ورود / ثبت نام
0

نکات طایی قانون جذب

دوره آموزشی زندگی با طعم خدا (رایگان)

من معتقدم انسان می‌تواند چندبار متولد شود. اولین بار تولدی است که تاریخ آن در شناسنامه ثبت می‌شود و دفعات بعد زمان‌هایی است که انسان تغییر می‌کند. تغییر بنیادی در زندگی به منزله تولدی دیگر است. تولد اول من سال 1359 بود و تولد آگاهانه من 35 سال بعد در سال 1394 صورت گرفت. تولدی که زندگی مرا دگرگون کرد و آنچه بودم را رها کرده و به آنچه اکنون هستم تغییر کردم.