ورود / ثبت نام
0

زندگی با اراده خداوند (قسمت سی ام)

زندگی با اراده خداوند
اندازه متن

در قسمت قبل درباره استفاده از قدرت اراده خداوند برای رشد و گسترش زندگی توضیح داده شد که نیاز به بارها مطالعه و تفکر کردن برای درک بهتر دارد. در این قسمت درباره ارتباط بین افکار و نگرش با دنیای پیرامون توضیح داده می شود.

هر فکری درباره خودتان دارید، درباره خداوند دارید!

در قسمت های قبل درباره یکپارچه بودن دنیای مادی توضیح داده شد و همچنین به تاثیر خداوند بر تمام جنبه های دنیای مادی اشاره شد.

اگر پذیرفته باشید که دنیای پیرامون شما را خداوند خلق کرده است و قدرت اراده خداوند همچون مدیری هوشمند و توانمند در هر لحظه در حال مدیریت شرایط و اتفاقات جهای مادی است بنابراین دنیای اطراف شما همان خدایی است که در آسمان ها به دنبال آن می گردید.

نگرش شما درباره دنیایی که در آن زندگی می کنند همان نگرشی است که درباره خداوند دارید حتی اگر خودتان ندانید یا تصور کنید که اینطور نیست و شما درباره خداوند نگرش مجزایی دارید.

نگرش، باعث شکل گیری انتظار می شود.

نگرش شما درباره دنیا در واقع انتظار شما از زندگی را رقم می زند و انتظار شما از زندگی همان درخواستی است که به طور ناخودآگاه به سیستم جهان هستی یا خداوند ارسال می کنید و قدرت اراده خداوند پاسخ مناسب به درخواست های شما را از طریق اتفاقات و شرایط در دنیای مادی وارد زندگی تان می کند.

در این صورت خواسته های شما از خداوند بر اساس انتظاری است که از او در ذهن خود دارید، از این رو دنیای شما همانند انتظار شما از خداوند رقم خواهد خورد.

از آنجا که وجود شما از خداوند است بنابراین همان نگرش و انتظاری که درباره خودتان دارید را برای دنیای اطراف خود نیز قائل هستید.

 • دنیایی که در آن زندگی می کنید را چگونه می بینید؟
 • فکر می کنید مردم به طور کلی چگونه هستند؟
 • ایا عقیده دارید شر و بدی در دنیای مادی بیشتر از خیر و خوبی است؟
 • دنیا را پر از انسان های خیرخواه می دانید یا انسان های خودخواه؟
 • در دنیا عده ای از انسانها مرتبه بالاتری دارند و بر دیگران حکومت می کنند؟
 • مسئولین و سران کشور را افرادی فاسد و خیانتکار می دانید؟
 • آیا زندگی سرشار از بی عدالتی است؟
 • آیا در دنیا انسانها به دو گروه باخدا و بی خدا تقسیم می شوند؟

اینها نمونه ای از نگرش ما درباره دنیایی است که در آن زندگی می کنیم. این نگرش ها باعث بروز واکنش های ما در مواجه شدن با موضوعات زندگی می شود.

این نگرش ها در واقع تشکلی دهنده قدرت اراده شخصی در وجود هر انسانی هستند.

اگر نگرش شما درباره دنیا بدبینانه باشد، چنین احساسی را درباره خودتان و اطرافیانتان خواهید داشت.

اگر نگرش شما احساس خوشبینانه ای از زندگی را ایجاد می کند، چنین احساسی درباره خود و اطرافیانتان خواهید داشت.

نگرش شما درباره دنیای مادی، میزان ارتباط و پذیرش قدرت اراده خداوند را مشخص می کند.

انسانی که نگرشی بدبینانه درباره جهان مادی داشته باشد، جریان قدرت اراده خداوند را نادیده گرفته و بر اساس قدرت اراده شخصی اش دنیای مادی را قضاوت می کند.

بدبینی به شدت توصیه می کند شما نمی توانید به قدرت اراده خداوند برای خلق و گسترش زندگی خود دسترسی داشته باشید.

بدبینی به شما می گوید زندگی و شرایط شما تحت تاثیر و کنترل افرادی است که از شما قوی تر هستند یا تصمیات کلی را برای کشور و زندگی شما اتخاذ می کنند.

بدبینی به شما تلقین می کند که قدرت های زیادی در دنیای مادی هستند که بر زندگی تو و دیگر انسانها تسلط دارند و از آنجا که توانایی مقابله با آنها را ندارید بنابراین محکوم به ادامه زندگی در این شرایط سخت هستید.

با توجه به آنچه در نوشته های باورساز ارائه شده است به طور کلی دو جریان انرژی در درون ما وجود دارد که یکی ما را به سمت بدبینی، خشم، مبارزه و سرکوب دیگران ترغیب می کند و دیگری ما را به سمت خوشبینی، آرامش، صلح و یکی بودن با دیگران دعوت می کند.

هر دو جریان وجود دارند اما آن جریان که توسط ما تغذیه و خوراک داده می شود، قدرت گرفته و نگرش ما را شکل می دهد و نگرش ما باعث شکل گیری انتظار ما از زندگی می شود و انتظار ما همان درخواستی است که توسط ذهن ناخودآگاه به سیستم هوشمند جهان هستی ارسال می گردد و شرایط زندگی ما در دنیای مادی بر اساس آن رقم می خورد.

بنابراین همیشه دو راه برای مشاهده شرایط پیرامونتان وجود دارد.

1- می توانید نفرت، تعصب، بدرفتاری، فقر، جنایت و هر آنچه باعث ایجاد احساس بدبینی به قدرت اراده خداوند می شود را مشاهده کنید و به این نیتجه برسید که زندگی پر از رنج و سختی و جهان مکانی بسیار وحشتناک است.

2- می توانید عشق، رفتارهای انسان دوستانه، ثروت و فراوانی، محبت و هر آنچه باعث ایجاد احساس خوشبینی به قدرت اراده خداوند می شود را مشاهده کنید و به این نتیجه برسید که زندگی فرصتی برای لذت بردن است و جهان مکانی بسیار زیباست.

در واقع جهان بعنوان یک مکان فیزیکی برای همه انسان ها به یک شکل است اما هر انسانی می تواند از طریق توجه کردن به قدرت اراده شخصی یا قدرت اراده خداوند زندگی مورد علاقه خود را خلق کرده و آن را تجربه کند.

به همین دلیل است که اعضای خانواده شما نگرش و عقیده متفاوت با هم دارند و شرایط زندگی گوناگونی را تجربه می کنند.

تاثیر نگرش ما درباره جهان در زندگی

وقتی تصویر تیره ای از جهان دارید نمی توانید کمکی را که در آن وجود دارد تا شما را در رسیدن به هدف های شخصی تان یاری کند بپذیرید.

تمایل دارم بار دیگر این عبارت را تکرار کنم:

هر فکری درباره خودتان دارید، درباره خداوند دارید!

به چگونگی تاثیر این سه بخش بر همدیگر توجه کنید:

1- افکاری که درباره خودتان دارید، نگرش شما درباره دنیای مادی را رقم می زند.

2- نگرش شما درباره دنیای مادی، نگرش شما درباره خداوند را رقم می زند.

3- نگرش شما درباره خداوند، نگرش شما درباره رسیدن به آرزوهایتان را رقم می زند.

با درک ارتباط به این سه بخش، پاسخ تمام سوالات و ابهامات ذهن خود درباره چرا نرسیدن و چگونه رسیدن به آرزوها برای شما واضح می شود.

اکنون به شکل معکوس ارتباط بین خداوند و رسیدن به خواسته ها در سه بخش توضیح داده می شود:

1- آرزوهای شما در دنیای مادی برآورده و توسط شما تجربه خواهند شد.

1- خداوند از طریق ایده ها و الهامات شما را در رسیدن به خواسته ها و تجربه کردن آنها در دنیای مادی کمک و یاری می کند.

2- آنچه در دنیای مادی تجربه می کنید نتیجه افکار و نگرش شماست.

بنابراین واضح است که اگر نگاه و نگرش شما درباره دنیای مادی بر مبنای بدبینی باشد، پرسه درخواست خواسته، دریافت الهامات و تجلی خواسته ها در دنیای مادی با مشکل مواجه خواهد شد.

عده زیادی از انسانها نگرشی بدبینانه درباره جهان هستی دارند و این در حالی است که آرزوی رسیدن به رویاهای زیادی را دارند اما هرگز به آرزوهای خود نمی رسند چون آرزوهای آنها سرشار از احساس خوب و بر مبنای ویژگی های اراده خداوند هستند اما نگرش آنها درباره دنیای مادی بر مبنای اراده شخصی است.

بنابراین خواسته های خوشبینانه آنها فرصت تجلی یافتن در دنیایی بدبینانه را نخواهد یافت و این در حالی است که افراد دیگر به همان خواسته هایی که این افراد در ذهن دارند رسیده و در حال تجربه کردن هستند اما برای این دسته که نگرش منفی درباره جهان هستی دارند هرگز این فرصت مهیا نخواهد شد.

چه دلیلی دارد زمانی که دنیا را مکانی وحشتناک سرشار از اتفاقات تاسف بار می دانید، آرزوهای خوشبینانه شما به واقعیت تبدیل شود؟!

چه دلیلی دارد زمانی که دنیا را پر از انسان های نامناسب می دانید آنها بخواهند برای کمک به شما اقدام کنند.

چه دلیلی دارد زمانی که شما دنیا را سرشار از فقر و کمبود می دانید، خداوند بخواهد فراوانی را وارد زندگی شما کند.

چه دلیلی دارد قدرت اراده خداوند جذب چیری شود که آن را دفع می کند؟!

مگر نه اینکه آرزوهای شما باید در این دنیا محقق شود، چگونه آرزوهای زیبا در دنیای وحشتناک برآورده شوند؟

چگونه آب در گرما به یخ تبدیل شود؟!

چگونه برف در تابستان ببارد؟!

محل تجلی آرزوهای شما دنیای است که در آن زندگی می کنید بنابراین باید نگرش خود درباره دنیای را همسو با نگرش خود درباره خواسته هایتان کنید. این تنها راه ممکن برای برآورده شدن آرزوهاست.

اکنون بهتر از قبل مفهوم این عبارت را درک می کنید:

آنچه را درونتان احساس می کنید، جذب زندگی تان خواهید کرد.

اگر احساس می کنید شایستگی ندارید تا مورد عزت و احترام قرار بگیرید پس بی حرمتی را جذب زندگی تان خواهید کرد.

زمانی که ارتباط ما با قدرت اراده خداوند ضعیف شود، عزت نفس ما ضعیف می شود. از این رو همیشه باید در جهت اصلاح و پاکسازی ارتباط خود با قدرت اراده خداوند استمرار داشته باشیم.

بدون عزت نفس به طور کامل جریان قدرت اراده خداوند را متوقف می کنید.

قدرت اراده خداوند بدون عزت نفس در ضعیف ترین حالت خود عمل می کند. قدرت اراده خداوند مظهر عشق، مهربانی و زیبایی است. او این ویژگی ها را برای همه به میزان یکسان دارد و آنها را در دنیای مادی خلق می کند.

اگر می خواهید به آرزوهای نیک و خوش احساس خود برسید باید در ویژگی هایی همچون عشق، مهربانی و زیبایی با قدرت اراده خداوند همسو شوید.

اگر به آفریده های خداوند بی احترامی کنید، به او بی احترامی کرده اید.

شما نیز یکی از آن آفریده ها هستید، اگر به خودتان بی احترامی کنید به او بی احترامی کرده اید و ارتباط خود با او را خدشه دار می کنید.

بسیار اهمیت دارد این واقعیت را درک کنید که دنیای شما بر این مبنا شکل می گیرد که تا چه اندازه به خودتان احترام می گذارید و برای خود ارزش و احترام قائل هستید.

چگونه با قدرت اراده خداوند هسمو شویم

برای همسو شدن با قدرت اراده خداوند جهت خلق آرزوهای خود باید به احتمالات نامحدود اعتقاد داشته باشید. این نگرش همان توصیفی است که خداوند در قرآن کریم درباره مومنان دارد.

مومن کسی است که به آنچه نمی بیند ایمان دارد.

هر آرزویی دارید را با توکل به خدا و ایمان به وجود بی نهایت احتمال و طریق برآورده شدن آن به آرزوی خود رنگ واقعیت ببخشید.

به این شکل انتظار رخ دادن آرزوی تان در ذهن شما افزایش می یابد.

به عبارت دیگر انتظار شما از خداوند تغییر پیدا می کند و خداوند خود را به شکل و اندازه انتظار شما در زندگی تان متجلی می کند.

فراموش نکنید همانگونه که درباره خود می اندیشید درباره خداوند می اندیشید.

زمانی که انتظار رخ دادن آرزوهای خود را داشته باشید درواقع از خداوند انتظار دارید و این ایمان واقعی است.

جهان را سرشار از فراوانی و فرصت خلق شدن آرزوها ببینید و این امکان در دسترس همه قرار دارد. پس شما نیز می توانید از طریق هماهنگ کردن نگرش خود با قدرت اراده خداوند آن را به سوی خود جذب کنید.

از عقیده و نگرشتان درباره خودتان، جهان هستی و خداوند در برابر افکار و نگرش دیگران محافظت کنید.

اگر شما عقیده دارید که انسان خلاق و هوشمندی هستید به تنهایی برای برآورده شدن آرزوهایتان کافی است بنابراین اگر همه انسان های جهان عقیده دیگری درباره شما داشته باشند خللی در خلق آرزوی شما رخ نخواهد داد.

تنها نگرش شما درباره خودتان، جهان و خداوند برای خلق رویاهایتان کافی است.

اگر همه اطرفیان شما عقیده دیگری درباره زندگی و خداوند دارند تاثیری در قدرت خلق کنندگی شما ندارند.

این را بدانید و باور کنید که خداوند برای هر انسانی به شکل نگرشی که او درباره اش دارد متجلی می شود.

بنابراین اگر نگرش شما درباره خداوند با اطرافیان و یا حتی جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنید تفاوت دارد جای نگرانی نیست، خدا به هرشکلی که او را باور کنید می تواند متجلی شود.

اگر از نگرش خود درباره خداوند احساس آرامش و رضایت خاطر دارید به نگرش دیگران درباره خداوند اهمیت ندهید و از تنها بودن خود در سبک نگرش نسبت به خداوند هراس نداشته باشید.

خداوند به بی نهایت شکل می تواند در دنیای مادی متجلی گردد. باور کنید حتما به شکل نگرش شما نیز می تواند متجلی گردد.

نگرش شما درباره خودتان فقط یک نظر و عقیده شخصی است بنابراین به دنبال شکل دادن عزت نفس خود بر اساس معیارهای دیگران نباشید.

عزت نفس، ارزشمندی و جایگاه شما به نظر و عقیده دیگران مربوط نمی شود.

عزت نفس شما فقط و فقط از خودتان سرچشمه می گیرد.

عزت نفس شما، عزت نفس خداوند را شکل می دهد و خداوند بر مبنای عزتی که برای او قائل هستی در زندگی شما متجلی می گردد.

در قسمت بعد درباره نقش عزت نفس در شکل گیری دنیای مادی توضیح داده خواهد شد.

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن

موزیک بی کلام
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://tanasobefekri.com/?p=30839
برچسب ها:
5 نظر در مورد زندگی با اراده خداوند (قسمت سی ام)

دیدگاهتان را بنویسید

   1400/09/04 20:23
   مدت عضویت: 282 روز
   اندازه متن
   محتوای دیدگاه: 21 کلمه

   با سلام خدمت استاد ارجمندم

   من نمیتونم نوشته های باور ساز شماره بیست  تا بیست وسه را. پیدا کنم.

   ممنونم میشم .راهنمایی بفرمایید.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    رضا عطارروشن
    1400/09/05 20:09
    اندازه متن
    محتوای دیدگاه: 26 کلمه

    سلام و درود
    از منوی سایت بخش تغییر زندگی و سپس نوشته های باورساز رو انتخاب کنید
    در قسمت زندگی با اراده خداوند همه قسمت ها قرار دارد

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     1400/09/05 20:53
     مدت عضویت: 282 روز
     اندازه متن
     محتوای دیدگاه: 20 کلمه

     سلام

     ولی استاد از قسمت بیست وسوم تا سی ام 

     است و کلا از یک تا بیست ودوم نوشتهای باور ساز نیست.

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
      رضا عطارروشن
      1400/09/05 21:56
      اندازه متن
      محتوای دیدگاه: 5 کلمه
      برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
      امتیاز: 0 از 0 رأی
      افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
      1400/09/05 21:57
      مدت عضویت: 282 روز
      اندازه متن
      محتوای دیدگاه: 17 کلمه

      با سلام مجدد

      و سپاس فراوان از همراهی شما استاد عزیز

       بالاخره موفق شدم..نوشته ها رو پیدا کنم.

      ازتون ممنونم.

      برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
      امتیاز: 0 از 0 رأی
      افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم