دوره آموزشی زندگی با طعم خدا (رایگان)

من اعتقاد دارم انسان می تواند چندبار متولد شود. اولین بار تولدی است که تاریخ آن در شناسنامه ثبت می شود و دفعات بعد زمان هایی است که انسان تغییر میکند. هر تغییر بنیادی در زندگی به منزله تولدی دیگر است، تولد آگاهانه برای شروعی دوباره. تولد اول من سال 1359 بوده است و تولد آگاهانه من 35 سال بعد در سال 1394 صورت گرفته است. تولدی که زندگی من را دگرگون کرد و هرآنچه که بودم را رها کردم و به آنچه اکنون هستم نقل مکان کردم

چگونه زندگی خود را تغییر دهیم