نمی‌توانید هدفی مقدس تر از تغییر کردن را در زندگی‌ تان جستجو نمایید!

 

همه ما در زندگی دوست داریم خوب زندگی کنیم. خوب زندگی کردن شامل داشتن پول کافی، روابط عالی، سلامتی، احساس خوب و شادی است و همه انسانها برای تامین نیازهای خود تلاش میکنند، فکر میکنند، سعی میکنند اما بسیاری از انسانها در زندگی خود به آنچه میخواهند دست پیدا نمیکنند.

وقتی به خواسته خود نمیرسند شرایط پیرامونی را مقصر و دست اندرکار عدم موفقیت خود میدانند و به مرور احساس ضعف و ناتوانی در خود میکنند.

برای رهایی از مسائل و رسید به خواسته هایی که شاید در رویای خود داریم قبل از هر سعی و تلاشی باید سرزمین افکار خود را بررسی کنیم

در چه سرزمینی بذرهای خود را می کاریم

سرزمین یاس و ناامیدی یا سرزمین ایمان و امیدواری

این زمین رویاهای شماست که نتیجه بذرها را مشخص میکند نه سعی و تلاش شما برای به ثمر رساندن رویاهایتان

فایل آموزشی امروز درباره انتخاب زمین رویاهاست، فایل آموزشی فوق العاده ای که به شما آموزش می دهد که چگونه باید رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید.

با دقت به فایل زیر توجه کنید و از امروز خود را به استخدام خداوند در آورید.

منتظر نظرات ارزشمند شما دوستان و همراهان خوبم هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن