لاغر شدن یک هنر است، باید آن را آموخت

همه ما در زندگی برای یادگیری موارد مختلفی تحت آموزش قرار گرفته ایم

ما میتوانیم به ذهن خود موضوع جدیدی را آموزش دهیم و از طریق تکرار و تمرین آموخته ها را به مهارت خود در زندگی تبدیل کنیم اما هرچقدر تلاش کنیم نمی توانیم مهارت خود را فراموش کنیم

ما آموزشی برای فراموش کردن آنچه یاد گرفته ایم نداریم، ذهن ما مانند جاد ه ای یک طرفه است که فقط میتواند یاد بگیرید و نمی تواند فراموش کند

توانایی مغز ما برای آموختن بی نهایت است اما نکته مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این ما هستیم که انتخاب میکنیم از چه اطلاعاتی که در ذهن خود داریم استفاده کنیم

وظیفه هدایت ما به عهده ذهن ماست، ذهن ما با استفاده از آموزش هایی که ما یاد گرفته ایم مسیر حرکت ما در زندگی را مشخص می کند

چاق شدن موضوعی بوده است  که ما از گذشته آن را یاد گرفته ایم و در به کار گیری اصول آن به درجه استادی رسیدیم و نتیجه این آموزش، جسمی است که الان صاحب آن هستیم

چاق شدن از معدود آموزش هایی است که نیاز به بازنگری و به روزرسانی ندارد، چون ذهن ما بر اساس همان آموخته های پیشین خود عمل میکند به همین دلیل است که ما هر وقت با وزن بیشتر مواجه می شویم آموزش جدیدتری برای چاق تر شدن نمی بینیم و تنها با تکرار همان آموخته های قبلی می توانیم چاق تر شویم

در تمام روشهایی که شما برای کاهش وزن استفاده کرده اید شما تنها جسم خود را تحت فشار فیزیکی قرار داده اید و تلاش کرده اید تا از طریق محرومیت جسم خود مقداری از وزن خود را کاهش دهید

همانگونه که شما با تحت فشار گذاشتن خود نمی توانید رانندگی کردن، خیاطی کردن، نقاشی کشیدن و یا هر آموخته دیگری را فراموش کنید شما با  تحت فشار گذاشتن جسم خود نمی توانید چاق شدن را به فراموشی بسپارید و چون در فرایند کاهش وزن متناسب شدن را یاد نگرفته اید مسلما بعد از اتمام مراحل رژیم به وزن قبلی خود می رسید  چون مجددا بر اساس آموخته های قبلی خود رفتار می کنید

پس اگر تمایل دارید متناسب شوید و مهمتر از آن متناسب بمانید باید متناسب شدن را یاموزید

هیچ راهی دیگری برای متناسب شدن وجود ندارد

همانگونه که ما چاق شدن را از والدین خود آموخته ایم اکنون باید لاغر شدن را بیاموزیم

در فایل صوتی که برای شما دوستانم آماده کرده ایم سعی کردم تا علت چاق شدن را توضیح بدهم و همچنین علات لاغر نشدن را

عدم آگاهی از این دو موضوع به راحتی می تواند علاوه بر جلوگیری از لاغر شدن ما به چاق تر شدن ما نیز کمک کند، پس توجه به علت چاق شدن و لاغر نشدن بسیار ضروری است.

 

همراه همیشگی شما رضا عطارروشن