0 از 0 رأی

1,250,000 تومان

داشتن پول برای تکمیل فرایند زندگی الزامی است.

پول برای ما تنوع، آرامش، احساس خوب و موارد مشابه را به ارمغان می آورد. داشتن پول به طور کلی باعث بالارفتن کیفیت زندگی ما می شود.

داشتن پول و استفاده از پول دو موضوع کاملا مجزا هستند که برای فعال سازی نقش پول در زندگی باید هر دو موضوع را مورد توجه قرار دهیم.

بسیاری از انسانها پول ندارند اما همواره درباره استفاده از آن صحبت می کنند و بسیاری دیگر پول دارند اما از آن استفاده نمی کنند.

پول داشتن در زندگی مادی رقم می خورد و استفاده از پول در شخصیت ما ایجاد می شود.

برای تجربه موفقیت مالی در زندگی باید مهارت ساختن پول و استفاده از پول را بیاموزیم.

رسیدن به آرزوها با قدرت ذهن – 4

دسته: منتشر شده در 1399/12/01 0 نظر به روز شده در 1400/05/04

بعد از اتمام خرید 15% از مبلغ پرداختی به عنوان هدیه به کیف پول مجازی شما اضافه می شود

آرزوها خواسته های موجود در جهان هستی اند که از نظر و تجربه ما مخفی هستند.

مقدمه:

چرا باید ثروتمند شویم؟ 

من یه روزی به دنیا اومدم، اون روز جهان در بهترین حالت خودش بود و تولد من تغییری در جهان ایجاد نکرد و یک روزی از دنیا خواهم رفت و آن روز هم جهان در بهترین حالت خودش خواهد بود و با رفتن من نقصی یا خللی در جهان ایجاد نخواهد شد.

پس این آمدن و رفتن برای چیست؟

در قرآن بارها خداوند مثال های از حشرات و موجودات ریز بیان کرده که هر کدام نقشی در جهان دارند و از آنها بعنوان وسیله ای برای اندیشیدن نام برده است.

پس نمی توان قبول کرد حضور انسان از بدو تولد تا لحظه مرگ بی هدف و بی تدبیر بوده باشد.

تفاوتی که انسان با سایر موجودات دارد خالق بودنش است چون خداوند از روح خود در انسان دمیده است.

انسان موجودی است که می تواند در جهان تغییر ایجاد کند، انسان موجودی کنجکاو است، موجودی است که از قدرت ذهن برخوردار است و می تواند در ذهن خود تصویرسازی کند.

می تواند به آنچه می خواهد فکر کند بدون آنکه تجربه ای درباره آن داشته باشد.

می تواند آرزوی تجربه ای را داشته باشد که تابحال خودش و دیگری آن را تجربه نکرده است.

بسیاری از اختراعات تاثیرگذار در جهان مادی اثبات این ادعا هستند. هواپیما رویای فردی بود که تا آن روز کسی به پرواز فکر نکرده بود. تلفن، برق، لامپ و بسیاری از اختراعات بشر از نقطه صفر شروع شده است بدون داشتن الگو یا نمونه قبلی، و این به واسطه  قدرت خلق کردن انسان است.

ما می توانیم با استفاده از قدرتی که از خداوند در وجود ما قرار داده است از هیچ، خلـق کنیم.

می توانیم نیست را به هست تبدیل کنیم.

پس حضور انسان (من) در دنیا برای تجربه خلق کردن است، برای تجربه به واقعیت رساندن خواسته ها و آرزوهاست.

خداوند به واسطه قدرتی که در انسان قرار داده او را در گسترش جهان هستی سهیم کرده است. و هر انسانی به نوبه خود در فرآیند گسترش جهان هستی نقش دارد.

همه انسان ها به دو صورت آگاهانه و ناآگاهانه همواره در حال درخواست کردن از خداوند برای خلق تجربه های مورد نیاز خود در زندگی هستند.

بخش عمده این درخواست ها به صورت ناآگاهانه و در اثر برخورد با تضاد ها در زندگی در ذهن ما ایجاد می شوند و از آنجا که ذهن بخش مرتبط وجود ما با جهان هستی می باشد درخواست های ما به صورت فرکانس های ذهنی به سمت جهان ارسال می شوند.

بسیاری از ما در هماهنگی اندکی با درون و قدرت بی نهایت وجود خود هستیم و به صورت ناآگاهانه درخواست های خود برای ادامه روند زندگی را به جهان هستی ارسال می کنیم.

اما عده اندکی به واسطه هماهنگی با درون و آگاهی از قدرت بی نهایت وجودشان شور و اشتیاق خلق کردن و به واقعیت رساندن خواسته های بشری را به عهده می گیرند و به صورت آگاهانه خواسته های خود را به جهان هستی عرضه می کنند.

به عبارتی دیگر خداوند از طریق آنان که دستان او در کره خاکی هستند، درخواست های انسانها را به واقعیت تبدیل می کند و در اختیار آنها قرار میدهد.

این پروسه خلق شدن ماده از هیچ یا غیب است.

خواسته ها ارسال می شود، خواسته هایی که به دلیل تکرار قدرت می گیرند به انسانهایی که در هماهنگی بیشتری با خداوند هستند به شکل ایده داده می شود، آنها به ایده های خود عمل می کنند و نعمتی دیگر از نعمت های بی پایان الهی را به جهان هستی اضافه می کنند.

آنان کسانی هستند که پاداش می گیرند و سعادت در دنیا و آخرت را تجربه می کنند.

پس حضور من و ما در این دنیا برای تجربه خلق کردن و مشارکت در گسترش جهان هستی است.

آن عده از انسان ها که مشارکت بیشتری در خلق کردن دارند و تجربیات بیشتری در مدت حضور خود در جهان مادی کسب می کنند، رستگارانند. آنانی هستند که به غیب ایمان دارند، به آنچه از حس پوشیده است.

ایمان آنها باعث هدایتشان می شود و آنان که هدایت الهی را دریافت می کنند در دنیا نه غمگین می شوند و نه ترسی دارند.

ما برای رستگار شدن باید از قدرت الهی خالق بودنم استفاده کنیم، قدرتی که در ما نهاده شده است و به اندازه ای که سعی در کشف و بهره بردن از آن کنیم جایگاه و مرتبه بالاتری در زندگی مادی را تجربه خواهیم کرد.

برای دستیابی به پول و ثروتمند شدن باید آن را خلق کنیم و برای خلق کردن نیاز به هماهنگ شدن با درون و خالق جهان هستی داریم.

برای این منظور در قدم اول باید ذهن خود را برای ثروتمند شدن برنامه ریزی کنیم. سپس هماهنگی لازم بین خواسته و انرژی لایتنهای حاکم بر جهان هستی را ایجاد کنیم و در نهایت به ایده هایی که از سوی خداوند به ما داده می شود عمل کنیم.

به این ترتیب ما به سمت انجام کارهایی تمایل پیدا می کنیم که نتیجه آن خلق پول و ثروت در زندگی ما می باشد.

تا این مرحله ما موضوع ساختن پول و ثروت را به خوبی انجام داده ایم و در این مرحله موضوه استفاده از پول و ثروت را باید مدنظر قرار دهیم تا چرخش جریان را تکمیل کنیم.

با استفاده از پول به طریق مختلف آن را در جهان به گردش در می آوریم، در واقع پول را به دنیا پس می دهیم.

مانند آبی که از آسمان بر زمین می بارد و دوباره به واسطه بخار شدن به آسمان برمی گردد.

هرچه توانمندتر باشیم خواسته های بزرگ تری برای تجربه کردن در ذهن ما ایجاد می شود و بهای تجربه آن ها بیشتر است. بنابراین پول از جایی به جای دیگر منتقل می شود و تنها تجربه استفاده از آن در ذهن ما باقی می ماند.

پول و ثروت مانند آب همواره در حال جریان است و همواره از شکلی (باران) به شکلی دیگر (بخار آب) تبدیل می شود.

همانگونه که چرخش آب باعث تداوم حیات و گسترش طبیعت می شود چرخش ثروت باعث گسترش و تداوم زندگی در جهان هستی می شود.

همانگونه که ما در چرخه آب نقشی نداریم و فقط می توانیم از آن برای بهبود شرایط زندگی خود استفاده کنیم در چرخه ثروت هم نقشی نداریم و فقط می توانیم از آن برای بهبود شرایط زندگی خود بهره ببریم.

برای استفاده از آب باید تدابیری اتخاذ کرد تا بتوان از آن برای مصارف مختلف مانند آشامیدن، کشاورزی، تولید و … استفاده کرد.

برای استفاده از ثروت نیز باید تدابیر لازم را اتخاذ کنیم تا بتوانیم از آن در مصارف مختلف زندگی استفاده کنیم.

آگاهی که در این دوره ارائه می شود نحوه اتخاذ تدابیر لازم برای بهره بردن از جریان ثروت در جهان هستی را آموزش می دهد.

همانگونه که آب ماده حیات است، پول و ثروت مایه خوشبختی و برکت در زندگی است.

ما با استفاده از قدرت ذهن توانسته ایم آب را ذخیره و از آن برای مصارف مختلف استفاده کنیم. بنابراین برای استفاده از منابع ثروت در جهان هستی نیز باید از قدرت ذهن خود کمک بگیریم و این موضوعی است که نیاز به آموزش، تمرین و استمرار دارد.


توضیحات تصویری موفقیت مالی       دانلـــود

توضیحات صوتی موفقیت مالی       دانلـــود


— محتوای این دوره آموزشی:

این دوره شامل 8 جلسه آموزشی تصویری می باشد که در هر جلسه درباره مباحث مربوط به شناسایی فرمول های اشتباه ذهنی که مانع دست یابی ما به منبع ثروت شده اند توضیح داده می شود.

همچنین راهکارهای ساده و عملی برای ایجاد فرمول های جدید که منجر به هماهنگی بین خواسته ما (ثروت) با منبع جهان هستی ارائه خواهد شد که با درک و عمل کردن به آنها به مرور شاهد ایجاد جریان ثروت در زندگی خود خواهیم بود.

مدت زمان هر فایل تصویری متغیر بوده و معمولا بین 50 تا 80 دقیقه می باشد.

بخش انجام تمرینات در محتوای مربوط به هر جلسه آموزشی در نظر گرفته شده است که هنرجویان باید نوشته ها و تمرینات خود را در آن قسمت درج کنند.

محتوار دوره آموزشی برای افرادی که همزمان با معرفی این محصول آن را خریداری کرده اند به صورت جلسه ای و با فاصله زمانی تقریبا هفت روزه بین جلسات ارائه می شود.

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن


جلسه اول:

(مدت زمان این جلسه 63 دقیقه می باشد)

موضوع این جلسه: ترسیم نقشه ذهنی برای موفقیت مالی 

همه ما به اهمیت داشتن طرح و برنامه برای رسیدن به مقصد آگاهی داریم. بارها در زندگی برای سفر رفتن، شروع کسب و کار، ادامه تحصیل و … برنامه ریزی کردیم.

برنامه ریزی کردن در واقع ترسیم نقشه برای رسیدن به هدف می باشد.

برای برنامه ریزی کردن نیاز به داشتن اطلاعات است و بدون اطلاعات نمی توان برنامه ریزی کرد.

مثلا برای برنامه ریزی سفر باید اطلاعات زیادی داشته باشیم مثل مدت زمان سفر، بودجه سفر، شرایط مقصد و …

برای ادامه تحصیل دادن هم نیاز به اطلاعاتی جهت برنامه ریزی تحصیلی داریم همچنین برای ازدواج کردن نیاز به اطلاعات مختلف برای برنامه ریزی کردن داریم.

موفقیت مالی مانند هر موضوع دیگری در زندگی نیاز به برنامه ریزی دارد اما از آنجا که اطلاعات ما برای برنامه ریزی موفقیت مالی برگرفته از جامعه و محیط پیرامون است برنامه ریزی ما برای موفقیت مالی نتیجه مطلوب به همراه نخواهد داشت.

شاید خودتان تجربه کرده باشید یا در اطرافیان خود دیده باشید که برای موفقیت در کسب، مراحل انجام آن را از قبل مشخص می کنیم و قدم به قدم برنامه ها را اجرا می کنیم اما در نهایت نتیجه مطلوب به دست نمی آید.

دلیل عدم کسب نتیجه عالی برنامه ریزی اشتباه است. 

لازم به ذکر است که دوعامل در برنامه ریزی موفقیت مالی اهمیت دارد: 1- اطلاعات جهت برنامه ریزی 2- مراحل برنامه اجرایی

اگر اطلاعات اشتباه باشد هرچقدر برنامه ریزی دقیق انجام شود نتیجه نهایی مطلوب نخواهد بود و اگر اطلاعات صحیح باشد اما طریق استفاده از اطلاعات اشتباه باشد باز هم نتیجه نهایی رضایت بخش نخواهد بود.

بنابراین برای موفقیت مالی نیاز به استفاده از روشی هوشمندانه تر داریم و آن ترسیم نقشه ذهنی است.

برنامه ریزی مسیر موفقیت را باید بر اساس اطلاعات منطقی از گذشته و شرایط فعلی انجام داد اما نقشه ذهنی را می توان بر اساس تصاویر ذهنی یا خیالی ترسیم کرد و از آنجا که ذهن ما اصل را از بدل تشخیص نمی دهد نقشه ذهنی خیالی را بعنوان برنامه مسیر موفقیت می پذیرد و ما را در رسیدن به موفقیت مالی همراهی و هدایت می کند.

داشتن نقشه ذهنی برای موفقیت مالی و جذب پول به زندگی اهمیت بسیار زیادی دارد که در جلسه اول از دوره رسیدن به آرزوها با قدرت ذهن 4 به این موضوع مهم پرداحته می شود.


جلسه دوم:

(مدت زمان این جلسه 60 دقیقه می باشد)

موضوع این جلسه: ایجاد انتظار موفقیت مالی در ذهن

شرایط فعلی زندگی ما مطابق با انتظاری است که از قبل در ذهن ما ایجاد شده است. این انتظار بر اساس شنیده ها و دیده های ما از جهان پیرامون شکل می گیرد.

در سال های گذشته بر اساس شنیده های شما از شرایط زندگی دیگران، اوضاع اقتصادی کشور و … انتظاری درباره شرایط زندگی خود در ذهنتان ایجاد شده است و اکنون شما در حال تجربه کردن آن هستید.

شاید به خاطر نیاورید که چگونه این انتظار در شما شکل گرفته است اما با نگاهی سطحی به شرایط خود به شباهت آن با اطرافیانتان پی خواهید برد.

اگر زندگی شما از نظر مالی شبیه اطرافیانتان است پس انتظار شما از شرایط مالی در زندگی بر اساس شنیده ها و دیده های که دیگران داشته اند تنظیم شده است و به همین دلیل شرایط زندگی انسانها شبیه به یکدیگر است.

چون همه انسانها از منابع تقریبا مشترک اطلاعات را وارد ذهن خود می کنند و چون با همدیگر ارتباط دارند اطلاعات دریافتی را به همدیگر منتقل می کنند و به همین دلیل انتظار آنها از زندگی شبیه هم شکل می گیرد و در نهایت در شرایط مشابه با هم زندگی می کنند.

اگر می خواهید به موفقیت مالی برسید باید آگاهانه انتظار خود از شرایط مالی را در ذهن خود تغییر دهید. به این شکل نقشه ذهنی شما تغییر خواهد کرد و پس از مدتی شرایط مالی شما تغییر می کند.

در این جلسه با ذکر چند مثال واضح که همه ما در زندگی تجربه اش کرده ایم به اثبات تاثیر انتظار در شکل گیری نتیجه زندگی پرداخته می شود و سپس چگونگی ایجاد انتظار متفاوت در ذهن خود برای داشتن زندگی متفاوت توضیح داده می شود.


جلسه سوم:

(مدت زمان این جلسه 51 دقیقه می باشد)

موضوع این جلسه: طریقه تغییر انتظار موفقیت مالی

قبل از آمدن فصل زمستان انتظار سرما، باران، برف و … را داریم و قبل از آمدن فصل بهار انتظار شکوفه، گل، سرسبزی و طراوت را داریم.

بارها در زندگی قبل از مواجه شدن با موضوعی خود را برای آن آماده کرده ایم.

قبل از روع فصل زمستان سقف خانه را ایزوگام کرده ایم، قبل از شروع امتحانات مرور درس های مربوطه را انجام داده ایم و قبل از رفتن به سفر، اسباب و وسایل مورد نیاز را جمع آوری کرده ایم.

انتظار باعث بروز اعمال و رفتار در ما می شود.

اگر انتظار باران و برف را نداشته باید، هرگز به فکر بررسی و مرمت سقف خانه خود نخواهید بود.

اگر انتظار قبولی در آزمون دانشگاهی را نداشته باشید هرگز وقت خود را صرف مطالعه و تمرین نخواهید کرد.

اگر انتظار سفر نداشته باشید هرگز برنامه ریزی زمانی و مکانی برای رفتن به سفر انجام نمی دهید.

موفقیت مالی مانند هر موضوع دیگری در زندگی یک نوع انتظار است.

چه انتظاری درباره موفقیت مالی دارید، افکار و رفتار شما مطابق با انتظارتان خواهد بود.

در مورد مسائل طبیعت اهمیتی ندارد شما از طریق ذهن خود به جهان هستی ابلاغ کنید باران ببارد بلکه شما چون اطمینان دارید باران خواهد بارید اقدامات لازم را انجام می دهید.

اما در مورد مسائل مروبوط به زندگی این شما هستید که باید انتظار خود را مشخص کنید.

تعیین انتظار مانند شکل گیری یک فصل در زندگی شماست.

مثل این می ماند که شما تعیین می کنید فصل بعدی زندگی شما چه شرایطی داشته باشد؟

فصل سرد و همراه با برف و باران فراوان باشد یا فصل گرم و همراه با روزهای گرم و آفتابی یا فصل بهار همراه با شکوفه های سفید و نم نم باران های بهاری

شما می توانید با ذهن خود انتظارتان از فصل بعدی شرایط مالی خود را تعیین کنید.

پس از آن نوبت به اقدام کردن است.

همانگونه که برای مواجه شدن با فصل زمستان اقدام می کنید باید برای مواجه شد با فصل جدید موفقیت مالی در زندگی خود اقدامات لازم را برعهده بگیرید.

همانطور که شما مسئولیت رسیدگی به سقف خانه خود برای مواجه شدن با فصل سرما را به عهده می گیرید و آن را به امان خدا واگذار نمی کنید باید برای مواجه شدن با فصل بعدی موفقیت مالی خود مسئولیت پذیر باشید. 

برای ایجاد انتظار درباره فصل جدید در موفقیت مالی نیاز به اطلاعات صحیح داریم. اطلاعاتی که موجب ایجاد انتظار افزایش موفقیت مالی در زندگی ما شود.

همانطور که شما درباره فصل زمستان اطلاعاتی در ذهن خود ذخیره کرده اید و بنابراین انتظار باران و برف و سرما را از فصل زمستان دارید باید اطلاعات صحیح درباره موفقیت مالی در ذهن خود ایجاد کنید تا به همان شکل انتظار افزایش درآمد، پس انداز، اموال و … را در زندگی داشته باشید.

تغییر انتظار موفقیت مالی مستلزم انجام دو مرحله می باشد.

1- شناسایی و پاک کردن اطلاعات غلط درباره موفقیت مالی 

2- ایجاد و منطقی کردن اطلاعات جدید درباره موفقیت مالی

در طی این دوره آموزشی این دو مرحله به صورت همزمان انجام خواهد شد و به اندازه ای که در اجرای تمرینات این دوره متعهد باشید نتیجه عملکرد خود را تجربه خواهید کرد.


جلسه چهارم به زودی اضافه می شود…

برچسب‌ها:

0 نظر در مورد رسیدن به آرزوها با قدرت ذهن – 4

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رسیدن به آرزوها با قدرت ذهن – 4”

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.