به نام خدای مهربان

شما دوست دارید لاغر شوید یا به لاغر شدن نیاز دارید؟

شاید به نظر شما این سوال درست نباشد یا اینکه فکر کنید مگر فرقی میکند دوست دارم لاغر شوم یا نیاز دارم لاغر شوم

ممکن است از نظر ظاهری این دو با هم تفاوتی نداشته باشند اما از نظر فرمول های ذهنی و محتویات ذهن ناخودآگاه و نتیجه ای که در واکنش های احساسی ما میگذارند بسیار متفاوت هستند

از آنجایی که ناخودآگاه نقش تعیین کننده در تک تک موضوعات زندگی ما دارد بنابراین بسیار مهم است که تفاوت بین آنچه در سطح فکر ما وجود دارد با آنچه در ناخودآگاه ما ثبت شده است را بدانیم تا به مرور با هماهنگ کردن خواسته ما در سطح فکر با ناخودآگاه مسیر رسیدن به هدف را لذتبخش و کوتاه تر کنیم

دوست داشتن اشتیاق ایجاد میکند، انگیزه بوجود می آورد، احساس خوب به ارمغان می آورد و سبب میشود تصاویر آرامش بخشی در ذهن ما ایجاد شود 

اما نیاز داشتن در ما احساس نگرانی ایجاد میکند، احساس کمبود بوجود می آورد و انتظار به دست آمدن به وجود می آورد

اینکه دوست داشته باشیم لاغر شویم یا نیاز داریم که لاغر شویم نتایج بسیار متفاوتی ایجاد میکند

در این فایل آموزشی به طور مفصل درباره این موضوع بسیار مهم و تاثیرگذار توضیح داده ام که اطمینان دارم استفاده از این آگاهی برای عزیزانی که تصمیم گرفته اند از مسیر لاغر با ذهن رویای خودشون رو تجربه کنند مفید و تاثیرگذار خواهد بود.

با آرزوی روزهایی سرشار از شادی و موفقیت برای تک تک شما همراهان

منتظر همراهی شما هستیم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن