نمی‌توانید هدفی مقدس تر از تغییر کردن را در زندگی‌ تان جستجو نمایید!

مهمترین موضوعی که در زندگی همه ما وجود دارد، داشتن کسب و کار  و درآمد مناسب است. هر انسانی به اندازه درآمدی که دارد میتواند از زندگی خود استفاده کند، هزینه کند، لذت ببرد و تجربه های جدید داشته باشد.

چند لحظه فکر کنید درآمد شما 10 برابر درآمد فعلی شما باشد، چگونه زندگی می کنید؟

اگر درآمد شما 20 برابر درآمد فعلی باشد چگونه زندگی خواهید کرد؟

و تنها کافی است چند لحظه فکر کنید درآمدتان بی نهایت بار بیشتر از شرایط فعلی باشد، چه زندگی خواهید داشت؟

برای داشتن درآمد بیشتر اولین گزینه ای که به فکر ما میرسد به دنبال کار بهتر و با حقوق و مزایای بیشتر بودن است، و آنهایی که کسب و کار آزاد دارند فکر خواهند کرد که چه تغییر و تحولی در کسب و کار خود ایجاد کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند.

اما برای داشتن درآمد بیشتر و تجربه زندگی متفاوت نیازی به جستجو نیست، ما می توانیم در هر کسب و کاری هستیم، شاغل در هر اداره و ارگانی هستیم، فرم استخدام خداوند را پر کنیم و از امروز به استخدام خدا در آییم و از حقوق و مزایای بی نهایت الهی بهره مند شویم.

میتوانیم برای خداوند کار کنیم و از مزایای عالی کسب و کار خداوند بهره مند شویم، کسب و کاری که نیاز به حضور ندارد، در هر شرایطی میتوان آن را انجام داد و درآمدی مافوق تصور ما به ارمغان می آورد.

بهتر از این کار دیگر چه میخواهید؟!!!

امروز شما رو به استخدام خداوند دعوت میکنم، شرایطش را برای شما توضیح داده ام و نحوه به استخدام در آمدن خدا را برای شما توضیح داده ام.

با دقت به فایل زیر توجه کنید و از امروز خود را به استخدام خداوند در آورید.

منتظر نظرات ارزشمند شما دوستان و همراهان خوبم هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن