به نام خدای مهربان

چگونه مسیر لاغری با ذهن را ادامه دهیم

به لطف خدای مهربان یازده جلسه از دوره لاغری با ذهن را سپری کردیم و امروز جلسه آخر را دنبال خواهیم کرد.

احساس شما و تغییراتی که در سطح فکر و رفتار شما ایجاد شده است نوید خلق شگفتی را در شما می دهد، بنابراین لازم است که این مسیر را ادامه دهیم تا به رویای لاغری خود برسیم.

محتوایی که در یازده جلسه قبل مشاهده و استفاده کردید توضیحات کلی درباره طریق یادگیری لاغری با ذهن می باشد.

هدف من از تهیه این محتوا آشنایی دوستانم با موضوع چاقی و چگونه لاغر شدن از طریق آموزش ذهنی می باشد و امیدوارم که استفاده از این آگاهی ها به شما کمک کرده باشد تا احساس بهتر و انگیزه و اشتیاق بیشتر برای ادامه دادن مسیر لاغری با ذهن داشته باشید.