0

دسته: رویای لاغری را محقق کنیم

رؤیای لاغری خود را خط نزنید

رؤیای لاغری یکی از مهمترین و بزرگترین رؤیاهای افرادی است که اضافه وزن دارند. آنهایی که فقیر هستند رؤیای ثروتمند شدن دارند. افرادی که روابط پرتنشی دارند رویای داشتن روابط...
 
ادامه مطلب

سرنوشت را از سر بنویسید

سالهای زیادی از عمرم با این فکر گذشت که سرنوشت من را چه کسی تعیین کرده است؟ از والدین و معلم هایم شنیده بودم که خداوند سرنوشت انسان را می...
 
ادامه مطلب