به نام خدای مهربان

همه ما در زندگی، خواسته هایی داریم و دوست داریم که به آنها برسیم

در واقع میزان موفقیت و رضایت ما از زندگی خود با رسیدن به خواسته های ما ارتباط مستقیم دارد

انسان از زمان تولید شروع به درخواست کردن میکند، نوزادان به شکلی درحال درخواست کردن نیازهای خود هستند و به مرور که بزرگتر میشوند نیازهای آینده به نیازهای زمان حال اضافه میشود.
تمام خواسته های یک نوزاد مربوط به زمان حال است و در واقع برای رفع نیازهای همان لحظه است، خواسته های کودکان هم به همین شکل است و برای رسیدن به لذت در لحظه حال درخواست میکنند.

بعنوان مثال کودکی که درخواست داشتن یک نوپ را می کند درست است که آن توپ برای زمان های بعد مورد استفاده قرار میگیرد ولی از نظر کودک دلیل درخواست برای استفاده و لذت بردن در زمان حال است.


به مرور که انسانها بزرگتر میشوند خواسته های آنها به دو دسته تقسیم میشوند 
1- خواسته های لحظه حال 
2- خواسته های آینده

تفاوت بسیار مهم بین افکار دوران کودکی و بزرگسالی ما این است که ما در کودکی خواسته های زمان حال را برای لذت بردن و استفاده کردن می خواستیم اما در بزرگسالی توجهی به خواسته های زمان حال نداریم و از رسیدن به آنها و استفاده از آنها لذتی نمی بریم و تمام توجه و تمرکز ما بر روی خواسته های آینده خودمان است.

و چون از داشته های خود لذتی نمی بریم، دریافت خواسته های آینده با مشکل مواجه می شود.
مهمترین عاملی که در کودکان سبب دریافت خواسته های بعدی آنها میشود احساس خوبی است که از داشتن خواسته های فعلی در آنها ایجاد می شود. 

این عامل در افراد بزرگسال بعنوان مانعی برای رسیدن به خواسته ها تبدیل میشود، به عبارتی همان احساسی که در دوران کودکی سبب می شد ما به راحتی به خواسته های خود برسیم در بزرگسالی مانع رسیدن ما به خواسته هایمان میشود و دلیل ۀن این است که جنس احساس در کودکی از نوع خوب بوده است ولی جنس همان احساس در دوران بزرگسالی از جنس بد است.

بنابرین کلید طلایی قانون جذب، داشتن احساس خوب است، احساسی که نتیجه آن رضایت و گسترش آرامش در ما شود.

سعی کرده ام در فایل آموزشی کلید طلایی قانون جذب به شکل کامل و کاربردی درباره نتیجه احساس خوب در رسیدن به خواسته ها برای شما دوستان خوبم توضیحات لازم را ارائه دهم.
امیدوارم با درک و به کارگیری این موضوع مهم گام موثری در تغییر سطح احساس خود برای هموار کردن مسیر دریافت خواسته های خود بردارید.

منتظر خواندن نظرات ارزشمند شما هستم

همراه همیشگی شما:  رضا عطارروشن