ورود / ثبت نام
0

زندگی با اراده خداوند (قسمت نهم)

باورسازی ، توکل و اراده خدا برای متصل شدن شک و تردید ویژگی ها اراده خداوند سرنوشت شاد بودن
اندازه متن

در قسمت قبل درباره ِویژگی های اراده خداوند توضیح داده شد. سه ویژگی مهم: خلاقیت، مهربانی و عشق مورد بررسی قرار گرفت و به صورت منطقی اثبات کردیم که هر کدام از این ویژگی ها چرا و به چه منظور در اراده خداوند نقش دارند.

همچنین توضیح داده شدکه برای همسو شدن با اراده خداوند باید این ویژگی ها را در خودمان ایجاد کنیم و به هر اندازه که شخصیت ما در جهت همسو شدن با خلاقیت، مهربانی و عشق تغییر کند نتایج زندگی و تجربه ما در زندگی تغییر خواهد کرد.

از روزی که در مسیر تغییر کردن قرار گرفتم سعی کرده ام به آنچه درک می کنم عمل کنم چون خواندن فقط بخش اول از پروسه تغییر کردن است.

البته که به هرآنچه خوانده و درک کرده ام نتوانسته ام به شکل عالی عمل کنم اما همیشه سعی کرده ام با تکرار مطالب خوب الگوی مناسب در ذهنم ایجاد کنم و نتیجه این عمل تغییر واکنش های من در مواجه با رخدادهای زندگی بوده است.

بنابراین اگر مشتاق خواندن این مطالب هستید لازم است به جنبه عمل کردن به آموزش ها توجه بیشتری داشته باشید.

در نوشته زندگی با اراده خداوند ما در حال شناسایی ویژگی های اراده خداوند هستیم.

اینکه ما درک کنیم خداوند چه ِویژگی هایی دارد به تنهایی برای تغییر زندگی کافی نیست چون آنچه ما اکنون درباره خداوند می آموزیم را خداوند از ابتدا درباره خود می دانسته است بنابراین دانستم ویژگی های او کمکی به تغییر زندگی ما نخواهد کرد.

برای تغییر زندگی لازم است به آنچه می آموزیم عمل کنیم. در این مثال باید سعی کنیم افکار و رفتار خود را به ویژگی های خداوند شبیه کنیم.

اینکه ما نمی توانیم صفات خداوند را به طور کامل در خود ایجاد کنیم کاملا صحیح است اما سعی ما برای تغییر شخصیت خود و همسو شدن با ویژگی های اراده خداوند برای تغییر واکنش جهان هستی به فرکانس های ارسالی ما کافی است.

بنابراین پیشنهاد می کنم قسمت هایی که نیاز به عمل کردن به آگاهی های دریافت شده دارد را بارها مطالعه کنید تا الگوی رفتاری مناسب در ذهن ناخودآگاه شما ایجاد شود. در این صورت از تغییر ناخودآگاه واکنش های خود به مسائل روزمره شگفت زده خواهید شد.

جهت یادآوری ذکر می کنم که در قسمت قبل درباره سه ویژگی بسیار مهم اراده خداوند توضیحات لازم اراده شد.

1- خلاقیت 2- مهربانی 3- عشق

در این قسمت به توضیح ادامه ویژگی های اراده خداوند می پردازیم.

— زیبــایی

ویژگی چهارم اراده خداوند زیبایی می باشد.

با نگاهی گذرا به خود و پیرامونمان می توانیم به وضوح به این ویژگی اراده خداوند پی ببریم.

اگر باور کرده باشیم که اراده خداوند در هر چیزی وجود دارد پس هر صحنه ای که به چشم ما زیبا باشد نمایشی از اراده خداوند در جهان مادی است.

به این فکر کنید که قدرتی که مظهر خلاقیت، مهربانی و عشق باشد فاقد زیبایی باشد.

بدون ویژگی زیبایی چگونه می توان سه ویژگی دیگر را متجلی کرد.

به عبارت دیگر زیبایی نمایان کننده ویژگی های دیگر است.

اگر از دیدن یک گل به احساس زیبا بودن آن نرسید هرگز به عشق، مهربانی و خلاقیت خداوند در خلق آن گل توجه نخواهید کرد.

اولین ویژگی که برای بیننده جلب توجه می کند زیبایی است و پس از آن قوه ذهن به گسترش زیبایی می پردازد و به عشق، مهربانی و خلاقیت پی می برد.

ویژگی زیبایی خیلی آشکارا در همه موجودات جهان هستی به چشم می خورد.

اگر چشم ما زیبایی را نمی بیند به این دلیل نیست که زیبایی وجود ندارد بلکه همسو شدن ما با اراده شخصی سبب شده است که زیبایی موجود در خود و پیرامونمان را نبینیم.

قدرت ویژگی زیبایی را بارها در زندگی تجربه کرده ایم.

زمانی که تابلوی نقاشی می بینیم و به نظر ما زیبا می آید، پس از آن به عشقی که نقاش در خلق اثر داشته پی می بریم و بعد از آن به مهربانی که در تعادل برقرار کردن بین رنگ ها جریان دارد و در نهایت به خلاقیت نقاش در خلق این اثر توجه می کنیم.

در مورد شنیدن موسیقی نیز این جریان فکری در ذهن ما مرور می شود.

بنابراین واضح است که زیبایی یکی از ویژگی های بارز خالق است.

یک قطعه موسیقی روح نواز، زیبایی خالف خود را به صدا در می آورد.

یک تابلو نقاشی دل نواز، زیبایی خالق خود را به نمایش می گذارد

یک قعطه شعر روح انگیز، زیبایی شاعر خود را نمایان می کند.

بنابراین هرآنچه در جهان مشاهده می کنیم، زیبایی خالق خود را فریاد می زنند.

اکنون وقت آن رسیده که زیبایی را بعنوان یکی از ویژگی های اراده خداوند باور کرده و آن را در زندگی به عمل تبدیل کنیم.

برای تغییر زندگی باید ویژگی زیبایی را در افکار و اندیشه خود ایجاد کنیم تا به مرور در تمام جنبه های زندگی ما زیبایی تجلی پیدا کند.

برای ایجاد بذر زیبایی در افکار و اندیشه خود باید به زیبایی های محیط پیرامون خود توجه کنیم.

به هر اندازه که زیبایی های پیرامون خود را ببینید و احساس کنید با قدرت زیبایی اراده خداوند همسو خواهید شد.

وقتی افکار و اندیشه های زیبای شما همسو با زیبایی اراده خداوند شوند، این قدرت لایتنهایی به شکل زیبایی در زندگی شما تجلی پیدا می کند.

به تجربه به این نتیجه رسیده ام که برای قدم اول در مسیر همسو شدن با قدرت زیبایی اراده خداوند بهتر استبه نازیبایی های دنیای اطراف خود توجه نکنیم.

از آنجاکه در ذهن ما توجه به نازیبایی ها و گله و شکایت کردن یا نصیحت و راهکار دادن از فرمول های تشکیل دهنده اراده شخصی هستند بنابراین برای همسو شدن با اراده خداوند می توانیم در مرحله اول استفاده نکردن از فرمول های اراده شخصی را در دستور کار قرار دهیم.

به لطف خدا از روزی که این موضوع را درک کردم که برای همسو شدن با اراده خداوند نباید به نازیبایی های پیرامون خود توجه کنم همواره سعی کرده ام تا به صورت آگاهانه در معرض نازیبایی ها قرار نگیرم.

از آنجا که یک شبه نمی توان فرمول توجه به نازیبایی ها را از ذهن خود پاک کنیم بنابراین در حالی که ما تصمیم گرفته ایم به نازیبایی ها توجه نکنیم ممکن است با مواردی مواجه شویم که نازیبا باشند.

در این صورت باید سعی کنیم در آن صحنه های نازیبا به نکات مثبت و زیبایی توجه کنیم که از چشم هر بیننده متکی بر اراده شخصی پنهان می ماند.

به این صورت شما توانایی کشف زیبایی در زندگی را پیدا می کنید و خود را مجهز به چشم زیبابین می کنید.

از آنجاکه اراده خداوند مظهر زیبایی است بنابراین شما به واسطه قانون بدون تغییر خداوند به جهت هایی هدایت می شوید که صحنه های زیبا و زیباتر را تجربه کنید.

این عبارت را در ذهن خود حک کنید:

“زیبایی، همیشه حتی در جایی که دیگران زشتی ها را می بینند نیز وجود دارد”

از زمانی که تصمیم گرفتم به این عبارت در زندگی خود عمل کنم نتایج زندگی من به مرور تغییر کرد.

من تصمیم گرفتم در هر صحنه از زندگی که احساس کلافگی و ناراحتی کردم به خودم یادآوری کنم که در این لحظه چه چیزی زیباست؟

و به دنبال یافتن زیبایی در آن لحظه از زندگی باشم.

دیروز برای انجام سرویس های ضروری ماشینم را نزد مکانیکی که فاصله دوری از منزل ما دارد بردم.

پس از آنکه ماشین را بررسی کرد اعلام کرد که باید قطعاتی از ماشین تعویض شود. بدون اینکه از قبل بدانم که ماشین باید نزد تعمیرگاه بماند ماشین را تحویل دادم و پیاده به سمت خانه به راه افتادم.

فاصله محل تعمیرگاه تا خانه ی من زیاد بود و تصمیم گرفتم این مسیر را تا خانه پیاده طی کنم.

ساعت بعد از 12 ظهر بود و دمای هوا بیش از 50 درجه بود و آفتاب در اوج آسمان به شدت در حال تابیدن بود.

چند دقیقه ای پیاده به مسیرم ادامه دادم که افکار در ذهن من شروع به مرور شدن کرد:

 • جقدر هوا گرمه
 • آخه این چه وقت ماشین سرویس کردن بود
 • چرا از این شهر نمی ری تا کی میخوای تو این جهنم زندگی کنی
 • این گرما و شدت آفتاب چه قشنگی داره، ماشین بگیر زودتر برسی خونه

افکار یکی بعد از دیگری می آمدند و لگدی به احساس من می زدند و می رفتند.

در این لحظه به یاد عبارت “زیبایی همیشه وجود دارد” افتادم و سوال جادویی را مطرح کردم:

در این شرایط چه چیز زیبایی وجود دارد؟

 • به قدرت خداوند در گرم کردن هوا به وسیله نور خورشید توجه کردم.
 • به قدرت خداوند در مدیریت درختانی که در این گرمای شدید همچنان سبز بودند توجه کردم
 • به قدرت خداوند در ایجاد تنوع در دنیای مادی فکر کردم، همین لحظه که دمای هوای دزفول 50 درجه است مکان های وجود دارد که دمای هوا بسیار کمتر است.
 • به قدرت خداوند در مدیریت جسمم توجه کردم که بدون اینکه من تصمیم بگیرم بدنم عرق کرد و با برخورد هوایی که از عبور ماشین ها به من برخورد می کرد احساس خنکی می کردم.
 • به اختلاف شدت گرما زمانی که از محل های ساده حرکت میکردم توجه کردم

خلاصه به این شکل به جای تمرکز کردن به نازیبایی ها و فرصت دادن به ذهنم برای مرور افکاری که احساس بد در من ایجاد می کند به صورت آگاهانه افکاری را در ذهنم مرور کردم که به من احساس بهتری می داد.

به این راحتی می توان ذهن را کنترل کرد.

اگر باور کنید که کنترل کردن ذهن تا چه میزان در تغییر زندگی شما اهمیت دارد تمام تلاش خود را خواهید کرد تا این مهارت را کسب کنید و از مزایای آن بهره مند شوید.

باور کنید در دنیایی که توسط قوانین اراده خداوند مدیریت می شود اگر بر زشتی متمرکز شویم، زشتی در افکار ما ایجاد و گسترش می یابد و سپس احساس ما بد می شود و در نهایت زشتی بیشتری را جذب زندگی خود می کنیم.

— گستــرش

اصل و اساس زندگی بر مبنای گسترش یافتن است. قدرت اراده خداوند همواره در حال گسترش دادن هر اندیشه ای است که با او همسو می شود.

در آیه 47 سوره ذاریات خداوند یکی از معجزات علمی را بیان کرده است.

می فرماید: “و ما آسمان را با قدرت بنا كرديم، و همواره آن را وسعت مى بخشيم.”

در گذشته این مفهوم این آیه برای مفسران مبهم بود لذا آن را به نزول باران و گسترش رزق تفسیر می کردند. اما مشاهدات منجمان، این حقیقت را آشکار کرد که کرات آسمانی و کهکشان ها به سرعت از هم دور می شوند.

آنها دریافتند که از ستارگان امواجی پخش می شود که نشان می دهد ستارگان به سرعت از مرکز جهان دور می شوند و این مفهوم گسترش پیوسته آسمان است.

ارادا خداوند همواره در حال گسترش یافتن است، این از ویژگی های خداوند است که همواره در حال تغییر، تحول و شکفتن است.

اراده خداوند دارای اصل افزایش است به این معنی که زندگی برای رسیدن به زندگی بیشتر به وسعتش ادامه می دهد.

اراده خداوند به طور پیوسته در حال تکثیر خودش می باشد، سپس رشد می کند، پیشرفت می کند و در تمامی مراحل حضور به طور پیوسته در حال گسترش یافتن و متجلی شدن است.

اگر به ویژگی های قبلی اراده خداوند توجه کنیم کاملا واضح است که گسترش دادن در هماهنگی کامل با آنها می باشد.

به ترتیب ویژگی های اراده الهی توجه کنید:

خلاقیت = مهربانی = عشق = زیبایی = گسترش

اگر گسترش نباشد، ویژگی های قبلی چه می شوند؟

متوقف می شوند و سپس نابود خواهند شد.

تنها در صورتی که ویژگی گسترش در جریان باشد تمام ویژگی های قبلی قادر به حضور و تجلی یافتن می شوند.

اکنون که اثبات کردیم “گسترش دادن” یکی دیگر از ویژگی های اراده خداوند است باید افکار و اندیشه های خود را با این ویژگی اراده خداوند همسو کنیم.

برای تغییر زندگی باید این باور را در خود ایجاد کنیم که اراده خداوند قدرتی دارد که می تواند همه جنبه های زندگی ما را افزایش و گسترش دهد.

در قسمت های قبلی درباره حضور اراده خداوند در هر جایی توضیح داده شد و در این بخش به ویژگی گسترش اراده خداوند آگاهی پیدا کردیم.

بنابراین واضح است که نیروی اراده خداوند می تواند همه جنبه های زندگی را گسترش دهد و از آنجایی که این نیرو خلاق، مهربان و عاشق جریان زندگی است، همواره آماده و مشتاق شروع گسترش در تمام ابعاد زندگی انسان های که با اراده او همسو می شوند را دارد.

هیچ استثنایی وجود ندارد.

اراده خداوند هیچ انسانی را برای پذیرش تصمیم او برای همسو شدن با خودش را مورد بررسی و بازبینی گذشته اش قرار نمی دهد.

اراده خداوند همواره نسبت به زمان حال و اکنون واکنش نشان می دهد.

زمان در اراده خداوند معنا ندارد و فقط در اراده شخصی گرفتار زمان می شویم.

ماهیت قدرت اراده خداوند به شکلی است که باید همواره افزایش یافته و گسترده شود و این ویژگی را می توانید در زندگی بسیاری از انسانهایی که با اراده خداوند همسو هستند مشاهده کنید.

اکنون وقت آن رسیده که خود را در دسته افرادی که مشتاق تجربه گسترش و رشد زندگی در تمام ابعاد است قرار دهیم.

با من تکرار کنید:

من آماده پذیرش رشد و گسترش تمام ابعاد زندگی ام توسط اراده خداوند هستم.

تنها شرط موجود برای تجربه رشد و گسترش این است که در هر جا و شرایطی با اراده خداوند همکاری کنید و اجازه دهید که اراده خداوند از طریق شما مشغول رشد و گسترش زندگی شود.

از این پس هیچ گونه نگرانی به خود راه ندهید، به اراده خداوند و پیمان خود با او اعتماد کنید.

اراده خداوند کارش را بلد است، نگران سمت خداوند نباشید. فقط عملکرد سمت خود را اصلاح کنید.

هر روز از زندگی کردن و کاری که انجام می دهید راضی باشید. اگر کار مورد علاقه تان را انجام می دهید که راضی بودن از انجام آن کار ساده ای است. اما اگر کاری که انجام می دهید مورد علاقه شما نیست باید سعی کنید نگرش خود درباره کاری که انجام می دهید را به گونه ای تغییر دهید که از انجام آن راضی باشید.

توجه کنید: سعی نکید با ظاهرسازی نشان دهید که از انجام کار خود راضی هستید. اراده خداوند را نمی توان گول زد زیرا آنچه در قلب ما می گذرد برای او آشکار است.

در این صورت به دنبال ایجاد رضایت قلبی از انجام امور روزمره خود باشید.

ایمان داشته باشید، تنها احتمال ممکن، رخ دادن رشد و گسترش در زندگی شما می باشد.

در قسمت بعدی درباره دو ویژگی مهم و تاثیر گذار دیگر درباره اراده خداوند توضیح داده خواهد شد.

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن

موزیک بی کلام
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://tanasobefekri.com/?p=29836
برچسب ها:
6 نظر در مورد زندگی با اراده خداوند (قسمت نهم)

دیدگاهتان را بنویسید

   الهام خوشبخت
   1400/05/01 15:01
   مدت عضویت: 701 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 302 کلمه

   سلام  ااستاد خوبین؟ من نوشته های باور ساز رو به ترتیب نخوندم دوست دارم هدایتی بخونم از آخر به اول یا هر چی جدید میاد اول اونو بخونم خودم رو مجبور نمی کنم به ترتیب ببینم چون مدتی هست ما روستا بودیم ومن نتم فعال نبود وقتی شهر میومدیم میدیدیم این قسمت رو هم خوندم خیلی خوبه واقعا آدم حس میکنه وارد دنیای جدیدی شده احساس تکامل احساس رشد به آدم دست میده آدم احساس میکنه بزرگ تر شده اگر در فرکانس این مطالب بمونه.همه تو فرکانس این مطالب نیستن منهم نبودم با اینکه بهم توصیه کردین بخونم این نوشته هارو ولی من کمتر اهمیت دادم امروز به خودم گفتم باید بخونم از هر قسمتی که خودم بخوام خوندم این قسمت رو به خودم گفتم باید زیبایی ها رو ببینم راستش استاد من مدتی هست روابطم با دیگران به مشکل خورده به خصوص خانواده همسرم برای همین به روستا هدایت شدم من سالها دوست داشتم پیش خانواده همسرم نباشم چون احساس میکنم خیلی دخالت میکنند وهمسرم به شدت وابسته ومطیع اونهاست دو ماه هست دور شدیم جهان این کار رو کرد ولی من هنوز با هاشون تو ذهنم مشکل دارم وبع خاطرا مسائل اخیر هنوز کامل نبخشیدمشون من ادم ارومی هستم ولی تو این چند سال به این نتیجه  ررسیدم که با آرامش وسر تو کار خود بودن مسائل حل نمیشه وباید قاطعیت داشت تا ازت حساب ببرند وخودشونو جمع کنند راستش همسرم هم تا زمانی  که اروم هستم ترتیب اثر به خواسته هام نمیده ولی وقتی تهدید یا داد و بیداد میکنم بهتر جواب میده من نتونستم این مشکل رو حل کنم میدونم باورهام کلی ایراد داره چند ساله رو خودم کار میکنم ولی مقاطعی کل تلاشهام بر باد میره وارامشم رو از دست میدم ومثل برگی در باد به مسائل واکنش نشان میدم ممنون میشم نظر بزارید دوستان هم همینطور 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    1400/05/03 10:20
    مدت عضویت: 680 روز
    اندازه متن
    همیار لاغری
    محتوای دیدگاه: 114 کلمه

    سلام من هم مانندشما مدتها در ذهنم درگیری داشتم و بایه نفر هرکاری میکردن تلاش میکردم که بهش فکرنکنم اما میدیدم در حال بگو مگو تنش یادآوری تلخیهای گذشته هستم و بدون اینکه متوجه شم ساعتها در گیری فکری داشتم تا اینکه با برنامه آقای عطار روشن اشناشدم و صحبتهاشون رو در مقدمه شروع گوش کردم کار عجیبی که کردم این بود که اون آدم منفی و تنش گرای ذهنم رو در گورستانی در ذهنم خاک کردم وتمام …فکرم آزادشد و دیگه به اون شخص فکرنکردم….توصیه می کنم شماهم اینکارو بکنید نه کینه ای در دلتون میمونه که جسمتون رو مریض کنید ونه دیگه توخونه راجبش حرف میزنید و جسم و روحتون آسوده میشه…🌹

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   1400/04/29 18:48
   مدت عضویت: 160 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 512 کلمه

   با سلام خدمت استاد عزیزم

   بدون حاشیه باید بگویم که از وقتی این نوشته های زندگی با اراده خداوند را برای ماقرار دادید درهای جدیدی به رویم باز شده.واقعا دیگه در حال خودم نیستم.با خواندن هر سطر از نوشته های شما پنجره ای از آگاهی به روی من باز میشود… ساعتها وروزها در فکر این نوشته ها هستم.از صبح تا شب دوست دارم خط..خط این مطالب رو بارها وبارها بخونم.هر لحظه درکم با لحظه قبل متفاوتر میشود..دنیا را طور دیگری می بینم.اصلا وقتی خوب به گذشته نگاه میکنم می بینم تمامی حرفهای شما درست وصحیح است ودر مورد خودم اتفاق افتاده ومن چطور آنها را نمی دیدم..نمی دیدم که خداوند در تمامی کارها چطور بمن کمک کرده…یعنی می دیدم خدا رو شکر میکردم…ولی..ولی نه اینطور که الان درک میکنم.خداوند.. واقعا من تا کنون اکثرا شکر گزاریهایم زبانی بوده واکنون با همت شما استاد عزیزم تازه معنای شکر گزاری را درک میکنم…

   اصلا علت اصلی وروم به سایت را فراموش کردم اون چند کیلو اضافه وزن…

   همون چند کیلویی که باعث شد که به این گروه ملحق شوم…سالهاست در حال دست وپا زدن در چنین موضوعاتی هستم وچقدر کتابهای مختلف خوندم وچقدر پیگیر این مسائل بودم…

   ولی واقعا بهتون تبریک میگویم که بنده خاص خدا هستید واینطور الهاماتی به شما میرسد وازتون تشکر میکنم که آنها را بیدریغ در اختیار شاگردانتان قرار میدهید واقعا ممنونم

   اینطور که شما واضح وراحت وزیبا مطالب را بیان می کنید ..یاد اون جمله معروف می افتم که میگوید

   یکشبه ره صد ساله میرود

   شما با این مطالب تمامی نقطه کورهای ذهنم را روشن کردید با اینکه اینقدر راحت وروان توضیح میدهید..ولی روزها طول میکشد تا هر جمله آنرا درک کنم وبه معنای واقعی بپذیرم.

   هرگز فکر نکنید که چرا پشت هر جلسه نوشته بچه ها کم است..یکی خود من هنور گیج وحیرت زده هستم ونتوانستم خودم را پیدا کنم.

   من که فکر میکردم چقدر میدانم وهمیشه سعی داشتم در حد عالی وخوب رفتار کنم..می بینم چقدر از مرحله پرت هستم.

   برای هر جلسه بسیار نوشتم ولی هنوز در حال کنار آمدن با خودم هستم.

   از اینکه فکر میکنم بعضی جاها خیلی اشتباه کردم وچقدر چوب اشتباهاتم رو خوردم.

   از سادگی ومهربانیهای بیش از حد به کسانی که لیاقت نداشتند..

   در کل واقعا روح وروانم بهم ریخته گویا تازه دارم وارد یه دنیای جدید میشوم.وهمش دلخورم که اگر این حرفها رو زودتر درک میکردم الان وضعم چقدر بهتر بود.

   ولی باز م با خوندن مطالب به این نتیجه میرسم که با اینکه خیلی سخت است ولی باید گذشته ها را به حال خودشان بگذارم وبا اطلاعات جدید  پیش بروم.سالها همواره با اراده شخصی وبا چه دردسرهایی ..فرمولهایی.. سعی کردم کارهام رو درست پیش ببرم.الان میفهمم که اگه بعضیهاشم درست پیش رفته به لطف خدای یگانه بوده

   والا بوده کارهایی که بسیار تلاش کردم ونشده

   اینهمه عفلت واین حجم بیخبری از خودم را باور ندارم.

   استاد بازم ازتون تشکر میکنم ودر خودم این نیاز رو می بینم که بارها وبارها مطالب رو بخونم وبرای بیشتر درک کردن بنویسم.وخیلی زیاد راجع به اونها فکر کنم وبقول شما اگر فکر کنید حتما مثالهای در زندگیتون پیدا میکنید.

   به امید خدا ویاری شما شاید بتوانم ارارده شخصی خودم را.همسو بااراده الهی کرده وخیلی در ارامش واطمینان منتظر نتایج خوب باشم.

   امیدوارم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    اشرف مخلوقات
    1400/04/31 14:18
    مدت عضویت: 681 روز
    اندازه متن
    همیار لاغری
    محتوای دیدگاه: 252 کلمه

    سلام دوست عزیزم 

    از اینکه نظر گذاشتید سپاسگزارم چون من هر روز به این قسمت از سایت سر میزنم ودنبال نظرات جدید هستم .خیلی وقت ها وقتی به نوشته ها فکر می کنم وگفتگوهای دورنی دارم خیلی خیلی عالیه اما نوشته ها رد پاهای خودمان هست که بر جا می مونه ووقتی دوباره برمیگردیم مات ومبهوت می شیم از نوشته ی خودمون ..

    نوشته های خودمون برای خودمان بزرگترین وبهترین دلیل هست.

     منم قبلا کمتر می نوشتم وبیشتر گوش میدادم اما الان میخوام هم گوش بدم هم بنویسم .همه ما گذشته ایی را داریم که بر اساس رفتار دیگران رفتار کردیم در تمام جنبه های زندگی مون مثل دیگرانیم اگر به خودمون توجه کنیم می بینیم خیلی رفتارهامون شبیه خانواده مون هستند با اینکه مخالف آنها هستیم ،وهمه ی اینها برمیگرده به فرمول هایی که در ذهنمون حک شده ومونده.

     با اینکه این فرومول ها رو دوست نداریم باز مثل اونها رفتار می کنیم .من یک مدتی زیاد می نوشتم و بعدش نوشتن را رها کردم تمام اون مثال ها وافکاری را تجزیه وتحلیل میکردم چون ذهنی بود کلا فراموش می کردم و حتی نمی دونم در چه موردی واز چه جنبه ایی اون رو بررسی کردم ولی الان که می نویسم بهتر می تونم از جنبه های مختلف آنها را بر رسی کنم وبا خواندن نوشته های بقیه اون اشتباهات ذهنی که پیداشون نکردم اونجا پیدا می کنم ومیگم آره منم این رو فکر دارم اینم یک باور اشتباه هست واینطوری پیدا کردن باورها بهتر میسر میشه سپاسگزارم از شما که این نظر رو گذاشتید 

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     1400/05/01 16:02
     مدت عضویت: 160 روز
     اندازه متن
     همیار لاغری
     محتوای دیدگاه: 189 کلمه

     با سلام خدمت دوست همراهم

     خوشحالم که نوشته منو خوندید.وکاملا حرفهای شما رو قبول دارم.درست است که خیلی سعی کردم بهتر از خانواده ام فکر کنم وهر چیزی را قبول نمیکردم..ولی در نهایت بقول شما الان می بینم که بازم اسیر افکار بزرگترهای خودم هستم حالا نه همش ولی همون چند تا هم اینقدر در ذهنم روتین شده وکه بلااختیار اول اونها توی مغزم مرور میشه

     ولی خوشبختانه در دوره ی قرار دادیم که آگاهیها داره روزافزون میشه وباید سعی کنیم که بصورت خوب وبدون تعصب دست از افکارهای قدیمی خودمون که هیچ نتیجه ایی هم‌نداشته جز ناراحتی واتلاف وقت ودر جا زدن .برداریم وبا کمی تفکر ودقت در گذشته از آگاهیهای جدیدودرست استقبال کنیم ومثل همون کاری که در مورد لاغری باذهن انجام میدهیم اینقدر تکرار کنیم تا ذهن ما قبول بکند وخلاصه وضعمون روبراه بشه به امید خدا….🙏🙏🙏

     تمامی نوشته های شما رو خوندم  وبراتون آرزمند روزگاری پر از خوشی وسعادتمندی هستم.الهی که

     برسیم به آن زمان که کل آگاهیهای درست در تمام جهان گسترده شود وهمگی درنهایت آرامش..صلح ودوستی در کنار هم در خوشی باشند.که در اون صورت اسمش را میشود زندگی گذاشت.

     به امید روزهای خوش برای کل مردم جهان 

      

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   اشرف مخلوقات
   1400/04/28 02:37
   مدت عضویت: 681 روز
   اندازه متن
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 770 کلمه

   بنام یگانه خالق هستی 

   وقتی اراده ی خدا در جایی باشه نه زمان ومکان ونه هیچ چیز دیگر معنایی پیدا نمی کند .معنا ومفهوم ها برای ما انسانها قابل تعبیر هستند وهر کسی می تونه از یک اتفاق معنا ومفهومی که خودش دوست داره را درک کنه .

   من هم از اینکه اراده خدا وخودم را بتونم درک کنم نیاز به دارم بیشتر بخوانم ودرک کنم قوانین خداوند را ،وقتی ویژگی های خدا را اینگونه برایمان باز می کنید چقدر این احساس ارزشمندی وقادر بودپ را در خودم حس می کنم بیشتر می فهمم این روحم را ،روحی که جنسش خدایی هست وباید هم ویژگی های خدا را داشته باشه .

   وقتی به واژه خلاقیت نگاه می کنم می بینم که این جهان با همین ویژگی زیبا شده روز گذشته خیلی درمورد این موضوع فکر می کردم فکر به این فکر کنید وتصویر کنید که این همه انسان اگر همه شبیه همه بودند چقدر جهان خسته کننده میشد .

   رنگ و چهره وزیبایی وانسان وموجوات وهر آنچه در این جهان معنایی برای ما نداشت همه از دیدن هم دیگه خسته میشدیم وکلی اتفاق های دیگه .

   این ویژگی خدا واقعا بی نظیره وبه خاطر همین ویژگی الله این جهان تنوع داره ودر کنار این ویژگی مهربانی خدا از اون هم بی نظیر تر .

   مهر ومحبت خدا نسبت به بنده هاش هرگز خداوند منو قضاوت نکرده اون طوری که من قضاوتش کردم هر جا من خطا کردم او بخشید هر جا گناه کردم نادیده گرفت  وپنهان کرد هر جا گریه کردم آرومم کرد هر جا اشتباه رفتم باز مسیر را به من نشان داد هر جا ناسپاسی کردم باز نعمت هاشو در اختیارم گذاشتم و….

   از کدام مهربانی های خدا بگم 

                  چرا من مثل یک درصد خدا نباشم 

   از عشقش چی بگم

    نمی دونم عشق خدا رو نسبت به خودم چطوری توصیف کنم چطوری بیانش کنم.

   عشق این خدا اینقدر زیاد هست با اینکه ناسپاسی می کنم اما همیشه نعمت های بیشتری به من میده بیشتر از اون چیزی که من درخواست می کنم همیشه بیشتر بوده.فقط من عشقش رو کم باور کردم کم درک کردم کم اهمیت دادم صداشو کم شنیدم کم فهمیدم کم اهمیت دادم کم بندگی شو کردم بنده ی همه چی شدم به جز او.

   ویژگی های خدا همه چی هستن عشق خدا با مهربانی او وخلاقیتش هزاران هزارفراتر اونی هست که حتی من بتونم ذره ایی از اون رو بیان کنم .

   در این جهان چیزی جز زیبایی نیست وهمه چیز زیبایی هست از یک پشه گرفته تا دایناسورها .این تنوع در خلقت بزرگترین زیبایی هست ،اگر به یک سوسک که در توالت زندگی می کند از نزدیک توجه کنید می بینید عجب رنگ قهوه ایی براقی داره حالت چشماش بی نظیره نمی تونم وصفش کنم ولی از دید ما یک موجود زشت هست به خدا همه چیز زیبایی داره ما زشتی ها رو معنی کردیم ویه چیزی بنام زشتی رو ما درست کردیم تا آنچه را خودمون دوست نداریم بعنوان زشتی معرفیش کنیم کافیه وجودمون پر بشه از زیبایی دیگه امکان نداره ما بر اساس اراده ی شخصی عمل کنیم می دونید استاد مم هم در منطقه ای زندگی می کنم که گرم هست هر وقت کسی از گرما شکایت می کنه من اونو به یاد میوه های خوشمزه ی تابستانی می اندازم میگم تا تابستان نباشه میوه نمیاد خرما نمیاد لیمو نمیاد و….

   البته سعی می کنم گاهی اوقات خودم هم گلایه می کنم اما با بودن فصل تابستان سرما برای ما معنا پیدا می کنه .اگر بتونم فقط یک روز هر چیزی را که می بینم می شنوم ولمس می کنم وحس می کنم می چشم رو فقط زیبایی ولذتش رو ببینم اون روز من سراسر بهشت میشه می تونم از دیدن یک لبخند لذت ببرم دیدن یک درخت شنیدن صدای پرنده حتی گریه خودش هم زیبایی داره فقط کافیه روزانه تمرین کنم می خوام وجودم رو پر کنم از زیبایی .

   من آماده ی پذیرش رشد وگسترش در تمام ابعاد زندگیم توسط اراده خداوندهستم.

   این جهان وهر آنچه هست همواره در حال گسترش هستند فقط به زندگی خودمان نگاه کنیم ببینیم چقدر گسترش پیدا کرده چقدر تنوع مواد غذایی چقدر تنوع درختان تنوع در گونه های حیوانی تنوع در انسان هارنگ ها وچهره های مختلف تنوع در صنعت تنوع حتی در همین تلفن های همراه در همه چیز جهان در حال گسترش هست یه زمانی فقط می گفتند یک خورشید وجود داره اما الان دانشمندان تحقیق کردند که خورشیدهای بزرگتری هم هست در همه چیز این جهان در حال گسترش هست ،پس من چرا متوقف بشم منم میخوام گسترده تر بشم می خوام خودم رو زندگیم رو گسترش بدم .

   خوندن این مطالب نیاز به خواندن ونوشتن داره منم باز هم می نویسم و می خونم تا گسترده تر بشم  .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم