افکار واحساسات خوب =اتفاقات خوب

واقعا اگر بتونیم اینو قبول کنیم که هیچ کس مهم تر از خودمون نیست عالی میشه

خدارو شکر ۲ساله تلویزیون خونه روشن نکردم,اخبار نمیبینم,درجمع افراد منفی باف نمیمونم وجهان هم کمکم کرده ازشون دور بشم حتی از نزدیکترین افراد خانواده که قبلا خیلی بهش نزدیک بودم واونا فکر میکنن من توهمی شدم

دقیقا افکاری که با احساس همراه باشه از طریق غده پینه آل به جهان فرکانس میفرسته در راستای همون احساسی که داریم

پس مراقب افکار واحساسات و رفتارمون باشیم مخصوصا در شرایط به ظاهر سخت که باید در عمل نشون بدیم وقوانین جهان هستی انجام بدیم

خیلی وقته خود ذهنم وقتی حرفایی که میشنوه ومنفیه , منو اذیت میکنه که یا محل ترک کنم یا حرف عوض کنم