سلام وقت بخیر

شناخت شیطان و شگردهاش هم راهکار خوبیه برای دوری کردن ازش مثل ” ادب از که آموختی از بی ادبان ” البته با هوشیاری که درس بگیری نه اینکه تمرکز کنی و مبتلا بشی .

همونطور که شناخت خودمون و خدای خودمون خیلی آگاهی بخشه شناخت شیطان و شگردهاش هم آگاهی بخشه .

شیطان با اون امتیاز محدودی که در ذهن ما داره و با زبان چرب و نرمش اگر بتونه ما رو گیج حرفاش کنه ( که در اکثر افراد موفقه چرا ؟

چون افراد به خودشون و تواناییشون در کنترل و مدیریت شیطان اطلاعی ندارن ) می تونه انسان رو به تسخیر خودش در بیاره ،

انسانی که به گفته خداوند در قرآن توانایی به تسخیر درآوردن جهان رو برای خودش و خواسته هاش داره ، مسحور نجواهای شیطانی میشه و در زمینه چاقی ، بعد از تسخیر ذهن ، اراده دست ما رو به اختیار میگیره و اینجاست که دست ما مثل ماشین بی فکر هر چیزی رو به دهان ما فرو می کنه .

پس بجز زبان مشترک چاقی ، ما رفتار مشترک بی اراده چاقی هم داریم .