو که بر ما گدشته و باعث تمسخر بقیه شدیم ر و ببین به جوشش  در  میایی و یا  احساس نفرت در ما به وجود میاد و باعث غالب شدن چاقی بر ما میشه و ما باید از چاقی متنفر نباشیم و اون رو به عنوان یک مهمان ناخوانده بپدیریم  که به زودی در ما از بین میبره ولی اسمش رو چاقی نزارین که بپذیری اون مال من هست و من زیر سلطه ی اون هستم بگو نه چاقی رو خودم به وجود ارودیم و حالا  میخوام از بین ببرمش،و دهن من خیلی قدرت داره همانطور که به وجودش اورده حالا هم میتونه به راحتی از دستش بده 

   اصافه وزن اینقدر ارام در ما به وجود اورده که جسم  و دهن ما برای پذیرفتنش هیچ مشکلی  نداشت .(من بارها گفتم این مهمان ناخوانده در جسم من در حال رفتن هست چون جسم من بسیار مشتاق هست به اون لذتهاو  تناسب و اون سبکی و اون احوال خوب و اون آزادی و اون رهایی و ااون اعتماد به نفس بره و از این همه درد و رنج چاقی بیزار هست و با همون قدرتی که ندونسته با افکار خودم اون رو جدب کردم حالا میخواد با همون افکار خودم و با قدرت ذهنم لاغری رو جذب کنم و هیچ عاملی در این  روند کاهش وزن من تاثیر نداره مگر خودم باید بسیار اموزش ببینم و کار کنم تا روند بهتری داشته باشم )

   وقتی من مقداری زیادی از اصافه وزنم رو از دست دادم تونستم حلبهای روعن ۴ کیلوی زیادی رو از خودن دور کنم و حالا شاید من فقط یک حلب داشته باشم شایدم کمتر و به زودی بدون هیچ اصافه باری و سبک و رها و در ازادی کامل زندگی خواهم کرد و این متناسب شدن به این سبک رو تجربه خواهم کرد و من عاشق این سبک و این روش لاعری هستم .

   هر کس به میزانی که از اصافه وزن رنج میکشه  میخواد عجله کنه و از اون رها بشه امکان نداره برای کاهش وزن زمان تغیین کنید .

   این روند به خیلی پارامترها  ربط داره پس به دنبال نتیجه سریع نباش .

   افرادی که میخواستن به هر طریقی  لاعر بشن کلی به خودسون صربه زدن پس به دنبال روشهای سرعتی نباشید .

   و احساس ناتوانی نکنیداحساس تتفر نکنید با حرف دیگران و تحفیر و سرزنش دیگران و ..

   از امروز من باید نقطه ی مقابل اون رو انحام بدم 

   به لاغری و مزایای متناسب شدن فکر کن و ببین اگر لاغر بشی چه سلامتی و چه جسمی به دست خو اهی اورد و چه بیماری ار من رفع میشه   من چه لدتی به دست میارم   من به جای چاقی و مشکلات بایدبه لاغری توجه کنیم .(من همین الان  فقط دارم روی این لاغری که از این راه به دست اوردم تمرکز میکنم همین دیشب من تونستم یه تونیک بسیار خوشرنگ صورتی و یه دامن شلوار ی سرخابی بسیار خوشرنگ  با یه شال خاکستری  رنگ با لکهای سرخابی  بسیار زیبا بپوشم  یه ست جداب بزنم و باع برم  و در این هوا ی عالی لدت ببرم و همین دیشب با این لباسها کلی قربون صدقه ی خودم رفتم و از خودم عکس گرفتم و از ازاد بودن و رها بودن در لباسها و لباسهای رنگ شاد و … لدت بردم از همه مهمتر از  رفتارهای درستم بسیار لدت بردم و چیزی که بیشتر لدت بردم تنیک دیشب رو که پوشیدیم مال دخترم بود که اون گفت من نمیخوامش داد  به من و منم به اون یه تونیک بسیار زیبای نو دادم و همینکه میبینم میتونم از لباسهای سایز دخترم استفاده کنم و اونم از لباسهای من میتونه استفاده کنه   که  بسیار متناسب هست کلی لدت بردم و عشق میکنم با خودم سبک جدید خوردنم و زندگی کردنم و لباس پوشیدنم و اصلا برام مهم نیست بقیه چی میگن و یا چی فکر میکنن من هر رنگی رو که بخوام میپوشم و لدت میبرم )

   درسته ما در این شرایط چاقی، به لاغری فکر کردن کمی برامون سخت هست و اما توجه و نفرت به چاقی نتیجه اش،میشه چاقی بیشتر چون تمام توجه ات میشه چاقی بیشتر .

   به مزایای لاغری فکر کن و به شا دابی و نشاط ات و به تغییراتی که در تو با لاعری به وحود میاد فکر کن و بنویس .

   من باید به این موصوعها فکر کنم و به مزایای اون فکر کنم 

   خداوند در قران هم میگه مومن کسی هست که به غیب ایمان بیاره پس منم باید بتونم که به لاغری که نیست ایمان بیارم و  اطمینان داشته  باشم که لاغر میشم (البته من در اون اوایل دوره با اطمینان کامل شرکت کردم و گفتم میتونم و و تمام اون رژیم و ورزشها رو گداشتم کنار و همیشه گفتم من دارم لاعر تر میشم و من میتونم و الان دیگه هیچ فاصله ای ندارم تا وزن ۵۹ کیلو ولی بازم میگم من میتونم متناسب بشم در وزن دلخواهم و به زودی یک شگفتی ساز میشم چون لاعر شدن اسانترین کار دنیا هست و چاقی سخت هست )

   تا میتونی در مورد مزایای لاعری بنویس ( من تمام مزا یای لاغری رو دارم واقعا حس میکنم چون یک متناسبم 

   هر لباسی رو به هر رنگی میپوشم حتی سایز مدی یوم و لارج 

   خیلی شبکپوش تر و خوشتیپتر شدم 

   بسیار سبک و رها و ازاد هستم و از دیدن خودم در اینه و لباسها لدت میبرم و در بهترین حالت روحی خودم هستم 

   هر وقت بخواهم هر  غذایی رو در هر زمانی با لدت میخورم و این ازادی بسیار برای من ارزشمند هست 

   هر وقت بخوام هر لباسی رو در کوتاه ترین  زمان میخرم حتی سایزهای کوچیک و سایز مانکن رو و کلی لدت میبرم 

   در اشپزی خیلی حجم کمتری رو اشپزی میکنم که عدا اصافه نیاد اسراف بشه 

   در سلامتی کاملتری هستم دیگه با اون ورزشهای سنگین و پیاده رویهای طولانی کمر درد و زانو درد نمیگیریم 

   به هیچ کس در خوردن اصرار به خوردن نمیکنم و این کار رو زشت میدونم 

   اصلا دیگه بردی غداهانیستم که هر چی بود در اطرافم من باید بخورم نه اصلا فقط در حد رفع نیازم میخورم 

   از هیچ خوردنی ترس ندارم و همیشه میگم  این برای بدن ما نیاز هست فقط با لدت به اندازه نیازت  بخور  .

   وقتی بخورم لدت میبرم که دارم به نیاز جسمم پاسخ میدم  و وقتی نمیخورم و سیر هستم و میل ندارم بازم لدت میبرم که درست رفتار کردمو پرخوری نکردم و به اون حالت سنگینی و شکم درد نرسیدم  و هیچ عذاب وجدان و ناراحتی ندارم  و تحت هیچ فشاری نیستم .

   و من هیچ وقت ته مانده ی هیچ عدایی رو نمیخورم و میگم هر وقت گرسنه بودم میخورم و هر چیزی رو وارد جسمم نمیکنم و حسمم رو تبدیل به سطل اشعال نمیکنم چون این یک امانت الهی هست 

   من در هر جمعی با اعتماد به نفس حضور پیدا میکنم حتی باشگاه وزش و یا دورهمی و یا حتی  در عروسی و در هر مکانی با لباس دلخوا هم حاضر میشم .

    روابطم با خودم خدای خودم و اطرافیانم و همه بهتر میشه و به هیچ کس حسادت نمیکنم و هر جسم لاغری رو تحسین میکنم .

   در شعلم که خانه داری هست هر روز با عشق بیشتری به کارها و خودم میرسم و در خانه حضور پیدا میکنم و سبکتر  در انجام فعالیتهام هستم 

   آرامش،و حال خوب ودارم  چون در مسیر درستم )

    

   توجه کنید به سمت مقابل نفرت که عشق هست 

   سعی کنید نقطه ی مقابل نفرت رو یاد بگیرد که همون عشق هست و به  تفاوت نفرت و عشق  فکر کنید .

   من تمام حواسم رو باید بیارم روی مزایای لاعر شدن و با عشق به خودت نگاه کن و با عشق میتونی به سلامتی و اخساس خوب و هر انچه که دوست داری برسی برای همه میشه حتی استاد  هم تونست پس تو هم میتونی و به ارزوی خودت و رویای خودت دست پیدا خواهی کرد (از این بالاتر مگه داریم زندگی سراسر ارامش من لاعری رو به هر قیمتی رو دیگه نمیخوام قبلا با زحر و سختی و گریه بود  ولی الان حاضر نیستم حتی برای یک ثاتیه به گدشته برگردم  و اون روزها رو تجربه کنم و خوشحالم که در این مسیرم و با لدت تمام و حال خوب و عالی و عشق زندگی میکنم و میخورم و با همه ی اطرافم و خودم در صلح و ارامشم حتی با جسمم )

   سرزمین لاعری پر از اعتماد به نفس و سلامتی و احساس خوب و ثروت و .. هست اگر من با این روش لاعر بشم پس هر کاری برای من رسیدن به اون آسان میشه چون الان در ذهن ما لاغرشدن سخت بوده .

   این چرخها شروع میکنه به چرخیدن 

   من با متناسب شدن خودم فرصتی رو مهیا میکنم که علاوه بر اینکه خودم متناسب بشم بقیه رو هم به لاعری  تشویق کنم و بر روی جهان تاثیر میزارم 

    

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/01/31 10:16
   مدت عضویت: 766 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 797 کلمه

   سلام🙂

    نفرت از چاقی مانعی بر سر راه تناسب

    در این فایل باز  تکرار شد که لاغری از تغییر فرمولهای ذهنی شروع میشه و علامت این تغییر احساس خوب و آرامش درونی  

   هست  ،احساس اینکه منم میتونم متناسب بشم

   احساس زیبای آزادی و رهایی از بند چاقی

   همه ما  خاطراتی در ذهنمون داریم از چاقی که مثل باری بر روان ما است که خیلی سنگین تر و بدتر از بار اضافه وزن بر جسم هست 

   این بار عاطفی باعث ایجاد نفرت از چاقی 

   در ما شده که خیلی از اوقات به صورت ترس از چاقی 

   خودش رو درما نشون میوه 

   من برای تمرین به یاد آوردن ریشه این نفرت وقتی به خاطرات چاقیم مراجعه کردم کلی حرف و حدیث از دیگران و نزدیکان خودم رو به یاد اوردم که انگار هر کدوم یه زخم بر روح من زده بودن 

   کلا که بارها و بارها از مادرم درباره اینکه لباسی که خریدم یا دوختم برام تنگ و جلفه شنیدم و هنوز هم دارم میشنوم😶 

   یا یه بار پارسال از خاله بزرگم شنیدم که گفتن قشنگتر شدیا ولی چاقتر شدی😑

   یا یه بار توی باشگاه  یه خانومی بهم گفت من تا حالا دکتر ندیدم به اندازه شما چاق باشه😑

   یا برادرم که یه بار به من گفت که تو و مامان وقتی لباس تنگ میپوشین براتون عین لباس غواصی میمونه همه چینهای بدنتون پیداست(تازه اون موقع من ۶۸ کیلو بودم😶)

   یا همسرم که یه بار گفتن خانم مواظب خودت باش خیلی شکم اوردیا😑

   و کلی حرف و حدیثهایی که الان یادم میاد حالم بد میشه😶😶😶

   در مورد اعتماد به نفس و حضور در جمعهای خانوادگی یا کاری بالاخره خود این اضافه وزن باعث میشد که خیلی خوب نتونم خودم رو پرزنت کنم و احساس میکردم همه توی ذهنشون دارن درباره چاقی من صحبت میکنن

   عاشق رنگهای روشن هستم و دوست دارم توی کمدم پر از مانتوها و لباسهای رنگی رنگی باشه و هر روز یکی رو انتخاب کنم و بپوشم ولی به مرور که چاقتر شدم رنگ لباسهای کمدم به سمت سورمه ای و مشکی رفت😑

   کلا از حضور در جمعهای جدید تا جایی که بشه امتناع میکنم چون باز هم در حمعهای آشنا راحت ترم 

   در دوران بارداری از اینکه اینهمه اضافه وزن پیدا کرده بودم ناراحت و خسته بودم و از دیدن اندام خودم که روز به روز داشت چاقتر میشد بدم می اومد در اون دوران مانتوی مشکی مدل پانچ خریدم با کفش اسپورت دوتا مدلی که هرگز تا قبل از بارداری نپوشیده بودم و دوسشون نداشتم ولی در اون دوران مجبور بودم به خاطر شرایط بارداری بپوشم

   یه بار یکی از همکاران مرد درمونگاهی که کار میکردم گفت که اینجا فقط یکی از خانمها متناسبه واندامش خوبه بقیه همه اضافه وزن دارن😑

   خلاصه اینکه برای من تنفر از چاقی بیشتر به خاطر حرفهای دیگران بوده وگرنه تا وزن ۸۷ که رسیدم که مشکلی جسمی نداشتم و به راحتی فعالیتهام رو انجام میدادم همون تنفر از دیدن جسمم در آینه هم باز به خاطر دیگران بود خودم اونقدر ها هم درگیر اضافه های بدنم نبودم

   بله این تنفر از چاقی هم از اونجاییکه در واقع توجه و تمرکز بر چاقی هست از نظر ذهن ناخودآگاه من معادل علاقه به چاقی هست و همین ناهماهنگی بین احساس و توجه باعث چاقی بیشتر در من شد 😑😑😑

   به لطف خدا از سال قبل در این مسیر قرار گرفتم و تمام این رنجها و ناراحتیها و نا امیدیها برام تبدیل به امید و آزادی و رهایی  شد

    

   فکر میکنم منم احتمالا یکی از اون حلبهای ۴ کیلویی روغن رو از جسمم جدا کردم 

    

   و هر روز با اشتیاق رسیدن به اون جسم ایده آلم یه قدم برمیدارم 🤩🤩

   شرایطی که در اون متناسب با شکم تخت بازوها و رانهای خوش فرم و کمر باریک  هستم و صورتم زیبا تر و جوانتر شده و هر بار که ارز جلوی آینه رد میشم از دیدن این اندام زیبا بی اختیار لبخند میزنم و به خودم افتخار میکنم که پای هدف تناسبم موندم  و بالاخره بهش رسیدم🤩🤩🤩

   اون موقع تمام لباسهایی که سایزشون برام زیاد شده رو بخشیدم و آماده هستم که برای جسم جدیدم لباسهای زیبا و رنگ شاد و سایز ۴۰ رو بخرم🤩🤩🤩

   با حال خوب در مهمانیها عروسیها و جلسات با همکاران شرکت میکنم ودر جسم جدید بسیار خوش تیپ تر و با اعتماد به نفس بالاتری هستم🤩🤩🤩

   زیبایی و جوانی در عین تناسب خیلی عالیه و برای ما خانمها بسیار مهمه🤩🤩🤩

   خودم رو عاشقانه دوس دارم و از  اینکه از این توانایی ذهنم   که خداوند در وجودم قرار داده  به بهترین شکل استفاده کردم بسیار خوشحالم و خدا رو شکر میکنم🤩🤩🤩

   موفقیتهای بعدی من بعد از متناسب شدن یکی یکی از راه میرسه چون چاقی که برای ذهنم اینقدر بزرگ بود رو راحت رفع کردم بقبه هدفها که در مقابل اون چیزی نیست🤩🤩🤩

   شادی، ارامش ،احساس خوشبختی  ،رضایت از زندگی، رابطه عاشقانه با خودم و نزدیکانم ، رابطه عاشقانه و دوستانه با خالقم ،زیبایی ،سلامتی و اعتماد به نفس  هدیه های پایان این مسیر زیبا و فوق العاده است که به تمام افرادی که ادامه میدن تعلق میگیره🎁🤗🤩

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 9 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1400/02/01 22:48
    مدت عضویت: 556 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 170 کلمه

    سلام خانم دکتر صابری زاده 

    تبریک به شما میگم بخاطر قلم شیوایی که داری و بسیار زیبا نوشتی ..

    واقعا همینطوره  احساس نفرت از هر چیز و به هر کس می تونه اوج توجه به عامل ایجادش باشه .

    پس در نتیجه  نفرت از چاقی هیچ کمکی به لاغر شدن ما نمی کنه برعکس مارو چاقتر می کنه   پس بهتره به آموزشهای  استاد سراپاگوش  و سراپا توجه باشیم تا  یاد بگیریم  موانع  لاغری رو چطور کنار بذاریم و از بند اسارتشون رها بشیم و زندگی نویی پیدا کنیم .

    اتفاقا  گاهی باید از اینکه چاق شدیم  تشکر کنیم چون اگر مث بعضیا  همیشه لاغر بودیم و برای لاغر شدن هیچ زحمتی متحمل نشده بودیم  حالا در این مسیر شگفت انگیز نبودیم و این همه اطلاعات ناب  از توانایی های خارق العاده  ی انسانیمون نصیبمون نمی شد ما با این دوره نه تنها لاغر میشیم بلکه  کل زندگیمون متحول خواهد شد . پس میشه یه جورایی با مسیله چاقی  به صلح برسیم  و ازش متنفر نباشیم .

     

    خانم دکتر صمیمانه  برات آرزوی موفقیت دارم .

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 3 از 1 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   amirali2020110@gmail.com
   1400/01/22 19:04
   مدت عضویت: 345 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 349 کلمه

   با سلام خدمت استاد خوبم 

   نفرت از چاقی باعث لاغری نمیشود بلکه باعث میشه که ما احساس ناتوانی بیشتری کنیم ودر نهایت چاق تر شویم .مثل خود من که خیلی از چاقی خودم متنفر بودم و در نتیجه میدیدم که هر روز دارم چاقتر میشم و همش تلاش میکردم که این چاقی را از بین ببرم و من هر چه تلاش بیشتری میکردم نتیجه ای کسب نمیکردم و هی نفرتم از چاقی بیشتر میشد .

   چاقی من باعث شده بود که نتوانم آن طوری که دوست دارم لباس بپوشم تو مسافرتها خیلی ناراحت بودم و حسرت میخوردم وقتی ادمهای متناسب را میدیدم چقدر خوش تیپ هستند .تو مسافرت هیج غذا نمیخوردم که چاقتر نشم.

   اما من با دیدن این فایل آموزشی به این نتیجه رسیدم که دیگه از چاقی خودم متنفر نباشم بلکه با جسم خودم آشتی کنم و آن در آغوش بگیرم که خودم این بلا را سرت آوردم خودم هم درستش میکنم .الان وقتی تو آینه میرم با عشق به جسم خودم نگاه میکنم و آن را می پذیرم و،در من یه احساس آرامش ایجاد شده ذوق و شوق من در ادامه دادن این مسیر خیلی زیاد شده و مطمئن هستم که از این طریق میتوانم لاغر شوم .

   یادگیری لاغری با ذهن به من آموخت که هر چه بیشتر از چاقی ویا هر موضوع دیگری که مورد رضایت من نیست نفرت داشته باشم نه تنها باعث بهبود شرایط من نمیشود بلکه باعث گسترش آن موضوع در تمام جنبه های من میشود پس تنفر یک موانع واقعا مخرب در زندگی است ما باید با قدرت ذهن این موانع خطرناک را برداریم .

   در مورد متناسب شدن هر چه میدانید بنویسید 

   تو جشن ها،هر،لباسی را راحت می پوشم وقتی خرید لباس میرم راحت از اولین مغازه خرید میکنم چون هر جا بدم سایزمو هست .لاغری یعنی خوشبختی یعنی سبزی درختان بهاری لاغری یعنی سفیدی برف .یعنی قشنگی لبخندی که روی آبان هست لاغری یعنی پهنای جنگلها و دریاها یعنی ایستادگی درختان و کوهها لاغری یعنی،عشق لاغری یعنی اینکه همیشه بگم منم تونستم پس تو کارهای دیگر زندگی هم میتونم موفق بشم .لاغرییعنی امید آرزو یعنی حس خوب شادی نشاط،سلامتی وووووووووووووووووخیییییییییئلی چیزهای دیگه .ممنون استاد 

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/11/03 16:58
   مدت عضویت: 523 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 107 کلمه

   سلام استاد مهربانی ها ،نمی دونید چه کردید با گوش دادن به این فایل چنان شعف و خوشحالی در وجود من شعله ور شد که خودم رو عاشقانه دوست دارم به این بدنم می بالم به این قدرتی که خداوند در وجودم قرار داده شکر میکنم ولی این فرصت رو به بدن خودم میدم که این مهمان ناخوانده رو از دست بده و کم کم این قوطی های روغنی که شما تشبیه کردین رو یکی یکی با صبر با اشتیاق وافر با عشق زمین بگذارم و بر گردم به روزهایی که متناسب بودم خدایا شکرت ، ممنونم استاد شما گوهر گرانبهایی هستید و نمونه یک انسان کامل،متشکرم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 3 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/10/21 20:20
   مدت عضویت: 633 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 636 کلمه


   تمرین روز دهم دوره رایگان لاغری باذهن.
   خب از وقتی ک با چاقی اشنا شدم در خودم این اشنایی از وقتی شروع شد که من متوجه فرق خودم با دیگر همسن وسالهام شدم میدیدم لپ هام بزرگه راانهام اندازه سن سال من نیست و بخاطر بدن بزرگم همیشه شیش هفت سال بزرگتر میزد سنم و هرجای ک میرفتیم اکثرا فک مکردن من بزرگتر از خاهرزمم ک هست سال ازمن بزرگتره من خیلی برام ازیت کننده بود موصوع سن سال ک همیشه همه فک مکردن من خیلی سنم زیاده بااینکه کم نوزده سالمه همیشه مثل یک خانوم بزرگ رفتار مکردم خب شرایط جسمی م اینجوری بود شلوار دامنی لباسای گشاد ک باسن و شکمم دیده نشه زشته برای دختر شکم داشته باشه هیکلم شبیه ب زن داییم بود ک دوتا بچه داشت و ازمنم چندسال بزرگتر بود یا حتی بزرگتر اون انقد بدم میومد ازین وصعیت یا لباس تنگ پوشیدن چون بلافاصله همه ب باسن و شکمم نگا مکردن و مجبگر بودم لباس دامن گشاد ببوشم تو عروسیا یا روش کت بلند ببوشم باتکرار این شرایط هروز از چاقی و ازخودم بیشتر بدم میومد منکه اینهمه به هرچیزی رسیدم با قانون جذب اشنام خب چرا میتونم ب هرچیزی بخام برسم ولی ب تناسب اندام ن چون هروز ترس از قصاوت شدن داشتم ترس داشتم سنم رو بگم چون همه فک مکردن من دروغ میگم و خودموکوچیک میزنم ی روز ک با دوست پسرم رفته بودم خرید ومن تو پرو بودم و اون برام شلوار اورد اون خودش یگ سایزی رو اورد و من تو پرو حتی از پاهام بالا نمیرفت انقد خجالت کشیدم بهش گفتم این اندازم نیس گفت مگه سایزن چنده گفتم یکی دوسایز بزرگتر همین نگو اون سایز چهل بوده و ررفت برام چهل چهار اورد و یجوری چشاش ازتعجب گرد کرد ک مم انگار موردم رفتم تو زمین از خجالت.انقد از چاقی متنفر شدم ک چندروز و حتی گاهی ک یادم یماد حالم بد میشد. خب ولی اون برای گذشته بود تواین هفت ماهیی ک تو دوره هستم اعتماد بنفس عالی دارم و درک مکنم چاقی یک روند غیر طبیعیه ک خودم درست کردم باهمین توجه باور انگار سر اهن ربا رو سمتش گرفتم و اون هم همش نزدیک تر میشه ولی فقط کافیه برگردم و ب سمت تناسب ولاغریم نگا کنم تاالان ک لاغر شدم حس سبکی میکنم لباسهام گشاد شدن هروز پوستم عاای تر میشه ریزش موهام کم شده معده درد م کاملا نا پدید شوده و رابطم با همه عالی شده ترسی از غذا ندارم و ب راحتی ن میگم به هرچیزی ک میلم نباشه یا کاری ک نخام انجام بدم هرجایی میرم همه با نگاهشون منو تحسین مکنن وبالبخند منو نگا مکنن و در گوش همیدیگه راجبم حرف میزنن و بالخند به من خیره میشن و من متوجه میشم ک چقدر منو دارن تحسین مکنن هرجایی ک میرم بمن میگن خانوم جوان یا خانوم کوچولو انقدر خوشحال میشم من بدون یگ ذره تحرک یا چیزی دارم هروز متناسب تر و زیبا تر میشوم هروز عالی تر میشم استاد شما اون حلب های روغن رو گفتی ومن این گونی برنج ده کیلویی رو هروقت میبنم میگم یاخدا من دوسه تا ازینا رو ازخودم جدا کردم رفتن بی کارشون و احساس سبکی میکنم. واقعا ک لاغری باذهن اسون ترین کار دنیاس دوست دارم همیشه تو این سرزمین و تو این سایت باشم دوره سرزمین لاغرها ک فوق‌العاده بود و این دوره رایگان هم واقعا واقعا واقعا فوق‌العاده است تبریک میگم ب خودم ک باشما استاد عزیزم آشنا شدم ک انقد لا حسن نیتت دارین بما کمک میکنین و ماراهم به این لذت جذابیت تناسب سلامتی رسوندین استاد همه توفامیل ما میدون ک من مشکل کمر درد داشتم و چندین باز بخاطر معدم بيمارستاني شدم ولی تواین مدت من اصلا هیچ دردی رو حس نمکنم هیچی حتی سردر هم نمیشم خدارشکر این بهشته ک هم حال دلم خوبه هم حال دنیام خدایاشکرت.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 14 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/10/14 22:58
   مدت عضویت: 740 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 548 کلمه

   با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان و استان عزیز
   نفرت از چاقی:فرشته تا کی میخوای به کارت ادامه بدی چرا قبول نمی کنی که خودت اشتباه کردی اعتراف کن که خودت باعث شدی این مهمان ناخوانده در طی این سالها در بدنت جا خوش کنه روز اول خودت باعث شدی تخم این انگل وارد بدنت بشه و تو بهش غذا دادی و ازش پذیرایی کردی و باعث شدی که در بدنت رشد کنه و بزرگ بشه تو با نفرتت از چاقی اونو پروار و بزرگش کردی با عصبانیت و پرخاشگری قوی ترش کردی و با جنگ باهاش بهش فهموندی که جای خوبی اومده و باعث شدی که فکر کنه دوستش داری و حالادیگه نمی خواد بره. اروم باش و فکر کن با عصبانیت چیزی حل نمی شه تو خیلی باهوشی باید فکر کنی و نقطه ضعفش رو پیدا کنی تو می دونی که عاشق توجه. فرق نمی کنه چطور بهش توجه کنی با عصبانیت یا مهربونی. در هر صورت میفهمه که بهش علاقه داری و برای همین جا خوش کرده و نمی ره .تنها راهش اینه که اصلا بهش توجه نکنی و نا دیده بگیریش و در عوض به چیزی که ازش بیزاره توجه کنی و بهش مرتب فکر کنی و اون لاغریه و این کمک می کنه که کم کم خسته بشه و زحمت رو کم کنه . کم از چاقی صدمه ندیدی یادت رفته که چقدر ارتروز اذیتت کرد و واریس گرفتی و کبدت به خاطرش چرب شد و نمی تونی از پله ها راحت بالا بری و موقع راه رفتن به نفس نفس می افتی و هیچ لباسی تو تنت قشنگ نیست .وقتی می ری مهمونی احساس تنهایی می کنی و انگار که کسی تو رو نمی بینه و غم دنیا تو دلت جمع میشه وقتی می بینی همه راحت هر چی بخوان می خورن ولی تو با ترس باید غذا بخوری یا وقتی می ری گردش و تفریح برعکس بقیه باید یه گوشه بشینی و با حسرت تفریح و بازی اونا رو نگاه کنی . حالا دیگه وقتشه که تو هم مثل اونا بشی یه دختر متناسب با اندام زیبا و با لباسهایی که بهت میاد و بقیه با تحسین بهت نگاه می کنن . از پله ها مثل فرفره بالا میری و مثل غزال می دوی و همه کارهات رو باسبکی و خیلی راحت انجام میدی. فکرش رو بکن که که با همسر و پسرا می ری مسافرت چقدر بهت خوش می گذره . وقتی می ری بازار برای خرید از این که لباس مورد علاقه ات رو پیدا می کنی نگران نیستی و تو مهمونیا و عروسیا هر چه قدر دلت می خواد می رقصی بدون این که نگران خستگی و دردگرفتن زانوت بشی. دیگه چی میخوای از این بهتر یه زندگی شیرین و عالی بدون دقدقه درباره چاقی و مشگلاتش . تو می تونی. لاغر شدن خیلی آسونه تو کارهای سخت تر از این کار رو به راحتی انجام دادی. لاغر شدن که کاری نداره فقط یکم صبر می خواد یه روزه چاق نشدی که یک روزه این مهمان ناخونده رو از بدنت بیرون کنی ولی باید با صبر و حوصله و تکرار واستمرار خسته اش کنی وبهش بفهمونی که دیر یا زود باید بره اینجا دیگه جاش نیست. بهت افتخار می کنم می دونم که با تمام قدرت به هدفت می رسی .دوست دارم عزیزم .❤

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 22 از 5 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/10/14 08:43
   مدت عضویت: 689 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 750 کلمه


   با سلام
   نفرت از چاقی
   خیلی جاها بخاطر چاقی سرخورده شدم توسری خور شدم همه بهم میگفتن به فکر خودت باش مثل اینکه داری باز چاق تر میشی با شنیدن این حرفا خیلی افسرده و نکران میشدم و هر بار داشتم بار نفرت از چاقی رو بر ذهنم تحمیل میکردم و هنگامی که لباسی رو می پوشیدم و از هر طرفش از تنگیش بهم فشار می اورد از خودم بدم می اومد و چربی ها شکمم و پهلوم از تو لباس مشخص میشد و خیلی حالم گرفته میشد و نمیتونستم طاقت کنم و هر جا بودم از بودن در اون مکان لذت نمیبردم و همش تو فکر بودم و دقیقا من سالهای که از اضافه وزن رنج میبردم دقیقا داشتم به چاقیه توجه میکردم و هر بار بر اضافه وزن من افزوده میشده و خیلی جاها حرفای میشنیدم که خیلی ناراحت میشدم یه روز اصلا حوصله نداشتم برم اب بخورم به خواهر همسرم گفتم حالا که میری تو اشپزخونه میتونی برام یه لیوان اب بیاری

   همسرخاله ام گفت تو چرا خودت نمیری خب خودت برو روی این پله ها تا یه کمی این چربی هات اب بشه
   یعنی دنیا رو سرم خراب شد تا چند روز حالم خراب بود عصبی بودم خودم و سرزنش میکردم چرا من چاقم چرا لاغر نمیشم چرا نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم
   چرا چرا چرا
   چه سختی ها چه حرفا چه حدیث و کنایه های از این. و اون شنیده بودم که همش بر نفرت بر جاقی اضافه میکردم
   شب عروسیم یادمه اصلا خوشحال نبودم
   بخاطر تناسب اندامم بود چون اصلا اندامم تو تور قشنگ نبود و خودم از خودم بدم می اومد
   و لذت نمیبردم از خودم و هیچ شوقی نداشتم
   خیلی ضربه خوردم از اضافه وزن هیچ وقت با لذت در جمعی حاضر نشدم با اعتماد به نفس نبودم نه در مدرسه نه در جشن ها نه در تولد ها نه در عروسی ها نه در خونه نه هیجای هیجا من لذت نمی بردم همش در رنج و سختی و چرا جرا
   همیشه میگفتم از شنبه شروع میکنم
   هیچ وقت اون شنبه نیومد
   و من همچنان از چاقی تنفرم بیشتر و بیشتر میشد
   تا اینکه به لطف خدا حدود ۹-۱۰ماهی هستش متولد شدم زندگی جدیدی دارم تولدی دوباره 🙏🏻🙏🏻در این دنیا همه چی قشنگه از تنهایی هم لذت میبرم هر روز مشتاق هستم فایل گوش بدم ارامش دارم الان مفهوم زندکی کردن رو یاد گرفتم امید دارم به زندکی
   برای خودم ارزش قایلم خدایا شکرش در این دوره با ارزش هستم ممنونم خدای مهربونم 🙏🏻🙏🏻😍
   ——————————
   مزایای متناسب شدن :
   من عاشق تناسب اندامم و میخام تجربه اش کنم
   و در تمام جنبه های زندگیم تاثیر داره و
   در تناسب اندام احساس اعتماد به نفس کافی رو دارم با شادی و اشتیاق در جمع ها حضور پیدا کردم و از بودن در کنار دوستان اشنایان خانواده ام لذت میبرم و همچینین متناسب بودن باعث شده رابطه ی خوبی با اطرافیانم برقرار کنم متناسب بودن باعث شده سالم و سلامت باشم و هر فعالیتی باشه به راحتی و به اسونی انجام بدم الان که متناسب شدم خیلی سبک هستم و میتونم به راحتی جا به جا بشم فعالیت داشته باشم و هر کاری انجام بدم خسته نمیشم به پیاده روی میرم اصلا متوجه اون زمانی که در پیاده روی هستم نمیشم چون همزمان با پیاده روی فایل های پیاده روی هم گوش میدم
   در تناسب اندام میتونم با عشق و علاقه هر لباس در هر طرح و رنگی که میخام بخرم دیگه محدودیت وجود نداره از خرید کردن لذت میبرم
   چهره ی دلنشین و زیبایم باعث شده همه رو متعجب کنه هر روز زیبا و زیباتر میشم و همه رو شگفت زده کردم و هر بار ازم سوال میکنن که داری چیکار میکنی و اصلا پوست صورتت خراب نشده
   خیلی عالی شدی انگار چند سال جونتر شدی افکارت تغییر کرده حرفای اموزنده میزنی
   خیلی طرز فکرت عوض شده
   خیلی خیلی خوشحالم که در این مسیر زیبا هستم عالی دارم پیش میرم و از متناسب بودنم لذت میبرم
   متناسب بودن تمام عوامل شادی خوشبختی سلامتی اعتماد به نفس روابط خوب عشق زندگی 😍🙏🏻همه رو به همراه داره
   الان مفهوم زندگی کردن رو درک میکنم
   زندگی کردن در فضای تناسب امید به زندکی رو بیشتر میکنه و روز به روز بر اگاهی هایم می افزایم خیلی خوشحالم که توانمند هستم و دوست دارم در هر مرحله ای از زندگیم اگاهی های عالی و ناب رو کسب کنم دوست دارم پیشرفت کنم در تمام مراحل زندگیم و من مطمینم میتونم به هر جیزی که میخام و دوست دارم داشته باشم دست پیدا میکنم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😍😍😍

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 9 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/10/02 09:20
   مدت عضویت: 554 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 1,102 کلمه


   سلام استاد عزیزم و دوستان گلم تمرین فایل دهم نفرت از هرچیزی باعث بیشتر شدن اون موضوع میشه در زندگیمون چون همه توجهه ما روی اون موضوع است و ترس از بیشتر چاق شدن هم از روی نفرت در ما به وجود اومده ذهن ما اصل از بدل تشخیص نمیده و به هرچیزی توجه کنی اون موضوع برات گسترش میده در زندگیت چون قوه تشخیص نداره که بفهه نمی‌خوام چیه و طبق سیستم خودش میره جلو و کاری به اینکه ما بگیم نمیخوام چاقی رو یا هر چیز دیگه نداره و دقیقا میاد هرچی توجه کردی برات به وجود میاره حالا چه خوشت بیاد چه بدت بیاد ذهن طبق اصول خودش حرکت می کنه 🌺ما باید به ذهنمون یاد بدیم چه چیزی میخواهم با فکر کردن در مورد اون موضوع حالا من لاغری می‌خوام بافکر کردن در مورد مزایا لاغری خودمون تجسم کردن در لاغری آلبوم شگفتی سازان دیدن و به خودمون تاکید کردن که ما هم میتونیم لاغرشدن آسان ترین کار دنیاست و کارهایی که قبلا انجام میدادیم دیگه انجام ندیم مث حرف زدن در مورد چاقی مشکلات چاقی سرزنش کردن خودمون به همه اثبات کردن که ما هیچی نمیخوریم این سرنوشت منه و خودمون از روی نفرت نگاه کردن عکس ننداختن از خودمون وخلاصه کلی کار که قبلا انجام میدادیم توجه میکردیم و همینم باعث نفرت بیشتر از خودمون وچاقی بیشتر می شد انجام ندیم بنویس تجسم کن فکر کن در مورد مزایا لاغری جوری رفتار کن که الان لاغری عشق بورز به خودت تا ذهنت ببینه تو چی میخاه واز همین موضوع وارد زندگیت کنه بخش اول تمرین :من از وقتی نظر دیگران برام مهم شد توجه ونظرشون از خودم بدم میومد و نفرت داشتم بخاطر حرفهایی که میشنیدم که تو پهلو داری چاقی واسه یه دختر زشته موقع خریدن لباس که واقعا وحشت داشتم چون هیچوقت رنگ مدلی من میخواستم گیرم نمیومد اصلا به انتخاب من نمی‌رسید فقط باید بگفتم شلوار سایز من هست مانتو هست که نچسپه چاقیم بیشتر نشون بده و همیشه هم رنگها تیره ووقتی میگفتن سایز شما نیست یا میتونی شلوار پارچه ای جا شلوار لی برداری خیلی از خودم بدم میومد واز خودم متنفر بودم خجالت می کشیدم از هیکلم و خرید کردن برام مساوی عذاب بود حس حالم بد می کرد موقع مراسم رفتن بیشتر متنفر میشدم چون همش میگفتم نگاه دیگران روی منه. موقع تفریح پیاده روی کوهنوردی یا بازی هایی که دوندگی داشت فراری بودم و حاضر بودم خودم بزنم به مریضی ولی کوهنوردی نکنم چون از اضاف وزنم اذیت میشدم و اصلا دلمم نمی خواست برم تو جمع وهمیشه تنها یه جا می نشستم ونفرتم از خودم بیشتر میشد موقع عکس گرفتن که اصلا دلم نمی‌خواست وعکسم نمی گرفتم اگه هم مجبور میشدم تو جمع بگیرم فوری میومدم به بهانه دیدن خودم توعکس خودم حذف می کردم چون باورم شده بود تو عکس زشت میفتم ولی تکی خودم از خودم میگرفتم چون دیگه مطمعن بودم کسی نمی‌بینه. تو عروسی ها از رقصیدن فراری بودم چون میگفتم من تو فیلم زشت میفتم و کلی حالم بد میشد اصلا دوس نداشتم هیکلم تو آینه بببینم واز خودم بدم میومد موقع خواستگار میومد که همه فکر ذکرم این بود چکار کنم چاقیم کمتر نشون داده شه و از خودم راضی نبودم واحساسم بد بود راجب خودم و خواستگارم با باورهای وکم بینی خودم وتنفر از خودم فراری میدادم😂😂😂. خلاصه همه اینها باعث تنفر من از خودم وچاقیم شد وترس از چاقی بیشتر شد وحالا بریم بخش دوم تمرین مزایا لاغری 😍 اعتماد بنفسم خیلی بالا رفته انرژیم خیلی زیاد شده 😍 احساس شادی نشاط جوانی در من زیاد شده خیلی به خودم وتواناییم ایمان آوردم و برام راحت شده دیگه به همه آرزوهام رسیدن کیف میکنم از خودم با ذوق شوق خودم نگاه می کنم 😍موقع خرید لباس احساس قدرت آزادی بینهایت دارم و هرنوع مدل با هررنگی دلم بخواد میگیرم خیلی حال میده خیلی 😄موقع غذا خوردن خیلی احساس سبک بالی میکنم کلا هرچیزی دلم بخواد بر میدارم بدون ترس نگرانی حس بد سرزنش 😋 موقع پیاده روی خسته نمیشم برعکس انرژیمم بیشتر میشه بیشتر تو جمع شرکت می کنم با آدم های بیشتر در ارتباط هستم ☺️با خیال راحت عکس می گیرم از خودم تو جمع کلا کیف میکنم و خیلی نازم توعکس ها میفتم 😌😍نگرانی استرس ترس بی ایمانی سرزنش کلا دیگه از زندگیم رفته بیرون به خودم عشق میورزم عاشقانه خودم دوستدارم ستایش میکنم خودم و اطرافیانمم من دوستدارن هی ازم تعریف میکنن من الگو خودشون قرار دادن زندگیم برام شیرین شده و با خودم همه افراد خانواده دوستان وعواملی که قبلا مقصر چاقی میدونستم اشتی کردم از لحظه به لحظه زندگیم لذت میبرم کلا خودم تازه شناختم و از خود شناسی به خدا شناسی رسیدم خیلی لذت داره که مطمعنی به تک تک آرزوهات میرسی وقتی خودت بشناسی وتواناییهات آنوقت خدارو می‌شناسی خدا من قبلا تو نماز خمس زکات مسجد ساختن می‌دیدم و میگفتم این واسه آدم ها پولدار ها خوبهه ولی الان متوجه شدم خدا تو استفاده کردن درست از نعمت هایی برامون به وجود آورده وقتی درست ما از ذهنمون برای زندگی بهتر استفاده کنیم و بهش آموزش بدیم ما چی میخواهم با توجه کردنمون حرف زدنمون دیدنمون تجسم کردنمون و بقیه مراحل بزار به عهده جهان هستی فقط تو ادامه بده لاغر شدن با ذهن یعنی تولدی دوباره همراه رسیدن به همه آرزوهات دیگه به خودت عشق می‌ورزید جای نفرت وقتی خودت عاشقانه ستایش کنی همه جهان هستی و افرادی که باشون در ارتباطی عاشقانه دوستدارن لاغری با قدرت ذهن یعنی خود شناسی به خدا شناسی با تشکر از همه عزیزانی که وقت صرف این مطالب میکنن مخصوصا استاد عطار روشن🌺🌼🌸🌹

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 9 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   abolhasanifarzane1@gmail.comcom
   1399/09/09 23:25
   مدت عضویت: 428 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 337 کلمه

   سلام به دوستان واستاد گرامی جلسه ۱۰ لاغری من از زمانیکه در مسیر چاقی قرار گرفتم با محدودیتهای اضافه وزن مواجه شدم از نوع شدیدش چون بعد اززایمان یک دفعه در عرض ۹ماه ۲۰ کیلو اضافه وزن پیدا کردم واقعا وحشتناک بود قابل قبول برام نبود مشکلاتم شروع شد برای مانتو ولباس خریدن ی جور اعتماد بنفسم از دست دادم افسردگی بعد از زایمان از سوی دیگه اعصابم که دیگه نگو خیلی تحت فشار بود دیگه هر کاریم میکردم لاغری موندگار نبود واینها همه باعث شد که من اضافه وزنم مجبور بشم قبول کنم ودر برابرش احساس عجز وناتوانی کنم واینها باعث شد که نفرت از چاقی درمن بوجود بیادوخیلی سخت بود برام قسمت دوم تمرین اینکه به لاغری فکر کنیم وقتی لاغرشدیم چه اتفاقاتی تو زندگیم بوجود میاد من از وقتی لاغر شدم‌ اینکه ی احساس خوبی دارم ارامش دارم دوست دارم هی برم جلوی اینه وخودم ببینم ولدت ببوم از جسمم که به تناسب اندام رسیدم لدت ببرم که به وزن ایده الم رسیدم باورم نمیشه خیلی لذت بخشه از خوشحالی دارم بال درمیارم دیگه با غرور تمام میرم بوتیک لباس میخرم دیگه حق انتخاب دارم دیگه لباس ورنگ مورد علاقه مو میخرم دیگه منتظر نمیشه فروسنده چه پیشنهای بمن میده دیگه سرشاراز اعتماد بنفس شدم دیگه دنیا راه برم خسته نمیشم از پله ها راحت بالا میرم دیگه احساسم خوبه دیگه ارامش درونی دارم دیگه با حرص ولع غدا نمیخورم وحول نمیزنم وفقط با دهانم غذا میخورم وبا حسام غدا نمیخورم چشم وگوش بینی لامسه دیگه فکرم عمل ورفتارم باهم هماهنگن دیگه با ترس ولرز غذا نمیخورم وبعدشم عداب وجدان وسرزنش لاغری تو خیلی از جهات زندگیم تاثیر گداشته دیگه اثری از بیماریهام نیست و نیازی به دارو ندارم دیگه احیاس میکنم ۱۰سال جونتر شدم وهر وقت یادم میافته که چقد لاعر شدم شدم از خدای مهربونم واستادم تشکر میکنم وشکر گداری میکنم‌از وقتی که من لاغر شدم دخترمم لاغر شده وبه تناسب اندام رسیده بینهایت خوشحالم ی معجزه تو زندگیم رخ داده خیلی وقت بود که منتطر این لحظه بودم خدایا شکرت

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/09/03 00:30
   مدت عضویت: 521 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 298 کلمه

   به ناااااامِ خداااایِ هدایتگر و مهربان
   تمرینِ روزِ دهم.
   علت هایِ نفرت از چاقی:درست از بعدِ ازدواجم و شروع به چاق شدنم،از چاقی نفرت پیدا کردم.توسطِ اطرافیانم حتی به شوخی مسخره میشدم.هر وقت میرفتم جلویِ آینه از خودم بدم میومد.هر وقت که میرفتم لباس بخرم حالم بد میشد و به جایی رسیده که من چند ساله که اصلا لباس نخریدم.اصلا برام مهم نبود که چی بپوشم.چون همیشه احساسم بد بود.هر وقتکه خانومی رو میدیدم که چاقه حتما از اطرافیانم میپرسیدم که اون چاقه یا من؟که انقدر این حرکتو تکرار کرده بودم که اطرافیانم هر وقت یه خانومِ چاق میدیدن به شوخی سریع به من میگفتن که تو چاقتری.همیشه احساسِ خفگی و سنگینی داشتم.باعث شده بود که همیشه تنبل باشم و و و

   اگه من لاغر بشم چه مزایایی واسه من داره؟
   به محضِ اینکه به تناسبِ اندام برسم سرشار از احساسِ عاااالی و عشق و شادی میشم.البته اینو هم بگم که این شادی و احساسِ خوب رو باید در مسیرِ به تناسبِ اندام رسیدن داشته باشیم و خداروشکر من تا الان داشتم و دارم سعی میکنم از مسیر لذت ببرم تا به هدفم برسم.
   من متناسب بشم کلی لباسایِ قشنگ و سایزِ اندامِ جدیدم میخرم با رنگهایِ متنوع.
   کلی زرنگ و با انگیزه میشم.
   خودمو دوست دارم و به خودم عشق میورزم.
   گهگاه خودمو به یه رستورانِ عااالی دعوت میکنم و اینبار با لذت غذا میخورم نه با ترسِ از چاق شدن.
   همیشه سبک هستم.
   خیلی راحت اضافاتِ غذاهایی که خوردم رو دفع میکنم و به هیچ وجه یبوست ندارم.
   اصلا پا درد و کمر درد ندارم.
   در جمع ها به راحتی حضور پیدا میکنم.
   سنم خیلی پایینتر میاد و صورتم خیلی بشّاش و شادتر میشه‌
   فقط لذت میبرم.
   و به خودم تبریک میگم و خودمو تحسین میکنم که تونستم به هدفم برسم.(با لذت از مسیر).
   و از خدایِ خودم و هدایتم به این مسیرِ زیبا تشکر میکنم.
   از استادِ گرانقدرم هم تشکر میکنم.
   😘😘😘

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   زهرا رضاخانی
   1399/08/19 18:29
   مدت عضویت: 875 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 166 کلمه

   مزایای لاغر شدن.
   وقتی من لاعر بشم سبک میشم راحت میتونم راه برم بلند بشم بشینم تمام کارهامو بدون اینکه نفس نفس بزنم انجام بدم
   میتونم هر مدل لباسی که دلم میخواد سایز ۴۰ بخرم بپوشم و لذت ببرم
   هر رنگی هر مدلی
   وقتی لاغر بشم صورتم جوان تر و زیباتر و شفاف تر میشه
   وقتی لاغر بشم شادتر میشم و حال روحی بهتری پیدا میکنم
   وقتی لاغر بشم اعتماد بنفس زیادی میگیرم و حالم خوب میشه
   وقتی لاغر بشم میتونم تمام ورزش هایی که دوست دارم مثل کوهنوردی صخره نوردی و اسب سواری ورزش های رزمی رو انجام بدم
   وقتی لاغر بشم به راحتی با بچه هام بازی میکنم و از اوقات فراغتم لذت بی حدی میبرم
   وقتی لاغر بشم لباس ورزشی سایز ۴۰ خوشکل میگیرم و باهاش به پیاده روی میرم
   وقتی لاغر بشم زندگی برام قشنگ میشه دنیا برام زیبا میشه خوشکل میشم جواب میشم خوش بو میشم واز دیدن خودم لذت میبرم
   وقتی لاغر بشم طول عمر من بیشتر میشود و سلامتی در من هزار برابر میشه

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/08/15 13:45
   مدت عضویت: 816 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 1,142 کلمه

   نفرت از چاقی :
   خوب که فکر میکنم به گدشته ی خودم میبینم بعد از ازدواج من درگیر این چاقی شدم و به قول استاد من از اون زمان ته به الان مثل یویو همیشه در حال بالا و پایین اومدن وزنم بودم مخصوصا در بارداری هام اصافه وزن خیلی شدیدی پیدا میکردم و تنفر از چاقی داشتم ولی اوج این اصافه وزنم و تنفرم از چاقی با ترس شدید از چاقی دوباره برای من در چند سال قبل به خاطر بارداری دومم اتفاق افتاد که من با قد ۶۴ شدم ۱۰۰ کیلو و در حین بار داری به خاطر اصافه وزن شدیدم زیر نطر دکتر تغدیه بودم و بعد از زایمانم واقعا در شوک این همه چاقی و اصافه وزن بودم و چاقی در همه جای من پیدا بود صورت مچ دست و مچ پا تا شکم و ران و باسن و همه جای بدنم در گیر چاقی بود و من هر روز با دیدن خودم ناراحت و متنفر از جسمم میشدم و تازه کلی هم باید به خاطر شیر دهی عداها بخورم که همچنان باعث شده بود نتونم هیچ اقدامی برای لاعری خودم بکنم تا جایی که گفتم حالا که نمیشه غدا خوردنم رو تغییر بدهم بهتر هست یه فعالیتی داشته باشم و پسر ۴ ماهه ام رو میزاشتم و روزی یه ساعت میرفتم پیاده روی و یادم یاد زمانی که این تصمیم رو گرفتم خواستم کفشهای ورزشی که قبلا در باشگاه میپوشیدم رو پام کنم که پیاده روی کنم و دیدم که اصلا پای من نمیره و بیشتر ناراحت و متنفر میشدم
   یا اینکه دچار زانو درد شده بودم که یکی از اطرافیانم به شوخی بهم گفت که وای دیگه تو هم افتادی به روعن سوزی و هر روز یه جات مشکل داره و من بیشتر متنفر میشدم از جسمم و چاقیم
   و یا هر روز به مانتوهای گدشته ام نگاه میکردم که اصلا نمیشد تنم کنم ولی به زور دستام رو رد میکردم و میدیدم که چه او ضاعی دارم بازم متنفر میشدم
   و من به خاطر تنفر از جسمم بعد از زایمان از روز ۵ یا چهارم شکم بند طبی میخریدم و از صبح تا شب حتی گاهی در خواب هم به خودم میبستم که شکمم رو نبینم و از سایز خودم متنفر بودم طوری که همه مسخره میکردن تو این شکم بند همیشه بهت بسته هست و میخندیدن که خفه میشی و من تا یک سالگی پسرم حتی بیشتر شکم بند داشتم حد اقل روزی ۶ ساعت که شکم و پهلوها رو نبینم حتی گاهی حساسیت میزد پوستم ولی دوست نداشتم شکم خودمم رو ببینم

   و چون در نهایت با اصافه وزنم کنار نیومدم چهار ماه بعد از زایمانم به دکتر تغذیه رفتم و رزیم و به دنبال اون لاعری عالی ۵۸ کیلو رو داشتم ولی چه فایده که ماندگار نبود و ا از همین مقطع من دیگه ترس از چاقی و تنفر از چاقی رو با هم داشتم و شرایط خیلی سختی رو تجربه میکردم که اصلا نه ارامش داشتم نه لدتی در خوردن داشتم نه جسمم در وزن ثابتی بود و نه روحیه خوبی داشتم تا با این سایت اشنا شدم ودر مسیر صحیح قرار گرفتم

   و اما حالا در مورد مزایای لاعر شدنم و فروع متناسبم مینویسم

   لدت خوردن عدا در هر وعده غدایی بدون ترس و نگرانی که ارزوی من بوده و قبلا فقط عداب وجدان میگرفتم از عدا خوردن ولی حالا فقط لدت میبرم

   حق ازادی و انتخاب در غذاها بدون حرص و ولع داشتن

   سبکی و رها بودن از درونم احساس میکنم و در لباسهام حس میشه طوری که اطرافیانم به من میگن

   با اعتماد به نفس بیشتری در همه جا حاصر میشم
   جسمم رو خیلی قدرتمند و توانا در خلق خواسته ام میبینم
   بهترین حالت روحی رو با خودم و اطرافیانم پیدا کردم

   بهترین لباسها و تیپ رو به راحتی میتونم داشته باشم و دارم
   ازادی در خرید کردن که هر چی بخواهم به راحتی
   در زمان کم میخرم مخصوصا در مسافرت امسال که من با فرصت خیلی کم در حد دو سه ساعت رفتم بازار و کلی یه عالمه خرید عالی از مانتو لباس خونگی رنگ شاد و شال و کفش،و …. خریدم و بی نهایت لدت بردم چون هر چی میخواستم و دست میزدم سایز من میشد بینهایت سپاگزار خدا هستم برای تمام لحطات زندگیم

   اصلا محدودیت عدایی ندارم و هر چیزی رو که من سالها هست نخوردم دارم میخورم و تجربه میکنم شاید باورتون نشه من این اواخر نه مربا نه خامه نه تخم مرع سرخ شده و .خیلی چیزها … نخوردم ولی حالا در این جسم لاعرم و قشنگم هر چیزی رو که بخواهم میخورم و لدت میبرم

   و من با لاغری تونستم به خود شناسی برسم و به بهترین روابط با همه حتی همسر و فرزندانم و اطرافیانم برسم و من بیشترین لذت زندگیم رو در همین دوران لاعری با دهن دارم میبرم

   بازم من در دوران لاغری با دهن یاد گرفتم به خودم و به همه عشق بدم و متقابلا همه هم به من عشق میدن و به همه چیز با دید مثبت و قشنگ نگاه میکنم که واقعا نصیب هر کسی نمیشه این نگاه قشنگ به همه چیز

   من ارتباط بسیار خوبی با خدای درونم دارم که بازم در دوران لاعری با دهن به این مسیر قشنگ هدایت شدم و دارم ایمان و توکل واقعی رو میفهمم

   من در لاعری با ذهن چهر ای جوان تر و شاداب تر و زیبا تر پیدا کردم و هر جا میرم بازم به من میگن خدا یا بازهم شکرت

   من در لاعری بادهن اصلا اثری از کمر درد و زانو درد نمیبینم در خودم به لطف خدای مهربونم و جسمم رو غرق در نور و عشق و لدت کرده ام

   من با لاعری باذهن و رفتن در دورهای رایگان و نتیجه گرفتن در استفاده از بقیه ی مطالب سایت هم مشتاق شدم که دیدم به زندگی و تمام دنیای اطرافم تغییر کرده

   من با لاغری با ذهن و این جسم جدیدم که تمام لباسهای دوران تناسبم برام تنگ شده بودن دوباره اندازم شدن و میپوشم و بی نهایت خوشحالم که دارم دوباره لاعری رو تجربه میکنم و تمام لباسهای اخیری که خریدم برام گشاد شدن

   من با لاعری بادهن و این جسم جدید متناسبم دارم به چیزی که نیست ایمان میارم الان اون وزن دلخواهم رو ندارم ولی ایمان دارم که من به دستش میارم و بهش میرسم و خیییلی نزدیکم و فاصله ی زیادی باهاش ندارم شاید از نطر خیلیها الانم خوب باشم ولی من جسم ۵۹ کیلویی خودم رو میخواهم که قبلا داشتم و از دستش دادم دوباره به دستش میارم چون عاشق لاعریم

   و لاغری با دهن تنها راهی هست که باعث میشه همیشه ما در تناسب دلخواهمون باشیم و به لطف خدا اصلا ترس و ناراحتی و نگرانی ندارم که از دستش بدم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/08/13 18:27
   مدت عضویت: 854 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 1,477 کلمه

   💖بنام خدای مهربان💖
   🌹سلام خدمت استاد عزیز و دوستان شاد متناسبم 🌹
   💝تمرین فایل دهم دوره رایگان لاغری با ذهن💝

   نفرت من از چاقی درست مال زمانی بود که با تمرینات ذهنی و روحی و تغییر دائمی رفتار و عادتهام هیچ مهارتی نداشتم و در تمرین فایل هفتم دوره رایگان به طور مفصل از مسائلی که باعث نفرت من از چاقی شده بود توضیح دادم اونوقتا فکر میکردم لاغر شدن سخت ترین کار دنیا باشه و در گمراهی عمیقی بودم و مدام خودم رو با شکنجه روحی و روانی و جسمی 💔 با زور و اجبار و کنترل دائمی خودم میخاستم به لاغری برسم که این آزارها منو فقط مقدار اندکی میتونست تغییر بده و روز به روز اعتماد به نفسم پایین تر میومد و شکست پشت شکست همیشه به جای حل کردن صورت مساله فقط با عجله زیاد منتظر نتیجه درخشان بودم که زهی خیال باطل 😂

   هر چی بیشتر سعی میکردم و اراده واقعا فولادی داشتم از لحاظ جسمی چاقتر میشدم و از لحاظ روحی ضعیف تر و عصبی تر مدام همه منو سرزنش میکردن و خودمم بدتر از همه حتی دلنوشته های دوران نوجوانیم رو دارم و اونموقع هام مینوشتم ولی فقط انرژی منفی بیشتر و حال روحی وخیم تری رو برای خودم رقم میزدم و سرتاسر از خودم به تنفر شدیدی که از خوم داشتم و بی عرضه بودن خودم اشاره کردم😂
   و جذب بیشتر و بیشتر شدن چاقی که خواست من نبود ولی سفارش دائم و مجدد این طعم ناخوشایند در زندگیم بود بدون اینکه آگاه باشم ناخودآگاهم پر بود از افکار ناشی از خشم و نفرت چاقی به هیچ عنوان نه کسی منو قبول داشت نه خودم تو روابط همیشه آویزون همه بودم و میدونستمم هیچ کس از من خوشش نمیاد چون خودم رو دوست نداشتم حتی وقتی لاغر هم شده بودم پس از رنج و فشار شدید باشگاه و رژیم بسیار غلط خودم بازم هیچ نوع اعتماد به نفس و آرامشی نداشتم ۷۰ کیلو شده بودم ولی باز هم راضی نبودم و هنوز فکر میکردم تا هدف نهاییم خیلی فاصله دارم راه رفته رو نمیدیدم و هیچ لذتی از مسیرم نمیبردم و تمام اینا کمک میکرد به نفرت شدیدتر😅 عاشق عالم و آدم بودم جز خودم همه رو به خودم ترجیح میدادم که هنوز کمی از اون فرمولها تو ذهنم هستن و به یاری خدا عوض میشن 😅ویس خواهرم که به جای مادرم هست(ریحانه از قم) که همگی با هم اواخر رژیمهای سخت و ناکامیهای فراوان داشتیم همراه با تنفر از چاقی بیشتر😁

   با تمرینات فوق العاده استاد خوبم و تلاش لذت بخش این مسیر درستش میکنم و فقط خودم مسئولشم 😍 الان نه تنها از چاقی نفرت ندارم بلکه چاقی رو سکوی پرتاب خودم میدونم 😍 چاقی رو هم عشقه😂 که سبب آشنایی و هدایتم به مسیر لذت بخش با همراهان بسیار عالی شده من اگر چاق نبودم هیچ وقت لذت لاغری با ذهن رو نمیچشیدم هیچوقت تا این حد که عاشق خودم و خدای مهربونم شدم رو درک نمیکردم پس چاقی نفرت انگیز نیس این من بودم که در مسیر اشتباهی و انحرافی نفرت انگیزش کرده بودم مسئولش من بودم نه هیچ بنی بشر یا قرص و بیماری دیگه ای نه خدای مهربونی که از سر ناشکری بهش گلایه میکردم خدایا چرا من چاقم 😂😅

   عاشقتم خدا جونم منو ببخش بخاطر انتخابهای غلطم و بسیار سپاسگزارم که راهنمای فوق العاده و بسیار پر تلاشی مثل استاد عطارروشن رو سر راه زندگی من قرار دادی این نعمت بی نظیر که فقط خودم ارزشش رو میدونم و (همچنین سایر ساکنین این سرزمین البته ) درک کردم بخاطر تمام تغییرات و حال خوب و آرامشی که الان دارم روحم به شدت سبک و پرنشاط و پر انرژی مثبت شده که همه رو مدیون چاقی و شکستهایی هستم که سالها ازش متنفر بودم چاقی به خودی خود سخت و نفرت انگیز نیس به شرط تغییر اساسی فرمولها و میتونه مقدمه پیروزی باشه قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید خیلیا شجاعت ندارن و ترسو هستن و هنوز اسیر دکتر و رژیمن و من خیلی خوشحالم از نعمت شجاعت و اعتمادی که به ذهنم و استادم کردم 💗💗💗خدایا شکرت 💖

   🌹من متناسب در سرزمینی پا گذاشتم مثل آلیس در سرزمین عجایب و شگفتی ها هستم هر روز کلی نکات عالی و فوق العاده در این سرزمین یاد میگیرم و با لذت و بدون فشار به عملم در میاد بدون ذره ای احساس ناراحتی برعکس احساس آرامش عالی دارم اونم به صورت ناخودآگاه و اتوماتیک وار🌹خدایا سپاسگزارم💖 استاد عزیزم ممنونم بخاطر درسهای بزرگ و بذل و بخشش فراوانتون و راهنمایی های فوق العاده تون 💐 خیر دنیا و آخرت نصیبتان و گوارای وجودتان💐

   🌹من متناسب زندگیم سراسر خوشبختی و حال خوش و شناخت درون خودم و خدای درون زیبایم و قلب سراسر پر مهر و عطوفت شده ام و به خودم به شدت عشق میورزم و خودمو دوست دارم و دلم حتی برای دیدن خودم تنگ میشه و پر میکشه تو آینه خودمو ببینم و لذت میبرم و به خودم لبخند عمیق میزنم و رضایت دارم و برق شادی در چشمام موج میزنه بی اغراق 🌹 خدایا سپاسگزارم 💖

   🌹من متناسب در روابطم کلی دچار تغییر شده ام و تمام اطرافیان با من رفتارشون روز به روز داره عوض میشه و بهتر خدا شاهده تا زمانی که کاملا به هدفم برسم چقدر روزافزون خواهد شد 🌹خدایا سپاسگزارم💖
   🌹من متناسب از همین مسیر پر آرامش درسهای خیلی خیلی بزرگی گرفتم از تمامی دوستان که با لطف فراوانشون نتایج عالی که گرفتن رو مینویسن و ما رو در شادیشون شریک و سهیم میکنند و غرق در لذت و معنویت شده ام تا آخر مسیر لاغری چه ها شود 🌹 خدایا سپاسگزارم 💖

   🌹 من متناسب در عبادت و پرستش واقعی خدا که از ترس نیس بلکه سراسر عشق به خداست و زندگی با طعم خدا آشنا شدم و شناختم و حتی به گفته استاد عزیزم لاغری عبادته و من مستم از این عبادت پر از شور و اشتیاق و میتونم از تمام نعمت ها و برکات خدا استفاده کنم بدون دخالت شیطون از نحوه استفاده کردن مواد غذایی برای اینو بخور 😂و اونو نخور😠 هیچ چیزی در دنیا وجود نداره که به من آسیب برسونه😊 چون ذهن قدرتمندم درست انتخاب میکنه و فقط به مقدار نیاز واقعی مصرف میکنم و مدیر کارخانه لایقی دارم که انبارها رو به هیچ عنوانی پر از ذخایر بدرد نخور و بی مصرف نمیکنه چون میدونه همیشه نعمت خداوندی هست و خدا هست و خدا هست و بدن من سطل زباله نیست و هیچ وقت محرومیت و محدویت وجود نداره و به ذهنم با فرمولهای بازسازی شده و درست اعتماد دارم🌹 خدایا سپاسگزارم💖

   🌹من متناسب در امور خانه داری به شدت پر انرژی و شاداب هستم و تمام وظایفم رو به نحو احسنت انجام میدم و غرق در لذتم از اینهمه کارایی و قدرت جسمی فوق العاده و بی نظیرم و عصای مادر و پدرم هستم و عاقبت بخیری فوق العاده دارم و از اینکه میتونم بهشون خدمت کنم غرق در لذت هستم 🌹خدایا سپاسگزارم 💖

   🌹من متناسب در سلامتی کامل روحی و جسمی هستم و هیچ مانعی در برابر احساس شادی و خوشبختی من بر سر راهم نیست و با خواهر زاده هام غرق در بازی و خوشگذرانی و تفریح همه جوره هستم و جسمم درد و ناراحتی کلا از وجودش رفته و هر کاری که قبلا ارزوم بود انجام بدم برای کلاس زبان کلاس خطاطی و تمام کارهایی که دلم میخاد انجام میدم و مسافرتهای فوق العاده میرم و شادانه به همه جا پرواز میکنم با سبکبالی و لذت فراوان و بار اضافی که نیستم برعکس باری از دوششون برمیدارم و محدویت حرکتی ندارم و بدنم منعطف و ورزیده و پرقدرت شده🌹خدایا سپاسگزارم 💖

   🌹من متناسب در پول و ثروت و خوشبختی غرقم چون با آموزشهای درست و فوق العاده استاد بزرگوارم و خرید تمامی دوره هاشون به مراحل عالی و بالایی در تمام امور زندگی دست یافتم و همه راز و رمز خوشبختی را روز به روز بیشتر یاد میگیرم و به عملم تبدیل میشه به آسونی و لذت و هیچوقت هیچوقت از آموزشهای جدید در مراحل بالاتر دست بر نمیدارم چون استاد پر تلاش و فوق العاده ای راهنمای منه به لطف و کمک خدا🌹خدایا سپاسگزارم 💖

   🌹من متناسب الگو و راهنمای به شدت قدرتمند و پر انرژی تبدیل شدم که تمام دوستان و آشنایان و اطرافیان و عزیزانم از من یاد خواهند گرفت و میفهمند با قدرت ذهن به همه جا خواهند رسید فقط کافیه که بخوان مثل من و این نیرو کاملا واقعیه و شگفت انگیز و امید وجود اونا رو هم پر میکنه مثل من که یاد گرفتم و موفق شدم که بزرگترین ارزوم کمک به عزیزانمه تا اونام طعم شیرین خوشبختی رو بچشن و درک کنن 🌹خدایا سپاسگزارم 💖

   🌹متناسب شدن با قدرت ذهن اسان ترین کار دنیاست 🌹
   💖در جهانم همه چیز زیبا و نیکوست و خوشبختی منو احاطه کرده و کاملا طبیعیه💖
   🌹۵۰ کیلویی شدنم حتمیه و زیبایی و لاغری حق منه 🌹
   💖من لیاقت خوشبختی و رسیدن به همه آرزوهای دست یافتنی ام رو دارم و به آن میرسم 💖
   🌹خدا جون و استاد شگفتی سازان بی نهایت سپاسگزارم 🌹

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    الهام خوشبخت
    1399/08/13 22:54
    مدت عضویت: 875 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 25 کلمه

    آفرین دوست عزیزم به این انرژی فوق العاده ونتایج درخشان وعالی واستمرارتون خداروشکر که دوستان عالی متعهد در دوره ها هستند. ممنون از نوشته عالیتون

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/07/04 10:36
   مدت عضویت: 725 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 305 کلمه

   سلام به استاد و دوستان عزیز
   نفرت از چاقی یعنی چی؟ یعنی خیلی از کارها رو میخوای انجام بدی ولی به خاطر چاق بودن نمیتونی…
   چطور نفرت از چاقی در من به وجود آمد؟
   1. موقع خرید کردن لباس همیشه احساسم بد بود چون لباسهایی که دوست داشتم اندازم نبود و همیشه مجبور بودم لباسی که اندازم میشد رو بخرم.
   2. خیلی از جشن تولدها و مراسم های عقد و عروسی رو به خاطر اضافه وزن شرکت نمیکردم چون روم نمیشد که برم.
   3. توی جمع های دوستانه، اکثرا با دوستام عکس نمیگرفتم چون از اضافه وزنم خجالت میکشیدم.
   4. ورزش مورد علاقه من والیبال بود که به خاطر اضافه وزن نمیتونستم درست انجامش بدم.
   5. موقع وزن کردن و دیدن عدد بالا رفته روی ترازو خیلی حالم گرفته میشد.
   6. زمانی که توی آینه اندام خودم رو نگاه میکردم خیلی خودم رو سرزنش میکرد که این چه اندامی که تو داری.
   7. زمانی که دانشجو بودم هم اتاقیام اصرار میکردن که بیا بریم استخر شنا کنیم اما من هیچ وقت نرفتم چون ذهنم پیش بینی نگاه تحقیرآمیز دیگران رو میکرد.

   لاغر شدن چه مزایایی برای شما به ارمغان میاره؟
   1. با متناسب شدنم سلامتی کامل دارم و به راحتی کارای روزمره ام رو انجام میدم.
   2. از خرید کردن لذت میبرم و هر لباسی که دوست داشته باشم رو میخرم.
   3. از دیدن خودم توی آینه احساس شور و شعف دارم.
   4. الگوی خوبی برای دیگران میشم و بقیه هم مشتاق میشن که از مسیری که من به هدفم رسیدم اقدام کنند.
   5. احساس آرامش دارم چون به هدفم که تناسب اندام بوده، رسیدم.
   6. عکسم در آلبوم شگفتی سازان سایت تناسب فکری قرار میگیره.
   7. رابطه ام با خدا بهتر میشه و شکرگزار داشته هام هستم و دیگه گله و شکایتی در کار نیست.
   8. احساس موفقیت دارم چون اضافه وزن سالها برای من مسئله حل نشده بود.
   9. با افتخار در مراسم ها و جمع های دوستانه حضور پیدا میکنم.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 3 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   ریحانه عطریزاده
   1399/06/24 17:02
   مدت عضویت: 829 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 336 کلمه

   سلام خدمت استاد گرامی و دوستان همراهم
   من ریحانه عطری زاده هستم از قم وویس من هم هست استاد گذاشتن وقتی گوش کردم به خاطرات تلخ گذشته دلم برای خودم سوخت و کلی گریه کردم البته صدای دخترم هست چه روزهای سختی بود فکر می کردم غذا نخورم لاغر میشم یا فکر می کردم برای همیشه می شه غذا نخورد آن قدر فشار می آوردم به خودم که لاغر بشم ولی فایده نداشت داشتم با چاقیم می جنگیدم وقتی از نخردن بهم فشار می آمد مثل ابگرم کن می شدم با ولع زیاد غذا می خوردم ولی حالا همه چی می خورم تازه کلی دوست پیدا کردم خدای درونم فرشته درونم که اسمشو گذاشتم هستی و ذهنم با کمک این سه تا مریضی های که داشتم از خودم دور کردم و با کمک ذهنم خیلی کارها می تونم انجام بدم با خانم منفی باف هم خوب شدم هر وقت چیزی یادم میده می گم باشه ولی انجام نمیدم چون دیگه حرفاش رو می شناسم وقتی قدرت ذهن خودمو شناختم خیلی کمکم می کنه توی بمباران افسردگی بدی گرفتم هر ماه باید میرفتم دکتر کلی دارو بهم میداد و می گفت باید با دارو کنترلت کنیم یا باید بستری بشی همش داروهای خواب اور
   ولی من به ذهنم گفتم صدای صوت که منو اذیت نمی کنه به صدای صوت گوش کردم و نترسیدم که حالم بد بشه خوب شدم به همین راحتی خوب شدم
   وقتی ذهنم میگه غذا نخور بسه سیر شدی دیگه نمی خورم حتی اگر یه قاشق مونده باشه دیگه به فکر هیچ غذایی نیستم وقتی میل ندارم نمی خورم مثل متناسبا دیگه به فکر هیچ رژیمی نیستم
   لاغر شدم ولی نمیدونم چقدر مونده که ۵۰ کیلو بشم حالم که خوبه شاد هستم خودم هم خیلی دوست دارم و اطمینان دارم به هدفم میرسم استاد میگن لاغر شوید قبل از اینکه لاغر شویدمن هم لاغرم لباس های که دوست دارم میپوشم و جلو آینه می ایستم می رقصم
   و شاد هستم
   از استاد عزیز هم سپاسگذارم هرچی دارم از استاد دارم لاغر شدن آسانترین کار دنیاست

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/06/14 19:12
   مدت عضویت: 509 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 11 کلمه

   سلام استاد .من چجوری میتونم با خود شما تماس داشته باشم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/06/04 14:57
   مدت عضویت: 554 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 756 کلمه

   سلام استاد عزیزم خسته نباشید همه دوستان اول اینکه بنویسم چطور نفرت از چاقی در من به وجود اومد موقع خرید لباس همیشه احساسم بد بود هیچوقت لباسی که خودم دوست داشتم گیرم نمیومد یا رنگ مورد علاقم نبود یا سایزم و بیشترشونم کارم یسره میکردم میگفتن تک سایز است واینقدر دانبال لباس می‌گشتم که آخر سر خسته میشدم و کساهایی هم باهام بودن غر میزدن بهم ومجبور میشدم هرچی اندازم باشه بگیرم و سوالم همیشه این بود این نوع لباس به تن میچسپه یا نهه و توضیح براش میدادم به دلیل چاقی دلم نمیخاد بچسپه خلاصه بعد خرید هم هیچ لذتی ازش نمیبردم چون سلیقه من نبوده انتخاب من نبوده فقط اندازم میشده همین وخیلی از خودم بدم میومد وخودم سرزنش میکردم موقع عکس گرفتن خیلی بدم میومد چون میگفتم زشت میفتم تو عکس وبیشتر وقت از عکس گرفتن با بقیه فرار میکردم یا بعدش میگفتم بدین نگاه کنم اگه زشت بودم خودم حذف میکردم تو عکس و یه حس بدی از خودم داشتم و اصلا خودم دوست نداشتم موقع عروسی رفتن از رقصیدن باز فرار میکردم و احساسم بد بود میرفتم خودم تو سرویس دستشویی قایم میکردم که یکی بهم نگه بیا بریم برقصیم یا مامانم سرزنشم کنه بگه نگاه دختر مردم تو هم برو وهیچ لذتی نمیبردم وهمش نفرتم بیشتر میشد از چاقیم موقعی تو آینه خودم نگاه میکردم خودم سرزنش ناتوان نشون میدادم واز خدا شکایت میکردم این چه بدنیه به من دادی آبروم برده و همش میگفتم این شکم پهلو من زشت کرده و کلی حرف بار خودم میکردم موقع خوردن غذا وقتی زیاد میخوردم مورد سرزنش مامانم قرار میگرفتم منم سر لج با خودم میگفتم هرچی میخاد بشه بعدش پشیمون میشدم نتونستم جلو خودم بگیرم و حالم از خودم بهم میخورد موقع پیاده روی یا از پله بالا رفتن زود خسته میشدم و نفس نفس میزدم و بازم نفرت ازچاقی بیشتر میشد همش احساس بد سرزنش حرفها دیگران دیگه اعصاب آرامش برام نداشته بود شکست های مکرر در لاغری وموقعی خاستگار میومد همون لحظه یه باور قوی تو ذهن شروع میکرد به گفتگو که تورو با این وضعیت اصلا نمیخاد تو زشتی بدهیکلی چاقی واین چاقی شده بود برام کابوس ودقیقا بهم میخورد ونمیومد دیگه از بس موج منفی داده بودم دلم نمی‌خواست توجمع شرکت کنم چون ازخودم متنفر بودم واز هیکلم بدم میومد واعتمادبنفسم صفر بود دیگه. وحالا مزایای لاغری ,:احساس خوشحالی زیاد شور اشتیاق انرژی زیاد موقع خریدلباس هر رنگ مدل جنسی دلم بخواد میخرم واین خودش عالیترین حس است احساس آزادی ولباس های قدیمم برام گشاد شدن هرنوع غذایی که دوست داشته باشم وهرچقد دلم بخواد میخورم بدون اینکه سرزنش دیگران قرار بگیرم یا خودم پشیمون شم از کارم الگو دیگران قرار میگیرم و شاید امیدی بشم برای افراد چاقی که افسرده شدن سر چاقی وافتخار به خودم که میتونم به چنین افرادی کمک کنم و بهشون بگم چکار کردم متناسب شدم و بهشون امید بدم شما هم میشد خیلی راحت میتونم تو جمع حاضر بشم با سربلندی و عشق به خودم دیگه خسته نمیشم موقع پیاده روی یا از پله بالا رفتن خسته ام نمیکنه دیگه و تواینه با افتخار شور شوق خودم نگاه میکنم واز اندامم لذت میبرم تو عروسی شور شوق رقصیدن دارم وازش فرار نمیکنم تو عکس گرفتن لذت میبرم از خودم و کلی عکس خوشکل میندازم توجمع با دوستان و اعتماد به نفسم از صفر به هزار میرسه ایمانم به خودم از صفر به هزار میرسه و روابط عالی بینظیر جذب میکنم ودر روابطم با بقیه عالی میشه وبقیه کارها برام انجام دانش وبهشون رسیدن خیلی آسون میشه از ثانیه به ثانیه زندگیم لذت میبرم عشق به خودم زیاد میشه و یه تولد دوباره است برام و زندگی که آرزوم بود بهش رسیدم و کلی لذت میبرم احساسم خوب میشه و احساس خوب مساوی است با اتفاق ها خوب من مطمعنم همه چی زندگیم تغییر می‌کنه و به کل خواسته هام میرسم ودیکه نفرت ترس بدبینی نسبت به خودم حرفها دیگران حرفها منفی سرزنش خودم ناامیدی همش تموم میشه وجاش خوشبختی میگیره و تازه شروع میشه زندگی جدیدم واین روش لاغری با ذهن کاملترین روش برای لاغری است وراحترین واسون ترین روش است یه روش شیرین آسون با کلی مزایا دیگه که آدم از صفر به صد میرسونه باتشکر از همه که وقت گذاشتن و مطالب خوندن

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1399/07/08 10:58
    مدت عضویت: 863 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 1,257 کلمه

    سلام سلام اومدم با کلی خبر خوب .
    ذهن من با من موافقت کرده برای اینکه به لذت بیشتری برسم عدد ترموستاتم رو روی ۶۰ تنظیم کنم .
    نمیدونم الان چند هستم ولی عدد ذهنیم ۶۰ شده .
    خودش بهم گفته خوراک ذهنی ۶۰ به من بده تا آنچه از بیرون دریافت میکنی ۶۰ باشه .
    من توجهم رو از روی مواد غذایی مورد نیاز برای بیشتر از ۶۰ کیلو برمیدارم .
    ذهنم خیلی دقیقه ‌. دقیقا میفهمه برای وزن ۶۰ کیلو چه مقدار مواد غذایی برای بدنم لازمه .
    اون دقیقا با احساسم بهم میگه الان کافیه .
    ذهن من به انضباط فکری عالی رسیده .
    البته بهم گفته روزی نیم ساعت تردمیل هم بزنی دیگه فوق العاده است . ولی یادت باشه با حال خوب . حوصله نداشته باشی نه . به هیچ عنوان خودتو مجبور نمی کنی که احساست بد بشه . ما قراره در پیاده روی لذت ببریم . هرچی بیشتر لذت ببری یعنی در مسیر موفقتری .
    من روی فرمولهای ذهنم کار می کنم .
    میخوام تعهد بدم که بیام و هر روز اینجا بنویسم .
    فعلا یه دوره ی ۱۱۰ روزه برای خودم در نظرم گرفتم تا به این شیوه عادت کنم .
    من ایمان دارم نتیجه ی من بعد از ۱۱۰ روز حتی فراتر از انتظارم خواهد بود . 🤗🤗🤗🤗🤗
    من الان دارم هدفگذاری میکنم .
    شاید تا الان هدف خاصی مد نظرم نبود ‌ ولی چند روزه دلم میخواد هدف بزارم . پس از هدفگذاری کردن لذت میبرم .
    خودم رو در هدف تجسم میکنم ایمان دارم به راحتی بهش میرسم .
    خیلی قابل دسترس میبینمش .
    خیلی ازش لذت میبرم .
    راستی یه خبر خوش دیگه موهای من دوباره دارن مشکی میشن 😍😍😍😍
    من دوباره دارم جوان میشم . 😍😍😍😍
    هرچقدر لاغرتر بشم احساس جوانیم بیشتر و بیشتر میشه . هرچقدر لاغرتر بشم جوانتر میشم .
    من تعهد میدم که بیام و اینجا از عملکردم بنویسم . البته دوستان یه وقت فکر نکنید چون من دارم از این راه میرم شما هم باید از این راه بریدا . نه شما کاری رو انجام بدید که بهتون لذت میده و حالتون رو خوب میکنه .
    من در وضعیت کنونی احساسم بهم میگه اگه این کارها رو انجام بدم حالم بهتره و بیشتر و بیشتر میتونم لذت ببرم .

    وگرنه من میدونم وقتی میخوابم خواب منو خیلی لاغرتر میکنه . چون خوابیدن خیلی خیلی به چربی سوزی کمک می کنه . ولی دیگه اونم تا زمانیکه حال آدم رو خوب میکنه اثر داره وقتی حالت بد میشه یعنی موقع تغییر انرژیه .
    احساسم میگه من عالی میتونم عمل کنم . چون عملم خیلی قدرتمنده . کاری که بهم لذت بده رو به طور کامل انجام میدم .
    الان میخوام تعهد بدم ۱۱۰ روز به سمت هدفم گام بردارم گرچه همین حالا هم هدفم رو حس میکنم و میدونم در اواسط راه به هدفم میرسم ولی ۱۱۰ روز قرار دادم که بگم اصلا عجله ای ندارم .
    من ۶۰ کیلو هستم .
    من از لاغر شدن لذت میبرم .
    من از لاغر بودن لذت میبرم .
    من به لاغر شدن عشق می ورزم .
    من از پیاده روی کردن لذت میبرم .
    تنها و تنها برای لذت بردن پیاده روی می کنم .
    من از نخوردن غذایی که نیازم نیست لذت میبرم .
    من از سبک شدن لذت میبرم .
    وقتی لاغرترم نشست و برخاستم خیلی بهتر است .
    وقتی لاغرترم از اینکه در جمع حاضر شوم بیشتر لذت میبرم .
    وقتی لاغرترم از اینکه خودم را در آیینه نگاه کنم لذت بیشتری میبرم .
    خواسته ی من لاغریست .
    وقتی لاغرترم از نگاه دیگران به خودم بیشتر لذت میبرم .
    من به خواسته ام توجه می کنم و از بودن آن لذت میبرم .
    من در لاغر بودن اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنم .
    من در لاغر بودن احساس توانمندی بیشتری میکنم .
    لاغر بودن برای من به راحتی خلق میشود .
    من تعهد میدهم کانون توجهم را روی لاغر شدن نگاه دارم .
    من تعهد میدهم از چاقی صحبت نکنم و به آن توجه نکنم . من از چاقی نفرت ندارم . اما چاقی را نمیخواهم . لاغری را میخواهم . پس خواسته ی من لاغریست . پس به آن توجه میکنم . به خواسته ام توجه میکنم و در مورد آن صحبت میکنم و کاری را انجام میدهم که احساس لاغری را در من نگاه دارد .
    من تعهد میدهم در مورد لاغر بودن صحبت کنم . در مورد لذت لاغری . در مورد راحت بودن لاغری .
    لاغر شدن آسانترین کار دنیاست .
    روند لاغری در من ادامه دارد .
    من هم اکنون بسیار عالی هستم ولی در وزن ایده آلم بسیار عالی تر میشوم .
    لاغر شدن برای من خیلی راحت شده است .
    لاغر شدن هدف هرروز منست .
    لاغر شدن سبک زندگی منست .
    لاغر شدن سبک دائمی زندگی منست .
    من در لاغر بودن به لذت فراوانی میرسم .
    عضلات شکم من تخت تخت هستند و بسیار خوش فرم هستند .
    ران پاهایم باریک و کشیده است .
    ساق پاهایم باریک و کشیده است .
    بازوهایم باریک و کشیده است .
    ساعد دستهایم باریک و کشیده است .
    من از لاغری ام لذت میبرم .
    قد من بلند و کشیده است .
    من از راه رفتنم هنگام لاغر شدن بیشتر لذت میبرم .
    من هرگز محدودیتی برای خودم ایجاد نمیکنم .
    هرکاری با لذت انجام میدهم .
    من از خوردن تا حدی لذت میبرم که برای وزن ۶۰ کیلو مورد نیاز است .
    ذهن من هرجور خودت راحتی . مرا از راحتترین راه و زیباترین و لذتبخش ترین و نزدیکترین راه به هدفم برسان . من از بودن در این هدف لذت میبرم .
    من از تصور لاغری لذت میبرم ‌.
    وقتی تنها نیم ساعت پیاده روی میکنم و از خوردن غذاهای اضافه پرهیز میکنم زمانهای بیشتری میتوانم در احساس لاغری بمانم و به خورد و خوراک توجهی نداشته باشم ‌و روی باورهایم کار کنم .
    من اعتقاد دارم عمل به اندازه خوردن و روزی نیم ساعت پیاده روی را برای ذهن منطقی ام انجام میدهم که او راضی شود و اجازه ی رویا پردازی به من بدهد تا بتوانم خودم را در وزن ایده آلم بیشتر تجسم کنم . تا بتوانم لذت بیشتری را از لاغری احساس کنم . ذهن منطقی من خیلی دقیق است . من باید او را راضی نگهدارم تا او اجازه ی راحت لاغر شدن را به من بدهد .
    او این دو کار را از من خواسته . آن هم با لذت . به زور اثری ندارد .
    حتما بایدلاغری را برای خودم لذتبخش و آسان کنم تا اجازه ی اجرای باورهای لاغر کننده را به من بدهد .
    امروز روز اول تعهد من با لاغری در دوره ی ۱۱۰ روزم بود . نیم ساعت پیاده روی ام را با لذت انجام داده ام و تا زمانی که بخوابم هم از نخوردن غذاهای اضافه لذت میبرم . از خوردن غذای مورد نیازم هم لذت میبرم .
    ما بقی روز را هم در رویا پردازی در وزن ایده آلم و سایر خواسته هایم و لذت بردن از داشته هایم سپری می کنم .
    خدایا بابت این روز عالی از تو سپاسگزارم .
    نمیدونم تعهد روز دومم رو در کدوم قسمت سایت مینویسم . ولی حتما مینویسم تا لذت بیشتری از عمل به تعهد روزانه ببرم .
    تعهد دادن خیلی لذت بخش است .
    من امروز با لاغری تعهد بستم . چقدر لذت بردم . چقدر عالی بود این تعهد . چقدر حال مرا خوب کرد و عمل به این تعهد تا آخر شب خیلی بیشتر حال مرا خوب میکند و احساس توانمندی و آرامش و هدفمند بودن به من میدهد .
    خدایا سپاسگزارم .

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 4 از 1 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/05/25 23:32
   مدت عضویت: 522 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 66 کلمه

   با سلام خدمت استاد محترم و دوستان عزیز
   من امروز رفتم لباسی تهیه کردم مانتویی خریدم که برام کوچیک هستش به امید پوشیدن اون در آینده ای نزدیک ، به نظرتون کار درستی کردم؟ من ۱۲ روزه با این سایت و فایل ها اشنا شدم خیلی عالی و تاثیر گذار بوده برام خدارو شکر اشتهام خییلی کم شده ولع و حرصم نسبت به غذا از بین رفته

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1399/05/26 00:25
    مدت عضویت: 522 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 12 کلمه

    بله ممنونم فعلا تستش نمیکنم تا روزی که اندازه اون لباس بشم

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/05/21 00:10
   مدت عضویت: 539 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 453 کلمه

   با سلام
   خیلی خوشحالم که به لطف خدا در این مسیر عالی قرار گرفتم من تا جایی که یادمه همیشه تو جمع دوستام که متناسب بودن شکممو میدادم تو طوری که نفسم یه جورایی حبس میشد و ول میکردم باز تا به دکمه های مانتوم نگا میکردم که الانه که بپرن بیرون سریع شکممو میدادم تو الان که یادم میاد خنده م میگیره یا وقتی از جلوی همسرم یا اینه رد میشدم همین کارو میکردم تا اینکه این روزا به لطف خدا و به لطف شما استاد محترم انققققدر از خودم راضی ام که هیییچ نیازی به این کار نمیبینم اتفاقا خودمو جلوی اینه تحسین میکنم و دقیییق به شکمم نگا میکنم چون میدونم این اخرین دیدار های من با شکم عزیزم هستش بعد از بارداری شکم بند رو طوری میبستم که یه شب از تنگی نفس بیدار شدم و بازش کردم هی مینداختم کنار باز به شکمم نگا میکردم مووجی از احساس تنفر و بی ریخت بودن ‌و داغون بودن بهم حمله ور میشد باز شکم بند رو بر میداشتم شاید صد بار اینکارو کردم بعدش رژیم سخت گرفتم طوری که بچه م شیرخواره بود و اذیت شد ولی من همچنان رژیم تا ۵۸ کیلو که وزن عاالی من بود رسیدم اما شکمم نسبت به بقیه اندام هام خیلی کمتر لاغر شده بود که علتش همین تنفر ازش بود که با این فایل بهش رسیدم خیلی روزای خوبی رو دارم میگذرونم درسته که میگن خواب خواب میاره واقعا پرخوری هم پرخوری می اورد برای من خدا هم تو دین اسلام میگه پر خوری نکنید همونطور که خداوند بزرگ هییچ چیزی رو در دین منع نکرده مگر اینکه برای سلامتی نون مضر باشه مثل همین مورد من ۱۰ روزه با این روش اشنا شدم ولی به اندازه ماهها حالم خوبه قبلا وقتی دخترم میگفت مامان بیا دنبالم کن میگفتم نه مامان من نمیتونم با بابا بازی کنید اما الان سبک شدم میدوم حتی از شوهرم پر انرژی تر شدم دیگه وقتی سیر میشم دست از غذا میکشم هله هوله نمیخورم چون میل ندارم نه اینکه چون چاق میشم و ابنباتای قندون رو موقع خوردن چایی نصف میکنم دیروز دقت کردم دیدم همسرم هم همین کارو میکنه در حالیکه روحش خبر نداره من پا به این مسیر گذاشتم بهش نگفتم و نمیگم میخوام نتیجه رو ببینه و شگفت زده بشه
   تمرین این جلسه
   عشششششق و احساس خوووووووب من بعد از تناسب اندامم
   پوشیدن همه ی لباسهایی که یه مدت طولانی تو کمد در انتظار من هستن
   حضور در مهمانی ها و دور همی ها با احساس ارامش خاطر از جذاب بودن لباسهام و خودم و اینکه دیگه چشمم دنبال بیشتر خوردن نیس من چشمم گرسنه بود نه خودم و دیگه چشمم گرسنه نیس به لطف خدا و همیشه در حالت عالی به سر میبرم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1399/05/21 10:49
    مدت عضویت: 539 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 17 کلمه

    خدارو شکر به خاطر همه چی به خاطر شما و این فایل های بی نظیرتون خدارو شکر

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/05/12 10:31
   مدت عضویت: 657 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 1,941 کلمه

   به نام خدا
   نتایج آموزش ذهنی ابتدا از طریق فرمول های ذهنی آغاز میشه از طریق حالت های درونی ایجاد میشه آرامش درون خودشو نشون میده،و تغییرات فکری به تغییرات رفتاری تبدیل میشه،ترس از چاقی ازبین میره و اشتیاق برای لاغری ایجاد میشه و این درونیه و فرمانها به مرور تغییر میکنه…
   میل نداشتن به خاطر کار کردن روی ذهنه و نشانه های اولیه ظاهر میشه…
   ◀️نه اینکه نخوان بخورن،فیلم بازی کردن نیست ،ادا دراوردن نیست، چون تجربه ها نشون داده که هروقت مجبور میکردیم خودمونو که نخوریم میلی شدید داشتیم‌به خوردن ولی با تغییر ذهنی این یه فرمان مغزه و اجباری توش نیست و نگرانی و ترسی نداره،ابتدا درسطح افکار به وجوو میاد و وقتی ادامه داشته باشه و استمرار پیدا کنه تبدیل میشه به رفتار ودر استمرار بیشتر توی جسم خودشو نشون میده،

   ما به ذهنمون این فرمول رو دادیم که لاغر شدن آسونترین کار دنیاست💗💗
   ⏪⏪یکی از کارهای روزانتون اثبات این باوره که لاغر شدن آسونترین کار دنیاست

   🔶️مانع ذهنی که خیلی درچاق شدن هم تاثیر داره و هم در لاغر شدن،در واقع برداشتن این مانع باعث میشه که هم روند چاق تر شدن رو متوقف کنیم و هم اینکه به مرور در مسیر متناسب شدن قرار میگیریم

   ✅✅یکی دیگه از موانع لاغری نفرت از چاقیه….از چاقی خودشون بدشون میاد و این نفرت به صورت ترس از چاقی هم خودشو نشون میده، درواقع انها از چاقی نفرت دارن که نتیجه این نفرت چاقی بیشتره(درواقع نفرت باعث احساس بد میشه و طبق قانون به هرچیزی توجه کنی از همون دست اتفاق رو وارد زندگیت میکنی☆احساس بد=اتفاقات بد☆ یعنی همون چاقی بیشتر😐)

   از هروقتی و هرسنی که اضافه وزنت شروع شده،و با محدودیت های اضافه وزن اشنا شدی و هرچقدر بیشتر با این محدودیت ها روبه رو میشی یک احساس بدتری از چاق بودن در شما شکل میگیره و این احساس چون در سالهای زیادی تکرار میشه تبدیل میشه به نفرت از چاقی، ترس از چاقی
   نفرت از چاقی یعنی چی؟خیلی از کارها رو میخوای انجام بدی ولی به خاطر چاق بودن نمیتونی…

   به واسطه چاقی خیلی از حرفهای ناراحت کننده رو میشنوی،هروقت خواستی لباس بخری نگران سایز و طرح و رنگ مورد علاقت باعث شده احساس بدی در تو شکل بگیره،در مراسم ها نگاه هارو روی خودت میبینی و احساست بد میشه،هنگام ورزش به خاطر چاقی محدود میشی،

   ✔یکی ازنکات اضافه وزن اینه که جسم ما با اضافه وزن مشکل نداره مگر در موارد خیلی حاد ولی بیشتر فشار روی روان و روح ماست، تخریب وجود و شخصیت مارو در برداره
   تفکرمون رو مختل می کنه، تصمیم گیریمون رو مختل می کنه، شخصیت و عزت نفس مارو نابود می کنه، و در اخر وجود مارو نشون میگیره و داغون می کنه

   ⏪چه جاهایی از چاقی نفرت داشتی؟
   وقتی میخواستم لباس های مورد علاقمو بخرم مخصوصا لباسهایی که مخصوص دختران کم سن و سال بود
   وقتی میرفتم توی مهمونی اونم فامیل مادری چون وزن من از همه دخترخاله هام بیشتر بود و یکی دومورد بودن که خیلی سنشون بالا بود ولی باز هم متناسب تر بودن نسبت به سنشون
   توی مهمونیها اون ولع خوردن که انگار صدساله هیچی نخوردی،
   توی باشگاه که انجام بعضی حرکات سخت بود درکنار کساییکه به خوبی انجام میدادن و سبک بودن
   توی عروسیها و مهمونی ها وقتی میخواستم لباس کمی جزبتر بپوشم😓
   وقتی عکس دوستام و توی اینستا میدیم و که انقدر قشنگ لباس میپوشند و هیچ محدودیتی ندارن
   وقتی توی آینه غبغبمو میدیدم‌که به خاطر اضافه وزن بزرگ شده یا پهلوهامو شکمم
   وقتی خواهرم لباس میخرید و مخصوصا وقتی میومد لباس های منو میخواست و اندازش بود و تو تن اون قشنگ ولی من نمیتونستم ازش لباس بگیرم چون من ازون چاقترم
   وقتی میدیدم سایز کمر همسر من از من کمتر بود این نهایت ناراحتی بود
   وقتی هی مادرمو خواهرم اضافه وزنمو به روم میاوردن

   باید یادبگیریم که چاقی رو یه مهمان ناخوانده ،یا وجه نامناسب، شکل غیر طبیعی است و باید اونو از دست بدیم و برطرفش کنیم و مطمئن باشیم ذهن ما انقدر قدرت داره که به راحتی اونو از ببره
   اضافه وزن انقدر ارام به وحود اومده که جسم ما باهاش به هیچ مشکلی بر نخوردیم
   روند چاقی گام به گام و گرم به گرمه پس روند لاغری هم به همین شکله
   به میزانی که از اضافه وزنش رنج میکشه همونقدر انتظار داریم که لاغر باشیم و طله یتمام تبلیغات لاغری هم از همین طریقه
   افرادی که خواستن به هر طریقی به هرشکلی اضافه وزن رو از بین ببرن ودرنهایت مشکلات زیادی براشون ایجاد شد

   از امروز باید نقطه مقابلش رو انجام بدید،دربارش صحبت نکنی، سرزنش نکنی، و در مرحله بعدی به لاغری فکر کنید به مزایاش به احساساتت و نتایجش فکر کنید و برای خودتون مرور کنید،خیلی مهمه به جای اینکه به مشکلات چاقی فکر کنید بیاید و به مزایای لاغری فکر کنید،
   وقتی سعی کنی به مزایای لاغری فکر کنی،به راحتی میتونه برای شما به وجود بیاد،
   مومن کسی ست که به غیب ایمان دارد
   اگخ بتونی ایمان بیاری به لاغری که الان وجود نداره در تو بدون شک لاغر میشی
   این همه سال از چاقی متنفر بودی و نتیجش چاقی بیشتر بوده ،سعی کنید نقطه مقابل رو پیدا کنید، عشق بورزید ،عاشق چاقی باشید تا شمارو آسون رها کنه،از نفرت نگاه بردار و روی عشق بزار، با نفرت نگاه کردن به خودت دست بردار و با عشق به خودت نگاه کن، عشق بوزرز به بدنی که هوشمنده و خودش میتونه خودش رو ترمیم کنه و به درجه تناسب اندام و سلامتی برسونه و این در راحتی انجام پذیره
   ⏪بنویسید که تناسب اندام‌چه مزایایی برای شما داره در تمام جنبه های زندگیتون؟
   ⬅️روابط؛
   ✅رابطه ی پراز عشق با همسرم فوق العاده میشه،چون عزت نفس و حال خوب و عشق به خودم و زیبایی هام باعث قدرت بیشتر میشه و زندگی در کنار یه انسان قوی احساس فوق العاده ای برای همسرم داره و احساس خوب همسرم هم میتونه روابطمون رو بهتر و لذت بخشتر بکنه…
   ۲.رابطه با دخترم که بی نهایت پرانرژیه باعث میشه بیشتر بشه، چونومنم یه مادر پرلنرژی هم که هیچ‌محدودیت حرکتی ندارم و میتون پابه پای دخترم بازی کنم و بدوام و یه مادر شاد باشم چون حسم عالیه،چون عاشق خودمم و دخترم هم از من یاد میگیره طریقه صخیح زندگی کردن و در صلح بودن با خودش رو
   ۳.تو جمع دوستان خوس اندامم حس فوقالعاده ای دارم، چون یه ادم قوی ای هستم که تونستم به تناسب برسم و زیبا باشم و از خودم راضی باشم و این رضایت باعث میشه عزت نفسم بالاتر بره و تمام نگاه ها تحسین برانگیز باشه مخصوصا که لباس های دلخواهم که انقدر زیبا بر تنم نشسته رو پوشیدم
   ۴.با ادم های موفق در ارتباط باشم و در کنارشون خوشحال باشم، چون من یاد گرفتم خودمو عاشقانه دوست داشته باشم و به خودم احترام بزارم و همین باعث شده حال دلم خوب باشه و اندامی متناسب داشته باشم، واین موفقیت به من جسارت انتخاب های بهتر رو توی روابطم میده با ادم هایی که قبولشون دارم و دوستشون دارم
   ۵.زمانی که من اینگونه عاشق خودم هستم و به خودم احترام میزارم خداوند هم منو عاشقانه تر از قبل دوست خواهد داشت و لذت میبره از وجود من و دستانش هم منو عاشقانه دوست دارند و محترم میدونند و این حکایت مهره مار همون مهره ی عشق ورزیدن به خودمونه
   ۶.مسلما روابط با ادمهای موفق باعث گشایش در جنبه های دیگه زندگی ام هم میشود
   معنویت؛
   ۱۰وقتی من انقدر متناسب هستم و از وجود خودم لذت میبرم خدای خودم رو هم بعتر میبینم و دیگه جایی برای گلایه های قبل نیست، همش شکرگزاری و عشق بازیه با خدا،
   ۲.وقتی با تناسب اندام حال دلم انقدر خوبه ، ایمانم به خدا هم بیشتر میشه و میدونم که در مسیرهای دیگه هم به راحتی هدایتم میکنه
   ۳.عاشق خدایی هستم که بدون هیچ زحمت و دردسری منو به این لظه باشکوه زندگیم رسونده مس توی همه جیز میتونه منو به راحتی هدایت کنه، پس نه میترسم و نه نگرانم
   ۴.ذهنی ازاد دارم بدون دغدغه ونگراتی های قبل و راحت میتونم در آرامش با خدای خودم عبادت کنم ووبپرستم خدای زیبایی هارو،
   ۵.توی مسافرت هام، تمام توجهم روی زیبایی هاییه که خدا خلق کرده و ازشدن لذت میبرم
   ⏪سلامتی؛
   ۱.امروز وقتی باهمسرم رفتیم پیاده روی خیلی لذت بردم و اگر همسرم خسته نمیشد من هنوز هم میتونستم ادامه بدم ،وبعدش هم کلی بدوام ،از وقتی که متناسب شدم و لاغر شدم، مثل باد سبکم و راحت اینورو اونور میرم، نه نفس نفس میزنم بعد یکم پیاده روی و نه زانوهام تحت فشارن، انگار دارم روی هوا راه میرم، واقعا هیجان انگیزه
   ۲.خدای من از وقتی متناسب شدم اصلا به غذا های پرجرب و شیرین و مونده علاقه ای ندارم، و دوست دارم غذام خیلی سبک و زود هضم باشه تا سبک و سرحال باشم
   ۳.برام خیلی شگفت انگیزه که از وقتی متناسب شدم رشد موهام و ناخن هام عالی شده و پوستم هرروز شفاف ترو زیبا تر میشه انگار هر چی میخورم فقط برای انرژی بدنم و رشد استفاده میشه
   ۵.شنا کردن چقدر توش آرامش داره و لذت بخشه و هربار بیشترو بیشتر میشه ،اخه از وقتی متناسب شدم بیشتر میرم استخر و منم که عاشق اب و اب بازی حسابی روحیمو بالا برده
   ۶.لاغر شدنم باعث شده روحیه فوق العاده ای داشته باشه، از زندگی بیشتر لذت ببرم و ذهنم خیلی ازاد شده و میتونم بیشتر روی سلامتیم تمرکز کنم و از لحاظ سلامت روان واقعا من در جایگاهی قرار دارم که فکر نمی کردم بتونم تجربش کنم
   ⏪عزت نفس؛
   ۱.امروز که به دعوت دوستام رفتم بیرون و بعد مدت ها تو جمعشون قرار گرفتم، چهره ی شگفت زده اونها خیلی هیجان زدم کردی، نذاشتن برسم و شروع کردن ازم تعریف کردن که جقدر زیبا و خوش تیپ شدم و همش منتظر یه فرمول معجزه اسا بودن که براشون بگم ،چون فکر میکردن رژیم خاصی گرفتم و من با لبخند بهشون نگاه میکردم و میگفتم هدایت خدا بوده، خلاصه کچلم کردن
   ۲.خدای من دوست دارم همه جا برم و هی اینورو اونور برم و باهمه حرف بزنم باورم‌نمیشه که لاغرش دنم‌انقدر بهم حس خوب بده و هیچ‌خجالتی نباشه و من تجربه کردم‌اونروزی که خجالت کشیدن و موزب بودن مسخره ترین کار دنیاست ،عاشقتم خدا
   ۳.خدای من چقدر فوق العادست که من توی محل کارم انقدر چست و چابکم و به راحتی کارامو می کنم، و این باعث شده که نیاز به کمک کسی نداشته باشم و ادم زبر و زرنگی شناخته بشم و عزت نفسم زیاد شده و به راحتی با رده های بالاتر ارتباط برقرار میکنم
   ۴.وقتی تمام کسانی که منو میشناسن ازم میپرسن نرگس چجوری اتقدر لاغر شدی و خوش تیپ شدی، چقدر جوونتر شدی، احساس قدرت می کنم ،اینکه تونستم از پس کاری بر بیام که برای خیلی ها با کوه کندن هم برابری می کنه ولی من تونستم بدون هیچ زنجی انجامش بدم چون باور دارم لاغر شدن اسونترین کار دنیاست، و این حس قدرت بتعث شده که باور کنم از پس هرکار دیگه ای بربیام و به راحتی انجامشون بدم و این عزت نفسمو به قدری تقویت کرده که میتونم بگم شخصیت جدیدی دارم و این شخصیت انقدر قوی و گیراست که هرکسی رو تحت تاثیر قرار میده
   سعی کنید نقطه مقابل نفرت، یعنی عشق به خودتون رو یاد بگیرید
   ⏪ثروت؛
   زمانی که عزت نفسم بالا بره، و ترس از حضور در اجتماع و خجالت و ناراحتی نراشته باشم به راحتی میتونم با حضور توی اجتماع به فعالیت های مختلف بپردازم و موفقیت نسبی رو ایجاد کنم و در ادامه با ذهنی آزاد و پراز آرامش به تقویت موارد دیگه بپردازم
   خداروشکر در مسیری قرار گرفتم که از بزرگترین دغدغه زندگیم خلاص شدم و تناسب اندامم باعث شده فردی شاد و خوشبخت و سالم باشم وبتونم با حضور پررنگ در اجتماع جایگاه خودمو پیدا کنم و برای آرزوهام تللش کنم و خداوند منو هدایت کرد برای داشتن زندگی بهتر و ثروت بیشتر،و این آرامش باعث شده که شوق شدیدی برای داشتن فعالیت بیشتر و پررنگ تر شدن داشته باشم و همین باعث شده جایگاهمو پیدا کنم و براش تلاش کنم وثروت وارد زندگیم بشه
   😍😍😍و الان در حال حاضر اولین نشونه ای که برام اومده اینه که هر کی منو دیده گفته لاغرتر شدی😍😍😍

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1399/05/13 07:19
    مدت عضویت: 657 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 89 کلمه

    ممنونم استاد
    خداروشکر که در مسیر درست هستم و حرف های شما بهم انرژی خیلی زیادی داد برای ادامه راه، خیلی ازتون ممنونم که وقت میزارید😍😍😊😊😊
    دقیقا استاد، واقعا آرامشی که الان دارم قابل قیاس با قبل از آشنایی با شما و دورتون نیست و من واقعا دارم لذت میبرم و حالم خوبه و نگرانی و ترس از من دوره و گهگاهی که سرزنش میاد سراغم بدون ترس و نگرانی با مرور آموزه های شما اونارو از خودم دور می کنم که البته باید بگم این زمان برد ولی اتفاق افتاد
    سپاسگزارم

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/04/29 12:36
   مدت عضویت: 766 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 602 کلمه

   سلام
   تمرین من؛چه عوامل و شرایطی باعث ایجاد نفرت از چاقی در من شده؛
   ۱-دیدن افراد چاق در اطرافم مثل مادرم وعمه ها که همیشه در حال نفرین و سرزنش خودشون بودن وهمیشه در مورد چاقیشون شکایت میکردن
   ۲-شنیدن از جمله از دیگران که انگار تو هم داری چاق میشی
   ۳-شنیدن بارها و بارهای این جمله که قدیمیهای ما فقط ارثهای بد رو برای ما گذاشتن مثل چاقی،سفیدی مو،کوتاهی قد ولکه های پوستی و….
   ۴-وزن کردن خودم و دیدن عددهایی که دارن بالا میرن
   ۵-توجه به نافرمیهای بدنم در موقع دیدن خودم در آینه
   ۶-یه بار توی اتاق پرو برای خرید مانتو توی مشهد از بس هر مدلی که انتخاب کرده بودم برام تنگ بود در کنار اون گرمای اتاق پرو و شرمندگی جلوی خانواده همسرم و پوشیدن مکرر مانتوها و اندازه نبودنشون به قدری حالم بد شد از اندامم که از خرید مانتو متنفر شدم و تصمیم گرفتم بیشتر بدوزم تا بخرم(خیلی خاطه نفرت انگیزیه که مدتها بود فراموشم شده بود ولی الان کاملا جزییاتش رو هم به یاد اوردم)
   ۷-یه مانتو خیییییلی شیک مامانم به عنوان سوغات برام از مشهد اورده بودن که به این دلیل که حاملگی ام شروع شده بود و سایزم به هم ریخته بود و اون مانتو شیک اندازه ام نبود و تا مدتها بعد از بارداری هم اندازه ام نشد وحسرتش توی دلم برای سالها موند هم از چاقی و هم از بارداری به شدت متنفر شدم
   ۸-بارها و بارها از دیدن تغییرات سایزم در بارداری حالم از خودم بد میشد
   ۹-از محدودیت حرکتی که چاقی ناشی از بارداری برام بوجود اورده بود و فرزی و چابکی ام رو از دست داده بودم از چاقی و بارداری متنفر بودم وهنوزم هستم
   ۱۰-احساس بد از شنیدن این جمله از فروشنده ها که این مدل سایز شما نداریم بارها وبارها
   ۱۱-توی اتاق پرو رفتن برام یه زجر بود
   ۱۲-خجالت از سایز گرفتن قسمتهای مختلف بدنم در خیاطی
   ۱۳-شنیدن این جمله از هم باشگاهیها که شما که خودت دکتری چرا چاقی،یا من تا حالا دکتر چاق ندیدم
   ۱۴-احساس بد از پوشیدن لباس فرم سفید روپوش پزشکی
   ۱۵-شنیدن این جمله از عروس متناسبمون که چقدر شما با ولع و هیجان غذا میخورین و توی خونه اونا با ۸ نفر ادم فقط دو تا ظرف خورشت و یه قاب پلو توی سفره گذاشته میشد و همه چند تا قاشق پلو و دوتا قاشق خورشت میریختن توی بشقابشون و میخوردن و با همون سیر میشدن ولی من اونجا با این مقدار سیر نمیشدم و عذاب وجدان داشتم که با اون مقدار کم سیر نمیشدم( تازه اونموقع ۶۸ کیلو بودم) وهزاران مورد دیگه….
   و حالا بریم سراغ لذتهایی که من از رسیدن به تناسب میبرم
   ۱-پوشیدن لباسهای شاد وکوتاه و جذب 😎😍
   ۲-خریدن چندین سری کامل مانتو و شلوار و لباس با سایز های ۳۸،۴۰😍
   ۳-احساس فوق العاده از دیدن اندام زیبا و متناسبم در اینه هزار بار در روز😍
   ۴-احساس عالی از پوشیدن روپوش پزشکیم در مطب😍
   ۵-احساس سبکی،فرزی و چابکی در انجام کارهای روزانه😍
   ۶-باشگاه رفتن با هدف سلامتی نه کاهش سایز😍
   ۷-استخر رفتن و به دریا زدن به سادگی و بدون نگرانی از نگاه بقیه😍
   ۸-خوردن بدون حرص ،ولع و عذاب وجدان😍
   ۹-آزادی در خوردن همه خوراکیها😍
   ۱۰-لاغری و تناسب در عین زیبایی و جوانی😍
   ۱۱-احساس عالی از تعریف و تمجید دیگران😍
   ۱۲-ارامش و احساس فوق العاده از حضور در میهمانها،دورهمیها،عروسیها و سایر مراسم😍
   ۱۳-عشق به خودم و جسمم به جای سرزنش😍
   ۱۴-آزادی در پوشش😍
   ۱۵-زیبا بودن تمام لباسهای خونگی و رسمی و لباس شب در اندام من😍
   ۱۶-بدون حسرت به متناسبها نگاه کردن😍
   ۱۷-احساس قدرت از اینکه با قدرت ذهن به تناسب رسیدم😎😍
   ۱۸-لاغری ماندگار و همیشگی 😍
   ۱۹-انگیزه بخش بودن برای دیگران 😍
   ۲۰-الگو بودن😍
   ۲۱-قرار گرفتن عکسم در آلبوم شگفتی سازان این سایت😍
   ۲۲-برطرف شدن کامل کم کاری تیرویید و سلامت کانل جسم😍
   ۲۳-سپاسگزار بودنم از خدای عزیزم به خاطر جسم عالی،ذهن عالی و اندام عالی😎🙏
   ۲۴-احساس موفقیت در برابر چیزی که سالها برام مساله بوده😍

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/04/23 17:58
   مدت عضویت: 575 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 337 کلمه

   سلام من وقتی چاق بودم یه روز نبود ک تحقیر نشم
   مامانم برا خرید همش یه سایز بزرگ تر برمیداشت
   رنگ ها رو خودش انتخاب میکرد رنگ ها تیره ک من متنفرررر بودم
   وای نگووو وقتی بری تو یه مغازه مرده بیاد نگاهت کنه بگه ن سایز شما نداریم🙁😒
   غلط میکنی منو نگا میکنی ک تحقیرم کنی😒😒😒😒
   ما نشسته بودیم منو یه پیرزنه
   بعد مامانم یهو از جمع پرسید خانوم کجاست گفتم کنار دخترتون نشسته روبروتون😑😑😑
   مامانم گف از بس دخترم درشته دیده نشدن🙁👀👀👀
   حالا بگو رنگ لباساش هم رنگ پارچه مبل بود

   خیلی ووووقتااااا تمام پاساژهاااااا میگشتییییم ک یه لباس خوشگل پیدا کنیم ب سایز من🥺
   یادمه یه بار یه اقاهه خوب برخورد کرد
   مامانم گفت ک دخترم چاقه سایزش پیدا نمیکنم
   اقاهه خدا خیرش بده گفت نه خانوم ایشون تو سن بلوغ هستن بدنسون نه دخترونه ست نه خانومانه برا همین سختتون شده

   یه بارم برا لباس عروس
   یدووونه لباس هم امتحانی تن نزدم
   رفتم سفارش دادم
   مامانم گف سایز ۴۶ هست
   خود خیاط گفت ۴۴ هستی
   ولی اخرش یه لباس بی ریخت و ضایعی برام دوخت گشاااااد حال بهم زن چندش عکسش بفرستم اشکتون درمیاد🥺
   دوبرابر قیمت یه لباس عروس شد وبیریخت
   و پولشو نه دوماد داد نه مامانم
   خودم خودم دادم😑😑😑😑
   ب زور ازم پول گرفتن دادن
   گفتن خودت چاقی خودت پول لباس گرونتو بده😏

   مرسی از همههه
   مرسی ک ترکوندنم
   مرسی
   خالم روز خاستگاری قبل اومدن شوهرم گفت کی تو رو بااین اندامت میپسنده😏😏😏 خدا رو شکر شوهرم پسندیدااا
   بعد پدربزرگم ب بابام میگفت بده ب همین پسره این دخترت از بس چاقه چندش اوره شوهر گیرش نمیاددد🙄🙄🙄

   مرسی از همه😶

   تو عروسی خالم داشتم میرقصیدم برگشت بهم گف ارام ارام بیا اینجا بشین زشته چاقی بیریخت میرقصی تو چشمی☹☹☹☹

   حالا اکثر فامیلا ما چاقت
   ب جز مامانم و خاله هام همه چااااقن
   ولی همین ها تاااا تونستن ترکوندن
   😏😏😏

   میدونی هر چی ک داریم باهم پیش میریم و من متناسب تر میشم
   لباس های قشنگ میتونم بپوشم🤩🤩🤩
   عادت ماهانه هام بی درد میشن💃💃💃
   وقتی حامله بشم راحت میشه دست و پا بچه مو از رو پوستم با دستم حس کنم یا ببینم🤩🤩🤩🤩
   تیروییدم خوب میشه🤩🤩🤩🤩

   من الان دارم قرص تیرویید میخورم از دیروز دکتر دارو داده مطمئنا این هم دست خدا میشه و باعث زود تر ب اندام دلخواهم برسم🤩🤩🤩

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   پونه عدل تهرانی
   1399/04/02 07:25
   مدت عضویت: 875 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 191 کلمه

   وقت همگی بخیر!
   این فایل هم یاد آوری خوبی بود برای من چون من دیگه عکسهای خودم و زیاد دوست ندارم نگاه کنم گاهی مقایسه می کنم!
   می دونم این حالت طبیعی بدنم نیست حالت طبیعیم متناسب بودنه و می دونم و باور دارم که همون طور که کم کم چاق شدم همونطور هم دا م کم کم لاغر می شم !
   اون زمان که چاق بودم دوست نداشتم حرفهای دیگران حتی تصویری با کسی حرف می زدم بهم می گفتن برای همین خیلی بدم میامد البته همین بد اومدنها منو به فکر انداخت خدا رو شکر !
   با متناسب شدن من می تونم هر لباسی که دوست دارم بپوشم و دیگه خجالت نکشم و اعتماد به نفسم بالا می ره می تونم راحت برقصم شنا برم ورزش زومبا برم خیلی دوست دارم و با متناسب شدنم می تونم راحت برم استخر انشالله و جلوی دوستای دخترم دیگه خجالت نمی کشم اگه متناسب بشم دیگه برای دخترم خواستگار بیاد ایشالله خجالت نمی کشم خالاصه خیلی مزایای متناسب شدن زیاد هست آدم احساسش بهتر می شه یاد می گیرم که از بدنم تشکر کنم عشق بورزم به خودم هر وقت خودم و تو ایینه می بینم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/03/19 13:17
   مدت عضویت: 782 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 432 کلمه

   سلام
   اول خدارو شکر میکنم که با این مسیر آشنا شدم که اینهمه دستاوردهای عالی داشته برام
   دیروز رفته بودم آرایشگاه دخترم برای مانیکور پدیکور،،همکاراش منو بعد از ۳ماه دیدن ،تعجب کرده بودن،ازم میپرسیدن چه رژیمی گرفتی ،چکار میکنی روز به روز جونتر وبهتر میشی
   دخترمم بهشون میگفت ،بهتون گفتم که مامانم ذهنی لاغر شده،،بنده خداها ازم میپرسیدن یعنی ما بشینیم فکر کنیم لاغر شدیم ،لاغر میشیم؟
   وقتی فرق خودمو با آدم‌های اطرافم متوجه میشم که من تو چه لول هایی آموزش میبینم و ذهنم چقدر قدرتمند داره رشد میکنه ،به خودم افتخار میکنم ،خلاصه یکمی واسشون توضیح دادم و همشون متعحب بودن وخیلی هم چیزی متوجه نشدن😃

   قبلا که چاقتر بودم مشکلات زیادی داشتم ،مسخره شدن،لباس هاییکه دوست داشتم ولی اندازم نبود وچقدر حالم بد میشد،واقعا از خودم نفرت داشتم ،خودمو نگاه نمیکردم،همش تو فکر زشت بودن هیکلم بودم واسترس دائمی اون اذیت کننده بود،خجالت میکشیدم وارد جمع بشم،احساس کمبود شدیدی داشتم ،احساس خودکم بینی داشتم ،بدنم سنگین شده بود وفعالیت رقص و ورزشم برام سخت بود ،جدیدا کبدم چرب شده بود که برام غیر قابل باور بود،کمر درد و زانو درد داشتم ،و با مسائل رنج آور زیادی روبرو شده بودم
   و الان که سایز کم کردم احساس بهتری دارم ،سرزنده شدم،اعتماد بنفسم بالا رفته،احساس خودارزشمندی دارم ،احساس لیاقت وخواستنی بودن دارم ،مسئولیت تمام مسائل زندگیمو به عهده گرفتم واین خیالمو راحت کرده که همه کاره زندگیم خودم هستم ودنبال عامل بیرونی نیستم،شادترم،تو رقص احساس بهتری دارم ،سبک تر و فرز تر شدم ،حالم از همه لحاظ بهتره ،جوانتر شدم ،سرحالتر شدم و وقتی به سایز مورد دلخواهم برسم که تمام این پیامدها بیشتر هم میشه ومیشه با این متد لذت برد ومتناسب موند
   الان مادرم داشت عکس ۴ماه پیشمو میدید وبا عکس دیروزم مقایسه میکرد و من به کسی نگفتم از چه روشی دارم استفاده میکنم ،و مادرم اصرار داشت که ،تو داری خودتو با ورزش و رقص میکشی ،که لاغر شدی ومنم بهش گفتم رقص و ورزش ریتم عادی زندگی منه که اتفاقا این روزها کمتر انجامشون دادم یا اصلا انجام ندادم ،قبلنا من مجبور بودم ۳ساعت ورزش کنم ولی الان هفته ۱بار کلاس رقص میرم وگاهی هفته ای ۲بار تنیس میرم و اونارو برای تفریح انجام میدم نه برای لاغر شدن ،مادرم مجدد گفت حتما رژیم میگیری ،،وبهش گفتم من اصلا رژیم نیستم و در آخر گفت خب چکار میکنی😃 اگر راهت خوبه که به دیگران بگو ،یاد بده ،بقیه هم استفاده کنن ،ثواب داره😄منم بهش گفتم ،من به هر چی میخوام برسم وتا حالا رسیدم با ذهنم بوده ،الکی نیست که ۲ساله هندزفری به گوش هستم ،ولی مادرم فقط نگاهم کرد،احساس میکرد دارم اذیتش میکنم 😂

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/03/12 19:09
   مدت عضویت: 609 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 150 کلمه

   سلام استاد عزیز و مهربان
   من ایمان و باور دارم که باوارد شدنم دراین دوره شگفت انگیز به لاغری و تناسب اندام دلخواهم می رسم وخیلی آرامش دارم و با لذت غذا می خورم و از بدنم هم تشکر می کنم که کارش را به نحو احسن انجام می ده ، خدا رو شاکرم که چنین مسیر راحتی رو سر راهم قرار داد خدایا شکرت،و با شادی و آرامش با شما راهنمای عزیز در این مسیر ارزشمند همسفر هستم ، وخیلی خوشحالم که بالاخره می تونم لباسهای دلخواهم رو بپوشم و با اعتماد به نفس و شجاعت در همه جا شرکت کنم و خوشحالم که این تاسب ادام به زندگیم عشق ،آرامش، شادی ،روابط عالی برایم به ارمغان می آورد و باعث ارتیاط عمیق تر و آگاهانه تر من با خودم و خدای درونم می شود،از شما استاد عزیزم صمیمانه سپاسگزارم که تجربیات ارزشمندتون رو در اختیار ما می گذارید.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/03/12 18:26
   مدت عضویت: 843 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 129 کلمه

   سلام خدمت استادروشن ودوستان عزیزم الان که به موضوع تنفردقت میکنم وبه حرفایی که استادگرامی زدندبه این نتیجه رسیدم که همیشه ازچاقی متنفربودم چون هیچوقت نمیتونستم لباسای موردعلاقه ام رابپوشم وهمیشه توی ذهنم خودم راسرزنش میکردم که چرااینقدرچاقی مگه توچندسال داری وهمسنای خودت راببین و… ازترس چاقی غذاهارانمیخوردم وبه جسمم فشارزیادی باورزش ورژیم وروشهای دیگه میاوردم درجمع راحت نبودم یه جورایی خودم راقایم میکردم وفقط خودخوری میکردم واینهاهمه باعث میشدحال بدی پیداکنم واعتمادبنفسم پایین بیادوخودم راتحقیرکنم درصورتی که دوست نداشتم اینطوری باشم وهمه اینهاباعث تنفرروزبه روزبیشترمن ازجسم چاقم میشد ولی الان خداراشکرمیکنم که دراین مسیرزیباقدم گذاشتم وتونستم این مانع خیلی بزرگ راخیلی کوچکترش کنم وخیلی ازاین نقاط ضعف درمن کمترشده ودیگه باهمین جسمی که دارم عاشق خودم هستم ونفرتی وجودنداره واصلاچاقی برام معنایی نداره همه چیزعالیه ازهمراهی وراهنماییهای شمااستادبزرگوارسپاسگزارم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1399/02/02 10:04
   مدت عضویت: 693 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 200 کلمه

   سلام خدمت استاد بزرگوار و دوستان عزیز
   نکته بسیار مهمی دراین فایل بود و نفرت از چاقی واقعا مانع بزرگی هست که من همیشه موقع لباس خریدن با تمام وجودم حس می کردم و رنج می بردم و بدتر از اون بعد از سه ماه باشگاه رفتن و تمرینات سخت وزن می کردم و می دیدم به وزنم اضافه شده و کلا همه تلاشها رو با خشم کنار می گذاشتم و انگار با خودم لجبازی می کردم و بیشتر صدمه می دیدم
   خوشبختانه بعد از آشنا شدن با این سایت و گوش کردن فایلها به ارامش رسیدم و کاری رو که انجام میدم دوست داشتم با بقیه به اشتراک بگذارم ،توصیه استاد نوشتن بود که من دفتری رو برای این کار اماده کردم و هم زمان با گوش دادن مطالب تمام نکات رو یادداشت می کنم واخر تمرینات ،بالای هر صفحه جمله عالی لاغر شدن اسان ترین کار دنیاست رو می نویسم و بعد مطالب، انگار سر کلاس درس هستم و باید جزوه اماده کنم ،کار مهم دیگه این که وزن کردن و کاملا کنار گذاشتم تا چند ماه اینده چون همیشه باعث کنار گذاشتن فعالیتها و تلاشم در مسیر لاغری بوده
   برای رسیدن به هدفم سعی می کنم و از شماممنونم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1398/10/26 14:35
   مدت عضویت: 876 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 93 کلمه

   سلام آقاي عطار روشن
   من چند ماهي هست كه با اين سايت آشنا شدم و من ايمان به اين راه آوردم و متوجه شدم زماني كه آرامش دارم و ارتباطم با خدا قوي تر شده و خود باوري بهتري پيدا كردم وقتي در اين مسير هستم كنترل ذهن بهتري دارم به نظر شما دوره خدا هرگز دير نميكند رو قبل از سرزمين لاغر ها بگذرونم مفيد تر خواهد بود ؟
   من اولين و مهمترين دغدغه ذهني ام البته لاغري هست ولي خود باوري بهم كمك بزرگي كرده در اين مسير
   ممنونم از راهنماييتون

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1398/10/03 11:24
   مدت عضویت: 821 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 478 کلمه

   بنام رب یکتا…

   ?سلام خدمت استاد بزرگوار و دوستان همراهم در مسیر زیبای تناسب?

   تنفر من از چاقی برمیگرده به زمان بارداریم…تو زمان بارداری ام از اینکه هر روز ورم بدن و صورتم بیشتر می‌شد ناراحت بودم… ?و از اینکه هر کس منو میدید با تعجب میگفت چرا اینجوری شدی؟! اعصابم بهم می ریخت…?از اخطار دکترم برای سنگین شدنم احساس بدی بهم دست می‌داد…?
   بعد از زایمان با بدنیا آمدن فرشته کوچولوم اندوهی عمیق سراسر وجودم رو گرفته بود… ?
   همسرم بهم دلداری میداد که تازه زایمان کردی و حتما به شکل قبلت برمیگردی اما من با حرفاش آروم نمی‌شدم و هر چه میخواستم احساسم رو خوب کنم نمیتونستم… اره…من یه جورایی افسردگی گرفته بودم…?
   هر قدر میخواستم از بدنیا آمدن فرشته ام خوشحال باشم نمی‌توانستم…?
   دیگه لباسام همه تنگ شده بود و رنگ لباسایی که انتخاب میکردم تیره شده بودند.از اینکه نمیتونستم باشگاه برم و خودمو به وزن قبلم برسونم غمگین بودم… نگاه‌های دیگران از اینهمه تغییر برام قابل تحمل نبود…? ?
   اره خاطرات اون قسمت از زندگیم منو یاد تنفرم از چاقی در زندگیم میندازه…

   اما من میخوام صفحه های زندگیم پر بشه از قشنگی و لذت… پر از افکار ورفتارهای متناسب و زیبا… ???
   وقتی من میتونم با فکر کردن به تناسب و زیبایی افکارم و رفتارم رو جهت بدم به سمت هدفی که دوست دارم چرا اینکار رو انجام ندهم؟! ?

   من با تناسب در همه ی ابعاد زندگیم رشد خواهم کرد پس چرا برای همچین اتفاق مهمی تلاش نکنم؟؟؟??? و هر روز بیشتر و بیشتر به آرزوهای قشنگم نزدیکتر نشم…

   من با فکر کردن به هدف زیبایم این مهمان ناخوانده را از وجودم دور و دورتر میکنم و جسمم رو میزبان همیشگی تناسب میکنم…?????

   تناسبی که برام لذت، شادی و آرامش رو به همراه داره…?
   تناسبی که برام زیبایی و پوشیدن لباسهای رنگ شاد رو بهمراه داره…?

   تناسبی که برام سلامتی کامل رو بهمراه داره… سلامتی که دائمی هست.?

   من با تناسب هر روز اعتماد بنفسم بیشتر میشه و روابط بهتری با اطرافیانم برقرار میکنم.???

   از اینکه با تناسب هر روز جوانتر و زیباتر میشم لذت میبرم.???

   من بدنم رو آماده پذیرش میزبانی میکنم که جای اصلیش از اول همینجا بوده ?و من هر روز با افکار و رفتارهای اشتباه جای اون  رو به مهمان ناخوانده ای دادم که خودم هم از بودنش احساس خوبی نداشتم…?

   ???پس مقدمت گلباران صاحبخانه ی پر از آرامش و زیبایم ???

   تو در وجودم بودی و من فراموش کرده بودم زمانی وجودت در جسمم پررنگ بود.. فراموش کرده بودم زمانی مسیر رسیدن بهت رو یاد داشتم…☺️

   حال هر روز با عشق دوباره می‌آموزم و بیاد میاورم مسیر رسیدن به تو را…?
   و از اینکه وجودت هرروز در جسمم پررنگ تر میشه خوشحال و خوشحال و خوشحالتر میشم…???

   خدایا شکرت که به همه ی ما توانایی خلق رؤیاهایمان  دادی… عاشقتم برای تمام کامل بودنت و عادل بودنت… ???

   خدایا شکرت که مرا هر روز هدایت میکنی به سمت مسیرهای زیبا و زیباتر….???

   خدایا شکرت برای آشنایی با استاد عزیز و سایت ارزشمندشون…???

   ?رب یکتا همراه همتون دوستان متناسبم?

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1398/10/03 23:36
    مدت عضویت: 821 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 24 کلمه

    ممنونم استاد از توجهی که به شاگرداتون در مسیر آموزش تناسب دارید و انگیزه و حمایتی که با پاسخ به تمریناتمون به ما می‌دهید.???

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1398/07/21 13:40
   مدت عضویت: 843 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 263 کلمه

   سلام به استاد عزیز
   خوشحالم که یکی دیگه از موانع لاغری رو یادمون دادید به لطف خدا این مانع رو هم برطرف میکنم.
   نفرت ویا ترس از چاقی
   خب من تا جایی که یادم میاد درشتر از همسن و سال های خودم بودم و همین باعث میشد سنم بزرگتر از اونا دیده بشه و این خیلی ناراحتم میکرد و اینکه لباس متناسب با سنم رو نمیتونستم انتخاب کنم لباسی که دوست داشتم رو نمیتونستم بپوشم اونایی رو هم که داشتم روز به روز برام تنگتر میشد و این باعث عذابم میشد به خاطر چاقیم کمر درد داشتم و پسرمو نمیتونستم بغل کنم یا یه حرفایی که بعضی وقتها فامیل تو جمع بهم میگفتن که واقعا آزارم میداد خودمم دوست داشتم مثل هم سنای خودم باشم باشگاه میرفتم و یا تصمیم میگرفتم پیاده روی کنم ولی با هیچ کدوم نتونستم به چیزی که میخواستم برسم.
   مزایای لاغری
   اما از وقتی در این مسیر لاغری با ذهن قرار دارم احساسم خیلی خوب شده شادتر و پر انرژی شدم.دوست دارم به خودم و دیگران محبت کنم و اول خودمو بعد اطافیانم رو دوست داشته باشم.احساس متناسب بودن دارم .دیگه به چاقی فکر نمیکنم . عذاب وجدان ندارم .نگران نیستم متناسب بودن یعنی همین من ذهنم متناسب شده جسمم هم داره متناسب میشه با اینکه این سری لاغر شدنم ذهنیه ولی بیشترین تاثیر رو جسمم داره تجربه میکنه احساسم به زندگی تغییر کرده اشتیاقم برای متناسب شدن تمومی نداره من تا به هدفم نرسم دست بردار نیستم و ادامه میدم با آرامش و احساس عالی.
   خدا رو شکر میکنم که در این مسیر درست قرار دارم ممنونم از زحماتتون استاد عزیز

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   Aramesh
   1398/05/26 16:08
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 331 کلمه

   سلام به استاد عزیز و دوستان بی نظیر م
   نفرت از چاقی: با این که زیاذ چاق نبودم و لی خوب چون همیشه خودم خودم چاق میذمیم هرازگاهیی بققیه هم این حرف ها رو بهم می زذن و باعث میشد من از چاقی بسشتر بدم بیاذ…مثثلا نه بابا این لباس انداره تو نمیشه…و من با دخترداییم که خیلی لاغرتر بوددمقایشه یسه می کردن….. یا مثلا یک سری ازرلباس ها رو نمی پوشیدم مثلا لباس های پوفی که یاذم یبارم توی یکپع عروسی پوشیده بودم یکی اومد بهم گفت حامله ای یعنی من می خواستم خودکشی کنم ان لحظه…… این در حالی بود که من ۵۶ کیلو بودم ولی انقدر خودم حس چاقی داشتم که بقیه هم منو چاق میذین شاید خودم به حذ یک ادمی میدیم که ۳۰ کیلو اضافه وزن داره…. یا یاذمهذیکبار خونه خالم بودم پسرخالم برای زنش یک پالتو گرفتهدبود براش بزرگ بود..‌‌چون خیلی ریز میزه بوذ بعد به من گقتن اگر می خوای تو بخزش اندازه تو میشه بعد یاذم شوهر خاله بهش گفت اندازه زنتم میشه پسرخاله ام نه گذاشت و نه برداشت گفت زن من کجا این کجا زنم خیلی لاغره خیلی خیلی ناراحت شدم….. و انقدرم اعتماد بهدنفسم پایین بود که هیچی بهش نگقتم….
   مزایای لاغری:
   اعتماد به نفسم خیلی بالاتر میره و به تواناییی عای خودمدایمان میارم ایمان میازم که می توانم هر کاری رو انجام بدم، عزت نفسم بالا میزه و بیشتر بیشتر عاشق خودم میشم.ارتباط باذبقیه بهتز میشه راحت تر ارتباط برقرارمی کنم، راحت تر و با اعتماد بهدنفس بیشتری خرید می کنم و هر مدل لباسی که بخوام می خرم، الگو میشم بزای ادمهای دیگه که انها هم لاغر بشن ، به خودم افتخار می کنم، احساس بهتری بهدخودم پیدا می کنم، دیگه با ترس غذا نمی خورم، با کسی مقایسع نمیشم، احساس چالاکی و سبکی می کنم ، شاذاب تر سالم تر پر اترژی نر میشم، زیبا تر میشم و به قدرت بی نهایت ذهنم بیشتر ایمان میارم و همچنین به خدایی که ایندقدرت به من عطا کرده…..

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   سادات
   1397/07/19 20:07
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 486 کلمه

   سلام
   تمرین دوم مزایای متناسب شدن:
   من یک متناسب هستم . متناسب شدن باعث میشود انسان این جمله را به درستی بفهمد و ذهن ، ِآن را باور کند . متناسب شدن از طریق ذهن حس انسان را خوب میکند . کسی که تناسب را در ذهنش باور کند افکاری که در ذهن او پرورش می یابد از نوع افکار متناسبان است . احساسی که در دل او پدید می آید احساس دل متناسبان است . کسی که باور کرد که متناسب است همان باور ، جسم را دعوت به رفتار متناسب میکند و کسی که رفتارش متناسب شد به مرور با تکرار عادات متناسبین عاداتش شخصیتش و سرنوشتش متناسب میشود . انسان متناسب سالم است . انسان متناسب شاد است . انسان متناسب رفتارهای درست انجام میدهد . انسان متناسب با همسرش خوش رفتار است . با مادر و پدر و فرزندانش خوش رفتار است . انسان متناسب روابطش با خدا خوب است . کسی که فکرش متناسب شد درد ندارد . دیدگاهش زیبا میشود . فکر متناسب جسم انسان را متناسب میکند . انسان متناسب زیباست . من یک متناسب هستم . ذهن من باور کرد یک متناسب است . من یک متناسب هستم . من سالم هستم . من زیبا هستم ‌. من امیدوار هستم . من شاد هستم . من خدارا در همه چا میبینم . چون من یک انسان متناسب هستم . من هایی که میگویم من شیطانی نیست . من بندگی است . من بنده ی خدا هستم . چون من یک متناسب هستم . تناسب انسان را به آرامش می رساند . من آرام هستم . تناسب انسان را از نو متولد می کند . تلاش این سه ماه برای تثبیت باور تناسب در وجود من به ثمر نشست . از روز اول امید و عشق به تناسب و توانایی متناسب شدن از طریق ذهن را در خودم باور کردم . اما امروز باور کردم یک متناسب هستم . باور کردم دیگر نیازی به ترازو ندارم . باور کردم رفتار یک انسان متناسب در جهت تناسب است . من تا اکنون فقط روی فکر و احساس کار میکردم بیشتر تمرکزم روی آن بود و تا اینجا پیش آمدم . خودم میدیدم هنوز رفتارم متناسب نشده بود اما پس از شنیدن فایل ده مانعی بزرگ از ذهنم برداشته شد . امروز من باور کردم که خودم یک متناسب هستم . انسان متناسب اعتماد به نفس بالا دارد . نگران نیست . از چاقی نمی هراسد . چون چاقی در نظر او معنا و مفهومی ندارد . تصویری از چاقی در ذهن او نیست . پس از گوش دادن فایل ده بت چاقی در من شکسته شد و من تناسب را آشکارا مشاهده کردم . مبارکت باشد فاطمه . احساس شور و شوق و امید از دیدن تناسب در ذهنت مبارکت باشد . استاد گرامی از شما هم بی نهایت سپاسگزارم . این باور هدیه ی شماست . خدایا از تو ممنونم . خدایا شکرت

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   سادات
   1397/07/18 20:14
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 668 کلمه

   سلام
   تمرین اول : نفرت از چاقی چگونه در من به وجود آمد .
   باید به خاطرات گذشته برگردم . همان ابتدای کودکی وقتی خواهر دوقلویم را که لاغرتر از من بود از نظر اندام با من مقایسه میکردند . او زرنگ بود و من تنبل . او کارها را تند و تند انجام میداد و من آرام . من حوصله نداشتم کار کنم و او توانا در کمک به مادر . بزرگتر که شدم هنگام وزن و قد که در مدرسه انجام میشد . سرزنش دیگران . نگاهشان ‌. اما چیزی که در من بود این بود که از همان ابتدا من چاقی را پذیرفته بودم . یعنی ذهن من باور کرده بود چاق است و اصلا اجازه نمیداد که در من خواسته ای ایجاد شود که چاقی من مانعی برای آن باشد . یعنی من از وقتی یادمه از شنا بدم می آمد و اصلا نمیرفتم چون ذهنم پیش بینی نگاه تحقیر آمیز دیگران را میکرد و در من احساس علاقه به شنا کردن را قرار نمیداد .از ورزش بدم میامد و اصلا سراغش نمیرفتم . از رقص بدم میامد و اصلا یاد نگرفتم و همه ی اینهد به دلیل نفرت از چاقی بود . عروسیها اصلا خودم رو تو آیینه نگاه نمیکردم وای خدای من بیشترین زمان نفرت من از چاقی موقع پرو کردن لباسهایی که برای عروسی انتخاب میکردیم بود .خب لباسهای دخترانه و زنانه مخصوصا مجلسی تنوع فراوانی دارد و فوق العاده زیبا هستند . من هرگز نتوانستم لباس مجلسی مورد علاقه ام را بخرم و همواره لباسی را انتخاب میکردم که چاقی مرا پوشش بدهد با اینحال به خصوص قبل از ازدواج اصلا خودم را در آیینه نگاه نمیکردم چون اتفاقی که هم نگاه میکردم حس خیلی بدی در من ایجاد میشد . من تا همین سه ماه پیش اصلا و ابدا سراغ یادگیری رقص نرفتم در حالیکه خواهردوقلویم بسیار عالی این کار را انجام میداد . وای خاطره ای دیگر یادم آمد همین پارسال با اقوام شوهر برای گردش به باغ رفته بودیم . من آن موقع ۹۰ کیلو بودم . رژیم طب سنتی را تازه آغاز کرده بودم . غذا کباب بود و من کم خوردم . وای برگ ترب که بدترین حالتی بود که باعث میشد من چاقی ام را لعنت کنم و ازش بدم بیاد . جاری مهربانم که اتفاقا مهمان آنها بودیم گفت کبابت را بخور پس چرا کنار رفتی و من گفتم نه میل ندارم و پسر این خانوم که جوانی بیست ساله است نه گذاشت نه برداشت گفت چون چاقه نمیخوره و اطرافیانش شروع کردند به خندیدن . خیلی ناراحت شدم خیلی خیلی . جلوی همه احساس خورد شدن کردم بلند شدم و به انتهای باغ رفتم و چاقی خودم را لعنت کردم . اتفاق دیگر بچه دار نشدنم بود که در یکی از نوشته هایم گفتم که روزی شوهرم به من گفت تو اگه اراده داشتی و خودتو لاغر میکردی بچه دار میشدیم وای آن شب آنقدر گریه کردم که تمام بالشم خیس شد . تصمیم گرفتم لاغر شوم دو هفته با خودم مبارزه کردم اما نشد باز هم نشد که ادامه دهم و من باز از چاقی خودم متنفر میشدم . بدتر از همه ی اینها وزن کردن بود هرروز چندبار صبح و ظهر وشب خودم را وزن میکردم و هربار با اندکی اضافه شدن وزن ، نفرت مرا از چاقی بیشتر میکرد . پیاده رویهایی که به زور خودم را میکشیدم و میرفتم باز هم نفرت مرا از چاقی بیشتر میکرد . غذاهایی که دوست داشتم بخورم و دیگران به راحتی میخوردند اما من خودم را منع میکردم نفرت مرا از چاقی بیشتر میکرد . حس بدم ناامیدی ام صبحهایی که از خواب با ناراحتی بلند میشدم . کبد چرب . زانو درد و … وای خدا خیلی تلخ بود . خدایا شکرت که تموم شد. استاد ممنون که این مانع رو هم به ما شناساندید . در نوشته ی بعدی مزایای لاغری و تغییراتی که تناسب اندام تا اینجایی که از این راه به دست آورده ام و در آینده در من ایجاد خواهد کرد را خواهم نوشت .بازم ممنون

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   سادات
   1397/07/18 19:34
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 421 کلمه

   سلام .
   امروز یک خبر خوب براتون دارم . ذهن من این فرمول رو “”” من یک متناسب هستم “””” را پذیرفت . من دیشب فایل ده رو گوش دادم و فرمولی عالی در این فایل رو با تمام وجودم گوش دادم چندین بار . عشق به تناسب به جای نفرت از چاقی . من چند روز بود که داشتم از وسوسه رنج میبردم و فهمیدم علتش به خاطر این مانع ذهنیست . یعنی نفرت از چاقی . ممنون که با این فایل یه آگاهی دیگه بهم اضافه کردید . نفرت حس بدیه و وجود این حس در ما طبق قانون جذب حس نفرت بیشتری رو جذب میکنه درحقیقت با جذب چاقی که نفرت به اون در وجود ما قرار داره نفرت بیشتری در ما پدید میاد و باز این نفرت مثل خودش رو جذب میکنه و چاقی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه
   با عشق به تناسب دقیقا این فرمول رو برعکس میکنیم . عشق به تناسب در وجود همه ی ما هست همین که بارها و بارها با وجود شکست های بسیار بازهم اقدام به لاغر شدن کردیم نشان از این عشق دارد . اگر ما به عشق به تناسب توجه کنیم این توجه طبق قانون جذب عشق بیشتری رو جذب میکنه و ذهن که یکی از اجزای کائنات خداوندیست تناسب را که ما عشق به آن را در وجودمان ایجاد کرده ایم بیشتر جذب میکند و باز عشق ما بیشتر میشود و باز طبق قانون جذب این احساس بیشتر و بیشتر در ما جذب میشود و تناسب بیشتر و بیشتر میشود . همچنین فرمول ترس از غذا رو نیز با استفاده از بیانات شما میتوان با لذت از تناسب جایگزین کرد . لذت از رفتار متناسب .
   فایلتون عالی بود و باعث شد من امروز این مانع بزرگ را عمیقا در وجودم بشناسم . برای این کار امروز عکسی از خودم گرفتم و کنار عکس سه ماه پیشم قرار دادم و کاملا مقایسه شان کردم . استاد من تناسب را در وجودم مشاهده کردم و در ذهن من باور متناسب بودن جا افتاد. ذهنم پذیرفت و با استفاده از بیانات شما با استفاده از عشق و لذت تناسب نفرت از چاقی را از میان برد . خیلی راحت . من مدتی با این احساس درگیر بودم و پیامهای قبلی ام تا حدودی این حس را انتقال داده است . اما با این فایل مثل همیشه شما آگاهی بسیار عالی به ما بخشیدید . متشکرم از لطفتون . تمارین را در نوشته ی بعدی انجام خواهم داد . باز هم از شما ممنونم .

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   بهاره
   1397/07/18 11:25
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 151 کلمه

   سلام به همه دوستان متناسبم مخصوصا استاد عزیزم این فایل هم مثل بقیه فایل های دیگه عالی بود
   وبیشتر جنبه روانشناسی داشت
   خیلی منو به گذشته های دور برو و بهمم ریخت
   ولی یه چیزایی یادم.انداخت
   وقتی بچه بودم جزء بچه‌ها ی توپول فامیل بودم وقتی خوراکی کم بود وتعداد بچه‌ها بیشتر علنا مامانم میگفت به بهاره کمتر بدید کمتر بخوره بهتره هیچوقت نگاه های بچه‌ها یادم نمی ره
   یا بعد از ازدواج از همه عروس های فامیل هم درشت تر بودم
   هر چیز سنگین میخواستن بردارن منو صدا میکردند
   ووقتی پیک نیک میرفتیم اگر به جاده خاکی میرسیدیم که یکم هم سر بالا بود از من میخواستن که پیاده بشم واون تیکه راه را به تنهایی بالا میرفتم تحقیرش بدتر از همه چیز بود وخیلی خاطرات بیشتر
   فکر کنم دیگه علت تنفر از چاقی مو فهمیدم بااینکه از یادشون اشک به چشمام اومد ولی حکمت این خونه تکونی ذهنی ارزشش و داره
   دستان پر مهرتون رو میفشارم

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   Taraneh
   1397/07/18 09:51
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 104 کلمه

   درود برشما…. لاغری آسونترین کار دنیاس.
   من متناسب میشم چون من لیاقت بهترینهارو دارم. من شایسته بهترینها هستم. بهترین لباسها با بهترین رنگها. من لایق داشتن اعتمادبنفس فوق العلاده هستم. من دوست ندارم با حسرت ب اندام و لباس همسنهای خودم نگاه کنم و بگم :خوشبحالشون.
   من لیاقت بهترین ارتباطها رو دارم و این مهمون ناخونده ک زیرپوست من جاخوش کرده باید همین روزها تشریف ببره چون من دوسش ندارم. من بهترین حسهای دنیا رو با تناسب اندام تجربه خواهم کرد و لباسای تنگ رنگی رنگی جذاب میپوشم. حسرت خوردن دیگه کافیه وقت تغییر افکار و عمله
   از کانال عالی و پراز انگیزه تون متشکرم

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   بهاره
   1397/07/18 06:25
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 200 کلمه

   سلام به دوستان متناسبم مخصوصا استاد دلسوزم که بدون هیچ چشمداشتی به همنوع هاش کمک میکنه آقای عطار روشن این فایل هم مثل بقیه فایل ها عالی بود بیشتر جنبه روانشناسیش منو تکون داد منو برد به سالیان دراز یکم بهم ریختم ولی حکمتش این بود که من علت نفرت از چاقی مو فهمیدم
   وقتی بچه بودم از همه بچه‌ها ی فامیل توپولتر بودم وقتی مقدار خوراکیی کم بود وتعداد بچه‌ها بیشتر علنا مامانم میگفت به بهاره کمتر بدید کمتر بخوره بهتره هیچوقت نگاه های بچه‌ها یادم نمیره این روزگار گذشت تا اینکه ازدواج کردم توی عروس های فامیل هم درشت تر از همه بودم وقتی میخواستن چیزهای سنگین جا به جا کنن من وصدا میکردند یا وقتی به پیک نیک میرفتیم اگر به جاده خاکی میرسیدیم که سربالا بود که ماشین به سختی بالا میرفت منو پیاده میکردند واون تیکه راه را به تنهایی بالا میرفتم تحقیرش بدتر از همه چیز بود وخیلی خاطرات بیشتر
   وامروز به کمک ویاری شما ریشه تنفر از چاقی مو فهمیدم
   متناسب شدن آسان ترین کار دنیاست
   نوشتن این خاطرات اشک به چشمام آورد ولی وقتی به متناسب شدن فکر میکنم میبینم این خونه تکونی ذهنی ارزشش و داره
   دستان پر مهرتون رو میفشارم

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    بهاره
    1397/07/18 11:58
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 44 کلمه

    ممنون استاد از همدردی تون
    برگشتم یه بار دیگه مطلبی که خودم نوشتم و خوندم خودمم کلی خندیدم و انرژی م برای متناسب شدن صد چندان شده ببخشید من فکر کردم نتم قطع شدفکرکردم پیامم نرسیده دوباره فرستادم اگر مطلب تکراری اومد پوزش میطلبم

    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    1399/05/31 21:44
    مدت عضویت: 587 روز
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 192 کلمه

    سلام این فایلتون عالی بود تنفر از چاقی یادمه که وقتی میرفتم برای لباس خریدن اون مدلی دوست داشتم اندازم نبود ناراحت میشدم و از چاقی تنفر داشتم واین که دیگران تحقیر میکردن چاقی ارثی من چاقی مو پذیرفته بودم واون غذاهای که دوست داشتم کم میخوردم وفرمول اشتباه مغزی که رژیم گرفتن چون توجم به چاقی بود یه تغییری میکردم بعد مثل خودم میشدم و دوست نداشتم استخر برم چون حس بدی داشتم که دیگران من ببینین والان مدتیه که من تغییر کردم در رفتار غذایی میلم کم شد به شیرینی خدایا ممنوم که من به این مسیر هدایت کردی وبه مرور می‌توان به متناسب شدن رسید وواقعا لاغر شدن آسان‌ترین کار دنیاست لاغری یه حس خوبی اونهم بالاغری باذهن که میتونم باذهنمون به همه چی برسم به‌مرور باتکرار تمرین متناسب شدن فوق العادست باحس خوب غذا خوردن بافرمولهای صحیح ذهنی شادی بیشتر ولذت بردن باتناسب اندام
    ولباس های بارنگ شاد که تو تنت زیباست این حس فوق العادی و تحسین کردن خودت وعشق ورزیدن به مناسب شدنت مرسی حرفتون به هم انگیزه بیشتری داد خدارو بی نهایت شکر گذارم که به این مسیر قشنگ هدایتم کرد ممنونم از شما استاد عزیز.

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   سادات
   1397/05/04 12:31
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 43 کلمه

   سلام . فایلهاتون فوق العاده بود استاد . من که خیلی استفاده کردم . و در هرکدوم از فایلها فرمولهای جدید ذهنی در جهت لاغر شدن مشاهده کردم . ممنون که اینقدر عالی مارو در مسیر سبز تناسب فکر هدایت کردید ‌. سپاس

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم