ورود / ثبت نام
0

خالق زندگی خود باشیم

دوره آموزشی زندگی با طعم خدا (رایگان)

من معتقدم انسان می‌تواند چندبار متولد شود. اولین بار تولدی است که تاریخ آن در شناسنامه ثبت می‌شود و دفعات بعد زمان‌هایی است که انسان تغییر می‌کند. تغییر بنیادی در زندگی به منزله تولدی دیگر است. تولد اول من سال 1359 بود و تولد آگاهانه من 35 سال بعد در سال 1394 صورت گرفت. تولدی که زندگی مرا دگرگون کرد و آنچه بودم را رها کرده و به آنچه اکنون هستم تغییر کردم.

فرمول های طلایــی تغییر زندگی

1222 بازدید

با دنیا نجنگید!

1400/04/24 9
از دوران کودیکی می دیدم که پدرم هر وقت فردی درباره خراب شدن ماشینش حرف می زد سعی می کرد اون کار رو انجام نده که مبادا ماشینش خراب بشه....
 
ادامه مطلب