توضیحات

توضیحات درباره دوره شگفت انگیز خدا هرگز دیر نمی کند

 

مواردی که در این دوره به آن پرداخته می شود:

1- شناخت صحیح خداوند (به صورت عملی)

2- نحوه صحیح دعا کردن و درخواست از خداوند

3- جستجوی رمز و راز موفقیت در آیات قرآن

4- کشف راز اجابت نشدن دعا

5- اطلاع از نحوه تاثیرگذاری خداوند در زندگی

6- چگونه الهامات الهی را دریافت کنیم

7- چگونه خود را در زندگی در مسیر خوشبختی قرار دهیم

8- برطرف شدن افسردگی

9- برطرف شدن غم و اندوه

10- بهبود روابط زناشویی

11- بهبود رابط با دیگران

12- بالارفتن اعتماد به نقس

13- شناسایی رویاها و نجوه دستیابی به آنها

14- شناسایی باورها و خرافات های دینی

15- راهکارهای بهبود وضعیت شغلی

16- راهکارهای افزایش درآمد

17- رفع کینه و کدورت

18- راهکارهای رهایی از احساس گناه

19- 💫شرح تخصصی قوانین جذب

20- 💫 راهکارهای کنترل هجوم افکار منفی

و بسیاری موارد بسیار تاثیرگذار دیگر در بالابردن کیفیت زندگی