برنامه ریزی ذهن چگونه در زندگی ما تاثیر می‌گذارد

همه ما در زندگی برای موضوعات مختلف بارها برنامه ریزی کرده ایم.

برای سفر رفتن، برای مهمانی برگزار کردن،‌ برای قبولی در دانشگاه و بسیاری موارد دیگر در زندگی برنامه ریزی کرده ایم و با این موضوع آشنایی کامل داریم.

همه این موارد در واقع برنامه ریزی ذهن برای حرکت کردن بر اساس نقشه ذهنی است که به وسیله اطلاعاتی که از پیرامون خود درباره موضوع موردنظر کسب کرده ایم شکل می گیرد.

بعنوان مثال شاید برای مسافرت رفتن برنامه ریزی کرده باشید. برای این کار نیاز است بر اساس علایق خود اطلاعات لازم درباره مقصد خود برای سفر را جمع آوری کنید.

اطلاع از مکان های تفریحی،‌ تاریخی،‌محل های اسکان و هر موضوعی که برای تجربه سفری لذت بخش نیاز است از آن آگاهی و اطلاع داشته باشید.

همانطور که ما برای موضوعات مختلف در زندگی که جزئیات زندگی محسوب می شوند برنامه ریزی می کنیم می توانیم برای کلیات زندگی خود برنامه ریزی ذهن را انجام دهیم.

به این صورت که درباره شرایطی که در زندگی می‌خواهیم تجربه کنیم اطلاعات و آگاهی لازم را جمع‌آوری می‌کنیم.

این اطلاعات در ذهن ما پرداش شده و تصاویر ذهنی ایجاد می‌کند و در واقع تصاویر ذهنی ایجاد شده نقشه‌های ذهنی ما برای حرکت کردن در بی‌نهایت مسیر موجود در جهان هستی برای زندگی کردن است.

تفاوت بین برنامه‌ریزی‌های ما برای موضوعات جزئی زندگی با برنامه‌ریزی های کلی زندگی است که ما می‌دانیم برای جزئیات می‌توان برنامه ریزی کرد ولی نمی‌دانیم برای موضوعات کلی زندگی نیز باید این کار را آگاهانه انجام دهیم.

به همین دلیل برنامه ریزی ذهن ما برای موضوعات کلی زندگی به صورت ناآگاهانه و از زمان کودکی ما شروع می‌شود بدون اینکه ما اطلاع داشته باشیم.

یکی از نمونه های واضح آن تبدیل شدن افکار چاق به جسم شدن است.

این برنامه ریزی از طریق حواس پنجگانه ما و از پیرامون ما انجام می‌شود.

آموزش‌های دوران کودکی از کودکستان تا دانشگاه در برنامه ریزی ذهن ما برای نتایج کلی زندگی تاثیر قابل توجهی دارند.

بایدها و نبایدهایی که از طریق خانواده تحت عنوان تعلیم و تربیت نسبت به ما اعمال می‌شود در شکل گیری الگوهای ذهنی ما بسیار موثر است.

رسانه‌ها نقش تاثیرگذاری در این فرایند ایفا می‌کنند و در نهایت دوستان و اطرافیان ما در ایجاد الگوهای رفتاری ما برای کلیات زندگی نقش دارند.

 

کلیات زندگی شامل موارد زیر می شود:

  • سلامت جسمی: دیدگاه شما درباره سلامت جسمی را شامل می‌شود.
  • چگونگی روابط خانوادگی و اجتماعی: عقیده شما درباره روابط با همسر،‌ فرزندان و اطرافیان را شکل می دهد.
  • وضعیت مالی: میزان دارایی و موفیت شما در کسب ثروت را مشخص می کند.
  • شیوه و سبک زندگی: علاقه شما به چگونه زندگی کردن و استفاده از چه امکاناتی در زندگی را تعین می‌کند.
  • ارتباط با خداوند: تعیین کننده میزان نزدیکی و دوستی میان شما و خداوند است.

برای هر کدام از موارد ذکر شده ما تحت آموزش مداوم قرار گرفته‌ایم. توسط والدین،‌ مربیان،‌ جامعه،‌ رسانه و دوستان و اطرافیان.

نکته جالب توجه این است که وقتی برنامه ریزی ذهن برای کلیات زندگی صورت می‌گیرد،‌ جزئیات زندگی ما به شدت تحت تاثیر کلیات قرار می‌گیرد و شما خودبخود برای برنامه‌ریزی موضوعات جزئی زندگی خود بر اساس داده‌هایی که در ذهن شما برای کلیات زندگی ذخیزه شده است استفاده می‌کنید.

بعنوان مثال وقتی ما در مورد موضوع ثروت، تحت برنامه ریزی ذهن قرار می‌گیریم وضعیت زندگی ما از لحاظ مالی تحت تاثیر آن آموزش‌ها خواهد بود. اگر در وضعیت مناسب مالی باشیم تصمیمات ما درباره موضوعات جزئی تحت تاثیر وضعیت مالی ما خواهد بود و انتخاب‌هایی با کیفیت تری خواهیم داشت، و اگر در وضعیت مالی مناسبی نباشیم انتخاب‌های جزئی ما کیفیت پایین‌تری خواهد داشت.

 

برنامه ریزی ذهن برای شکل دهی کلیات زندگی ما به این صورت انجام می شود:

  1. وارد شدن اطلاعات در ذهن ما از طریق شنیدن،‌ دیدن، تجربه کردن و تبادل نظر با دیگران.
  2. تجزیه و تحلیل داده های وارد شده در ذهن و ایجاد تصاویر ذهنی
  3. شکل گیری نقشه ذهنی برای تجربه و به واقعیت تبدیل شدن تصاویر ذهنی
  4. شکل گیری همزمانی ها در جهان هستی و تجربه کردن انچه در ذهن ما شکل گرفته است

هر کدام از این مراحل در هر فردی می‌تواند متفاوت از فرد دیگر باشد اما در تقسیم بندی‌های اجتماعی برنامه ریزی ذهن شباهت‌های زیادی دارد.

به همین دلیل  دیدگاه و عقاید و در نهایت شکل زندگی افراد یک خانواده شباهت زیادی به یکدیگر دارد.

مردم یک محله، منطقه،‌ شهرستان،‌ استان،‌ کشور و به همین ترتیب دسته بندی های اجتماعی در شباهت های فکری و رفتاری در موضوعات مختلف شکل می‌گیرد.

اهمیت موضوع برنامه ریزی ذهن در شکل گیری سبک زندگی ما سبب شد که با طرح یک سوال و ارائه توضیحات بیشتر درباره تاثبر آن در شکل گیری کلیات زندگی و آنچه باعث تغییر نگاه من و تغییر زندگیم شده است را با شما دوستانم به اشتراک بگذارم.

منتظر خواندن نظرات ارزشمند شما هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن