همه ما در درون خود نیروی داریم که میتوانیم با استفاده از آن به هر چیزی که در زندگی میخواهیم برسیم

این نیروی چیزی نیست جز خدا

همه افراد چاق در زندگی از خودشون فراری هستند

از دیدن خودشون، از عکس گرفتن، از شنیدن درباره خودشون و از هر کاری و شرایطی که اونها رو با خودشون مواجه کنه متنفر هستند

روزهای زیادی در این شرایط بودم

روزهایی که دوست نداشتم درباره چاقیم برای کسی توضیح بدم، روزهایی که دوست نداشتم ازم سوال بشه که چرا لاغر نمی کنم؟

چون خودم بهتر از هر کسی می دونستم که شرایط مطلوبی ندارم، اما راهی برای تغییر شرایطم سراغ نداشتم

روزی که به لطف خدا در مسیر متناسب شدن قرار گرفتم متوجه شدم که پذیرفتن چاقی خودم گام مهمی برای متناسب شدنه

اینکه بپذیرم این من هستم که چاق هستم و این من هستم که الان می خوام لاغر بشم

پذیرفتن شرایطی که در آن هستید کمک بسیار زیادی برای مواجه شدن با خودتون می کنه

از روبرو شدن با خودتون هراس نداشته باشید، قدم اول برای لاغر شدن روبرو شدن با چاقیه

شجاعت داشته باش و با خود واقعیت روبرو شو

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن