توضیحات

توضیحات درباره دوره شگفت انگیز خدا هرگز دیر نمی کند

 

مواردی که در این دوره به آن پرداخته می شود:

۱- شناخت صحیح خداوند (به صورت عملی)

۲- نحوه صحیح دعا کردن و درخواست از خداوند

۳- جستجوی رمز و راز موفقیت در آیات قرآن

۴- کشف راز اجابت نشدن دعا

۵- اطلاع از نحوه تاثیرگذاری خداوند در زندگی

۶- چگونه الهامات الهی را دریافت کنیم

۷- چگونه خود را در زندگی در مسیر خوشبختی قرار دهیم

۸- برطرف شدن افسردگی

۹- برطرف شدن غم و اندوه

۱۰- بهبود روابط زناشویی

۱۱- بهبود رابط با دیگران

۱۲- بالارفتن اعتماد به نقس

۱۳- شناسایی رویاها و نجوه دستیابی به آنها

۱۴- شناسایی باورها و خرافات های دینی

۱۵- راهکارهای بهبود وضعیت شغلی

۱۶- راهکارهای افزایش درآمد

۱۷- رفع کینه و کدورت

۱۸- راهکارهای رهایی از احساس گناه

۱۹- ?شرح تخصصی قوانین جذب

۲۰- ? راهکارهای کنترل هجوم افکار منفی

و بسیاری موارد بسیار تاثیرگذار دیگر در بالابردن کیفیت زندگی