0

چگونه از افکار منفی رها شوم!

دوره آموزشی زندگی با طعم خدا (رایگان)

من معتقدم انسان می‌تواند چندبار متولد شود. اولین بار تولدی است که تاریخ آن در شناسنامه ثبت می‌شود و دفعات بعد زمان‌هایی است که انسان تغییر می‌کند. تغییر بنیادی در زندگی به منزله تولدی دیگر است. تولد اول من سال 1359 بود و تولد آگاهانه من 35 سال بعد در سال 1394 صورت گرفت. تولدی که زندگی مرا دگرگون کرد و آنچه بودم را رها کرده و به آنچه اکنون هستم تغییر کردم.