ورود / ثبت نام
0

چالش من اینو نخوردم

این چالش آموزشی ساده و کاربردی است برای اصلاح قدم به قدم رفتارهای نامناسب. رفتارهایی که بر اثر تکرار کردن به عادت‌های ما تبدیل شده‌اند.

عادت هایی که هربار تکرار می‌شوند، احساس عذاب وجدان و پشیمانی از انجام دادن آنها در ما شکل می‌گیرد.

احساسی که باعث تشدید ناامیدی و ناتوانی در برابر وسوسه تکرار کردن آن عادت‌ها می‌شود.

اگر رویای تغییر کردن (لاغر شدن) را دارید،‌ این چالش فرصت مناسب برای یادگیری برنامه ریزی مجدد ذهن و تغییر عادت‌ها است.