به نام خدای مهربان

حتما با من هم عقیده هستید که یک وسیله مکانیکی وقتی بهترین بازده را خواهد داشت که همه قطعات آن به بهترین شکل با هم هماهنگ باشد.

جسم ما بعنوان یک وسیله مکانیکی شامل اعضایی بسیار زیادی است که به شکل کاملا هماهنگ با هم در ارتباط هستند و نتیجه این تناسب و هماهنگی حرکت کردن و شکل گیری همه حالات های جسمی در تمام طول عمر ما است.

تفاوت جسم ما با هر وسیله مکانیکی دیگر این است که جسم انسان بخش های غیرقابل رویت دارد که به آن ذهن و روح گفته میشود.

جسم ما بعنوان قسمت فیزیکی و مکانیکی انجام وظیفه میکند و تحت تاثیر روح و ذهن میباشد

د وبخش غیرفیزیکی وجود ما روج و ذهن هستند که با هم در ارتباط هستند و در نهایت نقشه های ذهنی را برای اجرا کردن در اختیار جسم قرار میدهند.

زمانی وجود ما بعنوان یک جود سه بخشی در بهترین شرایط خود خواهیم بود که روح و ذهن در هماهنگی برای خلق خواسته هایشان هستند

در اینصورت جسم ما بعنوان یک نمایشگر یا خروجی عمل میکند و آنچه مورد تصمیم و تایید ذهن و روح است را به معرض نمایش قرار می دهد.

در موضوع لاغری با ذهن این بسیار مهم است که بدانیم و بتوانیم هماهنگی لازم بین روح و ذهن خود ایجاد کنیم.

در این فایل آموزشی به طور مفصل درباره این موضوع بسیار مهم و تاثیرگذار توضیح داده ام که اطمینان دارم استفاده از این آگاهی برای عزیزانی که تصمیم گرفته اند از مسیر لاغر با ذهن رویای خودشون رو تجربه کنند مفید و تاثیرگذار خواهد بود.

با آرزوی روزهایی سرشار از شادی و موفقیت برای تک تک شما همراهان

منتظر همراهی شما هستیم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن