ورود / ثبت نام
0

زندگی با اراده خداوند (قسمت هشتم)

باورسازی ، توکل و اراده خدا برای متصل شدن شک و تردید ویژگی ها اراده خداوند سرنوشت شاد بودن
اندازه متن

در قسمت های قبل درباره اراده شخصی و اراده خداوند و تفاوت بین آنها توضیحات کامل داده شده. درک تفاوت بین اراده ما و خدا سبب می شود تا به شکل بهتری بتوانیم از این پس تصمیمات خود را تحلیل کنیم که بر اساس اراده شخصی اتخاذ شده اند یا مبنی بر همسو شدن با اراده خداوند اتخاذ شده اند.

نتیجه این دو نوع انتخاب از زمین تا آسمان است.

در این قسمت درباره ویژگی های اراده خداوند توضیح داده می شود. با درک ویژگی های اراده خداوند می توانیم در مسیر زندگی با آگاهی از این ویژگی ها تصمیمات همسو با اراده خداوند اتخاذ کنیم.

شناخت ویژگی های اراده خداوند به ما کمک می کند تا درک بهتر و واضح تری از عملکرد خداوند داشته باشیم.

با استفاده از این آگاهی می توانیم، توصیف ها و تعریف هایی که درباره خداوند در ذهن ما ایجاد شده است را بررسی کرده و آنهایی که با واقعیت وجود خداوند همخوانی ندارد را از کانون توجه خود خارج کنیم.

کارلوس کاستاندا در کتابش با نام “قدرت سکوت” می نویسد:

“اراده خداوند، چیزی است که همه ما آن را داریم، این نیرو نسبت به همه چیز مهارت و دانشی کامل دارد. اما این نیرو نمی تواند بیاندیشد بنابراین نمی تواند آنچه را که می داند به شکلی بر زبان آورد که ما آن را بشنویم.

بشر، اراده خداوند را فدای دنیای عقل و منطق می کند. انسان هرچه بیشتر از دنیای عقل و منطق پیروی کند بیشتر از نیروی اراده خداوند فاصله می گیرد.”

در قسمت های قبلی بیان شد که اراده خداوند در همه صورت های فیزیکی و حتی افکار ما وجود دارد بنابراین هم دنیای مادی و هم دنیای غیرمادی را در بر می گیرد. به این دلیل خداوند تلاش ما برای توصیف و توضیح خودش را نادیده می گیرد زیرا دارای ابعادی لایتنهای است.

تصور کنید از هزار سال قبل توصیفی درباره خداوند در ذهن ساکنین منطقه بالا به هر دلیلی شکل بگیرد. به عنوان مثال خداوند مردها را دوست ندارد.

در ذهن مردم منطقه پایین توصیف دیگری درباره خداوند ایجاد می شود، مانند خداوند زن ها را دوست ندارد.

امروز بعد از هزار سال بشر متوجه شده است که اینگونه نیست و خداوند تفاوتی بین زن و مرد قائل نیست.

به نظر شما عملکرد خداوند در هزار سال اخیر در برابر مردم دو منطقه چگونه بوده است؟

آیا خداوند مردهای منطقه بالا را عذاب می داده است درحالی که با مردهای منطقه پایین مهربان بوده است؟!

آیا خداوند زن های منطقه پایین را عذاب می داده است درحالی که با زن های منطقه بالا مهربان بوده است؟!

مسلما اینگونه نیست و خداوند فراتر از زمان و مکان و توصیف های بشری عمل می کند.

اما به دلیل اینکه توصیف های ما درباره خداوند در اراده شخصی ما ذخیره و تاثیرگذار هستند بنابراین هر مردی که باور کند خداوند مردها را دوست ندارد، انتظارش از زندگی قرار گرفتن در سختی و رنج خواهد بود و اراده خداوند پاسخ این انتظار را می دهد.

 • پاسخی که در ازای انتظار خود از خداوند دریافت می کنیم به این مفهوم نیست که خداوند اینگونه است و پاسخی که به ما داده است صفت یا ویژگی اوست. (در این مثال: خداوند از مردها متنفر است)

اگر خداوند مردها را عذاب می داد باید همه مردهای عالم را عذاب می داد بنابراین اگر فقط عده ای از مردهای عالم دچار سختی و مشکل هستند به این دلیل است که آنها از اراده خداوند فاصله گرفته و مشغول اراده شخصی شده اند.

انسان ها شرایطی را در زندگی تجربه می کنند که بازتاب اراده شخصی آنهاست، اما از آنجا که باور کرده اند خداوند این ویژگی را دارد هرگز به این موضوع فکر نمی کنند که شاید عقیده و نگرش آنها نسبت به خداوند صحیح نمی باشد.

با گذشت زمان و گسترده شدن جوامع بشری و پدید آمدن ادیان، توصیف و تعریف های مختلفی درباره خداوند در ذهن مردمان ایجاد شد و اختلاف نظر بین انسانها درباره خداوند شدت گرفت تا جایی که به مبارزه و جنگ به منظور برتری دادن خدای خود به دیگری منجر شد.

اگر اراده خداوند در همه جا و همه چیز حضور دارد و لایتنهای است در برخورد با توصیف ادیان چگونه واکنش می دهد؟

اگر عقیده داریم که یک خدا وجود دارد، پس چگونه این خدا در مقابل مردمان ادیان مختلف واکنش نشان می دهد؟

در نتیجه توصیف های نوشتاری و گفتاری و نمادهای قراردادی انسان ها برای بیان دیدگاه و عقیده خود درباره خداوند (دنیایی که تجربه می کنند) نمی تواند توصیف صحیح درباره خداوند باشد.

من عقیده دارم که نمی توان خداوند را به طور معین و قطعی تعریف کرد و درباره او به انسانها آموزش داد و همچنین تصویر دقیقی از او ارائه کرد.

بنابراین قصد من از به اشتراک گذاشتن تمرینات باورسازی ام با دیگران این نیست که توصیف و تعریف جدید درباره خداوند در ذهن خواننده ایجاد کنم بلکه می خواهم درک و برداشت خودم درباره ویژگی های خداوند را بیان کنم، درکی که باعث ایجاد تغییر در تمام جنبه های زندگی من شد.

خوانند با آگاهی از آنچه باعث تحول در زندگی من شده است می تواند آنچه در ذهن خود درباره خداوند می داند را تحلیل و بررسی کرده و هرآنچه برای تجربه زندگی مورد علاقه اش نیاز دارد را از میان آن توصیف ها انتخاب کرده و بر اساس آنها برای رشد و گسترش زندگی خود عمل کند.

به این طریق نقابی که تشکیل شده از حواس مادی و ذهن منطقی است و مانع درک قدرت اراده خداوند می شود را از وجود خود بر می داریم و با جلوه جدیدی از ویژگی های اراده خداوند مواجه می شویم.

زندگی بر مبنای این جلوه جدید باعث دگرگونی زندگی ما در تمام جنبه های زندگی می شود.

من عقیده دارم می توانیم اراده خداوند را احساس کنیم، با آن ارتباط داشته باشیم، آن را بفهمیم و به آن توکل کنیم.

اراده خداوند نوعی آگاهی درونی است که با متصل شدن به آن می توانیم تجربه ای شگفت انگیز در زندگی را برای خود و اطرافیانمان رقم بزنیم.

وقتی از اراده خداوند دعوت کنید تا نقش فعالی را در زندگی تان ایفا کند، هدایت شما آغاز می شود.

این انتخاب کاملا شخصی و خصوصی است و نیاز نیست دلیل و منطق همه پسند برای آن داشته باشید.

وقتی این انتخاب را انجام می دهید اراده خداوند به تدریج تبدیل به بخشی از آگاهی طبیعی و روزمره ی شما می شود.

وقتی نسبت به این نیرو فکر باز و پذیرنده داشته باشید درک می کنید که تولد، مرگ و همه ویژگی های دنیای مادی جزئی از اراده خداوند هستند.

نکته ای که حائز اهمیت است این که هرگز نباید سعی کنید به دنبال اثبات بودن در مسیر اراده خداوند باشید چون به راحتی دچار شک و تردید خواهید شد.

بنابراین بدون هرگونه شک و تردید و اعتماد کردن به احساس درونی باید فضایی خالی در ذهن خود برای به جریان افتادن اراده خداوند ایجاد کنید.

برای این منظور ضروری است که افکار منطقی را رها کنید و فضای ذهن خود را برای پذیرش آنچه به نظر دیگران اوهام و خیال باطل  است خالی کنید.

در این مرحله ضروری است خواندن ادامه متن را متوقف کنید. توکل کنید و به آرامی جریان یافتن اراده خداوند در وجود خود را تجربه کنید.

چند ثانیه چشمان خود را بندید و ذهنتان را از افکار منطقی خالی کنید و گفتگوهای پیوسته ذهنی که مرتب در حال تغییر هستند را متوقف کنید.

شاید نتوانید مطمئن شوید که موفق به انجام این کار شده اید اما همین که تصمیم به انجام این کار می گیرید، کافی است.

از این پس هربار که شک و تردید از راه می رسد دکمه “حذف شدن” ذهنتان را فشار دهید به این شکل به مرور فضای کافی در ذهن برای درک و تجربه اراده خداوند ایجاد می شود.

 • هفت ویژگی اراده خداوند

— خــلاق بــودن

نخستین ویژگی اراده خداوند خلاقیت است. چیزی که به وفور در انسانها وجود دارد. هر انسانی با استفاده از نیروی خلاق ذهن خود تجربیاتی کسب می کند که منحصربه خودش می باشد و حتی ممکن است هیچ انسان دیگری آن تجربه را نداشته باشد.

همه ما تجربه استفاده از نیروی خلاقانه ذهن خود را داریم.

زمانی که از خلاقیت خود برای انجام بهتر کارها استفاده می کنیم، یا سلیقه ای که در مرتب کردن وسایل و … به کار می گیریم و هر واکنشی که بر اساس نیروی خلاق درونی از ما سر می زند مربوط به اولین ویژگی نیروی اراده خداوند است.

اکنون برای شما حضور نیروی اراده خداوند در درونتان واضح تر است.

به نظر من اولین ویژگی اراده خداوند خلاق بودن است. خداوند با نیروی خلاق خود میلیاردها انسان را به شکل های گوناگون خلق کرده است. برای آنها اثر انگشت منحصر به فرد خود قرار داده است و در هر انسانی به شکل متفاوت از انسان دیگر خودنمایی کرده است.

اگر قدرت اراده خداوند خلاق نبود نمی توانست این تنوع در آفرینش انسان و سایر موجودات عالم هستی ایجاد کند.

ویژگی خلاقیت اراده خداوند در تک تک انسانها حضور دارد و قصد دارد تا از طریق هر انسانی به شکلی خلاقانه در جهان مادی تجلی پیدا کند.

تصور کنید چه تعداد موسیقی توسط انسانها خلق شده است که هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند.

چه تعداد تابلوی نقاشی کشیده شده است که کاملا با هم تفاوت دارند.

چند بیت شعر سروده شده است که هر کدام معنی و مفهوم متفاوتی را منتقل می کند.

بی نهایت از این گونه مثال ها در دنیای مادی می توان بیان کرد که اثبات می کند اراده خداوند در وجود همه انسان ها جاری است.

اگر می خواهید لذت خلق کردن را در زندگی تجربه کنید باید باور کنید نیروی خلاق الهی به شکل اراده خداوند در وجود شما جاری است.

از این پس برای رشد و گسترش زندگی باید تصمیمات خود را با تکیه بر این اصل اتخاذ کنید که اراده خلاق خداوند در وجود من جاری است و من می توانم به توکل به هدایت الهی تجلی خلاقیت خداوند در جهان مادی باشم.

عبارت هایی مانند: من بلد نیستم، من توانایی ندارم، من سلیقه ندارم، من خلاقیت ندارم و هر توصیفی که درباره ناتوانی خود دارد بر خلاف نیروی اراده خداوند و همسو با اراده شخصی است.

برای همسو شدن با اراده خداوند در زندگی باید نگرشتان درباره خودتان را تغییر دهید.

هر ایده و الهامی از سوی اراده خداوند دریافت کردید را بپذیرید حتی اگر در همان لحظه اول تصور کنید این ایده کاملا اشتباه می اشد یا قادر به انجامش نیستید یا تصور کردید مهارت کافی را ندارید.

با این باور که نیروی خلاق الهی در وجود من جریان دارد هر ایده ای که به گسترش و رشد زندگی من کمک کند را با آغوش باز می پذیرم و برای تجربه کردن آن قدم در مسیر عمل کردن می گذارم.

به این شکل تجربه های جدید در زندگی من رخ می دهد و لذت خلق کردن در زندگی را تجربه می کنم.

این رسالتی است که همه ما به عهده داریم که از نیروی خلاق درون خود بهره برده و نتایج جدید در دنیای مادی خلق کنیم و لذت خلق کردن را تجربه کنیم.

به عقیده من نامه اعمال ما در روز آخرت شامل نتایج تجربه هایی است که در زندگی خلق کرده ایم.

— مهربــانـی

اگر قبول داشته باشیم که خداوند خلاق است و تمام صورت های مادی را خلق کرده است بنابراین ویژگی دوم خداوند باید مهربانی باشد.

هر قدرتی که به صورت فطری نیاز دارد خلق کند و خود را به صورت های فیزیکی تبدیل کند باید قدرتی مهربان باشد.

اگر اراده خداوند مهربان نباشد نمی تواند به این شکل گسترده در جهان تجلی پیدا کند.

اگر خداوند مهربان نباشد نمی تواند از طریق ذهن میلیون ها نقاش به شکل تابلوهایی زیبا در جهان تجلی پیدا کند.

ناگفته نماند که نامهربانی هم از ویژگی ها اراده خداوند است که از طریق برخی انسانها در دنیای مادی تجلی پیدا می کند و باعث نابودی بشر و منابع جهان مادی می شود اما نامهربانی ذات خداوند نیست.

اگر ذات خداوند بر نامهربانی بود هرگز جهان گسترش و ادامه پیدا نمی کرد. چرا که نتیجه نامهربانی نابودی و از بین رفتن و نتیجه مهربانی گسترش و خلق کردن است.

از آنجا که جهان همواره در حال گسترش و توسعه است پس مهربانی ذات برتر خداوند است و نامهربانی انتخاب بشر بر اساس اراده شخصی است که توسط اراده خداوند به معرض نمایش گذاشته می شود و به تجربه بشر تبدیل می شود.

ویژگی مهربانی اراده خداوند سبب می گردد آنچه که آفریده میشود به شکوفایی برسد، رشد کند، همچنین شاد و کامل باشد.

علاوه بر ویژگی خلاقیت، مهربانی بعنوان دومین ویژگی اراده خداوند در همه ما جریان دارد.

ما باید مهربانی را برای همسو شدن با اراده خداوند انتخاب کنیم.

در هر صحنه از زندگی ما دو انتخاب پیش رو داریم، مهربانی و نامهربانی.

اینکه ما کدام را انتخاب کنیم، تعیین کننده تصمیم ما برای همسو شدن با اراده شخصی یا اراده خداوند است.

اگر می خواهید همسو با اراده خداوند در جهت رشد و گسترش زندگی قرار بگیرید باید مهربانی را بعنوان انتخاب اول خود در مسائل و تصمیمات زندگی انتخاب کنید.

لازم به ذکر است از آنجایی که اراده شخصی در ما قدرت دارد اینکه در مواردی به صورت ناخودآگاه یا به صورت واکنشی نامهربانی را در برخورد با مسائل زندگی انتخاب کنیم طبیعی است، اما پس از چند لحظه که شدت اراده شخصی ما کاهش می یابد می توانیم مهربانی را برای ادامه برخورد با آن موضوع انتخاب کنیم.

در همسو شدن به اراده خداوند به این شکل تصور نکنید که اگر از امرور که تصمیم گرفته ام تصمیمات همسو با اراده خداوند در زندگی اتخاذ کنم دچار اشتباه یا لغزش شوم دیگر تصمیم و تعهد من باطل شده و توسط خداوند مورد حمایت قرار نمی گیرم.

مهم نیت اصلی ما و سعی بر بهبود عملکرد است.

بنابراین از این لحظه “مهربانی” را بعنوان گزینه اول خود در برخورد با مسائل زندگی انتخاب کنید و هربار در عملکردن به تصمیم خود دچار لغزش شدید بار دیگر تصمیم بگیرید “مهربانی” گزینه اول من می باشد و به مسیر زندگی خود ادامه دهید.

به مرور تسلط شما بر عمل کردن بر اساس مهربانی بیشتر خواهد شد و دفعات لغزش کاهش پیدا می کند.

به این ترتیب می توانید به مرور از اتخاذ تصمیم نامهربانی که همسو با اراده شخصی است دست بردارید و مهربانی که همسو با اراده خداوند است را انتخاب کنید.

اولین نتیجه انتخاب مهربانی در زندگی، تقویت دستگاه ایمنی بدن است و افزایش تولید سروتین موجود در مغز است.

سروتین ماده ای است که به طور طبیعی در بدن وجود دارد و سبب می شود آرامش، راحتی و لذت بیشتری را در زندگی تجربه کنیم. بیشتر داروهای ضد افسردگی به طریق شیمیایی تولید سروتین در بدن را فعال می کنند و ما می توانیم با انتخاب مهربانی در زندگی به شکل طبیعی و بسیار تاثیرگذار بر افزایش سلامتی، آرامش و راحتی خود در زندگی بیافزاییم.

عملی که برخواسته از مهربانی باشد هم در ما و هم در فرد مقابل تاثیر مستقیم ایجاد می کند.

نکته جالب توجه اینکه حتی افرادی که نظاره گر عمل مهربانی هستند تحت تاثیر مشاهده خود قرار گرفته و احساس بهتری در آنها شکل می گیرد.

گسترش دادن مهربانی، دریافت و حتی مشاهده آن، تاثیر سودمندی را بر سلامت جسمی و احساس افرادی که در معرض مهربانی هستند ایجاد می کند.

با استفاده از ویژگی خلاقت می توانیم تنوع بیشماری در مهربانی های خود ایجاد کنیم.

این حقیقت واضح می کند که اراده خداوند در وجود ما جاری است چون از هر دو ویژگی خداوند در گسترش مهربانی استفاده کرده ایم.

وقتی نامهربان هستیم، راه مهربانی را مسدود می کنیم و از قدرت اراده خداوند فاصله می گیریم.

افکار برخواسته از نامهربانی، ارتباط ما با این نیرو را ضعیف می کند درحالی که افکار سرشار از مهربانی، این ارتباط را تقویت می کند.

خلاقیت و مهربانی دو ویژگی حیات بخش و زیبای خداوند می باشند که در وجود هر انسانی جاری هستند.

— عشــق

ویژگی سوم اراده خداوند عشق است.

نیرویی که خلاق است و به شکل متنوع در جهان هستی تجلی پیدا می کند و نسبت به گسترش و شکوفایی جهان هستی مهربان است اگر مظهر عشق نباشد، پس مظهر چیست؟

عشق متعالی ترین واژه و مترادف نام خداوند است.

اراده خداوند مظهر عشق ناب و خالص است و از محیطی کاملا دوستانه سرچشمه می گیرد. قضاوت و داوری، خشم، نفرت، ترس یا تعصب در اراده خداوند جایگاهی ندارد.

اگر می توانستیم اراده خداوند را مشاهده کنیم در حقیقت، خلاقیت و مهربانی را در میدانی بی انتها از عشق مشاهده می کردیم.

همه ما از دنیایی که سرشار از عشق ناب است قدم به دنیای مادی که سرشار از حد و مرز است گذاشته ایم.

ویژگی عشق اراده خداوند فقط می خواهد ما بدرخشیم، پیشرفت کنیم و تبدیل به همان انسانی شویم که شایستگی اش را داریم.

وقتی در هماهنگی با انرژی عشق نیستیم از اراده خداوند فاصله گرفته ایم و توانایی اتصال و بهره بردن از این نیرو را ضعیف کرده ایم.

به زندگی خود توجه کنید:

اگر آنچه را که دوست دارید انجام نمی دهید و یا مشغول انجام کاری هستید که آن را دوست ندارید ارتباط ضعیفی با اراده خداوند دارید.

در اینصورت از زندگی خود ناراضی هستید و دیگران را مقصر زندگی خود می دانید. در نتیجه به آنچه دوست ندارید بیشتر توجه می کنید و درباره آن صحبت می کنید و در نهایت اتفاقاتی که دوست ندارید را بیشتر جذب زندگی خود می کنید.

بسیاری از ما در زندگی به شکلی پرورش پیدا کرده ایم که افکار ما عاری از عشق است و در نتیجه اراده شخصی ما رنگ و بوی عشق به خود ندارد. در این شرایط تصمیماتی که برای زندگی اتخاذ می کنیم بر مبنای عشق به خود و دیگران نیست و نتیجه تصمیمات ما تجربه شرایطی است که احساس خوب در ما ایجاد نمی کند.

افکار و احساسات ما به صورت انرژی هستند که بعضی از آنها از بعضی دیگر متعالی تر و دارای فرکانس ارتعاشی سریع تری می باشند.

وقتی انرژی متعالی تر، میدان انرژِی ضعیف را اشغال می کند انرژی های ضعیف تر به انرژی های متعالی تر تبدیل می شوند.

مثال واضح این حالت زمانی است که در شرایط احساسی خوبی نیستیم و با فردی ملاقات می کنیم که در شرایط احساسی بهتری نسبت به ما می باشد.

هم صحبت شدن با او باعث می شود برای لحظاتی از احساس منفی رها شده و شرایط احساسی بهتری را تجربه کنیم.

این از مزایا و قدرت برتر عشق نسبت به نفرت، خشم، کینه و … است.

وقتی انرژی عشق در مفابل نفرت قرار می گیرد نفرت به عشق تبدیل می شود.

بسیاری از ما سال هاست درگیر نفرت از خود یا دیگران هستیم و لحظات زیادی از زندگی را با احساس بد سپری می کنیم.

قرار داشتن در احساس بد باعث ایجاد فاصله بین ما و اراده خداوند می شود.

بیشترین و عمیقترین نوع احساس بد، احساسی است که بر اثر نفرت از خود یا کینه و نفرت از دیگران در ما ایجاد می شود و اگر قصد کرده اید در جهت گسترش و رشد زندگی با اراده خداوند همسو شوید باید این نفرت را به عشق تبدیل کنید.

بسیاری از افراد در چنین مواقعی می گویند: چگونه می توانم او را ببخشم؟ اگر او را ببخشم او با خود چه فکری می کند؟

نکته ای که باید در بخشش خود یا دیگران مدنظر داشته باشید این است که شما اگر دیگری را نبخشید در واقع خود را از اتصال به اراده خداوند محروم کرده اید.

سال ها پیش جمله ای خواندم که درک آن برایم دشوار بود:

کینه و نفرت مانند این است که خودتان سم بخورید و منتظر باشید دیگری از پا در بیاید.

زمانی که تاثیر نفرت در ایجاد فاصله بین من و اراده خداوند را درک کردم متوجه شدم که مفهوم جمله بالا چیست.

من زمانی که دیگران را نمی بخشم خودم را از اتصال با اراده خداوند محروم کرده ام، در این شرایط تصمیمات من بر مبنای اراده شخصی خواهد بود و در نتیجه اتفاقاتی در زندگی من رخ می دهد که نتیجه آن گسترش احساس بد در من خواهد بود و این در شرایطی است که خشم و کینه من تاثیری بر زندگی دیگری ندارد.

بنابراین در بخشش و تبدیل نفرت به عشق موضوع اصلی طرف مقابل نیست بلکه خودمان هستیم.

اگر می خواهید همسو شدن با اراده خداوند برای گسترش و رشد در زندگی را تجربه کنید باید عشق را بعنوان گزینه اول در رابطه با خود و دیگران انتخاب کنید.

عشق از ویژگی های اراده خداوند است و در همه انسان ها جریان دارد اما ما می توانیم با انتخاب کینه و نفرت خود را از تجربه عشق محروم کنیم.

در واقع یکی از ویژگی های خداوند در وجود خود را نادیده می گیریم.

در این صورت نمی توانیم با اراده خداوند برای تجربه زندگی بهتر همسو شویم.

خداوند ویژگی هایی دارد که همه آنها در وجود انسان قرار داده شده است و اگر ما ویژگی های خداوند را در وجود خود نادیده بگیریم درواقع خود را از تجربه های لذت بخش در زندگی محروم کرده ایم.

همانگونه که خداوند در قرآن می فرماید: هرچه از خداوند به شما می رسد همه خیر و خوبی است و هرچه بدی به شما می رسد از جانب خودتان است.

اکنون که با سه تا از ویژگی های اراده خداوند آشنا شده ایم بهتر می توانیم مفهوم این تذکر خداوند را درک کنیم.

در قسمت بعدی به شرح ویژگی های دیگری درباره اراده خداوند می پردازیم.

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن

موزیک بی کلام
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://tanasobefekri.com/?p=29780
برچسب ها:
6 نظر در مورد زندگی با اراده خداوند (قسمت هشتم)

دیدگاهتان را بنویسید

   1363elhamnaghsh@Gmail.com
   1400/05/05 00:04
   مدت عضویت: 166 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 233 کلمه

   سپاس فرمانروای جهان را که مرا دراین جایگاه زیبا قرار داد،که چنین مطالب نابی رابخوانم و چنین احساس زیبایی را تجربه کنم .سلام میکنم به استاد جان جانان ، که آمدم راه و رسم لاغری را بیاموزم ، راه رسم زندگی را آموختم و خدا می داند که این چه احساسی است.

   چه احساسی است احساس عاشقی ،عشق به معبودی که سراسر زیبایی و شکوه و عظمت است، و تجلی خلاقیت، و حالا من می توانم روح خود را به اراده ی خلاق معبودم بسپارم و خلاق بودن خود را با تمام وجودم تجربه کنم، و وااااای از این تجربه ی زیبا که کوچکترین بازتابش بالا رفتن اعتماد به نفس در وجود پاک و الهی من است ولی رسیدن به این مرحله ۲ابزار قدرتمند می خواهد ، آری مهربانی و عشق ورزیدن است ، و چه احساس زیبا و دوست داشتنی است این مهربانی و عشق

   عاشق می شوی عاشق معبود و هر آنچه که خالقش اوست، آنگاه همه چیز را زیبا می بینی چون تنها به دنبال زیبایی می گردی وآن لحظه است که تنها زیبایی می بینی،و تنها چیزی که نصیبت می شود خیر است و خیر 

   در آخر باز هم رب آن فرمانروای قدرتمند مهربان ، خلاقم را شاکرم برای قرار گرفتنم در این مسیر زیبا ، وبه همه ی شما هایی که این نوشته را می خوانید می گویم که عاشقانه دوستتون دارم و خوشحالم که اینقدر دوستان عاشق و مهربان دارم

   \"✋\"/
   \"🥰\"/
   \"🥰\"/
   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/25 15:55
   مدت عضویت: 404 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 96 کلمه

   سلام استاد من ده بار دیگر باید این مطلب رو بخونم وبعد میخوام دیدگاهم رو بنویسم برای خوندن دفعهاول میگم عالی بود عالی بود والان اینقدر خوشحالم استاد خداوند خیرتون بده وخوشبحالتون چقدر خوب خدا وخودتون رو فهمیدید ممنون از اینکه این مطالب ارزشمند رو رایگان میزارید شما دستان مهربان وپر عشق خداوند روی زمین هستید افرین بر شما استاد مهربان امیدوارم ماهم شاگردان خوبی باشیم وبتونیم اینها رو توی زندگی عمل کنیم وفقط صرفا احساسمون برای چند لحطه خوب نسه وبعد فراموشکنیم وعمل نکنیم خدارو شکر که با این سایت اشنا شدم هزار بار شکر 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   اشرف مخلوقات
   1400/04/25 02:14
   مدت عضویت: 681 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 749 کلمه

   بنام یگانه خالق هستی 

   چند روزی بود که از فضای حقیقی و درونی خودم که با انجام یک کار با اراده شخصی دور شدم ودقیقا فهمیدم که کاری را که انجام دادم بر اساس اراده شخصی بود، اینجاست که نوشته های باور ساز داره بهم کمک می کنه که بدونم چه کاری بر اساس اراده ی شخصی انجام میشه وچه کاری بر اساس اراده ی خدا، اولش نمی فهمیدم ولی الان بهتر درک می کنم معنای این دو اراده را .

   وقتی بر اساس اراده ی شخصی یک کاری رو انجام دادم اولین بازخوردش حس بدی در من بوجود اومد با اینکه در این چند روزه خیلی احساس آرامش وشادی درونی رو داشتم اما همین یک کار اولش احساس بد بعدش حس نا امیدی احساس گناه وپشت سر هم احساس های دیگه خودشون رو نشون دادند .

   وقتی این قسمت اومد بار اول خوندمش مفهومش برام مثل اون قسمت های قبلی برام آرامش بهمراه نداشت بار دوم وسوم رو هم خوندم وتا اونجا خوندم که باید یک فضای خالی رو ایجاد کنم .می دونید چکار کردم اولین کار این بود تمام اون چیزهایی که از گذشته تا الان حمل می کردم رو شب گذشته روی زمین گذاشتم می دونید چی توش بود پر بود از ناراحتی، ناراحتی های که سالهای سال بود در گوشه ایی مونده بودند وحتی من یکبار هم از اونها استفاده نکرده بودم ولی فقط حملشون میکردم همه رو گذاشتم و رها شون کردم وبه خدا گفتم اگر از کسی ناراحتی به دل گرفتم حتی اگر بدی هم کرده باشه از صمیم قلبم و وجودم می بخشم میخوام سبک بشم پر بودم از کینه ،از کینه هایی که فکر میکردم که دیگران در حق من بدی کردند اینها رو هم گذاشتم هر کسی رو که یادم بود وچه نبود باز به خدا گفتم می بخشم تا آزاد ورها بشم آخه چرا وجودم رو پر کردم از اینها ،غصه های گذشته رو هم همینطور و… هر آنچه از قبل بود به همرام خاطرات تلخ و گفته هایی که من خوشم نمی اومده وهر چیزی که متعلق به قبل بود رو گذاشتم روی زمین وحتی برای خودم چاله ایی کندم وتمام آنها را گذاشتم داخل چاله ویک نفس راحت کشیدم چقدر احساس سبکی دارم .

   باز اومدم از تمام ترسهایی که برای آینده که دارم آینده ایی که دیگران منو ازش ترسونده بودند وبرای برای اینکه بهش مبتلا نشم کارهایی رو انجام میدادم باز این ترسها رو گذاشتم روی زمین ویک چاله ایی عمیق تر میخوام براش بکنم که بریزمشون اون داخل آخه چرا ترس از آینده ،آینده ایی که هنوز نه کسی اونو دیده ونه کسی اونو تجربه کرده .

   چرا امروزم رو به خاطر غم گذشته وترس از آینده خراب کنم ،چرا در لحظه زندگی نکنم ،چرا در لحظه شادی نکنم ،چرا در لحظه لذت نبرم ،چرا با خودم گذشته ایی را دارم حمل می کنم که تمام شده ورفته وبر نمیگرده حتی یک ثانیه هم به عقب بر نمی گردم .

   میحوام خالی بشم از تمام گذشته ها ورها بشم تا بتونم فضایی باز کنم برای کسی که بهش توکل کرده ام اگر من بهش توکل کردم پس باید جا داشته باشه تو وجودم تو قلبم تو جسمم تو احساسم .

   وقتی وجودم از غم وغصه وکینه وناراحتی وخشم وانتقام وحسادت و….. پر باشه چطور این نیرو بیاد تو وجودم ودر انجام کارها کمکم کنه 

   من همین جا در برابر این نیرو وبه خودم میخوام بگم که از امروز هر آنچه از گذشته حمل می کنم رو میزارم روی زمین ودر حق تمام کسانی که خوبی انجام دادند رو از صمیم قلب از آنها سپاسگزاری می کنم وبرای آنها آرزوی توفیق روز افزون می کنم وبرای اونها از خداوند نعمت وثروت وخوشبختی طلب می کنم ،وبرای اونهایی که بدی کردند باز هم از صمیم قلب وبا تمام وجودم آنها رو می بخشم وبراشون خوشبختی بیشتر ونعمت وثروت بیشتر سعادت وتوفیق روز افزون بیشتر میخوام وهمه اونها هر جا هستند خدا یار ونگهدار شون باشه ،

   قلب من جای خداست نه چیز دیگری میخوام پاک بشه تا حضور خدا رو بیشتر حس کنم تا با قدرت بیشتری بهش توکل کنم .

   مگر تو قسمت های قبلی نگفتم من به خدا توکل کرده ام پس باز هم میگم 

   من به خدا توکل کرده ام 

   من به خدا توکل کرده ام

   من به خدا توکل کرده ام 

   قدم بعدیم اینه تمام کارها وپرونده هایی که در ذهنم باز هستند ونصفه ونیمه هستند اونها راوتمام کنم وببندمشون تا هر چه بیشتر فضا باز بشه تا این انرژی بیشتر وبیشتر بتونه در وجودم حضور پیدا کنه .

   امشب برای من همین کافیه که فضا رو خالی خالی کنم تا بتونم ادامه اش را بنویسم.

   ادامه دارد 

    

   .

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1400/04/27 00:09
    مدت عضویت: 134 روز
    اندازه متن
    همیار لاغری
    محتوای دیدگاه: 179 کلمه

    سلام دوست خوبم 

    خوشحالم که نوشته ی شما رو در پایان  باور هشتم هم دیدم 

    وقتی می توانیم  با اراده الله یکی شویم و دوگانگی را کنار بگذاریم  که مانند خود خدا بشیم ، خدای ما همان خدایی است که  زلال و پاک و ناب است پس قطعا ما هم باید مانند این خدا شویم پاک و زلال  و خالص 

    و تا وقتی صفات جسمانی را مثل وابستگی ، خشم ، کینه ، را همراه داریم 

     نمیتوانیم ایینه ی تمام نمای الله مان باشیم 

    برای پروانه شدن باید پروانگی را آموخت باید از خیلی چیزها گذشت ، باید پیله را از هم درید و رها و آزاد شد 

    باید صفات الهی را در درونمان جایگزین کنیم صفاتی چون عشق ، مهربانی ، گذشت  که همه ی این صفات نشاندهنده ی یکی شدن ما بامنبع اصلی این صفات است 

     

    قطعا وقتی وارد مسیر هدایت شدیم برای پروانگی انتخاب شده ایم پس باید ایمان داشته باشیم خدای مهربان و قادر متعال قطعا هدایتمان میکند تا آرام ارام بتوانیم دوگانگیها رو کنار بگذاریم و در اراده ی الله محو شویم 

     

    متشکرم دوست خوبم قطعا همه ی ما در مسیر هدایتیم 

     

     

     

     

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/23 22:07
   مدت عضویت: 684 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 189 کلمه

   ممنونم استاد عزیزم، اینقدددر این متن سرشار از حس الهی بود ک من دیگ نتونستم تا انتها ادامه بدمش وسطاش از شدت هیجان بلندشدم کلی رقصیدم و مراقبه و بعد دوباره نشستم پای خوندن، فوق العاده بود، همینطور ک فرمودین وقتی پای اراده خداوند و اتصال ب این نیرو وسطه دیگ بخشش و عشق و مهربانی باید در درون موج بزنه و فرقی نمیکنه ک احساس منفیمون نسبت ب دیگرانه یا خودمون در درونمون، متاسفانه من خودم رو عرض میکنم اینقد از دید دیگران خودم رو قضاوت کردم و با خشم اونا نسبت ب خودم خشم گرفتم، با انتقاد و تنفر بقیه نسبت ب خودم تنفر ورزیدم و با بی تفاوتی و بی اهمیتی بقیه نسبت ب خودم بی اهمیت بودم و… ک حسابی ب خودم عضرخواهی بدهکارم و دلجویی، امیدوارم این عشق مهربانی و خلاقیت در من هم همانند شما بیشتر و بیشتر بشه، از متن صحبتاتون عبارت های فوق العاده ای واسه تکرارشون برا خودم درآوردم مثل :اراده خلاق خداوند در وجود من جاری است و من می توانم با توکل به هدایت الهی تجلی خلاقیت خداوند در جهان مادی باشم. و…  بی‌نظیر استاد عااالی ، ممنونم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/23 21:14
   مدت عضویت: 490 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 35 کلمه

   مثل همیشه عالی بود

   درک اینکه چقد به خدا نزدیک هستیم ولی با افکار بیمارگونه خود فاصله ایجاد میکنیم بین خودمون و خدا

   اینجا دیگه می‌فهمیم نفرت داشتن از بقیه چه ارزشی داره اخه

   به چه قیمت آخه

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم