به نام خدای مهربان

حتما با من هم عقیده هستید که وقتی با چالشی در زندگی مواجه شویم اگر علت و روند ایجاد شدن آن را بدانیم به شکل ساده تر و بهتری میتوانیم از آن عبور کنیم.

اضافه وزن در زندگی ما چالشی است که باید با آن مواجه شویم.

فرار کردن از چاقی و ترس از روبرو شدن با آن سبب برطرف شدن آن نمی شود بلکه مواجه شدن با آن و به دنبال راهکار صحیح برای برخورد با این چالش بودن میتواند سبب تغییر وضعیت چاقی به تناسب اندام شود.

وقتی ما علت چاقی و مسیر چاق شدن خود را بدانیم خیلی بهتر و راحت تر میتوانیم برای متناسب شدن اقدام کنیم.

مسیر چاق شدن برای همه افراد مشابه هم است و شما به سادگی میتوانید منطبق بودن مسیر چاقی خود با طریق اعلام شده را تایید کنید.

مسیر همه ما برای چاق شدن به شکل زیر است

افکار چاق کننده – گفتار چاق کننده – جسم چاق

افکار ما تبدیل میشود به گفتار ما و سپس در جسم ما خودش را نشان می دهد

این پروسه ای است که همه ما برای چاق شدن طی کرده ایم و اینکه برای لاغر شدن بخواهیم با فشار وارد کردن به جسم خود موفق شویم کار بیهوده و کسل کننده ای خواهد بود

چون چاقی از جسم ما شروع نشده است که بتوانیم با فشار وارد کردن به جسم خود از آن رها شوم.

برای لاغر شدن باید همان مسیری که سبب چاق شدن ما شده است را طی کنیم و آن مسیر تغییر افکار چاق کننده به افکار متناسب کننده و سپس تغییر گفتار چاق کننده به گفتار متناسب کننده و سپس تجلی افکار و گفتار متناسب کننده در جسم خود است.

که البته قسمت آخر به صورت خودبخودی صورت میگیرد و ما در این مرحله دخالتی نداریم.

در توضیحات فایل آموزشی این قسمت به وضوح در این باره توضح داده ایم و ایمان دارم دوستانی که از این آگاهی استفاده کنند و متعهد باشند به آنچه در این فایل گفته شده عمل کنند مطمئنا نتایج عالی خواهند گرفت.

با آرزوی روزهایی سرشار از شادی و موفقیت برای تک تک شما همراهان

منتظر همراهی شما هستیم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن