دوره آموزشی زندگی با طعم خدا (رایگان)

من اعتقاد دارم انسان می تواند چندبار متولد شود. اولین بار تولدی است که تاریخ آن در شناسنامه ثبت می شود و دفعات بعد زمان هایی است که انسان تغییر میکند. هر تغییر بنیادی در زندگی به منزله تولدی دیگر است، تولد آگاهانه برای شروعی دوباره. تولد اول من سال 1359 بوده است و تولد آگاهانه من 35 سال بعد در سال 1394 صورت گرفته است. تولدی که زندگی من را دگرگون کرد و هرآنچه که بودم را رها کردم و به آنچه اکنون هستم نقل مکان کردم

چگونه زندگی خود را تغییر دهیم

منتظر خوشبختی نباشید

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

مهمترین راز موفقیت

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

کلید طلایی قانون جذب

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

خیمه خود را جابجا کنید

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

آبروی خدا را برده ام!

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

استخدام خدا شوید و حقوق عالی دریافت کنید

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

مثل خـــــدا رفتار کنیم

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

از زندگی کردن لذت ببرید

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

مراقب بذرهای ذهن خود باشیم

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

تغییر زندگی (قسمت پنجم)

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

تغییر زندگی (قسمت چهارم)

لطفا با لبخند وارد شوید 😊

تغییر زندگی (قسمت سوم)

لطفا با لبخند وارد شوید 😊