همه ما در درون خود نیروی داریم که میتوانیم با استفاده از آن به هر چیزی که در زندگی میخواهیم برسیم

این نیروی چیزی نیست جز خدا

هر فردی در زندگی رویاهایی داره و سعی می کنه به همه یا بخشی از اونها دست پیدا کنه

دستیابی به رویا از لذت بخش ترین تجربیات زندگی ما می تونه باشه

من وقتی چاق بودم مهمترین رویای من این بود که لاغر بشم

هر موفقیتی را در گرو لاغر شدن می دیدم و هر لذتی را بعد از لاغر شدن می خواستم

رویای لاغری در من شعله ور شد و به لطف خدای مهربان به مسیری هدایت شدم که آموختم چگونه باید متناسب شوم

و لذت رسیدن به رویای لاغری چنان در من اشتیاقی ایجاد کرد که تصمیم گرفتم به دیگران کمک کنم تا به رویای لاغری خود برسند

و امروز زیباترین لحظه زندگی من زمانی است که حرف های شرکت کننده های در دوره تناسب اندام با قدرت ذهن را می خوانم و می شنوم

با رنگ گرفتن رویای لاغری دوستانم هر لحظه رویای لاغری من پررنگ و پررنگ تر می شه و چه زیباست رویایی که سراسر رویای دیگران باشد

همراه همیشگی شما رضا عطارروشن