سلام وقت بخیر
فایل صبحگاهی بدون آهنگ خیلی خوب بود ،

صدای شما قابل شنیدن تر و آرامش شما بیشتر بود . چون زمانیکه آهنگ پخش میشد شما هم مجبور بودید با صدای بلندتری صحبت کنید و رقابت تنگاتنگی بین صدای آهنگ و صدای شما بود 🙂

و البته همیشه ناخودآگاه به این فکر می کردم که مگه حتما باید آهنگ شاد باشه که یعنی ما شادیم ، مثل یه عامل بیرونیه ، بدون آهنگ هم استاد باید شادی رو منتقل کنه . که خوشبختانه تصمیم شما با موضوع هماهنگ شد .

مثل همیشه مثال های فوق العاده که باعث درک بهتری از موضوع میشه . یاد شعر مجتبی کاشانی افتادم :

ذهن ما باغچه است

گل در آن باید کاشت

و نکاری گل من

علف هرز در آن می روید

زحمت کاشتن یک گل سرخ

کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است

گل بکاریم بیا

تا مجال علف هرز فراهم نشود

بی گل آرایی ذهن ، نازنین ، نازنین ، نازنین هرگز آدم ، آدم نشود.

مشتاق شنیدن آپدیت پاکسازی چاقی ذهن هستم .