0

رفع موانع ذهنی لاغر شدن

1516 بازدید

نگاه ذهن چاق

16 1400/12/09
فرمول های ذهنی نه تنها باعث تغییر واکنش های رفتاری و جسم می شوند بلکه سبب تغییر نگاه ما به دنیای پیرامون می شوند. همانطور که اگر عینکی با شیشه...
 
ادامه مطلب
4201 بازدید

بهانه بی بهانه

52 1400/07/04
از زمانی که در مسیر تغییر کردن قرار گرفتم، درک تفاوت بین نگرش افراد موفق و ناموفق برای من جذاب شد. این علاقه سبب شد که به تفاوت نگرش بین...
 
ادامه مطلب