به فکر چاقی ذهن خود باشد نا جسم خود

همه ما به دنبال راهی برای کاهش وزن و متناسب کردن جسم خود هستیم و از اضافه وزن ذهن خود غافلیم
در اصل اضافه وزن در ذهن ماست نه در جسم ما
جسم ما خروجی ذهن ماست
اگر شما ذهنی چاق داشته باشید جسم شما خودبخود اضافه وزن خواهد داشت
و اگر ذهن خود را متناسب کنید جسم شما خودبخود متناسب خواهد شد

افراد زیادی با من تماس میگیرند و ابراز میکنند تنها چند کیلو اضافه وزن دارند ولی با چند سوال ساده مشخص میشود که اضافه وزن ذهنی آنها بسیار بیشتر از چندکیلو اضافه وزن جسمی آنهاست
وقتی ذهن شما مملو از افکار چاق کننده باشد تفاوتی ندارد سه کیلو اضافه وزن جسمی داشته باشید یا 30 کیلو
در هر دوصورت شما احساس ناتوانی، نامیدی، افسردگی و اندوه خواهید داشت
به همین دلیل است که باید به فکر اضافه وزن ذهن خود باشید نه جسم خود

به دنبال برطرف کردن موانع ذهنی خود باشید تا جسم شما به سادگی به تناسب اندام دست پیدا کند

با ما همراه باشید و دوستان خود را به استفاده از مطالب ما دعوت کنید.
ارتباط با مدیر @tanasobefekri
(https://telegram.me/tanasobe1)