به فکر چاقی ذهن خود باشد ، نه چاقی جسم خود !!

همه ما به دنبال راهی برای کاهش وزن و متناسب کردن جسم خود هستیم و از اضافه وزن ذهن خود غافلیم .
در اصل اضافه وزن در ذهن ماست نه در جسم ما .
جسم ما خروجی ذهن ماست .
اگر شما ذهنی چاق داشته باشید ، جسم شما خودبخود اضافه وزن خواهد داشت .
حال اگر ذهن خود را متناسب کنید ، جسم شما خودبخود متناسب خواهد شد .

افراد زیادی با من تماس میگیرند و می گویند که تنها چند کیلو اضافه وزن دارند . ولی با چند سوال ساده مشخص میشود که اضافه وزن ذهنی آنها بسیار بیشتر از چندکیلو اضافه وزن جسمی آنهاست .
وقتی ذهن شما مملو از افکار چاق کننده باشد ، تفاوتی ندارد سه کیلو اضافه وزن جسمی داشته باشید یا 30 کیلو .
در هر دوصورت شما احساس ناتوانی ، ناامیدی ، افسردگی و اندوه خواهید داشت .
به همین دلیل است که باید به فکر اضافه وزن ذهن خود باشید ، نه چاقی جسم خود .

به دنبال برطرف کردن موانع ذهنی خود باشید تا جسم شما به سادگی به تناسب اندام دست پیدا کند .

 

با ما همراه باشید و دوستان خود را به استفاده از مطالب ما دعوت کنید .
ارتباط با مدیر @tanasobefekri
(https://telegram.me/tanasobe1)